Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)"

Transkript

1 Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

2 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN PERIODISERT LØNNSKOSTNAD KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER KONTINGENT (kommunalt medlemskap) EDB-LISENSER IKT- UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRA KONSULENTTJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON TILLEGGSBEVILGNINGER RÅDMANNEN KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN Ansvar/Avdel: 110 FOLKEVALGTE 1010 FASTLØNN OVERTID ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTAKTER GODTGJØRELSE ORDFØRER/VARAORDFØRER GODTGJØRING RÅD/UTVALG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER REFUSJON LØNN ARBEIDSGIVER UTGIFTSDEKNING PORTO TELEFON BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS

3 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER KONTINGENT (kommunalt medlemskap) EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRA MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA Sum ansvar/avdel: 110 FOLKEVALGTE Ansvar/Avdel: 111 VALG 1040 OVERTID ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER GODTGJØRING RÅD/UTVALG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER UTGIFTSDEKNING PORTO ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON EKSTERNE TRYKKE- OG KOPIERINGSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER HUSLEIE, LEIE AV LOKALER IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRA MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA Sum ansvar/avdel: 111 VALG Ansvar/Avdel: 130 STRATEGI OG UTVIKLING 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL MEDIKAMENTER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER

4 1143 EKSTERNE TRYKKE- OG KOPIERINGSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING DRIFT AV TRANSPORTMIDLER IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V KONTINGENT (kommunalt medlemskap) RETTSGEBYR, UTGIFT, jf INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRA KONSULENTTJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE FORSINKINGSRENTE ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) RETTSGEBYR, INNTEKT, jfr INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE TILSKUDD FRA KOMMUNER Sum ansvar/avdel: 130 STRATEGI OG UTVIKLING Ansvar/Avdel: 131 REVISJON 1270 KONSULENTTJENESTER FORVALTNINGSREVISJON SELSKAPSKONTROLL MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE Sum ansvar/avdel: 131 REVISJON Ansvar/Avdel: 132 KONTROLLUTVALG 1081 GODTGJØRING RÅD/UTVALG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KONSULENTTJENESTER FORVALTNINGSREVISJON TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE Sum ansvar/avdel: 132 KONTROLLUTVALG Ansvar/Avdel: 660 NÆRINGSTILTAK 4

5 1010 FASTLØNN ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER FORSIKRINGER HUSLEIE, LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR IKT- UTSTYR KONSULENTTJENESTER INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA FYLKESKOMMUNER/- INSTITUSJONER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON TILSKUDD TIL FYLKESKOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFOND NÆRINGSTILSKUDD FORSINKINGSRENTE AVSETNING TIL NÆRINGSFONDET OVERFØRINGER TIL INVESTERINGSREGNSKAPET AVSKRIVINGER AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV UTVIKLINGSFOND BRUK AV NÆRINGSFONDET MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 660 NÆRINGSTILTAK Sum grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Grp. Ansvar: 11 Fellesposter Ansvar/Avdel: 119 DIVERSE 1010 FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE HOVEDTILLITSVALGTE

6 1090 KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER VELFERDSMIDLER ANSATTE ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V KONTINGENT (kommunalt medlemskap) INVENTAR KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE TILLEGGSBEVILGNINGER FORMANNSKAPET SENTRALE INNSPARINGSTILTAK TILLEGGSBEVILGNINGER RÅDMANNEN BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA TILSKUDD FRA STATEN Sum ansvar/avdel: 119 DIVERSE Ansvar/Avdel: 120 PROSJEKTARBEID SEKTOROVERGRIPENDE 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV UTVIKLINGSFOND Sum ansvar/avdel: 120 PROSJEKTARBEID SEKTOROVERGRIPE Ansvar/Avdel: 210 GRUNNSKOLE FELLESSKAP 1010 FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE EKSTRAHJELP KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR LEIRSKOLEOPPHOLD BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER UTGIFTSDEKNING ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)

7 1171 SKOLESKYSS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER YRKESSKADEFORSIKRING AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER IKT- UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRA KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE AVSETNING TIL BUNDNE FOND REFUSJON FRA STATEN KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER Sum ansvar/avdel: 210 GRUNNSKOLE FELLESSKAP Sum grp. Ansvar: 11 Fellesposter Grp. Ansvar: 12 Fellestjenesten Ansvar/Avdel: 109 SKJENKESAKER 1100 KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA Sum ansvar/avdel: 109 SKJENKESAKER Ansvar/Avdel: 112 OVERFORMYNDERI 1081 GODTGJØRING RÅD/UTVALG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING PORTO REPRESENTASJONSKOSTNADER GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING KONSULENTTJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA Sum ansvar/avdel: 112 OVERFORMYNDERI Ansvar/Avdel: 113 FELLESTJENESTEN 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG KORTTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID

8 1090 KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING GAVER TIL ANSATTE (fellestjenesten) ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER VELFERDSMIDLER ANSATTE PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER YRKESSKADEFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING HUSLEIE, LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V KONTINGENT (kommunalt medlemskap) EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR LEIE/LEASING AV MASKINER LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRA KONSULENTTJENESTER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE BEDRIFTSHELSETJENESTEN MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON TILSKUDD TIL FYLKESKOMMUNER ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER AVGIFTSPLIKTIG SALG FORDELTE UTGIFTER REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE Sum ansvar/avdel: 113 FELLESTJENESTEN Ansvar/Avdel: 114 IKT 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG

9 1040 OVERTID LÆRLINGER KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER TELEFON LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRA KONSULENTTJENESTER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON AVSKRIVINGER ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER AVGIFTSPLIKTIG SALG FORDELTE UTGIFTER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 114 IKT Sum grp. Ansvar: 12 Fellestjenesten Grp. Ansvar: 13 Kultur Ansvar/Avdel: 126 RINGEBU SKYSSTASJON 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG EKSTRAHJELP KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON INFORMASJONSMATERIELL OPPLÆRING, KURS OU-FOND

10 1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER STRØM HUSLEIE, LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPERASJONER RENHOLD OG VASKERITJENESTER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) AVGIFTSPLIKTIG SALG BILLETTINNTEKTER, MVA-PLIKTIG FRA ANDRE (PRIVATE) FRA ANDRE - INNBETALING VEDR. LEIRSKOLE TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER Sum ansvar/avdel: 126 RINGEBU SKYSSTASJON Ansvar/Avdel: 240 RINGEBU KULTURSKOLE 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG LANGTIDSVIKAR KORTTIDSVIKAR EKSTRAHJELP ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER ARBEIDSTØY PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) VERKTØYGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR PERIODISK VELIKEHOLD KONSULENTTJENESTER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER

11 1620 ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER BRUK AV BUNDNE FOND Sum ansvar/avdel: 240 RINGEBU KULTURSKOLE Ansvar/Avdel: 250 UNGDOMS- OG IDRETTSARBEID 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG EKSTRAHJELP KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR KJØP FRA FYLKESKOMMUNER/- INSTITUSJONER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE AVSKRIVINGER MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 250 UNGDOMS- OG IDRETTSARBEID Ansvar/Avdel: 252 KULTUR OG KIRKE 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG EKSTRAHJELP ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON BANKGEBYRER

12 1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR FYRTÅRNARRANGEMENT INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE TIL KIRKELIG FELLESRÅD AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND AVSETNING TIL BUNDNE FOND AVSKRIVINGER MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER TILSKUDD FRA STATEN ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV KULTURBASERT NÆRINGSFOND BRUK AV BUNDNE FOND MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 252 KULTUR OG KIRKE Ansvar/Avdel: 253 RINGEBU PRESTEGÅRD 1274 FYRTÅRNARRANGEMENT OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE AVGIFTSPLIKTIG SALG BRUK AV KULTURBASERT NÆRINGSFOND Sum ansvar/avdel: 253 RINGEBU PRESTEGÅRD Ansvar/Avdel: 270 BIBLIOTEKET 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG EKSTRAHJELP OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER UTGIFTSDEKNING POST, BANKTJENESTER

13 1131 PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR ANNET UTSTYR BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) KONSULENTTJENESTER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON AVSETNING TIL BUNDNE FOND ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) BRUK AV BUNDNE FOND Sum ansvar/avdel: 270 BIBLIOTEKET Sum grp. Ansvar: 13 Kultur Grp. Ansvar: 21 Ringebu skole Ansvar/Avdel: 214 RINGEBU SKOLE 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG FASTLØNN LÆRERE KORTTIDSVIKAR VIKARER LÆRERE OVERTID KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL LEIRSKOLEOPPHOLD SKOLEBØKER (avg.fritt) MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER POST, BANKTJENESTER PORTO TELEFON BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON

14 1150 OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING DRIFT AV TRANSPORTMIDLER IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) INVENTAR OG UTSTYR KJØKKEN LEIE/LEASING AV MASKINER LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER KONSULENTTJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON SENTRALE INNSPARINGSTILTAK AVSETNING TIL BUNDNE FOND BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER REF. FRA NAV (arb.markedstiltak) SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD BRUK AV BUNDNE FOND Sum ansvar/avdel: 214 RINGEBU SKOLE Ansvar/Avdel: 284 RINGEBU SKOLEFRITIDSORDNING 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER INVENTAR LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING REF. FRA NAV (arb.markedstiltak) SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA

15 1770 FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar/avdel: 284 RINGEBU SKOLEFRITIDSORDNING Sum grp. Ansvar: 21 Ringebu skole Grp. Ansvar: 22 Fåvang skole Ansvar/Avdel: 216 FÅVANG SKOLE 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG FASTLØNN LÆRERE KORTTIDSVIKAR VIKARER LÆRERE EKSTRAHJELP KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL LEIRSKOLEOPPHOLD SKOLEBØKER (avg.fritt) MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER VELFERDSMIDLER ANSATTE POST, BANKTJENESTER PORTO TELEFON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING DRIFT AV TRANSPORTMIDLER SKOLESKYSS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER HUSLEIE, LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER MATERIALER TIL PERIODISK VEDLIKEHOLD KONSULENTTJENESTER TJENESTER FRA MGR OVERFØRING TIL STATEN MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON AVSETNING TIL BUNDNE FOND TILFELDIG UTLEIE AV LOKALER

16 1690 FORDELTE UTGIFTER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) MOTTATTE GAVER Sum ansvar/avdel: 216 FÅVANG SKOLE Ansvar/Avdel: 286 FÅVANG SKOLEFRITIDSORDNING 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR VIKARER LÆRERE KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER TELEFON OU-FOND SKOLESKYSS AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR MEDISINSK UTSTYR INVENTAR OG UTSTYR KJØKKEN MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON AVSETNING TIL BUNDNE FOND BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER GEBYR FOR PLANSAKER VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER Sum ansvar/avdel: 286 FÅVANG SKOLEFRITIDSORDNING Sum grp. Ansvar: 22 Fåvang skole Grp. Ansvar: 23 Ringebu ungdomsskole Ansvar/Avdel: 211 RINGEBU UNGDOMSSKOLE 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG FASTLØNN LÆRERE LANGTIDSVIKAR KORTTIDSVIKAR VIKARER LÆRERE PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

17 1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER LÆRLINGER TOLKETJENESTE KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL LEIRSKOLEOPPHOLD SKOLEBØKER (avg.fritt) MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER VELFERDSMIDLER ANSATTE PORTO TELEFON LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING SKOLESKYSS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER KONSULENTTJENESTER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE BIDRAG AVSETNING TIL BUNDNE FOND BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER TILFELDIG UTLEIE AV LOKALER AVGIFTSPLIKTIG SALG REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN TILSKUDD FRA KOMMUNER

18 1890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD BRUK AV BUNDNE FOND Sum ansvar/avdel: 211 RINGEBU UNGDOMSSKOLE Ansvar/Avdel: 260 VOKSENOPPLÆRINGEN 1010 FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE VIKARER LÆRERE PERIODISERT LØNNSKOSTNAD KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER SKOLEBØKER (avg.fritt) MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER VELFERDSMIDLER ANSATTE POST, BANKTJENESTER PORTO TELEFON BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING DRIFT AV TRANSPORTMIDLER SKOLESKYSS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER AVSETNING TIL BUNDNE FOND ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER REF. FRA NAV (arb.markedstiltak) SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) FRA ANDRE - INNBETALING VEDR. LEIRSKOLE INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER

19 1810 TILSKUDD FRA STATEN RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD BRUK AV BUNDNE FOND Sum ansvar/avdel: 260 VOKSENOPPLÆRINGEN Sum grp. Ansvar: 23 Ringebu ungdomsskole Grp. Ansvar: 25 Barnehagene Ansvar/Avdel: 230 BARNEHAGE FELLESSKAP 1100 KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER UNDERVISNINGSMATERIELL LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS YRKESSKADEFORSIKRING EDB-LISENSER IKT- UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRA TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON AVSETNING TIL BUNDNE FOND REFUSJON FRA STATEN KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) BRUK AV BUNDNE FOND Sum ansvar/avdel: 230 BARNEHAGE FELLESSKAP Ansvar/Avdel: 231 RINGEBU BARNEHAGE 1010 FASTLØNN LANGTIDSVIKAR KORTTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL MEDIKAMENTER BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING

20 1169 TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER EDB-LISENSER INVENTAR MEDISINSK UTSTYR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN Sum ansvar/avdel: 231 RINGEBU BARNEHAGE Ansvar/Avdel: 232 FÅVANG BARNEHAGE 1010 FASTLØNN LANGTIDSVIKAR KORTTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL MEDIKAMENTER BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING DRIFT AV TRANSPORTMIDLER SKOLESKYSS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON

21 1600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar/avdel: 232 FÅVANG BARNEHAGE Ansvar/Avdel: 233 FAMILIEBARNEHAGENE 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER UTGIFTSDEKNING PORTO TELEFON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER EDB-LISENSER INVENTAR MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE UTGIFTER TIL SØSKENMODERASJON REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar/avdel: 233 FAMILIEBARNEHAGENE Ansvar/Avdel: 234 PRIVATE BARNEHAGER 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE UTGIFTER TIL SØSKENMODERASJON Sum ansvar/avdel: 234 PRIVATE BARNEHAGER Sum grp. Ansvar: 25 Barnehagene Grp. Ansvar: 30 Helse og mestring 21

22 Ansvar/Avdel: 310 LEGETJENESTEN 1010 FASTLØNN LANGTIDSVIKAR KORTTIDSVIKAR FERIE- OG HØGTIDSVIKAR EKSTRAHJELP KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDIKAMENTER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER ARBEIDSTØY PORTO TELEFON LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER HUSLEIE, LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR MEDISINSK UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRA KONSULENTTJENESTER KJØP FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER KJØP FRA FYLKESKOMMUNER/- INSTITUSJONER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE OVERFØRING TIL STATEN MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON EGENANDEL FOR POLIKLINISK BEHANDLING MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN MOTTATTE GAVER Sum ansvar/avdel: 310 LEGETJENESTEN Ansvar/Avdel: 311 HELSESØSTERTJENESTEN 1010 FASTLØNN EKSTRAHJELP TOLKETJENESTE KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015 Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Alle barnehage funksjon 202 og 221

Alle barnehage funksjon 202 og 221 Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Driftsbudsiett Verran Kirkeliqe Råd 1, utgave, vedtatt september-2013

Driftsbudsiett Verran Kirkeliqe Råd 1, utgave, vedtatt september-2013 Driftsbudsiett 2014 - Verran Kirkeliqe Råd 1, utgave, vedtatt september-2013 Konto: Funksjon: 041 Kirkelig administrasjon 2014 2013 2012 30100 Fastrønn 482 00 480 00 477 00 424 00 30800 Godtgjøring leder

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 1 Økonomisk oversikt investering 2 Regnskapsskjema

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer