Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune"

Transkript

1 Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : DIVERSE FELLESUTGIFTER EGENKAPITALINNSKUDD , , , , OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK , , , , DIVERSE FELLESUTGIFTER ansvar : IT-INVESTERING KURSAVGIFTER 120 0, , IT-UTSTYR 180 0, , IT-PROGRAMVARE 120 0, , KONSULNTTJENESTER IT 120 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 120 0, ,00 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 120 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 180 0, ,00 0, , IT-INVESTERING ansvar : INVENTAR OG UTSTYR (INVESTER) DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR ,98 0 0, KONSULNTTJENESTER IT MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,74 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,49 0 0, , , REF. FRA NAV ,00 0 0, ,00 0 0, BRUK AV NYE LÅNEMIDLER , , , , INVENTAR OG UTSTYR (INVESTER) ansvar : DRIFT KLAUSJORDA BARNEHAGE TOTALENTREPRISE 221 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 221 0, ,50 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 221 0, ,50 0, , DRIFT KLAUSJORDA BARNEHAGE ansvar : BASSENG BASSENG OVERTID 222 0, , DIV. MATERIELL OG ARBEID 222 0, , DIV. MATERIELL OG ARBEID ,00 0 0, ANDRE KONSULENTTJENESTER 222 0, , ANDRE KONTROLLOPPGAVER 222 0, , KJØP AV RENOVASJONSTJENESTER 222 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 222 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,00 0 0, , , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 222 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER ,00 0 0, , , ansvar : HEIS BÅTSFJORD SKOLE TOTALENTREPRISE 202 0, , ANDRE KONSULENTTJENESTER ,47 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,11 0 0, , , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 202 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER ,58 0 0, HEIS BÅTSFJORD SKOLE , ,00 ansvar : LØYPETRÅKKEMASKIN KJØP AV TRANSPORTMIDLER 380 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 380 0, ,10 0, , MORARENTER 380 0, ,50 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 380 0, ,00 0, , LØYPETRÅKKEMASKIN

2 ansvar : MOTORCROSSBANE KOMMUNALE GEBYRER 380 0, , DIV. MATERIELL OG ARBEID 380 0, , DIV. MATERIELL OG ARBEID ,00 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 380 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,00 0 0, TILSKUDD DIV. KULTURTILTAK , , MORARENTER 380 0, ,02 0, , REF.FRA LAG OG FORENINGER OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMM BRUK AV DISPOSISJONSFOND 380 0, , BRUK AV DISPOSISJONSFOND ,00 0 0, , , MOTORCROSSBANE ansvar : FLERBRUKSBINGE TOTALENTREPRISE BRUK AV NYE LÅNEMIDLER FLERBRUKSBINGE ansvar : LAMPER I LYSLØYPA NORDSKOGEN LAMPER I LYSLØYPA NORDSKOGEN TOTALENTREPRISE 380 0, , TOTALENTREPRISE MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,50 0 0, , , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 380 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER ,50 0 0, , ,00 ansvar : AGREGAT HELSESENTERET TOTALENTREPRISE ANDRE KONSULENTTJENESTER MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,00 0 0, ,00 0 0, BRUK AV NYE LÅNEMIDLER ,00 0 0, ,00 0 0, AGREGAT HELSESENTERET 8 638,00 0 0,00 ansvar : PU-BOLIGER BEVERT. VED ADM.REPRESENTASJON 253 0, , TOTALENTREPRISE 253 0, , TOTALENTREPRISE ,60 0 0, GRUNNARBEIDER/TOMT 253 0, , GRUNNARBEIDER/TOMT ANDRE KONSULENTTJENESTER 253 0, , ANDRE KONSULENTTJENESTER ,00 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 253 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,40 0 0, , , TILSKUDD FRA HUSBANKEN 253 0, ,00 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 253 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER ,00 0 0, , , PU-BOLIGER ansvar : TOMTER KJØP AV TOMT 315 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 315 0, ,00 0, , SALG AV TOMTER , , , , TOMTER , ,00 ansvar : STRØM HAMNA SYLTEFJORD TILSKUDD FRA KOMMUNESTYRET , , , , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER , , , , STRØM HAMNA SYLTEFJORD

3 ansvar : BYGG: SKANSEN LØNN VAKTMESTERE 231 0, , VANLIG BYGN.MESSIG VEDLIKEHOLD 231 0, , MATR.TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER 231 0, , MATR.TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER 373 0, , MATR.TIL VEDLIKEHOLD BYGNINGER 385 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 231 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 373 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 385 0, ,30 0, , REF. FRA A-ETAT 231 0, ,00 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 383 0, ,79 0, , BYGG: SKANSEN ansvar : BYGG: GAMLE-FLYPLASS-BYGNING AVSETN. TIL UBUNDNE KAP.FOND FORSIKRINGSOPPGJØR BYGG: GAMLE-FLYPLASS-BYGNING ansvar : BYGG: ANDRE BYGG BYGG: ANDRE BYGG TOTALENTREPRISE ANDRE KONSULENTTJENESTER ,68 0 0, ANDRE KONSULENTTJENESTER ,60 0 0, ANDRE KONSULENTTJENESTER ,60 0 0, ANDRE KONSULENTTJENESTER ,60 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,42 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,40 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,40 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,40 0 0, ,10 0 0, BRUK AV NYE LÅNEMIDLER ,10 0 0, BRUK AV NYE LÅNEMIDLER BRUK AV NYE LÅNEMIDLER ,00 0 0, BRUK AV NYE LÅNEMIDLER ,00 0 0, BRUK AV NYE LÅNEMIDLER ,00 0 0, ,10 0 0,00 ansvar : VEI OG GATELYS TOTALENTREPRISE 333 0, , ASFALTERING 333 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 333 0, ,00 0, , MORARENTER 333 0, ,57 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 333 0, ,18 0, , VEI OG GATELYS 0, ,89 ansvar : ASFALTERING TOTALENTREPRISE , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,85 0 0, , , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER , , , , ASFALTERING ansvar : RENHOLDSTEAM RENGJØRINGSMASKINER 180 0, , DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR 242 0, , DIV. INVENTAR OG UTSTYR 244 0, , DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR 325 0, ,99

4 DIV. INVENTAR OG UTSTYR ,28 0 0, DIV. INVENTAR OG UTSTYR DIV. INVENTAR OG UTSTYR DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR ,20 0 0, DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR , , DIV. INVENTAR OG UTSTYR ,40 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 242 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 244 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 325 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,82 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,50 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,50 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,05 0 0, MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,85 0 0, , , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER , , RENHOLDSTEAM , ,86 ansvar : KJØP AV BRANNBIL KJØP AV TRANSPORTMIDLER 339 0, ,00 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 339 0, ,00 0, , KJØP AV BRANNBIL ansvar : VANN TEKNISKE INSTALASJONER 340 0, , UTGÅR , , KONSULENTTJ. VANN/AVLØP , , , , MORARENTER 345 0, ,10 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 340 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER , , , , VANN ansvar : AVLØP UTGÅR 353 0, , DIV. MATERIELL OG ARBEID , , KONSULENTTJ. VANN/AVLØP 353 0, , , , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER , , , , AVLØP 0, ,00 ansvar : AREALER I HAVNA UTGÅR ANDRE KONSULENTTJENESTER , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET ,16 0 0, , , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER ,79 0 0, BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 325 0, , , , AREALER I HAVNA

5 ansvar : SENTRUMSUTVIKLING BEVERT.V.KURS, OPPLÆRING, MØTE 334 0, , DIV. FORBRUKSVARER 334 0, , ANNONSER 334 0, , VEDLH./BYGGETJ./NYBYGG ,26 0 0, TOTALENTREPRISE , , JURIDISK BISTAND , , ANDRE KONSULENTTJENESTER , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET , , , , MORARENTER ,45 0 0,00 216,45 0 0, REF.FRA STATENS VEGVESEN , , REF.FRA VARANGER KRAFT 333 0, , , , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER , , , , SENTRUMSUTVIKLING 0, ,82 ansvar : TORG/KAIPROMEADE TOTALENTREPRISE 301 0, ,00 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 301 0, ,00 0, , TORG/KAIPROMEADE ansvar : KJØP AV LASTEBIL UTG.DEKN. TRANSP.-IKKE OPPG.PL 333 0, , KJØP AV TRANSPORTMIDLER 333 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 333 0, ,11 0, , KJØP AV LASTEBIL 0, ,00 ansvar : LEASING AV TOYOTA HIACE, 3 STK LEASING AV TOYOTA HIACE, 3 STK LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER 333 0, , LEIE/LEASING AV TRANSP.MIDLER 353 0, , KJØP AV TRANSPORTMIDLER 345 0, , MOMS, REFUSJONSBERETTIGET 333 0, ,00 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 333 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 345 0, , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 353 0, ,00 0, ,00 ansvar : RENTER, AVDRAG OG AKSJEUTBYTTE AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN , , AVDRAG PÅ LØPENDE LÅN , , KJØP AV AKSJER 325 0, , AVSETN. TIL UBUNDNE KAP.FOND 325 0, , AVSETN. TIL BUNDNE FOND , , , , MOTTATTE AVDRAG FORMIDLINGSLÅN , , BRUK AV FISKERIFOND 325 0, , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 325 0, , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND , , RENTER, AVDRAG OG AKSJEUTBYTTE , ,00 0, ,00

6 ansvar : UTLÅN UTLÅN FONDSMIDL.FORMIDLINGSLÅN , , UTLÅN FISKERIFOND , , UTLÅN AV KOMMUNENS EGNE MIDLER , , UTLÅN AV KOMMUNENS EGNE MIDLER , , UTLÅN AV KOMMUNENS EGNE MIDLER 870 0, , AVSETN. TIL UBUNDNE KAP.FOND , , , , MOTTATTE AVDRAG ANDRE UTLÅN , , BRUK AV DISPOSISJONSFOND 325 0, , BRUK AV DISPOSISJONSFOND 870 0, , BRUK AV FISKERIFOND , , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 325 0, , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND ,50 0 0, BRUK AV BUNDNE FOND , , OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK , , UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP 265 0, , , , UTLÅN 0, ,07 ansvar : REGNSKAPSMESSIG OVER-/UNDERSK DEKN TIDL ÅRS UDEKKA INVEST.RE , , , , BRUK AV NYE LÅNEMIDLER 880 0, , BRUK AV UBRUKTE LÅNEMIDLER BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND , , REGNSKAPSMESSIG OVER-/UNDERSK. 0 - INVESTERINGSREGNSKAPET Oppsummering 11.mar :18: , ,00

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

Balanseregnskap 2011

Balanseregnskap 2011 21000001 Kassekonto 10 372,50 23 927,00 21000002 Kasse frivillighetssentralen 154,10 2 587,80 21000003 Kasse helsesenter 1 500,00 1 500,00 21000010 Manuell innbetaling til kasse (fakturering) 8 997,00

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer

Balanseregnskap 2009

Balanseregnskap 2009 Konto og tekst 2009 2008 21000001 Kassekonto 43 423,00 62 722,50 21000002 Kasse frivillighetssentralen 1 988,30 1 069,50 21000003 Kasse helsesenter 1 500,00 1 500,00 Kasse 46 911,30 65 292,00 21020001

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 4 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett Budsjett KONTO.NR. TEKST 2010 2009 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 544 000 1 750 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 252 000 200

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer