Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter"

Transkript

1 í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter eller lovsamling hvor disse inngår, f.eks Revisors håndbok Kalkulator Dette oppgavesettet består av 6 ark inkludert denne forsiden Kontroller at oppga vesettet er komplett før du starter Faglærer: Gunnar Alu Sensor: Rolv Hjemli Husk å påføre kandidatnummer på alle arkene!

2 ppgave 1 (7 %) Nedenfor er det gjengitt noen momenter i forbindelse med regnskapsavslutningen pr Benytt det påfølgende skjemaet og poster avslutningsmomentene som gjenstår, og få frem den endelige saldobalansen pr I den grad det er behov for det, skal følgende satser benyttes: Feriepenger: 12 %, arbeidsgiveravgift: 14,1 % og selskapsskatt 27 %. Det skal ikke tas hensyn til utsatt skatt/utsatt skattefordel i besvarelsen. I vurderinger skal regnskapslovens bestemmelser legges til grunn. På skjemaet skal du benytte + og - som fortegn. Poster momentene 214. Moment Fakturert salg av varer til Varekunden AS : Varer kr % mva 1 Fakturabeløp kr. 5 Betalingsbetingelser: Nto. pr. 21 dager. Ved betaling innen 8 dager gis 2 % kontantrabatt. Moment Selskapet mottar til gode moms for 5. termin 14. Beløpet settes inn på kassakreditkontoen. Kr.? Moment Selskapet mottar betaling fra Varekunde AS for fakturaen i moment 1 og Varekunde AS benytter seg av kontantrabatten i betingelsene. Innbetalingen skjer til Kassakreditkontoen. Foreta nødvendige posteringer. Moment Selskapet mottar en faktura fra VERKTØYMAKEREN AS for diverse håndverktøy og verneutstyr. Diverse håndverktøy. kr % mva 8 5 Totalbeløp kr Moment Lønn til de ansatte for desember skal utbetales. Lønn utgjør kr 13 og de ansattes Skattekort viser en skattesats på 34 %. I desember skal det være /2 skattetrekk i samsvar med lovens bestemmelser. Utbetaling foretas fra kassakreditkonto. Foreta nødvendige posteringer.

3 Moment Selskapet kommer over et god tilbud på en brukt varebil og kjøper denne kontant fra bankkonto for kr 16. Moment Selskapet har fordringe på kunder i svenske kroner (SEK) på 25 SEK, bokført til en kurs av 95,. Pr er kursen falt til 9,.Foreta nødvendig registrering i regnskapet. Moment 8 Det er foretatt en fysisk opptelling av varelageret pr pptellingen viser følgende: Kostpris Salgspris Kurante varer Ukurante varer 8 45 Sum Regnskapslovens bestemmelser skal benyttes ved verdsettelse av varelageret. Moment 9 Forsikringene har hovedforfall 1.9. Den 1. september 14 ble det betalt kr. 96 i forsikringspremie for perioden Moment 1 Maskinene er anskaffet for kr. 96. Det benyttes årlig 2 % lineære avskrivninger. Moment 1 1 Ved en gjennomgang av kundefordringene viser det seg at bedriften ser behov for å øke avsetningen på tap med kr 15 til kr 45 pr Moment 12 Merverdiavgiftsterminen (6.termin) skal avsluttes med tømming av kontoene for inn- og utgående avgift. Moment 13 Det beregnes 27 % skatt av overskuddet Moment 14 Eierne skal ha 8 % utbytte av sine investeringer Moment 15 Resten av overskuddet skal gå til styrking av egenkapitalen

4 Kontonr./ Navn 12 Maskiner 126 Varebil 146 Varelager 15 Kundefordr PSTERINGSSKJEMA 153 Kundefordring i SEK Foreløpig saldobalanse Avsetn.tap -3 Moment 1og2 Kandidat nr Side..... Antall ark..... Moment Moment Moment Moment Endelig 8, 9, 1 og 12, 13, 14 Saldobalanse 3 g4 5 6 g7 11 og 15 Pr Forskuddsbetalte forsikr.premier 192 Bank 195 Skattetrekk 2Aksjekapital 25 Annen EK 238Kassekreditt 24Leverandørgjeld 25Skatter 26Skattetrekk 27 Utg. mva. 271 Inng. mva. 274 ppgj. mva. 277Skyldig arb.g. 278Påløpt arb.g. feriep 28Avsatt utbytte 294Påløpte feriepeng. 296Påløpte kostnader 3Avg.pl.salg 43 Varekjøp 439 Beholdn.endringer 5 Lønnskostnad 518 Feriepenger 54 Arb.g.avg. 541Arb.g.a.feriep 61 Avskrivninger. 75 Forsikringspremier 779 Andre drifts.kostn.r 783 Tap på krav 85Renteinntekter Valuta gevinst 81 Valuta tap 83Skattekostnad 892Avsatt utbytte 896verført til egenkap.

5 Tilleggsspørsmål: a) Konto 783 tap på krav består gjerne av to ulike elementer, hvilke? b) Hvilken forskjell er det på disse elementene med hensyn til merverdiavgiftsbehandlingen? c) Hva er selskapets bruttofortjeneste? Den endelige saldobalansen skal normalt overføres til et resultatregnskap og en balanseoppstilling. Du skal her slippe å sette opp et fullstendig resultat og balanse regnskap, men angi hvilke kontoer og beløp som skal legges til følgende linjer i henholdsvis resultat regnskap og balanse: d) Lønnskostnader e) Kundefordringer ppgave 2 (3 %) Årsregnskapet til LMB AS, viser følgende tall for 213: Resultatregnskapet Ælj Driftsinntekter Gevinst ved salg l 2 Varekostnad 4 4 Lønnskostnader 16 5 Andre driftskostnader 19 l Tap på fordringer l l Avskrivninger 17 2 Driftsresultat 22 Renteinntekter 3 7 Rentekostnader 15 Resultat før Skattekostnad 1 7 Skattekostnad Årsresultat 7 74 Disponering: Utbytte l verført annen egenkapital 6 74

6 Balanseoppstillinger pr Eiendeler Tomt 7 7 Maskiner, utstyr Aksjer 7 7 Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Kontanter, bank, postgiro Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Aksjekapital 5 5 pptjent egenkapital Sum Egenkapital 9] Utsatt skatt Pantelån 2 15 Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Utbytte 1 Påløpte renter 2 Sum kortsiktig gjeld ] 4 Sum egenkapital og gjeld Pâ grunnlag av tallene fra regnskapet foran skal du beregne noen sentral nøkkeltall. a) Beregn totalkapitalrentabiliteten i 213 for denne virksomheten. b) Beregn også egenkapitalrentabiliteten før skatt for det samme året. c) Forklar kort hvorfor det er forskjeller mellom disse to tallene i a) og b). d) Hva gir selskapet likviditet et utrykk for? 8) Hva gir selskapet soliditet et utrykk for?

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsoppgjør i regnskapet

Årsoppgjør i regnskapet Autorisert Regnskapsførerselskap Årsoppgjør i regnskapet Klargjøring av regnskap til årsoppgjør Årsoppgjøret er høysesong for alle som jobber med regnskap, både med klargjøring av regnskapet til årsoppgjøret

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer