Årsregnskap 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA"

Transkript

1 Kapittel: 210 Årsregnskap 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA - KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD KASSE , ,00 Sum Sektor: 00 - KASSE , , FOLIOKTO.MIDT.N , , RENTER,AVDRAG ,00 11, HALTDALEN SPAREBANK , , VILTFOND , , KOMM.AVGIFTER , , NORDEA , , FOLIOKTO.HALTD , , NÆRINGSFOND KTO , , GAULAFOND KTO , , BYGDEUTVIKLF.KTO ,00 1,00 Sum Sektor: 20 - FORRETNINGS- OG SPAREBANKER , , SKATTETREKK , ,00 Sum Sektor: 98 - IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD , ,00 Sum Kapittel: KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD , ,50 Kapittel: KORTSIKTIGE FORDRINGER MOMSKOMPENSASJON , , GR.LAG MOMSKOMP DEBET 25% , , GR.LAG MOMSKOMP KREDIT 25% , , GR.LAG AKT. IKKE REF.BER. MVA 0, , GR.LAG PAS. IKKE REF.BER. MVA 0, , HJELPEKTO. SYKEREF. 0,00-27, DIV.REF. TRYGDEKONTORET , , AVS. FERIEP. AV SYKEPENGER , , DIV.REF.KRAV STATEN , , GR.LAG MOMSKOMP DEBET 14 % , , GR.LAG MOMSKOMP DEBET 14 % , , GR.LAG MOMSKOMP. DEBET 8% , , GR.LAG MOMSKOMP. DEBET 8% , ,94 Sum Sektor: 10 - STATEN INKL. TRYGDEFORVALTN , , UTESTÅENDE RENTER GAULAFONDET , , KULTUR OG NATURB. NÆRINGSUTV , ,00 Sum Sektor: 50 - KOMMUNEFORVALTNING , , HOLTÅLEN NÆRINGSUTVIKLING KF , , HOLTÅLEN UTLEIEBYGG KF , ,80 Sum Sektor: 66 - KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT , , KONTINGENT KULTURSKOLE 4 476, ,00 Dato: 10.mar.08 Side: 1 av 12

2 DIV SOSIALE TJENESTER , , SKOLE FRITIDSORDNINGEN , , TEKNISK KONTOR , , AVREGNINGSKONTO HUSLEIER 0,00 825, KONTORKASSE HALTD. OMS.SENTER 500,00 500, EIEND.SKATT/DIV FAKT , , BARNEHAGER , , KOMMUNALE AVGIFTER , , ANDRE UTESTÅENDE FORDRINGER , ,29 Sum Sektor: 75 - HUSHOLDNINGER , , SKOGAVGIFT , , NETTO LØNN , , BRUTTO OPPGAVEPLIKTIG , , IKKE AVGIFTSPLIKTIG , , AVGIFTSPLIKTIG , , INNGÅENDE MOMS , , HESSDALEN VASSVERK ,00 0, FORDELT SKATT DESEMBER , ,00 Sum Sektor: 99 - INTERIMSKONTI , ,81 Sum Kapittel: KORTSIKTIGE FORDRINGER , ,03 Kapittel: AKSJER OG ANDELER KJØPEUTBYTTE ÅLEN S.LAG 59, , KJØPEUTBYTTE HALTDALEN S.LAG 55, ,88 Sum Sektor: 70 - PRIV.SELSKAPER MED BEGR.ANSVAR 115, ,23 Sum Kapittel: AKSJER OG ANDELER 115, ,23 Kapittel: PREMIEAVVIK ARB.G.AVG. PREMIEAVVIK KLP , , ARB.G.AVG. PREMIEAVVIK SPK , ,00 Sum Sektor: 14 - SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING , , PREMIEAVVIK KLP , , PREMIEAVVIK SPK , ,00 Sum Sektor: 41 - FORSIKRING , ,00 Sum Kapittel: PREMIEAVVIK , ,00 Dato: 10.mar.08 Side: 2 av 12

3 Kapittel: 220 Årsregnskap 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA - PENSJONSMIDLER PENSJONSMIDLER - KLP , , PENSJONSMIDLER - SPK , ,00 Sum Sektor: 41 - FORSIKRING , ,00 Sum Kapittel: PENSJONSMIDLER , ,00 Kapittel: AKSJER OG ANDELER EGENKAPITALINNSKUDD K.L.P , ,00 Sum Sektor: 41 - FORSIKRING , , HOLTÅLEN UTLEIEBYGG KF , ,41 Sum Sektor: 66 - KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT , , GAULA NATURSENTER AS , , ÅLEN SAMVIRKELAG 300,00 300, HALTDALEN SAMVIRKELAG 300,00 300, A/S GAULDAL BILLAG , , A/L ÅLEN VASSVERK , , A/L BIBLIOTEKSENTRALEN 900,00 900, A/S STØREN TRELAST 6 000, , A/S YVI 1 000, , A/L ÅLEN UTVIKLINGSLAG 50,00 50, A/S FRITIDSTEDER,KLÆBU 100,00 100, A/S HESSDALEN VASSVERK , , A/S ÅLEN UTLEIEBYGG , , RØROS OG HOLTÅLEN ARB.SAMVIRKE , , SVØLGJA FISKEVALD 100,00 100, ÅLEN ELVEEIERLAG 320,00 320, NABOER A/S, ØSTERSUND 9 780, , NØRA BORETTSLAG L.H.L , , FIAS , , A/S GAULDAL ENERGI , , TRØNDERENERGI A/S , , REVISJON FJELL IKS , , KONTROLLUTVALG FJELL IKS , , MIKRO- OG MINIKRAFT AS , ,00 Sum Sektor: 70 - PRIV.SELSKAPER MED BEGR.ANSVAR , ,00 Sum Kapittel: AKSJER OG ANDELER , ,41 Dato: 10.mar.08 Side: 3 av 12

4 Kapittel: UTLÅN Årsregnskap 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA GAULDAL ENERGI A/S , ,00 Sum Sektor: 68 - SELVSTENDIGE KOMMUNEFORETAK , , AUNØIEN BERIT 293,00 293, ELIN FURULI 0, , FINNLAND KIRSTINA 0,40 0, HOLTHE RAGNHILD 0, , KJELL ARNE SOMMERVOLD 8 400,00 0, LYKKJA ANITA 8 500, , MOAN ODD HARRY -700,00-700, MORKEN PER OSKAR -98,00-98, SAKSGÅRD KLAUS -200,00-200, AASEN MAY BRITT 6 100,00 0, BORREN MARGIT 0, , BØRRESEN OLAF 0, , DRØYVOLDSMO INGEBORG 0, , FLØTTUM HALLSTEIN 0, , GRØNLI ELIN 0, , SAKSGÅRD PETRA 0, , UTBEDRINGSLÅN 0, , ALMÅSSTØ SYNNØVE 0, , ANN HELEN AASEN 0, , AUNØIEN BERIT 0, , BJØRN TAMLAG 0, , BODIL HÅKENSEN 0, , BORREN LARS 0, , BORREN MARGIT 0, , EIDEBAKK TOM 0, , EIDEBAKK TOM ERIK 0, , ENGESVOLD JAN ARVE 0, , ETABLERINGSLÅN , , EVENÅS ROLF 0, , FORSETLUND BRIT/OLSSON STIG 0, , FURULI OTTO INGE 0, , FURULI TERJE 0, , GILDSETH ARNFINN 0, , GJÆRE JENS INGE 0, , GRANLUND TORMOD 0, , GRØNLI KNUT OLAV 0, , GRØNLI ØIVIND 0, , GRØNÅS ARILD 0, ,00 Dato: 10.mar.08 Side: 4 av 12

5 GÅRE ODD LEIF 0, , HOV ODD AGNAR 0,00 400, KVÆRNES KJELL S. 0, , KVÆRNES LEIF E. 0, , LANGENG ELLING 0, , LANGENG JON I. 0, , MAGNUSSEN THORE 0, , MOAN DAG ARNFINN 0, , MORKEN ANNE 0, , PRYTZ TERJE 0,00 125, RAGNHILD HOLTE 0, , RØNNING BJØRN 0, , SAKSGÅRD JOHN 0, , SAKSGÅRD KLAUS 0, , SIVERTSVOLD ROLF 0, , SKOGÅS BÅRD 0, , SKOGÅS HÅVAR 0, , SUNDAN TORMOD 0, , TRONSTAD INGVE 0, , ÅSEN PAUL 0, , AASEN ROAR 0, , GAULAFOND , , STARTLÅN , , UTLÅN FRA RISIKOKAPITALFONDET , ,00 Sum Sektor: 75 - HUSHOLDNINGER , ,40 Sum Kapittel: UTLÅN , ,40 Kapittel: UTSTYR, MASKINER, TRANSPORT EDB-UTSTYR/KOPIERINGSMASK.ETC , , INVENTAR/UTST. BARNEHAGER , , INVENTAR OG UTSTYR (1.1410) , , MUSIKKUTSTYR 0, , UTSTYR KILDESORTERING 1,00 1, KARTVERK KIRKER 1,00 1, KARTVERK 1,00 1, INVENTAR/UTSTYR HOV SKOLE , , UTSTYR PRO 0, , UTSTYR OPPMÅLING , , HELSESENTER - INVENTAR/UTSTYR , , BRANNBIL ,00 0,00 Dato: 10.mar.08 Side: 5 av 12

6 UTSTYR SONE HALTDALEN 0, , TRAKTOR , ,00 Sum Sektor: 99 - INTERIMSKONTI , ,44 Sum Kapittel: UTSTYR, MASKINER, TRANSPORT , ,44 Kapittel: FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG MIDTSTUGGU , , BALLBINGER , , ÅLEN SKISENTER/HEISANLEGG , , ÅLEN SKISENTER/LEILIGHETER , , GATELYS , , BREDBÅND ,00 0, VANNFALL STORRENA 1,00 1, VANNFALL KLEVFOSSEN 1,00 1, VANNFALL HYTTEFOSSEN EIDET 1,00 1, REG.PLAN GRØT SKOLE , , KOMMUNELOKALE HALTDALEN , , ADM.BYGG HELSE/SOSIALETATEN , , KOMMUNELOKALET ÅLEN , , DRIFTSBYGG TEKNISK ETAT , , UTARBEIDELSE KOMMUNEPLAN 1,00 1, LAGERBYGG GAULDAL ENERGI , , HOV SKOLE , , GRØT SKOLE , , ENGAN SKOLE 1,00 1, ÅLEN BARNEHAGE , , HALTDALEN BARNEHAGE , , ELVELAND BARNEHAGE , , TRYGDEBOLIGER I ÅLEN , , NY ALDERSHEIM I HALTDALEN , , NY ALDERSHEIM ÅLEN , , ÅLEN HELSENTER , , HOVSLETTA BOENHET , , TOMT ÅLEN ALDERSHEIM 1,00 1, OMSORGSBOLIGER HALTDALEN , , AMBULANSEGARASJE , , GARASJER HALTDALEN 1,00 1, VAKTMESTERBOLIG GNR.26/ , , STORTRØA INDUSTRIOMRÅDE , , HALTDALEN INDUSTRIOMRÅDE , ,67 Dato: 10.mar.08 Side: 6 av 12

7 YSETMOAN INDUSTRIOMRÅDE , , SPORTSFABRIKKEN GNR.31/1 1,00 1, HOVSTRØA IND.OMRÅDE II , , KOMMUNESKOGER HALTDALEN , , SVART-HÅGGÅN BOLIGFELT 1,00 1, JORDMORBAKKEN TOMTEFELT 1,00 1, EAVOLLEN BOLIGFELT , , STENSLI BOLIGFELT , , LUNDERENGSHAUGAN BOLIGFELT , , MOENGET BOLIGFELT 1,00 1, YSETMOAN BOLIGFELT , , ENGAN BOLIGFELT 1,00 1, SKANDSEN GNR.26/19 1,00 1, RØNNINGSLIA TOMTEFELT 1,00 1, ÅLEN TETTSTED , , LANGLAND NORDRE 1,00 1, LHL-BOLIGER , , SAKSLIA BOLIGFELT , , EIDET SMELTEHYTTE , , MUSEET I ÅLEN 1,00 1, HALTDALEN VASSVERK A/L , , RENSEANLEGG , , LEDNINGSNETT KLOAKK , , REHABILITERING DAMMER 1,00 1, KOMMUNALE VEGER , ,00 Sum Sektor: 99 - INTERIMSKONTI , ,48 Sum Kapittel: FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG , ,48 Kapittel: ANNEN KORTSIKTIG GJELD FORSKUDDSTREKK , , PÅLEGGSTREKK , , FAGFORBUNDET 0,00 70, KOU-FOND -95,63-371, MIDLERTIDIG PENSJONSTREKK KLP 2 145, , MOTP. FERIEP , , MOTPOST FERIEP. AVS ,95 0, MOTP. AVG. FERIEP ,40 0, MOTP. AVG. FERIEP , ,91 Dato: 10.mar.08 Side: 7 av 12

8 LEVERANDØRGJELD AP , , AVREGN.KTO. BANKUTBET.AP , ,25 Sum Sektor: 75 - HUSHOLDNINGER , , UBETALTE REGNINGER , , MELLOMR. REGNSKAPSAVSLUTNING , , KIRKELIG FELLESRÅD , , MILJØ I FOKUS , , UTGÅENDE MVA , , PÅLØPTE IKKE FORFALTE RENTER , , HUSBANKEN , , TRAFIKKSIKKERHETSPLAN , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , , AVG. KLP - EKSTRA , ,22 Sum Sektor: 99 - INTERIMSKONTI , ,67 Sum Kapittel: ANNEN KORTSIKTIG GJELD , ,50 Kapittel: PREMIEAVVIK ARB.G.AVG.PREMIEAVVIK SPK , , AVG. PREMIEAVVIK KLP , ,00 Sum Sektor: 14 - SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING , , PREMIEAVVIK - SPK , , PREMIEAVVIK KLP , ,00 Sum Sektor: 41 - FORSIKRING , ,00 Sum Kapittel: PREMIEAVVIK , ,00 Kapittel: PENSJONSFORPLIKTELSER ARB.G.AVG. PENSJ.FORPL. KLP , , ARB.G.AVG.PENSJ.FORPL. SPK , ,00 Sum Sektor: 14 - SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING , , PENSJONSFORPLIKTELSER - KLP , , PENSJONSFORPLIKTELSER-SPK , ,00 Sum Sektor: 41 - FORSIKRING , ,00 Sum Kapittel: PENSJONSFORPLIKTELSER , ,00 Kapittel: ANDRE LÅN INTERRIMSK. AVDR. KOMMUNALBANKEN ,00 0, KOMMUNALBANKEN , , KOMMUNALBANKEN , ,00 Dato: 10.mar.08 Side: 8 av 12

9 KOMMUNALBANKEN , , HUSBANKEN ETABL.LÅN 94 0, , HUSBANKEN (97) , , HUSBANKEN ETABL.LÅN , , HUSBANKEN ETABL.LÅN , , HUSBANKEN ETABL.LÅN , , HUSBANKEN ETABL.LÅN , , HUSBANKEN , , HUSBANKEN /1/ , , HUSBANKEN , , HUSBANKEN /2/ , ,00 Sum Sektor: 19 - STATSBANKER , , KOMMUNEKREDITT , , NORDEA , , KOMMUNEKREDITT , , KOMMUNEKREDITT ,00 0,00 Sum Sektor: 20 - FORRETNINGS- OG SPAREBANKER , ,00 Sum Kapittel: ANDRE LÅN , ,00 Kapittel: BUNDNE DRIFTSFOND DRIFTSFOND PETRAN MUSEUM , , DRIFTSFOND KAP LANDS.VERNEOMR , , KOMMUNALT VILTFOND , , DRIFTSFOND KLOAKK , , DRIFTSFOND VANNFORS , , SKOGAVGIFTSFOND , , RENOVASJON , , DRIFTSFOND BARNEHAGE - 10% , , DRIFTSFOND KULTURSEKT./HV , , DRIFTSFOND KAP UNGDOMSATSING , , FEIING , , DRIFTSFOND RED.BO.UTG.KAP , , DRIFTSFOND BOLIGTILSKUDD TILPASNING , , DRIFTSFOND BOLIGTILSKUDD ETABLERING , , DRIFTSFOND HJORTEVILT-TRAFIKK KAP ,00-530, DRIFTSFOND PRO , , DRIFTSFOND AVDRAGSAVSETNING , , DRIFTSFOND KAP1.200 HOLD.SK.ARBEID , , ÅLEN BYGDEMUSEUM-ERST.FORS , , HOV SKOLE-KOMPETANSEUTV. 0, ,00 Dato: 10.mar.08 Side: 9 av 12

10 LÆRLINGER , , LANDSKAPSVERNOMRÅDE , , PRIMÆRNÆRINGSFOND , , NÆRINGSFOND , , GAULAFOND , , DRIFTSFOND BIOLOGISK MANGFOLD -466,00-466, PRAKSISVEIL. MED.STUD , , BLILYST , , DRIFTSFOND PSYKIATRI , , INTERKOM. SAMARB. FYLKESM. ST , , ETABLERING NAV 0, , DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN , , BOSETTING I DISTRIKTENE ,00 0, TRE6TI ,50 0, FELLINGSFORSØK BJØRN ,00 0, GJELDSRÅDGIVNING ,05 0,00 Sum Sektor: 99 - INTERIMSKONTI , ,39 Sum Kapittel: BUNDNE DRIFTSFOND , ,39 Kapittel: UBUNDNE INVESTERINGSFOND KAPITALFOND , , KAPITALFOND - AVKASTNINGSFOND , , RISIKOKAPITALFOND , ,00 Sum Sektor: 99 - INTERIMSKONTI , ,77 Sum Kapittel: UBUNDNE INVESTERINGSFOND , ,77 Kapittel: BUNDNE INVESTERINGSFOND FOND SKOGAVGIFT , , FOND KLOAKK KAP , , FOND GRUNNVANNUNDERSØK.KAP , , FOND VASSVERK , , FOND BREDBÅNDSUTBYGGING 0, ,00 Sum Sektor: 99 - INTERIMSKONTI , ,72 Sum Kapittel: BUNDNE INVESTERINGSFOND , ,72 Dato: 10.mar.08 Side: 10 av 12

11 Kapittel: 256 Årsregnskap 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA - DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND , , DISP.FOND HOLTUNG KAP , , DISP.FOND HAUGAVEGEN , , DISP.FOND VILTREGISTRERING KAP , , DISP.FOND HØYERE UTD.RØROS RESSURS , , DISP.FOND KULTURHIST.SKRIFTER , , DISP.FOND "OPPUNDER FJELLBANDET" , , DISP.FOND PRIMÆRNÆRING -119, ,50 Sum Sektor: 99 - INTERIMSKONTI , ,23 Sum Kapittel: DISPOSISJONSFOND , ,23 Kapittel: ØVRIG BOKFØRT EGENKAPITAL UDEKKET INVEST.REGNSK , , UDEKKET INVEST.REGNSK ,90 0,00 Sum Sektor: 70 - PRIV.SELSKAPER MED BEGR.ANSVAR , , LIKVIDITETRES.FRA DRIFTSREGNSK , , LIVIDITETSRES.FRA KAP.REGNSK , ,24 Sum Sektor: 80 - LIKVIDITETSRESERVE , , KAPITALKONTO , ,67 Sum Sektor: 90 - UTLANDET , ,67 Sum Kapittel: ØVRIG BOKFØRT EGENKAPITAL , ,88 Kapittel: MEMORIAKONTO UBR. LÅNEMIDLER ADM.BYGN ,00 0, UBR.LÅNEM. TILTAK FUNKSJ.H , , UBR.LÅNEM. SONE HALTDALEN ,00 0, UBR.LÅNEM. TILR.L. BOLIGB.(06601) , , UBR.L.MIDLER REHAB. HOV SKOLE , , UBRUKTE L.MIDLER HALTDALSBOKA , , UBRUKTE L.MIDL.TILLEGGSAREAL GRØT SKOLE , , UBRUKTE L.MIDLER KOMMUNALT VASSVERK , , UBRUKTE L.MIDL.KIRKEGÅRDSAREALER ,92 0, UBR.LÅNEMIDLER AVLØPSEKTOR/RENSEANLEGG , , UBR.L.MIDL OPPMÅLING , , UBR.L.MIDL. KOMMUNALE VEIER ,31 0, UBRUKTE L.MIDL.REDNINGSUTSTYR -0,50-0, UBR.L.MIDL.SENTRUMSUTVIKLING , , UBR.L.MIDL.CAMPINGPLASS , ,00 Dato: 10.mar.08 Side: 11 av 12

12 UBRUKTE L.MIDL.GRØT SKOLE NÆRMILJØ ,00 0, UBRUKTE L.MIDL.REFINANS.LÅN 5 974, , UBRUKTE L.MIDLER ÅLEN HELSESENTER PÅBYGG 0, , UBR. L.MIDL.ETABL.LÅN , , UBR. L.MIDLER STARTLÅN , , UBR.L.MIDL. MIDTSTUGGU ,00 0, UBR.LÅNEMIDLER STARTLÅN , ,00 Sum Sektor: 00 - KASSE , ,85 Sum Kapittel: MEMORIAKONTO , ,85 Kapittel: MEMORIAKONTO UBR. LÅNEMIDLER ADM.BYGN ,00 0, UBR.LÅNEM. TILTAK FUNKSJ.H , , UBR.LÅNEM. SONE HALTDALEN ,00 0, UBR.LÅNEM. TILR.L. BOLIGB.(06601) , , UBR.L.MIDLER REHAB. HOV SKOLE , , UBRUKTE L.MIDLER HALTDALSBOKA , , UBRUKTE L.MIDLER TILLEGGSAREAL GRØT , , UBRUKTE L.MIDLER KOMMUNALT VASSVERK , , UBR.L.MIDLER SKOLEFRITID , , UBR.L.MIDLER SONE ÅLEN 8 487, , UBRUKTE L.MIDL.KIRKEGÅRDSAREALER ,92 0, UBR.LÅNEMIDLER AVLØPSEKTOR/RENSEANLEGG , , UBR.L.MIDLER OPPMÅLING , , UBR.L.MIDLER KOMMUNALE VEIER ,31 0, UBRUKTE L.MIDL.REDNINGSUTSTYR 0,50 0, UBR.L.MIDL.SENTRUMSUTVIKLING , , UBR.L.MIDL.CAMPINGPLASS , , UBRUKTE L.MIDL.GRØT SKOLE NÆRMILJØ ,00 0, UBRUKTE L.MIDL.LUNDERENGSG.BOLIGFELT , , UBRUKTE L.MIDLER ÅLEN HELSESENTER PÅBYGG 0, , UBR. L.MIDL.ETABL.LÅN , , UBR. L.MIDLER STARTLÅN , , UBR.L.MIDL.MIDTSTUGGU ,00 0, UBR.LÅNEMIDLER STARTLÅN , ,00 Sum Sektor: 99 - INTERIMSKONTI , ,85 Sum Kapittel: MEMORIAKONTO , ,85 Sum 0,00 0,00 Dato: 10.mar.08 Side: 12 av 12

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

TEKST BALANSE Balanse 2010 Balanse 2009 Absolutt avvik Avvik 21000001 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 53,0 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00

TEKST BALANSE Balanse 2010 Balanse 2009 Absolutt avvik Avvik 21000001 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 53,0 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 TEKST BALANSE Balanse 2010 Balanse 2009 Absolutt avvik Avvik 21000001 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 53,0 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 53,0 21020001 Bank 2 667 590,09 1 269 176,79 1 398 413,30

Detaljer

Balanseregnskap 2009

Balanseregnskap 2009 Konto og tekst 2009 2008 21000001 Kassekonto 43 423,00 62 722,50 21000002 Kasse frivillighetssentralen 1 988,30 1 069,50 21000003 Kasse helsesenter 1 500,00 1 500,00 Kasse 46 911,30 65 292,00 21020001

Detaljer

Balanseregnskap 2011

Balanseregnskap 2011 21000001 Kassekonto 10 372,50 23 927,00 21000002 Kasse frivillighetssentralen 154,10 2 587,80 21000003 Kasse helsesenter 1 500,00 1 500,00 21000010 Manuell innbetaling til kasse (fakturering) 8 997,00

Detaljer

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 11 251,00 21020001 Bank 3 510 338,07 2

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2010 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2010 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Unjárgga gielda / Nesseby kommune

Unjárgga gielda / Nesseby kommune Unjárgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2006 Årsregnskap 2006 Investeringsregnskap...3 Driftsregnskapet...10 Balanseregnskapet...13 Noter og hovedoversikt...22 Note 1, Endring av arbeidskapital...23

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Oversikt - balanse. 1 Birkenes kommune - 2013 28.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11

Oversikt - balanse. 1 Birkenes kommune - 2013 28.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11 Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11 1 Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler 875.981.763,97 850.062.938,10 Faste eiendommer og anlegg 422.819.740,47 423.539.766,42 22799001

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 4 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2011 Vedtatt i kommunestyret den 21.6.12 Sak nr: 51/2012 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 15/67 Møtedato/tid: 7.5.215, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall:

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2012 Vedtatt i kommunestyret den Sak nr: /2013 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter...5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...6

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

2014 HEMSEDAL KOMMUNE

2014 HEMSEDAL KOMMUNE 2014 HEMSEDAL KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 1 INNHOLD... 1 1 Revisjonsberetning... 5 2 Økonomisk oversikter drift... 6 3 Økonomisk oversikt investering... 7 4 Anskaffelser og anvendelser av midler... 8 5 Hovedoversikt

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Oversikt balanse Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler 755.574.315,50 651.741.738,44

Oversikt balanse Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler 755.574.315,50 651.741.738,44 Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler 755.574.315,50 651.741.738,44 Faste eiendommer og anlegg 385.268.785,51 314.312.989,37 22750000 Faste eiendommer og anlegg 33.367,00 0,00 22750001 Fauskemyrene

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13: dl Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: 33-41 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 OBS, merk klokkeslettet. TiDLIGERE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2011 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Sørum kommune Årsregnskap 2009

Sørum kommune Årsregnskap 2009 Sørum kommune Årsregnskap 2009 Sørum kommune Årsregnskap 2009 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rapporter etter intern kontoplan... 4 Resultatregnskap... 5 Investeringsoversikt... 8 Balanseregnskap...

Detaljer