Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag"

Transkript

1 Faktiske endringer KS 070/13 vs Rammetilskudd Integreringstilskudd Eiendomsskatt Renter - investeringslån Avdrag - investeringslån Avsetn. disposisjonsfond Sum skjema 1 A Skjema 1 B Fast lønn (standard) Fast lønn lærere Fast lønn assistenter Fast lønn vaktmestre Fast lønn renholdere Vikar for fast ansatte Fast lønn vikarer Lør-og søndagstillegg Kvelds-og natttillegg Helge- og høytidstillegg Vikarer ferie Vikarer ved kurs Vikarer skole Reservert lønnsjusteringer Ekstrahjelp Lønn engasjementer Overtidslønn Forskjøvet arbeidstid Annen lønn og tr.pl.godtgj Lønn avlastning Fosterhjemsgodtgj Omsorgslønn Lønn lærlinger Eksamenshonorar Beredskapsgodtgj Leirskole Støttekontakt Lønn tilsyn Andre tr.pl.utg.godtgj

2 Faktiske endringer KS 070/13 vs Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Godtgj. Ordfører Godtgj. utvalgsledere/varaordf Godtgj. folkevalgte ad-hoc Introduksjonsstønad Pensjonsinnsk. KLP Pensjonsinnsk. STP Kollektiv ulykke-gr.fors Premieavvik KLP Premieavvik SPK Amortisert premieavvik KLP Amortisert premieavvik SPK Arbeidsgiveravg Kontormatriell Papir og blanketter Tidsskrifter, aviser o.l Faglitteratur Undervisningsmatr. (stand) Bøker til skolebiblioteket Lærebøker Leker/arb.materiell Medisinsk forbruksmatr Medikamenter Matvarer og bevertning Innkjøp av mat Andre driftsutgifter Kjøp av kjemikalier (tekn) Innkjøp av varer for salg Arbeidsklær Papir og plast Kjøp av kalk Rengjøringsmateriell Velferdstiltak Innsparinger Porto Telefon og telefax Mobiltelefon Leie av telelinjer

3 Faktiske endringer KS 070/13 vs Annonser og kunngjøringer Informasjon Gaver Opplæring, kurs Kurs og fagmøter Etter- og videreutdanning Utg., godtgj. for reiser - oppg.pl Reise/diett, oppgavepl Bilgodtgjørelse, oppg.pl Utgiftsdekn. - støttekontakt Utgiftsdekn. - fosterhjem Utgiftsdekn. - besøkshjem Kvalifiseringsstønad Uniformsgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Leie transportmidler Drivstoff Rep./vedlh. egne transp.m Reiseutg., ikke oppg.pl Div. transportutgifter Strøm til oppvarm./belysn Tingforsikring Annen forsikring Leie av lokaler Leie av grunn og plasser Andre leieutgifter Div. gebyrer og avgifter Kontingenter Kommunale avgifter Lisenser dataprogram Møbler og utstyr Kjøp av trygghetsalarmer Utstyr til kjøkken og hvitevarer Utstyr aktiviteter Innkjøp EDB-utstyr Materiell Leie/leasing av transportmidler Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold

4 Faktiske endringer KS 070/13 vs Vedlikeh. innvendig Vedlikeh. utstyr Brøyting og vintervedlikehold Driftskontroll Vedlh. hageanlegg Serviceavt. og rep Vedlh.avtaler EDB Vedlh.avtale heiser Serviceavt. kontorutstyr Vedlh.avtale tyverialarm Vedlh.avtale trygghetsalarm Renhold, vaskeri og vaktmester Konsulenttjenester (ikke lønn) Innleid hjelp Internkjøp Internkjøp kost Kjøp fra staten Kjøp fra kommuner Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet Bet. til Støleheia Kjøp av tjenester fra andre (private) Kjøp fra interkomm. selskaper Driftstilskudd private barnehager Driftstilskudd leger Driftstilskudd fysioterap Entrepriser Sakkyndig bistand Innlosjering og skyss Momskomp. - driftsregnskapet Overført til fylkeskomm Overført til kommuner Overført til andre (private) Bruk av SLT midler Spesialtiltak Minoritetsspråklige barn Bidrag barnehageopph./sfo Bidrag sosial omsorg Bidrag husleie Tilskudd til kirkelig fellesråd

5 Faktiske endringer KS 070/13 vs Tilskudd org./lag/foreninger Tilskudd barn m/spes.behov BH Leirskole/skoleidr. m.m Brukerbet. komm. tjenester Brukerbet. institusjon Brukerbet. turnuslege Brukerbet. skolefritid Brukerbet. trygghetsalarm Brukerbet. barnehage Brukerbet. Kulturskolen Betaling for kost Søskenmoderasjon barnehage Avg.fritt salg av varer/tjenester Leieinnt. utstyr, avg.fritt Kursvirksomhet - inntekter Turer, arrangementer - inntekter Bet. for kjøring Salg kantine/kjøkken Salg matvarer Utpantingsgebyr Gebyr kartforretning Behandlingsgebyr Gebyr tinglysning Avgiftsfrie billettinntekter Husleieinntekter Husleieinntekter inkl. strøm Utleie lokaler Leieinnt. festetomter Tilknytningsavg. vann Tilknytningsavg. avløp Årsavgift vann Årsavgift avløp Avgift etter måler - vann Avgift etter måler - avløp Gebyr feiing Annet avg.pl. salg av varer og tjen Deponering av industriavfall Fordelte utg. - bil Refusjoner fra staten

6 Faktiske endringer KS 070/13 vs Refusjoner fra NAV Ref. lønnstilskudd SLT-midler Momskomp. - driftsregnskap Refusjoner fra Fylkeskommuner Refusjoner fra kommuner Refusjoner fra andre Interne prosjekter invest Intern fordeling SUM driftskostnader Investeringer: Netto endring Brutto investeringskostnader Finansiering Annet varer og tjenester Avgifter, gebyrer, lisenser Inventar og utstyr Kjøp av transportmidler Kjøp av anleggsmaskiner Kjøp av edb maskiner Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Andre installasjoner Utendørs arb Konsulenttjenester Kjøp av grunn/tomt Kjøp av bygning Momskomp. - investering Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Salg av fast eiendom Momskomp investeringsregnsk Refusjoner fra andre Overf. fra fylkeskomm Bruk av lån Bruk av ubundne inv.fond Sum investeringer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

Lillesand kommune.... -I

Lillesand kommune.... -I Lillesand kommune I.... -I Innholdsfortegnelse skommentar Revisjonsberetning Hovedoversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap Anskaffelse / anvendelse av midler Balanseregnskap Økonomiske oversikter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer