HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap"

Transkript

1 FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer Programannonser Kontingenter foreningen Sponsor/medarrangør inntekt,arr Sum Inntekter forening Finansinntekt forening 8070 Annen finansinntekt 0 50 Sum Finansinntekt forening 0 50 Sum inntekter foreningen Kostnader foreningen Avkrivninger forening 6002 Avskrivning bygg forening Sum Avkrivninger forening Mindre utstyr forening 6540 Mindre utstyr og inventar **Mindre utstyr, inventar EDB-kostnader Sum Mindre utstyr forening Kontingenter forening 7410 Kontingent forening, ikke fradr Sum Kontingenter forening Lys,varme, renhold forening 6342 **Lys, varme **Renhold huset **Renholdsrekvisita **Alarmkostnader Sum Lys,varme, renhold forening Vedlikehold, avgifter, forsikring forening 6322 **Renovasjon, vann, avløp o.l **Rep/vedlikehold huset **Vedlikehold utstyr **Forsikring huset **Forsikring inventar **Eiendoms- og festeavgift Sum Vedlikehold, avgifter, forsikring forening Aviser, tele, trykksaker ol. forening 6800 Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Telefon Web-kostnader Porto Annonser Markedsføring Bank og kortgebyrer Annen kostnad, forening Sum Aviser, tele, trykksaker ol. forening Kontospesifisert Offentlig Regnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr Side 1 av 6

2 Møtekostnader forening 6400 Leie maskiner Leie inventar Møte, kurs, oppdatering o.l Reisekostnad, ikke oppg.pliktig Møter og arrangementer Styre- og bedriftsforsamlingsmø Sum Møtekostnader forening Oppmerksomheter, aktivitetsstøtte 7340 Aktivitetstilskudd Gaver, fradragsberettiget Gaver, ikke fradragsberettiget Sum Oppmerksomheter, aktivitetsstøtte Administrasjonskostnader foreningen 5000 Lønn, koordinator,vaktmester Honorar foreleser Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravgift Arb g avg av feriep Annen leiekostnad Regnskapshonorar Honorar administrasjon Annen fremmed tjeneste,forening **Bilgodtgjørelse oppgaveplikt Sum Administrasjonskostnader foreningen Kostnader overført huset 6731 Overførsel administrasjon 0 (96 619) Sum Kostnader overført huset 0 (96 619) Sum kostnader foreningen Årsresultat foreningen (56 301) * Kostnad overført fra Foreningen ** Kostnad overført fra Huset Kontospesifisert Offentlig Regnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr Side 2 av 6

3 Huset Inntekter huset Leieinntekter huset 3601 Leieinntekt Captains A/S Leieinntekt Holgersen Videregåe Leieinntekt,Rotary,Bridge etc Leieinntekt festsal etc Sum Leieinntekter huset Renteinntekter huset 8050 Bankrenter Sum Renteinntekter huset Sum inntekter huset Kostnader huset Avskrivninger huset 6000 Avskrivning bygg Avskrivning kjøkkenutstyr Avskrivning på inventar Sum Avskrivninger huset Mindre utstyr huset 6541 *Mindre utstyr, inventar *EDB-kostnader Sum Mindre utstyr huset Lys, varme, renhold huset 6340 Lys, varme Lys,varme til forening 0 (2 000) 6360 Renhold huset Renholdsrekvisita Alarmkostnader Sum Lys, varme, renhold huset Vedlikehold, avgifter, forsikring huset 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l Rep/vedlikehold huset Vedlikehold utstyr huset Forsikring huset Annen fremmed tjeneste, huset Forsikring, inventar Eiendoms- og festeavgift Sum Vedlikehold, avgifter, forsikring huset Aviser, tele, trykksaker o.l. huset 6801 *Kontorrekvisita *Telefon *Web-Kostnader *Porto *Markedsføring *Bankgebyrer Annen kostnad, huset Sum Aviser, tele, trykksaker o.l. huset Møtekostnader huset 7182 *Møter og arrengementer Sum Møtekostnader huset Kontospesifisert Offentlig Regnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr Side 3 av 6

4 Administrasjonskostnader huset 5001 *Lønn Lønn, vask Provisjon *Feriepenger *Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring *Leie postboks *Regnskaphonorar *Honorar admin Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Bilgodtgjørelse til forening 0 (263) Sum Administrasjonskostnader huset Overført kostnader fra foreningen 6791 **Annen fremmed tjeneste 0 (30 800) Sum Overført kostnader fra foreningen 0 (30 800) Rentekostnader og gebyrer huset 8117 Renter, jub fond **Renter, jub fond 240 (735) 8140 Rentekostn, ikke fradragsberett Annen rentekostnad Gjeldsrenter Morarenter Sum Rentekostnader og gebyrer huset Beregnet skattekostnad huset 8300 Betalbar skatt Sum Beregnet skattekostnad huset Sum kostnader huset Årsresultat huset ( ) Årsoverskudd/Årsunderskudd foreningen og huset ( ) * Kostnad overført fra Foreningen ** Kostnad overført fra Foreningen 9090 Overført resultat ( ) Sum Overføringer annen egenkapital ( ) Kontospesifisert Offentlig Regnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr Side 4 av 6

5 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Strandgt Strandgt Utskifting av vinduer Brannsikringstiltak Vinduer, foreningens del Sikringstiltak, foreningens del Fast teknisk inst. i bygg (J) Sum Strandgt Kjøkkenutstyr Kjøkkenutstyr Inventar Sum Kjøkkenutstyr Inventar og utstyr 1280 Inventar og utstyr, ikke avskri Sum Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer 1500 Kundefordringer Opptjente ikke fakt.driftsinnt Handelsstandens aldersboliger Tilgode husleie Forsk betalte kostnader/opptj i Sum Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l DnB DnB Hgsd sp b Bankinnskudd for skattetrekk Sum Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Kontospesifisert Offentlig Regnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr Side 5 av 6

6 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2000 Egenkapital Sum Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Jubileumsfond 2180 Jubileumsfond Sum Jubileumsfond Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 2241 Hgsd. spbank Hgsd. spbank Sum Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Betalbar skatt 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet Sum Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk 2600 Forskuddstrekk Sum Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld 2410 Leverandørgjeld Skyldig arbeidsgiveravgift Arb g avg av feriep Lønn Feriepenger Påløpt rente Påløpt kostnad/forskuddsbet. in Sum Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kontospesifisert Offentlig Regnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr Side 6 av 6

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Økonomi Forskningsparken 26.05. 2011 ved Jon Barstad AS jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Innhold: Innledning Regnskapet; Balanse og Resultat Bedriftseksempler Likviditet og kontantstrøm

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer