Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012"

Transkript

1 Politisk ledelse FASTE STILLINGER LØNNSOPPGJØR PÅLØPTE FERIEPENGER ENGASJEMENTER PROSJ., ETC PÅLØPTE FERIEPENGER OVERTID OVERTID PÅLØPTE FERIEPENGER ANNEN LØNN TAPT ARBEIDSFORTJENESTE LØNN/GODTGJ. TIL POLITIKERE GODTGJ. POLITISKE RÅD/UTVALG MØTEGODTGJØRELSE Påløpte feriepenger PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER FAGLITTERATUR IKKE BIBIL FAG / TIDSSKRIFTER ANNET KONTORMATERIELL REPRESENTASJON/BEVERTNING REPRESENTASJON/BEVERTNING ANDRE UNDERVISNINGSTILTAK ANNEN UTGIFTSDEKNING ANNEN UTGIFTSDEKNING UTVALG / RÅD / KOMITEER TELEFONI TELLERSKRITT TELEFONI ABONNEMENT STØTTEANNONSER ANDRE ANNONSER ANDRE ANNONSER GAVER V/REPRESENTASJON TRYKKING / KOPIERING KURSAVGIFTER /MATERIELL KURSAVGIFTER /MATERIELL OPPLÆRINGSTILTAK UTVALG KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL OPPHOLDSUTGIFTER TELEFONGODTGJØRELSER ANDRE TRANSPORTUTGIFTER ANDRE TRANSPORTUTGIFTER FORSIKRING BYGG, ANLEGG, MASK FORSIKRING BYGG, ANLEGG, MASK Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 1

2 FORSIKRING BYGG, ANLEGG, MASK KONTINGENTER KONTINGENTER INVENTAR / UTSTYR KJØPTE TJENESTER KJØPTE TJENESTER INTERNKJØP TJENESTER F. FYLKESKOMM TJENESTER FRA KOMMUNER TJENESTER F. ANDRE/PRIVATE DRIFTSAVT. M. ANDRE/PRIVATE DRIFTSAVT. M. ANDRE/PRIVATE p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET TILSKUDD TIL ORG. / FORENIGER TILSKUDD TIL ORG. / FORENIGER TILSKUDD TIL ANDRE PRIVATE ANDRE OVERF. TIL ANDRE FRIKJØP POLITIKERE/TILLITSV ANDRE SALGSINNTEKTER ANDRE TILSKUDDSORDNINGER p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET SALG AV TJENESTER, KOMMUNER REF. FRA ANDRE / PRIVATE BRUK AV DISP.FOND Eldrerådet GODTGJ. POLITISKE RÅD/UTVALG ARBEIDSGIVERAVGIFT REPRESENTASJON/BEVERTNING ANDRE ANNONSER KURSAVGIFTER /MATERIELL REISE/SKYSSUTGIFTER KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL ANDRE TRANSPORTUTGIFTER INTERNKJØP p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 2

3 p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Kommunevalg ENGASJEMENTER PÅLØPTE FERIEPENGER OVERTID PÅLØPTE FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER REPRESENTASJON/BEVERTNING ANNET FORBRUKSMAT./RÅVARER ANDRE ANNONSER KURSAVGIFTER /MATERIELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Stortingsvalg ENGASJEMENTER PÅLØPTE FERIEPENGER TAPT ARBEIDSFORTJENESTE PENSJON FELLESORDNING ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER REPRESENTASJON/BEVERTNING ANNET FORBRUKSMAT./RÅVARER ANNEN UTGIFTSDEKNING KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL DRIFTSAVTALER p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Revisjon TJENESTER FRA FYLKESKOMM.INST TJENESTER FRA FYLKESKOMM.INST Kjøp fra IKS Overføring fra Movar Overformynderiet FASTE STILLINGER PÅLØPTE FERIEPENGER ANNEN LØNN PÅLØPTE FERIEPENGER Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 3

4 MØTEGODTGJØRELSE PENSJON FELLESORDNING ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ANNEN UTGIFTSDEKNING KURSAVGIFTER /MATERIELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL ANDRE TRANSPORTUTGIFTER KONTINGENTER JURIDISK BISTAND KJØPTE TJENESTER TOLKETJENESTE TJENESTER FRA KOMMUNER p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET REF. FOR STATSTILSKUDD p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET REF. FRA ANDRE / PRIVATE Kontrollutvalg GODTGJ. POLITISKE RÅD/UTVALG GODTGJ. POLITISKE RÅD/UTVALG ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT REPRESENTASJON/BEVERTNING ANDRE UNDERVISNINGSTILTAK KURSAVGIFTER /MATERIELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL KONTINGENTER KONTINGENTER INTERNKJØP TJENESTER FRA KOMMUNER TJENESTER KOMM.INST TJENESTER KOMM.INST p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Tilskudd til politiske partier TILSKUDD TIL ORG. / FORENIGER REF. FOR STATSTILSKUDD Overføring til kirken ANDRE OVERF. TIL ANDRE ANDRE OVERF. TIL ANDRE Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 4

5 Overføring til trossamfunn TILSKUDD TIL ORG. / FORENIGER Rådmannskontoret FASTE STILLINGER PÅLØPTE FERIEPENGER ANNEN LØNN PENSJON FELLESORDNING ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER FAGLITTERATUR IKKE BIBIL FAG / TIDSSKRIFTER ANNET KONTORMATERIELL REPRESENTASJON/BEVERTNING REPRESENTASJON/BEVERTNING ERKJENTLIGHETSGAVER/AND.BEMERK ANNEN UTGIFTSDEKNING ANNEN UTGIFTSDEKNING TELEFONI TELLERSKRITT TELEFONI ABONNEMENT STØTTEANNONSER KURSAVGIFTER /MATERIELL KURSAVGIFTER /MATERIELL OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE REISE/SKYSSUTGIFTER KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL KOSTGODTGJØRELSER OPPHOLDSUTGIFTER TELEFONGODTGJØRELSER ANNEN OPPG.PL. GODTGJØRING ANDRE TRANSPORTUTGIFTER KONTINGENTER KONTINGENTER INVENTAR / UTSTYR JURIDISK BISTAND JURIDISK BISTAND PLANARBEIDER KJØPTE TJENESTER KJØPTE TJENESTER KJØPTE TJENESTER INTERNKJØP INTERNKJØP HELSE / SOSIAL p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 5

6 p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET TILSKUDD TIL ANDRE PRIVATE ANDRE OVERF. TIL ANDRE TAP PÅ FORDRINGER ANDRE SALGSINNTEKTER ANDRE GEBYRINNTEKTER ANDRE GEBYRINNTEKTER ANDRE GEBYRINNTEKTER ANDRE LEIEINNTEKTER SYKELØNNSREFUSJON p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET ANDRE REF.ORDNINGER REFUSJON LØNN REFUSJON LØNN REFUSJON LØNN REFUSJON LØNN REF. FRA ANDRE / PRIVATE REF. FRA ANDRE / PRIVATE REF. FRA ANDRE / PRIVATE BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Felles personal FASTE STILLINGER DIVERSE TILLEGG DIVERSE TILLEGG LØNNSOPPGJØR PÅLØPTE FERIEPENGER VIKAR F./FERIE, UTDANNING ETC PÅLØPTE FERIEPENGER ENGASJEMENTER PROSJ., ETC OVERTID PÅLØPTE FERIEPENGER LÆRLINGER LÆRLINGER LÆRLINGER LÆRLINGER ANNEN LØNN TILLITSVALGTE PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PENSJON TIL TIDL ANSATTE Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 6

7 PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING STATENS PENSJONSKASSE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER FAG / TIDSSKRIFTER REPRESENTASJON/BEVERTNING ERKJENTLIGHETSGAVER/AND.BEMERK ANNEN UTGIFTSDEKNING HMSAVVIK INTERNKONTROLL STILLINGSANNONSER STØTTEANNONSER KURSAVGIFTER /MATERIELL BRUKERMØTER IBM OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE PERSONALTILTAK DISP FSK PERSONALTILTAK DISP FSK REISE/SKYSSUTGIFTER KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL OPPHOLDSUTGIFTER TELEFONGODTGJØRELSER ANNEN OPPG.PL. GODTGJØRING ANDRE TRANSPORTUTGIFTER TILSKUDD PENSJONSKON SERVICEPENSJONER / AFP YRKESSKADE / GRUPPELIV YRKESSKADE / GRUPPELIV YRKESSKADE / GRUPPELIV LISENSER/DRIFTSAVTALER EDB KONTINGENTER INVENTAR / UTSTYR EDB / TELEFON / KOPI INTERNKJØP TJENESTER F. ANDRE/PRIVATE DRIFTSAVT. M. ANDRE/PRIVATE p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 7

8 p MOMS REFUSJONSBERETTIGET AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND REF TILRETTELEGGINGTILSKUDD ANDRE TILSKUDDSORDNINGER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREF FERIEP AVSETNING p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET LÆRLINGETILSKUDD LÆRLINGETILSKUDD LÆRLINGETILSKUDD LÆRLINGETILSKUDD REFUSJON LØNN SALG AV TJENESTER, KOMMUNER REF. FRA ANDRE / PRIVATE REFUSJON LØNN ANDRE OVERFØRINGER BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Servicetorg/sentralbord FASTE STILLINGER LØNNSOPPGJØR PÅLØPTE FERIEPENGER ENGASJEMENTER PROSJ., ETC PÅLØPTE FERIEPENGER PENSJON FELLESORDNING ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER EDBREKVISITA ANNET KONTORMATERIELL REPRESENTASJON/BEVERTNING REPRBEVERTNING OMSTILLING ANNEN UTGIFTSDEKNING TELEFONI TELLERSKRITT TELEFONI ABONNEMENT PROFILERING/INFO.VIRKSOMHET KURSAVGIFTER /MATERIELL OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL ANDRE TRANSPORTUTGIFTER INVENTAR / UTSTYR ANNET UTSTYR DRIFTSAVTALER KJØPTE TJENESTER INTERNKJØP p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 8

9 AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND ANDRE SALGSINNTEKTER REF TILRETTELEGGINGTILSKUDD REF. FOR STATSTILSKUDD ANDRE TILSKUDDSORDNINGER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREF FERIEP AVSETNING p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET SALG AV TJENESTER, KOMMUNER BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Felles merkantil tj FASTE STILLINGER LØNNSOPPGJØR PÅLØPTE FERIEPENGER PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING STATENS PENSJONSKASSE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER FAG / TIDSSKRIFTER ANNET KONTORMATERIELL REPRESENTASJON/BEVERTNING ANNEN UTGIFTSDEKNING Betalingsformidling FRANKERING / PORTO FRANKERING / PORTO TELEFONI TELLERSKRITT TELEFONI TELLERSKRITT TELEFONI ABONNEMENT TELEFONI ABONNEMENT DIV. GEBYRER / AVGIFTER STØTTEANNONSER ANDRE ANNONSER ANDRE ANNONSER TRYKKING / KOPIERING TRYKKING / KOPIERING KURSAVGIFTER /MATERIELL OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 9

10 ANDRE TRANSPORTUTGIFTER FORSIKRING BYGG, ANLEGG, MASK FORSIKRING BYGG, ANLEGG, MASK FORSIKRING BYGG, ANLEGG, MASK LISENSER/DRIFTSAVTALER EDB LISENSER/DRIFTSAVTALER EDB KONTINGENTER KOMMUNALE GEBYRER/AVGIFTER ANDRE AVG./GEBYRER/LISENSER INVENTAR / UTSTYR EDB / TELEFON / KOPI KJØP AV TRANSPORTMIDDEL DRIFTSAVTALER JURIDISK BISTAND KJØPTE TJENESTER INTERNKJØP TJENESTER F. FYLKESKOMM p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET TAP PÅ FORDRINGER AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND AVSKRIVNINGER ÅRETS ANDRE AVG.PL. INNTEKTER REF. FOR STATSTILSKUDD SYKELØNNSREFUSJON p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET REF. FRA ANDRE / PRIVATE REFUSJON FORLIKSRÅD Lønningskontoret FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER LØNNSOPPGJØR PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ANNEN UTGIFTSDEKNING Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 10

11 KURSAVGIFTER /MATERIELL OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL KOSTGODTGJØRELSER OPPHOLDSUTGIFTER ANDRE TRANSPORTUTGIFTER ANDRE AVG./GEBYRER/LISENSER p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREF FERIEP AVSETNING p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET SALG AV TJENESTER, KOMMUNER SALG AV TJENESTER, KOMMUNER IKTtjenesten FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER LØNNSOPPGJØR PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 11

12 PÅLØPTE FERIEPENGER OVERTID OVERTID OVERTID OVERTID OVERTID OVERTID OVERTID PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER ANNEN LØNN ANNEN LØNN ANNEN LØNN PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 12

13 ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER FAG / TIDSSKRIFTER EDBREKVISITA ANNET KONTORMATERIELL REPRESENTASJON/BEVERTNING REPRESENTASJON/BEVERTNING REPRESENTASJON/BEVERTNING VELFERDSTILTAK ANSATTE ANNEN UTGIFTSDEKNING ANNEN UTGIFTSDEKNING PROGRAMVARE Matrialer vedlikehold TELEFONI TELLERSKRITT TELEFONI ABONNEMENT DATATRAFIKK SAMBANDSLEIE KURSAVGIFTER /MATERIELL OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE REISE/SKYSSUTGIFTER REISE/SKYSSUTGIFTER REISE/SKYSSUTGIFTER REISE/SKYSSUTGIFTER REISE/SKYSSUTGIFTER REISE/SKYSSUTGIFTER REISE/SKYSSUTGIFTER REISE/SKYSSUTGIFTER KOMPENSASJON BILHOLD Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 13

14 KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL TELEFONGODTGJØRELSER ANDRE TRANSPORTUTGIFTER ANDRE TRANSPORTUTGIFTER ANDRE TRANSPORTUTGIFTER ANDRE TRANSPORTUTGIFTER ANDRE TRANSPORTUTGIFTER STRØM / EL.KRAFT FORSIKRING BYGG, ANLEGG, MASK HUSLEIE/EIEND. I TJENESTEYTING LISENSER/DRIFTSAVTALER EDB ANDRE AVG./GEBYRER/LISENSER INVENTAR / UTSTYR EDB / TELEFON / KOPI EDB / TELEFON / KOPI EDB / TELEFON / KOPI EDB / TELEFON / KOPI MASKINER MASKINER MASKINER MASKINER MASKINER ANNET UTSTYR ANNET UTSTYR KONTORMASKINER DRIFTSAVTALER ANDRE EIENDELER RENGJØRING KOMM.BYGG, EKST KJØPTE TJENESTER KJØPTE TJENESTER ANDRE UTGIFTER KONSULENTER ANDRE UTGIFTER KONSULENTER INTERNKJØP p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 14

15 p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET AVSKRIVNINGER ÅRETS ANDRE SALGSINNTEKTER ANDRE AVG.PL. INNTEKTER FORDELTE LØNNSUTGIFTER MOMSKOMPENSASJ0N SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREF FERIEP AVSETNING p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET SALG AV TJENESTER, KOMMUNER REF. FRA ANDRE / PRIVATE REFUSJON FRA IKS INTERNSALG INTERNSALG INTERNSALG TEKNISK BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Ansvarlig vertskap REPRESENTASJON/BEVERTNING HUSLEIE/EIEND. I TJENESTEYTING INTERNKJØP TJENESTER FRA KOMMUNER p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Felles skoleområde FASTE STILLINGER PEDAGOGISK PERSONELL LØNNSOPPGJØR Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 15

16 PÅLØPTE FERIEPENGER ENGASJEMENTER PROSJ., ETC PENSJON FELLESORDNING STATENS PENSJONSKASSE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER LÆREBØKER TIL ELEVER DIV. AVGIFTER/FILMLEIE ANNEN UTGIFTSDEKNING ANNEN UTGIFTSDEKNING FELLES FAU KURSAVGIFTER /MATERIELL OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE STIPEND ANSATTE KOMM KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL FORSIKRING SKYSSUTG. KOMM.BRUKERE SKYSSUTG. KOMM.BRUKERE ANDRE TRANSPORTUTGIFTER STRØM / EL.KRAFT FORSIKRING BYGG, ANLEGG, MASK FORSIKRING BYGG, ANLEGG, MASK INVENTAR / UTSTYR EDB / TELEFON / KOPI ANNET UTSTYR DRIFTSAVTALER DRIFTSAVTALER ANDRE UTGIFTER KONSULENTER INTERNKJØP INTERNKJØP INTERNKJØP TEKNISK p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET OVERFØRING TIL FYLKESKOMM TILSKUDD TIL ARR. / TILTAK AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND REF. FOR STATSTILSKUDD REF. FREMMEDSPRÅKLIG ELEVER ANDRE TILSKUDDSORDNINGER p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 16

17 p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET ANDRE REF.ORDNINGER BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Voksenopplæring INTERNKJØP SKOLE TJENESTER FRA KOMMUNER REF. HS, VOKSENOPPL REF. MOSS KOMMUNE, VOKSENOPP REF. FOR STATSTILSKUDD Grunnskoleavtaler ANDRE TRANSPORTUTGIFTER TJENESTER KOMM.INST TJENESTER F. ANDRE/PRIVATE DRIFTSAVT. M. ANDRE/PRIVATE p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET SALG AV TJENESTER, KOMMUNER Ekstraressurser i SFO INTERNKJØP INTERN OVF SKOLE BIDRAG BARNEHAGEOPP./SFO Felles barnehageområde ENGASJEMENTER PROSJ., ETC ARBEIDSGIVERAVGIFT ANNEN UTGIFTSDEKNING BOK OG MEDIA KURSAVGIFTER /MATERIELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL ANDRE TRANSPORTUTGIFTER DRIFTSAVTALER INTERNKJØP DRIFTSAVT. M. KOMM.INST DRIFTSAVT. M. ANDRE/PRIVATE DRIFTSAVT. M. ANDRE/PRIVATE p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET BIDRAG BARNEHAGEOPP./SFO AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND REF. FOR STATSTILSKUDD Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 17

18 ANDRE TILSKUDDSORDNINGER p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET SALG AV TJENESTER, KOMMUNER REF. FRA ANDRE / PRIVATE INTERNSALG Tilskudd til barnehager EDB / TELEFON / KOPI DRIFTSAVT. M. KOMM.INST TJENESTER F. ANDRE/PRIVATE DRIFTSAVT. M. ANDRE/PRIVATE p MOMS REFUSJONSBERETTIGET TILSKUDD TIL ANDRE PRIVATE TILSKUDD TIL ANDRE PRIVATE OVF. STATLIG TILSK. TIL PRIVAT OVF. STATLIG TILSK. TIL PRIVAT AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND REF. FREMMEDSPRÅKLIG ELEVER p MOMS REFUSJONSBERETTIGET SALG AV TJENESTER, KOMMUNER STATSTILSK PRIV BARNEHAGER ANDRE ØREMERKEDE TILSKUDD ANDRE ØREMERKEDE TILSKUDD Tilskudd til private barneparker DRIFTSTILS. LAG / FORENINGER Skatteavdelingen FASTE STILLINGER ANNEN FAST LØNN DIVERSE TILLEGG LØNNSOPPGJØR PÅLØPTE FERIEPENGER ENGASJEMENTER PROSJ., ETC PÅLØPTE FERIEPENGER OVERTID PÅLØPTE FERIEPENGER ANNEN LØNN PENSJON FELLESORDNING ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER FAG / TIDSSKRIFTER ANNET KONTORMATERIELL REPRESENTASJON/BEVERTNING ANNEN UTGIFTSDEKNING Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 18

19 FELLES INNKJØPSORDNING TELEFONI TELLERSKRITT TELEFONI ABONNEMENT KURSAVGIFTER /MATERIELL BRUKERMØTER IBM OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE REISE/SKYSSUTGIFTER KOMPENSASJON BILHOLD KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL KOSTGODTGJØRELSER OPPHOLDSUTGIFTER TELEFONGODTGJØRELSER ANDRE TRANSPORTUTGIFTER LISENSER/DRIFTSAVTALER EDB KONTINGENTER ANDRE AVG./GEBYRER/LISENSER INVENTAR / UTSTYR EDB / TELEFON / KOPI VEDLIKEHOLD INVENTAR / UTSTYR DRIFTSAVTALER DRIFTSAVTALER KJØPTE TJENESTER ANDRE UTGIFTER KONSULENTER INTERNKJØP TJENESTER FRA KOMMUNER DRIFTSAVTALER F. KOMMUENR p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET TAP PÅ FORDRINGER AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND PANTEGEBYR INNT. VED INNFORDRING PURREGEBYR PURREGEBYR ANDRE GEBYRINNTEKTER Refusjon skyss hjemmesykepleien SYKELØNNSREFUSJON p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET SALG AV TJENESTER, KOMMUNER SALG AV ANDRE TJENESTER REFUSJON LØNN REF. FRA ANDRE / PRIVATE REFUSJON FORLIKSRÅD Økonomitjenesten FASTE STILLINGER Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 19

20 ANNEN FAST LØNN LØNNSOPPGJØR PÅLØPTE FERIEPENGER HONORARER TREKKPL PENSJON FELLESORDNING ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER FAG / TIDSSKRIFTER ANNET KONTORMATERIELL REPRESENTASJON/BEVERTNING ANNEN UTGIFTSDEKNING TELEFONI TELLERSKRITT TELEFONI ABONNEMENT KURSAVGIFTER /MATERIELL OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL TELEFONGODTGJØRELSER ANDRE TRANSPORTUTGIFTER KONTINGENTER INVENTAR / UTSTYR DRIFTSAVTALER DRIFTSAVTALER KJØPTE TJENESTER INTERNKJØP TJENESTER FRA KOMMUNER p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET PURREGEBYR INNT. AV FORDELTE UTG SYKELØNNSREFUSJON p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET SALG AV TJENESTER, KOMMUNER SALG AV ANDRE TJENESTER REFUSJON LØNN REF. FRA ANDRE / PRIVATE REFUSJON FORLIKSRÅD INTERNSALG Eiendomsskatt og innkjøp FASTE STILLINGER LØNNSOPPGJØR PÅLØPTE FERIEPENGER Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 20

21 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC PÅLØPTE FERIEPENGER OVERTID PÅLØPTE FERIEPENGER PENSJON FELLESORDNING ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ANNET KONTORMATERIELL REPRESENTASJON/BEVERTNING KURSAVGIFTER /MATERIELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL ANDRE TRANSPORTUTGIFTER DRIFTSAVTALER KJØPTE TJENESTER INTERNKJØP p MOMS REFUSJONSBERETTIGET SYKELØNNSREFUSJON p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Fellesformål FASTE STILLINGER ANNEN FAST LØNN LØNNSOPPGJØR PENSJON FELLESORDNING AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND p MOMS REFUSJONSBERETTIGET ANDRE ØREMERKEDE TILSKUDD RENTER AV BANK / POSTINNSKUDD Pedagogiske tjenester FASTE STILLINGER FASTE STILLINGER PEDAGOGISK PERSONELL PEDAGOGISK PERSONELL LØNNSOPPGJØR PÅLØPTE FERIEPENGER PÅLØPTE FERIEPENGER SYKE/FØDSELSPERM. M/REFUSJON ANNEN LØNN PÅLØPTE FERIEPENGER PENSJON FELLESORDNING PENSJON FELLESORDNING STATENS PENSJONSKASSE STATENS PENSJONSKASSE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 21

22 ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER FAGLITTERATUR IKKE BIBIL ANNET KONTORMATERIELL ARB.MATERIALER TIL UNDERV ANNEN UTGIFTSDEKNING ANNEN UTGIFTSDEKNING DRIFTSØKNING KURSAVGIFTER /MATERIELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL ANDRE TRANSPORTUTGIFTER STRØM / EL.KRAFT INVENTAR / UTSTYR EDB / TELEFON / KOPI KJØPTE TJENESTER TOLKETJENESTE INTERNKJØP p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND REF. FOR STATSTILSKUDD REF. FREMMEDSPRÅKLIG ELEVER ANDRE TILSKUDDSORDNINGER ANDRE TILSKUDDSORDNINGER ANDRE TILSKUDDSORDNINGER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREF FERIEP AVSETNING p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET p MOMS REFUSJONSBERETTIGET REF. FRA ANDRE / PRIVATE INTERNSALG Friplasser i barnehager INTERNKJØP BIDRAG BARNEHAGEOPP./SFO p MOMS REFUSJONSBERETTIGET Bosetting mindreårige FASTE STILLINGER ANNEN FAST LØNN DIVERSE TILLEGG LØNNSOPPGJØR Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 22

23 PÅLØPTE FERIEPENGER DIVERSE TILLEGG VIKARER SYKEVIKAR UTEN REFUSJON SYKE/FØDSELSPERM. M/REFUSJON VIKAR F./FERIE, UTDANNING ETC PÅLØPTE FERIEPENGER ENGASJEMENTER PROSJ., ETC PÅLØPTE FERIEPENGER OVERTID PÅLØPTE FERIEPENGER STØTTEKONTAKT STØTTEKONTAKT FOSTERHJEM TOLKTJENESTE KJØREGODTGJØRELSE AVG PL PENSJON FELLESORDNING STATENS PENSJONSKASSE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. PÅLØPTE FERIEPENGER FAG / TIDSSKRIFTER ANNET KONTORMATERIELL ANNET MEDISINSK FORB.MATR MEDIKAMENTER/VAKSINER MATVARER FOR VIDERESALG ANNET FORBRUKSMAT./RÅVARER VELFERDSTILTAK BRUKERE/ELEVER UTG. TIL AVFALLSHÅNDTERING ANNEN UTGIFTSDEKNING UTGDEKNFORSTERHJEM mref TELEFONI TELLERSKRITT DATATRAFIKK STILLINGSANNONSER KURSAVGIFTER /MATERIELL KURSAVGIFTER /MATERIELL OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE KJØREGODTGJØRELSER, PERSONELL FORSIKRING DRIVSTOFF ANDRE TRANSPORTUTGIFTER STRØM / EL.KRAFT HUSLEIE/EIEND. I TJENESTEYTING KOMMUNALE GEBYRER/AVGIFTER ANDRE AVG./GEBYRER/LISENSER INVENTAR / UTSTYR LEASINGUTG. TRANSPORT KJØPTE TJENESTER TOLKETJENESTE Rapportmal: Detaljrapport drift (Prisjusterte verdier) 4. november 2011 kl Side 23

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Ibestad rapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 29. januar kl 16.26 Side Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Del 2 Detaljbudsjett. Årsbudsjett. Økonomiplan. Rådmannens forslag. Ibestad kommune

Del 2 Detaljbudsjett. Årsbudsjett. Økonomiplan. Rådmannens forslag. Ibestad kommune Del 2 Detaljbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan 2010 2012 Rådmannens forslag Ibestad kommune Ibestad rapport: Ibestad Rådmann 100 Politisk virksomhet 1.080 ORDFØRER GODTGJØRELSE 499 569 506 154 556 770 1.081

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016

Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016 Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016 6000 101000 120 Lønn faste stil 585731 675897 694000 658000 754000 6000 101090 120 Feriepengeavs 70016 81108

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD

VESTERÅLEN REGIONRÅD VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Romskipet Aurora, Andøya Space Center Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2012

GEILO IL - BUDSJETT 2012 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

STYREMØTE NR. 5/ 2014

STYREMØTE NR. 5/ 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 1407 Vinterbro STYREMØTE NR. 5/ 2014 Herved innkalles det til styremøte nr. 6/ 14 TIRSDAG 23 September 2014 Kl. 18.00 Møte holdes i adm.bygget på Nordre

Detaljer