Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer"

Transkript

1 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring Politisk styring Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring Politisk styring Lønn frikjøp 1001 Politisk styring Politisk styring Tapt arbeidsfortjeneste 1001 Politisk styring Politisk styring Godtgjørelse folkevalgte i råd og utvalg 1001 Politisk styring Politisk styring Pensjonsinnskudd DNB 1001 Politisk styring Politisk styring Arbeidsgiveravgift 1001 Politisk styring Politisk styring Kontorrekvisita 1001 Politisk styring Politisk styring Bevertning 1001 Politisk styring Politisk styring Samlepost annet forbruksmat., råvarer og tjenester 1001 Politisk styring Politisk styring Datatjenester 1001 Politisk styring Politisk styring Representasjon 1001 Politisk styring Politisk styring Møter og konferanser 1001 Politisk styring Politisk styring Kostgodtgjørelse 1001 Politisk styring Politisk styring Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1001 Politisk styring Politisk styring Avgifter, gebyrer og lisenser 1001 Politisk styring Politisk styring Inventar og utstyr 1001 Politisk styring Politisk styring Konsulenttjenester 1001 Politisk styring Politisk styring Kjøp av div. tjenester 1001 Politisk styring Politisk styring Annen overføring til private 1001 Politisk styring Politisk styring Kjøp fra Komrev NORD IKS 1001 Politisk styring Politisk styring Tilsk. politiske partier 1001 Politisk styring Politisk styring Økonomisk støtte 1001 Politisk styring Politisk styring Andre tilskudd/overføringer 1001 Politisk styring Politisk styring K-sekretariatet IKS 1001 Politisk styring Politisk styring Reservert rammeøkning 1001 Politisk styring Politisk styring Rammendringer 1001 Politisk styring Politisk styring Politisk styring Politisk styring Rammendringer 1001 Politisk styring Øvrige formål Politisk styring Øvrige formål Politisk styring Side 1 av 201

2 10101 Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Pensjonsinnskudd DNB 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Arbeidsgiveravgift 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Aviser, tidskrifter, faglitteratur 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Bevertning 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Samlepost annet forbruksmat., råvarer og tjenester 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Velferdstiltak ansatte 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Telefontjenester 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Annonser og reklame 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Representasjon 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Informasjon 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Opplæring og kurs 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Møter og konferanser 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Kostgodtgjørelse 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Oppgavepl skyss og reiseutg Administrativ styring, støtte Byråd Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Avgifter, gebyrer og lisenser 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Inventar og utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Datamaskiner og -utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Konsulenttjenester 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Mva komp. berettiget anskaffelser (drift) 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Sykelønnsrefusjoner 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Komp mva drift 1002 Administrativ styring, støtte Byråd Administrativ styring, støtte Byråd Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Pensjonsinnskudd DNB 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Arbeidsgiveravgift 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Representasjon 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Side 2 av 201

3 12000 Inventar og utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Konsulenttjenester 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Mva komp. berettiget anskaffelser (drift) 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Reservert rammeøkning 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Rammendringer 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Sykelønnsrefusjoner 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Komp mva drift 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for finans Administrativ styring, støtte Byråd for finans Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for utdanning Pensjonsinnskudd DNB 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for utdanning Arbeidsgiveravgift 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for utdanning Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for utdanning Representasjon 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for utdanning Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for utdanning Inventar og utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for utdanning Mva komp. berettiget anskaffelser (drift) 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for utdanning Sykelønnsrefusjoner 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for utdanning Komp mva drift 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for utdanning Administrativ styring, støtte Byråd for utdanning Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Pensjonsinnskudd DNB 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Pensjonsinnskudd KLP 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Arbeidsgiveravgift 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Samlepost annet forbruksmat., råvarer og tjenester 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Representasjon 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Opplæring og kurs 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Møter og konferanser 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Inventar og utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Overføring til private/ private org Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Side 3 av 201

4 14290 Mva komp. berettiget anskaffelser (drift) 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Sykelønnsrefusjoner 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Komp mva drift 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Bruk av bundne driftsfond 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Administrativ styring, støtte Byråd for helse- og omsorg Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for næring, kultur og idrett Pensjonsinnskudd DNB 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for næring, kultur og idrett Arbeidsgiveravgift 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for næring, kultur og idrett Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for næring, kultur og idrett Representasjon 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for næring, kultur og idrett Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for næring, kultur og idrett Inventar og utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for næring, kultur og idrett Mva komp. berettiget anskaffelser (drift) 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for næring, kultur og idrett Rammendringer 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for næring, kultur og idrett Sykelønnsrefusjoner 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for næring, kultur og idrett Komp mva drift 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for næring, kultur og idrett Administrativ styring, støtte Byråd for næring, kultur og idrett Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for byutvikling Pensjonsinnskudd DNB 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for byutvikling Arbeidsgiveravgift 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for byutvikling Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for byutvikling Representasjon 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for byutvikling Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for byutvikling Ref. fra andre kommuner 1002 Administrativ styring, støtte Byråd for byutvikling Administrativ styring, støtte Byråd for byutvikling Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Aviser, tidskrifter, faglitteratur 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Telefontjenester 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Porto 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Datatjenester 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Side 4 av 201

5 11401 Annonser og reklame 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Representasjon 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Opplæring og kurs 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Møter og konferanser 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Kostgodtgjørelse 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Oppgavepl skyss og reiseutg Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Intern husleie 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Avgifter, gebyrer og lisenser 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Inventar og utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Datamaskiner og -utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Programvare 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Telefoner og sambandsutstyr 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Konsulenttjenester 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Prosjekteringsmidler 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Ref. fra andre kommuner 1002 Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Administrativ styring, støtte Tromsøregionen Inventar og utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Eiendom Konsulenttjenester 1002 Administrativ styring, støtte Eiendom Administrativ styring, støtte Eiendom Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Avtalefestede tillegg, T-trinn, m.v Administrativ styring, støtte Servicetorg Vikarlønn u/refusjon 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Pensjonsinnskudd DNB 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Pensjonsinnskudd KLP 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Pensjonsinnskudd SPK 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Arbeidsgiveravgift 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Aviser, tidskrifter, faglitteratur 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Bevertning 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Samlepost annet forbruksmat., råvarer og tjenester 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Side 5 av 201

6 11201 Velferdstiltak ansatte 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Verneutstyr og bekledning 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Telefontjenester 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Datatjenester 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Annonser og reklame 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Trykking og kopiering 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Opplæring og kurs 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Møter og konferanser 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Kostgodtgjørelse 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Oppgavepl skyss og reiseutg Administrativ styring, støtte Servicetorg Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Vakthold 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Avgifter, gebyrer og lisenser 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Inventar og utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Datamaskiner og -utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Programvare 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Service/reparasjoner 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Vedlikeholdsavtaler m.v. IT 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Materialer til vedl. hold bygninger 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Vask og rens av tekstiler 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Juridisk bistand 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Kjøp av div. tjenester 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Mva komp. berettiget anskaffelser (drift) 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Salg av andre varer/tjenester 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Div. andre gebyrinntekter 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Diverse salgs/leieinntekter 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Sykelønnsrefusjoner 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Komp mva drift 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Internsalg til VA 1002 Administrativ styring, støtte Servicetorg Administrativ styring, støtte Servicetorg Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Side 6 av 201

7 10108 Avtalefestede tillegg, T-trinn, m.v Administrativ styring, støtte Intern service Lønn ferievikarer 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Overtid 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Annen diverse lønn 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Fordel fri telefon 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Motpost fordel i arbeidsforhold 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Pensjonsinnskudd DNB 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Arbeidsgiveravgift 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Aviser, tidskrifter, faglitteratur 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Medisinsk forbruksmateriell 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Matvarer 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Bevertning 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Samlepost annet forbruksmat., råvarer og tjenester 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Velferdstiltak ansatte 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Renholds- og renovasjonsartikler 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Telefontjenester 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Porto 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Opplæring og kurs 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Møter og konferanser 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Kostgodtgjørelse 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte Intern service El. kraft til belysning og oppvarming 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Vakthold 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Husleie 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Avgifter, gebyrer og lisenser 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Inventar og utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Datamaskiner og -utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Kjøkkenutstyr 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Leie/leasing av kontormaskiner, kopimaskiner m.v Administrativ styring, støtte Intern service Service/reparasjoner 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Side 7 av 201

8 12411 Driftsavtaler kontormaskiner 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Kjøp av renholdstjenester 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Vask og rens av tekstiler 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Kjøp av div. tjenester 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Andre avg.pl. inntekter, unntatt VAR 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Internt salg, diverse 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Interne salg trykkeritjenester 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Internt salg avg.pliktig 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Sykelønnsrefusjoner 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Ref. fylkeskommunen 1002 Administrativ styring, støtte Intern service Administrativ styring, støtte Intern service Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Overtid 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Beredskapsvakttillegg 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Pensjonsinnskudd DNB 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Arbeidsgiveravgift 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Aviser, tidskrifter, faglitteratur 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Bevertning 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Samlepost annet forbruksmat., råvarer og tjenester 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Velferdstiltak ansatte 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Telefontjenester 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Datatjenester 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Annonser og reklame 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Opplæring og kurs 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Møter og konferanser 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Kostgodtgjørelse 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Oppgavepl skyss og reiseutg Administrativ styring, støtte IT-kontor Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Avgifter, gebyrer og lisenser 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Inventar og utstyr 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Side 8 av 201

9 12001 Datamaskiner og -utstyr 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Programvare 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Leie/leasing av transportmidler 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Vedlikeholdsavtaler m.v. IT 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Kjøp av div. tjenester 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Kjøp fra Tromsø Parkering KF 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Mva komp. berettiget anskaffelser (drift) 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Morarenter 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Ref. fra skatteregnskapet 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Sykelønnsrefusjoner 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Komp mva drift 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Internsalg til sentraladm Administrativ styring, støtte IT-kontor Internsalg til VA 1002 Administrativ styring, støtte IT-kontor Administrativ styring, støtte IT-kontor Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Pensjonsinnskudd DNB 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Arbeidsgiveravgift 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Aviser, tidskrifter, faglitteratur 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Telefontjenester 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Opplæring og kurs 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Kostgodtgjørelse 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat El. kraft til belysning og oppvarming 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Husleie 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Avgifter, gebyrer og lisenser 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Kontingenter 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Leie/leasing av kontormaskiner, kopimaskiner m.v Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Driftsavtaler kontormaskiner 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Kjøp av div. tjenester 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Kjøp fra Tromsø Parkering KF 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Side 9 av 201

10 14290 Mva komp. berettiget anskaffelser (drift) 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Rammendringer 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Komp mva drift 1002 Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Administrativ styring, støtte Kommuneadvokat Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Overtid 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Honorarer (trekkpliktige) 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Pensjonsinnskudd DNB 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Arbeidsgiveravgift 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Aviser, tidskrifter, faglitteratur 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Matvarer 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Bevertning 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Samlepost annet forbruksmat., råvarer og tjenester 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Velferdstiltak ansatte 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Telefontjenester 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Datatjenester 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Representasjon 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Informasjon 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Trykking og kopiering 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Opplæring og kurs 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Møter og konferanser 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Kostgodtgjørelse 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Avgifter, gebyrer og lisenser 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Kontingenter 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Inventar og utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Datamaskiner og -utstyr 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Telefoner og sambandsutstyr 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Leie/leasing av transportmidler 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Kjøp av div. tjenester 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Side 10 av 201

11 14290 Mva komp. berettiget anskaffelser (drift) 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Stipender og priser 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Overføring til private 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Rammendringer 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Tilretteleggingstilsk. NAV 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Sykelønnsrefusjoner 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Refusjon foreldrepermisjon 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Komp mva drift 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Intern overf. - reelle varer og tjenester 1002 Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Administrativ styring, støtte Personal og organisasjon Fast lønn 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Overtid 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Fordel fri telefon 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Motpost fordel i arbeidsforhold 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Pensjonsinnskudd DNB 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Arbeidsgiveravgift 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Kontorrekvisita 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Aviser, tidskrifter, faglitteratur 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Bevertning 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Samlepost annet forbruksmat., råvarer og tjenester 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Telefontjenester 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Porto 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Gebyrer post og bank 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Datatjenester 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Annonser og reklame 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Opplæring og kurs 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Møter og konferanser 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Kostgodtgjørelse 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Oppgavepl skyss og reiseutg Administrativ styring, støtte Innfordring Ikke oppgavepl. reiseutgifter 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Avgifter, gebyrer og lisenser 1002 Administrativ styring, støtte Innfordring Side 11 av 201

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 3/ 2014 MANDAG 22. SEPTEMBER KL.

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 1/ 2014 MANDAG 24. FEBRUAR KL. 13.00

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler A 1298 Løpende investeringer Ny konto for alle aktiveringer, som har tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen. 13.5.13 2 Virksomhetskapital og gjeld 29 Annen kortsiktig gjeld A 2967 A konto utbetaling

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer