Driftsinntekter og driftskostnader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinntekter og driftskostnader"

Transkript

1 Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, Sum tilskudd Bevilgninger Lønnskostnad Annen driftskostnad 4, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Rentekostnad 6 21 Resultat avfinansposter Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annenegenkapital Overført til udekket tap Sum overføringer

2 Balanse per VelferdstingetiOslo og Akershus EIENDELER Note Omløpsmidler Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OGGJELD Opptjent egenkapital Annenegenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentligeavgifter Annen kortsiktiggjeld Sum kortsiktiggjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITALOGGJELD Oslo, I styret forvelferdstingetioslo ogakershus Kaia MarieRosseland Styreleder Morten GrinnaNormann Nestleder Viktor Emanuel Johansson Styremedlem VetleBo Saga Styremedlem AxelFjeldavli Styremedlem Ingrid AgnesKeenan Styremedlem

3 Noter 2013 Note 1 Regnskapets oppbygging Årsregnskapetersatt opp i samsvarmed regnskapsloven. Deter utarbeidetetter norske regnskapsstandarder oganbefalingertil god regnskapsskikkfor små foretak. Tilskudd inntektsføresfor det regnskapsåretsomtilskuddet ergitt for.for prosjektersom har øremerkede midler deraktiviteten ikke erfullførtved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Regnskapsprinsippeneerellers nærmere omtalti de tilhørende notertil deenkelte regnskapspostene. Note 2 Tilskudd Tilskudd fra StudentsamskipnadeniOslo ogakershus Tilskudd fra Universitetet ioslo Øvrige tilskudd Sum Note 3 Bevilgninger Bevilgning RadioNova BevilgningUniversitas BevilgningStudentparlamentet BevilgningSBIO Øvrige bevilgninger Sum Note 4 Lønnskostnader,honorarer m.v Honorarer Folketrygdavgift Pensjon Andre ytelser Sum Honorar tilrevisor,eksl mva Ordinær revisjon Bistand, utarbeidelseav årsregnskap og noter

4 Noter 2013 Note 5 Andre driftskostnader Driftskostnader Kjøp avtjenester Kontorrekvisita Markedsføring Møtekostnader Reisekostnader Krisefondfor utenlandsstudenter Sum andre driftskostnader Note 6 Egenkapital Annen EK Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 7 Bundne midler Bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk erkr

5 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Disponeringer D Overført til annen egenkapital , Overføring til annen egenkapital 2050 Annen egenkapital Maestro Årsoppgjør Side 1

6 Resultatregnskap - Spesifikasjon Tilskudd 3600 Tilskudd fra semesterav ,00 0, Tilskudd fra UIO Frista , , Tilskudd VETH-fristasjo , , TIlskudd MF fristasjon , , Tilskudd NIH fristasjon , , Tilskudd KHiO fristasjo , , Tilskudd AHO fristasjon , , Tilskudd BI fristasjon , , Tilskudd fra NMH-frista , , Tilskudd fra AKHS frist 0, , Tilskudd fra HiO frista , , Tilskudd fra Diakonova , , Tilskudd fra Høy i Staf , , Tilskudd fra Lovisenber , , Tilskudd fra NGI frista , , Tilskudd fra NITH frist , , Tilskudd SiO Velferdsse , , Tilskudd fra Barratt Du , , Tilskudd fra Balletthøy , , Tilskudd fra Rudolf Ste , , Tilskudd fra Atlantis M ,00 0, Tilskudd fra HLT Høysko , , Tilskudd fra Westerdals ,00 0, Tilskudd fra Bjørknes H ,00 0, Andre driftsinntekter , , , ,61 Bevilgninger 4320 Bevilgn 108 VETHS , , Bevilgn 105 MF , , Bevilgn 102 HIOA , , Bevilgn 202 Radio Nova , , Bevilgn 201 Universitas , , Bevilgn 104 NIH , , Bevilgn 101 Studentparl , , Bevilgn 107 AHO , , Bevilgn 400 Kulturstyre ,00 0, Bevilgn 109 KHiO 9 763,00 0, Bevilgn 106 NMH , , Bevilgn 301 Det Norske , , Bevilgn 115 NITH , , Bevilgn 111 Barrat Due 9 763, , Bevilgn 112 Studentfor , , Bevilgn 114 Studentparl , , Bevilgn 113 Høyskolen D 0, , Bevilgn 103 SBIO , , Bevilgn 118 Studentfore 9 763,00 0, Bevilgn 116 Studentråd 9 763,00 0,00

7 Resultatregnskap - Spesifikasjon 4343 Bevilgn. 117 Studentrå 9 763,00 0, , ,18 Lønnskostnad 4500 Fremmedtjenester , , Fast lønn , , Telefonkompensasjon , , Godtgjørelse uten ferie , , Honorar , , Ferielønn , , Fri telefon 0, , Ref sykepenger ,00-316, Utbetaling næringsdrive , , Obligatorisk tjenestepe 8 656, , Motkonto frie fordeler , , Arbeidsgiveravgift , , Arb.g.avg avs feriepeng 6 802, , Pensjonskostnader 8 656, , Opplæring , , Ref sykepenger ,00-316, Andre personalkostnader , , , ,80 Annen driftskostnad 6370 Renhold 0, , Verktøy ikke aktiverte , , Inventar ikke aktiverte 3 406, , Reperasjoner og vedlike 0, , Revisjonshonorarer , , Regnskapstjenester , , Kontorrekvisita 4 986, , Innkjøp kjøkken , , Kopiering , , Datakostnader 576, , Abonnementer 4 857, , Mobil Sarah Sørensen 0, , Mobil Hanne Marie Peder 0, , Porto 519,00 192, Kilometergodtgjørelse 0,00 58, Taxi,buss,bomp.,parkeri , , Annonser og reklame , , Disposisjonskonto , , Vaffelfredag 6 805, , Møtekostnader , , Seminar og konferanse , , Velferdsseminarer , , Medieundersøkelse 3 990,00 0, Gaver , , Forsikringspremier 2 347, , Bankkostnader 1 856, ,25

8 Resultatregnskap - Spesifikasjon 7771 KS disposisjonskonto 3 693,90 0, AU Disposisjonkonto , , Krisefond for utenlands , , AKAN Støtte til stud." 0, , Andre kostnader 3 231, , , ,13 Renteinntekt 8050 Renteinntekter ,05 0, Renter av bankinnskudd 0, , , ,76 Rentekostnad 8150 Rentekostnader 6,43 21,22 6,43 21,22 Avsatt til annen egenkapital 8998 Overføring til annen egenkapital ,63 0, ,63 0,00 Overført til udekket tap 8990 Dekking regnsskm.unders 0, ,96 0, ,96

9 Balanse - Spesifikasjon per Kundefordringer 1510 Bevilget, ikke mottat t ,00 0, ,00 0,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Bank , , Skatt , , Kapital , , , ,41 Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,27 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld 0, ,10 0, ,10 Skyldig offentlige avgifter 2600 Skyldig skattetrekk , , Skyldig arb.g.avg , , , ,00 Annen kortsiktig gjeld 1540 Forskudd lønn, reise m ,00 0, Andre korts.fordringer 0,00 200, Andre forskuddsbet. kos 3 106, , Arbg.avg. feriep./tanti , , Påløpne feriepenger , , Utbetalte feriepenger , , Annen kortsiktig gjeld , , , ,04

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer