Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole"

Transkript

1 0001 Prosjekt NordVest Russland Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole Lønn undervisningspersonell Grunnskole Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole Matvarer Hotellutgifter møter mm ikke kurs Transportutg./drift av egne transportmidler Grunnskole Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer 202 Grunnskole Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Grunnskole Overføringer Refusjoner 201 Førskole Refusjon fra staten Førskole Grunnskole Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 1

2 Mva kompensasjon lav sats Grunnskole Refusjoner Prosjekt: Psykiatri Lønn og sosiale utgifter 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Fast lønn, drift Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Matvarer Kursholder/foreleser ekstern Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Kjøp av varer og tj egenpr Refusjoner 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Refusjon fra staten Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Refusjoner Kjøp av tj som erstatning 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Bruk av bundne fond Kjernetejenester knyttet til pleie Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 2

3 omsorg hjelp til hjemmeboende (Andre endringer) Betaling til Helse Finnmark vedr. samhandlingsreformen. Satt av samme beløp som vi får tilført i fri inntekter vedr. samhandlingsreformen sm Finansinntekter og finanser Prosjekt: Psykiatri Samhandlingsreformen Lønn og sosiale utgifter 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kjøp fra staten Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kjøp av tj som erstatning Samhandlingsreformen Prosjekt: Kvalitetsutvikling i grunnskolen Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole Honorar Grunnskole Lønn og sosiale utgifter Overføringer 202 Grunnskole Kursavgifter Grunnskole Kjøp av varer og tj egenpr Refusjoner Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 3

4 202 Grunnskole Mva kompensasjon full sats Grunnskole Overføringer Refusjoner 202 Grunnskole Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Grunnskole Refusjoner Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole Bruk av bundne fond Grunnskole Finansinntekter og finanser Prosjekt: Skolesekken Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole Skolekonserter Grunnskole Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Hotellutgifter møter mm ikke kurs Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Musikk og kulturskoler Hotellutgifter opplæring/kurs Musikk og kulturskoler Skoleskyss Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 4

5 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Skoleskyss Grunnskole Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Grunnskole Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer 202 Grunnskole Kjøp fra fylkeskommuner Grunnskole Kjøp av tj som erstatning Overføringer 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Mva kompensasjon full sats Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Skoleskyss Mva kompensasjon lav sats Skoleskyss Musikk og kulturskoler Mva kompensasjon lav sats Musikk og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Mva kompensasjon lav sats Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Musikk og kulturskoler Overføringer til andre private Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 5

6 Musikk og kulturskoler Overføringer Refusjoner 202 Grunnskole Avsetninger til bundne fond Grunnskole Finansutg og finanstrans Refusjoner 202 Grunnskole Refusjon fra staten Grunnskole Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Mva kompensasjon full sats Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Skoleskyss Mva kompensasjon lav sats Skoleskyss Musikk og kulturskoler Mva kompensasjon lav sats Musikk og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Mva kompensasjon lav sats Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Grunnskole Refusjon fra fylkeskommuner Grunnskole Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 6

7 Refusjoner Pilotkommune universell utforming Finansinntekter og finanser 334 Kommunale veier miljø og trafikksikkerhetstiltak Overføringer til andre private Kommunale veier miljø og trafikksikkerhetstiltak Overføringer Kjøp av varer og tj erstatter egenpr 334 Kommunale veier miljø og trafikksikkerhetstiltak Bruk av bundne fond Kommunale veier miljø og trafikksikkerhetstiltak (Andre endringer) Tiltaket videreføres i 2012 med samme finansiering som i sm Finansinntekter og finanser Fri rettshjelp i offentlige servicekontor Overføringer 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Juridisk bistand Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde (Andre endringer) Tiltaket videreføres i 2012 med samme finansiering som i sm Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Overføringer Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 7

8 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Mva kompensasjon full sats Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Overføringer Refusjoner 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Mva kompensasjon full sats Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde (Andre endringer) Tiltaket videreføres i 2012 med samme finansiering som i sm (Andre endringer) Tiltaket videreføres i 2012 med samme finansiering som i sm Refusjoner Lønn og sosiale utgifter 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Bruk av bundne fond Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Finansinntekter og finanser Grenseløst i nordtiltak Finland Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole Honorar Grunnskole Lønn og sosiale utgifter Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 8

9 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole Matvarer Annet forbruksmateriell Hotellutgifter møter mm ikke kurs Banktjenester Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Grunnskole Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer 202 Grunnskole Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Grunnskole Overføringer Refusjoner 202 Grunnskole Avsetninger til bundne fond Grunnskole Finansutg og finanstrans Refusjoner 201 Førskole Refusjon fra staten Førskole Grunnskole Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Refusjon fra andre private Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 9

10 Grunnskole Refusjoner Lønn og sosiale utgifter 202 Grunnskole Bruk av bundne fond Grunnskole Finansinntekter og finanser Kvalitetskommuneprogrammet Lønn og sosiale utgifter 180 Diverse fellesutgifter Fast lønn, drift Diverse fellesutgifter Administrasjon Fast lønn, drift Engasjementer Administrasjon Diverse fellesutgifter Engasjementer Diverse fellesutgifter Administrasjon Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Administrasjon Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr 120 Administrasjon Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 10

11 Abonnement Administrasjon Grunnskole Hotellutgifter møter mm ikke kurs Grunnskole Administrasjon Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Administrasjon Grunnskole Hotellutgifter opplæring/kurs Grunnskole Administrasjon Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Administrasjon Grunnskole Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Grunnskole Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer 120 Administrasjon Mva kompensasjon full sats Administrasjon Grunnskole Mva kompensasjon full sats Grunnskole Administrasjon Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 11

12 Mva kompensasjon lav sats Administrasjon Grunnskole Mva kompensasjon lav sats Grunnskole Administrasjon Overføringer til andre private Administrasjon Overføringer Refusjoner 120 Administrasjon Mva kompensasjon full sats Administrasjon Grunnskole Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Grunnskole Administrasjon Mva kompensasjon lav sats Administrasjon Refusjoner Finansinntekter og finanser 120 Administrasjon Bruk av disposisjonsfond Administrasjon Grunnskole Bruk av disposisjonsfond Grunnskole Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 12

13 Finansinntekter og finanser Kvalitetskommuneprogrammet Bosetting av flyktninger Lønn og sosiale utgifter 213 Voksenopplæring Lønn undervisningspersonell Voksenopplæring Introduksjonsordningen Lønn undervisningspersonell Lønn vikarer ledig stilling Lærer Introduksjonsordningen Voksenopplæring Avtalefestede tillegg Annen fast lønn Voksenopplæring Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Lønn vikarer Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Voksenopplæring Lønn sykevikar 16 dager Lærer Voksenopplæring Introduksjonsordningen Lønn ekstrahjelp Introduksjonsordningen Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Engasjementer Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 13

14 213 Voksenopplæring Engasjementer Voksenopplæring Introduksjonsordningen Annen lønn ekstrahjelp Introduksjonsordningen Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Introduksjonsordningen Introduksjonsstønad Introduksjonsordningen Voksenopplæring Arbeidsgivers andel SPK Voksenopplæring Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Arbeidsgivers andel SPK Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Introduksjonsordningen Arbeidsgivers andel SPK Introduksjonsordningen Voksenopplæring Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Voksenopplæring Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 14

15 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Gruppelivforsikring Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Voksenopplæring Gruppelivforsikring Voksenopplæring Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Ulykkesforsikring Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Voksenopplæring Ulykkesforsikring Voksenopplæring (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til forslag fra flyktningekonsulent oeh Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr 275 Introduksjonsordningen Kontormateriell Introduksjonsordningen (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 15

16 213 Voksenopplæring Undervisningsmateriell Voksenopplæring (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh 275 Introduksjonsordningen Undervisningsmateriell Itmateriell Medikamenter Velferdstiltak ansatte Utgiftsdekning ikke oppgavepliktig Posttjenester Telefon Introduksjonsordningen (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh 242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Telefon Mobiltelefoner Annonse Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 16

17 275 Introduksjonsordningen Kursavgifter Introduksjonsordningen Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Kursavgifter Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Voksenopplæring Kursavgifter Voksenopplæring Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Introduksjonsordningen Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Skoleskyss faste ruter Energi Leie av lokaler og grunn Introduksjonsordningen (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 17

18 275 Introduksjonsordningen Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Introduksjonsordningen Kjøp av varer og tj egenpr Kjøp av varer og tj erstatter egenpr 242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Inventar og utstyr Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh 275 Introduksjonsordningen Diverse inventar og utstyr Introduksjonsordningen (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Kjøp av tj som erstatning 275 Introduksjonsordningen Kjøp fra andre private Kjøp av renovasjonstjenester Introduksjonsordningen Kjøp av tj som erstatning Overføringer Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 18

19 213 Voksenopplæring Mva kompensasjon full sats Voksenopplæring Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Mva kompensasjon full sats Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Introduksjonsordningen Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Introduksjonsordningen Introduksjonsordningen Mva kompensasjon lav sats Introduksjonsordningen (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til forslag fra flyktningekonsulent oeh 213 Voksenopplæring Overføring til kommuner Voksenopplæring Overføringer Finansutg og finanstrans 275 Introduksjonsordningen Morarenter Avsetninger til disposisjonsfond Introduksjonsordningen (Andre endringer) Ansvaret skal gå i 0,. Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 19

20 oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til forslag fra flyktningekonsulent oeh Finansutg og finanstrans Refusjoner 275 Introduksjonsordningen Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Introduksjonsordningen (Andre endringer) Pr. capita opplæring i norsk/ samfunnsfag oeh Salgsinntekter Refusjoner 213 Voksenopplæring Refusjon fra staten Voksenopplæring Voksenopplæring Sykelønnsrefusjon Voksenopplæring Voksenopplæring Avsatte feriepenger refusjon Voksenopplæring (Andre endringer) Ref fra bedriftshelsetjeneste, skal ikke budsjetteres i sm Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 20

21 275 Introduksjonsordningen Annen refusjon Introduksjonsordningen Voksenopplæring Mva kompensasjon full sats Voksenopplæring Introduksjonsordningen Mva kompensasjon full sats Introduksjonsordningen Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Mva kompensasjon full sats Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Introduksjonsordningen Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Introduksjonsordningen Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Refusjon fra andre private Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (Andre endringer) Anslag oeh Refusjoner Finansinntekter og finanser 275 Introduksjonsordningen Integreringstilsk. flyktninger Introduksjonsordningen Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 21

22 Overføringer Lønn og sosiale utgifter 242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Bruk av disposisjonsfond Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Finansinntekter og finanser Bosetting av flyktninger Studiesenteret Lønn og sosiale utgifter 213 Voksenopplæring Engasjementer Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Voksenopplæring (Andre endringer) Skal ikke være budsjett på dette ansvaret for sm Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr 213 Voksenopplæring Kontormateriell Hotellfrokost, bevertning mm Posttjenester Telefon Annonse Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 22

23 Voksenopplæring Administrasjon Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Administrasjon (Andre endringer) Skal ikke være budsjett på dette ansvaret for sm 213 Voksenopplæring Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Leie av lokaler og grunn Voksenopplæring Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer 213 Voksenopplæring Mva kompensasjon full sats Voksenopplæring Administrasjon Mva kompensasjon lav sats Administrasjon Overføringer Refusjoner 213 Voksenopplæring Mva kompensasjon full sats Voksenopplæring Administrasjon Mva kompensasjon lav sats Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 23

24 Administrasjon Voksenopplæring Refusjon fra andre private Voksenopplæring Refusjoner Finansinntekter og finanser 120 Administrasjon Overføringer fra kommuner Administrasjon Overføringer Kjøp av varer og tj egenpr 213 Voksenopplæring Bruk av bundne fond Voksenopplæring Finansinntekter og finanser Studiesenteret Oppreisningsordning barnehjemsbarn Overføringer 251 Barneverntiltak i familien Annonse Barneverntiltak i familien Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer 251 Barneverntiltak i familien Mva kompensasjon full sats Barneverntiltak i familien Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 24

25 251 Barneverntiltak i familien Overføring til kommuner Barneverntiltak i familien Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Overføring til kommuner Overføringer til andre private Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Overføringer Refusjoner 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Refusjon fra staten Tilrettelegging og bistand for næringslivet Barneverntiltak i familien Mva kompensasjon full sats Barneverntiltak i familien Refusjoner Overføringer 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Bruk av disposisjonsfond Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Finansinntekter og finanser Oppreisningsordning barnehjemsbarn Folkehelsearbeid Kjøp av varer og tj egenpr 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Overføringer til andre private Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 25

26 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Overføringer Folkehelsearbeid Boligsosial plan Kjøp av varer og tj egenpr 120 Administrasjon Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Administrasjon Kjøp av varer og tj egenpr Refusjoner 120 Administrasjon Mva kompensasjon lav sats Administrasjon Overføringer Refusjoner 265 Kommunalt disponerte boliger Refusjon fra staten Kommunalt disponerte boliger Administrasjon Mva kompensasjon lav sats Administrasjon Refusjoner Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 26

27 Boligsosial plan Brobyggingsprosjektet Lønn og sosiale utgifter 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel KLP Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Lønn og sosiale utgifter Overføringer 241 Diagnose behandling og rehabilitering Inventar og utstyr Diagnose behandling og rehabilitering Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Finansutg og finanstrans 241 Diagnose behandling og rehabilitering Mva kompensasjon full sats Diagnose behandling og rehabilitering Overføringer Refusjoner 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Avsetninger til bundne fond Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Finansutg og finanstrans Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 27

28 Refusjoner 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Diagnose behandling og rehabilitering Mva kompensasjon full sats Diagnose behandling og rehabilitering Refusjoner Brobyggingsprosjektet (Andre endringer) Total kurspott overført fra øvrige ansvar: kr Hele budsjettet føres opp her, mens det regnskapsføres på ulike konti OEH 0050 Kompetanseutvikling ansatte Finansinntekter og finanser 180 Diverse fellesutgifter Kursavgifter Diverse fellesutgifter (Andre endringer) Ikke bruk av disposisjonsfond i OEH Kjøp av varer og tj egenpr Kjøp av varer og tj egenpr 180 Diverse fellesutgifter Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 28

29 Bruk av disposisjonsfond Diverse fellesutgifter Finansinntekter og finanser Kompetanseutvikling ansatte Helsestasjon for ungdom Kjøp av varer og tj egenpr 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Kontormateriell Faglitteratur Medikamenter Mobiltelefoner Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Inventar og utstyr Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Overføringer 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Mva kompensasjon full sats Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Overføringer Refusjoner 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Mva kompensasjon full sats Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 29

30 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Refusjoner Kjøp av varer og tj egenpr 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Bruk av bundne fond Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Finansinntekter og finanser Helsestasjon for ungdom Kompetheving psykisk helsearb Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole Kursavgifter Grunnskole Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Kursavgifter Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Grunnskole Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Grunnskole Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Mva kompensasjon full sats Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 30

31 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Grunnskole Mva kompensasjon full sats Grunnskole Overføringer Finansutg og finanstrans 202 Grunnskole Avsetninger til bundne fond Grunnskole Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Avsetninger til bundne fond Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Finansutg og finanstrans Refusjoner 202 Grunnskole Ref.fra fylkesmannen Grunnskole Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Ref.fra fylkesmannen Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Grunnskole Mva kompensasjon full sats Grunnskole Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Mva kompensasjon full sats Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 31

32 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Refusjoner Finansinntekter og finanser 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Bruk av bundne fond Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Grunnskole Bruk av bundne fond Grunnskole Finansinntekter og finanser Rusmisbruk, forebyggende tiltak Lønn og sosiale utgifter 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Fast lønn, drift Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilbud til personer med rusproblemer Fast lønn, drift Tilbud til personer med rusproblemer Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Annen fast lønn Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilbud til personer med rusproblemer Annen fast lønn Tilbud til personer med rusproblemer Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 32

33 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilbud til personer med rusproblemer Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Tilbud til personer med rusproblemer Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilbud til personer med rusproblemer Gruppelivforsikring Tilbud til personer med rusproblemer Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Gruppelivforsikring Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilbud til personer med rusproblemer Ulykkesforsikring Tilbud til personer med rusproblemer Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Ulykkesforsikring Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr 243 Tilbud til personer med rusproblemer Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 33

34 Kontormateriell Bevert.v.kurs, opplæring, møte Tilbud til personer med rusproblemer Tilbud til personer med rusproblemer Annet forbruksmateriell Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Telefon Mobiltelefoner Internett Annonse Tilbud til personer med rusproblemer Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Hotellutgifter opplæring/kurs Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilbud til personer med rusproblemer Diett/kostgodtgjørelse Tilbud til personer med rusproblemer Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Diett/kostgodtgjørelse Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilbud til personer med rusproblemer Administrativ forpleining, bruspenger Tilbud til personer med rusproblemer Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 34

35 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilbud til personer med rusproblemer Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Transportutg./drift av egne transportmidler Tilbud til personer med rusproblemer Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilbud til personer med rusproblemer Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Tilbud til personer med rusproblemer Tilbud til personer med rusproblemer Leie av lokaler og grunn Tilbud til personer med rusproblemer Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer 243 Tilbud til personer med rusproblemer Diverse inventar og utstyr Tilbud til personer med rusproblemer Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Overføringer 243 Tilbud til personer med rusproblemer Mva kompensasjon full sats Tilbud til personer med Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 35

36 rusproblemer 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Mva kompensasjon lav sats Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilbud til personer med rusproblemer Mva kompensasjon lav sats Tilbud til personer med rusproblemer Overføringer Salgsinntekter 243 Tilbud til personer med rusproblemer Avsetninger til bundne fond Tilbud til personer med rusproblemer Finansutg og finanstrans (Andre endringer) Optimistisk anslag på samlet statsstøtte oeh Refusjoner 243 Tilbud til personer med rusproblemer Refusjon fra staten Tilbud til personer med rusproblemer Tilbud til personer med rusproblemer Ref.fra fylkesmannen Ref.fra nav Sykelønnsrefusjon Tilbud til personer med rusproblemer Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 36

37 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilbud til personer med rusproblemer Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon full sats Tilbud til personer med rusproblemer Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Mva kompensasjon lav sats Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilbud til personer med rusproblemer Mva kompensasjon lav sats Tilbud til personer med rusproblemer Tilbud til personer med rusproblemer Refusjon fra andre private Tilbud til personer med rusproblemer Refusjoner Lønn og sosiale utgifter 243 Tilbud til personer med rusproblemer Bruk av bundne fond Tilbud til personer med rusproblemer Finansinntekter og finanser Rusmisbruk, forebyggende tiltak Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 37

38 0040 Barn og ungd med særskbehov Lønn og sosiale utgifter 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel KLP Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Kjøp av varer og tj egenpr Finansutg og finanstrans 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Mva kompensasjon lav sats Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Overføringer Refusjoner 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon lav sats Forebygging helsestasjons og Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 38

39 skolehelsetjenesten Refusjoner Lønn og sosiale utgifter 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Bruk av bundne fond Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Finansinntekter og finanser Barn og ungd med særskbehov Politiske organ Lønn og sosiale utgifter 100 Politisk styring Godtgjørelse, heltidspolitikere Møtegodtgjørelse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel KLP ordførere Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ordfører Politisk styring (Andre endringer) Justert etter forbruk siste to år OEH (Andre endringer) Det skal ikke være budsjett på denne posten sm Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr 100 Politisk styring Kontormateriell Abonnement Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 39

40 Bevert.v.kurs, opplæring, møte Bevert. ved politiske møter Bevert. ved pol.representasjon Hotellfrokost, bevertning mm Gaver, påskjønnelser o.l Tjenestefrikjøp ref.lønn Hotellutgifter møter mm ikke kurs Mobiltelefoner Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Annonse Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Kursavgifter Politisk styring (Andre endringer) Flyttes til ansvar OEH (Andre endringer) Tilpasset forbruk siste to år OEH (Andre endringer) Tilpasset forbruk siste to år OEH (Andre endringer) Overføres ansvar OEH 110 Kontroll og revisjon Kursavgifter Kontroll og revisjon Politisk styring Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 40

41 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Politisk styring Administrasjon Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Administrasjon (Andre endringer) Leie pensjonisthuset til kommunestyremøter OEH 100 Politisk styring Leie av lokaler og grunn Politisk styring Tilrettelegging og bistand for næringslivet Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Politisk styring Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Div. medlemskap Politisk styring (Andre endringer) Medlemskap i Ungt entrprenørskap OEH Kjøp av varer og tj egenpr Kjøp av varer og tj erstatter egenpr 100 Politisk styring Rapportmal: drift 2. november 2011 kl Side 41

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 28.02.2011. Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Investeringsregnskap 2009

Investeringsregnskap 2009 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180 29 654,00 29 801,00 1170 Diverse fellesutgift 097000 Overf. fra driftsreg 180-29 654,00-29 801,00 1170 Diverse fellesutgift Resultat 1171 It-investering

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer