Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar"

Transkript

1 Enhet Steigen barneskole Ansvar Steigen barneskole FASTLØNN LÆRERE FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER FORSTERKET OPPLÆRING FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE FUNKSJONSTILLEGG SAMLINGSSTYRERTILLEGG VIKAR VED PERMISJON MED LØNN VIKAR SENIORPOLITIKK TURTILLEGG PREMIE STP Sum lønn og sosiale utg ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL MATERIALER TIL SLØYD/TEKSTILER TIL KUNST/H MATVARER TIL BRUK I UNDERVISNING FRITT SKOLEMATERIELL LEK OG SYSSELSETTINGSMATERIELL ANNET MATERIELL EKSKURSJONER GAVER TIL ANSATTE DIVERSE TJENESTEKJØP TELEFON/TELEFAX MOBILTELEFON OPPHOLDSUTGIFTER KURS LISENSER ÅRSGEBYR KOPIERINGAVTALER KONTINGENTER LEIE AV UTSTYR OG MASKINER SERVICE/REP SERVICE/REP. KONTORMASKINER KJØP FRA KOMMUNER Sum andre utgifter KOSTPENGER MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER REFUSJON FRA STATEN REFUSJON AV SYKELØNN REFUSJON AV FØDSELSPENGER INTERNE OVERFØRINGER Sum driftsinntekter

2 19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Steigen SFO FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER FRITT SKOLEMATERIELL LEK OG SYSSELSETTINGSMATERIELL EKSKURSJONER KONTINGENTER UTGIFTER TIL MODERASJON FRI LEKSEHJELP FRI ALLIDRETT FORELDREBETALING KOSTPENGER REFUSJON AV SYKELØNN INTERNE OVERFØRINGER NETTO UTGIFT ANSVAR NETTO UTGIFT ENHET STEIGEN SKOLE Enhet Plassen barneskole Ansvar Plassen barneskole FASTLØNN LÆRERE FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER FORSTERKET OPPLÆRING FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE FUNKSJONSTILLEGG SAMLINGSSTYRERTILLEGG VIKAR VED PERMISJON MED LØNN VIKAR SENIORPOLITIKK ANNEN LØNN MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG PREMIE STP Sum lønn og sosiale utgifter ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE BRUKER MATERIALER TIL SLØYD/TEKSTILER TIL KUNST/H MATVARER TIL BRUK I UNDERVISNING FRITT SKOLEMATERIELL LEK OG SYSSELSETTINGSMATERIELL ANNET MATERIELL KULTURAKTIVITET

3 11100 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL EKSKURSJONER GAVER TIL ANSATTE TELEFON/TELEFAX GAVER OPPHOLDSUTGIFTER KURS TRANSPORTTJENESTER LISENSER ÅRSGEBYR KOPIERINGAVTALER ANDRE AVGIFTER REDSKAP OG VERKTØY LEIE AV UTSTYR OG MASKINER SERVICE/REP. Sum andre utgifter OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET DIVERSE SALG AVG.FRITT SALG I KANTINE/KAFETERIA AVG.FRITT REFUSJON FRA STATEN REFUSJON AV FØDSELSPENGER FRA ANDRE Sum driftsinntekter NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Plassen SFO LEK OG SYSSELSETTINGSMATERIELL EKSKURSJONER UTGIFTER TIL MODERASJON FRI LEKSEHJELP FORELDREBETALING KOSTPENGER NETTO UTGIFT ANSVAR NETTO UTGIFT ENHET PLASSEN SKOLE Enhet Alvdal ungdomsskole Ansvar Alvdal ungdomsskole

4 10102 FASTLØNN LÆRERE FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER FUNKSJONSTILLEGG VIKAR VED PERMISJON MED LØNN VIKAR VED KURS/OPPLÆRING OVERTID MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG PREMIE STP Sum lønn og sosiale utgifter ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE BRUKER MATERIALER TIL SLØYD/TEKSTILER TIL KUNST/H MATVARER TIL BRUK I UNDERVISNING BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK FRITT SKOLEMATERIELL ANNET MATERIELL KULTURAKTIVITET MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL RENGJØRINGSMIDLER EKSKURSJONER HUSLEIE LISENSER KOPIERINGAVTALER LEIE AV DRIFTSMIDLER SERVICE/REP SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER INTERNE OVERFØRINGER Sum andre utgifter DIVERSE SALG AVG.FRITT REFUSJON AV SYKELØNN REFUSJON AV FØDSELSPENGER FRA ANDRE INTERNE OVERFØRINGER NETTO UTGIFT ANSVAR #NAVN? Ansvar Alvdal voksenopplæring FASTLØNN LÆRERE FUNKSJONSTILLEGG PREMIE STP UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE BRUKER FRITT SKOLEMATERIELL

5 11900 HUSLEIE KJØP FRA ANDRE KOMMUNER REFUSJON FRA STATEN NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Flyktningtjenesten INTRODUKSJONSSTØNAD PREMIE STP DIVERSE TJENESTEKJØP MOBILTELEFON TRANSPORTTJENESTER HUSLEIE LISENSER KJØP AV UTSTYR BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Introduksjonsordningen MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG INTRODUKSJONSSTØNAD PREMIE SPK DIVERSE TJENESTEKJØP TRANSPORTTJENESTER LISENSER KJØP AV UTSTYR BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO UTGIFT ANSVAR NETTO UTGIFT ENHET ALVDAL UNGD.SKOLE #NAVN? Enhet Helse Ansvar Legetjeneste FASTLØNN LEGER VIKAR VED PERMISJON MED LØNN FERIEVIKAR LØNN EKSTRAHJELP LØNN ENGASJEMENT LØNN MIDLERTIDIG STILLING OVERTID Sum lønn og sosiale utg FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDIKAMENTER ARBEIDSKLÆR

6 11204 VERNEUTSTYR GAVER TIL ANSATTE TELEFON/TELEFAX ANNONSER OPPHOLDSUTGIFTER KURS DRIVSTOFF TRANSPORTTJENESTER VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER HUSLEIE LISENSER KONTINGENTER KJØP AV UTSTYR MEDISINSK UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER LEIE AV UTSTYR OG MASKINER SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA STATEN KJØP FRA KOMMUNER KJØP FRA ANDRE KJØP AV VASKERITJENESTER Sum andre utgifter EGENANDEL TILLEGGSHONORAR FORBRUKSMATERIELL MEDISINER DIVERSE SALG AVG.FRITT REFUSJON FRA STATEN TRYGDEREFUSJON PASIENTER REFUSJON AV SYKELØNN REFUSJON AV FØDSELSPENGER REFUSJON FRA KOMMUNER FRA ANDRE Sum driftsinntekter NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Andre helseformål ANNEN LØNN AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND DIVERSE SALG AVG.FRITT REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN NETTO INNTEKT ANSVAR Ansvar Helseopplysningsprosjekt MØTEGODTGJØRELSE ANNET MATERIELL OPPHOLDSUTGIFTER KURS KONTINGENTER

7 NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Kommunefysioterapeut MØTEGODTGJØRELSE KONTORUTGIFTER ANDRE UTGIFTER KJØP AV UTSTYR REFUSJON FRA STATEN NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Helsestasjon/skolehelsetjeneste LØNN EKSTRAHJELP LØNN ENGASJEMENT OVERTID HONORAR (TR.PLIKTIG) MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG ANNET MATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDIKAMENTER ARBEIDSKLÆR VERNEUTSTYR OPPHOLDSUTGIFTER KURS KJØP AV UTSTYR VEDLIKEHOLD AV UTSTYR DRIFTSAVTALE DATA INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA FYLKESKOMMUNER TIL FYLK.KOMM. VEDLIKEHOLDSAVT KJØP FRA KOMMUNER DIVERSE SALG AVG.FRITT REFUSJON FRA STATEN FRA ANDRE BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Psykiatritjeneste

8 10220 VIKAR VED PERMISJON MED LØNN KVELDS OG NATTTILLEGG OVERTID ARBEIDSMARKEDSTILTAK STØTTEKONTAKTER MØTEGODTGJØRELSE FAGLITTERATUR UTGIFTER STØTTEKONTAKT GAVER TIL ANSATTE DIVERSE TJENESTEKJØP TELEFON/TELEFAX MOBILTELEFON ANNONSER INFORMASJON OPPHOLDSUTGIFTER KURS KJØP AV UTSTYR INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA KOMMUNER KJØP FRA ANDRE TIL ANDRE FOREBYGGENDE TILTAK REFUSJON FRA STATEN REFUSJON AV SYKELØNN NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Barnevernet ADMINISTRASJON TILTAK INNENFOR HJEMMET TILTAK UTENFOR HJEMMET NETTO UTGIFT BARNEVERNET Ansvar Krisesenter KJØP FRA KOMMUNER NETTO UTGIFT ANSVAR NETTO UTGIFT ENHET HELSE

9 Enhet Pleie, rehab. og omsorg (PRO) Ansvar Hjemmetjenesten VAKANSEVIKAR KVELDS/NATTTILLEGG ttrinn KVELDS/NATTTILLEGG timer LØR/SØNDAGSTILLEGG ttrinn LØR/SØNDAGSTILLEGG timer HELGE/HØYTIDSTILLEGG HJEMMEVAKT VIKAR VED AVSPASERING VIKAR VED PERMISJON MED LØNN VIKAR SENIORPOLITIKK FERIEVIKAR VIKAR ANNET KVELDS/NATTTILLEGG TIMER LØR/SØNDAGSTILLEGG TIMER HELGE/HØYTIDSTILLEGG LØNN EKSTRAHJELP Kvelds/natttillegg timer Lør/søndagstillegg timer OVERTID OMSORGSLØNN FORSKJØVET ARBEIDSTID Sum lønn og sosiale utg MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDIKAMENTER ARBEIDSKLÆR DIVERSE TJENESTEKJØP VELFERDSTILTAK FOR ANSATTE PORTO TELEFON/TELEFAX MOBILTELEFON DRIVSTOFF ÅRSAVGIFT TRANSPORTTJENESTER VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER KONTINGENTER ANDRE AVGIFTER KJØP AV UTSTYR REDSKAP OG VERKTØY KJØP AV MASKINER MEDISINSK UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD AV UTSTYR DRIFTSAVTALE DATA SERVICE/REP SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER

10 12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD Sum andre utgifter FORSINKELSESRENTER AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND BRUKERBETALING EGENANDEL REFUSJON AV SYKELØNN GAVER Sum driftsinntekter BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Aktivisering og støttetjenester LØNN EKSTRAHJELP NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar PRO felles VIKAR VED PERMISJON MED LØNN FERIEVIKAR ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL GAVER TIL ANSATTE DIVERSE TJENESTEKJØP PORTO TELEFON/TELEFAX MOBILTELEFON ANNONSER INFORMASJON OPPHOLDSUTGIFTER KURS FORELESER/KURSHOLDER SERVICERUTA LEIE AV LOKALER LISENSER KOPIERINGAVTALER KONTINGENTER KJØP AV UTSTYR GAT DRIFT SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER UDISPONERT AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND

11 17100 REFUSJON AV SYKELØNN REFUSJON AV FØDSELSPENGER FRA ANDRE BRUK AV FOND BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO UTGIFT Ansvar Solsida FASTLØNN LÆRERE KVELDS/NATTTILLEGG ttrinn KVELDS/NATTTILLEGG timer LØR/SØNDAGSTILLEGG ttrinn LØR/SØNDAGSTILLEGG timer HELGE/HØYTIDSTILLEGG DELTVAKT HJEMMEVAKT VIKAR VED AVSPASERING VIKAR VED PERMISJON MED LØNN VIKAR SENIORPOLITIKK FERIEVIKAR VIKAR ANNET KVELDS/NATTTILLEGG TIMER LØR/SØNDAGSTILLEGG LØR/SØNDAGSTILLEGG TIMER HELGE/HØYTIDSTILLEGG LØNN EKSTRAHJELP Kvelds/natttillegg timer Lør/søndagstillegg timer Helge/høytidsstillegg OVERTID ARBEIDSMARKEDSTILTAK FORSKJØVET ARBEIDSTID STØTTEKONTAKTER HONORAR (TR.PLIKTIG) Sum lønn og sosiale utg MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDIKAMENTER VERNEUTSTYR DIVERSE TJENESTEKJØP VELFERDSTILTAK FOR BRUKERE AKTIVITETSUTSTYR GAVER OPPHOLDSUTGIFTER KURS TRANSPORTTJENESTER EGEN TRANSPORT

12 12001 KJØP AV UTSTYR KJØP AV MASKINER MEDISINSK UTSTYR LEIE AV UTSTYR OG MASKINER VEDLIKEHOLD BYGNINGER VEDLIKEHOLD AV UTSTYR DRIFTSAVTALE DATA SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER KJØP FRA ANDRE Sum andre utgifter AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET OPPHOLDSBETALING KORTTIDSOPPHOLD OPPHOLDBETALING FRA FOLKETRYGDEN DIVERSE SALG AVG.FRITT KOSTPENGER MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER REFUSJON FRA STATEN REFUSJON AV SYKELØNN REFUSJON AV FØDSELSPENGER KOMPENSASJON MVA FRA INV FRA ANDRE INTERNE OVERFØRINGER OVERFØRING FRA FYLKESKOMM GAVER BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Sum driftsinntekter BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Kjøkken og vask FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER FASTLØNN KJØKKENPERSONALE OG VASKERI LØR/SØNDAGSTILLEGG ttrinn LØR/SØNDAGSTILLEGG timer HELGE/HØYTIDSTILLEGG VIKAR VED PERMISJON MED LØNN VIKAR SENIORPOLITIKK FERIEVIKAR VIKAR ANNET LØR/SØNDAGSTILLEGG TIMER HELGE/HØYTIDSTILLEGG LØNN EKSTRAHJELP Lør/søndagstillegg timer Helge/høytidsstillegg OVERTID FORSKJØVET ARBEIDSTID TURTILLEGG Sum lønn og sosiale utg FAGLITTERATUR RENGJØRINGSMIDLER

13 11203 ARBEIDSKLÆR DIVERSE TJENESTEKJØP ANDRE AVGIFTER KJØP AV UTSTYR KJØP AV MASKINER VEDLIKEHOLD AV UTSTYR DRIFTSAVTALE DATA SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER Sum andre utgifter DIVERSE SALG AVG.FRITT SALG I KANTINE/KAFETERIA AVG.FRITT KOSTPENGER MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER SALG KANTINE REFUSJON FRA STATEN REFUSJON AV SYKELØNN REFUSJON AV FØDSELSPENGER LÆRLINGETILSKUDD Sum driftsinntekter NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Dagtilbud og div. servicetjenester KVELDS/NATTTILLEGG ttrinn LØNN EKSTRAHJELP Kvelds/natttillegg timer Lør/søndagstillegg timer HONORAR (TR.PLIKTIG) ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR FAGLITTERATUR GAVER TIL ANSATTE DIVERSE TJENESTEKJØP VELFERDSTILTAK FOR BRUKERE AKTIVITETSUTSTYR TELEFON/TELEFAX ANNONSER TRANSPORTTJENESTER EGEN TRANSPORT KJØP AV UTSTYR KJØP AV MASKINER VEDLIKEHOLD BYGNINGER TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALEN AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND BRUKERBETALING

14 16004 EGENBETALING HUSFAR BILLETTINNTEKTER MVAFRIE FRA ANDRE OVERFØRINGER FRA ANDRE BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar TFF egen bolig VAKANSEVIKAR KVELDS/NATTTILLEGG ttrinn KVELDS/NATTTILLEGG timer LØR/SØNDAGSTILLEGG ttrinn LØR/SØNDAGSTILLEGG timer HELGE/HØYTIDSTILLEGG VIKAR VED PERMISJON MED LØNN VIKAR SENIORPOLITIKK FERIEVIKAR VIKAR ANNET KVELDS/NATTTILLEGG TTRINN KVELDS/NATTTILLEGG TIMER LØR/SØNDAGSTILLEGG TTRINN LØR/SØNDAGSTILLEGG TIMER HELGE/HØYTIDSTILLEGG LØNN EKSTRAHJELP LØNN ENGASJEMENT Kvelds/natttillegg timer Lør/søndagstillegg timer Helge/høytidsstillegg OVERTID OMSORGSLØNN FORSKJØVET ARBEIDSTID STØTTEKONTAKTER AVLASTNING MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG Sum lønn og sosiale utg ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL RENGJØRINGSMIDLER UTGIFTER STØTTEKONTAKT VERNEUTSTYR GAVER TIL ANSATTE DIVERSE TJENESTEKJØP VELFERDSTILTAK FOR ANSATTE TELEFON/TELEFAX MOBILTELEFON GAVER OPPHOLDSUTGIFTER KURS

15 11656 KLESGODTGJØRELSE DRIVSTOFF VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER ENERGI HUSLEIE LISENSER KJØP AV UTSTYR KJØP AV MASKINER MEDISINSK UTSTYR VEDLIKEHOLD AV UTSTYR INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA KOMMUNER KJØP FRA ANDRE OVERFØRING TIL ANDRE Sum andre utgifter EGENANDEL REFUSJON FRA STATEN REFUSJON AV SYKELØNN REFUSJON AV FØDSELSPENGER FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE Sum driftsinntekter BRUK AV DISP.FOND NETTO UTGIFT ANSVAR ANSVAR TFF INSTITUSJON LØNN TIL BOVEILEDERE FASTLØNN FAGPERSONLL OMSORGSLØNN PENSJONSPREMIE KLP KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE NETTO UTGIFT ANSVAR ANSVAR DAGTILBUD I TFF VIKAR ANNET STØTTEKONTAKTER AVLASTNING UTGIFTER STØTTEKONTAKT KMGODTGJ RIESER MED OFF. KOMMUNIKASJON KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE KOMMUNER KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE MOMSKOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE MOMSKOMPENSASJON SUM NETTO UTGIFT ANSVAR SUM NETTO UTGIFT AVD. TFF NETTO UTGIFT ENHET PRO Enhet NAV Ansvar Sosialadmin

16 10221 VIKAR VED KURS/OPPLÆRING LØNN EKSTRAHJELP ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR BANKGEBYR GAVER OPPHOLDSUTGIFTER KURS SAKSGEBYR ÅRSGEBYR KOPIERINGAVTALER KONTINGENTER VEDLIKEHOLD AV UTSTYR SERVICE/REP. KONTORMASKINER INTERNE OVERFØRINGER TILSKUDD TIL PROSJEKT SOMMERJOBB REFUSJON AV SYKELØNN REFUSJON AV FØDSELSPENGER NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Tilskudd bolig AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND BOSTØTTE Ansvar Sosialhjelp DIVERSE TJENESTEKJØP BANKGEBYR ANDRE AVGIFTER BIDRAG SOSIALOMSORG FORSKUDD PÅ TRYGD SOSIALE UTLÅN REFUSJON FRA NAV FRA ANDRE MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Kvalifiseringsordningen KVALIFISERINGSSTØNAD BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Ansvar Sommerjobb for ungdom LØNN EKSTRAHJELP NETTO UTGIFT ENHET NAV #NAVN? Enhet Landbruk og miljø Ansvar Landbruk Alvdal og Tynset

17 10220 VIKAR VED PERMISJON MED LØNN VIKAR ANNET LØNN EKSTRAHJELP LØNN ENGASJEMENT MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG Sum lønn og sosiale utg ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR FAGLITTERATUR VERNEUTSTYR DIVERSE TJENESTEKJØP TELEFON/TELEFAX MOBILTELEFON DATAKOMMUNIKASJON INTERNETT ANNONSER GAVER OPPHOLDSUTGIFTER KURS TRANSPORTTJENESTER EGEN TRANSPORT BOMPENGER OG PARKERINGSAVGIFT HUSLEIE LEIE AV LOKALER ÅRSGEBYR KOPIERINGAVTALER ANDRE AVGIFTER KJØP AV UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER LEIE AV UTSTYR OG MASKINER VEDLIKEHOLD AV VEIER KJØP AV RENHOLDSTJENESTER KONSULENTTJENESTER KJØP FRA KOMMUNER Sum andre utgifter GEBYRER ALVDAL GEBYRER TYNSET MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER REFUSJON FRA STATEN REFUSJON AV SYKELØNN REFUSJON AV FØDSELSPENGER REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FRA KOMMUNER FRA ANDRE INTERNE OVERFØRINGER Sum driftsinntekter NETTO UTGIFT ANSVAR

18 Ansvar Gebyrinntekter GEBYRER BYGGESAKSGEBYR GEBYRER TYNSET NETTO INNTEKT ANSVAR Ansvar Veterinærdekning KJØP FRA KOMMUNER ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Ansvar Kommuneskogen DIVERSE TJENESTEKJØP EIENDOMSAVGIFTER ÅRSGEBYR KJØP FRA ANDRE AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER AREALUTLEIE ERSTATNINGER AKSJEUTBYTTE BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO INNTEKT ANSVAR Ansvar Viltnemnda ANNEN EKSTRAHJELP ANNET FORBR.MATR DIVERSE TJENESTEKJØP TRANSPORTTJENESTER OVERFØRING TIL ANDRE AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND GEBYRER BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Ansvar Rovvilt LØNN ENGASJEMENT BANKGEBYR OPPLÆRING KJØP FRA KOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE REFUSJON FRA STATEN REFUSJON FRA KOMMUNER BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO UTGIFT ENHET LANDBRUK/MILJØ Enhet Kultur Ansvar Kulturadm. og aktiviteter

19 MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG INFORMASJON KOPIERINGAVTALER KONTINGENTER INTERNE OVERFØRINGER TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER FRIVILLIGSENTRALEN MAI ARRANGEMENT MIDLER TIL BARNE OG UNGDOMSRÅDET NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Bygdebok HONORAR (TR.PLIKTIG) TRYKKING OG KOPIERING BRUK AV DISP.FOND Ansvar Museum FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER LØNN ENGASJEMENT KULTURAKTIVITET PORTO INFORMASJON ENERGI GRUNNLEIE KONTINGENTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER VEDLIKEHOLD AV UTSTYR MUSEER HUSLEIE NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Kino KVELDS/NATTTILLEGG timer

20 10124 LØR/SØNDAGSTILLEGG timer HELGE/HØYTIDSTILLEGG LEIE AV FILM PORTO INFORMASJON KURS HUSLEIE LISENSER KONTINGENTER KJØP AV UTSTYR VEDLIKEHOLD AV UTSTYR DRIFTSAVTALE DATA SERVICE/REP KINOBILLETTER NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Alminnelige kulturformål HONORAR (TR.PLIKTIG) KULTURAKTIVITET INFORMASJON GAVER HUSLEIE KJØP AV UTSTYR TEATER I FJELLREGIONEN MUSIKERORDNINGER UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING KONSERTER/TEATER MUSEER BILLETTINNTEKTER MVAFRIE NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Naturforvaltning og friluftsliv TIL ANDRE BRUK AV DISP.FOND Ansvar Idrett og støtte til andres idrettsanlegg LØNN VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLD AV UTSTYR DRIFTSAVTALE NÆRINGSTILSKUDD TIL ANDRE BRUK AV DISP.FOND NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Svømmehall

21 KVELDS/NATTTILLEGG timer INFORMASJON BILLETTINNTEKTER MVAFRIE NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Aktivitetshuset Glimt ENERGI KOMMUNALE AVGIFTER ORDINÆRE AVSKRIVNINGER NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Flerbrukshus OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET KOMPENSASJON MVA FRA INV. Ansvar Folkebibliotek KVELDS/NATTTILLEGG ttrinn LØR/SØNDAGSTILLEGG ttrinn HONORAR (TR.PLIKTIG) ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR BOKTRAS PORTO TELEFON/TELEFAX DATAKOMMUNIKASJON GAVER OPPHOLDSUTGIFTER KURS KONTINGENTER KJØP AV UTSTYR BØKER/MUSIKK/VIDEO TIL FOLKEBIBLIOTEK DRIFTSAVTALE DATA INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA ANDRE DIVERSE SALG AVG.FRITT GEBYRER ERSTATNINGER OVERFØRING FRA FYLKESKOMM. NETTO UTGIFT ANSVAR

22 Ansvar Skolebibliotek LØR/SØNDAGSTILLEGG ttrinn MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK MOBILTELEFON TELEFONGODTGJØRELSE DRIFTSAVTALE DATA REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN ERSTATNINGER INTERNE OVERFØRINGER NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Kulturskole KVELDS/NATTTILLEGG ttrinn LØR/SØNDAGSTILLEGG timer FERIEVIKAR LØNN EKSTRAHJELP PREMIE STP UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE BRUKER FRITT SKOLEMATERIELL MATERIELL TIL MUSIKKUNDERVISNING KULTURAKTIVITET DIVERSE TJENESTEKJØP PORTO TELEFON/TELEFAX DATAKOMMUNIKASJON INTERNETT LEIE AV LOKALER VERKTØYGODTGJØRELSE ANDRE GODTGJØRELSER TRANSPORTTJENESTER VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER LEIE AV LOKALER LISENSER KOPIERINGAVTALER KONTINGENTER LEIE AV UTSTYR OG MASKINER SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER KONSULENTTJENESTER INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA KOMMUNER

23 13708 KJØP FRA ANDRE OVERFØRING TIL ANDRE UTGIFTER TIL MODERASJON AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND FORELDREBETALING INSTRUMENTLEIE REFUSJON AV SYKELØNN FRA ANDRE INTERNE OVERFØRINGER GAVER BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO UTGIFT ANSVAR NETTO UTGIFT ENHET KULTUR Enhet Kommunalteknikk Ansvar Maskindrift LØNN VEDLIKEHOLD DRIVSTOFF ÅRSAVGIFT FORSIKRING TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER REDSKAP OG VERKTØY VEDLIKEHOLD AV UTSTYR MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER FORDELTE UTGIFTER FORDELT LASTEBIL FORDELT TRAKTOR NETTO INNTEKT ANSVAR Ansvar Garasje og verksted FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER LØR/SØNDAGSTILLEGG timer LØNN VEDLIKEHOLD RENGJØRINGSMIDLER LEIE AV UTSTYR TELEFON/TELEFAX DATAKOMMUNIKASJON FORSIKRING TRANSPORTMIDLER ENERGI KOMMUNALE AVGIFTER REDSKAP OG VERKTØY KJØP AV MASKINER LEIE AV UTSTYR OG MASKINER VEDLIKEHOLD BYGNINGER VEDLIKEHOLD AV UTSTYR MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD FORDELTE UTGIFTER UTBYTTE

24 Ansvar Bil til fordeling internt DRIVSTOFF ÅRSAVGIFT VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Mercedes vaktbil dels med Brann DRIVSTOFF ÅRSAVGIFT VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Kommunalteknikk felles LØNN EKSTRAHJELP OVERTID TREKKPLIKTIG STIPEND ANNEN LØNN ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR MEDIKAMENTER RENGJØRINGSMIDLER VERNEUTSTYR GAVER TIL ANSATTE TELEFON/TELEFAX MOBILTELEFON KOMMUNALE AVGIFTER KOPIERINGAVTALER ANDRE AVGIFTER KJØP AV UTSTYR REDSKAP OG VERKTØY KJØP AV MASKINER INTERNE OVERFØRINGER DIVERSE SALG AVG.FRITT MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER FORDELTE UTGIFTER FOrDELT LØNN INVESTERING REFUSJON AV SYKELØNN

25 INTERNE OVERFØRINGER NETTO ANSVAR Ansvar Nyborg/Dalsegga FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER KVELDS/NATTTILLEGG ttrinn LØR/SØNDAGSTILLEGG timer VIKAR VED PERMISJON MED LØNN FERIEVIKAR LØNN EKSTRAHJELP Kvelds/natttillegg timer OVERTID LØNN VEDLIKEHOLD RENGJØRINGSMIDLER ARBEIDSKLÆR ENERGI KOMMUNALE AVGIFTER REDSKAP OG VERKTØY VEDLIKEHOLD BYGNINGER SERVICE/REP MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD KONSULENTTJENESTER OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET HUSLEIE MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER REFUSJON AV SYKELØNN KOMPENSASJON MVA FRA INV FRA ANDRE INTERNE OVERFØRINGER UTBYTTE NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Plassen skole bygning FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER LØNN VEDLIKEHOLD RENGJØRINGSMIDLER PORTO ENERGI KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVGIFTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INTERNE OVERFØRINGER

26 15700 OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET REFUSJON AV SYKELØNN KOMPENSASJON MVA FRA INV UTBYTTE NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Steigen skole bygning FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER VIKAR VED PERMISJON MED LØNN LØNN VEDLIKEHOLD RENGJØRINGSMIDLER ENERGI FESTEAVGIFTER KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVGIFTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INTERNE OVERFØRINGER OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET REFUSJON AV SYKELØNN KOMPENSASJON MVA FRA INV UTBYTTE NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Ungdomsskolen bygning FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER LØR/SØNDAGSTILLEGG timer FERIEVIKAR LØNN VEDLIKEHOLD RENGJØRINGSMIDLER MOBILTELEFON ENERGI KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVGIFTER REDSKAP OG VERKTØY VEDLIKEHOLD BYGNINGER MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INTERNE OVERFØRINGER FORSINKELSESRENTER HUSLEIE REFUSJON AV SYKELØNN REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN UTBYTTE

27 19400 BRUK AV DISP.FONDET NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Barnehagebygninger FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER KVELDS/NATTTILLEGG ttrinn FERIEVIKAR KVELDS/NATTTILLEGG TIMER LØR/SØNDAGSTILLEGG TIMER LØNN EKSTRAHJELP Kvelds/natttillegg timer LØNN VEDLIKEHOLD RENGJØRINGSMIDLER ENERGI HUSLEIE KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVGIFTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INTERNE OVERFØRINGER OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET KOMPENSASJON MVA FRA INV FRA ANDRE UTBYTTE BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Solsida sjukeheim bygning LØNN VEDLIKEHOLD RENGJØRINGSMIDLER DRIVSTOFF ENERGI KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVGIFTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER SERVICE/REP MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INTERNE OVERFØRINGER OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET HUSLEIE KOMPENSASJON MVA FRA INV FRA ANDRE INTERNE OVERFØRINGER UTBYTTE NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Omsorgsboliger

28 LØNN VEDLIKEHOLD ENERGI KOMMUNALE AVGIFTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INTERNE OVERFØRINGER HUSLEIE FRA ANDRE UTBYTTE NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Flyktningboliger LØNN EKSTRAHJELP ENERGI HUSLEIE KOMMUNALE AVGIFTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD HUSLEIE BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Ansvar Kommunale utleieboliger FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER LØNN VEDLIKEHOLD ENERGI FESTEAVGIFTER KOMMUNALE AVGIFTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INTERNE OVERFØRINGER HUSLEIE INTERNE OVERFØRINGER UTBYTTE NETTO INNTEKT ANSVAR Ansvar Brannstasjon FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER LØNN VEDLIKEHOLD

29 11800 ENERGI KOMMUNALE AVGIFTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET KOMPENSASJON MVA FRA INV UTBYTTE NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Boliger for spes. målgrupper FERIEVIKAR LØNN EKSTRAHJELP LØNN VEDLIKEHOLD RENGJØRINGSMIDLER ENERGI LEIE AV LOKALER KOMMUNALE AVGIFTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD HUSLEIE FRA ANDRE UTBYTTE NETTO INNTEKT ANSVAR Ansvar Jonstadbygget VEDLIKEHOLD LEIEINNTEKTER NETTO INNTEKT ANSVAR Ansvar Park/grønt LØNN EKSTRAHJELP LØNN VEDLIKEHOLD DRIVSTOFF REDSKAP OG VERKTØY VEDLIKEHOLD BYGNINGER VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Svømmehall FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER KVELDS/NATTTILLEGG ttrinn

30 10700 LØNN VEDLIKEHOLD RENGJØRINGSMIDLER VERNEUTSTYR TELEFON/TELEFAX ENERGI LEIE AV UTSTYR OG MASKINER VEDLIKEHOLD BYGNINGER MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BETALINGSGEBYRER HUSLEIE INTERNE OVERFØRINGER UTBYTTE NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Samf.hus/Aukrustsenter FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER LØNN VEDLIKEHOLD RENGJØRINGSMIDLER TELEFON/TELEFAX KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE AVGIFTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INTERNE OVERFØRINGER DRIFTSAVTALE AUKRUSTSENTER HUSLEIE MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER INTERNE OVERFØRINGER NETTO ANSVAR Ansvar Kommunale veier LØNN VEDLIKEHOLD DRIVSTOFF ENERGI GRUNNLEIE REDSKAP OG VERKTØY VEDLIKEHOLD BYGNINGER VEDLIKEHOLD AV VEIER BRØYTING AV PRIVATE MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD

31 12900 INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA STATEN KJØP FRA IKS ER OVERFØRING TIL ANDRE OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER KOMPENSASJON MVA FRA INV FRA ANDRE NETTO ANSVAR Ansvar Vei og gatelys LØNN VEDLIKEHOLD ENERGI VEDLIKEHOLD AV UTSTYR UTBYTTE NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Grindeggaprosjekt veg OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET KOMPENSASJON MVA FRA INV. NETTO UTGIFT KOMMUNALTEKNIKK Sjølkostområdene vann, avløp og renovasjon Ansvar Vannverk LØNN ENGASJEMENT LØNN VEDLIKEHOLD MOBILTELEFON ENERGI FESTEAVGIFTER ÅRSGEBYR KONTINGENTER REDSKAP OG VERKTØY VEDLIKEHOLD BYGNINGER VEDLIKEHOLD AV UTSTYR VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG DRIFTSAVTALE DATA MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA IKS ER AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG DIVERSE SALG AVG.FRITT KOMMUNALE ÅRSGEBYRER TILKNYTNINGSAVGIFT UTBYTTE

32 19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Ansvar Avløpsnett LØNN ENGASJEMENT OVERTID LØNN VEDLIKEHOLD ENERGI ÅRSGEBYR KONTINGENTER VEDLIKEHOLD BYGNINGER VEDLIKEHOLD AV UTSTYR VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG DRIFT AV RENSEANLEGG MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA IKS ER AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG DIVERSE SALG AVG.FRITT KOMMUNALE ÅRSGEBYRER TILKNYTNINGSAVGIFT UTBYTTE BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO INNTEKT ANSVAR Ansvar Renovasjon LØNN VEDLIKEHOLD INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA ANDRE KJØP FRA IKS ER AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG KOMMUNALE ÅRSGEBYRER MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND NETTO INNTEKT ANSVAR Ansvar Renseanlegg/slambehandling FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER LØNN ENGASJEMENT OVERTID LØNN VEDLIKEHOLD VERNEUTSTYR

33 TELEFON/TELEFAX MOBILTELEFON DATAKOMMUNIKASJON OPPHOLDSUTGIFTER KURS ENERGI FESTEAVGIFTER KOMMUNALE AVGIFTER ÅRSGEBYR KONTINGENTER REDSKAP OG VERKTØY VEDLIKEHOLD BYGNINGER VEDLIKEHOLD AV UTSTYR VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG DRIFT AV RENSEANLEGG MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD INTERNE OVERFØRINGER DRIFTSAVTALE KJØP FRA ANDRE KJØP FRA IKS ER AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG KOMMUNALE ÅRSGEBYRER MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER UTBYTTE NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Tømming septiktank/slamavskiller LØNN VEDLIKEHOLD KJØP FRA ANDRE KJØP FRA IKS ER AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND KOMMUNALE ÅRSGEBYRER MVAPLIKTIGE SALGSINNTEKTER BRUK AV FOND Ansvar Gjenvinning/sluttbehandl. av avfall KJØP AV MASKINER KJØP FRA ANDRE KJØP FRA IKS ER NETTO UTGIFT ANSVAR NETTO UTGIFT SELVKOST VAR Enhet Plassen barnehage Ansvar Plassen barnehage VIKAR VED PERMISJON MED LØNN VIKAR SENIORPOLITIKK FERIEVIKAR LØNN ENGASJEMENT OVERTID LÆRLINGER MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG 3 000

34 Sum lønn og sosiale utg FAGLITTERATUR LEK OG SYSSELSETTINGSMATERIELL RENGJØRINGSMIDLER ARBEIDSKLÆR EKSKURSJONER TELEFON/TELEFAX ANNONSER KOPIERINGAVTALER LEIE AV PC SERVICE/REP SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD ADVOKATBISTAND UTGIFTER TIL MODERASJON Inntektsreduksjon iflg. vedtak Sum andre utgifter FORELDREBETALING KOSTPENGER REFUSJON AV SYKELØNN REFUSJON AV FØDSELSPENGER LÆRLINGETILSKUDD FRA ANDRE BRUK AV BUNDET FOND Sum driftsinntekter NETTO UTGIFT ANSVAR Ansvar Plassen barnehage styrka tilbud VIKAR VED PERMISJON MED LØNN FERIEVIKAR OVERTID KILOMETERGODTGJØRING KOSTPENGER REFUSJON AV SYKELØNN NETTO UTGIFT ANSVAR NETTO UTGIFT ENHET PLASSEN BARNEHAGE Enhet Øwretun barnehage Ansvar Øwretun barnehage VIKAR VED AVSPASERING VIKAR VED PERMISJON MED LØNN VIKAR SENIORPOLITIKK

Regnskapsskjema 1 A. Regnskap budsjett budsjett Regnskap

Regnskapsskjema 1 A. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Regnskapsskjema 1 A Regnskapsskjema 1A Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap 2008 2008 2008 2007 Skatt på inntekt og formue -39 192 424-41 850 000-41 850 000-39 344 050 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Detaljert driftsbudsjett Konto Budsjett Budsjett

Detaljert driftsbudsjett Konto Budsjett Budsjett Detaljert driftsbudsjett 2017 Konto Budsjett Budsjett 2017 2016 Satser Arbeidsgiveravgift 0,064 Pensjon 0,1838 Feriepenger 1,12 Arbeidsmåneder 10,8461538462 Registrer kun i hvite felt Ny linje/slett linje=klikk

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kyrkjeleg administrasjon 2017 2018 2017 2016 Rekneskap 2015 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 260000 244426 10300 Løn ekstrahjelp 15657 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 30000 10803

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015 Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016

Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016 Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016 6000 101000 120 Lønn faste stil 585731 675897 694000 658000 754000 6000 101090 120 Feriepengeavs 70016 81108

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

Alle barnehage funksjon 202 og 221

Alle barnehage funksjon 202 og 221 Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Foreløpig rapport pr avdeling

Foreløpig rapport pr avdeling Avdeling: 1000 Felles 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0 2.750,00 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0 2.210,40 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0 580,30 31201 Gaver,

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer