Detaljbudsjett SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14"

Transkript

1 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1

2 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: LEVEKÅRSUTVALG LØN LEIARE/VARAORDFØRER MØTEGODTGJ TAPT ARBEIDSFORTJ ARB.G.AVG SERVERING MØTER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 6 6 Sum utgifter Sum tjeneste: LEVEKÅRSUTVALG Tjeneste: TEKNIKK/LANDBRUK/MILJØ LØN LEIARE/VARAORDFØRER MØTEGODTGJ TAPT ARBEIDSFORTJ ARB.G.AVG MATVARER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL Sum utgifter Sum tjeneste: TEKNIKK/LANDBRUK/MILJØ Tjeneste: POLITISK STYRING LØN ORDFØRAR LØN LEIARE/VARAORDFØRER MØTEGODTGJ TAPT ARBEIDSFORTJ PENSJON K L P ARB.G.AVG SERVERING MØTER ANNA MATKJØP,SERVERING ANNONSER POLITISKE MØTER REPRESENTASJON ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KM.GODTGJ.AVG.PLIKT KONTINGENTER INNSAMLINGSAKSJONER TILLEGGSBEV. ORDFØRER TILLEGGSBEV. FORMANNSKAPET Sum utgifter Sum tjeneste: POLITISK STYRING Sum ansvar: 1100 POLITISK STYRING Ansvar: 1162 SOLIDARITETSFOND Tjeneste: TJENESTER UTENFOR KOMMU NALT ANSVARSOMRÅD 2

3 14709 ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER INNSAMLINGSAKSJONER 30 0 Sum utgifter Sum tjeneste: TJENESTER UTENFOR KOMMU NALT ANSVARSOMRÅD Sum ansvar: 1162 SOLIDARITETSFOND Sum grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Grp Ansvar: 901 SENTRAL STØTTEENHET Ansvar: 1110 KONTROLL OG TILSYN Tjeneste: KONTROLLUTVALG ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL ANDRE KJØP KOMM. TJENESTER Sum utgifter Sum tjeneste: KONTROLLUTVALG Tjeneste: REVISJON DISTRIKTSREVISJONEN Sum utgifter Sum tjeneste: REVISJON Sum ansvar: 1110 KONTROLL OG TILSYN Ansvar: 1120 SENTRALADMINISTRASJONEN Tjeneste: RÅDMANNSKONTORET FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL ANNA KONTORMATRIELL SERVERING MØTER SERVERING VED KURS/OPPL KAFFE,TE OG KANTINEUTG ANNA MATKJØP,SERVERING VELFERDSTILTAK TILSETTE TELEFONUTG.MOBILNETT INFORMASJONSMATERIELL GÅVER ANNONSERING REKLAME OG INFORMASJON DIV.DRIFTSUTG ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL KM.GODTGJ.AVG.PLIKT DEKN. UTGIFTER VED INTERVJU FLYTTEGODTGJØRSLE UTGIFTER LEDEROPPLÆRING

4 Sum utgifter Sum tjeneste: RÅDMANNSKONTORET Tjeneste: LØNN OG PERSONAL FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KONTINGENTER Sum utgifter Sum tjeneste: LØNN OG PERSONAL Sum ansvar: 1120 SENTRALADMINISTRASJONEN Ansvar: 1122 IT Tjeneste: EDB DRIFT FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA EDB - REKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL TELEFONUTG.MOBILNETT DATAKOMMUNIKASJON ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL TV-LISENS 3 3 Sum utgifter Sum tjeneste: EDB DRIFT Sum ansvar: 1122 IT Ansvar: 1124 DIVERSE FELLESTJENESTER Tjeneste: RÅDMANNSKONTORET GEBYR,POST OG BANK STILLINGSANNONSER SKADEFORSIKR. INVENTAR/UTSTYR KONTINGENTER JURIDISK BISTAND Sum utgifter ANNA REFUSJON FRÅ STATEN Sum inntekter Sum tjeneste: RÅDMANNSKONTORET

5 Tjeneste: KOMM.KASS.ØK.KONTORET DRIFTSAVTALE DATASENTRAL Sum utgifter Sum tjeneste: KOMM.KASS.ØK.KONTORET Tjeneste: EDB DRIFT ETABLERING/BRUK INTERNETT KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE KJØP AV DATAMASKINER DRIFTSAVTALE DATASENTRAL VEDLIKEHOLD REPR.DATASETRAL ANDRE KJØP KONSULENT TJENESTER Sum utgifter Sum tjeneste: EDB DRIFT Tjeneste: LØNN OG PERSONAL DEKNING KURSUTGIFTER/STIPEND DRIFTSAVTALE DATASENTRAL Sum utgifter Sum tjeneste: LØNN OG PERSONAL Tjeneste: SERVICETORG PORTO TELEFONUTG. FAST NETT KONTINGENTER Sum utgifter Sum tjeneste: SERVICETORG Tjeneste: AMU VELFERDSTILTAK TILSETTE BHT FLEKKEFJORD STIPEND Sum utgifter Sum tjeneste: AMU Tjeneste: OVERFORMYNDERIET KONTOREKVISITA KURSAVGIFTER Sum utgifter Sum tjeneste: OVERFORMYNDERIET Tjeneste: SOMMERHJELP/SKOLEELEVER LØN SOMMERHJ.(UNGD./SKULE) ARB.G.AVG

6 Sum utgifter Sum tjeneste: SOMMERHJELP/SKOLEELEVER Tjeneste: KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKR KOLL.ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRINGER Sum utgifter Sum tjeneste: KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKR Sum ansvar: 1124 DIVERSE FELLESTJENESTER Ansvar: 1126 LÆRLINGER Tjeneste: RÅDMANNSKONTORET FAST LØNN ARB.G.AVG Sum utgifter ANNA REFUSJON FRÅ STATEN Sum inntekter Sum tjeneste: RÅDMANNSKONTORET Sum ansvar: 1126 LÆRLINGER Ansvar: 1128 TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD Tjeneste: TILSK.KIRKELIG FELLESRÅD TILSKUDD KYRKJELEG FELLESRÅD TILSKUDD DISSENTERMENIGHET Sum utgifter Sum tjeneste: TILSK.KIRKELIG FELLESRÅD Sum ansvar: 1128 TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD Ansvar: 1130 ØKONOMIKONTOR Tjeneste: KOMM.KASS.ØK.KONTORET FAST LØNN OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KONTINGENTER KJØP INVENTAR/UTSTYR Sum utgifter Sum tjeneste: KOMM.KASS.ØK.KONTORET

7 Sum ansvar: 1130 ØKONOMIKONTOR Ansvar: 1135 SERVICETORG Tjeneste: SERVICETORG FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL KOPIPAPIR ANNA KONTORMATRIELL ANNONSERING REKLAME OG INFORMASJON KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL LISENSER PROGRAMVARE LEIE/LEASING KOPIMASKINER Sum utgifter Sum tjeneste: SERVICETORG Sum ansvar: 1135 SERVICETORG Ansvar: 1136 SENTRALARKIVET Tjeneste: SENTRALARKIVET FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA EDB - REKVISITA ANNA KONTORMATRIELL SERVERING MØTER TELEFONUTG.MOBILNETT KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL VEDLIKEHOLD LISENSER PROGRAMVARE LEIE/LEASING INVENTAR/UTSTYR Sum utgifter Sum tjeneste: SENTRALARKIVET Sum ansvar: 1136 SENTRALARKIVET Ansvar: 1137 SKJENKEKONTROLL Tjeneste: BEVILGNINGS/SKJENKEKONTROLL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL KM.GODTGJ.AVG.PLIKT 8 8 Sum utgifter SALG / SKJENKEAVG. ALKOHOL

8 Sum inntekter 0-60 Sum tjeneste: BEVILGNINGS/SKJENKEKONTROLL Sum ansvar: 1137 SKJENKEKONTROLL Ansvar: 1138 TRIMROM ANSATTE Tjeneste: VELFERDSTILTAK ANDRE RENHOLD VASKE/VAKTM Sum utgifter Sum tjeneste: VELFERDSTILTAK Sum ansvar: 1138 TRIMROM ANSATTE Ansvar: 1160 TILSKUDD KOMM.AKSJESELSKAP Tjeneste: TILSKUDD ASVO ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER Sum utgifter Sum tjeneste: TILSKUDD ASVO Sum ansvar: 1160 TILSKUDD KOMM.AKSJESELSKAP Ansvar: 1200 LEVEKÅRSKONTORET Tjeneste: ADM.UNDERVISNINGSETAT FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA SERVERING MØTER STILLINGSANNONSER GÅVER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL TELEFONGODTGJØRSLE KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER KJØP AV DATAMASKINER Sum utgifter Sum tjeneste: ADM.UNDERVISNINGSETAT Tjeneste: ADM. HELSE KONTOREKVISITA SERVERING MØTER ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT ANDRE ANNONSER KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KJØP INVENTAR/UTSTYR 9 9 8

9 13709 ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER Sum utgifter Sum tjeneste: ADM. HELSE Tjeneste: ELDRERÅDET FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA SERVERING MØTER PORTO ANNONSERING REKLAME OG INFORMASJON ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 5 5 Sum utgifter Sum tjeneste: ELDRERÅDET Tjeneste: ORDINÆR UNDERVISNING FLYTTEGODTGJØRSLE KJØP STATEN/STATSINST Sum utgifter Sum tjeneste: ORDINÆR UNDERVISNING Tjeneste: SPESIALUNDERVISNING PP- KONTORET GJESTEELEVER I ANDRE KOMMUNER Sum utgifter Sum tjeneste: SPESIALUNDERVISNING Tjeneste: VOKSENOPPLÆRING FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE PENSJON K L P PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL FRITT SKULEMATERIELL LÆREBØKER ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING EKSKURSJON MATVARER SERVERING MØTER ANNA FORB.MATERIELL GÅVER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL Sum utgifter

10 17009 ANNA REFUSJON FRÅ STATEN Sum inntekter Sum tjeneste: VOKSENOPPLÆRING Tjeneste: STIPEND ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER Sum utgifter Sum tjeneste: STIPEND Tjeneste: KONTANTSTØTTE ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER Sum utgifter Sum tjeneste: KONTANTSTØTTE Tjeneste: TILSKUDD TILSKUDD LAG OG FORENINGER Sum utgifter Sum tjeneste: TILSKUDD Sum ansvar: 1200 LEVEKÅRSKONTORET Ansvar: 1230 ELEVHEIMANE Tjeneste: DRIFT AV ELEVHEIM FAST LØNN SJUKEVIKARER ANDRE VIKARER OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG AVISER.TIDSSKR.FAGL ANDRE MEDIKAMENT MATVARER ARBEIDSKLEDE REINGJ.MATERIELL TIL FORB VELFERDSTILTAK TILSETTE VELFERDSTILTAK BRUKARAR ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE STILLINGSANNONSER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL REKVISITA ANDRE TRANSPORTUTG TV-LISENS ANDRE AVG. GEBYR OG LISENSER KJØP INVENTAR/UTSTYR

11 12207 KJØP AV DATAMASKINER Sum utgifter KOSTPENGER ØYGHEDLAR ELEVHEIM KOSTPENGER MONAN ELEVHEIM ANDRE INNTEKTER ELEVHEIM Sum inntekter Sum tjeneste: DRIFT AV ELEVHEIM Tjeneste: TILSYN ELEVHEIM FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG LØN EKSTRAHJELP OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG KM.GODTGJ.OPPGAVEPL DRIFTSREDUKSJON Sum utgifter Sum tjeneste: TILSYN ELEVHEIM Tjeneste: KJØKKEN OG REINHOLD ELEVHEIM FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG PENSJON K L P ARB.G.AVG DRIFTSREDUKSJON Sum utgifter Sum tjeneste: KJØKKEN OG REINHOLD ELEVHEIM Sum ansvar: 1230 ELEVHEIMANE Ansvar: 1686 BEDRIFTSHYTTE Tjeneste: VELFERDSTILTAK Velferdstiltak ansatte Sum utgifter Sum tjeneste: VELFERDSTILTAK Sum ansvar: 1686 BEDRIFTSHYTTE Sum grp Ansvar: 901 SENTRAL STØTTEENHET Grp Ansvar: 903 SIRDALSGODER Ansvar: 1001 STIPEND Tjeneste: SOMMERHJELP/SKOLEELEVER LØN SOMMERHJ.(UNGD./SKULE) ARB.G.AVG Sum utgifter

12 Sum tjeneste: SOMMERHJELP/SKOLEELEVER Tjeneste: STIPEND ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER Sum utgifter Sum tjeneste: STIPEND Sum ansvar: 1001 STIPEND Ansvar: 1003 KONTANTSTØTTE Tjeneste: KONTANTSTØTTE ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER Sum utgifter Sum tjeneste: KONTANTSTØTTE Sum ansvar: 1003 KONTANTSTØTTE Ansvar: 1004 SKOLEBUSSAVTALE FYLKE Tjeneste: TJENESTER UTENFOR KOMMU NALT ANSVARSOMRÅD SKOLEBUSS AVTALE MED FYLKESKOMMUNEN Sum utgifter Sum tjeneste: TJENESTER UTENFOR KOMMU NALT ANSVARSOMRÅD Sum ansvar: 1004 SKOLEBUSSAVTALE FYLKE Ansvar: 1602 BOLIGFINANSIERING Tjeneste: TILSKUDD SPREDT BEBYGGELSE ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER BOLIGTILSKUDD Sum utgifter Sum tjeneste: TILSKUDD SPREDT BEBYGGELSE Sum ansvar: 1602 BOLIGFINANSIERING Sum grp Ansvar: 903 SIRDALSGODER Grp Ansvar: 911 SINNES SKOLE Ansvar: 1201 SINNES SKOLE Tjeneste: ADM. SKOLE FAST LØNN PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG EDB - REKVISITA PORTO TELEFONUTG.MOBILNETT STILLINGSANNONSER GÅVER

13 11500 KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL GRUPPELIVSFORSIKRINGER KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR LEIE/LEASING KOPIMASKINER Sum utgifter Sum tjeneste: ADM. SKOLE Tjeneste: ORDINÆR UNDERVISNING FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER PENSJON K L P PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG FRITT SKULEMATERIELL LÆREBØKER BØKER TIL SKULEBIBLIOTEK ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING ANNA UNDERV.MATR MATVARER SERVERING VED KURS/OPPL ANNA MATKJØP,SERVERING VELFERDSTILTAK BRUKARAR ARR/KUNSTFORMIDLING TELEFONUTG. FAST NETT KM.GODTGJ.OPPGAVEPL TELEFONGODTGJØRSLE KLESGODTGJØRSLE ANDRE TRANSPORTUTG KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER KJØP AV-MEDIA DRIFTSREDUKSJON GENERELL INNSPARING Sum utgifter Sum tjeneste: ORDINÆR UNDERVISNING Tjeneste: EKSKURSJONER EKSKURSJON KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 2 2 Sum utgifter Sum tjeneste: EKSKURSJONER

14 Tjeneste: LEIRSKOLEOPPHOLD LØN MIDL.STILLINGER ARB.G.AVG KURSAVGIFTER Sum utgifter Sum tjeneste: LEIRSKOLEOPPHOLD Tjeneste: SPESIALUNDERVISNING LÆREM.TIL SPES.UNDERV ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 1 1 Sum utgifter REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum inntekter Sum tjeneste: SPESIALUNDERVISNING Tjeneste: KURS/ETTERUTDANNING LÆRERE KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL. 9 9 Sum utgifter Sum tjeneste: KURS/ETTERUTDANNING LÆRERE Tjeneste: SENSOR KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 4 4 Sum utgifter 4 4 Sum tjeneste: SENSOR 4 4 Tjeneste: IKT EDB - REKVISITA LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR ANNET VEDLIKEHOLD REPERASJONER 1 1 Sum utgifter Sum tjeneste: IKT Tjeneste: SKOLE DRIFT KONTOREKVISITA KOPIPAPIR MATVARER SERVERING MØTER SERVERING VED KURS/OPPL

15 11159 ANNA MATKJØP,SERVERING VELFERDSTILTAK BRUKARAR UTG.DEKN. IKKE OPPG.PL PORTO TELEFONUTG. FAST NETT DATAKOMMUNIKASJON STILLINGSANNONSER GÅVER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP AV DATAMASKINER ANNET VEDLIKEHOLD REPERASJONER 4 4 Sum utgifter Sum tjeneste: SKOLE DRIFT Tjeneste: ORDINÆRT FAST LØNN PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING EKSKURSJON MATVARER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KJØP INVENTAR/UTSTYR 2 2 Sum utgifter FORELDREBETALING MATBET. SFO/BARNEHAGE -4-4 Sum inntekter -9-9 Sum tjeneste: ORDINÆRT Tjeneste: BADEVAKT FAST LØNN ARB.G.AVG. 0 7 Sum utgifter ANDRE BET. FRA BRUKERE Sum inntekter Sum tjeneste: BADEVAKT Tjeneste: ORDINÆR SKOLESKYSS SKULESKYSS Sum utgifter Sum tjeneste: ORDINÆR SKOLESKYSS Sum ansvar: 1201 SINNES SKOLE Sum grp Ansvar: 911 SINNES SKOLE

16 Grp Ansvar: 912 TONSTAD SKOLE Ansvar: 1203 TONSTAD SKULE Tjeneste: BARNEHAGETILB FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum utgifter Sum tjeneste: BARNEHAGETILB Tjeneste: ADM. SKOLE FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL DATABRILLER SERVERING MØTER ANNA MATKJØP,SERVERING VELFERDSTILTAK TILSETTE VELFERDSTILTAK BRUKARAR TELEFONUTG.MOBILNETT GÅVER KURSAVGIFTER HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR 6 6 Sum utgifter Sum tjeneste: ADM. SKOLE Tjeneste: ORDINÆR UNDERVISNING FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER PENSJON K L P PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL KOPIPAPIR FRITT SKULEMATERIELL LÆREBØKER BØKER TIL SKULEBIBLIOTEK LÆREM.TIL SPES.UNDERV ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING ANNA UNDERV.MATR MATVARER

17 11151 SERVERING MØTER KAFFE,TE OG KANTINEUTG ANNA MATKJØP,SERVERING VELFERDSTILTAK TILSETTE VELFERDSTILTAK BRUKARAR ANNA FORB.MATERIELL UTLEGG ARR/KUNSTFORMIDLING GÅVER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL KM.GODTGJ.AVG.PLIKT KLESGODTGJØRSLE ANNA BRUKARTRANSPORT KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER KJØP AV DATAMASKINER DRIFTSREDUKSJON GENERELL INNSPARING Sum utgifter REF.SJUKEPENGER REFUSJON FRA FAGFORENING Sum inntekter Sum tjeneste: ORDINÆR UNDERVISNING Tjeneste: SKOLEASSISTENT FAST LØNN LÆRERE PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG Sum utgifter Sum tjeneste: SKOLEASSISTENT Tjeneste: UNDERVISNING FREMMEDSPR LÆREM.TIL SPES.UNDERV. 0 3 Sum utgifter 0 3 Sum tjeneste: UNDERVISNING FREMMEDSPR. 0 3 Tjeneste: EKSKURSJONER EKSKURSJON ANNA BRUKARTRANSPORT ANDRE TRANSPORTUTG. 2 2 Sum utgifter Sum tjeneste: EKSKURSJONER

18 Tjeneste: LEIRSKOLEOPPHOLD EKSKURSJON KURSAVGIFTER Sum utgifter Sum tjeneste: LEIRSKOLEOPPHOLD Tjeneste: SPESIALUNDERVISNING FAST LØNN LÆRERE PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG LÆREBØKER LÆREM.TIL SPES.UNDERV PORTO ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER Sum utgifter Sum tjeneste: SPESIALUNDERVISNING Tjeneste: KURS/ETTERUTDANNING LÆRERE UTLEGG KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL Sum utgifter Sum tjeneste: KURS/ETTERUTDANNING LÆRERE Tjeneste: IKT DATAKOMMUNIKASJON LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR Sum utgifter Sum tjeneste: IKT Tjeneste: LÆRER DATABRILLER ARBEIDSKLEDE STILLINGSANNONSER 2 2 Sum utgifter Sum tjeneste: LÆRER Tjeneste: SKOLE DRIFT KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL KOPIPAPIR

19 11300 PORTO TELEFONUTG.MOBILNETT KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER LEIE/LEASING KOPIMASKINER Sum utgifter Sum tjeneste: SKOLE DRIFT Tjeneste: ORDINÆRT FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE PENSJON K L P PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG KONTOREKVISITA ANNA UNDERV.MATR MATVARER KURSAVGIFTER KJØP INVENTAR/UTSTYR Sum utgifter FORELDREBETALING MATBET. SFO/BARNEHAGE INNTEKSØKNING Sum inntekter Sum tjeneste: ORDINÆRT Tjeneste: ORDINÆR SKOLESKYSS SKULESKYSS Sum utgifter Sum tjeneste: ORDINÆR SKOLESKYSS Sum ansvar: 1203 TONSTAD SKULE Sum grp Ansvar: 912 TONSTAD SKOLE Grp Ansvar: 914 BARNEHAGENE Ansvar: 1208 TONSTAD BARNEHAGE Tjeneste: BARNEHAGETILB FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER FERIEVIKARER ANDRE VIKARER OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG

20 11001 EDB - REKVISITA ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING MATVARER SERVERING MØTER SERVERING VED KURS/OPPL REINGJ.MATERIELL TIL FORB ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE STILLINGSANNONSER ANDRE ANNONSER GÅVER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL ANDRE UTG.OG GODRGJ KLESGODTGJØRSLE STIPEND LISENSER PROGRAMVARE TV-LISENS KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER KJØP AV DATAMASKINER ANDRE KJØP KONSULENT TJENESTER GENERELL INNSPARING Sum utgifter FORELDREBETALING MATBET. SFO/BARNEHAGE Sum inntekter Sum tjeneste: BARNEHAGETILB Tjeneste: TILBUD FUNKSJ.H. BARN FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum utgifter Sum tjeneste: TILBUD FUNKSJ.H. BARN Sum ansvar: 1208 TONSTAD BARNEHAGE Ansvar: 1209 ØVRE SIRDALBARNEHAGE Tjeneste: BARNEHAGETILB FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER FERIEVIKARER ANDRE VIKARER

21 10400 OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING EKSKURSJON MATVARER SERVERING MØTER REINGJ.MATERIELL TIL FORB ANNA FORB.MATERIELL UTLEGG LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE STILLINGSANNONSER ANDRE ANNONSER GÅVER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL ANDRE UTG.OG GODRGJ KLESGODTGJØRSLE STIPEND TV-LISENS KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER 1 1 Sum utgifter FORELDREBETALING MATBET. SFO/BARNEHAGE Sum inntekter Sum tjeneste: BARNEHAGETILB Sum ansvar: 1209 ØVRE SIRDALBARNEHAGE Sum grp Ansvar: 914 BARNEHAGENE Grp Ansvar: 921 HELSEENHET Ansvar: 1301 AMBULANSE Tjeneste: AMBULANSE FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER FERIEVIKARER OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA EDB - REKVISITA ANNA KONTORMATRIELL ANNA MED.FORB.MATERIELL ANNA MATKJØP,SERVERING ARBEIDSKLEDE

22 11303 TELEFONUTG.MOBILNETT DIV.DRIFTSUTG KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL TELEFONGODTGJØRSLE DIESEL/OLJE ÅRSAVG. FORSIKRING VEDLIKEHOLD LISENSER PROGRAMVARE TV-LISENS KJØP INVENTAR/UTSTYR LEIE/LEASING TRANSPORTM SERVICEAVTALE BIL ANNET VEDLIKEHOLD REPERASJONER MED.NØDMELDINGSTJENESTE Sum utgifter ANDRE TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN Sum inntekter Sum tjeneste: AMBULANSE Sum ansvar: 1301 AMBULANSE Ansvar: 1310 ENHETSLEDER HELSE Tjeneste: ADM. HELSE ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER Sum utgifter Sum tjeneste: ADM. HELSE Tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER FAST LØNN LØN EKSTRAHJELP PENSJON K L P ARB.G.AVG KJØP INVENTAR/UTSTYR Sum utgifter Sum tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER Tjeneste: MEDFINANSIERING SAMHANDLINGSREFORMEN ANDRE OVERF. TIL STATEN INNSAMLINGSAKSJONER Sum utgifter Sum tjeneste: MEDFINANSIERING SAMHANDLINGSREFORMEN Sum ansvar: 1310 ENHETSLEDER HELSE Ansvar: 1320 KOMMUNELEGE 1 22

23 Tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER FAST LØNN HONORAR (TREKKPL.) PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum utgifter Sum tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER Tjeneste: NÆRINGSMIDDELTILSYNET NÆRINGSMIDDELTILSYNET 0 58 Sum utgifter 0 58 Sum tjeneste: NÆRINGSMIDDELTILSYNET 0 58 Tjeneste: KOMMUNELEGETJENESTE FAST LØNN VAKTGODTGJØRSLE SJUKEVIKARER FERIEVIKARER HONORAR (TREKKPL.) PENSJON K L P ARB.G.AVG AVISER.TIDSSKR.FAGL ANNA KONTORMATRIELL ANNA MED.FORB.MATERIELL MEDISINER ARBEIDSKLEDE VELFERDSTILTAK TILSETTE ANNA FORB.MATERIELL PORTO TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL DIESEL/OLJE ÅRSAVG. FORSIKRING ANDRE DRIFTSUTG.TRANSP.M/M ANDRE FORSIKR.TABBEFORSIKRING LISENSER PROGRAMVARE TV-LISENS KJØP MED.UTSTYR/INVENTAR LEIE/LEASING TRANSPORTM ANDRE KJØP KONSULENT TJENESTER KJØP STATEN/STATSINST ANDRE KJØP FYLKE/KOMM. TJENESTER MED.NØDMELDINGSTJENESTE ANDRE OVERF. TIL STATEN GENERELL INNSPARING Sum utgifter

24 16009 ANDRE BET. FRA BRUKERE INNTEKTER GRUBELI SALG MEDISINER REFUSJON FRA TRYGDEKONTORET TURNUSLEGETILSKUDD Sum inntekter Sum tjeneste: KOMMUNELEGETJENESTE Tjeneste: HJELPEPERSONELL FAST LØNN SJUKEVIKARER FERIEVIKARER PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum utgifter Sum tjeneste: HJELPEPERSONELL Tjeneste: KRISETEAM DIV.DRIFTSUTG Sum utgifter Sum tjeneste: KRISETEAM Tjeneste: KRISESENTER ANDRE KJØP FYLKE/KOMM. TJENESTER Sum utgifter Sum tjeneste: KRISESENTER Sum ansvar: 1320 KOMMUNELEGE Ansvar: 1321 FYSIO/ERGOTERAPEAUT Tjeneste: FYSIO- OG ERGOTERAPI FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KJØP MED.UTSTYR/INVENTAR DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUT Sum utgifter TILSK.FYSIOTERAPI Sum inntekter Sum tjeneste: FYSIO- OG ERGOTERAPI Tjeneste: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT LØN MIDL.STILLINGER

25 10990 ARB.G.AVG Sum utgifter Sum tjeneste: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT Sum ansvar: 1321 FYSIO/ERGOTERAPEAUT Ansvar: 1322 HELSESØSTER/HESESTASJON Tjeneste: HELSESTASJON FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL ANNA MED.FORB.MATERIELL VAKSINER MATVARER ARBEIDSKLEDE ANNA FORB.MATERIELL INFORMASJONSMATERIELL GÅVER DIV.DRIFTSUTG KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL LISENSER PROGRAMVARE TV-LISENS KJØP INVENTAR/UTSTYR ANNET VEDLIKEHOLD REPERASJONER ANDRE KJØP KOMM. TJENESTER 1 1 Sum utgifter ANDRE BET. FRA BRUKERE -5-5 Sum inntekter -5-5 Sum tjeneste: HELSESTASJON Tjeneste: JORDMORTJENESTE FAST LØNN LØN EKSTRAHJELP PENSJON K L P ARB.G.AVG ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 5 5 Sum utgifter REFUSJON FRA TRYGDEKONTORET ANNA REFUSJON FRÅ STATEN Sum inntekter Sum tjeneste: JORDMORTJENESTE

26 Sum ansvar: 1322 HELSESØSTER/HESESTASJON Ansvar: 1323 PSYKIATRI Tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG DIV.DRIFTSUTG KURSAVGIFTER 4 4 Sum utgifter ANNEN REF. FRA FYLKESKOMMUNE ANDRE TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN Sum inntekter Sum tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER Tjeneste: DAGSENTER PSYKISK HELSE FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG AVISER.TIDSSKR.FAGL MATVARER ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT KONTINGENTER TV-LISENS KJØP INVENTAR/UTSTYR Sum utgifter ANDRE BET. FRA BRUKERE Sum inntekter Sum tjeneste: DAGSENTER PSYKISK HELSE Tjeneste: PSYKISK HELSE FAST LØNN STØTTEKONTAKT PENSJON K L P ARB.G.AVG AVISER.TIDSSKR.FAGL MATVARER VELFERDSTILTAK BRUKARAR ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG.MOBILNETT ANDRE ANNONSER KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL DIESEL/OLJE ÅRSAVG. FORSIKRING LEIE/LEASING TRANSPORTM

27 13709 ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER TILSKUDD FOREBYGGENDE ARBEID Sum utgifter ANDRE BET. FRA BRUKERE Sum inntekter Sum tjeneste: PSYKISK HELSE Sum ansvar: 1323 PSYKIATRI Ansvar: 1341 BARNEVERN Tjeneste: BARNEVERNSTJENESTE ANDRE KJØP KOMM. TJENESTER Sum utgifter Sum tjeneste: BARNEVERNSTJENESTE Tjeneste: FOREBYGGENDE BARNEVERN INNENFOR FAMILIE ANDRE KJØP FYLKE/KOMM. TJENESTER Sum utgifter Sum tjeneste: FOREBYGGENDE BARNEVERN INNENFOR FAMILIE Tjeneste: FOSTERHJEM ANDRE KJØP FYLKE/KOMM. TJENESTER Sum utgifter Sum tjeneste: FOSTERHJEM Sum ansvar: 1341 BARNEVERN Ansvar: 1342 EDRUSKAPSVERN Tjeneste: FOREBYGGENDE EDRUSKAP FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL DIESEL/OLJE ÅRSAVG. FORSIKRING LEIE/LEASING TRANSPORTM TILSKUDD FOREBYGGENDE ARBEID Sum utgifter Sum tjeneste: FOREBYGGENDE EDRUSKAP Sum ansvar: 1342 EDRUSKAPSVERN Ansvar: 1377 MILJØARBEIDER ( PU ) Tjeneste: VOKSENOPPLÆRING FAST LØNN

28 10900 PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum utgifter Sum tjeneste: VOKSENOPPLÆRING Tjeneste: MILJØARBEIDER FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP OVERTID STØTTEKONTAKT PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL MATVARER ARBEIDSKLEDE REINGJ.MATERIELL TIL FORB VELFERDSTILTAK BRUKARAR UTG.DEKN. IKKE OPPG.PL ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE GÅVER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL BENSIN ÅRSAVG. FORSIKRING VEDLIKEHOLD LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR LEIE/LEASING TRANSPORTM Sum utgifter REF.SJUKEPENGER Sum inntekter Sum tjeneste: MILJØARBEIDER Sum ansvar: 1377 MILJØARBEIDER ( PU ) Sum grp Ansvar: 921 HELSEENHET Grp Ansvar: 922 NAV Ansvar: 1240 FLYKTNINGEAVDELING Tjeneste: FLYKTNINGEKONSULENT 28

29 10100 FAST LØNN TREKKPL. IKKE AVG.PL. LØNN FLYKTNINGER PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL VELFERDSTILTAK BRUKARAR TELEFONUTG.MOBILNETT KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL ANDRE TRANSPORTUTG KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE ANDRE KJØP KONSULENT TJENESTER ØKONOMISK SOSIALHJELP AVSETN DISP.FOND DRIFT 71 0 Sum utgifter LEIGE FLYKTNINGEBUSTADER MOTTATT AVDRAG SOSIALE UTLÅN -2-2 Sum inntekter Sum tjeneste: FLYKTNINGEKONSULENT Tjeneste: FLYKTNINGEBOLIGER ARB.G.AVG. AV OPPTJ.FERIE ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL STRAUM KOMMUNALE AVGIFTER KJØP INVENTAR/UTSTYR VEDLIKEHOLD BYGNINGER Sum utgifter LEIGE FLYKTNINGEBUSTADER Sum inntekter Sum tjeneste: FLYKTNINGEBOLIGER Tjeneste: STATSTILSKUDD FLYKTNINGER INTEGRERINGSTILSKUDD INTEGR. TILSKUDD FLYKTNING Sum inntekter Sum tjeneste: STATSTILSKUDD FLYKTNINGER Sum ansvar: 1240 FLYKTNINGEAVDELING 0-17 Ansvar: 1340 SOSIALKONTOR Tjeneste: SOSIALKONTORTJENESTE FAST LØNN PENSJON K L P

30 10990 ARB.G.AVG ARB.G.AVG. AV OPPTJ.FERIE KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL DATABRILLER SERVERING MØTER SERVERING VED KURS/OPPL VELFERDSTILTAK TILSETTE ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL LISENSER PROGRAMVARE SERVICEAVTALE VEDL.KONTORMASK ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER Sum utgifter REFUSJON Sum inntekter Sum tjeneste: SOSIALKONTORTJENESTE Tjeneste: DRIFT AV PU BOLIGER DATAKOMMUNIKASJON 0 50 Sum utgifter 0 50 Sum tjeneste: DRIFT AV PU BOLIGER 0 50 Tjeneste: BOLIGTILSKUDD BOLIGTILSKUDD 0 10 Sum utgifter 0 10 Sum tjeneste: BOLIGTILSKUDD 0 10 Tjeneste: GJENNOMGANGSBOLIGER DATAKOMMUNIKASJON STRAUM HUSLEIE KOMMUNALE AVGIFTER KJØP INVENTAR/UTSTYR VEDLIKEHOLD BYGNINGER 8 8 Sum utgifter LEIGEINNTEKTER GJ.BOLIGER ANDRE STATLIGE TILSKUDD Sum inntekter Sum tjeneste: GJENNOMGANGSBOLIGER 3-50 Tjeneste: GJENNOMGANGSBOLIGER 30

31 11900 HUSLEIE KOMMUNALE AVGIFTER KJØP INVENTAR/UTSTYR 0 3 Sum utgifter ANDRE STATLIGE TILSKUDD 0-80 Sum inntekter 0-80 Sum tjeneste: GJENNOMGANGSBOLIGER 0 3 Tjeneste: HUSBANKENS UTB.TILSKUDD TILSKUDD FOREBYGGENDE ARBEID 60 0 Sum utgifter ANDRE STATLIGE TILSKUDD Sum inntekter Sum tjeneste: HUSBANKENS UTB.TILSKUDD Tjeneste: TILSK. TIL VERN. PLASS ARB.G.AVG. AV OPPTJ.FERIE 0 29 Sum utgifter 0 29 Sum tjeneste: TILSK. TIL VERN. PLASS 0 29 Tjeneste: BIDRAG TIL LIVSOPPHOLD STRAUM HUSLEIE ØKONOMISK SOSIALHJELP Sum utgifter Sum tjeneste: BIDRAG TIL LIVSOPPHOLD Tjeneste: SOSIALE LÅN SOSIALE UTLÅN Sum utgifter ANDRE INNTEKTER MOTTATT AVDRAG SOSIALE UTLÅN Sum inntekter Sum tjeneste: SOSIALE LÅN Sum ansvar: 1340 SOSIALKONTOR Ansvar: 1344 NAV Kvalifiseringsprogram Tjeneste: KVALIFISERINGSORDNINGEN TREKKPL. IKKE AVG.PL. LØNN FLYKTNINGER Sum utgifter BRUK BUNDNE DR.FOND IHT 1 B Sum inntekter

32 Sum tjeneste: KVALIFISERINGSORDNINGEN 0 0 Sum ansvar: 1344 NAV Kvalifiseringsprogram 0 0 Sum grp Ansvar: 922 NAV Grp Ansvar: 924 PLEIE OG OMSORG Ansvar: 1370 SIRDALSHEIMEN Tjeneste: DAGSENTER PSYKISK HELSE FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP HONORAR (TREKKPL.) PENSJON K L P ARB.G.AVG MATVARER VELFERDSTILTAK BRUKARAR ANNA FORB.MATERIELL ANNA BRUKARTRANSPORT KJØP INVENTAR/UTSTYR 1 50 Sum utgifter REF.SJUKEPENGER -2 0 Sum inntekter -2 0 Sum tjeneste: DAGSENTER PSYKISK HELSE Tjeneste: ADMINISTRASJON FAST LØNN VAKTGODTGJ. BAKVAKT PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA EDB - REKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL ANNA KONTORMATRIELL MATVARER ANNA FORB.MATERIELL PORTO STILLINGSANNONSER ANDRE ANNONSER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR 8 60 Sum utgifter

33 17100 REF.SJUKEPENGER Sum inntekter Sum tjeneste: ADMINISTRASJON Tjeneste: INSTITUSJONSPLEIE/OMSORG FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP ARB.G.AVG KONTOREKVISITA EDB - REKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL ANNA MED.FORB.MATERIELL MEDISINER ARBEIDSKLEDE VELFERDSTILTAK BRUKARAR TEKSTILER,MADRASSER ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG.MOBILNETT LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE STILLINGSANNONSER GÅVER STIPEND ANNA BRUKARTRANSPORT ANDRE TRANSPORTUTG HUSLEIE TV-LISENS ANDRE AVG. GEBYR OG LISENSER KJØP INVENTAR/UTSTYR LEIE/LEASING MED.UTSTYR KJØP MED.UTSTYR/INVENTAR LEIE/LEASING KOPIMASKINER DRIFTSTILSKUDD LEGE ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER SPESIALUNDERSØKELSE 9 19 Sum utgifter EGENANDEL OPPHOLDBET. ALDERS-OG SJUKEHEIM OPPHOLDSBETALING- KORTIDSOPPHOLD ANDRE BET. FRA BRUKERE INNTEKSØKNING REF.SJUKEPENGER Sum inntekter Sum tjeneste: INSTITUSJONSPLEIE/OMSORG Tjeneste: KJØKKEN FAST LØNN

34 10108 TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG AVISER.TIDSSKR.FAGL ANNA MED.FORB.MATERIELL MATVARER TEKSTILER,MADRASSER ANNA FORB.MATERIELL ANDRE TRANSPORTUTG LEIE/LEASING INVENTAR/UTSTYR KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER ANNET VEDLIKEHOLD ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER DRIFTSREDUKSJON Sum utgifter KOSTPENGER REF.SJUKEPENGER Sum inntekter Sum tjeneste: KJØKKEN Tjeneste: VASKERI FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP PENSJON K L P ARB.G.AVG STILLINGSANNONSER 6 0 Sum utgifter REF.SJUKEPENGER Sum inntekter Sum tjeneste: VASKERI Tjeneste: RENHOLD FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP

35 10900 PENSJON K L P ARB.G.AVG REINGJ.MATERIELL TIL FORB ANNA FORB.MATERIELL LEIE/LEASING INVENTAR/UTSTYR KJØP INVENTAR/UTSTYR 1 10 Sum utgifter REF.SJUKEPENGER Sum inntekter Sum tjeneste: RENHOLD Tjeneste: Pleie 1.etasje FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP LØN SOMMERHJ.(UNGD./SKULE) OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJ PENSJON K L P ARB.G.AVG ANNA FORB.MATERIELL GÅVER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL STIPEND 20 0 Sum utgifter REFUSJON FRA TRYGDEKONTORET REF.SJUKEPENGER Sum inntekter Sum tjeneste: Pleie 1.etasje Tjeneste: Pleie 2.etasje FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJ OMSORGSLØN PENSJON K L P ARB.G.AVG

36 11400 STILLINGSANNONSER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL STIPEND DRIFTSREDUKSJON Sum utgifter REF.SJUKEPENGER Sum inntekter Sum tjeneste: Pleie 2.etasje Tjeneste: SIRDALSHEIMEN ANDRE BET. FRA BRUKERE -3 0 Sum inntekter -3 0 Sum tjeneste: SIRDALSHEIMEN -3 0 Tjeneste: ADMINISTRASJON FERIEVIKARER PENSJON K L P ARB.G.AVG. 1 0 Sum utgifter 12 0 Sum tjeneste: ADMINISTRASJON 12 0 Tjeneste: HJEMMEHJELP FERIEVIKARER ARB.G.AVG. 6 0 Sum utgifter 41 0 Sum tjeneste: HJEMMEHJELP 41 0 Tjeneste: HJEMMESYKEPLEIE FAST LØNN VAKTGODTGJ. BAKVAKT ARB.G.AVG Sum utgifter REF.SJUKEPENGER Sum inntekter Sum tjeneste: HJEMMESYKEPLEIE Tjeneste: PERSONLIG ASSISTENT FAST LØNN -1 0 Sum utgifter -1 0 Sum tjeneste: PERSONLIG ASSISTENT

37 Tjeneste: DRIFT AV INSTITUSJON TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT DATAKOMMUNIKASJON LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE GÅVER KONTINGENTER TV-LISENS LEIE/LEASING INVENTAR/UTSTYR ANNET VEDLIKEHOLD ANNET VEDLIKEHOLD REPERASJONER ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER 24 0 Sum utgifter Sum tjeneste: DRIFT AV INSTITUSJON Sum ansvar: 1370 SIRDALSHEIMEN Ansvar: 1371 DAGSENTER TJØRHOM Tjeneste: DAGSENTER PSYKISK HELSE FAST LØNN SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP PENSJON K L P ARB.G.AVG MATVARER REINGJ.MATERIELL TIL FORB VELFERDSTILTAK BRUKARAR ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT DATAKOMMUNIKASJON GÅVER KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL BENSIN TV-LISENS KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER ANNET VEDLIKEHOLD 0 1 Sum utgifter REF.SJUKEPENGER Sum inntekter Sum tjeneste: DAGSENTER PSYKISK HELSE Sum ansvar: 1371 DAGSENTER TJØRHOM Ansvar: 1373 HJEMMEHJELP/HUSMORVIKAR Tjeneste: INSTITUSJONSPLEIE/OMSORG 37

38 10201 FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP 2 0 Sum utgifter 3 0 Sum tjeneste: INSTITUSJONSPLEIE/OMSORG 3 0 Tjeneste: RENHOLD FERIEVIKARER ARB.G.AVG. 1 0 Sum utgifter 10 0 Sum tjeneste: RENHOLD 10 0 Tjeneste: Pleie 2.etasje FAST LØNN FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP ARB.G.AVG. 1 0 Sum utgifter 7 0 Sum tjeneste: Pleie 2.etasje 7 0 Tjeneste: HJEMMEHJELP FAST LØNN SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP HONORAR (TREKKPL.) PENSJON K L P ARB.G.AVG ARBEIDSKLEDE ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG.MOBILNETT INFORMASJONSMATERIELL GÅVER KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL BENSIN ÅRSAVG. FORSIKRING VEDLIKEHOLD LEIE/LEASING TRANSPORTM Sum utgifter EGENANDEL REF.SJUKEPENGER Sum inntekter Sum tjeneste: HJEMMEHJELP Tjeneste: OMSORGSLØNN OMSORGSLØN PENSJON K L P

39 10990 ARB.G.AVG Sum utgifter Sum tjeneste: OMSORGSLØNN Tjeneste: MATOMBRINGING FAST LØNN FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP PENSJON K L P ARB.G.AVG KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 5 7 Sum utgifter Sum tjeneste: MATOMBRINGING Tjeneste: TRYGGHETSALARMER TELEFONUTG. FAST NETT KJØP TRYGGHETSALARMER Sum utgifter Sum tjeneste: TRYGGHETSALARMER Tjeneste: AMBULERENDE VAKTMESTER FAST LØNN FAST LØNN VAKTMESTERE TARIFF FESTA TILLEGG FERIEVIKARER PENSJON K L P ARB.G.AVG ARBEIDSKLEDE ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG.MOBILNETT BENSIN ÅRSAVG. FORSIKRING VEDLIKEHOLD KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER LEIE/LEASING TRANSPORTM Sum utgifter Sum tjeneste: AMBULERENDE VAKTMESTER Sum ansvar: 1373 HJEMMEHJELP/HUSMORVIKAR Ansvar: 1374 DAGSENTER DEMENTE Tjeneste: HJEMMEBASERT OMSORG ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER Sum utgifter Sum tjeneste: HJEMMEBASERT OMSORG

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-2 08.02.2016. Bruker: AREI Klokken: 07:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 SIRDAL KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-2 08.02.2016. Bruker: AREI Klokken: 07:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: AREI Klokken: 07:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 55 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:27 Program: XKOST-A1 Versjon: 16

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:27 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 Bruker: AREI Klokken: 09:27 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 0 55.000 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune 2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

utgifter Arbeidsmiljøutvalg

utgifter Arbeidsmiljøutvalg 1200 Arbeidsmiljøutvalg utgifter 2 00 Arbeidsmiljøutvalg 2 00 1201 Rådmannskontoret 1.10106 Faste tillegg 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Liv og vekst i den grønne landsbyen

Liv og vekst i den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TALLDELEN Liv og vekst i den grønne landsbyen Randaberg kommune Forsidefotoet: Volleyballtalenter fra Randaberg under NM-vekaarrangementet

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306

Detaljer

Dyrøy kommune BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN INVESTERING / DRIFT. Vedtatt av kommunestyret , sak 70/14: Innhold: Del 1:

Dyrøy kommune BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN INVESTERING / DRIFT. Vedtatt av kommunestyret , sak 70/14: Innhold: Del 1: Dyrøy kommune Den lærende kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2014, sak 70/14: BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN 2014 2017 INVESTERING / DRIFT Innhold: Del 1: Del 2: Investeringsbudsjett detaljert... 3 4

Detaljer

utgifter

utgifter 3101 Administrasjon Helse 1.11001 Utgifter papir toner 1.11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1.11101 Surstoff lystgass 1.11102 Laboratorierekvisita 1.11140 Kjøp av medisiner 1.11151 Bevertning

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Budsjett Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 60 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Drift og anlegg... 16 130 Brannvesen... 21 140 Interkommunale

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 6001 Administrasjon Teknisk 1.10100 Fast lønn inkl feriepenger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10905 Trekkpliktig forsikringsordning 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet Bruker: AREI Klokken: 08:22 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 396 35200 UTLÅN STARTLÅN 1.000 Sum

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt

Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer