Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8."

Transkript

1 Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider Antall oppgaver: Del 1: 2 oppg., del 2: 3 oppg. Tot.: 5 oppg. Tillatte hjelpemidler: - Kalkulator (se kalkulatorreglementet) Merknad: Alle oppgaver skal besvares. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Besvarelsen skal merkes med kandidatnummer, ikke navn. Bruk blå eller sort kulepenn på innføringsarket. Emnekode: REREG3100 (ORD) 1

2 Del 1 Statlig sektor (45 %) Oppgave 1 (25%) Kunsttilsynet er en nettobudsjettert statlig virksomhet og har følgende regnskapsinformasjon: Foreløpig utgående balansedata og resultatdata: Balanse Resultat Anleggsmidler 50 Bevilgninger 250 Fordringer 8 Investeringer AM 20 Bank 72 Oppløste forpliktelser 0 Virksomhetskapital 16 Oppdragsinntekter 30 Forpliktelse anleggsmidler 50 Lønn og feriepenger 160 Leverandørgjeld 19 Arbeidsgiveravgift 22 Arbeidsgiveravgift 8 Avskrivinger 0 Feriepenger 16 Driftskostnader 62 Avregning statskassen BFV 25 Kostnader oppdrag 20 Ytterligere regnskapsinformasjon: 1. Infrastrukturkostnader ved eksternt finansiert virksomhet(efv) på 6 er inkludert i driftskostnader 2. Avskrivinger er Inkludert i driftskostnader er forskuddsbetalt husleie på 4 4. Ikke mottatt faktura på 6 for reparasjonsarbeider a) Beregn avregning statskassen bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) og resultatet av eksternt finansiert virksomhet (EFV). b) Gjør ferdig regnskapet og still opp resultat og balanse basert på oppstillingene i vedlegget 2

3 Oppgave 2 (20 %) Besvar tre av følgende oppgaver: 1. Hva er hovedregelen for disponeringen av bevilgninger i bruttobudsjetterte virksomheter, og hvorfor er det ikke ønskelig med verken over- eller mindreforbruk? 2. Gjør kort rede for de viktigste regnskapsprinsippene man bruker i bruttobudsjetterte statelige virksomheter. 3. Nevn kort hvordan statsbudsjettet og statsregnskapet er regulert 4. Hva innebærer overslagsbevilgning? 5. Hvordan forholder bruttobudsjetterte virksomheter seg til arbeidsgiveravgift? 3

4 Del 2 Kommunal sektor (55 %) Oppgave 1(20 %) Fjellhamar kommune har følgende regnskapsdata for 2013: Data fra drifts- og investeringsregnskapet for 2013: Rammetilskudd Inntekts- og formuesskatt 6000 Renteinntekter 3000 Brukerbetalinger 7500 Kjøp av varer og tjenester 9000 Renteutgifter 5000 Fjellhamar kommune har i tillegg følgende opplysninger i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2013: 1. Lønnsutgifter er 12000, og av dette var 2000 lønn for arbeid fra desember Det er også utført arbeid i desember 2013 som skulle lønnes med 2500 i januar Se bort fra sosiale utgifter og skatt. 2. Aksjene på 2000 er kortsiktig plassering. Ved utgangen av året er verdien Kunstgresset på idrettsplassen skades i desember. Reparasjonskostnaden er Avskrivinger i 2013 er 2500 for faste eiendommer og anlegg og 1500 for utstyr, maskiner og transportmidler. 5. Kulturhuset ønsker å investere i nytt lydanlegg til Ny investering i barneskole ved utgangen av året på Investeringen forutsettes finansiert med ubrukte lånemidler 3000, salg av anleggsmidler 3000 og budsjettert overføring til investeringsregnskapet på Det er budsjettert med en avsetning til disposisjonsfondet på Sett opp drifts- og investeringsregnskapet for Fjellhamar kommune etter oppstillingsplanene som er vedlagt. Du avgjør selv hvilke kontoer i oppstillingsplanene du bruker for å avslutte regnskapet. Vis korrigeringene og eventuelle strykninger du gjør. Oppgi også dine eventuelle forutsetninger og vurderinger. 4

5 Oppgave 2 (20%) Kurland kommune Basert på informasjonen nedenfor skal du avslutte regnskapet for Kurland kommune og utarbeide balanseregnskapet for Vis også beregningen av kapitalkontoen. Beskriv kort eventuelle egne vurderinger du gjør. 1. Kortsiktige fordringer er 350 i den foreløpige balansen. Det mangler imidlertid ubetalte brukerbetalinger på Bank er 850 ved utgangen av året. 3. Kommunen har solgt eiendom for 500. Eiendommen har en verdi på 600 i inngående balanse. 4. Det er solgt aksjer for 250. De har en verdi på 300 i balansen. Det er også kjøpt nye aksjer for Det er planlagt å bygge ny fotballbane til Avskrivinger må beregnes. Kommunen regner med en levetid på 40 år for eiendommer og 5 år for maskiner og utstyr. 7. Det er investert i ny gymsal på ungdomsskolen til For å finansiere investeringen er det tatt opp nytt lån på 500. I tillegg bruker kommunen 250 fra ubundne investeringsfond og en overføring fra driftsregnskapet på Fra driftsregnskapet er det et mindreforbruk på Kortsiktig gjeld er 350 i den foreløpige balansen. Det mangler imidlertid 200 i utestående lønn. 11. Fra driftsregnskapet er det avsatt 100 til disposisjonsfondet. Noen foreløpige balanseposter Tekst Beløp Eiendommer 1000 Maskiner og utstyr 500 Aksjer(OM) 400 Bank 700 Disposisjonsfond 600 Ubundet investeringsfond 300 Bundne fond 300 Mer/mindreforbruk 0 Andre lån 1000 Memoriakonto ubrukte lånemidler 100 Kapitalkonto 500 5

6 Oppgave 3 (15 %) Besvar tre av følgende oppgaver: 1. Hva innebærer det at kommuneregnskapet er finansielt orientert? 2. Hvilken funksjon har kapitalkontoen? 3. Hva vil det si å bruke anordningsprinsippet som bokføringsprinsipp? 4. Hva er reglene for lån i kommunen? 5. Hva er strykninger? 6

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Hans Olav Melberg (hans.melberg@gmail.com) Universitetet i Oslo, 7. august, 2013. 1 Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Økonomisk analyse 2015-2018

Økonomisk analyse 2015-2018 Iveland kommune Økonomisk analyse 2015-2018 Likviditet Fond - Finans Gjeld Formannskapet 11.11.2014 Økonomienheten, ESB Side 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRINGSDOKUMENT... 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer