LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012

2 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift Fellesutgifter pensjon Fellesutgifter arb.g.avgift Utgiftsf. momskomp. drift utgifter Momskomp. påløpt i drift Fordelt fellesutg. pensjon Fordelt fellesutg. arb.g.avg inntekter Sentrale folkevalgte organer Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Godtgjørelse leder nofu Godtgjørelse leder overformynderi Møtegodtgjørelse kontrollutvalg Møtegodtgjørelse kommunestyret Møtegodtgjørelse formansskap/adm.utvalg Møtegodtgjørelse nofu Møtegodtgjørelse andre folkevalgte Godtgjørelse leirskoleopph Tapt arbeidsfortj. nofu Tapr arbeidsfortj. andre folkev Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter overformynderi Bevertning/møteutgifter Skolefrukt Div utgifter hjelpeverge Til disp for ordfører Rådmannens innstilling detaljbudsjett

3 11243 Til disp formannskapet Telefon, telefax Mobiltelefoni Annonsering Opplæring folkevalgte Opplæring amu Opplæring eldreråd Opplæring kontrollutvalg Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Oppgavepliktig skyss/kostgodtgj. kommunes Oppgavepliktig skyss/kostgodtgj. ordfører Oppgavepliktig skyss/kostgodtgj. nofu Oppgavepliktig skyss7kostgodtgj. formanns Oppgavepliktig skyss/kostgodtgj. andre fo Telefongodtgjørelse Inventar og utstyr Markedsføring bomuligheter Tilskudd til revisjon Ks kontingent Helgeland regionråd Tilskudd til sekon kjøp av tjenester fra aksjeselskap Tilskudd grendeutvalg Tilskudd politiske partier Tilskudd eldredagen Tilskudd til fordeling grendeutvalg Utgiftsf. momskomp. drift utgifter Momskomp. påløpt i drift inntekter Sentrale folkevalgte organer Stortings/Kommunevalg Rådmannens innstilling detaljbudsjett

4 10400 Overtid Møtegodtgjørelse Kontorutgifter Bevertning/møteutgifter Annonser, reklame, informasjon Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Inventar og utstyr Uforutsette utg utgifter Ref. fra private inntekter Stortings/Kommunevalg Servicekontoret Lønn i faste sillinger Lønn rengøringspersonell Lønn tillitsvalgt Ferievikar Vikarer utover arbeidsgiverperioden Vikarer innen arbeidsgiverperioden Ekstrahjelp Kommunale sommerjobber Overtid Div godtgjørelse Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Leirfjordnett Brukerundersøkelse Tilskuddsportalen Bevertning/møteutgifter Rådmannens innstilling detaljbudsjett

5 11200 Rengjøringsmidler Diverse utgifter Telefon, telefax Datakomm./linjeleie/sambandsleie Porto Edbdriftsutgifter Antivirusprogram Annonsering Informasjonstiltak Kommunesiden Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Telefongodtgjørelse Kles/uniformsgodtgjørelse Forsikring av person og personell Inventar og utstyr Uforutsette utg Leasing kopimaskin Leasing frankeringsmaskin Ikt samarbeid hald Kjøp av konsulenttjenester Reiseutgifter it partner Arkiv i Nordland Kjøp av bedriftshelsetjeneste Utgiftsf. momskomp. drift Avskrivninger utgifter Andre avgiftspliktige inntekter Annen ref. fra staten Momskomp. påløpt i drift Ref. fra private Internsalg inntekter Rådmannens innstilling detaljbudsjett

6 Servicekontoret Økonomi og Lønn Lønn i faste sillinger Ekstrahjelp Overtid Tellepenger Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Edbdriftsutgifter Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Telefongodtgjørelse innfordringsutgifter Inventar og utstyr Edb programvare arena Leie/leasing av maskiner Utgiftsf. momskomp. drift Andre overføringer utgifter Momskomp. påløpt i drift Ref. fra private inntekter Økonomi og Lønn Rådmannskontor Lønn i faste sillinger Ekstrahjelp Kommunale sommerjobber Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Rådmannens innstilling detaljbudsjett

7 10990 Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Bevertning/møteutgifter Velferdstiltak /kantine Diverse utgifter Julelunch ansatte Julegave ansatte Til disposisjon Telefon, telefax Kurs ansatte Velferdstiltak Opplæring/kurs i henh til oppl.plan Opplæring/kurs rådmann Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Oppgavepl. kilometergodtgjørelse Telefongodtgjørelse Inventar og utstyr Juridisk bistand Lederutvikling Andre konsulenttjenester Ks kontingent Oumidler Utgiftsf. momskomp. drift utgifter Momskomp. påløpt i drift inntekter Rådmannskontor Administrasjonsbygg Lønn i faste sillinger Vikarer utover arbeidsgiverperioden Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Rådmannens innstilling detaljbudsjett

8 10990 Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmidler Kles/uniformsgodtgjørelse Strøm/el.kraft til belysning/oppv Forsikring av bygg og anlegg Kommunale avgifter Utgiftsf. momskomp. drift Avskrivninger utgifter Utleie Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger forrige år Momskomp. påløpt i drift Ref. fra private Ref forsikringer inntekter Administrasjonsbygg Leirfjord Sokn Edbdriftsutgifter Forsikring av bygg og anlegg Husleie Kommunale avgifter Tilskudd til revisjon Utgiftsf. momskomp. drift Tilskudd kirkelig fellesråd Tilskudd andre trossamfunn Avskrivninger utgifter Husleie Momskomp. påløpt i drift inntekter Rådmannens innstilling detaljbudsjett

9 Leirfjord Sokn Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte bevilgninger Reservert bevilgning til lønnsoppgjør utgifter Reserverte tilleggsbevilgninger Administrasjon Lønn i faste sillinger Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Diverse utgifter Uforutsette utgifter Telefon, telefax Annonser, reklame, informasjon Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Telefongodtgjørelse Andre utgifter vedr. transport Inventar og utstyr Leasing av inventar og utstyr Uforutsette utg Utgiftsf. momskomp. drift utgifter Momskomp. påløpt i drift Refusjoner fra andre kommuner inntekter Administrasjon Rådmannens innstilling detaljbudsjett

10 2500 Voksenopplæring Lønn i faste sillinger Lønn lærere Lønn lærer minoritetspr Ferievikar Vikarer utover arbeidsgiverperioden Vikarer innen arbeidsgiverperioden Annen vikarlønn kurs/perm Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgivers andel Kollektiv ulykke og gruppeliv Pensjonsinnskudd stp Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Læremidler og undervisningsutstyr Lærebøker Fritt skolemateriell Skolebibliotek Rengjøringsmidler Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. reiseutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Skoleskyss Skyss asylsøkere Strøm/el.kraft til belysning/oppv Inventar og utstyr Uforutsette utg Kjøp av andre kommuners tjenester Utgiftsf. momskomp. drift Avsetninger til bundne fond utgifter Tilskudd minoritetsspråklige Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger forrige år Momskomp. påløpt i drift Rådmannens innstilling detaljbudsjett

11 17500 Refusjoner fra andre kommuner Bruk av bundne fond inntekter Voksenopplæring Ungdomstiltak Lønn i faste sillinger Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Diverse utgifter Telefon, telefax Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Telefongodtgjørelse Strøm/el.kraft til belysning/oppv Inventar og utstyr Utgiftsf. momskomp. drift Tilskudd ungdomsklubb utgifter Momskomp. påløpt i drift Ref. fra private inntekter Ungdomstiltak Fellesutgifter grunnskolen Lønn lærer spesialu Vikarer innen arbeidsgiverperioden Annen lønn Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgivers andel Kollektiv ulykke og gruppeliv Rådmannens innstilling detaljbudsjett

12 10910 Pensjonsinnskudd stp Arbeidsgiveravgift Bevertning/møteutgifter Kostutgifter v/kurs/opplæring Prosjekter Prosjekt entreprenørskap Kulturell skolesekk Kurs ansatte Annen utgift opplæring kompetansehev. r Ekskursjoner Leirskole Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. reiseutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Transport eldre/funksjonshemmede Andre utgifter vedr. transport Skoleskyss særlige vilkår Leasing av inventar og utstyr Edb utstyr IKT Uforutsette utg Kjøp av konsulenttjenester Andre konsulenttjenester Intern overføring Gjesteelev Ppt Tilskudd rkk Utgiftsf. momskomp. drift Valgfag Ungdomsskolen Avskrivninger utgifter Ref staten leirskole Momskomp. påløpt i drift Refusjon fra fylkeskommunen Ref fra fylket lærlinger Rådmannens innstilling detaljbudsjett

13 17303 Kulturell skolesekk Ref. fra private Bruk av bundne fond inntekter Fellesutgifter grunnskolen Leirfjord Barne og Ungdomsskole Lønn i faste sillinger Lønn vaktmestre Lønn rengøringspersonell Lønn lærere Lønn lærer minoritetspr Lønn funksjonstillegg Lønn lærer spesialu Lønn assistenter Fastlønn vikar Lønn miljøtjenesten Ferievikar Vikarer utover arbeidsgiverperioden Vikarer innen arbeidsgiverperioden Annen vikarlønn kurs/perm Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse Lønn eksamensutgifter Klesgodtgjørelse trekkpliktig Godtgjørelse leirskoleopphold Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgivers andel Kollektiv ulykke og gruppeliv Pensjonsinnskudd stp Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Annet forbruksmateriell Læremidler og undervisningsutstyr Lærebøker Rådmannens innstilling detaljbudsjett

14 11052 Arbeidsmateriell i undervisningen Fritt skolemateriell Skolebibliotek Formingsmateriell Heimkunnskap Materiell øremerkede midler Medisinsk forbruksmateriell Avslutning 10. klasse Kjøp av matvarer Skolefrukt Rengjøringsmidler Klær, sko, vernemat., tekstiler Velferdstiltak /kantine Kulturell skolesekk Ekskursjoner Leirskole Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Telefongodtgjørelse Skoleskyss Strøm/el.kraft til belysning/oppv Utgifter til oppvarming Kommunale avgifter Inventar og utstyr Leasing av inventar og utstyr Annet inventar og utstyr Edb utstyr Uforutsette utg Vedlikehold maskiner Vedlikehold bygninger Serviceavtale kontormaskiner Kjøp av konsulenttjenester Utgiftsf. momskomp. drift Avskrivninger utgifter Rådmannens innstilling detaljbudsjett

15 16290 Billettinntekter Annen utleie Ref staten leirskole Ref hine Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger forrige år Momskomp. påløpt i drift Ref barneverninst Refusjoner fra andre kommuner Ref gjesteelev Andre overføringer fra kommuner Ref. fra private Ref utdann.forbundet Internsalg Integreringstilskudd Bruk av bundne fond inntekter Leirfjord Barne og Ungdomsskole Tverlandet skole Lønn i faste sillinger Lønn lærere Lønn funksjonstillegg Lønn lærer spesialu Lønn assistenter Vikarer Vikarer innen arbeidsgiverperioden Overtid Lønn minoritetsspråklige Klesgodtgjørelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgivers andel Kollektiv ulykke og gruppeliv Pensjonsinnskudd stp Arbeidsgiveravgift Rådmannens innstilling detaljbudsjett

16 11000 Kontorutgifter Læremidler og undervisningsutstyr Lærebøker Fritt skolemateriell Skolebibliotek Formingsmateriell Heimkunnskap Rengjøringsmidler Ekskursjoner Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Kles/uniformsgodtgjørelse Skoleskyss Skoleskyss særlige vilkår Strøm/el.kraft til belysning/oppv Kommunale avgifter Inventar og utstyr Uforutsette utg Utgiftsf. momskomp. drift Avskrivninger utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger forrige år Momskomp. påløpt i drift Internsalg inntekter Tverlandet skole Ulvang skole Lønn i faste sillinger Lønn lærere Lønn funksjonstillegg Lønn assistenter Vikarer utover arbeidsgiverperioden Rådmannens innstilling detaljbudsjett

17 10203 Vikarer innen arbeidsgiverperioden Svangerskapsvikariat Annen vikarlønn kurs/perm Lærlingslønn Klesgodtgjørelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgivers andel Kollektiv ulykke og gruppeliv Pensjonsinnskudd stp Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Læremidler og undervisningsutstyr Lærebøker Fritt skolemateriell Skolebibliotek Formingsmateriell Heimkunnskap Rengjøringsmidler Datakomm./linjeleie/sambandsleie Ekskursjoner Skoleskyss Strøm/el.kraft til belysning/oppv Kommunale avgifter Inventar og utstyr Uforutsette utg Utgiftsf. momskomp. drift Avskrivninger utgifter Refusjon sykepenger Refusjon omsorgspermisjon Refusjon feriepenger forrige år Momskomp. påløpt i drift Ref utdann.forbundet inntekter Rådmannens innstilling detaljbudsjett

18 Ulvang skole Leines skole Strøm/el.kraft til belysning/oppv Uforutsette utg Utgiftsf. momskomp. drift Avskrivninger utgifter Momskomp. påløpt i drift inntekter Leines skole Sørlandet skole Lønn i faste sillinger Lønn lærere Lønn funksjonstillegg Lønn lærer spesialu Lønn assistenter Fastlønn vikar Vikarer Ferievikar Vikarer utover arbeidsgiverperioden Vikarer innen arbeidsgiverperioden Annen vikarlønn kurs/perm Klesgodtgjørelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgivers andel Kollektiv ulykke og gruppeliv Pensjonsinnskudd stp Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Læremidler og undervisningsutstyr Lærebøker Fritt skolemateriell Rådmannens innstilling detaljbudsjett

19 11056 Skolebibliotek Formingsmateriell Heimkunnskap Rengjøringsmidler Vedlikehold utstyr Ekskursjoner Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Skoleskyss Strøm/el.kraft til belysning/oppv Kommunale avgifter Uforutsette utg Utgiftsf. momskomp. drift Avskrivninger utgifter Brukerbetaling Momskomp. påløpt i drift Bruk av bundne fond inntekter Sørlandet skole Bjønnåsen SFO Lønn i faste sillinger Lønn assistenter Vikarer innen arbeidsgiverperioden Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Lek og sysselsettingsmateriell Kjøp av matvarer Utgiftsf. momskomp. drift utgifter Oppholdsbetaling sfo Rådmannens innstilling detaljbudsjett

20 16217 Kostpenger Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger forrige år Momskomp. påløpt i drift inntekter Bjønnåsen SFO Fellesutgifter barnehager Lønn i faste sillinger Lønn lærer minoritetspr Lønn øremerkede midler Lærlingslønn Støttekonbtakter/ledsagere Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Materiell øremerkede midler Bevertning/møteutgifter Prosjekter Telefon, telefax Kurs ansatte Kurs øremerkede midler Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Kles/uniformsgodtgjørelse Utgiftsf. momskomp. drift utgifter Statstilskudd driftsutgifter Statstilskudd leieutgifter Skjønnsmidler Tilskudd minoritetsspråklige Ref staten ørem midler Refusjon sykepenger Momskomp. påløpt i drift Rådmannens innstilling detaljbudsjett

21 17700 Ref. fra private Bruk av bundne fond inntekter Fellesutgifter barnehager Leland barnehage Lønn i faste sillinger Lønn lærer minoritetspr Fastlønn vikar Ferievikar Vikarer utover arbeidsgiverperioden Vikarer innen arbeidsgiverperioden Svangerskapsvikariat Annen vikarlønn kurs/perm Overtid Lærlingslønn Klesgodtgjørelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Lek og sysselsettingsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av matvarer Rengjøringsmidler Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Kles/uniformsgodtgjørelse Strøm/el.kraft til belysning/oppv Kommunale avgifter Inventar og utstyr Uforutsette utg Vedlikehold maskiner Utgiftsf. momskomp. drift Avskrivninger Rådmannens innstilling detaljbudsjett

22 utgifter Oppholdsbetaling i barnehager Matsalg til andre Kostpenger Statstilskudd driftsutgifter Refusjon sykepenger Refusjon omsorgspermisjon Refusjon feriepenger forrige år Momskomp. påløpt i drift Bruk av bundne fond inntekter Leland barnehage Leines barnehage Lønn i faste sillinger Fastlønn vikar Ferievikar Vikarer innen arbeidsgiverperioden Annen vikarlønn kurs/perm Overtid Lærlingslønn Klesgodtgjørelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Lek og sysselsettingsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av matvarer Rengjøringsmidler Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Kles/uniformsgodtgjørelse Strøm/el.kraft til belysning/oppv Kommunale avgifter Rådmannens innstilling detaljbudsjett

23 12000 Inventar og utstyr Uforutsette utg Vedlikehold maskiner Utgiftsf. momskomp. drift Avsetninger til bundne fond utgifter Oppholdsbetaling i barnehager Kostpenger Statstilskudd driftsutgifter Ref. statstilskud barnehager Skjønnsmidler Momskomp. påløpt i drift inntekter Leines barnehage Tverlandet barnehage Lønn i faste sillinger Lønn rengøringspersonell Ferievikar Vikarer utover arbeidsgiverperioden Vikarer innen arbeidsgiverperioden Annen vikarlønn kurs/perm Overtid Klesgodtgjørelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Lek og sysselsettingsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av matvarer Rengjøringsmidler Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Rådmannens innstilling detaljbudsjett

24 11653 Kles/uniformsgodtgjørelse Strøm/el.kraft til belysning/oppv Kommunale avgifter Inventar og utstyr Uforutsette utg Utgiftsf. momskomp. drift utgifter Oppholdsbetaling i barnehager Oppholdsbetaling sfo Matsalg til andre Kostpenger Statstilskudd driftsutgifter Refusjon sykepenger Momskomp. påløpt i drift inntekter Tverlandet barnehage Ulvang barnehage Lønn i faste sillinger Vikarer Ferievikar Vikarer utover arbeidsgiverperioden Vikarer innen arbeidsgiverperioden Annen vikarlønn kurs/perm Overtid Lærlingslønn Klesgodtgjørelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgivers andel Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Lek og sysselsettingsmateriell Kjøp av matvarer Rådmannens innstilling detaljbudsjett

25 11200 Rengjøringsmidler Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Kles/uniformsgodtgjørelse Strøm/el.kraft til belysning/oppv Kommunale avgifter Inventar og utstyr Uforutsette utg Utgiftsf. momskomp. drift utgifter Oppholdsbetaling i barnehager Oppholdsbetaling sfo Matsalg til andre Kostpenger Statstilskudd driftsutgifter Skjønnsmidler Refusjon sykepenger Refusjon omsorgslønn Refusjon feriepenger forrige år Momskomp. påløpt i drift inntekter Ulvang barnehage Sørlandet barnehage Lønn i faste sillinger Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift utgifter Oppholdsbetaling i barnehager inntekter Sørlandet barnehage Rådmannens innstilling detaljbudsjett

26 2700 Leirfjord Bibliotek Lønn i faste sillinger Ferievikar Vikarer innen arbeidsgiverperioden Annen vikarlønn kurs/perm Ekstrahjelp Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Faglitteratur/tidsskrift Annet forbruksmateriell Prosjekter Diverse utgifter Annonser, reklame, informasjon Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Strøm/el.kraft til belysning/oppv Inventar og utstyr Boksamling/musikk/avis/video Lydbøker Uforutsette utg Skjærgårdsbibliotek Utgiftsf. momskomp. drift Avsetninger til bundne fond utgifter Salg av bøker Andre gebyrer Refusjon sykepenger Momskomp. påløpt i drift Ref. fra private inntekter Leirfjord Bibliotek Rådmannens innstilling detaljbudsjett

27 2750 Kultur Lønn i faste sillinger Lønn lærere Lønn rengjøringspersonell hall Annen lønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse Annen lønn Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgivers andel Kollektiv ulykke og gruppeliv Pensjonsinnskudd stp Arbeidsgiveravgift Diverse utgifter Telefon, telefax Annonser, reklame, informasjon Folkebad og svømmekurs for barn Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Telefongodtgjørelse Drivstoff/olje Strøm/el.kraft til belysning/oppv Inventar og utstyr Vedllikehold bygning v/firma Vedlikehold turstier Vedlikehold uteområde Kjøp kulturskoletjenester Driftstilskudd Tilskudd teaterinstruktør Utgiftsf. momskomp. drift mai komite Tilskudd skolekorps Tilskudd tovåsen skianlegg Tilskudd ungdomsklubb Kulturmidler Rådmannens innstilling detaljbudsjett

28 14734 Ungdomsmidler Indianderfestival Kulturprosjekt Tilskudd helgeland museum Avskrivninger utgifter Salg arrangement Annen utleie Momskomp. påløpt i drift Refusjon fra fylkeskommunen Annen ref. fra fylket Refusjon fra alstahaug Ref. fra private Inntekter Indianderfestival Bruk av næringsfond inntekter Kultur Kulturhus Lønn i faste sillinger Ferievikar Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmidler Uforutsette utgifter Kles/uniformsgodtgjørelse Strøm/el.kraft til belysning/oppv Kommunale avgifter Utgiftsf. momskomp. drift Avskrivninger utgifter Momskomp. påløpt i drift Rådmannens innstilling detaljbudsjett

29 17509 Andre overføringer fra kommuner Internsalg inntekter Kulturhus Hall/Treningsrom Annen lønn Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgivers andel Arbeidsgiveravgift Vedlikehold utstyr Veiledning Strøm/el.kraft til belysning/oppv Inventar og utstyr Vedlikehold bygninger Utgiftsf. momskomp. drift Avskrivninger utgifter Sponsorinntekter Salg treningskort Utleie Momskomp. påløpt i drift Ref. fra private inntekter Hall/Treningsrom Administrasjon Lønn i faste sillinger Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Til disposisjon Rådmannens innstilling detaljbudsjett

30 11300 Telefon, telefax Mobiltelefoni Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Telefongodtgjørelse Andre utgifter vedr. transport Kontingenter Inventar og utstyr Utgiftsf. momskomp. drift utgifter Momskomp. påløpt i drift Annen ref. fra fylket inntekter Administrasjon Folkehelse Lønn i faste sillinger Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgiveravgift Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter utgifter Refusjon fra fylkeskommunen inntekter Folkehelse Samhandlingsreform Pasientutgifter utgifter Samhandlingsreform Rådmannens innstilling detaljbudsjett

31 3100 Sosialkontor/Nav Lønn i faste sillinger Overtid Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Drift Visma velferd Bevertning/møteutgifter Helseutgifter Telefon, telefax Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Oppgavepl. kilometergodtgjørelse Telefongodtgjørelse Strøm/el.kraft til belysning/oppv Uforutsette utg Kjøp av konsulenttjenester Tilskudd krisesenter Tilskudd lysam Overføringer til staten Utgiftsf. momskomp. drift Tilskudd til private barnehager Bidrag til livsopphold Næringstilskudd Ref staten kvalifiseringstilskudd Bidrag til boutgifter Omkostninger ved utlån Lån til livsopphold Disponering av trygd Lån forskudd trygdeytelser Avskrivninger utgifter Rådmannens innstilling detaljbudsjett

32 17012 Ref staten nav Annen ref. fra nav Momskomp. påløpt i drift Annen ref. fra fylket Fordelt fellesutg. flyktn Mottatt trygd Innbet. avdr. sos.lån inntekter Sosialkontor/Nav Boligtiltak Fordelt utbedringstilskudd Avsetninger til bundne fond Avskrivninger utgifter Andre statllige overføringer inntekter Boligtiltak Edruskapsvern Annen lønn Arbeidsgiveravgift Diverse utgifter Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Andre kjøpte tjenester Utgiftsf. momskomp. drift utgifter Andre gebyrer Momskomp. påløpt i drift inntekter Rådmannens innstilling detaljbudsjett

33 Edruskapsvern Flyktningeforvaltning Lønn i faste sillinger Ekstrahjelp Overtid Tolketjeneste Introduksjonsstønad Pensjonsinnskudd klp Arbeidsgivers andel Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Rengjøringsmidler Helseutgifter Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Andre utgifter vedr. transport Strøm/el.kraft til belysning/oppv Husleie Inventar og utstyr Edbprogramvare Uforutsette utg Miljø/trivsel/fritid Tolketjeneste Kjøp av konsulenttjenester Intern ovf til sosial/nav Utgiftsf. momskomp. drift Overføring av integreringstilskudd Bidrag til livsopphold Ref staten kvalifiseringstilskudd Lønnstilskudd Lån til livsopphold utgifter Rådmannens innstilling detaljbudsjett

34 16300 Husleie Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger forrige år Annen ref. fra nav Momskomp. påløpt i drift Ref. fra private Fordelt fellesutg. flyktn Andre statllige overføringer Mottatte avdrag på sos. lån Mottatte avdrag på andre lån inntekter Flyktningeforvaltning Barnevernadministrasjon Lønn i faste sillinger Ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Faglitteratur/tidsskrift Drift familia Bevertning/møteutgifter Telefon, telefax Edbdriftsutgifter Mobiltelefoni Annonser, reklame, informasjon Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Bilutgifter generelt Andre utgifter vedr. transport Inventar og utstyr Kjøp av konsulenttjenester Rådmannens innstilling detaljbudsjett

35 13508 Andre kjøpte tjenester Utgiftsf. momskomp. drift utgifter Momskomp. påløpt i drift Ref barneverninst Refusjon fra herøy Refusjon fra alstahaug Refusjon fra leirfjord Refusjon fra dønna Refusjon fra Træna inntekter Barnevernadministrasjon Barnevern Herøy Lønn i faste sillinger Svangerskapsvikariat Overtid Støttekonbtakter/ledsagere Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse Lønn avlastning Lønn tilsynsfører Pensjonsinnskudd klp Kollektiv ulykke og gruppeliv Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Faglitteratur/tidsskrift Drift familia Bevertning/møteutgifter Økonomisk bistand Mobiltelefoni Kurs ansatte Ikke oppg.pl reise/oppholdsutgifter Oppgavepl. reiseutgifter Oppgavepl. skyss/kostgodtgj Rådmannens innstilling detaljbudsjett

36 11602 Oppgavepl. kilometergodtgjørelse Andre oppgavepl. ytelser Utg.dekning fosterhjem Utg.dekning oppg. pl fosterheim Transport eldre/funksjonshemmede Andre utgifter vedr. transport Juridisk bistand Kjøp av konsulenttjenester Andre konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra fylket Ref. barnevern andre kommuner Ref. institusj.opph. andre kommuner Andre kjøpte tjenester Ref. andre utg. andre kommuner Utgiftsf. momskomp. drift Fylkesnemdsak Tilskudd til foreninger Forebyggende tiltak Tilskudd barnehage/sfo utgifter Refusjon sykepenger Refusjon omsorgspermisjon Momskomp. påløpt i drift Refusjon fra herøy Refusjon fra alstahaug inntekter Barnevern Herøy Barnevern Alstahaug Lønn i faste sillinger Overtid Støttekonbtakter/ledsagere Lønn fosterhjem Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelse Rådmannens innstilling detaljbudsjett

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Sum utgifter -450 000-900 000-900 000-900 000-3 150 000. Sum inntekter 0 0 0 0 0. Sum netto -450 000-900 000-900 000-900 000-3 150 000

Sum utgifter -450 000-900 000-900 000-900 000-3 150 000. Sum inntekter 0 0 0 0 0. Sum netto -450 000-900 000-900 000-900 000-3 150 000 Formannskapets innstilling i driftsbudsjett Kapittel : Administrasjonssjef 12: AP/FRP redusert ramme administrasjonssjef 450.000, fra og 900.000, fra og med 2017. Sted Ansvar: Rådmannskontor (1205) 10100.120.0

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930 Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 0930 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Ibestad rapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 29. januar kl 16.26 Side Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den 22.01.2014, klokka 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den 22.01.2014, klokka 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 16.01. Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 20112015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 20112015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 - tiltak med forklaringer -

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 - tiltak med forklaringer - LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling budsjett og økonomiplan - 15 - tiltak med forklaringer - Driftstiltak som er foreslått i rådmannens innstilling s. 2 Driftstiltak som ikke er foreslått i rådmannens

Detaljer

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Foreløpig rapport pr avdeling

Foreløpig rapport pr avdeling Avdeling: 1000 Felles 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0 2.750,00 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0 2.210,40 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0 580,30 31201 Gaver,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer