Rennesøy kommune. Driftsbudsjett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4"

Transkript

1 10400 Overtid Politisk styring og kontrollorganer Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Politisk styring og kontrollorganer Lønn ordfører / varaordfører Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse kommunestyrerep Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse formannskap Politisk styring og kontrollorganer Godgjørelse hovedutvalg KOO Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse hovedutvalg MU Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse planutvalg Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse kontrollutvalg Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse eldreråd Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse byggekomitè Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse adm. utvalg Politisk styring og kontrollorganer Tapt arb.fortjeneste Politisk styring og kontrollorganer Annen lønn/godtgj. folkevalgte Politisk styring og kontrollorganer Pensjonspremie KLP Politisk styring og kontrollorganer Arbeidsgiveravgift Politisk styring og kontrollorganer Abonnement/faglitteratur Politisk styring og kontrollorganer Matvarer Politisk styring og kontrollorganer Div. driftsutgifter Politisk styring og kontrollorganer Utgiftsdekning (Ikke Oppg.pl.) Politisk styring og kontrollorganer Gaver/påskjønnelser Politisk styring og kontrollorganer Annonser Politisk styring og kontrollorganer Representasjon/møter Politisk styring og kontrollorganer Kursutgifter Politisk styring og kontrollorganer Bilgodtgjørelse Politisk styring og kontrollorganer Bompenger Politisk styring og kontrollorganer Reiseutgifter Politisk styring og kontrollorganer Kontingenter Politisk styring og kontrollorganer Ref. ekstern arb.giver Politisk styring og kontrollorganer Momskomp.utgift, drift Politisk styring og kontrollorganer Tilskudd politiske partier Politisk styring og kontrollorganer Salg pins Politisk styring og kontrollorganer Momskomp.innt, drift Politisk styring og kontrollorganer Totalt Overtid Valg Tapt arb.fortjeneste Valg Arbeidsgiveravgift Valg Kontormateriell Valg Abonnement/faglitteratur Valg Matvarer Valg Div. driftsutgifter Valg Porto Valg Annonser Valg Kursutgifter Valg Bet. for datatjenester/lisenser Valg EDB-programvare Valg EDB-utstyr Valg Momskomp.utgift, drift Valg Momskomp.innt, drift Valg Totalt Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Revisjon Revisjonsutgifter Revisjon Momskomp.utgift, drift Revisjon Momskomp.innt, drift Revisjon Totalt

2 10990 Arbeidsgiveravgift Rennfast avslutning Totalt Driftstilskudd organisasjoner Krisesenter Totalt Overf. til andre Støtte div. prosjekt Totalt Totalt Fast lønn Administrasjon Ekstrahjelp Administrasjon Overtid Administrasjon Pensjonspremie KLP Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Abonnement/faglitteratur Administrasjon Matvarer Administrasjon Kantinedrift Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Gaver/påskjønnelser Administrasjon Telefonutgifter Administrasjon Representasjon/møter Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Administrasjon Bilgodtgjørelse Administrasjon Bompenger Administrasjon Reiseutgifter Administrasjon Kontingenter Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Sykelønnsrefusjon Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Totalt Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Politisk styring og kontrollorganer Arbeidsgiveravgift Politisk styring og kontrollorganer Matvarer Politisk styring og kontrollorganer Telefonutgifter Politisk styring og kontrollorganer Annonser Politisk styring og kontrollorganer Personforsikringer Politisk styring og kontrollorganer Momskomp.utgift, drift Politisk styring og kontrollorganer Momskomp.innt, drift Politisk styring og kontrollorganer Totalt Annonser Valg Momskomp.utgift, drift Valg Momskomp.innt, drift Valg Totalt Ekstrahjelp Administrasjon Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Kantinedrift Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Velferdstiltak, ansatte Administrasjon Telefonutgifter Administrasjon Personforsikringer Administrasjon Bet. for datatjenester/lisenser Administrasjon Leie/leasing av maskiner/større utstyr Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Forsinkelsesrenter Administrasjon

3 17290 Momskomp.innt, drift Administrasjon Totalt Abonnement/faglitteratur AMU Div. driftsutgifter AMU Kursutgifter AMU Momskomp.utgift, drift AMU Momskomp.innt, drift AMU Totalt Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjenesten Diverse attføringsutgifter Bedriftshelsetjenesten Kursutgifter Bedriftshelsetjenesten Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjon PLU Arbeidsgiveravgift Administrasjon PLU Velferdstiltak, ansatte Administrasjon PLU Telefonutgifter Administrasjon PLU Personforsikringer Administrasjon PLU Momskomp.utgift, drift Administrasjon PLU Momskomp.innt, drift Administrasjon PLU Totalt Telefonutgifter Fellesutgifter EDB Porto Fellesutgifter EDB Datakommunikasjon Fellesutgifter EDB Ansvarsforsiking Fellesutgifter EDB Lisenser Fellesutgifter EDB Bet. for datatjenester/lisenser Fellesutgifter EDB EDB-programvare Fellesutgifter EDB EDB-utstyr Fellesutgifter EDB Vedlikehold invent. og utstyr Fellesutgifter EDB EDB, service- /driftsavtaler og reparasjoner Fellesutgifter EDB Konsulenttjenester Fellesutgifter EDB Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Fellesutgifter EDB Momskomp.utgift, drift Fellesutgifter EDB Overføring til investeringeregnskapet Fellesutgifter EDB Avskrivninger Fellesutgifter EDB Momskomp.innt, investeringer Fellesutgifter EDB Momskomp.innt, drift Fellesutgifter EDB Totalt Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Administrative fellesutgifter Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrative fellesutgifter Arbeidsgiveravgift Administrative fellesutgifter Kontormateriell Administrative fellesutgifter Kopieringsmateriell Administrative fellesutgifter Abonnement/faglitteratur Administrative fellesutgifter Matvarer Administrative fellesutgifter Kantinedrift Administrative fellesutgifter Div. driftsutgifter Administrative fellesutgifter Velferdstiltak, ansatte Administrative fellesutgifter Telefonutgifter Administrative fellesutgifter Porto Administrative fellesutgifter Bank-gebyrer og tjenester Administrative fellesutgifter Annonser Administrative fellesutgifter Kopieringsutgifter Administrative fellesutgifter Representasjon/møter Administrative fellesutgifter Kursutgifter Administrative fellesutgifter

4 11502 Kompetanseheving Administrative fellesutgifter Bilgodtgjørelse Administrative fellesutgifter Trekkfritt stipend Administrative fellesutgifter Forsikringer Administrative fellesutgifter Personforsikringer Administrative fellesutgifter Ansvarsforsiking Administrative fellesutgifter Kontingenter Administrative fellesutgifter Kontingent K.S Administrative fellesutgifter OU - midler Administrative fellesutgifter Inventar og utstyr Administrative fellesutgifter Leie/leasing av maskiner/større utstyr Administrative fellesutgifter Vedlikehold invent. og utstyr Administrative fellesutgifter Kopieringsavtaler Administrative fellesutgifter EDB, service- /driftsavtaler og reparasjoner Administrative fellesutgifter Konsulenttjenester Administrative fellesutgifter Interkommunalt arkiv Administrative fellesutgifter Juridisk bistand Administrative fellesutgifter Kjøp fra statlige institusjoner Administrative fellesutgifter Momskomp.utgift, drift Administrative fellesutgifter Avsetninger til disponible fond Administrative fellesutgifter Avsetninger til bundne driftsfond Administrative fellesutgifter Avskrivninger Administrative fellesutgifter Tilfeldige inntekter Administrative fellesutgifter Refusjon telefonutgifter Administrative fellesutgifter Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Administrative fellesutgifter Kopieringsinntekter Administrative fellesutgifter Momskomp.innt, drift Administrative fellesutgifter Interne overføringer Administrative fellesutgifter Disponering av tidligere års ikke disponerte ne Administrative fellesutgifter Bruk av disposisjonsfond Administrative fellesutgifter Bruk av bundne fond Administrative fellesutgifter Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjonslokaler Arbeidsgiveravgift Administrasjonslokaler Velferdstiltak, ansatte Administrasjonslokaler Telefonutgifter Administrasjonslokaler Forsikringer Administrasjonslokaler Personforsikringer Administrasjonslokaler Momskomp.utgift, drift Administrasjonslokaler Momskomp.innt, drift Administrasjonslokaler Totalt Premieavvik pensjon Årets premieavvik pensjon Totalt Gebyrer Forliksrådet Totalt Annen lønn/godtgj. folkevalgte Overformynderiet Arbeidsgiveravgift Overformynderiet Div. driftsutgifter Overformynderiet Revisjonsutgifter Overformynderiet Momskomp.utgift, drift Overformynderiet Momskomp.innt, drift Overformynderiet Totalt Div. driftsutgifter Eldrerådet Totalt Avtalefestet pensjon Avtalefestet pensjon AFP

5 Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Førskole Arbeidsgiveravgift Førskole Kopieringsmateriell Førskole Velferdstiltak, ansatte Førskole Telefonutgifter Førskole Datakommunikasjon Førskole Annonser Førskole Forsikringer Førskole Personforsikringer Førskole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Førskole Kopieringsavtaler Førskole Momskomp.utgift, drift Førskole Momskomp.innt, drift Førskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Grunnskole Arbeidsgiveravgift Grunnskole Velferdstiltak, ansatte Grunnskole Telefonutgifter Grunnskole Annonser Grunnskole Forsikringer Grunnskole Personforsikringer Grunnskole EDB-programvare Grunnskole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Grunnskole Kopieringsavtaler Grunnskole Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Grunnskole Momskomp.utgift, drift Grunnskole Momskomp.innt, drift Grunnskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Styrket barnehagetilbud Velferdstiltak, ansatte Styrket barnehagetilbud Telefonutgifter Styrket barnehagetilbud Personforsikringer Styrket barnehagetilbud Momskomp.utgift, drift Styrket barnehagetilbud Momskomp.innt, drift Styrket barnehagetilbud Totalt Annonser Voksenopplæring Momskomp.utgift, drift Voksenopplæring Momskomp.innt, drift Voksenopplæring Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Skolefritidstilbud Arbeidsgiveravgift Skolefritidstilbud Telefonutgifter Skolefritidstilbud Personforsikringer Skolefritidstilbud Momskomp.utgift, drift Skolefritidstilbud Momskomp.innt, drift Skolefritidstilbud Totalt Forsikringer Førskolelokaler og skyss Juridisk bistand Førskolelokaler og skyss Momskomp.utgift, drift Førskolelokaler og skyss Avskrivninger Førskolelokaler og skyss Momskomp.innt, drift Førskolelokaler og skyss Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Rennesøy barnehage Arbeidsgiveravgift Rennesøy barnehage

6 11210 Velferdstiltak, ansatte Rennesøy barnehage Telefonutgifter Rennesøy barnehage Personforsikringer Rennesøy barnehage Momskomp.utgift, drift Rennesøy barnehage Momskomp.innt, drift Rennesøy barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse V.Åmøy barnehage Arbeidsgiveravgift V.Åmøy barnehage Velferdstiltak, ansatte V.Åmøy barnehage Telefonutgifter V.Åmøy barnehage Personforsikringer V.Åmøy barnehage Momskomp.utgift, drift V.Åmøy barnehage Momskomp.innt, drift V.Åmøy barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Bru barnehage Arbeidsgiveravgift Bru barnehage Velferdstiltak, ansatte Bru barnehage Telefonutgifter Bru barnehage Personforsikringer Bru barnehage Momskomp.utgift, drift Bru barnehage Momskomp.innt, drift Bru barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Østhusvik barnehage Arbeidsgiveravgift Østhusvik barnehage Velferdstiltak, ansatte Østhusvik barnehage Telefonutgifter Østhusvik barnehage Personforsikringer Østhusvik barnehage Momskomp.utgift, drift Østhusvik barnehage Avskrivninger Østhusvik barnehage Momskomp.innt, drift Østhusvik barnehage Totalt Forsikringer Skolelokaler og skyss Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Rennesøy skole Arbeidsgiveravgift Rennesøy skole Velferdstiltak, ansatte Rennesøy skole Telefonutgifter Rennesøy skole Personforsikringer Rennesøy skole Momskomp.utgift, drift Rennesøy skole Momskomp.innt, drift Rennesøy skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Vikevåg skole Arbeidsgiveravgift Vikevåg skole Velferdstiltak, ansatte Vikevåg skole Telefonutgifter Vikevåg skole Personforsikringer Vikevåg skole Momskomp.utgift, drift Vikevåg skole Momskomp.innt, drift Vikevåg skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Mosterøy skole Arbeidsgiveravgift Mosterøy skole Velferdstiltak, ansatte Mosterøy skole Telefonutgifter Mosterøy skole Personforsikringer Mosterøy skole Momskomp.utgift, drift Mosterøy skole

7 17290 Momskomp.innt, drift Mosterøy skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Aktivitetstilbud barn/unge Arbeidsgiveravgift Aktivitetstilbud barn/unge Telefonutgifter Aktivitetstilbud barn/unge Personforsikringer Aktivitetstilbud barn/unge Momskomp.utgift, drift Aktivitetstilbud barn/unge Momskomp.innt, drift Aktivitetstilbud barn/unge Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse UKM-turneen Totalt Personforsikringer Musikkskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Arbeidsgiveravgift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Telefonutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Personforsikringer Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Momskomp.utgift, drift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Momskomp.innt, drift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Totalt Juridisk bistand Aktivisering for eldre og funksjonshemmede Momskomp.utgift, drift Aktivisering for eldre og funksjonshemmede Momskomp.innt, drift Aktivisering for eldre og funksjonshemmede Refusjoner fra andre (private) Aktivisering for eldre og funksjonshemmede Totalt Personforsikringer Aktivitetssenter Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Diagnose, behandling, rehabilitering Arbeidsgiveravgift Diagnose, behandling, rehabilitering Telefonutgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Annonser Diagnose, behandling, rehabilitering Personforsikringer Diagnose, behandling, rehabilitering Leie/leasing av maskiner/større utstyr Diagnose, behandling, rehabilitering Kopieringsavtaler Diagnose, behandling, rehabilitering Andel voldtektsmottak Diagnose, behandling, rehabilitering Momskomp.utgift, drift Diagnose, behandling, rehabilitering Momskomp.innt, drift Diagnose, behandling, rehabilitering Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Fysioterapi Arbeidsgiveravgift Fysioterapi Telefonutgifter Fysioterapi Personforsikringer Fysioterapi Momskomp.utgift, drift Fysioterapi Momskomp.innt, drift Fysioterapi Totalt Telefonutgifter Legevakt Momskomp.utgift, drift Legevakt Momskomp.innt, drift Legevakt Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Sosial rådgivning og veiledning Arbeidsgiveravgift Sosial rådgivning og veiledning Velferdstiltak, ansatte Sosial rådgivning og veiledning Telefonutgifter Sosial rådgivning og veiledning Personforsikringer Sosial rådgivning og veiledning Leie/leasing av maskiner/større utstyr Sosial rådgivning og veiledning

8 14290 Momskomp.utgift, drift Sosial rådgivning og veiledning Momskomp.innt, drift Sosial rådgivning og veiledning Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Flyktningekonsulent Arbeidsgiveravgift Flyktningekonsulent Velferdstiltak, ansatte Flyktningekonsulent Telefonutgifter Flyktningekonsulent Personforsikringer Flyktningekonsulent Momskomp.utgift, drift Flyktningekonsulent Momskomp.innt, drift Flyktningekonsulent Totalt Kjøp fra IKS Edruskapsarbeid Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Barnevernstjeneste Arbeidsgiveravgift Barnevernstjeneste Velferdstiltak, ansatte Barnevernstjeneste Telefonutgifter Barnevernstjeneste Personforsikringer Barnevernstjeneste Momskomp.utgift, drift Barnevernstjeneste Momskomp.innt, drift Barnevernstjeneste Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Fellestjenester Pl.& Omsorg (fordeles) Arbeidsgiveravgift Fellestjenester Pl.& Omsorg (fordeles) Velferdstiltak, ansatte Fellestjenester Pl.& Omsorg (fordeles) Telefonutgifter Fellestjenester Pl.& Omsorg (fordeles) Forsikringer Fellestjenester Pl.& Omsorg (fordeles) Personforsikringer Fellestjenester Pl.& Omsorg (fordeles) Leie/leasing av maskiner/større utstyr Fellestjenester Pl.& Omsorg (fordeles) Kopieringsavtaler Fellestjenester Pl.& Omsorg (fordeles) EDB, service- /driftsavtaler og reparasjoner Fellestjenester Pl.& Omsorg (fordeles) Juridisk bistand Fellestjenester Pl.& Omsorg (fordeles) Momskomp.utgift, drift Fellestjenester Pl.& Omsorg (fordeles) Momskomp.innt, drift Fellestjenester Pl.& Omsorg (fordeles) Totalt Telefonutgifter Hjemmetjenester Forsikringer Hjemmetjenester Momskomp.utgift, drift Hjemmetjenester Momskomp.innt, drift Hjemmetjenester Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Psykisk helsevern Arbeidsgiveravgift Psykisk helsevern Telefonutgifter Psykisk helsevern Momskomp.utgift, drift Psykisk helsevern Momskomp.innt, drift Psykisk helsevern Totalt Personforsikringer Fellestjenester hjelp i hjemmet Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Botilbud i institusjon Arbeidsgiveravgift Botilbud i institusjon Velferdstiltak, ansatte Botilbud i institusjon Telefonutgifter Botilbud i institusjon Forsikringer Botilbud i institusjon Personforsikringer Botilbud i institusjon Momskomp.utgift, drift Botilbud i institusjon Momskomp.innt, drift Botilbud i institusjon

9 Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Omsorgsboliger Arbeidsgiveravgift Omsorgsboliger Velferdstiltak, ansatte Omsorgsboliger Telefonutgifter Omsorgsboliger Forsikringer Omsorgsboliger Personforsikringer Omsorgsboliger Momskomp.utgift, drift Omsorgsboliger Momskomp.innt, drift Omsorgsboliger Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Flyktningeboliger Arbeidsgiveravgift Flyktningeboliger Velferdstiltak, ansatte Flyktningeboliger Telefonutgifter Flyktningeboliger Personforsikringer Flyktningeboliger Momskomp.utgift, drift Flyktningeboliger Momskomp.innt, drift Flyktningeboliger Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Plansaksbehandling Arbeidsgiveravgift Plansaksbehandling Velferdstiltak, ansatte Plansaksbehandling Telefonutgifter Plansaksbehandling Personforsikringer Plansaksbehandling Kontingenter Plansaksbehandling Momskomp.utgift, drift Plansaksbehandling Momskomp.innt, drift Plansaksbehandling Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Arbeidsgiveravgift Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Velferdstiltak, ansatte Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Telefonutgifter Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Personforsikringer Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Kontingenter Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Juridisk bistand Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Momskomp.utgift, drift Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Momskomp.innt, drift Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Totalt Telefonutgifter Kart og oppmåling Kontingenter Kart og oppmåling Momskomp.utgift, drift Kart og oppmåling Momskomp.innt, drift Kart og oppmåling Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Landbrukskontor Arbeidsgiveravgift Landbrukskontor Velferdstiltak, ansatte Landbrukskontor Telefonutgifter Landbrukskontor Personforsikringer Landbrukskontor Momskomp.utgift, drift Landbrukskontor Momskomp.innt, drift Landbrukskontor Totalt Forsikringer Reiseliv Totalt Overf. til andre Støtte div. prosjekt Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Kaibygget

10 10990 Arbeidsgiveravgift Kaibygget Velferdstiltak, ansatte Kaibygget Telefonutgifter Kaibygget Forsikringer Kaibygget Personforsikringer Kaibygget Momskomp.utgift, drift Kaibygget Momskomp.innt, drift Kaibygget Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Drift av venterom Arbeidsgiveravgift Drift av venterom Telefonutgifter Drift av venterom Personforsikringer Drift av venterom Momskomp.utgift, drift Drift av venterom Momskomp.innt, drift Drift av venterom Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Kommunale veier Arbeidsgiveravgift Kommunale veier Velferdstiltak, ansatte Kommunale veier Telefonutgifter Kommunale veier Forsikringer Kommunale veier Personforsikringer Kommunale veier Momskomp.utgift, drift Kommunale veier Momskomp.innt, drift Kommunale veier Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Parker, bad og friluftsliv Arbeidsgiveravgift Parker, bad og friluftsliv Velferdstiltak, ansatte Parker, bad og friluftsliv Telefonutgifter Parker, bad og friluftsliv Personforsikringer Parker, bad og friluftsliv Momskomp.utgift, drift Parker, bad og friluftsliv Momskomp.innt, drift Parker, bad og friluftsliv Totalt Forsikringer Brann og ulykkesvern Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Distribusjon av vann Arbeidsgiveravgift Distribusjon av vann Velferdstiltak, ansatte Distribusjon av vann Telefonutgifter Distribusjon av vann Porto Distribusjon av vann Forsikringer Distribusjon av vann Personforsikringer Distribusjon av vann Momskomp.utgift, drift Distribusjon av vann Momskomp.innt, drift Distribusjon av vann Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Arbeidsgiveravgift Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Velferdstiltak, ansatte Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Telefonutgifter Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Porto Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Forsikringer Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Personforsikringer Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Momskomp.utgift, drift Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Momskomp.innt, drift Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Renovasjon

11 10990 Arbeidsgiveravgift Renovasjon Velferdstiltak, ansatte Renovasjon Telefonutgifter Renovasjon Porto Renovasjon Forsikringer Renovasjon Personforsikringer Renovasjon Momskomp.utgift, drift Renovasjon Momskomp.innt, drift Renovasjon Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Bibliotek Arbeidsgiveravgift Bibliotek Velferdstiltak, ansatte Bibliotek Telefonutgifter Bibliotek Personforsikringer Bibliotek Leie/leasing av maskiner/større utstyr Bibliotek Momskomp.utgift, drift Bibliotek Momskomp.innt, drift Bibliotek Totalt Forsikringer Rennesøy bygdemuseum Totalt Telefonutgifter Mastrahallen Forsikringer Mastrahallen Momskomp.utgift, drift Mastrahallen Momskomp.innt, drift Mastrahallen Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Mastrahallen tekn.drift/vedl.hold Arbeidsgiveravgift Mastrahallen tekn.drift/vedl.hold Velferdstiltak, ansatte Mastrahallen tekn.drift/vedl.hold Telefonutgifter Mastrahallen tekn.drift/vedl.hold Personforsikringer Mastrahallen tekn.drift/vedl.hold Momskomp.utgift, drift Mastrahallen tekn.drift/vedl.hold Momskomp.innt, drift Mastrahallen tekn.drift/vedl.hold Totalt Porto Rennesøy kulturskole Personforsikringer Rennesøy kulturskole Momskomp.utgift, drift Rennesøy kulturskole Momskomp.innt, drift Rennesøy kulturskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Kulturkontor Arbeidsgiveravgift Kulturkontor Telefonutgifter Kulturkontor Personforsikringer Kulturkontor Momskomp.utgift, drift Kulturkontor Momskomp.innt, drift Kulturkontor Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Kulturhuset Arbeidsgiveravgift Kulturhuset Velferdstiltak, ansatte Kulturhuset Telefonutgifter Kulturhuset Forsikringer Kulturhuset Personforsikringer Kulturhuset Momskomp.utgift, drift Kulturhuset Momskomp.innt, drift Kulturhuset Totalt Forsikringer Tilskudd samfunnshus

12 Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Frivillighetssentralen Arbeidsgiveravgift Frivillighetssentralen Velferdstiltak, ansatte Frivillighetssentralen Telefonutgifter Frivillighetssentralen Personforsikringer Frivillighetssentralen Momskomp.utgift, drift Frivillighetssentralen Momskomp.innt, drift Frivillighetssentralen Totalt Telefonutgifter Den norske kirke Momskomp.utgift, drift Den norske kirke Overf. til andre Den norske kirke Tjenesteyting Kirkelig fellesråd Den norske kirke Momskomp.innt, drift Den norske kirke Totalt Lønnsreserve Tilleggsbevilgninger Pensjonsreserve Tilleggsbevilgninger Nto. utg. lønn lærlinger Tilleggsbevilgninger Seniortiltak Tilleggsbevilgninger Totalt Totalt Fast lønn Administrasjon Ekstrahjelp Administrasjon Overtid Administrasjon Pensjonspremie KLP Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Kontormateriell Administrasjon Abonnement/faglitteratur Administrasjon Matvarer Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Porto Administrasjon Bank-gebyrer og tjenester Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Administrasjon Bilgodtgjørelse Administrasjon Bompenger Administrasjon Reiseutgifter Administrasjon Kontingenter Administrasjon Bet. for datatjenester/lisenser Administrasjon Arbeidsgiverkontroll Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Gebyrer Administrasjon Sykelønnsrefusjon Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Tjenesteyting Kirkelig fellesråd Administrasjon Interne overføringer Administrasjon Totalt Totalt Fast lønn Administrasjon Ekstrahjelp Administrasjon Overtid Administrasjon Honorar, internundervisning Administrasjon Pensjonspremie KLP Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Kontormateriell Administrasjon

13 11020 Abonnement/faglitteratur Administrasjon Læremidler Administrasjon Matvarer Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Administrasjon Bilgodtgjørelse Administrasjon Erkjentlighetsgaver Administrasjon Bompenger Administrasjon Reiseutgifter Administrasjon Husleie Administrasjon Lisenser Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Sykelønnsrefusjon Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Totalt Fast lønn Førskole Honorar, internundervisning Førskole Pensjonspremie KLP Førskole Arbeidsgiveravgift Førskole Læremidler Førskole Lærebøker Førskole Matvarer Førskole Gaver/påskjønnelser Førskole Kursutgifter Førskole Bilgodtgjørelse Førskole Reiseutgifter Førskole Husleie Førskole EDB-programvare Førskole Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Førskole Momskomp.utgift, drift Førskole Refusjoner fra staten Førskole Momskomp.innt, drift Førskole Refusjoner fra kommuner Førskole Overføring fra staten Førskole Bruk av bundne fond Førskole Totalt Lønn pedagogisk personell Grunnskole Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Grunnskole Pensjonspremie KLP Grunnskole Pensjonspremie SPK Grunnskole Arbeidsgiveravgift Grunnskole Abonnement/faglitteratur Grunnskole Læremidler Grunnskole Lærebøker Grunnskole Heimkunnskapsmateriell Grunnskole Matvarer Grunnskole Div. driftsutgifter Grunnskole Turer, leirskoler Grunnskole Kursutgifter Grunnskole Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Grunnskole Bilgodtgjørelse Grunnskole Skoleskyss Grunnskole Reiseutgifter Grunnskole Husleie Grunnskole

14 12070 EDB-programvare Grunnskole EDB-utstyr Grunnskole Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Grunnskole Momskomp.utgift, drift Grunnskole Refusjoner fra staten Grunnskole Momskomp.innt, drift Grunnskole Refusjoner fra kommuner Grunnskole Refusjoner fra andre (private) Grunnskole Bruk av disposisjonsfond Grunnskole Bruk av bundne fond Grunnskole Totalt Fast lønn Styrket barnehagetilbud Lønn pedagogisk personell Styrket barnehagetilbud Pensjonspremie KLP Styrket barnehagetilbud Arbeidsgiveravgift Styrket barnehagetilbud Abonnement/faglitteratur Styrket barnehagetilbud Læremidler Styrket barnehagetilbud Tilskudd til funksjonshemmede barn Styrket barnehagetilbud Matvarer Styrket barnehagetilbud Kursutgifter Styrket barnehagetilbud Bilgodtgjørelse Styrket barnehagetilbud Reiseutgifter Styrket barnehagetilbud Inventar og utstyr Styrket barnehagetilbud Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Styrket barnehagetilbud Momskomp.utgift, drift Styrket barnehagetilbud Refusjoner fra staten Styrket barnehagetilbud Momskomp.innt, drift Styrket barnehagetilbud Bruk av bundne fond Styrket barnehagetilbud Totalt Fast lønn Voksenopplæring Lønn pedagogisk personell Voksenopplæring Kveld/nattillegg Voksenopplæring Pensjonspremie KLP Voksenopplæring Pensjonspremie SPK Voksenopplæring Arbeidsgiveravgift Voksenopplæring Lærebøker Voksenopplæring Div. driftsutgifter Voksenopplæring Kursutgifter Voksenopplæring Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Voksenopplæring Momskomp.utgift, drift Voksenopplæring Brukerbetaling Voksenopplæring Refusjoner fra staten Voksenopplæring Momskomp.innt, drift Voksenopplæring Refusjoner fra kommuner Voksenopplæring Refusjoner fra andre (private) Voksenopplæring Totalt Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Jordbrukskole Totalt Skoleskyss Spesialundervisning Totalt Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Jordbruksskole (ikke i bruk) Totalt Reiseutgifter Skolefritidstilbud Momskomp.utgift, drift Skolefritidstilbud Momskomp.innt, drift Skolefritidstilbud

15 Totalt Ekstrahjelp Førskolelokaler og skyss Arbeidsgiveravgift Førskolelokaler og skyss Totalt Matvarer Skolelokaler og skyss Skoleskyss Skolelokaler og skyss Refusjoner fra fylkeskommuner Skolelokaler og skyss Refusjoner fra andre (private) Skolelokaler og skyss Totalt Momskomp.utgift, drift Mastrahallen Utleie av lokaler Mastrahallen Momskomp.innt, drift Mastrahallen Totalt Vikarer sykdom/svangerskap Rennesøy kulturskole Arbeidsgiveravgift Rennesøy kulturskole Læremidler Rennesøy kulturskole Matvarer Rennesøy kulturskole Inventar og utstyr Rennesøy kulturskole Momskomp.utgift, drift Rennesøy kulturskole Momskomp.innt, drift Rennesøy kulturskole Totalt Totalt Fast lønn Musikkskole Kveld/nattillegg Musikkskole Helligdagstillegg Musikkskole Lørdag/søndagstillegg Musikkskole Vikarer Musikkskole Vikarer sykdom/svangerskap Musikkskole Vikarer kurs/opplæring Musikkskole Ekstrahjelp Musikkskole Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Musikkskole Pensjonspremie KLP Musikkskole Arbeidsgiveravgift Musikkskole Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Musikkskole Bilgodtgjørelse Musikkskole Reiseutgifter Musikkskole Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v Musikkskole Totalt Fast lønn Rennesøy kulturskole Kveld/nattillegg Rennesøy kulturskole Lørdag/søndagstillegg Rennesøy kulturskole Vikarer Rennesøy kulturskole Vikarer sykdom/svangerskap Rennesøy kulturskole Ekstrahjelp Rennesøy kulturskole Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Rennesøy kulturskole Pensjonspremie KLP Rennesøy kulturskole Arbeidsgiveravgift Rennesøy kulturskole Abonnement/faglitteratur Rennesøy kulturskole Læremidler Rennesøy kulturskole Lærebøker Rennesøy kulturskole Fritt skolemateriell Rennesøy kulturskole Formingsmateriell Rennesøy kulturskole Matvarer Rennesøy kulturskole Div. driftsutgifter Rennesøy kulturskole Ekskursjoner Rennesøy kulturskole

16 11300 Telefonutgifter Rennesøy kulturskole Kopieringsutgifter Rennesøy kulturskole Kursutgifter Rennesøy kulturskole Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Rennesøy kulturskole Bilgodtgjørelse Rennesøy kulturskole Bompenger Rennesøy kulturskole Reiseutgifter Rennesøy kulturskole Forsikringer Rennesøy kulturskole Husleie Rennesøy kulturskole Kontingenter Rennesøy kulturskole Inventar og utstyr Rennesøy kulturskole Vedlikehold invent. og utstyr Rennesøy kulturskole Momskomp.utgift, drift Rennesøy kulturskole Tilskudd div. prosjekter Rennesøy kulturskole Foreldrebetaling Rennesøy kulturskole Billettinntekter Rennesøy kulturskole Sykelønnsrefusjon Rennesøy kulturskole Momskomp.innt, drift Rennesøy kulturskole Overføringer fra andre Rennesøy kulturskole Totalt Totalt Fast lønn Grunnskole Lønn pedagogisk personell Grunnskole Lønn miljøarb./assistent Grunnskole B-tabell, ped.personell Grunnskole Lønn samlingstyrere Grunnskole Kveld/nattillegg Grunnskole Delt vakt Grunnskole Lønn, morsmålsu.v Grunnskole Vikarer Grunnskole Vikarer pedagogisk personell Grunnskole Vikarer sykdom/svangerskap Grunnskole Vikarer kurs/opplæring Grunnskole Ekstrahjelp Grunnskole Lønn sensor Grunnskole Ferievikarer Grunnskole Overtid Grunnskole Overtid etterbetaling Grunnskole Honorar, internundervisning Grunnskole Pensjonspremie KLP Grunnskole Pensjonspremie SPK Grunnskole Arbeidsgiveravgift Grunnskole Kontormateriell Grunnskole Kopieringsmateriell Grunnskole Abonnement/faglitteratur Grunnskole Læremidler Grunnskole Lærebøker Grunnskole Fritt skolemateriell Grunnskole Heimkunnskapsmateriell Grunnskole Formingsmateriell Grunnskole Pedagogisk IT-programvare/drift Grunnskole Leker/sysselsettingsutstyr Grunnskole Skoleboksamling Grunnskole Matvarer Grunnskole Div. driftsutgifter Grunnskole

17 11204 Samarbeidsutvalg/Foreldreråd Grunnskole Velferdstiltak, brukere Grunnskole Turer, leirskoler Grunnskole Ekskursjoner Grunnskole Tekstiler Grunnskole Telefonutgifter Grunnskole Datakommunikasjon Grunnskole Kopieringsutgifter Grunnskole Kursutgifter Grunnskole Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Grunnskole Bilgodtgjørelse Grunnskole Bompenger Grunnskole Reiseutgifter Grunnskole Forsikringer Grunnskole Komm.avgifter Grunnskole Inventar og utstyr Grunnskole EDB-programvare Grunnskole EDB-utstyr Grunnskole Kjøp av maskiner, større utstyr Grunnskole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Grunnskole Vedlikehold invent. og utstyr Grunnskole EDB, service- /driftsavtaler og reparasjoner Grunnskole Konsulenttjenester Grunnskole Momskomp.utgift, drift Grunnskole Tilskudd div. prosjekter Grunnskole Avskrivninger Grunnskole Brukerbetaling Grunnskole Tilfeldige inntekter Grunnskole Billettinntekter Grunnskole Sykelønnsrefusjon Grunnskole Momskomp.innt, drift Grunnskole Refusjoner fra kommuner Grunnskole Refusjoner fra andre (private) Grunnskole Interne overføringer Grunnskole Overføringer fra andre Grunnskole Totalt Skoleskyss Skolelokaler og skyss Energi Skolelokaler og skyss Husleie Skolelokaler og skyss Komm.avgifter Skolelokaler og skyss Momskomp.utgift, drift Skolelokaler og skyss Avskrivninger Skolelokaler og skyss Utleie av lokaler Skolelokaler og skyss Momskomp.innt, drift Skolelokaler og skyss Forsikringsoppgjør Skolelokaler og skyss Totalt Totalt Fast lønn Grunnskole Lønn pedagogisk personell Grunnskole Lønn miljøarb./assistent Grunnskole B-tabell, ped.personell Grunnskole Lønn samlingstyrere Grunnskole Kveld/nattillegg Grunnskole Delt vakt Grunnskole Lønn, morsmålsu.v Grunnskole

18 10200 Vikarer Grunnskole Vikarer pedagogisk personell Grunnskole Vikarer sykdom/svangerskap Grunnskole Vikarer kurs/opplæring Grunnskole Ekstrahjelp Grunnskole Ferievikarer Grunnskole Overtid etterbetaling Grunnskole Honorar, internundervisning Grunnskole Pensjonspremie KLP Grunnskole Pensjonspremie SPK Grunnskole Arbeidsgiveravgift Grunnskole Kontormateriell Grunnskole Abonnement/faglitteratur Grunnskole Læremidler Grunnskole Lærebøker Grunnskole Fritt skolemateriell Grunnskole Heimkunnskapsmateriell Grunnskole Formingsmateriell Grunnskole Pedagogisk IT-programvare/drift Grunnskole Leker/sysselsettingsutstyr Grunnskole Skoleboksamling Grunnskole Matvarer Grunnskole Div. driftsutgifter Grunnskole Samarbeidsutvalg/Foreldreråd Grunnskole Ekskursjoner Grunnskole Tekstiler Grunnskole Telefonutgifter Grunnskole Porto Grunnskole Datakommunikasjon Grunnskole Kopieringsutgifter Grunnskole Kursutgifter Grunnskole Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Grunnskole Bilgodtgjørelse Grunnskole Arbeidstøy Grunnskole Skoleskyss Grunnskole Reiseutgifter Grunnskole Inventar og utstyr Grunnskole EDB-programvare Grunnskole EDB-utstyr Grunnskole Kjøp av maskiner, større utstyr Grunnskole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Grunnskole Vedlikehold invent. og utstyr Grunnskole EDB, service- /driftsavtaler og reparasjoner Grunnskole Momskomp.utgift, drift Grunnskole Avskrivninger Grunnskole Sykelønnsrefusjon Grunnskole Momskomp.innt, drift Grunnskole Refusjoner fra fylkeskommuner Grunnskole Refusjoner fra kommuner Grunnskole Totalt Datakommunikasjon Skolelokaler og skyss Skoleskyss Skolelokaler og skyss Energi Skolelokaler og skyss Husleie Skolelokaler og skyss Komm.avgifter Skolelokaler og skyss

19 14290 Momskomp.utgift, drift Skolelokaler og skyss Avskrivninger Skolelokaler og skyss Momskomp.innt, drift Skolelokaler og skyss Refusjoner fra andre (private) Skolelokaler og skyss Totalt Totalt Fast lønn Grunnskole Lønn pedagogisk personell Grunnskole Lønn miljøarb./assistent Grunnskole B-tabell, ped.personell Grunnskole Lønn samlingstyrere Grunnskole Kveld/nattillegg Grunnskole Delt vakt Grunnskole Vikarer Grunnskole Vikarer sykdom/svangerskap Grunnskole Vikarer kurs/opplæring Grunnskole Vikarer tilitsvalgte/politiske verv Grunnskole Ekstrahjelp Grunnskole Overtid etterbetaling Grunnskole Honorar, internundervisning Grunnskole Pensjonspremie KLP Grunnskole Pensjonspremie SPK Grunnskole Arbeidsgiveravgift Grunnskole Kontormateriell Grunnskole Abonnement/faglitteratur Grunnskole Læremidler Grunnskole Lærebøker Grunnskole Fritt skolemateriell Grunnskole Heimkunnskapsmateriell Grunnskole Formingsmateriell Grunnskole Pedagogisk IT-programvare/drift Grunnskole Leker/sysselsettingsutstyr Grunnskole Skoleboksamling Grunnskole Div. driftsutgifter Grunnskole Samarbeidsutvalg/Foreldreråd Grunnskole Turer, leirskoler Grunnskole Ekskursjoner Grunnskole Telefonutgifter Grunnskole Datakommunikasjon Grunnskole Kopieringsutgifter Grunnskole Kursutgifter Grunnskole Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Grunnskole Bilgodtgjørelse Grunnskole Arbeidstøy Grunnskole Skoleskyss Grunnskole Reiseutgifter Grunnskole Inventar og utstyr Grunnskole EDB-programvare Grunnskole EDB-utstyr Grunnskole Kjøp av maskiner, større utstyr Grunnskole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Grunnskole Vedlikehold invent. og utstyr Grunnskole EDB, service- /driftsavtaler og reparasjoner Grunnskole Momskomp.utgift, drift Grunnskole Avskrivninger Grunnskole

20 16213 Tilfeldige inntekter Grunnskole Utleie av lokaler Grunnskole Refusjon telefonutgifter Grunnskole Kopieringsinntekter Grunnskole Sykelønnsrefusjon Grunnskole Momskomp.innt, drift Grunnskole Refusjoner fra andre (private) Grunnskole Totalt Skoleskyss Skolelokaler og skyss Energi Skolelokaler og skyss Brannalarmutgifter Skolelokaler og skyss Husleie Skolelokaler og skyss Komm.avgifter Skolelokaler og skyss Momskomp.utgift, drift Skolelokaler og skyss Avskrivninger Skolelokaler og skyss Utleie av lokaler Skolelokaler og skyss Momskomp.innt, drift Skolelokaler og skyss Totalt Totalt Lønn pedagogisk personell Skolefritidstilbud Lønn miljøarb./assistent Skolefritidstilbud Kveld/nattillegg Skolefritidstilbud Delt vakt Skolefritidstilbud Vikarer Skolefritidstilbud Vikarer sykdom/svangerskap Skolefritidstilbud Vikarer kurs/opplæring Skolefritidstilbud Ekstrahjelp Skolefritidstilbud Ferievikarer Skolefritidstilbud Pensjonspremie KLP Skolefritidstilbud Pensjonspremie SPK Skolefritidstilbud Arbeidsgiveravgift Skolefritidstilbud Abonnement/faglitteratur Skolefritidstilbud Formingsmateriell Skolefritidstilbud Leker/sysselsettingsutstyr Skolefritidstilbud Matvarer Skolefritidstilbud Div. driftsutgifter Skolefritidstilbud Turer, leirskoler Skolefritidstilbud Ekskursjoner Skolefritidstilbud Kursutgifter Skolefritidstilbud Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Skolefritidstilbud Bilgodtgjørelse Skolefritidstilbud Reiseutgifter Skolefritidstilbud Inventar og utstyr Skolefritidstilbud Kjøp av maskiner, større utstyr Skolefritidstilbud Momskomp.utgift, drift Skolefritidstilbud Friplasser barnehage/sfo Skolefritidstilbud Foreldrebetaling Skolefritidstilbud Kostpenger Skolefritidstilbud Sykelønnsrefusjon Skolefritidstilbud Momskomp.innt, drift Skolefritidstilbud Refusjoner fra fylkeskommuner Skolefritidstilbud Refusjoner fra kommuner Skolefritidstilbud Totalt Totalt Lønn pedagogisk personell Skolefritidstilbud

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2012

Beskrivelse Budsjett 2012 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 18 278 Politisk ledelse 1 314 980 Politisk ledelse 1 296 702 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 20 750 20 374 19 996 19 613 Politisk ledelse 1 593 431 1 607 802 1 622 320 1 636 980 Politisk ledelse 1 572 681 1 587 428 1 602 324 1 617 367 1020 Politiske partier

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer