1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013"

Transkript

1 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: LEVEKÅRSUTVALG LØN LEIARE/VARAORDFØRER MØTEGODTGJ TAPT ARBEIDSFORTJ ARB.G.AVG SERVERING MØTER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 6 6 Sum tjeneste: LEVEKÅRSUTVALG Tjeneste: TEKNIKK/LANDBRUK/MILJØ LØN LEIARE/VARAORDFØRER MØTEGODTGJ TAPT ARBEIDSFORTJ ARB.G.AVG MATVARER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL Sum tjeneste: TEKNIKK/LANDBRUK/MILJØ Tjeneste: POLITISK STYRING LØN ORDFØRAR LØN LEIARE/VARAORDFØRER MØTEGODTGJ TAPT ARBEIDSFORTJ PENSJON K L P ARB.G.AVG SERVERING MØTER ANNA MATKJØP,SERVERING ANNONSER POLITISKE MØTER REPRESENTASJON ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KM.GODTGJ.AVG.PLIKT KONTINGENTER INNSAMLINGSAKSJONER TILLEGGSBEV. ORDFØRER TILLEGGSBEV. FORMANNSKAPET Sum tjeneste: POLITISK STYRING Sum ansvar: 1100 POLITISK STYRING Ansvar: 1162 SOLIDARITETSFOND Tjeneste: TJENESTER UTENFOR KOMMU NALT ANSVARSOMRÅD ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER INNSAMLINGSAKSJONER 30 0 Sum tjeneste: TJENESTER UTENFOR KOMMU NALT ANSVARSOMRÅD Sum ansvar: 1162 SOLIDARITETSFOND Sum grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Grp Ansvar: 901 SENTRAL STØTTEENHET Ansvar: 1110 KONTROLL OG TILSYN 1

2 Tjeneste: KONTROLLUTVALG ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL ANDRE KJØP KOMM. TJENESTER Sum tjeneste: KONTROLLUTVALG Tjeneste: REVISJON DISTRIKTSREVISJONEN Sum tjeneste: REVISJON Sum ansvar: 1110 KONTROLL OG TILSYN Ansvar: 1120 SENTRALADMINISTRASJONEN Tjeneste: RÅDMANNSKONTORET FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL ANNA KONTORMATRIELL SERVERING MØTER SERVERING VED KURS/OPPL KAFFE,TE OG KANTINEUTG ANNA MATKJØP,SERVERING VELFERDSTILTAK TILSETTE TELEFONUTG.MOBILNETT INFORMASJONSMATERIELL GÅVER ANNONSERING REKLAME OG INFORMASJON DIV.DRIFTSUTG ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL KM.GODTGJ.AVG.PLIKT DEKN. UTGIFTER VED INTERVJU FLYTTEGODTGJØRSLE UTGIFTER LEDEROPPLÆRING Sum tjeneste: RÅDMANNSKONTORET Tjeneste: LØNN OG PERSONAL FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KONTINGENTER Sum tjeneste: LØNN OG PERSONAL Sum ansvar: 1120 SENTRALADMINISTRASJONEN Ansvar: 1122 IT Tjeneste: EDB DRIFT FAST LØNN PENSJON K L P

3 10990 ARB.G.AVG KONTOREKVISITA EDB - REKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL TELEFONUTG.MOBILNETT DATAKOMMUNIKASJON ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL TV-LISENS 3 3 Sum tjeneste: EDB DRIFT Sum ansvar: 1122 IT Ansvar: 1124 DIVERSE FELLESTJENESTER Tjeneste: RÅDMANNSKONTORET GEBYR,POST OG BANK STILLINGSANNONSER SKADEFORSIKR. INVENTAR/UTSTYR KONTINGENTER JURIDISK BISTAND ANNA REFUSJON FRÅ STATEN Sum tjeneste: RÅDMANNSKONTORET Tjeneste: KOMM.KASS.ØK.KONTORET DRIFTSAVTALE DATASENTRAL Sum tjeneste: KOMM.KASS.ØK.KONTORET Tjeneste: EDB DRIFT ETABLERING/BRUK INTERNETT KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE KJØP AV DATAMASKINER DRIFTSAVTALE DATASENTRAL VEDLIKEHOLD REPR.DATASETRAL ANDRE KJØP KONSULENT TJENESTER Sum tjeneste: EDB DRIFT Tjeneste: LØNN OG PERSONAL DEKNING KURSUTGIFTER/STIPEND DRIFTSAVTALE DATASENTRAL Sum tjeneste: LØNN OG PERSONAL Tjeneste: SERVICETORG PORTO TELEFONUTG. FAST NETT KONTINGENTER Sum tjeneste: SERVICETORG Tjeneste: AMU VELFERDSTILTAK TILSETTE BHT FLEKKEFJORD STIPEND Sum tjeneste: AMU Tjeneste: OVERFORMYNDERIET KONTOREKVISITA 2 2 3

4 11500 KURSAVGIFTER Sum tjeneste: OVERFORMYNDERIET Tjeneste: SOMMERHJELP/SKOLEELEVER LØN SOMMERHJ.(UNGD./SKULE) ARB.G.AVG Sum tjeneste: SOMMERHJELP/SKOLEELEVER Tjeneste: KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKR KOLL.ULYKKESFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRINGER Sum tjeneste: KOLLEKTIV PENSJONSFORSIKR Sum ansvar: 1124 DIVERSE FELLESTJENESTER Ansvar: 1126 LÆRLINGER Tjeneste: RÅDMANNSKONTORET FAST LØNN ARB.G.AVG ANNA REFUSJON FRÅ STATEN Sum tjeneste: RÅDMANNSKONTORET Sum ansvar: 1126 LÆRLINGER Ansvar: 1128 TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD Tjeneste: TILSK.KIRKELIG FELLESRÅD TILSKUDD KYRKJELEG FELLESRÅD TILSKUDD DISSENTERMENIGHET Sum tjeneste: TILSK.KIRKELIG FELLESRÅD Sum ansvar: 1128 TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD Ansvar: 1130 ØKONOMIKONTOR Tjeneste: KOMM.KASS.ØK.KONTORET FAST LØNN OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KONTINGENTER KJØP INVENTAR/UTSTYR Sum tjeneste: KOMM.KASS.ØK.KONTORET Sum ansvar: 1130 ØKONOMIKONTOR Ansvar: 1135 SERVICETORG Tjeneste: SERVICETORG FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL KOPIPAPIR

5 11009 ANNA KONTORMATRIELL ANNONSERING REKLAME OG INFORMASJON KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL LISENSER PROGRAMVARE LEIE/LEASING KOPIMASKINER Sum tjeneste: SERVICETORG Sum ansvar: 1135 SERVICETORG Ansvar: 1136 SENTRALARKIVET Tjeneste: SENTRALARKIVET FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA EDB - REKVISITA ANNA KONTORMATRIELL SERVERING MØTER TELEFONUTG.MOBILNETT KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL VEDLIKEHOLD LISENSER PROGRAMVARE LEIE/LEASING INVENTAR/UTSTYR Sum tjeneste: SENTRALARKIVET Sum ansvar: 1136 SENTRALARKIVET Ansvar: 1137 SKJENKEKONTROLL Tjeneste: BEVILGNINGS/SKJENKEKONTROLL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL KM.GODTGJ.AVG.PLIKT SALG / SKJENKEAVG. ALKOHOL 0-60 Sum tjeneste: BEVILGNINGS/SKJENKEKONTROLL Sum ansvar: 1137 SKJENKEKONTROLL Ansvar: 1138 TRIMROM ANSATTE Tjeneste: VELFERDSTILTAK ANDRE RENHOLD VASKE/VAKTM Sum tjeneste: VELFERDSTILTAK Sum ansvar: 1138 TRIMROM ANSATTE Ansvar: 1160 TILSKUDD KOMM.AKSJESELSKAP Tjeneste: TILSKUDD ASVO ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER Sum tjeneste: TILSKUDD ASVO Sum ansvar: 1160 TILSKUDD KOMM.AKSJESELSKAP Ansvar: 1200 LEVEKÅRSKONTORET Tjeneste: ADM.UNDERVISNINGSETAT 5

6 10100 FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA SERVERING MØTER STILLINGSANNONSER GÅVER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL TELEFONGODTGJØRSLE KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER KJØP AV DATAMASKINER Sum tjeneste: ADM.UNDERVISNINGSETAT Tjeneste: ADM. HELSE KONTOREKVISITA SERVERING MØTER ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT ANDRE ANNONSER KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KJØP INVENTAR/UTSTYR ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER Sum tjeneste: ADM. HELSE Tjeneste: ELDRERÅDET FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA SERVERING MØTER PORTO ANNONSERING REKLAME OG INFORMASJON ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 5 5 Sum tjeneste: ELDRERÅDET Tjeneste: ORDINÆR UNDERVISNING FLYTTEGODTGJØRSLE KJØP STATEN/STATSINST Sum tjeneste: ORDINÆR UNDERVISNING Tjeneste: SPESIALUNDERVISNING PP- KONTORET GJESTEELEVER I ANDRE KOMMUNER Sum tjeneste: SPESIALUNDERVISNING Tjeneste: VOKSENOPPLÆRING FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE PENSJON K L P PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG KONTOREKVISITA

7 11002 AVISER.TIDSSKR.FAGL FRITT SKULEMATERIELL LÆREBØKER ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING EKSKURSJON MATVARER SERVERING MØTER ANNA FORB.MATERIELL GÅVER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL ANNA REFUSJON FRÅ STATEN Sum tjeneste: VOKSENOPPLÆRING Tjeneste: STIPEND ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER Sum tjeneste: STIPEND Tjeneste: KONTANTSTØTTE ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER Sum tjeneste: KONTANTSTØTTE Tjeneste: TILSKUDD TILSKUDD LAG OG FORENINGER Sum tjeneste: TILSKUDD Sum ansvar: 1200 LEVEKÅRSKONTORET Ansvar: 1230 ELEVHEIMANE Tjeneste: DRIFT AV ELEVHEIM FAST LØNN SJUKEVIKARER ANDRE VIKARER OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG AVISER.TIDSSKR.FAGL ANDRE MEDIKAMENT MATVARER ARBEIDSKLEDE REINGJ.MATERIELL TIL FORB VELFERDSTILTAK TILSETTE VELFERDSTILTAK BRUKARAR ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE STILLINGSANNONSER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL REKVISITA ANDRE TRANSPORTUTG TV-LISENS ANDRE AVG. GEBYR OG LISENSER KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP AV DATAMASKINER KOSTPENGER ØYGHEDLAR ELEVHEIM

8 16341 KOSTPENGER MONAN ELEVHEIM ANDRE INNTEKTER ELEVHEIM Sum tjeneste: DRIFT AV ELEVHEIM Tjeneste: TILSYN ELEVHEIM FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG LØN EKSTRAHJELP OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG KM.GODTGJ.OPPGAVEPL DRIFTSREDUKSJON Sum tjeneste: TILSYN ELEVHEIM Tjeneste: KJØKKEN OG REINHOLD ELEVHEIM FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG PENSJON K L P ARB.G.AVG DRIFTSREDUKSJON Sum tjeneste: KJØKKEN OG REINHOLD ELEVHEIM Sum ansvar: 1230 ELEVHEIMANE Ansvar: 1686 BEDRIFTSHYTTE Tjeneste: VELFERDSTILTAK Velferdstiltak ansatte Sum tjeneste: VELFERDSTILTAK Sum ansvar: 1686 BEDRIFTSHYTTE Sum grp Ansvar: 901 SENTRAL STØTTEENHET Grp Ansvar: 903 SIRDALSGODER Ansvar: 1001 STIPEND Tjeneste: SOMMERHJELP/SKOLEELEVER LØN SOMMERHJ.(UNGD./SKULE) ARB.G.AVG Sum tjeneste: SOMMERHJELP/SKOLEELEVER Tjeneste: STIPEND ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER Sum tjeneste: STIPEND Sum ansvar: 1001 STIPEND Ansvar: 1003 KONTANTSTØTTE Tjeneste: KONTANTSTØTTE ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER Sum tjeneste: KONTANTSTØTTE Sum ansvar: 1003 KONTANTSTØTTE Ansvar: 1004 SKOLEBUSSAVTALE FYLKE Tjeneste: TJENESTER UTENFOR KOMMU NALT ANSVARSOMRÅD 8

9 14768 SKOLEBUSS AVTALE MED FYLKESKOMMUNEN Sum tjeneste: TJENESTER UTENFOR KOMMU NALT ANSVARSOMRÅD Sum ansvar: 1004 SKOLEBUSSAVTALE FYLKE Ansvar: 1602 BOLIGFINANSIERING Tjeneste: TILSKUDD SPREDT BEBYGGELSE ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER BOLIGTILSKUDD Sum tjeneste: TILSKUDD SPREDT BEBYGGELSE Sum ansvar: 1602 BOLIGFINANSIERING Sum grp Ansvar: 903 SIRDALSGODER Grp Ansvar: 911 SINNES SKOLE Ansvar: 1201 SINNES SKOLE Tjeneste: ADM. SKOLE FAST LØNN PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG EDB - REKVISITA PORTO TELEFONUTG.MOBILNETT STILLINGSANNONSER GÅVER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL GRUPPELIVSFORSIKRINGER KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR LEIE/LEASING KOPIMASKINER Sum tjeneste: ADM. SKOLE Tjeneste: ORDINÆR UNDERVISNING FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER PENSJON K L P PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG FRITT SKULEMATERIELL LÆREBØKER BØKER TIL SKULEBIBLIOTEK ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING ANNA UNDERV.MATR MATVARER SERVERING VED KURS/OPPL ANNA MATKJØP,SERVERING VELFERDSTILTAK BRUKARAR ARR/KUNSTFORMIDLING 5 5 9

10 11302 TELEFONUTG. FAST NETT KM.GODTGJ.OPPGAVEPL TELEFONGODTGJØRSLE KLESGODTGJØRSLE ANDRE TRANSPORTUTG KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER KJØP AV-MEDIA DRIFTSREDUKSJON GENERELL INNSPARING Sum tjeneste: ORDINÆR UNDERVISNING Tjeneste: EKSKURSJONER EKSKURSJON KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 2 2 Sum tjeneste: EKSKURSJONER Tjeneste: LEIRSKOLEOPPHOLD LØN MIDL.STILLINGER ARB.G.AVG KURSAVGIFTER Sum tjeneste: LEIRSKOLEOPPHOLD Tjeneste: SPESIALUNDERVISNING LÆREM.TIL SPES.UNDERV ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING KM.GODTGJ.OPPGAVEPL REF. FRA ANDRE KOMMUNER Sum tjeneste: SPESIALUNDERVISNING Tjeneste: KURS/ETTERUTDANNING LÆRERE KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL. 9 9 Sum tjeneste: KURS/ETTERUTDANNING LÆRERE Tjeneste: SENSOR KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 4 4 Sum tjeneste: SENSOR 4 4 Tjeneste: IKT EDB - REKVISITA LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR ANNET VEDLIKEHOLD REPERASJONER 1 1 Sum tjeneste: IKT Tjeneste: SKOLE DRIFT KONTOREKVISITA KOPIPAPIR MATVARER SERVERING MØTER SERVERING VED KURS/OPPL

11 11159 ANNA MATKJØP,SERVERING VELFERDSTILTAK BRUKARAR UTG.DEKN. IKKE OPPG.PL PORTO TELEFONUTG. FAST NETT DATAKOMMUNIKASJON STILLINGSANNONSER GÅVER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP AV DATAMASKINER ANNET VEDLIKEHOLD REPERASJONER 4 4 Sum tjeneste: SKOLE DRIFT Tjeneste: ORDINÆRT FAST LØNN PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING EKSKURSJON MATVARER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KJØP INVENTAR/UTSTYR FORELDREBETALING MATBET. SFO/BARNEHAGE -4-4 Sum tjeneste: ORDINÆRT Tjeneste: BADEVAKT FAST LØNN ARB.G.AVG ANDRE BET. FRA BRUKERE Sum tjeneste: BADEVAKT Tjeneste: ORDINÆR SKOLESKYSS SKULESKYSS Sum tjeneste: ORDINÆR SKOLESKYSS Sum ansvar: 1201 SINNES SKOLE Sum grp Ansvar: 911 SINNES SKOLE Grp Ansvar: 912 TONSTAD SKOLE Ansvar: 1203 TONSTAD SKULE Tjeneste: BARNEHAGETILB FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum tjeneste: BARNEHAGETILB Tjeneste: ADM. SKOLE FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL DATABRILLER

12 11151 SERVERING MØTER ANNA MATKJØP,SERVERING VELFERDSTILTAK TILSETTE VELFERDSTILTAK BRUKARAR TELEFONUTG.MOBILNETT GÅVER KURSAVGIFTER HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR 6 6 Sum tjeneste: ADM. SKOLE Tjeneste: ORDINÆR UNDERVISNING FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER PENSJON K L P PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL KOPIPAPIR FRITT SKULEMATERIELL LÆREBØKER BØKER TIL SKULEBIBLIOTEK LÆREM.TIL SPES.UNDERV ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING ANNA UNDERV.MATR MATVARER SERVERING MØTER KAFFE,TE OG KANTINEUTG ANNA MATKJØP,SERVERING VELFERDSTILTAK TILSETTE VELFERDSTILTAK BRUKARAR ANNA FORB.MATERIELL UTLEGG ARR/KUNSTFORMIDLING GÅVER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL KM.GODTGJ.AVG.PLIKT KLESGODTGJØRSLE ANNA BRUKARTRANSPORT KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER KJØP AV DATAMASKINER DRIFTSREDUKSJON GENERELL INNSPARING REF.SJUKEPENGER REFUSJON FRA FAGFORENING

13 Sum tjeneste: ORDINÆR UNDERVISNING Tjeneste: SKOLEASSISTENT FAST LØNN LÆRERE PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG Sum tjeneste: SKOLEASSISTENT Tjeneste: UNDERVISNING FREMMEDSPR LÆREM.TIL SPES.UNDERV. 0 3 Sum tjeneste: UNDERVISNING FREMMEDSPR. 0 3 Tjeneste: EKSKURSJONER EKSKURSJON ANNA BRUKARTRANSPORT ANDRE TRANSPORTUTG. 2 2 Sum tjeneste: EKSKURSJONER Tjeneste: LEIRSKOLEOPPHOLD EKSKURSJON KURSAVGIFTER Sum tjeneste: LEIRSKOLEOPPHOLD Tjeneste: SPESIALUNDERVISNING FAST LØNN LÆRERE PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG LÆREBØKER LÆREM.TIL SPES.UNDERV PORTO ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER Sum tjeneste: SPESIALUNDERVISNING Tjeneste: KURS/ETTERUTDANNING LÆRERE UTLEGG KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL Sum tjeneste: KURS/ETTERUTDANNING LÆRERE Tjeneste: IKT DATAKOMMUNIKASJON LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR Sum tjeneste: IKT Tjeneste: LÆRER DATABRILLER ARBEIDSKLEDE STILLINGSANNONSER 2 2 Sum tjeneste: LÆRER

14 Tjeneste: SKOLE DRIFT KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL KOPIPAPIR PORTO TELEFONUTG.MOBILNETT KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER LEIE/LEASING KOPIMASKINER Sum tjeneste: SKOLE DRIFT Tjeneste: ORDINÆRT FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE PENSJON K L P PENSJON LÆRAR STP ARB.G.AVG KONTOREKVISITA ANNA UNDERV.MATR MATVARER KURSAVGIFTER KJØP INVENTAR/UTSTYR FORELDREBETALING MATBET. SFO/BARNEHAGE INNTEKSØKNING Sum tjeneste: ORDINÆRT Tjeneste: ORDINÆR SKOLESKYSS SKULESKYSS Sum tjeneste: ORDINÆR SKOLESKYSS Sum ansvar: 1203 TONSTAD SKULE Sum grp Ansvar: 912 TONSTAD SKOLE Grp Ansvar: 914 BARNEHAGENE Ansvar: 1208 TONSTAD BARNEHAGE Tjeneste: BARNEHAGETILB FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER FERIEVIKARER ANDRE VIKARER OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG EDB - REKVISITA ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING MATVARER SERVERING MØTER SERVERING VED KURS/OPPL REINGJ.MATERIELL TIL FORB ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT

15 11303 TELEFONUTG.MOBILNETT LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE STILLINGSANNONSER ANDRE ANNONSER GÅVER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL ANDRE UTG.OG GODRGJ KLESGODTGJØRSLE STIPEND LISENSER PROGRAMVARE TV-LISENS KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER KJØP AV DATAMASKINER ANDRE KJØP KONSULENT TJENESTER GENERELL INNSPARING FORELDREBETALING MATBET. SFO/BARNEHAGE Sum tjeneste: BARNEHAGETILB Tjeneste: TILBUD FUNKSJ.H. BARN FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum tjeneste: TILBUD FUNKSJ.H. BARN Sum ansvar: 1208 TONSTAD BARNEHAGE Ansvar: 1209 ØVRE SIRDALBARNEHAGE Tjeneste: BARNEHAGETILB FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER FERIEVIKARER ANDRE VIKARER OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG ARBEIDSMATR.TIL UNDERVISNING EKSKURSJON MATVARER SERVERING MØTER REINGJ.MATERIELL TIL FORB ANNA FORB.MATERIELL UTLEGG LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE STILLINGSANNONSER ANDRE ANNONSER GÅVER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL

16 11609 ANDRE UTG.OG GODRGJ KLESGODTGJØRSLE STIPEND TV-LISENS KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER FORELDREBETALING MATBET. SFO/BARNEHAGE Sum tjeneste: BARNEHAGETILB Sum ansvar: 1209 ØVRE SIRDALBARNEHAGE Sum grp Ansvar: 914 BARNEHAGENE Grp Ansvar: 921 HELSEENHET Ansvar: 1301 AMBULANSE Tjeneste: AMBULANSE FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER FERIEVIKARER OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA EDB - REKVISITA ANNA KONTORMATRIELL ANNA MED.FORB.MATERIELL ANNA MATKJØP,SERVERING ARBEIDSKLEDE TELEFONUTG.MOBILNETT DIV.DRIFTSUTG KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL TELEFONGODTGJØRSLE DIESEL/OLJE ÅRSAVG. FORSIKRING VEDLIKEHOLD LISENSER PROGRAMVARE TV-LISENS KJØP INVENTAR/UTSTYR LEIE/LEASING TRANSPORTM SERVICEAVTALE BIL ANNET VEDLIKEHOLD REPERASJONER MED.NØDMELDINGSTJENESTE ANDRE TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN Sum tjeneste: AMBULANSE Sum ansvar: 1301 AMBULANSE Ansvar: 1310 ENHETSLEDER HELSE Tjeneste: ADM. HELSE ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER Sum tjeneste: ADM. HELSE

17 Tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER FAST LØNN LØN EKSTRAHJELP PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER Tjeneste: MEDFINANSIERING SAMHANDLINGSREFORMEN ANDRE OVERF. TIL STATEN Sum tjeneste: MEDFINANSIERING SAMHANDLINGSREFORMEN Sum ansvar: 1310 ENHETSLEDER HELSE Ansvar: 1320 KOMMUNELEGE 1 Tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER FAST LØNN HONORAR (TREKKPL.) PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER Tjeneste: NÆRINGSMIDDELTILSYNET NÆRINGSMIDDELTILSYNET 0 58 Sum tjeneste: NÆRINGSMIDDELTILSYNET 0 58 Tjeneste: KOMMUNELEGETJENESTE FAST LØNN VAKTGODTGJØRSLE SJUKEVIKARER FERIEVIKARER HONORAR (TREKKPL.) PENSJON K L P ARB.G.AVG AVISER.TIDSSKR.FAGL ANNA KONTORMATRIELL ANNA MED.FORB.MATERIELL MEDISINER ARBEIDSKLEDE VELFERDSTILTAK TILSETTE ANNA FORB.MATERIELL PORTO TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL DIESEL/OLJE ÅRSAVG. FORSIKRING ANDRE DRIFTSUTG.TRANSP.M/M ANDRE FORSIKR.TABBEFORSIKRING LISENSER PROGRAMVARE TV-LISENS KJØP MED.UTSTYR/INVENTAR LEIE/LEASING TRANSPORTM ANDRE KJØP KONSULENT TJENESTER

18 13000 KJØP STATEN/STATSINST ANDRE KJØP FYLKE/KOMM. TJENESTER MED.NØDMELDINGSTJENESTE ANDRE OVERF. TIL STATEN GENERELL INNSPARING ANDRE BET. FRA BRUKERE INNTEKTER GRUBELI SALG MEDISINER REFUSJON FRA TRYGDEKONTORET TURNUSLEGETILSKUDD Sum tjeneste: KOMMUNELEGETJENESTE Tjeneste: HJELPEPERSONELL FAST LØNN SJUKEVIKARER FERIEVIKARER PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum tjeneste: HJELPEPERSONELL Tjeneste: KRISETEAM DIV.DRIFTSUTG Sum tjeneste: KRISETEAM Tjeneste: KRISESENTER ANDRE KJØP FYLKE/KOMM. TJENESTER Sum tjeneste: KRISESENTER Sum ansvar: 1320 KOMMUNELEGE Ansvar: 1321 FYSIO/ERGOTERAPEAUT Tjeneste: FYSIO- OG ERGOTERAPI FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KJØP MED.UTSTYR/INVENTAR DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUT TILSK.FYSIOTERAPI Sum tjeneste: FYSIO- OG ERGOTERAPI Tjeneste: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT LØN MIDL.STILLINGER ARB.G.AVG Sum tjeneste: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT Sum ansvar: 1321 FYSIO/ERGOTERAPEAUT Ansvar: 1322 HELSESØSTER/HESESTASJON Tjeneste: HELSESTASJON FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL

19 11109 ANNA MED.FORB.MATERIELL VAKSINER MATVARER ARBEIDSKLEDE ANNA FORB.MATERIELL INFORMASJONSMATERIELL GÅVER DIV.DRIFTSUTG KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL LISENSER PROGRAMVARE TV-LISENS KJØP INVENTAR/UTSTYR ANNET VEDLIKEHOLD REPERASJONER ANDRE KJØP KOMM. TJENESTER ANDRE BET. FRA BRUKERE -5-5 Sum tjeneste: HELSESTASJON Tjeneste: JORDMORTJENESTE FAST LØNN LØN EKSTRAHJELP PENSJON K L P ARB.G.AVG ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL REFUSJON FRA TRYGDEKONTORET ANNA REFUSJON FRÅ STATEN Sum tjeneste: JORDMORTJENESTE Sum ansvar: 1322 HELSESØSTER/HESESTASJON Ansvar: 1323 PSYKIATRI Tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG DIV.DRIFTSUTG KURSAVGIFTER ANNEN REF. FRA FYLKESKOMMUNE ANDRE TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN Sum tjeneste: FOREBYGGENDE HELSETJENESTER Tjeneste: DAGSENTER PSYKISK HELSE FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG AVISER.TIDSSKR.FAGL MATVARER ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT KONTINGENTER TV-LISENS KJØP INVENTAR/UTSTYR ANDRE BET. FRA BRUKERE

20 Sum tjeneste: DAGSENTER PSYKISK HELSE Tjeneste: PSYKISK HELSE FAST LØNN STØTTEKONTAKT PENSJON K L P ARB.G.AVG AVISER.TIDSSKR.FAGL MATVARER VELFERDSTILTAK BRUKARAR ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG.MOBILNETT ANDRE ANNONSER KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL DIESEL/OLJE ÅRSAVG. FORSIKRING LEIE/LEASING TRANSPORTM ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER TILSKUDD FOREBYGGENDE ARBEID ANDRE BET. FRA BRUKERE Sum tjeneste: PSYKISK HELSE Sum ansvar: 1323 PSYKIATRI Ansvar: 1341 BARNEVERN Tjeneste: BARNEVERNSTJENESTE ANDRE KJØP KOMM. TJENESTER Sum tjeneste: BARNEVERNSTJENESTE Tjeneste: FOREBYGGENDE BARNEVERN INNENFOR FAMILIE ANDRE KJØP FYLKE/KOMM. TJENESTER Sum tjeneste: FOREBYGGENDE BARNEVERN INNENFOR FAMILIE Tjeneste: FOSTERHJEM ANDRE KJØP FYLKE/KOMM. TJENESTER Sum tjeneste: FOSTERHJEM Sum ansvar: 1341 BARNEVERN Ansvar: 1342 EDRUSKAPSVERN Tjeneste: FOREBYGGENDE EDRUSKAP FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL DIESEL/OLJE ÅRSAVG. FORSIKRING LEIE/LEASING TRANSPORTM TILSKUDD FOREBYGGENDE ARBEID Sum tjeneste: FOREBYGGENDE EDRUSKAP Sum ansvar: 1342 EDRUSKAPSVERN Ansvar: 1377 MILJØARBEIDER ( PU ) 20

21 Tjeneste: VOKSENOPPLÆRING FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum tjeneste: VOKSENOPPLÆRING Tjeneste: MILJØARBEIDER FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP OVERTID STØTTEKONTAKT PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL MATVARER ARBEIDSKLEDE REINGJ.MATERIELL TIL FORB VELFERDSTILTAK BRUKARAR UTG.DEKN. IKKE OPPG.PL ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE GÅVER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL BENSIN ÅRSAVG. FORSIKRING VEDLIKEHOLD LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR LEIE/LEASING TRANSPORTM REF.SJUKEPENGER Sum tjeneste: MILJØARBEIDER Sum ansvar: 1377 MILJØARBEIDER ( PU ) Sum grp Ansvar: 921 HELSEENHET Grp Ansvar: 922 NAV Ansvar: 1240 FLYKTNINGEAVDELING Tjeneste: FLYKTNINGEKONSULENT FAST LØNN TREKKPL. IKKE AVG.PL. LØNN FLYKTNINGER PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL VELFERDSTILTAK BRUKARAR TELEFONUTG.MOBILNETT

22 11500 KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL ANDRE TRANSPORTUTG KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE ANDRE KJØP KONSULENT TJENESTER ØKONOMISK SOSIALHJELP AVSETN DISP.FOND DRIFT LEIGE FLYKTNINGEBUSTADER MOTTATT AVDRAG SOSIALE UTLÅN -2-2 Sum tjeneste: FLYKTNINGEKONSULENT Tjeneste: FLYKTNINGEBOLIGER ARB.G.AVG. AV OPPTJ.FERIE ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL STRAUM KOMMUNALE AVGIFTER KJØP INVENTAR/UTSTYR VEDLIKEHOLD BYGNINGER LEIGE FLYKTNINGEBUSTADER Sum tjeneste: FLYKTNINGEBOLIGER Tjeneste: STATSTILSKUDD FLYKTNINGER INTEGRERINGSTILSKUDD INTEGR. TILSKUDD FLYKTNING Sum tjeneste: STATSTILSKUDD FLYKTNINGER Sum ansvar: 1240 FLYKTNINGEAVDELING 0-17 Ansvar: 1340 SOSIALKONTOR Tjeneste: SOSIALKONTORTJENESTE FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG ARB.G.AVG. AV OPPTJ.FERIE KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL DATABRILLER SERVERING MØTER SERVERING VED KURS/OPPL VELFERDSTILTAK TILSETTE ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL HOTELLUTGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL LISENSER PROGRAMVARE SERVICEAVTALE VEDL.KONTORMASK ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER REFUSJON Sum tjeneste: SOSIALKONTORTJENESTE Tjeneste: DRIFT AV PU BOLIGER DATAKOMMUNIKASJON

23 Sum tjeneste: DRIFT AV PU BOLIGER 0 50 Tjeneste: BOLIGTILSKUDD BOLIGTILSKUDD 0 10 Sum tjeneste: BOLIGTILSKUDD 0 10 Tjeneste: GJENNOMGANGSBOLIGER DATAKOMMUNIKASJON STRAUM HUSLEIE KOMMUNALE AVGIFTER KJØP INVENTAR/UTSTYR VEDLIKEHOLD BYGNINGER LEIGEINNTEKTER GJ.BOLIGER ANDRE STATLIGE TILSKUDD Sum tjeneste: GJENNOMGANGSBOLIGER 3-50 Tjeneste: GJENNOMGANGSBOLIGER HUSLEIE KOMMUNALE AVGIFTER KJØP INVENTAR/UTSTYR ANDRE STATLIGE TILSKUDD 0-80 Sum tjeneste: GJENNOMGANGSBOLIGER 0 3 Tjeneste: HUSBANKENS UTB.TILSKUDD TILSKUDD FOREBYGGENDE ARBEID ANDRE STATLIGE TILSKUDD Sum tjeneste: HUSBANKENS UTB.TILSKUDD Tjeneste: TILSK. TIL VERN. PLASS ARB.G.AVG. AV OPPTJ.FERIE 0 29 Sum tjeneste: TILSK. TIL VERN. PLASS 0 29 Tjeneste: BIDRAG TIL LIVSOPPHOLD STRAUM HUSLEIE ØKONOMISK SOSIALHJELP Sum tjeneste: BIDRAG TIL LIVSOPPHOLD Tjeneste: SOSIALE LÅN SOSIALE UTLÅN ANDRE INNTEKTER MOTTATT AVDRAG SOSIALE UTLÅN Sum tjeneste: SOSIALE LÅN Sum ansvar: 1340 SOSIALKONTOR Ansvar: 1344 NAV Kvalifiseringsprogram Tjeneste: KVALIFISERINGSORDNINGEN TREKKPL. IKKE AVG.PL. LØNN FLYKTNINGER BRUK BUNDNE DR.FOND IHT 1 B Sum tjeneste: KVALIFISERINGSORDNINGEN 0 0 Sum ansvar: 1344 NAV Kvalifiseringsprogram 0 0 Sum grp Ansvar: 922 NAV

24 Grp Ansvar: 924 PLEIE OG OMSORG Ansvar: 1370 SIRDALSHEIMEN Tjeneste: DAGSENTER PSYKISK HELSE FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP HONORAR (TREKKPL.) PENSJON K L P ARB.G.AVG MATVARER VELFERDSTILTAK BRUKARAR ANNA FORB.MATERIELL ANNA BRUKARTRANSPORT KJØP INVENTAR/UTSTYR REF.SJUKEPENGER -2 0 Sum tjeneste: DAGSENTER PSYKISK HELSE Tjeneste: ADMINISTRASJON FAST LØNN VAKTGODTGJ. BAKVAKT PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA EDB - REKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL ANNA KONTORMATRIELL MATVARER ANNA FORB.MATERIELL PORTO STILLINGSANNONSER ANDRE ANNONSER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR REF.SJUKEPENGER Sum tjeneste: ADMINISTRASJON Tjeneste: INSTITUSJONSPLEIE/OMSORG FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP ARB.G.AVG KONTOREKVISITA EDB - REKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL ANNA MED.FORB.MATERIELL MEDISINER ARBEIDSKLEDE

25 11204 VELFERDSTILTAK BRUKARAR TEKSTILER,MADRASSER ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG.MOBILNETT LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE STILLINGSANNONSER GÅVER STIPEND ANNA BRUKARTRANSPORT ANDRE TRANSPORTUTG HUSLEIE TV-LISENS ANDRE AVG. GEBYR OG LISENSER KJØP INVENTAR/UTSTYR LEIE/LEASING MED.UTSTYR KJØP MED.UTSTYR/INVENTAR LEIE/LEASING KOPIMASKINER DRIFTSTILSKUDD LEGE ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER SPESIALUNDERSØKELSE EGENANDEL OPPHOLDBET. ALDERS-OG SJUKEHEIM OPPHOLDSBETALING- KORTIDSOPPHOLD ANDRE BET. FRA BRUKERE INNTEKSØKNING REF.SJUKEPENGER Sum tjeneste: INSTITUSJONSPLEIE/OMSORG Tjeneste: KJØKKEN FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP OVERTID PENSJON K L P ARB.G.AVG AVISER.TIDSSKR.FAGL ANNA MED.FORB.MATERIELL MATVARER TEKSTILER,MADRASSER ANNA FORB.MATERIELL ANDRE TRANSPORTUTG LEIE/LEASING INVENTAR/UTSTYR KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER ANNET VEDLIKEHOLD ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER DRIFTSREDUKSJON KOSTPENGER REF.SJUKEPENGER Sum tjeneste: KJØKKEN Tjeneste: VASKERI FAST LØNN

26 10108 TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP PENSJON K L P ARB.G.AVG STILLINGSANNONSER REF.SJUKEPENGER Sum tjeneste: VASKERI Tjeneste: RENHOLD FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP PENSJON K L P ARB.G.AVG REINGJ.MATERIELL TIL FORB ANNA FORB.MATERIELL LEIE/LEASING INVENTAR/UTSTYR KJØP INVENTAR/UTSTYR REF.SJUKEPENGER Sum tjeneste: RENHOLD Tjeneste: Pleie 1.etasje FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP LØN SOMMERHJ.(UNGD./SKULE) OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJ PENSJON K L P ARB.G.AVG ANNA FORB.MATERIELL GÅVER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL STIPEND REFUSJON FRA TRYGDEKONTORET REF.SJUKEPENGER Sum tjeneste: Pleie 1.etasje Tjeneste: Pleie 2.etasje FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT SJUKEVIKARER FERIEVIKARER

27 10301 LØN EKSTRAHJELP OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJ OMSORGSLØN PENSJON K L P ARB.G.AVG STILLINGSANNONSER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL STIPEND DRIFTSREDUKSJON REF.SJUKEPENGER Sum tjeneste: Pleie 2.etasje Tjeneste: SIRDALSHEIMEN ANDRE BET. FRA BRUKERE -3 0 Sum tjeneste: SIRDALSHEIMEN -3 0 Tjeneste: ADMINISTRASJON FERIEVIKARER PENSJON K L P ARB.G.AVG. 1 0 Sum tjeneste: ADMINISTRASJON 12 0 Tjeneste: HJEMMEHJELP FERIEVIKARER ARB.G.AVG. 6 0 Sum tjeneste: HJEMMEHJELP 41 0 Tjeneste: HJEMMESYKEPLEIE FAST LØNN VAKTGODTGJ. BAKVAKT ARB.G.AVG REF.SJUKEPENGER Sum tjeneste: HJEMMESYKEPLEIE Tjeneste: PERSONLIG ASSISTENT FAST LØNN -1 0 Sum tjeneste: PERSONLIG ASSISTENT -1 0 Tjeneste: DRIFT AV INSTITUSJON TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT DATAKOMMUNIKASJON LINJELEIGE/SAMBANDSLEIGE GÅVER KONTINGENTER TV-LISENS LEIE/LEASING INVENTAR/UTSTYR ANNET VEDLIKEHOLD ANNET VEDLIKEHOLD REPERASJONER ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER 24 0 Sum tjeneste: DRIFT AV INSTITUSJON

28 Sum ansvar: 1370 SIRDALSHEIMEN Ansvar: 1371 DAGSENTER TJØRHOM Tjeneste: DAGSENTER PSYKISK HELSE FAST LØNN SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP PENSJON K L P ARB.G.AVG MATVARER REINGJ.MATERIELL TIL FORB VELFERDSTILTAK BRUKARAR ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT DATAKOMMUNIKASJON GÅVER KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL BENSIN TV-LISENS KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER ANNET VEDLIKEHOLD REF.SJUKEPENGER Sum tjeneste: DAGSENTER PSYKISK HELSE Sum ansvar: 1371 DAGSENTER TJØRHOM Ansvar: 1373 HJEMMEHJELP/HUSMORVIKAR Tjeneste: INSTITUSJONSPLEIE/OMSORG FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP 2 0 Sum tjeneste: INSTITUSJONSPLEIE/OMSORG 3 0 Tjeneste: RENHOLD FERIEVIKARER ARB.G.AVG. 1 0 Sum tjeneste: RENHOLD 10 0 Tjeneste: Pleie 2.etasje FAST LØNN FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP ARB.G.AVG. 1 0 Sum tjeneste: Pleie 2.etasje 7 0 Tjeneste: HJEMMEHJELP FAST LØNN SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP HONORAR (TREKKPL.) PENSJON K L P ARB.G.AVG

29 11200 ARBEIDSKLEDE ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG.MOBILNETT INFORMASJONSMATERIELL GÅVER KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL BENSIN ÅRSAVG. FORSIKRING VEDLIKEHOLD LEIE/LEASING TRANSPORTM EGENANDEL REF.SJUKEPENGER Sum tjeneste: HJEMMEHJELP Tjeneste: OMSORGSLØNN OMSORGSLØN PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum tjeneste: OMSORGSLØNN Tjeneste: MATOMBRINGING FAST LØNN FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP PENSJON K L P ARB.G.AVG KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 5 7 Sum tjeneste: MATOMBRINGING Tjeneste: TRYGGHETSALARMER TELEFONUTG. FAST NETT KJØP TRYGGHETSALARMER Sum tjeneste: TRYGGHETSALARMER Tjeneste: AMBULERENDE VAKTMESTER FAST LØNN FAST LØNN VAKTMESTERE TARIFF FESTA TILLEGG FERIEVIKARER PENSJON K L P ARB.G.AVG ARBEIDSKLEDE ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG.MOBILNETT BENSIN ÅRSAVG. FORSIKRING VEDLIKEHOLD KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP VEKRTØY/REDSKAPER LEIE/LEASING TRANSPORTM Sum tjeneste: AMBULERENDE VAKTMESTER Sum ansvar: 1373 HJEMMEHJELP/HUSMORVIKAR Ansvar: 1374 DAGSENTER DEMENTE 29

30 Tjeneste: HJEMMEBASERT OMSORG ANDRE TILSKUDD / OVERFØRINGER Sum tjeneste: HJEMMEBASERT OMSORG Sum ansvar: 1374 DAGSENTER DEMENTE Ansvar: 1375 HJEMMESYKEPLEIEN Tjeneste: STØTTEKONTAKT TARIFF FESTA TILLEGG PENSJON K L P ARB.G.AVG KM.GODTGJ.OPPGAVEPL ANNA BRUKARTRANSPORT KJØP INVENTAR/UTSTYR 0 50 Sum tjeneste: STØTTEKONTAKT Tjeneste: STØTTEKONTAKT ARB.G.AVG KM.GODTGJ.OPPGAVEPL. 2 0 Sum tjeneste: STØTTEKONTAKT 5 0 Tjeneste: HJEMMEHJELP FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG Sum tjeneste: HJEMMEHJELP Tjeneste: HJEMMESYKEPLEIE FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG VAKTGODTGJ. BAKVAKT SJUKEVIKARER FERIEVIKARER LØN EKSTRAHJELP OVERTID ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJ PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL ANNA MED.FORB.MATERIELL ARBEIDSKLEDE VELFERDSTILTAK BRUKARAR ANNA FORB.MATERIELL TELEFONUTG. FAST NETT TELEFONUTG.MOBILNETT DATAKOMMUNIKASJON STILLINGSANNONSER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL TELEFONGODTGJØRSLE BENSIN REKVISITA ÅRSAVG. FORSIKRING VEDLIKEHOLD

31 11708 ANDRE TRANSPORTUTG KONTINGENTER LISENSER PROGRAMVARE ANDRE AVG. GEBYR OG LISENSER KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP MED.UTSTYR/INVENTAR LEIE/LEASING TRANSPORTM REF.SJUKEPENGER Sum tjeneste: HJEMMESYKEPLEIE Tjeneste: PERSONLIG ASSISTENT FAST LØNN ARB.G.AVG. 1 0 Sum tjeneste: PERSONLIG ASSISTENT 16 0 Tjeneste: AMBULERENDE VAKTMESTER BENSIN 1 0 Sum tjeneste: AMBULERENDE VAKTMESTER 1 0 Tjeneste: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT ANNA REFUSJON FRÅ STATEN Sum tjeneste: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT Tjeneste: TILSK. TIL VERN. PLASS FAST LØNN ANNA LØN OG TREKKPL.GODTGJ ARB.G.AVG ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER 0 40 Sum tjeneste: TILSK. TIL VERN. PLASS 7 40 Sum ansvar: 1375 HJEMMESYKEPLEIEN Sum grp Ansvar: 924 PLEIE OG OMSORG Grp Ansvar: 930 ENHET FOR KULTUR Ansvar: 1207 MUSIKK/KULTURSKOLE Tjeneste: SMOK FAST LØNN SJUKEVIKARER PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA FRITT SKULEMATERIELL SERVERING MØTER ANNA MATKJØP,SERVERING TELEFONUTG.MOBILNETT GÅVER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KONTINGENTER KJØP INVENTAR/UTSTYR ANNET VEDLIKEHOLD REPERASJONER MATR.VEDLIKEH.MASK./INVENTAR/UTSTYR ANDRE KJØP PRIVATE TJENESTER FORELDREBETALING ANDRE INNTEKTER

32 Sum tjeneste: SMOK Sum ansvar: 1207 MUSIKK/KULTURSKOLE Ansvar: 1410 ENHET FOR KULTUR Tjeneste: DIV. KULTURFORMÅL FAST LØNN PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA EDB - REKVISITA SERVERING VED KURS/OPPL TELEFONUTG.MOBILNETT ANDRE ANNONSER GÅVER KURSAVGIFTER ANDRE UG.VEDR.KURS/OPL KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KOSTGODT.GJ. OPPGAVEPL LISENSER PROGRAMVARE KJØP INVENTAR/UTSTYR DRIFTSREDUKSJON TILSK. PENSJONIST / HELSELAG ANNA SAL, AVG.FRITT Sum tjeneste: DIV. KULTURFORMÅL Sum ansvar: 1410 ENHET FOR KULTUR Ansvar: 1411 BIBLIOTEK Tjeneste: BIBLIOTEK FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG PENSJON K L P ARB.G.AVG KONTOREKVISITA EDB - REKVISITA AVISER.TIDSSKR.FAGL VELFERDSTILTAK BRUKARAR KURSAVGIFTER KM.GODTGJ.OPPGAVEPL KONTINGENTER KJØP INVENTAR/UTSTYR KJØP KUNST, MUSEUM M.M KJØP BØKER KJØP AV-MEDIA DRIFTSAVTALE DATASENTRAL Sum tjeneste: BIBLIOTEK Sum ansvar: 1411 BIBLIOTEK Ansvar: 1412 KINO Tjeneste: KINO FAST LØNN TARIFF FESTA TILLEGG PENSJON K L P ARB.G.AVG

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-2 08.02.2016. Bruker: AREI Klokken: 07:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 SIRDAL KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-2 08.02.2016. Bruker: AREI Klokken: 07:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: AREI Klokken: 07:57 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 55 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:27 Program: XKOST-A1 Versjon: 16

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:27 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 Bruker: AREI Klokken: 09:27 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 0 55.000 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8:

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8: NOTAT Avdeling: en Saksbeh.: Christina Ødegård Direkte tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no Vår ref.: 2014/895-1 Lnr.: 1041/2015 Dato: 18.02.2015 Høring - administrativ organisering

Detaljer

KS 070/13-Driftsbudsjett 2014

KS 070/13-Driftsbudsjett 2014 Bruker: LIDA Klokken: 13:23 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 0 0 189 181002 Etabl.tilsk. Husbanken 0 0-250 Sum ansvar: 1032 Boligtilskudd 0

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Administrasjonens forslag til spesifisert årsbudsjett 2016

Administrasjonens forslag til spesifisert årsbudsjett 2016 Administrasjonens forslag til spesifisert årsbudsjett 2016 Vedlegg: Driftsbudsjett 2016 pr. ansvar Investeringsbudsjett 2016 pr prosjekt DRIFTSBUDSJETT 2016 Pr. ANSVAR Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00

Detaljer

Investeringsregnskap 2009

Investeringsregnskap 2009 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180 29 654,00 29 801,00 1170 Diverse fellesutgift 097000 Overf. fra driftsreg 180-29 654,00-29 801,00 1170 Diverse fellesutgift Resultat 1171 It-investering

Detaljer