Årsbudsjett 2014 og økonomiplan , hoveddel VIII

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII"

Transkript

1 Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Godtgjøring ordfører/varaordfører Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Telefon/faks Trykking/kopiering Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Edb-programvare Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1000 Kommunestyre og forman Tjeneste: 1001 Komiteer 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1001 Komiteer Tjeneste: 1002 Politiske styrer, råd, utvalg mv 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Sum tjeneste: 1002 Politiske styrer, råd, utval Tjeneste: 1003 Politiske ad-hoc komiteer 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 1003 Politiske ad-hoc komiteer Tjeneste: 1004 Valgavvikling og støtte til politi 1040 Overtid Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kommunal bevertning Porto Telefon/faks Andre kommunikasjonsutgifter Annonser Side 199

2 1141 Trykking/kopiering Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Husleie Inventar/utstyr/møbler Merverdiavgift som gir rett til momskomp Overføringer til andre Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1004 Valgavvikling og støtte til Tjeneste: 1005 Interkom./regionale råd og sa 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Kontingenter Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen Sum tjeneste: 1005 Interkom./regionale råd o Tjeneste: 1006 Tilf. utg etter ordførerens best 1116 Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Representasjon og representasjonsopp Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Merverdiavgift som gir rett til momskomp Gaver/stipend Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1006 Tilf. utg etter ordførerens Tjeneste: 1100 Kontrollutvalg og revisjon 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Abonnementer og faglitteratur Kommunal bevertning Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Kjøp av tjenester fra private Kjøp fra IKS der kommunen selv er delta Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1100 Kontrollutvalg og revisjon Tjeneste: 1805 Brukerråd 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1805 Brukerråd Sum resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv Side 200

3 Sum virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Virksomhetsområde:11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet:110 Rådmann/kommunalsjefer Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Telefon/faks Representasjon og representasjonsopp Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Inventar/utstyr/møbler Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1239 Diverse administrative fellesut 1270 Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1239 Diverse administrative fell Tjeneste: 3850 Andre kulturformål 1470 Overføringer til andre Sum tjeneste: 3850 Andre kulturformål Sum resultatenhet:110 Rådmann/kommunalsjefer Resultatenhet:120 Organisasjons- og adm.seksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Ferievikar Lønn ekstrahjelp Overtid Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Husleie Leie av kontormaskiner Side 201

4 1375 Kjøp fra IKS der kommunen selv er delta Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1221 Felles personal- og organisasj 1030 Lønn engasjementer Pensjonsinnskudd Klp Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak for ansatte og brukere Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Annonser Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1221 Felles personal- og organi Tjeneste: 1222 Kantiner/catering 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Ferievikar Lønn ekstrahjelp Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 1222 Kantiner/catering Tjeneste: 1223 Velferdstiltak og bedriftshelse 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere Kjøp av tjenester fra bedriftshelsetjenest Overføringer til andre Sum tjeneste: 1223 Velferdstiltak og bedriftsh Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Overtid Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Abonnementer og faglitteratur Undervisningsmateriell Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Telefon/faks Datakommunikasjon Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Inventar/utstyr/møbler Edb-programvare Kjøp av datamaskiner Service/vedlikehold IT Leiekjøring IT-systemer Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester Side 202

5 Tjeneste: 1239 Diverse administrative fellesut 1130 Porto Husleie Lisenser Kontingenter Juridisk bistand Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Refusjon fra andre Sum tjeneste: 1239 Diverse administrative fell Tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler 1187 Vakthold Inventar/utstyr/møbler Merverdiavgift som gir rett til momskomp Leieinntekter Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler Tjeneste: 1800 Arbeidsmiljøutvalg 1081 Godtgjøring folkevalgte Arbeidsgiveravgift Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Sum tjeneste: 1800 Arbeidsmiljøutvalg Tjeneste: 1801 Tillitsmannsordning 1022 Andre vikarer Lønn tillitsvalgte Andre lønnsutgifter Pensjonsinnskudd Klp Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar Telefon/faks Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Husleie Inventar/utstyr/møbler Leie av kontormaskiner Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1801 Tillitsmannsordning Tjeneste: 1804 Sivilforsvar 1470 Overføringer til andre Sum tjeneste: 1804 Sivilforsvar Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Lønn lærlinger Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Edb-programvare Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Side 203

6 1731 Lærlingetilskudd Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2020 Grunnskole 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Lønn lærlinger Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Edb-programvare Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Lærlingetilskudd Sum tjeneste: 2020 Grunnskole Tjeneste: 2312 Ungdommens kommunestyre 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kommunal bevertning Annonser Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift som gir rett til momskomp Overføringer til andre Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2312 Ungdommens kommunes Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid helse og 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid hels Tjeneste: 2340 Aktivitetstilbud eldre 1052 Lønn lærlinger Arbeidsgiveravgift Lærlingetilskudd Sum tjeneste: 2340 Aktivitetstilbud eldre Tjeneste: 2426 Kontrollordning alkoholbevillin 1370 Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift som gir rett til momskomp Salgs- og skjenkeavgifter Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2426 Kontrollordning alkoholbe Tjeneste: 2440 Barnevernstjeneste 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2440 Barnevernstjeneste Tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphold - la 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Lønn lærlinger Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Side 204

7 1201 Edb-programvare Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Lærlingetilskudd Sum tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphol Tjeneste: 2532 Kjøkkendrift 1052 Lønn lærlinger Arbeidsgiveravgift Lærlingetilskudd Sum tjeneste: 2532 Kjøkkendrift Tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - personlig b 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - perso Tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirksomhe 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Husleieinntekter (eksterne) Festeavgifter Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirkso Tjeneste: 3300 Samferdselsbedrifter og trans 1197 Kontingenter Sum tjeneste: 3300 Samferdselsbedrifter og t Tjeneste: 3381 Feiervesen 1052 Lønn lærlinger Arbeidsgiveravgift Lærlingetilskudd Sum tjeneste: 3381 Feiervesen Tjeneste: 3450 Distribusjon vann 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 3450 Distribusjon vann Tjeneste: 3530 Avløpsnett 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett Tjeneste: 3603 Friluftsområder 1470 Overføringer til andre Sum tjeneste: 3603 Friluftsområder Tjeneste: 3750 Prøysenhuset 1191 Festeavgifter Husleieinntekter (eksterne) Sum tjeneste: 3750 Prøysenhuset Side 205

8 Tjeneste: 3920 Andre religiøse formål 1700 Refusjon fra staten Sum tjeneste: 3920 Andre religiøse formål Sum resultatenhet:120 Organisasjons- og adm.se Resultatenhet:130 Strategiseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Telefon/faks Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1239 Diverse administrative fellesut 1116 Kommunal bevertning Sum tjeneste: 1239 Diverse administrative fell Tjeneste: 3252 Næringsstøtte og tilretteleggin 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Telefon/faks Annonser Informasjon Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift som gir rett til momskomp Overføringer til andre Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 3252 Næringsstøtte og tilrettele Sum resultatenhet:130 Strategiseksjonen Resultatenhet:140 Økonomiseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Overtid Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Telefon/faks Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Side 206

9 1160 Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Lisenser Edb-programvare Leie av kontormaskiner Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 8700 Renter 1131 Gebyrer post/bank Sum tjeneste: 8700 Renter Sum resultatenhet:140 Økonomiseksjonen Resultatenhet:150 Planseksjonen Tjeneste: 3010 Plansaksbehandling 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Overtid Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Annonser Trykking/kopiering Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Kostgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Lisenser Inventar/utstyr/møbler Kjøp av datamaskiner Leie av kontormaskiner Driftsavt./serviceavt. maskiner/utstyr Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift som gir rett til momskomp Gebyrinntekter Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 3010 Plansaksbehandling Tjeneste: 3600 Miljøvernarbeid 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Lisenser Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift som gir rett til momskomp Overføringer til andre Side 207

10 1729 Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 3600 Miljøvernarbeid Sum resultatenhet:150 Planseksjonen Resultatenhet:160 Skole- og barnehageseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Overtid Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kommunal bevertning Telefon/faks Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Leie av kontormaskiner Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2020 Grunnskole 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Sum tjeneste: 2020 Grunnskole Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid helse og 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Lønn engasjementer Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Abonnementer og faglitteratur Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Kostgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid hels Sum resultatenhet:160 Skole- og barnehageseksj Resultatenhet:170 Helse- og omsorgsseksjonen Side 208

11 Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Kommunal bevertning Telefon/faks Representasjon og representasjonsopp Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Inventar/utstyr/møbler Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2334 Miljørettet helsevern 1450 Overføringer til kommuner Sum tjeneste: 2334 Miljørettet helsevern Tjeneste: 2410 Legetjeneste 1132 Telefon/faks Kjøp av tjenester fra andre kommuner Driftstilskudd/driftsavtaler Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2410 Legetjeneste Tjeneste: 2411 Legevakt 1351 Kjøp av tjenester fra andre kommunale e Sum tjeneste: 2411 Legevakt Tjeneste: 2412 Fysioterapi 1300 Kjøp av tjenester fra staten Driftstilskudd/driftsavtaler Sum tjeneste: 2412 Fysioterapi Tjeneste: 2413 Kommuneleger 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Telefon/faks Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Transport av brukere Kjøp av tjenester fra private Driftstilskudd/driftsavtaler Brukerbetaling Refusjon fra staten Refusjon fra NAV trygd Sum tjeneste: 2413 Kommuneleger Tjeneste: 2416 Tilskudd til Norsk Pasientskad 1400 Overføring til staten Sum tjeneste: 2416 Tilskudd til Norsk Pasient Side 209

12 Tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphold - la 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphol Tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - personlig b 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - perso Sum resultatenhet:170 Helse- og omsorgsseksjon Resultatenhet:180 Seksjonen for øvrige enheter Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2420 Sosialkuratortjenester 1190 Husleie Refusjon fra staten Refusjoner fra fylkeskommunen Sum tjeneste: 2420 Sosialkuratortjenester Tjeneste: 2838 Andre boligtiltak 1030 Lønn engasjementer Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Sum tjeneste: 2838 Andre boligtiltak Tjeneste: 2853 NAV 1190 Husleie Refusjon fra staten Sum tjeneste: 2853 NAV Sum resultatenhet:180 Seksjonen for øvrige enhet Sum virksomhetsområde:11 Adm. og fellesutgifter Virksomhetsområde:20 Barnehage Resultatenhet:200 Brøttum, Lismarka og Åsen bar Side 210

13 Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Andre vikarer Overtid Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Formingsmateriell og leker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Renholdsartikler Velferdstiltak for ansatte og brukere Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Porto Telefon/faks Trykking/kopiering Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Transport av brukere Inventar/utstyr/møbler Kjøp av datamaskiner Leie av kontormaskiner Vedlikehold av bygg Vedlikehold av anlegg Reparasjoner maskiner/utstyr Kjøp av snøbrøytingstjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Brukerbetaling Refusjon sykelønn Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f Sum resultatenhet:200 Brøttum, Lismarka og Åse Resultatenhet:201 Fossen, Moelv og Fagernes bar Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Andre vikarer Overtid Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Side 211

14 1101 Abonnementer og faglitteratur Formingsmateriell og leker Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Kommunal bevertning Matvarer Plast, papir m.v Velferdstiltak for ansatte og brukere Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar Porto Telefon/faks Trykking/kopiering Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Transport av brukere Inventar/utstyr/møbler Leie av kontormaskiner Leie av datamaskiner Reparasjoner maskiner/utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskomp Brukerbetaling Refusjon sykelønn Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f Sum resultatenhet:201 Fossen, Moelv og Fagernes Resultatenhet:204 Nes barnehage Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Andre vikarer Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Formingsmateriell og leker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Plast, papir m.v Velferdstiltak for ansatte og brukere Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Porto Telefon/faks Trykking/kopiering Side 212

15 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Lisenser Inventar/utstyr/møbler Leie av kontormaskiner Reparasjoner maskiner/utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskomp Brukerbetaling Refusjon sykelønn Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f Sum resultatenhet:204 Nes barnehage Resultatenhet:205 Tømmerli barnehage Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Overtid Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Formingsmateriell og leker Medisinsk forbruksmateriell Kommunal bevertning Matvarer Plast, papir m.v Velferdstiltak for ansatte og brukere Porto Telefon/faks Trykking/kopiering Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Uniformsgodtgjørelse Transport av brukere Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Leie av kontormaskiner Vedlikehold av bygg Vedlikehold av anlegg Reparasjoner maskiner/utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskomp Brukerbetaling Refusjon sykelønn Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Side 213

16 1090 Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f Sum resultatenhet:205 Tømmerli barnehage Resultatenhet:206 Hempa og Vesleparken barneh Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Andre vikarer Overtid Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Formingsmateriell og leker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Plast, papir m.v Velferdstiltak for ansatte og brukere Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Porto Telefon/faks Trykking/kopiering Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Lisenser Inventar/utstyr/møbler Leie av kontormaskiner Merverdiavgift som gir rett til momskomp Brukerbetaling Refusjon sykelønn Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f Sum resultatenhet:206 Hempa og Vesleparken ba Resultatenhet:207 Buttekvern og Fredheimvegen b Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Andre vikarer Overtid Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Side 214

17 1090 Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Formingsmateriell og leker Medisinsk forbruksmateriell Kommunal bevertning Matvarer Plast, papir m.v Velferdstiltak for ansatte og brukere Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Porto Telefon/faks Trykking/kopiering Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Inventar/utstyr/møbler Leie av kontormaskiner Vedlikehold av anlegg Driftsavt./serviceavt. maskiner/utstyr Reparasjoner maskiner/utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskomp Brukerbetaling Refusjon sykelønn Kompensasjon for merverdiavgift Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f Sum resultatenhet:207 Buttekvern og Fredheimve Resultatenhet:208 Furnes, Kylstad og Simenstua b Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Andre vikarer Overtid Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Formingsmateriell og leker Matvarer Plast, papir m.v Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar Porto Telefon/faks Trykking/kopiering Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Side 215

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015 Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Gjeldende fra 1.1.2015 Oppdatert 18.12.2014 1 Innhold Innledning... 3 KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering)... 3 KOSTRA funksjoner/tjenester... 3 KOSTRA arter (typer

Detaljer

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra 1.1.2013 er merket med rødt. Oppdatert 15.01.2013 (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap) Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen...

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.0800.100.0 Ordfører/varaordfører 1.0820.100.0 Møtegodtgjørelse 1.0830.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste 1.0840.100.0 Andre godtgjørelser 1.0900.100.0

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer