Driftsregnskap Birkenes kommune (2011) - År/Periode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012"

Transkript

1 1

2 Ansvar: 1032 Boligtilskudd Overført til andre (private) , Avsetning til bundne fond , Etabl.tilsk. - tilbakebet , Etabl.tilsk. Husbanken , Sum ansvar: 1032 Boligtilskudd 0, Ansvar: 1129 Bygdeutviklingsprosjekter Fast lønn (standard) 0, Lønn engasjementer , Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors. 801, Arbeidsgiveravg , Andre driftsutgifter 280, Reise/diett, oppgavepl. 238, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Reiseutg., ikke oppg.pl , Momskomp. - driftsregnskapet 3.241, Overført til andre (private) 4.000, Spesialtiltak , Annet avg.pl. salg av varer og tjen , Momskomp. - driftsregnskap , Refusjoner fra andre , Sum ansvar: 1129 Bygdeutviklingsprosjekter , Ansvar: 1130 Landbruksadministrasjon Fast lønn (standard) , Ekstrahjelp , Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Tidsskrifter, aviser o.l , Matvarer og bevertning 968, Andre driftsutgifter 0, Annonser og kunngjøringer 3.590, Opplæring, kurs 3.000, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Reiseutg., ikke oppg.pl. 290, Materiell 0, Momskomp. - driftsregnskapet 9.656, Overført til andre (private) , Avg.fritt salg av varer/tjenester , Behandlingsgebyr , Momskomp. - driftsregnskap , Refusjoner fra andre , Interne prosjekter invest. 0, Andre statlige overføringer , Sum ansvar: 1130 Landbruksadministrasjon , Ansvar: 1131 Viltnemnd Fast lønn (standard) , Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP 7.448, Arbeidsgiveravg ,

3 Matvarer og bevertning 1.049, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Sum ansvar: 1131 Viltnemnd , Ansvar: 1135 Kommunalt viltfond Annen lønn og tr.pl.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP 0, Arbeidsgiveravg , Matvarer og bevertning 0, Annonser og kunngjøringer 3.560, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Kjøp av tjenester fra andre (private) 0, Momskomp. - driftsregnskapet 2.116, Overført til andre (private) , Avsetning til bundne fond 5.238, Avg.fritt salg av varer/tjenester , Annet avg.pl. salg av varer og tjen , Momskomp. - driftsregnskap , Refusjoner fra andre 0, Renteinntekter , Bruk av bundne driftsfond , Sum ansvar: 1135 Kommunalt viltfond 0, Ansvar: 1138 Festetomter Leie av grunn og plasser , Leieinnt. festetomter , Sum ansvar: 1138 Festetomter , Ansvar: 1140 Beredskap Fast lønn (standard) , Pensjonsinnsk. KLP 5.964, Arbeidsgiveravg , Andre driftsutgifter , Opplæring, kurs 5.080, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Momskomp. - driftsregnskapet 2.455, Momskomp. - driftsregnskap , Sum ansvar: 1140 Beredskap , Ansvar: 1145 Brannvesen Ekstrahjelp 4.560, Arbeidsgiveravg. 643, Kommunale avgifter , Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet , Momskomp. - driftsregnskapet 2.964, Avg.fritt salg av varer/tjenester -924, Momskomp. - driftsregnskap , Sum ansvar: 1145 Brannvesen , Ansvar: 1146 Feiervesen Fast lønn (standard) , Vikar for fast ansatte , Pensjonsinnsk. KLP 4.033, Arbeidsgiveravg , Internkjøp , Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet ,

4 Momskomp. - driftsregnskapet , Avsetning til bundne fond , Gebyr feiing , Refusjoner fra NAV , Momskomp. - driftsregnskap , Sum ansvar: 1146 Feiervesen 0, Ansvar: 1152 Miljøfyrtårn Kontormatriell 272, Innkjøp av mat 75, Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 189, Kjøp fra kommuner , Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet 0, Kjøp av tjenester fra andre (private) , Momskomp. - driftsregnskapet 3.814, Momskomp. - driftsregnskap , Refusjoner fra andre 79, Sum ansvar: 1152 Miljøfyrtårn , Ansvar: 1153 Kommuneplanlegging Fast lønn (standard) , Ekstrahjelp 1.684, Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors. 600, Arbeidsgiveravg , Andre driftsutgifter 332, Annonser og kunngjøringer , Opplæring, kurs 1.000, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Reiseutg., ikke oppg.pl. 579, Konsulenttjenester (ikke lønn) , Momskomp. - driftsregnskapet , Momskomp. - driftsregnskap , Sum ansvar: 1153 Kommuneplanlegging , Ansvar: 1158 Kalking Stigselva Lønn tilsyn 0, Pensjonsinnsk. KLP 0, Arbeidsgiveravg. 0, Kjøp av kalk , Momskomp. - driftsregnskapet , Annet avg.pl. salg av varer og tjen , Momskomp. - driftsregnskap , Andre statlige overføringer 0, Sum ansvar: 1158 Kalking Stigselva 0, Ansvar: 1159 Kalking Tovdalselva Fast lønn (standard) , Vikar for fast ansatte , Annen regulativlønn 1.274, Lør-og søndagstillegg 0, Helge- og høytidstillegg 0, Ekstrahjelp 7.030, Overtidslønn 1.814, Annen lønn og tr.pl.godtgj , Lønn tilsyn ,

5 Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors. 61, Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 7.788, Matvarer og bevertning 489, Innkjøp av mat 335, Andre driftsutgifter , Arbeidsklær 4.580, Kjøp av kalk , Telefon og telefax 5.560, Annonser og kunngjøringer , Reise/diett, oppgavepl. 0, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Strøm til oppvarm./belysn , Innkjøp EDB-utstyr 9.742, Vedlikehold , Driftskontroll , Serviceavt. og rep , Kjøp fra kommuner 1.258, Kjøp av tjenester fra andre (private) , Momskomp. - driftsregnskapet , Refusjoner fra NAV , Momskomp. - driftsregnskap , Andre statlige overføringer , Overføringer fra kommuner , Bruk av bundne driftsfond , Sum ansvar: 1159 Kalking Tovdalselva , Ansvar: 1400 Teknisk kontor Fast lønn (standard) , Vikar for fast ansatte , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors. 888, Arbeidsgiveravg , Kontormatriell , Matvarer og bevertning 100, Innkjøp av mat 698, Andre driftsutgifter , Velferdstiltak 5.661, Annonser og kunngjøringer 1.500, Opplæring, kurs , Etter- og videreutdanning 2.315, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Reiseutg., ikke oppg.pl. 627, Møbler og utstyr 220, Vedlikehold 417, Internkjøp , Momskomp. - driftsregnskapet , Refusjoner fra NAV , Momskomp. - driftsregnskap , Internsalg , Interne prosjekter invest , Sum ansvar: 1400 Teknisk kontor , Ansvar: 1401 Plan- og bygning Fast lønn (standard) ,

6 Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors. 801, Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 225, Faglitteratur , Innkjøp av mat 500, Andre driftsutgifter 2.039, Velferdstiltak 1.070, Annonser og kunngjøringer 7.773, Opplæring, kurs 710, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Reiseutg., ikke oppg.pl. 396, Internkjøp , Momskomp. - driftsregnskapet 3.080, Behandlingsgebyr , Annet avg.pl. salg av varer og tjen , Momskomp. - driftsregnskap , Interne prosjekter invest , Sum ansvar: 1401 Plan- og bygning , Ansvar: 1402 Oppmåling Fast lønn (standard) , Overtidslønn 0, Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors. 934, Arbeidsgiveravg , Kontormatriell , Tidsskrifter, aviser o.l , Andre driftsutgifter , Arbeidsklær 2.498, Telefon og telefax 1.116, Annonser og kunngjøringer , Opplæring, kurs 0, Kurs og fagmøter , Reise/diett, oppgavepl , Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Drivstoff 8.256, Rep./vedlh. egne transp.m , Reiseutg., ikke oppg.pl. 120, Div. transportutgifter , Kontingenter 4.100, Innkjøp EDB-utstyr , Materiell , Kjøp av EDB-maskiner 8.209, Vedlikeh. utstyr , Serviceavt. og rep , Vedlh.avtaler EDB , Konsulenttjenester (ikke lønn) , Internkjøp , Momskomp. - driftsregnskapet , Gebyr kartforretning , Gebyr tinglysning , Dokumentavgift , Annet avg.pl. salg av varer og tjen. 0, Momskomp. - driftsregnskap ,

7 Sum ansvar: 1402 Oppmåling , Ansvar: 1403 Geodata Fast lønn (standard) , Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors. 801, Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 8.000, Andre driftsutgifter 72, Arbeidsklær 0, Opplæring, kurs 290, Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 522, Reiseutg., ikke oppg.pl , Innkjøp EDB-utstyr 1.360, Vedlh.avtaler EDB , Konsulenttjenester (ikke lønn) 1.875, Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet , Momskomp. - driftsregnskapet , Avg.fritt salg av varer/tjenester , Momskomp. - driftsregnskap , Internsalg , Interne prosjekter invest. 0, Sum ansvar: 1403 Geodata , Ansvar: 1406 Parker og friområder Fast lønn (standard) 5.579, Ekstrahjelp 1.692, Lønn engasjementer , Pensjonsinnsk. KLP 697, Kollektiv ulykke-gr.fors. 4, Arbeidsgiveravg , Drivstoff 84, Strøm til oppvarm./belysn. 0, Kommunale avgifter , Materiell 0, Vedlikehold , Momskomp. - driftsregnskapet , Momskomp. - driftsregnskap , Utbytte og eieruttak , Sum ansvar: 1406 Parker og friområder , Ansvar: 1410 Sentrale tilt. vannfors Fast lønn (standard) , Vikar for fast ansatte , Beredskapsgodtgj , Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 0, Papir og blanketter , Matvarer og bevertning 0, Andre driftsutgifter , Kjøp av kjemikalier (tekn) , Porto 7.227,

8 Telefon og telefax 4.401, Annonser og kunngjøringer 2.180, Opplæring, kurs 9.524, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Strøm til oppvarm./belysn , Vedlikehold 0, E.o. invest/vedl.hold forsikringssaker 7.595, Vedlh.avtaler EDB , Konsulenttjenester (ikke lønn) 2.925, Internkjøp , Kjøp av tjenester fra andre (private) , Kalkulatoriske renter 3.001, Refusjoner fra NAV , Ref. lønnstilskudd , Sykelønnsrefusjoner -453, Sum ansvar: 1410 Sentrale tilt. vannfors , Ansvar: 1411 Vannledninger Fast lønn (standard) , Vikar for fast ansatte , Ekstrahjelp 7.386, Overtidslønn , Beredskapsgodtgj. 0, Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors. 900, Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 5.335, Andre driftsutgifter 8.875, Telefon og telefax 0, Annonser og kunngjøringer 0, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Telefongodtgjørelse 0, Reiseutg., ikke oppg.pl , Vedlikehold , Internkjøp , Avsetning til bundne fond , Avskrivninger , Kalkulatoriske renter , Tilknytningsavg. vann , Årsavgift vann , Avgift etter måler - vann , Refusjoner fra NAV , Sum ansvar: 1411 Vannledninger , Ansvar: 1420 Avløpsrenseanlegg Fast lønn (standard) , Fast lønn renholdere , Vikar for fast ansatte , Annen lønn og tr.pl.godtgj. 296, Beredskapsgodtgj , Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 1.519, Medikamenter 936,

9 Innkjøp av mat 539, Andre driftsutgifter , Kjøp av kjemikalier (tekn) , Velferdstiltak 280, Porto 7.255, Telefon og telefax 7.822, Annonser og kunngjøringer 3.681, Opplæring, kurs 549, Etter- og videreutdanning 1.010, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Reiseutg., ikke oppg.pl. 976, Strøm til oppvarm./belysn , Div. gebyrer og avgifter 4.833, Møbler og utstyr 3.999, Vedlikehold 2.976, Konsulenttjenester (ikke lønn) 2.925, Internkjøp , Kjøp fra kommuner 1.987, Bet. til Støleheia , Kjøp av tjenester fra andre (private) , Avskrivninger , Kalkulatoriske renter , Avg.fritt salg av varer/tjenester -96, Annet avg.pl. salg av varer og tjen , Refusjoner fra NAV , Refusjoner fra andre 0, Sum ansvar: 1420 Avløpsrenseanlegg , Ansvar: 1421 Avløpsledninger Fast lønn (standard) , Vikar for fast ansatte , Ekstrahjelp 5.104, Beredskapsgodtgj , Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 4.335, Tidsskrifter, aviser o.l. 0, Innkjøp av mat 1.200, Andre driftsutgifter 440, Telefon og telefax 0, Opplæring, kurs 76, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Reiseutg., ikke oppg.pl , Vedlikehold , Vedlh.avtaler EDB 0, Internkjøp , Avsetning til bundne fond , Avskrivninger , Kalkulatoriske renter , Tilknytningsavg. avløp , Årsavgift avløp , Avgift etter måler - avløp , Refusjoner fra NAV , Sum ansvar: 1421 Avløpsledninger ,

10 Ansvar: 1432 Industriavfall Andre leieutgifter 0, Entrepriser , Momskomp. - driftsregnskapet , Deponering av industriavfall , Momskomp. - driftsregnskap , Sum ansvar: 1432 Industriavfall , Ansvar: 1440 Kommunale veier Fast lønn (standard) , Overtidslønn , Beredskapsgodtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 5.867, Tidsskrifter, aviser o.l. 0, Andre driftsutgifter , Arbeidsklær 5.130, Telefon og telefax 5.032, Mobiltelefon 36, Opplæring, kurs 1.062, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Telefongodtgjørelse 0, Drivstoff , Rep./vedlh. egne transp.m , Strøm til oppvarm./belysn , Vedlikehold , Brøyting og veivedlikehold , Momskomp. - driftsregnskapet , Overført til andre (private) 7.000, Momskomp. - driftsregnskap , Refusjoner fra andre , Sum ansvar: 1440 Kommunale veier , Ansvar: 1441 Private veier Overført til andre (private) , Sum ansvar: 1441 Private veier , Ansvar: 1442 Vei- og gatelys Andre driftsutgifter , Strøm til oppvarm./belysn , Vedlikehold , Momskomp. - driftsregnskapet , Momskomp. - driftsregnskap , Sum ansvar: 1442 Vei- og gatelys , Ansvar: 1450 Næringsarbeid Fast lønn (standard) , Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors. 567, Arbeidsgiveravg , Matvarer og bevertning 0, Annonser og kunngjøringer 0,

11 Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Reiseutg., ikke oppg.pl. 343, Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet , Momskomp. - driftsregnskapet , Overført til andre (private) , Momskomp. - driftsregnskap , Interne prosjekter invest , Bruk av bundne driftsfond , Sum ansvar: 1450 Næringsarbeid , Ansvar: 1500 Miljøadministrasjon Fast lønn (standard) , Pensjonsinnsk. KLP , Arbeidsgiveravg , Tidsskrifter, aviser o.l. 700, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Reiseutg., ikke oppg.pl. 152, Momskomp. - driftsregnskapet 17, Momskomp. - driftsregnskap -17, Sum ansvar: 1500 Miljøadministrasjon , Ansvar: 1505 Fiskeforvaltning Lønn tilsyn 0, Pensjonsinnsk. KLP 0, Arbeidsgiveravg. 0, Kjøp av kalk 0, Reise/diett, oppgavepl. 0, Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 0, Materiell 0, Internkjøp 5.000, Momskomp. - driftsregnskapet , Overført til andre (private) , Momskomp. - driftsregnskap , Andre statlige overføringer , Overf. fra fylkeskommuner 0, Sum ansvar: 1505 Fiskeforvaltning , Ansvar: 1600 Administrasjonsbygg Fast lønn (standard) , Fast lønn vaktmestre , Fast lønn renholdere , Vikar for fast ansatte , Kvelds-og natttillegg 8.421, Vikarer ferie , Ekstrahjelp 1.036, Overtidslønn , Beredskapsgodtgj , Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Kontormatriell , Tidsskrifter, aviser o.l. 392, Medikamenter 3.025, Matvarer og bevertning 2.454, Innkjøp av mat 570,

12 Andre driftsutgifter , Arbeidsklær , Rengjøringsmateriell 1.865, Telefon og telefax , Annonser og kunngjøringer , Opplæring, kurs , Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Leie transportmidler 492, Reiseutg., ikke oppg.pl , Div. transportutgifter 6.777, Strøm til oppvarm./belysn , Tingforsikring , Leie av lokaler 0, Kontingenter 6.500, Kommunale avgifter , Vedlikehold , Serviceavt. og rep , Vedlh.avtale heiser , Vedlh.avtale tyverialarm , Renhold, vaskeri og vaktmester , Internkjøp , Momskomp. - driftsregnskapet , Husleieinntekter , Husleieinntekter inkl. strøm , Leieinnt. grunn , Refusjoner fra NAV , Momskomp. - driftsregnskap , Interne prosjekter invest , Sum ansvar: 1600 Administrasjonsbygg , Ansvar: 1601 Drift av alle typer boliger Fast lønn (standard) , Ekstrahjelp , Overtidslønn 4.287, Pensjonsinnsk. KLP 4.941, Kollektiv ulykke-gr.fors. 262, Arbeidsgiveravg , Arbeidsklær 1.728, Rengjøringsmateriell 268, Telefon og telefax 3.225, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Strøm til oppvarm./belysn , Leie av lokaler , Kommunale avgifter , Materiell 3.999, Vedlikehold , Serviceavt. og rep , Renhold, vaskeri og vaktmester 2.441, Momskomp. - driftsregnskapet , Tap på krav , Husleieinntekter , Husleieinntekter inkl. strøm , Refusjoner fra NAV , Momskomp. - driftsregnskap , Inngått på tidl. tap , Sum ansvar: 1601 Drift av alle typer boliger ,

13 Ansvar: 1602 Fjernvarmeanlegget Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 925, Reiseutg., ikke oppg.pl. 60, Vedlikehold 0, Kjøp av tjenester fra andre (private) , Momskomp. - driftsregnskapet 0, Annet avg.pl. salg av varer og tjen , Momskomp. - driftsregnskap 0, Sum ansvar: 1602 Fjernvarmeanlegget , Ansvar: 1603 Birkeneshallen Strøm til oppvarm./belysn , Kommunale avgifter , Vedlikehold , Renhold, vaskeri og vaktmester 0, Momskomp. - driftsregnskapet , Momskomp. - driftsregnskap , Sum ansvar: 1603 Birkeneshallen , Ansvar: 1604 Samfunnshus Fast lønn (standard) 0, Fast lønn renholdere , Pensjonsinnsk. KLP 4.666, Arbeidsgiveravg , Rengjøringsmateriell 0, Strøm til oppvarm./belysn , Kommunale avgifter 7.371, Materiell 0, Vedlikehold , Serviceavt. og rep , Momskomp. - driftsregnskapet , Momskomp. - driftsregnskap , Sum ansvar: 1604 Samfunnshus , Ansvar: 1605 Skolebygg Fast lønn (standard) , Fast lønn vaktmestre , Fast lønn renholdere , Vikar for fast ansatte , Kvelds-og natttillegg 108, Ekstrahjelp 9.943, Overtidslønn 3.108, Beredskapsgodtgj , Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 2.069, Innkjøp av mat 74, Andre driftsutgifter 1.132, Arbeidsklær 2.747, Rengjøringsmateriell , Porto 326, Telefon og telefax 9.119, Annonser og kunngjøringer 0,

14 Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Div. transportutgifter 98, Strøm til oppvarm./belysn , Kommunale avgifter , Vedlikehold , E.o. invest/vedl.hold forsikringssaker , Serviceavt. og rep , Renhold, vaskeri og vaktmester , Momskomp. - driftsregnskapet , Annet avg.pl. salg av varer og tjen , Refusjoner fra NAV , Momskomp. - driftsregnskap , Erstatninger , Bruk av bundne driftsfond , Sum ansvar: 1605 Skolebygg , Ansvar: 1606 Bygg voksenopplæring Fast lønn (standard) 0, Fast lønn renholdere , Kvelds-og natttillegg 432, Vikarer ferie , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors. 351, Arbeidsgiveravg , Arbeidsklær 0, Rengjøringsmateriell 4.848, Strøm til oppvarm./belysn , Kommunale avgifter , Vedlikehold 8.480, Renhold, vaskeri og vaktmester , Momskomp. - driftsregnskapet , Momskomp. - driftsregnskap , Sum ansvar: 1606 Bygg voksenopplæring , Ansvar: 1607 Barnehagebygg Fast lønn (standard) , Fast lønn vaktmestre , Fast lønn renholdere , Vikar for fast ansatte , Lør-og søndagstillegg 480, Kvelds-og natttillegg 4.175, Vikarer ferie 2.834, Ekstrahjelp , Overtidslønn , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Rengjøringsmateriell , Strøm til oppvarm./belysn , Leie av lokaler , Leie av grunn og plasser , Kommunale avgifter , Møbler og utstyr 3.745, Vedlikehold , Serviceavt. og rep. 392, Renhold, vaskeri og vaktmester ,

15 Momskomp. - driftsregnskapet , Refusjoner fra NAV , Momskomp. - driftsregnskap , Sum ansvar: 1607 Barnehagebygg , Ansvar: 1608 Sykehjemsbygg Fast lønn vaktmestre , Vikarer ferie 1.266, Overtidslønn 9.105, Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors. 351, Arbeidsgiveravg , Andre driftsutgifter 9.316, Rengjøringsmateriell 3.100, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Reiseutg., ikke oppg.pl. 126, Strøm til oppvarm./belysn , Kommunale avgifter , Vedlikehold , E.o. invest/vedl.hold forsikringssaker , Serviceavt. og rep , Vedlh.avtale tyverialarm 1.035, Momskomp. - driftsregnskapet , Momskomp. - driftsregnskap , Erstatninger , Sum ansvar: 1608 Sykehjemsbygg , Ansvar: 2020 Grunnskoletiltak Fast lønn (standard) , Lønn sluttpakker , Annen lønn og tr.pl.godtgj , Lønn lærlinger , Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Pensjonsinnsk. STP 1.200, Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Tidsskrifter, aviser o.l , Undervisningsmatr. (stand) , Matvarer og bevertning 9.938, Innkjøp av mat 487, Andre driftsutgifter , Annonser og kunngjøringer , Opplæring, kurs , Reise/diett, oppgavepl , Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Telefongodtgjørelse 0, Reiseutg., ikke oppg.pl , Div. gebyrer og avgifter 4.534, Kontingenter , Innkjøp EDB-utstyr 8.335, Serviceavt. og rep , Konsulenttjenester (ikke lønn) , Internkjøp , Kjøp fra kommuner , Samarbeidskostn. Knutepunkt Sørlandet ,

16 Kjøp av tjenester fra andre (private) , Innlosjering og skyss , Momskomp. - driftsregnskapet , Bruk av SLT midler , Leirskole/skoleidr. m.m , Renteutgifter, provisjon, omkostn. 348, Betaling for kost -900, Refusjoner fra staten 0, Refusjoner fra NAV , Ref. lønnstilskudd , Momskomp. - driftsregnskap , Intern fordeling , Sum ansvar: 2020 Grunnskoletiltak , Ansvar: 2030 Ungdom og medbestemmelse Innkjøp av mat 2.417, Andre driftsutgifter , Opplæring, kurs 0, Momskomp. - driftsregnskapet 338, Avg.fritt salg av varer/tjenester , Momskomp. - driftsregnskap -338, Sum ansvar: 2030 Ungdom og medbestemmelse , Ansvar: 2050 Nettverk Vest Matvarer og bevertning , Innkjøp av mat 3.122, Andre driftsutgifter 720, Opplæring, kurs , Kurs og fagmøter , Momskomp. - driftsregnskapet 6.851, Avsetning til bundne fond , Momskomp. - driftsregnskap , Refusjoner fra andre , Bruk av bundne driftsfond , Sum ansvar: 2050 Nettverk Vest 0, Ansvar: 2170 Kulturskolen ord. undervisning Fast lønn (standard) , Fast lønn assistenter , Vikar for fast ansatte , Kvelds-og natttillegg , Vikarer langtids , Ekstrahjelp 1.700, Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Pensjonsinnsk. STP 9.548, Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Kontormatriell , Undervisningsmatr. (stand) , Andre driftsutgifter 0, Annonser og kunngjøringer 3.817, Opplæring, kurs 6.534, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Telefongodtgjørelse 0, Reiseutg., ikke oppg.pl. 901,

17 Annen forsikring 7.967, Leie av lokaler 2.000, Kontingenter 9.132, Vedlikeh. utstyr 7.656, Serviceavt. kontorutstyr 6.076, Internkjøp , Kjøp fra kommuner , Kjøp av tjenester fra andre (private) , Momskomp. - driftsregnskapet 9.788, Avsetning til bundne fond , Brukerbet. Kulturskolen , Refusjoner fra staten , Refusjoner fra NAV , Momskomp. - driftsregnskap , Refusjoner fra kommuner , Refusjoner fra andre , Internsalg , Bruk av bundne driftsfond , Sum ansvar: 2170 Kulturskolen ord. undervisning , Ansvar: 2171 Kulturskolen Korps Li Fast lønn (standard) , Fast lønn assistenter , Vikar for fast ansatte 9.432, Kvelds-og natttillegg 6.373, Annen lønn og tr.pl.godtgj , Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 2.664, Andre driftsutgifter 0, Annonser og kunngjøringer 930, Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 0, Telefongodtgjørelse 0, Kontingenter 1.937, Serviceavt. kontorutstyr 1.965, Internkjøp , Kjøp av tjenester fra andre (private) 1.800, Momskomp. - driftsregnskapet 528, Brukerbet. Kulturskolen , Avg.fritt salg av varer/tjenester , Refusjoner fra NAV , Momskomp. - driftsregnskap -528, Refusjoner fra kommuner , Refusjoner fra andre , Sum ansvar: 2171 Kulturskolen Korps Li 659, Ansvar: 2172 Kulturskolen Korps Bi Fast lønn (standard) 0, Fast lønn assistenter , Andre tr.pl.utg.godtgj. 320, Pensjonsinnsk. KLP 0, Kollektiv ulykke-gr.fors. 801, Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 0,

18 Internkjøp 749, Brukerbet. Kulturskolen , Refusjoner fra andre , Sum ansvar: 2172 Kulturskolen Korps Bi , Ansvar: 2173 Kulturskolen Blikkbox Fast lønn (standard) , Fast lønn assistenter , Vikar for fast ansatte , Kvelds-og natttillegg 3.961, Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 1.780, Annonser og kunngjøringer 0, Telefongodtgjørelse 0, Kontingenter 912, Serviceavt. kontorutstyr 0, Internkjøp 6.979, Momskomp. - driftsregnskapet 204, Brukerbet. Kulturskolen , Refusjoner fra NAV , Momskomp. - driftsregnskap -204, Refusjoner fra kommuner , Sum ansvar: 2173 Kulturskolen Blikkbox , Ansvar: 2174 Kulturskolen Ballett Fast lønn (standard) , Fast lønn assistenter , Vikar for fast ansatte 0, Kvelds-og natttillegg 3.175, Andre tr.pl.utg.godtgj. 960, Pensjonsinnsk. KLP 3.581, Kollektiv ulykke-gr.fors. 792, Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 1.020, Undervisningsmatr. (stand) 0, Annonser og kunngjøringer 0, Telefongodtgjørelse 0, Kontingenter 742, Serviceavt. kontorutstyr 0, Internkjøp 5.331, Momskomp. - driftsregnskapet 113, Brukerbet. Kulturskolen , Refusjoner fra NAV , Momskomp. - driftsregnskap -113, Refusjoner fra kommuner , Sum ansvar: 2174 Kulturskolen Ballett , Ansvar: 2175 Kulturskolen Strykeopplæring Fast lønn (standard) , Fast lønn assistenter , Vikar for fast ansatte , Kvelds-og natttillegg 4.546, Andre tr.pl.utg.godtgj ,

19 Pensjonsinnsk. KLP 6.793, Pensjonsinnsk. STP 3.935, Kollektiv ulykke-gr.fors. 799, Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 1.373, Undervisningsmatr. (stand) 2.252, Andre driftsutgifter 0, Annonser og kunngjøringer 0, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Telefongodtgjørelse 0, Annen forsikring 0, Kontingenter 999, Serviceavt. kontorutstyr 1.013, Internkjøp , Momskomp. - driftsregnskapet 640, Brukerbet. Kulturskolen , Leieinnt. utstyr, avg.fritt , Refusjoner fra NAV , Momskomp. - driftsregnskap -640, Refusjoner fra kommuner , Refusjoner fra andre , Sum ansvar: 2175 Kulturskolen Strykeopplæring , Ansvar: 2176 Kulturskolen Mor og Barn Fast lønn (standard) , Fast lønn assistenter , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors. 450, Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 534, Annonser og kunngjøringer 0, Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 0, Telefongodtgjørelse 0, Kontingenter 879, Serviceavt. kontorutstyr 0, Internkjøp 4.343, Momskomp. - driftsregnskapet 59, Refusjoner fra NAV -943, Momskomp. - driftsregnskap -59, Refusjoner fra andre 0, Sum ansvar: 2176 Kulturskolen Mor og Barn , Ansvar: 2177 Kulturskolen Prosj./folkemusikk Fast lønn (standard) , Fast lønn assistenter , Kvelds-og natttillegg 376, Ekstrahjelp 1.904, Andre tr.pl.utg.godtgj. 320, Pensjonsinnsk. KLP 2.149, Pensjonsinnsk. STP 2.590, Kollektiv ulykke-gr.fors. 320, Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 0, Undervisningsmatr. (stand) 0, Annonser og kunngjøringer 0, Internkjøp 1.802,

20 Brukerbet. Kulturskolen , Refusjoner fra NAV -943, Refusjoner fra andre , Sum ansvar: 2177 Kulturskolen Prosj./folkemusikk , Ansvar: 2178 Kulturskolen Kunstkurs Fast lønn (standard) 5.176, Pensjonsinnsk. KLP 716, Arbeidsgiveravg. 830, Kontormatriell 0, Annonser og kunngjøringer 0, Internkjøp 235, Kjøp av tjenester fra andre (private) 0, Refusjoner fra NAV -320, Refusjoner fra kommuner , Sum ansvar: 2178 Kulturskolen Kunstkurs 2.551, Ansvar: 2210 Barnehagefaglige tiltak Fast lønn (standard) , Ekstrahjelp 2.263, Overtidslønn 2.322, Andre tr.pl.utg.godtgj , Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Tidsskrifter, aviser o.l. 546, Faglitteratur 5.026, Undervisningsmatr. (stand) , Matvarer og bevertning 7.683, Innkjøp av mat 9.475, Andre driftsutgifter , Telefon og telefax 28, Annonser og kunngjøringer 8.564, Opplæring, kurs , Kurs og fagmøter 1.000, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Reiseutg., ikke oppg.pl. 200, Internkjøp 1.200, Kjøp fra kommuner , Driftstilskudd private barnehager , Momskomp. - driftsregnskapet , Minoritetsspråklige barn 0, Tilskudd barn m/spes.behov BH 720, Avsetning til bundne fond , Refusjoner fra staten , Refusjoner fra NAV , Ref. barneh./sfo , Momskomp. - driftsregnskap , Refusjoner fra andre , Andre statlige overføringer 0, Bruk av bundne driftsfond , Sum ansvar: 2210 Barnehagefaglige tiltak , Ansvar: 2212 Engesland barnehage Fast lønn (standard) , Vikar for fast ansatte ,

21 Vikarer ferie , Ekstrahjelp , Lønn engasjementer , Overtidslønn 0, Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 6.599, Tidsskrifter, aviser o.l. 528, Faglitteratur 895, Undervisningsmatr. (stand) 6.945, Leker/arb.materiell , Innkjøp av mat , Andre driftsutgifter 3.664, Arbeidsklær 4.606, Porto 523, Telefon og telefax 5.274, Opplæring, kurs 2.780, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Leie transportmidler 1.590, Møbler og utstyr , Innkjøp EDB-utstyr 844, Vedlikeh. utstyr 1.550, Momskomp. - driftsregnskapet , Brukerbet. barnehage , Betaling for kost , Søskenmoderasjon barnehage , Refusjoner fra NAV , Ref. lønnstilskudd , Momskomp. - driftsregnskap , Sum ansvar: 2212 Engesland barnehage , Ansvar: 2213 Herefoss barnehage Fast lønn (standard) , Vikar for fast ansatte , Vikarer ferie , Overtidslønn 8.080, Pensjonsinnsk. KLP , Kollektiv ulykke-gr.fors , Arbeidsgiveravg , Kontormatriell 8.277, Tidsskrifter, aviser o.l , Faglitteratur 2.165, Undervisningsmatr. (stand) 7.814, Leker/arb.materiell , Innkjøp av mat , Andre driftsutgifter 1.394, Arbeidsklær 3.964, Velferdstiltak 2.741, Porto 905, Telefon og telefax 663, Opplæring, kurs 250, Bilgodtgjørelse, oppg.pl , Reiseutg., ikke oppg.pl. 42, Møbler og utstyr , Vedlikeh. utstyr 0,

Administrasjonens forslag til spesifisert årsbudsjett 2016

Administrasjonens forslag til spesifisert årsbudsjett 2016 Administrasjonens forslag til spesifisert årsbudsjett 2016 Vedlegg: Driftsbudsjett 2016 pr. ansvar Investeringsbudsjett 2016 pr prosjekt DRIFTSBUDSJETT 2016 Pr. ANSVAR Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000

Detaljer

KS 070/13-Driftsbudsjett 2014

KS 070/13-Driftsbudsjett 2014 Bruker: LIDA Klokken: 13:23 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 0 0 189 181002 Etabl.tilsk. Husbanken 0 0-250 Sum ansvar: 1032 Boligtilskudd 0

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Budsjett tom september 2014. Budsjett inkl. endring 2014. Budsjett Art

Budsjett tom september 2014. Budsjett inkl. endring 2014. Budsjett Art Regsnkap tom september tom september inkl. endring inkl. endringer- 2013 - Regnskap- Art 2013 2015 Tj 101000 Fast lønn (standard) 58 113 249 62 625 626 87 485 532 86 299 846 83 614 664 90 431 263 83 023

Detaljer

Økonomiske oversikt - drift

Økonomiske oversikt - drift Økonomiske oversikt - drift Birkenes kommune - 2015 15.02.2016 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 10.724.576,14 11.017.274,00

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016

Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016 Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016 6000 101000 120 Lønn faste stil 585731 675897 694000 658000 754000 6000 101090 120 Feriepengeavs 70016 81108

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Foreløpig rapport pr avdeling

Foreløpig rapport pr avdeling Avdeling: 1000 Felles 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0 2.750,00 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0 2.210,40 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0 580,30 31201 Gaver,

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Revidert økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016

Revidert økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Revidert økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Administrasjonens forslag 03.06.2016 Innhold ØKONOMISKE OVERSIKTER-DRIFTSBUDSJETT... 2 BUDSJETTSKJEMA 1A-FRIE INNTEKTER... 4 KOMMENTARER TIL BUDSJETTSKJEMA

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Kongsberg Frivilligsentral Årsplan 2012

Kongsberg Frivilligsentral Årsplan 2012 Kongsberg Frivilligsentral Årsplan 2012 Vedtatt av Årsmøtet 20.03.12 VISJON OG VERDIER Frivilligsentralen skal være en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015 Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2012

GEILO IL - BUDSJETT 2012 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018

Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018 Nord- Sør- Ringebu Fron Fron Frya Renseanlegg Representantskapssak 43 Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Budsjett 2018./1 Bakgrunn: Kostnadene som er

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2015 Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kyrkjeleg administrasjon 2017 2018 2017 2016 Rekneskap 2015 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 260000 244426 10300 Løn ekstrahjelp 15657 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 30000 10803

Detaljer

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen

Detaljer

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014 Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT DRIFT Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Rev. bud 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -2 231-2 143-2 088-2

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2014

GEILO IL - BUDSJETT 2014 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 501 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- WCT Free- Snow- All- Bord- 2014 styret rennet

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer