Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan"

Transkript

1 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert

2 Innholdsfortegnelse Ansvarskoder 3 Driftsbudsjettet 4 Investeringsbudsjettet 119 Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan

3 Ansvarskoder Ansvarskodene som benyttes i drifts- og investeringsbudsjettet refererer seg til følgende ansvarsområder: 100 Politisk styring og kontroll 120 Fellestjenester - avd. 122 Felles admin 124 IKT 200 Oppvekst og læring 202 Rennesøy musikk og kulturskole 210 Grunnskole Rennesøy 215 Brønnhagen kompetansesenter 230 Grunnskole Vikevåg 250 Grunnskole Mosterøy 261 SFO Vikevåg 262 SFO Mosterøy 272 Rennesøy barnehage 273 Vestre Åmøy barnehage 274 Bru barnehage 275 Østhusvik barnehage 276 Vikevåg barnehage 277 Skorpefjell barnehage Helse og velferd administrasjon 301 Helse og velferd felles 310 Legekontoret 311 Helsestasjon 321 Fysioterapi 340 NAV 360 Barneverntjenesten 371 Institusjonsbaserte tjenester 373 Tjenester yngre brukere 374 Rehabilitering- og hjemmetjenester 376 Tverrfaglige tjenester 400 Plan og utvikling 410 Landbrukskontor 450 Kultur 451 Kulturmidler 452 Frivilligsentral 453 Barn og unge 455 Bibliotek 500 Prosjektorganisering/utbygging 600 Tekniske tjenester 620 Energi 630 Renhold 650 Vedlikeholdstjenester 700 VAR tjenester 800 Skatter og statstilskudd 900 Finansieringstransaksjoner Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan

4 10180 Timelønn Politisk styring Overtid Politisk styring Lønn ordfører / varaordfører Politisk styring Godtgjørelse kommunestyrerep Politisk styring Godtgjørelse formannskap Politisk styring Godtgjørelse hovedutvalg KOO Politisk styring Godtgjørelse hovedutvalg MU Politisk styring Godtgjørelse planutvalg Politisk styring Godtgjørelse byggekomitè Politisk styring Tapt arb.fortjeneste Politisk styring Annen lønn/godtgj. folkevalgte Politisk styring Pensjonspremie KLP Politisk styring Arbeidsgiveravgift Politisk styring Abonnement/faglitteratur Politisk styring Matvarer Politisk styring Div. driftsutgifter Politisk styring Gaver/påskjønnelser Politisk styring Telefonutgifter Politisk styring Annonser Politisk styring Representasjon/møter Politisk styring Kursutgifter Politisk styring Bilgodtgjørelse Politisk styring Bompenger Politisk styring Reiseutgifter Politisk styring Husleie Politisk styring Kjøp av tjenestetilbud fra private Politisk styring Ref. ekstern arb.giver Politisk styring Momskomp.utgift, drift Politisk styring Tilskudd politiske partier Politisk styring Sykelønnsrefusjon - HRM Politisk styring Momskomp.innt, drift Politisk styring Totalt Overtid Valg Pensjonspremie KLP Valg Pensjonspremie SPK Valg Arbeidsgiveravgift Valg Kontormateriell Valg Matvarer Valg Div. driftsutgifter Valg Porto Valg Annonser Valg Kursutgifter Valg Reiseutgifter Valg Momskomp.utgift, drift Valg Momskomp.innt, drift Valg Totalt Godtgjørelse kontrollutvalg Kontroll og revisjon Arbeidsgiveravgift Kontroll og revisjon Kursutgifter Kontroll og revisjon Reiseutgifter Kontroll og revisjon Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Kontroll og revisjon Revisjonsutgifter Kontroll og revisjon Kjøp av tjenestetilbud fra private Kontroll og revisjon Momskomp.utgift, drift Kontroll og revisjon Momskomp.innt, drift Kontroll og revisjon

5 1100 Totalt Godtgjørelse eldreråd Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Arbeidsgiveravgift Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Div. driftsutgifter Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Annonser Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Bilgodtgjørelse Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Momskomp.utgift, drift Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Momskomp.innt, drift Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Totalt Totalt Fast lønn Administrasjon Kveld/nattillegg Administrasjon Delt vakt Administrasjon Ekstrahjelp Administrasjon Overtid Administrasjon Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Administrasjon Pensjonspremie KLP Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Kontormateriell Administrasjon Abonnement/faglitteratur Administrasjon Matvarer Administrasjon Kantinedrift Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Utgiftsdekning (Ikke Oppg.pl.) Administrasjon Gaver/påskjønnelser Administrasjon Telefonutgifter Administrasjon Bank-gebyrer og tjenester Administrasjon Stillingsannonser Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Administrasjon Bilgodtgjørelse Administrasjon Bompenger Administrasjon Reiseutgifter Administrasjon Kontingenter Administrasjon Kontingent K.S Administrasjon Bet. for datatjenester/lisenser Administrasjon Inventar og utstyr Administrasjon IKT-utstyr Administrasjon Konsulenttjenester Administrasjon Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Administrasjon Arbeidsgiverkontroll Administrasjon Kjøp av tjenestetilbud fra private Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Forsinkelsesrenter Administrasjon Sykelønnsrefusjon - HRM Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Refusjoner fra kommuner Administrasjon Tjenesteyting Kirkelig fellesråd Administrasjon Interne overføringer Administrasjon Totalt Totalt Ekstrahjelp Politisk styring Avg.pliktig telefongodtgjørelse Politisk styring Pensjonspremie KLP Politisk styring Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Politisk styring

6 10990 Arbeidsgiveravgift Politisk styring Telefonutgifter Politisk styring Annonser Politisk styring Bilgodtgjørelse Politisk styring Personforsikringer Politisk styring Konsulenttjenester Politisk styring Momskomp.utgift, drift Politisk styring Avsetninger til bundne driftsfond Politisk styring Momskomp.innt, drift Politisk styring Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjon Trekkpliktige seniortiltak Administrasjon Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Abonnement/faglitteratur Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Telefonutgifter Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Kompetanseheving Administrasjon Personforsikringer Administrasjon Leie/leasing av maskiner/større utstyr Administrasjon Kopieringsavtaler Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Totalt Abonnement/faglitteratur AMU Kursutgifter AMU Totalt Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjenesten Refusjon tilretteleggingstilskudd Bedriftshelsetjenesten Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjon KULSAM Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Administrasjon KULSAM Arbeidsgiveravgift Administrasjon KULSAM Telefonutgifter Administrasjon KULSAM Kompetanseheving Administrasjon KULSAM Personforsikringer Administrasjon KULSAM Momskomp.utgift, drift Administrasjon KULSAM Momskomp.innt, drift Administrasjon KULSAM Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Fellesutgifter IKT Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Fellesutgifter IKT Arbeidsgiveravgift Fellesutgifter IKT Telefonutgifter Fellesutgifter IKT Personforsikringer Fellesutgifter IKT Konsulenttjenester Fellesutgifter IKT Momskomp.utgift, drift Fellesutgifter IKT Momskomp.innt, drift Fellesutgifter IKT Totalt Fast lønn Administrative fellesutgifter Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Administrative fellesutgifter Pensjonspremie KLP Administrative fellesutgifter Arbeidsgiveravgift Administrative fellesutgifter Kontormateriell Administrative fellesutgifter Kopieringsmateriell Administrative fellesutgifter

7 11020 Abonnement/faglitteratur Administrative fellesutgifter Matvarer Administrative fellesutgifter Kantinedrift Administrative fellesutgifter Div. driftsutgifter Administrative fellesutgifter Velferdstiltak, ansatte Administrative fellesutgifter Gaver/påskjønnelser Administrative fellesutgifter Innfordringsutgifter Administrative fellesutgifter Administrasjonsgebyr Startlån Administrative fellesutgifter Driftstilpasning Administrative fellesutgifter Telefonutgifter Administrative fellesutgifter Porto Administrative fellesutgifter Bank-gebyrer og tjenester Administrative fellesutgifter Annonser Administrative fellesutgifter Stillingsannonser Administrative fellesutgifter Kursutgifter Administrative fellesutgifter Bilgodtgjørelse Administrative fellesutgifter Bompenger Administrative fellesutgifter Reiseutgifter Administrative fellesutgifter Forsikringer Administrative fellesutgifter Personforsikringer Administrative fellesutgifter Ansvarsforsiking Administrative fellesutgifter Husleie Administrative fellesutgifter Kontingenter Administrative fellesutgifter Kontingent K.S Administrative fellesutgifter OU - midler Administrative fellesutgifter Bet. for datatjenester/lisenser Administrative fellesutgifter Gebyrer Administrative fellesutgifter Inventar og utstyr Administrative fellesutgifter IKT-utstyr Administrative fellesutgifter Leie/leasing av maskiner/større utstyr Administrative fellesutgifter Service- /driftsavtaler og reparasjoner Administrative fellesutgifter Kopieringsavtaler Administrative fellesutgifter Konsulenttjenester Administrative fellesutgifter Interkommunalt arkiv Administrative fellesutgifter Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Administrative fellesutgifter Kjøp av tjenestetilbud fra private Administrative fellesutgifter Momskomp.utgift, drift Administrative fellesutgifter Forsinkelsesrenter Administrative fellesutgifter Avsetninger til bundne driftsfond Administrative fellesutgifter Avskrivninger Administrative fellesutgifter Tilfeldige inntekter Administrative fellesutgifter Refusjoner fra staten Administrative fellesutgifter Refusjon NAV-kontor Administrative fellesutgifter Momskomp.innt, drift Administrative fellesutgifter Tjenesteyting Kirkelig fellesråd Administrative fellesutgifter Interne overføringer Administrative fellesutgifter Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Trekkpliktige seniortiltak Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Arbeidsgiveravgift Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Telefonutgifter Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Kompetanseheving Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Reiseutgifter Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Forsikringer Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

8 11860 Personforsikringer Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Leie/leasing av maskiner/større utstyr Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Kopieringsavtaler Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Momskomp.utgift, drift Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Forsinkelsesrenter Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Momskomp.innt, drift Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjonslokaler Trekkpliktige seniortiltak Administrasjonslokaler Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Administrasjonslokaler Arbeidsgiveravgift Administrasjonslokaler Telefonutgifter Administrasjonslokaler Kompetanseheving Administrasjonslokaler Personforsikringer Administrasjonslokaler Leie/leasing av maskiner/større utstyr Administrasjonslokaler Kopieringsavtaler Administrasjonslokaler Momskomp.utgift, drift Administrasjonslokaler Forsinkelsesrenter Administrasjonslokaler Momskomp.innt, drift Administrasjonslokaler Totalt Div. driftsutgifter Diverse fellesutgifter Momskomp.utgift, drift Diverse fellesutgifter Momskomp.innt, drift Diverse fellesutgifter Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Førskole Trekkpliktige seniortiltak Førskole Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Førskole Arbeidsgiveravgift Førskole Matvarer Førskole Div. driftsutgifter Førskole Velferdstiltak, ansatte Førskole Telefonutgifter Førskole Annonser Førskole Kursutgifter Førskole Kompetanseheving Førskole Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Førskole Bilgodtgjørelse Førskole Bompenger Førskole Reiseutgifter Førskole Personforsikringer Førskole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Førskole Kopieringsavtaler Førskole Momskomp.utgift, drift Førskole Momskomp.innt, drift Førskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Grunnskole Trekkpliktige seniortiltak Grunnskole Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Grunnskole Arbeidsgiveravgift Grunnskole Div. driftsutgifter Grunnskole Velferdstiltak, ansatte Grunnskole Telefonutgifter Grunnskole Annonser Grunnskole Kursutgifter Grunnskole Kompetanseheving Grunnskole

9 11860 Personforsikringer Grunnskole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Grunnskole Kopieringsavtaler Grunnskole Momskomp.utgift, drift Grunnskole Momskomp.innt, drift Grunnskole Totalt Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Styrket barnehagetilbud Arbeidsgiveravgift Styrket barnehagetilbud Lærebøker Styrket barnehagetilbud Telefonutgifter Styrket barnehagetilbud Kursutgifter Styrket barnehagetilbud Personforsikringer Styrket barnehagetilbud Momskomp.utgift, drift Styrket barnehagetilbud Momskomp.innt, drift Styrket barnehagetilbud Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Skolefritidstilbud Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Skolefritidstilbud Arbeidsgiveravgift Skolefritidstilbud Telefonutgifter Skolefritidstilbud Annonser Skolefritidstilbud Personforsikringer Skolefritidstilbud Momskomp.utgift, drift Skolefritidstilbud Momskomp.innt, drift Skolefritidstilbud Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Rennesøy barnehage Trekkpliktige seniortiltak Rennesøy barnehage Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Rennesøy barnehage Arbeidsgiveravgift Rennesøy barnehage Telefonutgifter Rennesøy barnehage Kompetanseheving Rennesøy barnehage Personforsikringer Rennesøy barnehage Leie/leasing av maskiner/større utstyr Rennesøy barnehage Kopieringsavtaler Rennesøy barnehage Momskomp.utgift, drift Rennesøy barnehage Forsinkelsesrenter Rennesøy barnehage Momskomp.innt, drift Rennesøy barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Skorpefjell barnehage Trekkpliktige seniortiltak Skorpefjell barnehage Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Skorpefjell barnehage Arbeidsgiveravgift Skorpefjell barnehage Telefonutgifter Skorpefjell barnehage Kompetanseheving Skorpefjell barnehage Personforsikringer Skorpefjell barnehage Leie/leasing av maskiner/større utstyr Skorpefjell barnehage Kopieringsavtaler Skorpefjell barnehage Momskomp.utgift, drift Skorpefjell barnehage Forsinkelsesrenter Skorpefjell barnehage Momskomp.innt, drift Skorpefjell barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse V.Åmøy barnehage Trekkpliktige seniortiltak V.Åmøy barnehage Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring V.Åmøy barnehage Arbeidsgiveravgift V.Åmøy barnehage Telefonutgifter V.Åmøy barnehage

10 11502 Kompetanseheving V.Åmøy barnehage Personforsikringer V.Åmøy barnehage Leie/leasing av maskiner/større utstyr V.Åmøy barnehage Kopieringsavtaler V.Åmøy barnehage Momskomp.utgift, drift V.Åmøy barnehage Forsinkelsesrenter V.Åmøy barnehage Momskomp.innt, drift V.Åmøy barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Bru barnehage Trekkpliktige seniortiltak Bru barnehage Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Bru barnehage Arbeidsgiveravgift Bru barnehage Telefonutgifter Bru barnehage Kompetanseheving Bru barnehage Personforsikringer Bru barnehage Leie/leasing av maskiner/større utstyr Bru barnehage Kopieringsavtaler Bru barnehage Momskomp.utgift, drift Bru barnehage Forsinkelsesrenter Bru barnehage Momskomp.innt, drift Bru barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Vikevåg barnehage Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Vikevåg barnehage Arbeidsgiveravgift Vikevåg barnehage Telefonutgifter Vikevåg barnehage Kompetanseheving Vikevåg barnehage Personforsikringer Vikevåg barnehage Leie/leasing av maskiner/større utstyr Vikevåg barnehage Kopieringsavtaler Vikevåg barnehage Momskomp.utgift, drift Vikevåg barnehage Forsinkelsesrenter Vikevåg barnehage Momskomp.innt, drift Vikevåg barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Østhusvik barnehage Trekkpliktige seniortiltak Østhusvik barnehage Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Østhusvik barnehage Arbeidsgiveravgift Østhusvik barnehage Telefonutgifter Østhusvik barnehage Kompetanseheving Østhusvik barnehage Personforsikringer Østhusvik barnehage Leie/leasing av maskiner/større utstyr Østhusvik barnehage Kopieringsavtaler Østhusvik barnehage Momskomp.utgift, drift Østhusvik barnehage Forsinkelsesrenter Østhusvik barnehage Momskomp.innt, drift Østhusvik barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Skolelokaler Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Skolelokaler Arbeidsgiveravgift Skolelokaler Telefonutgifter Skolelokaler Kompetanseheving Skolelokaler Personforsikringer Skolelokaler Leie/leasing av maskiner/større utstyr Skolelokaler Kopieringsavtaler Skolelokaler Momskomp.utgift, drift Skolelokaler

11 15015 Forsinkelsesrenter Skolelokaler Momskomp.innt, drift Skolelokaler Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Rennesøy skole Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Rennesøy skole Arbeidsgiveravgift Rennesøy skole Telefonutgifter Rennesøy skole Kompetanseheving Rennesøy skole Personforsikringer Rennesøy skole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Rennesøy skole Kopieringsavtaler Rennesøy skole Momskomp.utgift, drift Rennesøy skole Forsinkelsesrenter Rennesøy skole Momskomp.innt, drift Rennesøy skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Vikevåg skole Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Vikevåg skole Arbeidsgiveravgift Vikevåg skole Telefonutgifter Vikevåg skole Kompetanseheving Vikevåg skole Personforsikringer Vikevåg skole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Vikevåg skole Kopieringsavtaler Vikevåg skole Momskomp.utgift, drift Vikevåg skole Forsinkelsesrenter Vikevåg skole Momskomp.innt, drift Vikevåg skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Mosterøy skole Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Mosterøy skole Arbeidsgiveravgift Mosterøy skole Telefonutgifter Mosterøy skole Kompetanseheving Mosterøy skole Personforsikringer Mosterøy skole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Mosterøy skole Kopieringsavtaler Mosterøy skole Momskomp.utgift, drift Mosterøy skole Forsinkelsesrenter Mosterøy skole Momskomp.innt, drift Mosterøy skole Totalt Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Aktivitetstilbud barn/unge Arbeidsgiveravgift Aktivitetstilbud barn/unge Telefonutgifter Aktivitetstilbud barn/unge Personforsikringer Aktivitetstilbud barn/unge Inventar og utstyr Aktivitetstilbud barn/unge Momskomp.utgift, drift Aktivitetstilbud barn/unge Momskomp.innt, drift Aktivitetstilbud barn/unge Totalt Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Avg.pliktig telefongodtgjørelse Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Trekkpliktige seniortiltak Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Arbeidsgiveravgift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Kontormateriell Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Abonnement/faglitteratur Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Matvarer Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste

12 11200 Div. driftsutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Telefonutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Kursutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Kompetanseheving Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Bilgodtgjørelse Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Reiseutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Personforsikringer Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Bet. for datatjenester/lisenser Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Kopieringsavtaler Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Kjøp av tjenestetilbud fra private Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Momskomp.utgift, drift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Forsinkelsesrenter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Momskomp.innt, drift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Totalt Telefonutgifter Frisklivssentral Momskomp.utgift, drift Frisklivssentral Momskomp.innt, drift Frisklivssentral Totalt Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Aktivitetssenter Arbeidsgiveravgift Aktivitetssenter Personforsikringer Aktivitetssenter Totalt Telefonutgifter Aktivitetstjenester for eldre Momskomp.utgift, drift Aktivitetstjenester for eldre Momskomp.innt, drift Aktivitetstjenester for eldre Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Diagnose, behandling, rehabilitering Trekkpliktige seniortiltak Diagnose, behandling, rehabilitering Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Diagnose, behandling, rehabilitering Arbeidsgiveravgift Diagnose, behandling, rehabilitering Kontormateriell Diagnose, behandling, rehabilitering Abonnement/faglitteratur Diagnose, behandling, rehabilitering Matvarer Diagnose, behandling, rehabilitering Velferdstiltak, ansatte Diagnose, behandling, rehabilitering Telefonutgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Annonser Diagnose, behandling, rehabilitering Kursutgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Kompetanseheving Diagnose, behandling, rehabilitering Reiseutgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Personforsikringer Diagnose, behandling, rehabilitering Bet. for datatjenester/lisenser Diagnose, behandling, rehabilitering Leie/leasing av maskiner/større utstyr Diagnose, behandling, rehabilitering Kopieringsavtaler Diagnose, behandling, rehabilitering Momskomp.utgift, drift Diagnose, behandling, rehabilitering Forsinkelsesrenter Diagnose, behandling, rehabilitering Momskomp.innt, drift Diagnose, behandling, rehabilitering Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Fysioterapi Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Fysioterapi Arbeidsgiveravgift Fysioterapi Telefonutgifter Fysioterapi Personforsikringer Fysioterapi Momskomp.utgift, drift Fysioterapi Momskomp.innt, drift Fysioterapi Totalt

13 11300 Telefonutgifter Legevakt Momskomp.utgift, drift Legevakt Momskomp.innt, drift Legevakt Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Psykisk helsevern Trekkpliktige seniortiltak Psykisk helsevern Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Psykisk helsevern Arbeidsgiveravgift Psykisk helsevern Kontormateriell Psykisk helsevern Abonnement/faglitteratur Psykisk helsevern Matvarer Psykisk helsevern Telefonutgifter Psykisk helsevern Kursutgifter Psykisk helsevern Reiseutgifter Psykisk helsevern Personforsikringer Psykisk helsevern Bet. for datatjenester/lisenser Psykisk helsevern Leie/leasing av maskiner/større utstyr Psykisk helsevern Kopieringsavtaler Psykisk helsevern Momskomp.utgift, drift Psykisk helsevern Forsinkelsesrenter Psykisk helsevern Momskomp.innt, drift Psykisk helsevern Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Sosial rådgivning og veiledning Trekkpliktige seniortiltak Sosial rådgivning og veiledning Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Sosial rådgivning og veiledning Arbeidsgiveravgift Sosial rådgivning og veiledning Kontormateriell Sosial rådgivning og veiledning Abonnement/faglitteratur Sosial rådgivning og veiledning Matvarer Sosial rådgivning og veiledning Telefonutgifter Sosial rådgivning og veiledning Kursutgifter Sosial rådgivning og veiledning Kompetanseheving Sosial rådgivning og veiledning Reiseutgifter Sosial rådgivning og veiledning Personforsikringer Sosial rådgivning og veiledning Bet. for datatjenester/lisenser Sosial rådgivning og veiledning Leie/leasing av maskiner/større utstyr Sosial rådgivning og veiledning Kopieringsavtaler Sosial rådgivning og veiledning Momskomp.utgift, drift Sosial rådgivning og veiledning Forsinkelsesrenter Sosial rådgivning og veiledning Momskomp.innt, drift Sosial rådgivning og veiledning Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Flyktningekonsulent Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Flyktningekonsulent Arbeidsgiveravgift Flyktningekonsulent Telefonutgifter Flyktningekonsulent Annonser Flyktningekonsulent Kompetanseheving Flyktningekonsulent Personforsikringer Flyktningekonsulent Leie/leasing av maskiner/større utstyr Flyktningekonsulent Kopieringsavtaler Flyktningekonsulent Momskomp.utgift, drift Flyktningekonsulent Forsinkelsesrenter Flyktningekonsulent Momskomp.innt, drift Flyktningekonsulent Totalt Kjøp fra IKS Edruskapsarbeid

14 2424 Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Tilbud til personer med rusproblemer Trekkpliktige seniortiltak Tilbud til personer med rusproblemer Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Tilbud til personer med rusproblemer Arbeidsgiveravgift Tilbud til personer med rusproblemer Telefonutgifter Tilbud til personer med rusproblemer Kompetanseheving Tilbud til personer med rusproblemer Reiseutgifter Tilbud til personer med rusproblemer Personforsikringer Tilbud til personer med rusproblemer Leie/leasing av maskiner/større utstyr Tilbud til personer med rusproblemer Kopieringsavtaler Tilbud til personer med rusproblemer Momskomp.utgift, drift Tilbud til personer med rusproblemer Forsinkelsesrenter Tilbud til personer med rusproblemer Momskomp.innt, drift Tilbud til personer med rusproblemer Totalt Telefonutgifter Barnevernstjeneste Kompetanseheving Barnevernstjeneste Kopieringsavtaler Barnevernstjeneste Momskomp.utgift, drift Barnevernstjeneste Momskomp.innt, drift Barnevernstjeneste Totalt Forsinkelsesrenter Barneverntiltak utenfor familien Totalt Trekkpliktige seniortiltak Institusjonsbaserte tjenester Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Institusjonsbaserte tjenester Arbeidsgiveravgift Institusjonsbaserte tjenester Personforsikringer Institusjonsbaserte tjenester Totalt Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Korttid/rehab Arbeidsgiveravgift Korttid/rehab Personforsikringer Korttid/rehab Totalt Trekkpliktige seniortiltak Kjøkken - vaskeri Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Kjøkken - vaskeri Arbeidsgiveravgift Kjøkken - vaskeri Personforsikringer Kjøkken - vaskeri Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Fellestjenester i institusjon Trekkpliktige seniortiltak Fellestjenester i institusjon Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Fellestjenester i institusjon Arbeidsgiveravgift Fellestjenester i institusjon Kontormateriell Fellestjenester i institusjon Abonnement/faglitteratur Fellestjenester i institusjon Matvarer Fellestjenester i institusjon Telefonutgifter Fellestjenester i institusjon Kursutgifter Fellestjenester i institusjon Kompetanseheving Fellestjenester i institusjon Reiseutgifter Fellestjenester i institusjon Personforsikringer Fellestjenester i institusjon Bet. for datatjenester/lisenser Fellestjenester i institusjon Leie/leasing av maskiner/større utstyr Fellestjenester i institusjon Kopieringsavtaler Fellestjenester i institusjon Momskomp.utgift, drift Fellestjenester i institusjon Forsinkelsesrenter Fellestjenester i institusjon Momskomp.innt, drift Fellestjenester i institusjon

15 2534 Totalt Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Nattevakttjeneste Arbeidsgiveravgift Nattevakttjeneste Personforsikringer Nattevakttjeneste Totalt Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Hjemmetjenester Arbeidsgiveravgift Hjemmetjenester Personforsikringer Hjemmetjenester Totalt Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Hjemmehjelp Arbeidsgiveravgift Hjemmehjelp Personforsikringer Hjemmehjelp Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Tverrfaglige tjenester Trekkpliktige seniortiltak Tverrfaglige tjenester Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Tverrfaglige tjenester Arbeidsgiveravgift Tverrfaglige tjenester Telefonutgifter Tverrfaglige tjenester Kompetanseheving Tverrfaglige tjenester Reiseutgifter Tverrfaglige tjenester Personforsikringer Tverrfaglige tjenester Leie/leasing av maskiner/større utstyr Tverrfaglige tjenester Kopieringsavtaler Tverrfaglige tjenester Momskomp.utgift, drift Tverrfaglige tjenester Forsinkelsesrenter Tverrfaglige tjenester Momskomp.innt, drift Tverrfaglige tjenester Totalt Telefonutgifter Koordineringskontor Momskomp.utgift, drift Koordineringskontor Momskomp.innt, drift Koordineringskontor Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Helse og velferd - fellestjenester Trekkpliktige seniortiltak Helse og velferd - fellestjenester Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Helse og velferd - fellestjenester Arbeidsgiveravgift Helse og velferd - fellestjenester Kontormateriell Helse og velferd - fellestjenester Abonnement/faglitteratur Helse og velferd - fellestjenester Matvarer Helse og velferd - fellestjenester Telefonutgifter Helse og velferd - fellestjenester Kursutgifter Helse og velferd - fellestjenester Reiseutgifter Helse og velferd - fellestjenester Personforsikringer Helse og velferd - fellestjenester Bet. for datatjenester/lisenser Helse og velferd - fellestjenester Momskomp.utgift, drift Helse og velferd - fellestjenester Forsinkelsesrenter Helse og velferd - fellestjenester Momskomp.innt, drift Helse og velferd - fellestjenester Totalt Innber.pl gruppeliv/ulykkesforsikring Hverdagsrehabilitering Arbeidsgiveravgift Hverdagsrehabilitering Telefonutgifter Hverdagsrehabilitering Personforsikringer Hverdagsrehabilitering Momskomp.utgift, drift Hverdagsrehabilitering Momskomp.innt, drift Hverdagsrehabilitering Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Psykisk helsevern i hjemmet

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Rådmannens svar til Høyre

Rådmannens svar til Høyre Rådmannens svar til Høyre Spørsmålene Det ser som om vi bruker veldig mye mer enn andre på både hjemmehjelp og institusjon. o Hvorfor? o Hva er døgnpris pr pasient på LOS? Ex renter og avskrivninger Hva

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2012

Beskrivelse Budsjett 2012 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 18 278 Politisk ledelse 1 314 980 Politisk ledelse 1 296 702 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer