Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014"

Transkript

1 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: Sensurfrist: 28. januar 2015 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne og Regnskapsloven (eller lovsamling der regnskapsloven inngår, feks revisors håndbok). regnskapsstandarder, aksjelov, skattelov. Utskrift fra av lover og standarder fra nettet uten kommentarer er tillatt. Vedlegg: ingen Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. Faglærer: Sensor: Gunnar Alu Rolv Hjemli Dersom du mener at det mangler eller er angitt feil data i oppgaven, skal du ta egne forutsetninger med klare kommentarer. Husk å påføre kandidatnummer på alle arkene! Kontinuasjonseksamen HREV januar 2015 Side 1

2 Oppgave 1 (teller 50 %) Selskapet STORPRODUSENTEN AS er et selskap som driver med vareproduksj on og handel. Selskapet kommer ikke inn under bestemmelsene i regnskapslovens 1-6. Del 1 I sin avdeling for Varehandel driver selskapet med salg av utvalgte moteklær for ungdom. Ved varetellingen pr viser tellelistene følgende: o Bukser av merke «Fashion» 500 stk til anskaffelseskost kr Jakker av merke Style 300 stk til anskaffelseskost kr 300. o Øvrige klesvarer til anskaffelseskost til sammen kr Buksene av merke «Fashion» har fàtt en konkurrent på markedet og har nå en salgsverdi pà kun kr 60 pr stk etter salgskostnader. Jakker av merke Style har ikke slått an i markedet og det forventes ikke å kunne selges for mer enn kr 170 prjakke etter salgskostnader. Øvrige klesvarer har en salgsverdi på til sammen kr Pr var regnskapsmessigverdi på handelsvarer kr og skattemessigverdi kr Spm. a) Hva blir balanseført verdi for handelsvarene pr ? Spm. b) Hvor stor er ukuransen handelsvarene for pr ? Spm. c) Hva blir skattemessig verdi for handelsvarene pr ? Del 2 Ved utgangen av 2014 hadde selskapet egentilvirkede varer på lager til salgsverdi på kr , full tilvirkningskost kr og direkte tilvirkningskostnader på kr Ved utgangen av 2013 var de tilsvarende verdivurderingene av beholdning tilvirkede varer salgsverdi på kr , full tilvirkningskost kr og direkte tilvirkningskostnader på kr Spm. d) Hva blir balanseført verdi for ferdigvarene ved bruk av full tilvirkningskost pr og pr ? Spm. e) Hva blir skattemessig verdi for ferdigvarelagret pr De/ 3 Selskapet eier maskiner og inventar som pr var balanseført til kr Maskinene og inventaret hadde i slutten av 2014 regnskapsmessigverdi på kr inklusive nyinvesteringer og årets regnskapsmessige avskrivninger. Maskiner og inventar inngår alle i saldogruppe d) med avskrivningssats 20 %. Skattemessig saldo ved utgangen av 2013 var kr l løpet av 2014 har selskapet nyinvestert i maskiner for kr , ingen maskiner eller inventar var solgt. Kontinuasjonseksamen HREVIZO - 7. Ianuar 2015 Side 2

3 Spm. f) Hva blir skattemessig verdi av maskinene og inventaret (saldogruppe d)) pr ? Del 4 Kundefordringer til pålydende (anskaffelseskost) pr var kr Tapsavsetning på samme tidspunkt var på kr Kundefordringer til pålydende (anskaffelseskost) pr var kr og regnskapsmessig verdi var da fastsatt til kr Den skattemessige verdien på samme tidspunkt var kr Skattemessig ønsker man å avsette maksimalt etter skatteloven. Konstaterte tap i 2013var kr og tilsvarende tap i 2014var kr Kreditsalg i 2013var kr mens kredittsalg i 2012ble kr Faktortallet er 4. Spm. g) Hva blir balanseført verdi for kundefordringer pr ? Spm. h) Hva blir skattemessig verdi for kundefordringer pr ? Del 5 Årsregnskap for 2014 viser et resultat før skattekostnad på kr I det avstemte regnskapet står det at selskapet har en pensjonsforpliktelse på til sammen kr Tilsvarende pensjonsforpliktelse var pr , kr Utover momentene i del 1-4 og pensjonsforpliktelser andre midlertidige forskjeller. hadde selskapet ingen Selskapet har i 2014 ikke fradragsberettigede representasjonskostnader på kr og skattefrie inntekter på kr Skattesatsen for bedriften er 27 % STORPRODUSENTEN AS ønsker å tilpasse seg slik at betalbar skatt for 2014 blir minst mulig. Spm. i) Hva blir utsatt skatti balansen pr ? Spm. j) Hva blir betalbar skatt i balansen pr ? Spm. k) Hva blir skattekostnaden for 2014? Spm. I) Hvordan blir årsresultatet 2014? Kontinuasjonseksamen HREV Januar 2015 Side 3

4 Oppgave 2 (30%) Du får oppgitt følgende resultatregnskap HANDEL AS (alle tall i hele tusen) og balanse for DIVERSE Resultatregnskap: 2013 Salgsinntekter Gevinst ved salg av bygning 120 Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Tap på fordringer 300 Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter 20 Rentekostnader 820 Ordinærtresultat før skatt Skattekostnad 280 Årsresultat 720 Disponeringer: Avsatt til utbytte 300 Avsatt til annen egenkapital 420 Sum 720 Balanse pr Bygninger Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Kontanter og bank Sum omløpsmidler Sum Eiendeler Kontinuasjonseksamen HREV Januar 2015 Side 4

5 /nnskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatt Andre langsiktige lån Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld» Betalbar skatt Avsatt utbytte Skyldig lønn og skattetrekk Sum Kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld Momenter: Selskapet kjøpt bygning i 2013 for Forutsett at eventuelle salg av varige driftsmidler er betalt i samme år. Avdrag på langsiktig gjeld i 2013 utgjør 500 Du skal se bort fra merverdiavgift. Utarbeid en kontantstrømsopptilling etter direktemetoden for Gi dine kommentarer til kontantstrømmen. Kontinuasjonseksamen HREV januar 2015 Side 5

6 Oppgave 3 (20%) Et entreprenørselskap har fått i oppdrag å bygge et større forretningsbygg. Kontrakten ble inngått og bygget ble ferdigstilt i desember Kontraktsbeløpet er på kr og entreprenørselskapet anslo på kontraktstidspunktet byggekostnadene til totalt kr Ved utløpet av 2013 var det påløpt kostnader for kr Det ble da anslått at det ville påløpe ytterligere kr for å fullføre forretningsbygget. Da forretningsbygget ble ferdigstilt ved utgangen av 2014 viste det seg at det påløp kun kr i a) Beregn fullføringsgraden på prosjektet ved utgangen av 2013 b) Hvordan blir inntektsføring og driftsresultat for henholdsvis 2013 og 2014 basert på bruk av løpende avregning? c) Hvordan blir inntektsføring og driftsresultat for henholdsvis 2013 og 2014basert på fullført kontrakts metode? d) Hvilken metode sier regnskapsloven at man skal bruke ved inntektsføring av anleggskontrakter? Kontinuasjonseksamen HREV12O - 7. Januar 2015 Side 6

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Høgskolen i Hedmark NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Eksamen høst 2014 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 26. november 2014 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 17. desember

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG 1 osl06.doc (ajour v13) OPPGAVESETT 6 (R. H-76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S MODERNE KLÆR Først behandles en del enkeltproblemer som inngår i spm. 1. 1. Ekspropriasjon av tomteareal: (næringstomt) Ekspropriasjon

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet Regnskaps- og skattemessige forskjeller: Resultatskatt Regnskapsmessig periodiseres skattekostnaden i tråd med sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven. Regnskapsmessig skatteberegning må derfor ta hensyn

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2009

Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Osl30 ajour v15 Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Oppgave 1 Spm. 1 Skattemessig tap på fordringer i X8 og skattemessig verdi på kundefordringer pr. 31.12.X8. Det er oppgitt at aksjonærene ønsker lavest

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum Note 1 Segmentinformasjon Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Salgsinntekter 929 128 629 442 1 137 693 Herav internt i konsernet 34 818 41 788 67 670 Av- og nedskrivninger 115 840 107 380 67

Detaljer

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2013 2012

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer