1 Lesja kommune (2016) - År/Periode Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15"

Transkript

1 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1

2 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan Annen lønn Fast godtgjørelse ordfører Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Matvarer Andre utgifter Gaver/påskjønnelser Telefon Annonser/reklame/info Kurs Reise,diett Reise,diett kommunestyret Reise,diett andre utvalg Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Utgiftsføring mva drift Refusjon mva drift Sum ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan Ansvar: 104 Stortings- og kommunevalg Vikarer (minus renhold) Ekstrahjelp Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Reise,diett Sum ansvar: 104 Stortings- og kommunevalg Ansvar: 105 Støtte til politiske parti Tilskudd Sum ansvar: 105 Støtte til politiske parti Ansvar: 110 Kommunerevisjon/kontrollutvalg Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Annonser/reklame/info Kurs Reise,diett kommunestyret Reise,diett andre utvalg Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Kjøp tenester andre kommuner Kjøp tjenester fra andre kommuner Utgiftsføring mva drift Refusjon mva drift Sum ansvar: 110 Kommunerevisjon/kontrollutvalg Ansvar: 111 Arbeidsgiverkontroll Kjøp tenester andre kommuner Sum ansvar: 111 Arbeidsgiverkontroll Ansvar: 120 Rådmannens stab Lønn i faste stillinger

3 10200 Vikarer (minus renhold) Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Introduksjonsstønad Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Matvarer Andre utgifter Kjøp tolketjenester Telefon Kurs Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Inventar/utstyr Konsulenttjenester Advokattjenester Utgiftsføring mva drift Tilskudd Statstilskudd Ref.sykepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre kommuner Sum ansvar: 120 Rådmannens stab Ansvar: 130 Kommunekasse Lønn i faste stillinger Vikarer (minus renhold) Ekstrahjelp Annen lønn Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Andre utgifter Andre utgifter II Gaver/påskjønnelser Telefon Kurs Reise,diett Flyttegodtgjørelse Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Leasing/leie maskiner Driftsavtale skatt Utgiftsføring mva drift Annet salg, gebyrer o.l Andre betalinger Ref.foreldrepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre UTGÅR FRA Sum ansvar: 130 Kommunekasse

4 Ansvar: 131 Lønn og personal kontr Lønn i faste stillinger Vikarer (minus renhold) Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Andre utgifter Kurs Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Leasing/leie maskiner Utgiftsføring mva drift Ref.sykepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre kommuner Sum ansvar: 131 Lønn og personal kontr Ansvar: 145 Flyktninger Lønn i faste stillinger Kvalifiseringsstønad NAV Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Kjøp tolketjenester Telefon Kurs Reise,diett Inventar/utstyr Utgiftsføring mva drift Tilskudd Avsetninger bundne fond Statstilskudd Statstilskudd flyktninger Refusjon mva drift Sum ansvar: 145 Flyktninger Ansvar: 150 Adminstrasjonsbygninger Lønn i faste stillinger Vikarer (minus renhold) Overtid Annen lønn Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Andre utgifter Telefon Reise,diett

5 11800 Energi Forsikringer Vakttjenester Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Vedlikehold inventar Vedlikehold byggetjenester Renhold Konsulenttjenester Utgiftsføring mva drift Husleie Annet avg.pl. salg / avg. pl. husleie Ref.sykepenger Refusjon mva drift UTGÅR FRA Sum ansvar: 150 Adminstrasjonsbygninger Ansvar: 180 Andre nemnder Andre utgifter Sum ansvar: 180 Andre nemnder Ansvar: 182 Overformynderiet Porto/banktjenester Sum ansvar: 182 Overformynderiet Ansvar: 183 Kontroll salg/skjenking Konsulenttjenester Utgiftsføring mva drift Salg- og skjenkeavgifter Refusjon mva drift Sum ansvar: 183 Kontroll salg/skjenking Ansvar: 184 Eldreråd Godtgjørelse folkevalgte Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Kurs Reise,diett Reise,diett andre utvalg Utgiftsføring mva drift Tilskudd Refusjon mva drift Sum ansvar: 184 Eldreråd Ansvar: 185 Diverse utg. og innt Matvarer Andre utgifter Andre utgifter II Gaver/påskjønnelser Telefon Annonser/reklame/info Forsikringer Microsoft lisenser Service-/driftsavtaler, rep Utgiftsføring mva drift Tilskudd

6 16200 Annet salg, gebyrer o.l Refusjon mva drift Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre UTGÅR FRA Sum ansvar: 185 Diverse utg. og innt Ansvar: 189 Driftsutg. edb Lønn i faste stillinger Overtid Annen lønn Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontorutstyr EDB Matvarer Andre utgifter Andre utgifter II Telefon Hjemmesider Kurs Reise,diett Stipend Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Forsikringer Microsoft lisenser Inventar/utstyr Service-/driftsavtaler, rep Edb drift regnskap/remittering Konsulentbistand Driftsavtale skatt Konsulenttjenester Utgiftsføring mva drift Refusjon mva drift Sum ansvar: 189 Driftsutg. edb Ansvar: 190 Felles adm.utgifter Vikarer (minus renhold) Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Andre utgifter Telefon Porto/banktjenester Annonser/reklame/info Info.avis Kurs Driftsutgifter leiebiler Forsikringer Avgifter/gebyrer/lisenser OU-midler Leasing/leie transportmidler Leasing/leie maskiner

7 12205 Leie kopieringsmaskiner Konsulenttjenester Konsulenthonorar innkjøp Utgiftsføring mva drift Annet salg, gebyrer o.l Bet. kost Avgiftspliktig salg Refusjon mva drift UTGÅR FRA Sum ansvar: 190 Felles adm.utgifter Ansvar: 191 Bedriftshelsetjeneste Kjøp tenester andre kommuner Til andre Utgiftsføring mva drift Refusjon mva drift UTGÅR FRA Sum ansvar: 191 Bedriftshelsetjeneste Ansvar: 192 Rekrutteringsutg Annonser/reklame/info Reise,diett Flyttegodtgjørelse Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Utgiftsføring mva drift Refusjon mva drift Sum ansvar: 192 Rekrutteringsutg Ansvar: 194 Frikjøp av hovedtillitsvalgt Lønn i faste stillinger Pensjon KLP Pensjon STP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Sum ansvar: 194 Frikjøp av hovedtillitsvalgt Ansvar: 195 Lærlingeordningen Lønn i faste stillinger Tilleggslønn Ekstrahjelp Overtid Lønn lærlinger Klesgodtgjørelse Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Reise,diett Statstilskudd Refusjon fra Oppland fylke Refusjon fra andre Sum ansvar: 195 Lærlingeordningen Ansvar: 197 Avskrivninger i driftsregnskapet Avskrivninger Avskrivninger i driftsregnskapet

8 Sum ansvar: 197 Avskrivninger i driftsregnskapet Ansvar: 198 Tap kortsiktige fordringer Konsulenttjenester Tilskudd Sum ansvar: 198 Tap kortsiktige fordringer Ansvar: 199 Reserve/ till.bevilgninger Reservebevilgninger Tilleggsbev. ordf. disp Tilleggsbev. rådmannens disp Avsetning seniortiltak Sum ansvar: 199 Reserve/ till.bevilgninger Ansvar: 200 Adm. oppvekst Lønn i faste stillinger Annen lønn Pensjon KLP Pensjon STP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontorutstyr EDB Matvarer Andre utgifter Telefon Annonser/reklame/info Kurs Rammeplan barnehager Utviklingsprosjekt barnehage / skole Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Kjøp tenester andre kommuner Utgiftsføring mva drift Avsetninger bundne fond Statstilskudd Ref.sykepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre Rammetilskudd Sum ansvar: 200 Adm. oppvekst Ansvar: 201 Pp-tenesten Kjøp tenester andre kommuner Kjøp tjenester fra andre kommuner Sum ansvar: 201 Pp-tenesten Ansvar: 210 Lesja skole Lønn i faste stillinger Fast lønn kontor Fast lønn assistent Fast lønn fremmedspråklige

9 10104 Fastlønn musikkskolen Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Vikar kontor Annen lønn Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Pensjon STP Ulykkesforsikring kommunale Ulykkesforsikring lærere Gruppelivsforsikring kommunale Kollektiv/gruppeliv forsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontorutstyr EDB Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell til undervisning Andre frie skolesaker Læremidler Læremidler EDB Skolebibliotek Lærerbibliotek Matvarer Andre utgifter Andre utgifter II Kjøp tolketjenester Telefon Annonser/reklame/info Kurs Rammeplan barnehager Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Transportutgifter Skoleskyss oppland fylkeskommune Energi Forsikringer Vakttjenester Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Leasing/leie maskiner Konsulenttjenester UTGÅR FRA Utgiftsføring mva drift Husleie Statstilskudd Ref.sykepenger Ref.foreldrepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre Rammetilskudd Bruk av bundne fond Sum ansvar: 210 Lesja skole Ansvar: 211 Lesjaskog skole Lønn i faste stillinger

10 10101 Fast lønn kontor Fast lønn assistent Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Pensjon STP Ulykkesforsikring kommunale Ulykkesforsikring lærere Gruppelivsforsikring kommunale Kollektiv/gruppeliv forsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontorutstyr EDB Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell til undervisning Andre frie skolesaker Læremidler Læremidler EDB Skolebibliotek Lærerbibliotek Matvarer Andre utgifter Andre utgifter II Andre utgifter III Telefon Annonser/reklame/info Kurs Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Transportutgifter Skoleskyss oppland fylkeskommune Energi Forsikringer Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Utstyr til utleie Vedlikehold inventar Leasing/leie maskiner Leie kopieringsmaskiner Kjøp tenester andre kommuner Utgiftsføring mva drift Annet salg, gebyrer o.l Husleie Statstilskudd Ref.sykepenger Ref.foreldrepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre Sum ansvar: 211 Lesjaskog skole Ansvar: 270 Lesjaskog barnehage 10

11 10100 Lønn i faste stillinger Natt/helgetillegg Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Natt/helgetillegg vikarer Midlertidige stillinger Ekstrahjelp Overtid Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell til undervisning Matvarer Andre utgifter Telefon Kurs Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Energi Forsikringer Avgifter/gebyrer/lisenser Microsoft lisenser Inventar/utstyr Leasing/leie maskiner Renhold Utgiftsføring mva drift Egenbetaling Bet. kost Ref.sykepenger Ref.foreldrepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre Sum ansvar: 270 Lesjaskog barnehage Ansvar: 272 Lesja barnehage Lønn i faste stillinger Natt/helgetillegg Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Pensjon STP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell til undervisning Matvarer

12 11200 Andre utgifter Kjøp tolketjenester Telefon Kurs Reise,diett Stipend Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Skoleskyss oppland fylkeskommune Energi Forsikringer Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Leasing/leie maskiner Renhold Utgiftsføring mva drift Egenbetaling Bet. kost Statstilskudd Ref.sykepenger Ref.foreldrepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre Sum ansvar: 272 Lesja barnehage Ansvar: 273 Kjøremgrenda barnehage Lønn i faste stillinger Natt/helgetillegg Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell til undervisning Matvarer Andre utgifter Telefon Kurs Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Energi Forsikringer Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Leasing/leie maskiner Renhold Utgiftsføring mva drift Egenbetaling Bet. kost Ref.sykepenger Ref.foreldrepenger

13 17290 Refusjon mva drift Refusjon fra andre Sum ansvar: 273 Kjøremgrenda barnehage Ansvar: 274 Fellesutgifter barnehagene Lønn i faste stillinger Overtid Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Pensjon STP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontorutstyr EDB Andre utgifter Utgiftsføring mva drift Statstilskudd Ref.sykepenger Refusjon mva drift Sum ansvar: 274 Fellesutgifter barnehagene Ansvar: 276 Spesialpedagogisk hjelp i førskolealder Lønn i faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Ref.sykepenger Sum ansvar: 276 Spesialpedagogisk hjelp i førskolealder Ansvar: 280 Sfo Lesja Lønn i faste stillinger Vikarer (minus renhold) Vikar kontor Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Arbeidsmateriell til undervisning Matvarer Andre utgifter Inventar/utstyr Utgiftsføring mva drift Egenbetaling Ref.sykepenger Refusjon mva drift Sum ansvar: 280 Sfo Lesja Ansvar: 281 Sfo Lesjaskog Lønn i faste stillinger Vikarer (minus renhold) Ekstrahjelp Annen lønn Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Pensjon STP Ulykkesforsikring kommunale

14 10908 Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Utgiftsføring mva drift Egenbetaling Ref.sykepenger Refusjon mva drift Sum ansvar: 281 Sfo Lesjaskog Ansvar: 290 Musikk- og kulturskolen Kjøp tenester andre kommuner Ovf. andre kommuner Sum ansvar: 290 Musikk- og kulturskolen Ansvar: 294 Vaksenopplæring i skoleverket Lønn i faste stillinger Pensjon KLP Pensjon STP Arbeidsgiveravgift Kontorutstyr EDB Andre utgifter Annonser/reklame/info Reise,diett Forsikringer Kjøp tenester andre kommuner Utgiftsføring mva drift Ref.sykepenger Refusjon mva drift Sum ansvar: 294 Vaksenopplæring i skoleverket Ansvar: 295 Vaksenopplæring flyktninger Lønn i faste stillinger Vikarer (minus renhold) Pensjon KLP Pensjon STP Ulykkesforsikring kommunale Ulykkesforsikring lærere Gruppelivsforsikring kommunale Kollektiv/gruppeliv forsikring Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Andre utgifter Kjøp tolketjenester Telefon Annonser/reklame/info Reise,diett Skoleskyss oppland fylkeskommune Husleie Inventar/utstyr Kjøp tenester andre kommuner Utgiftsføring mva drift Statstilskudd Ref.sykepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre

15 Sum ansvar: 295 Vaksenopplæring flyktninger Ansvar: 300 Adm. helse og sosial Lønn i faste stillinger Overtid Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontorutstyr EDB Matvarer Andre utgifter Telefon Kurs Reise,diett Stipend Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Konsulenttjenester Utgiftsføring mva drift Tilskudd Tilskudd Avsetninger bundne fond Statstilskudd Ref. fra andre Refusjon mva drift Refusjon fra Oppland fylke Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre Sum ansvar: 300 Adm. helse og sosial Ansvar: 301 Lesjaskog dagsenter Lønn i faste stillinger Vikarer (minus renhold) Sommerjobb år Annen lønn Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell til undervisning Andre utgifter II Telefon Kurs Reise,diett Andre oppgavepliktige godtgjørelser Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Energi Forsikringer Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Utgiftsføring mva drift Ovf. andre kommuner

16 16200 Annet salg, gebyrer o.l Avgiftspliktig salg Ikke bruk Statstilskudd Ref.sykepenger Ref.foreldrepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre Sum ansvar: 301 Lesjaskog dagsenter Ansvar: 302 Tilrettelagt arbeid Kjøp tenester andre kommuner Sum ansvar: 302 Tilrettelagt arbeid Ansvar: 303 Samhandlingsreformen Telefon Kjøp tenester andre kommuner Kjøp tjenester fra andre kommuner Kjøp tjenester - intermediære senger Kjøp tjenester - øyeblikkelig hjelp KJøp tjenester - legevakt Kjøp tjenester - legevaktvarsling Kjøp tjenester - jordmor Kjøp tjenester - samfunnsmedisiner Overføring til staten Utgiftsføring mva drift Statstilskudd Refusjon mva drift Rammetilskudd Sum ansvar: 303 Samhandlingsreformen Ansvar: 310 Helsesøster Lønn i faste stillinger Annen lønn Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medisiner Andre utgifter Kjøp tolketjenester Telefon Kurs Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Inventar/utstyr Leie kopieringsmaskiner Utgiftsføring mva drift Refusjon mva drift Refusjon fra andre Andre refusjoner Sum ansvar: 310 Helsesøster Ansvar: 311 Jordmor 16

17 10100 Lønn i faste stillinger Natt/helgetillegg Tilleggslønn Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Kjøp tolketjenester Telefon Kurs Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Utgiftsføring mva drift Statstilskudd Ref.sykepenger Refusjon mva drift Sum ansvar: 311 Jordmor Ansvar: 321 Legetenesten Lønn i faste stillinger Fast lønn kontor Lønn legevakt Vikarer (minus renhold) Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontorutstyr EDB Medisinsk forbruksmateriell Medisiner Andre utgifter Andre utgifter II Kjøp tolketjenester Telefon Kurs Reise,diett Stipend Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Kjøring i næring Husleie Inventar/utstyr Utstyr til utleie Driftsavtaler edb Betaling kommunikasjon Utgiftsføring mva drift Egenbetaling Gebyrer Andre inntekter Bet. legeerklæringer Statstilskudd

18 17001 Ref. fra andre Statstilskudd fastlønn/turnuslege Ref.sykepenger Ref.foreldrepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre Sum ansvar: 321 Legetenesten Ansvar: 322 Fysioterapitenesten Lønn i faste stillinger Annen lønn Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Andre utgifter Telefon Kurs Reise,diett Stipend Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Inventar/utstyr Service-/driftsavtaler, rep Tenester fra andre Utgiftsføring mva drift Tilskudd Egenbetaling Annet salg, gebyrer o.l Statstilskudd fastlønn/turnuslege Refusjon mva drift Refusjon fra andre Sum ansvar: 322 Fysioterapitenesten Ansvar: 323 Folkehelse Annen lønn Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Matvarer Andre utgifter Telefon Annonser/reklame/info Kurs Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Service-/driftsavtaler, rep Utgiftsføring mva drift Tilskudd Avsetninger bundne fond Egenbetaling Statstilskudd Refusjon mva drift Refusjon fra Oppland fylke

19 17700 Refusjon fra andre Sum ansvar: 323 Folkehelse Ansvar: 328 Hjelpemiddellager Ekstrahjelp Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Inventar/utstyr Utstyr til utleie UTGÅR FRA Utgiftsføring mva drift Egenbetaling Refusjon mva drift Refusjon fra andre Sum ansvar: 328 Hjelpemiddellager Ansvar: 345 Psykisk helsevern Lønn i faste stillinger Annen lønn Lønn støttekontakter Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Andre utgifter Kjøp tolketjenester Telefon Annonser/reklame/info Kurs Reise,diett Andre oppgavepliktige godtgjørelser Inventar/utstyr Utgiftsføring mva drift Tilskudd Refusjon mva drift Sum ansvar: 345 Psykisk helsevern Ansvar: 350 Sosial- og familekontoret Lønn i faste stillinger Tilleggslønn Annen lønn Kvalifiseringsstønad NAV Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Andre utgifter Telefon Porto/banktjenester Kurs Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Husleie Inventar/utstyr

20 12200 Leasing/leie maskiner Kjøp tenester andre kommuner Utgiftsføring mva drift Tilskudd Tilskudd Tilskudd Utlån Ref.sykepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre Kompensasjon fra andre statlige institusjoner Tilbakebet. lån Sum ansvar: 350 Sosial- og familekontoret Ansvar: 353 Andre tenester Hjemkonsulent Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Andre oppgavepliktige godtgjørelser Tilskudd Ref.sykepenger Sum ansvar: 353 Andre tenester Ansvar: 354 Økonomisk og sosial hjelp Tilbakebet. lån Sum ansvar: 354 Økonomisk og sosial hjelp Ansvar: 359 Barnevern administrasjon Lønn i faste stillinger Overtid Annen lønn Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Telefon Kurs Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Inventar/utstyr Konsulenttjenester Advokattjenester Utgiftsføring mva drift Avsetninger bundne fond Statstilskudd Ref.sykepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre kommuner Rammetilskudd Bruk av bundne fond Sum ansvar: 359 Barnevern administrasjon Ansvar: 360 Barne og unge, forebyggende tiltak 20

21 10100 Lønn i faste stillinger Lønn lærlinger Lønn støttekontakter Lønn avlastning Lønn tilsynsfører Lønn besøk/fosterhjem Hjemkonsulent Lønn familierådskoordinatorer Tapt arbeidsfortjeneste Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Andre utgifter Andre utgifter II Kjøp tolketjenester Kurs Reise,diett Andre oppgavepliktige godtgjørelser Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Konsulenttjenester Inn på tunet Advokattjenester Utgiftsføring mva drift Tilskudd Tilskudd Ref. fra andre Ref.sykepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre kommuner Bruk av bundne fond Sum ansvar: 360 Barne og unge, forebyggende tiltak Ansvar: 361 Sommerleir Annen lønn Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Tilskudd Egenbetaling Sum ansvar: 361 Sommerleir Ansvar: 369 Skoglund - leilighet Lønn i faste stillinger Fast lønn kontor Natt/helgetillegg Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Natt/helgetillegg vikarer Ekstrahjelp Overtid Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell

22 11300 Telefon Reise,diett Tenester fra andre Statstilskudd Ref. fra andre Sum ansvar: 369 Skoglund - leilighet Ansvar: 370 Lesja sjukeheim Lønn i faste stillinger Natt/helgetillegg Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Natt/helgetillegg vikarer Ekstrahjelp Overtid Godtgjørelse folkevalgte Pensjon KLP Pensjon STP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medisiner Matvarer Andre utgifter Andre utgifter II Andre utgifter III Telefon Kurs Reise,diett Reise,diett kommunestyret Stipend Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Energi Forsikringer Avgifter/gebyrer/lisenser Microsoft lisenser Inventar/utstyr Inventar/utstyr kjøpt av gavemidler Service-/driftsavtaler, rep Vaskeritjeneste Utgiftsføring mva drift Avsetninger bundne fond Egenbetaling Annet salg, gebyrer o.l Bet. kost Statstilskudd Ref. fra andre Ref.sykepenger Ref.foreldrepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre Gaver/tiltak ansatte Gavemidler Bruk av bundne fond

23 19503 Bruk av bundne gavefond Sum ansvar: 370 Lesja sjukeheim Ansvar: 371 Eldres senter Lønn i faste stillinger Natt/helgetillegg Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Natt/helgetillegg vikarer Tilleggslønn vikarer Ekstrahjelp Overtid Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Andre utgifter Andre utgifter II Telefon Kurs Reise,diett Energi Forsikringer Avgifter/gebyrer/lisenser Microsoft lisenser Inventar/utstyr Vedlikehold inventar Inventar/utstyr kjøpt av gavemidler Service-/driftsavtaler, rep Renhold Utgiftsføring mva drift Avsetninger bundne fond Avsetninger bundne gavefond Egenbetaling Annet salg, gebyrer o.l Bet. kost Andre betalinger Ref.sykepenger Refusjon mva drift Gavemidler Bruk av bundne fond Sum ansvar: 371 Eldres senter Ansvar: 372 Lesjatun Kontormateriell Matvarer Andre utgifter Andre utgifter II Telefon Energi Forsikringer Avgifter/gebyrer/lisenser Microsoft lisenser

24 12000 Inventar/utstyr Inventar/utstyr kjøpt av gavemidler Service-/driftsavtaler, rep Renhold Utgiftsføring mva drift Egenbetaling Annet salg, gebyrer o.l Andre betalinger Refusjon mva drift Bruk av bundne gavefond Sum ansvar: 372 Lesjatun Ansvar: 373 Skoglund / Bekkefaret Lønn i faste stillinger Fast lønn kontor Natt/helgetillegg Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Natt/helgetillegg vikarer Ekstrahjelp Sommerjobb år Overtid Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontorutstyr EDB Matvarer Andre utgifter Telefon Kurs Reise,diett Reise,diett kommunestyret EK-godtgjørelse Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Energi Forsikringer Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Leie kopieringsmaskiner Service-/driftsavtaler, rep Renhold Utgiftsføring mva drift Egenbetaling Gebyrer Statstilskudd Ref.sykepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre Sum ansvar: 373 Skoglund / Bekkefaret Ansvar: 374 Trygdeleiligheter Andre utgifter Telefon

25 11400 Annonser/reklame/info Energi Forsikringer Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Service-/driftsavtaler, rep Utgiftsføring mva drift Husleie Refusjon mva drift Sum ansvar: 374 Trygdeleiligheter Ansvar: 375 Aktivitetstilbud Lønn støttekontakter Arbeidsgiveravgift Andre oppgavepliktige godtgjørelser Sum ansvar: 375 Aktivitetstilbud Ansvar: 376 Hjemmesykepleien Lønn i faste stillinger Natt/helgetillegg Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Natt/helgetillegg vikarer Tilleggslønn vikarer Ekstrahjelp Overtid Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medisiner Andre utgifter Telefon Kurs Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Driftsutgifter leiebiler Microsoft lisenser Inventar/utstyr Leasing/leie transportmidler Service-/driftsavtaler, rep Utgiftsføring mva drift Ref.sykepenger Ref.foreldrepenger Refusjon mva drift Sum ansvar: 376 Hjemmesykepleien Ansvar: 377 Pers. assistent Lønn i faste stillinger Natt/helgetillegg Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Natt/helgetillegg vikarer

26 10301 Ekstrahjelp Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kurs Statstilskudd Ref.sykepenger Sum ansvar: 377 Pers. assistent Ansvar: 378 Hjemmehjelp Lønn i faste stillinger Natt/helgetillegg Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Natt/helgetillegg vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Kurs Reise,diett Egenbetaling Ref.sykepenger Sum ansvar: 378 Hjemmehjelp Ansvar: 381 Omsorgslønn/avlastingslønn Omsorgslønn Arbeidsgiveravgift Sum ansvar: 381 Omsorgslønn/avlastingslønn Ansvar: 382 Ulike servicetiltak/transport Leasing/leie transportmidler Utgiftsføring mva drift Egenbetaling transport dagsenter Refusjon mva drift Sum ansvar: 382 Ulike servicetiltak/transport Ansvar: 383 Brukerstyrt pers. assistent Lønn i faste stillinger Ekstrahjelp Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Utgiftsføring mva drift Ref.sykepenger Refusjon mva drift

27 Sum ansvar: 383 Brukerstyrt pers. assistent Ansvar: 385 Trygghetsalarm/andre hjelpemiddel Andre utgifter Telefon Inventar/utstyr Leasing/leie transportmidler Vedlikehold byggetjenester Service-/driftsavtaler, rep Utgiftsføring mva drift Egenbetaling Refusjon mva drift Sum ansvar: 385 Trygghetsalarm/andre hjelpemiddel Ansvar: 410 Boliger til utleie Tilleggslønn Overtid Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Annonser/reklame/info Energi Forsikringer Husleie Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Vedlikehold byggetjenester Renhold Konsulenttjenester Utgiftsføring mva drift Husleie Refusjon mva drift Sum ansvar: 410 Boliger til utleie Ansvar: 416 Boligfelt Joramo Festeavgift Festeavgift Sum ansvar: 416 Boligfelt Joramo Ansvar: 430 Landbrukskontoret Lønn i faste stillinger Tilleggslønn Vikarer (minus renhold) Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontorutstyr EDB Matvarer Andre utgifter Telefon Annonser/reklame/info Info.avis Kurs Reise,diett Inventar/utstyr

28 14290 Utgiftsføring mva drift Ovf. andre kommuner Tilskudd Tilskudd Avsetninger bundne fond Gebyrer Statstilskudd Ref.sykepenger Ref.foreldrepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre kommuner Sum ansvar: 430 Landbrukskontoret Ansvar: 431 Tiltak- og næringsformål Lønn i faste stillinger Annen lønn Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontorutstyr EDB Matvarer Andre utgifter Telefon Annonser/reklame/info Kurs Reise,diett Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Vedlikehold byggetjenester Konsulenttjenester Konsulenthonorar innkjøp Utgiftsføring mva drift Tilskudd Husleie Festeavgift Refusjon mva drift Refusjon fra andre Sum ansvar: 431 Tiltak- og næringsformål Ansvar: 432 Lesjaverk utvikling Tilskudd Sum ansvar: 432 Lesjaverk utvikling Ansvar: 433 Grønn infrastruktur Andre utgifter Vedlikehold byggetjenester Konsulenttjenester Kjøp av tenester Utgiftsføring mva drift Refusjon mva drift Sum ansvar: 433 Grønn infrastruktur Ansvar: 439 Konsesjonsavg./konsesjonskraft m.m. 28

29 11200 Andre utgifter Provisjon form.konsesjonskraft Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Tilskudd Salg av konsesjonskraft (mva pliktig) Konsesjonsavgift/naturressursskatt Konsesjonskraft- / andre overføringsiinntekter Sum ansvar: 439 Konsesjonsavg./konsesjonskraft m.m Ansvar: 440 Utleiebyggi Lønn i faste stillinger Ekstrahjelp Klesgodtgjørelse Pensjon KLP Ulykkesforsikring kommunale Gruppelivsforsikring kommunale Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Andre utgifter Telefon Reise,diett Energi Forsikringer Husleie Festeavgift Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Leasing/leie maskiner Leie kopieringsmaskiner Vedlikehold byggetjenester Renhold Konsulenttjenester Utgiftsføring mva drift Annet salg, gebyrer o.l Husleie Festeavgift Annet avg.pl. salg / avg. pl. husleie Ref.sykepenger Refusjon mva drift Refusjon fra andre Sum ansvar: 440 Utleiebyggi Ansvar: 448 Fellesområde pelsdyr Festeavgift Festeavgift Sum ansvar: 448 Fellesområde pelsdyr Ansvar: 450 Ymse næringsformål Lønn i faste stillinger Konsulenttjenester Kjøp tenester andre kommuner Utgiftsføring mva drift Tilskudd Tilskudd

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015 Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Ibestad rapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 29. januar kl 16.26 Side Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer