Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett Godtgjørelse folkevalgte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632"

Transkript

1 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Ledergodtgjørelse Andre godtgjørelser Klp Kommunal bevertning Hotellopphold Telefonutgifter Gaver ved representasjon Annen annonsering Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Utgiftsdekning fosterhjem Telefonutgifter Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Ansvarsforsikring Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra andre (private) Tilskudd leger og fysioterapauter Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Politisk styring Barneverntiltak utenfor familien Tilskudd utgifter Barneverntiltak utenfor familien Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

2 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Tilskudd/gaver utgifter Refusjon fra fylkeskommuner inntekter Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Kommunestyre og formannskap Andre politiske utvalg 100 Politisk styring Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Ledergodtgjørelse Andre godtgjørelser Hotellopphold Andre driftsutgifter Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Ref utgifter folkevalgte Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Politisk styring Andre politiske utvalg Ungdomsråd 231 Aktivitetstilbud barne og unge Tilskudd utgifter Aktivitetstilbud barne og unge Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

3 Ungdomsråd Tilfeldige utgifter/inntekter 180 Diverse fellesutgifter Hotellopphold Andre driftsutgifter Krevd moms utgifter Salgsinntekter Kompensert moms investering inntekter Diverse fellesutgifter Tilfeldige utgifter/inntekter Kontrollutvalg 110 Kontroll og revisjon Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Ledergodtgjørelse Kopieringsutgifter Hotellopphold Andre driftsutgifter Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Kontroll og revisjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

4 Kontrollutvalg Eldrerådet 180 Diverse fellesutgifter Tapt arbeidsfortjeneste Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Krevd moms Tilskudd/gaver utgifter Kompensert moms investering inntekter Diverse fellesutgifter Eldrerådet Valg 100 Politisk styring Kontormateriell Hotellopphold Representasjon Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig utgifter Politisk styring Valg Interkommunal arkivordning 120 Administrasjon Kjøp av tjenester utgifter Administrasjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

5 Interkommunal arkivordning Revisjon 110 Kontroll og revisjon Kjøp fra andre (private) utgifter Kontroll og revisjon Revisjon Bedriftshelsetjeneste 120 Administrasjon Kjøp av tjenester utgifter Administrasjon Bedriftshelsetjeneste Opplæringskontoret 213 Voksenopplæring Kjøp av tjenester utgifter Voksenopplæring Opplæringskontoret Vest Finnmark Krisesenter 242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Tilskudd utgifter Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Vest Finnmark Krisesenter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

6 1300 Edb felles 120 Administrasjon Fastlønn Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Klp Hotellopphold Linjeleie Internettaksess Telefonutgifter Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Lisenser Datautstyr Programvare Driftaavtale med datasentral Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Administrasjon Grunnskole Internettaksess Lisenser Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Grunnskole Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

7 241 Diagnose behandling og rehabilitering Lisenser utgifter Diagnose behandling og rehabilitering Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Internettaksess Lisenser Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Bibliotek Internettaksess utgifter Bibliotek Edb felles Klp/stp 100 Politisk styring Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Politisk styring Kontroll og revisjon Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Kontroll og revisjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

8 120 Administrasjon Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Administrasjon Årets premieavvik Klp utgifter Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Kollektiv ulykkes og gruppelivsforsikring Amortisering premieavvik utgifter Amortisering av tidligere års premieavvik Førskole Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Førskole Grunnskole Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Grunnskole Skolelokaler Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Skolelokaler Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

9 Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Diagnose behandling og rehabilitering Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Diagnose behandling og rehabilitering Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Institusjonslokaler Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Institusjonslokaler Plansaksbehandling Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

10 Plansaksbehandling Bygge og delesaksbehandling og seksjonering Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Bygge og delesaksbehandling og seksjonering Tilrettelegging og bistand for næringslivet Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommunale veier nyanlegg drift og vedlikehold Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Kommunale veier nyanlegg drift og vedlikehold Distribusjon av vann Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Distribusjon av vann Avløpsnett innsamling av avløpsvann Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Avløpsnett innsamling av avløpsvann Bibliotek Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Bibliotek Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

11 381 Drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg annlegg Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg annlegg Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kommunale kulturbygg Reg premie oppsatte/pensjonister utgifter Kommunale kulturbygg Klp/stp Lederteamet 120 Administrasjon Fastlønn Klp Kontormateriell Hotellopphold Andre driftsutgifter Telefonutgifter Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Utgiftsdekning fosterhjem Telefonutgifter Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Juridisk bistand Krevd moms Tilsk fra fond Rockmann Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

12 utgifter Kompensert moms investering Bruk av utlånsfond inntekter Administrasjon Grunnskole Juridisk bistand Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Grunnskole Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Hotellopphold utgifter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Juridisk bistand utgifter Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilrettelegging og bistand for næringslivet Juridisk bistand Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

13 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Lederteamet Personalkontoret 120 Administrasjon Fastlønn Lønn til ekstrahjelp Klp Kopieringsutgifter Hotellopphold Telefonutgifter Annonse,reklame,informasjon Utgifter ved ansettelser Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Flyttegodtgjørelser Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Yrkesskadeforsikring Gruppeliv Kontingenter Lisenser Drift av 110 sentralen Elektronisk HMS System Kjøp av tjenester Krevd moms Tilskudd/gaver utgifter Refusjon fra staten Statstilskudd barnehager Kompensert moms investering Refusjon fra andre(private) Lønnstrekk OU fond Overført fra egne foretak Bruk av bundne fond inntekter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

14 Administrasjon Grunnskole Annonse,reklame,informasjon Yrkesskadeforsikring Gruppeliv Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Grunnskole Personalkontoret Regnskap/lønn/skatt 120 Administrasjon Fastlønn Overtidslønn Klp Kontormateriell Kopieringsutgifter Faglitteratur Hotellopphold Gebyr Kjøp/salg valuta Innfordringsutgifter Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Inventar Krevd moms Overføring til andre (private) utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

15 Brukerbetaling for kommunale tjenester Andre inntekter Salgsinntekter Innfordringsgebyrer Salg tjenester Gamvik Sogn Salg tjenester Gamvik Eiendom Salg tjenester Havna Salg tjenester GNU Salg tjenester Frivillighetssental Sykelønnsrefusjon Kompensert moms investering inntekter Administrasjon Regnskap/lønn/skatt Servicekontoret 120 Administrasjon Fastlønn Lønn til ekstrahjelp Klp Kontormateriell Kopieringsutgifter Abonnement aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Hotellopphold Porto/frankeringsmaskin Telefonutgifter Informasjonstiltak Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Driftsavtaler Krevd moms utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

16 Andre inntekter Salgsinntekter Salg tjenester Frivillighetssental Festeavgift Andre statlige refusjoner Sykelønnsrefusjon Kompensert moms investering Refusjon fra andre(private) inntekter Administrasjon Servicekontoret Voksenopplæring 201 Førskole Opplæring/kurs Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Førskole Voksenopplæring Fastlønn Faste tillegg Klp Stp Undervisningsmateriell Hotellopphold Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Inventar Krevd moms utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

17 Egenandeler Andre statlige refusjoner Kompensert moms investering inntekter Voksenopplæring Voksenopplæring Ppd 202 Grunnskole Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Grunnskole Ppd Skoleadministrasjon 120 Administrasjon Fastlønn Klp Kontormateriell Hotellopphold Telefonutgifter Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Utgiftsdekning fosterhjem Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Krevd moms utgifter Kompensert moms investering Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

18 inntekter Administrasjon Grunnskole Andre statlige refusjoner Overført fra egne foretak inntekter Grunnskole Skoleadministrasjon Felles undervisning 120 Administrasjon Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Administrasjon Grunnskole Hotellopphold Andre driftsutgifter Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Skyss/ekskusjoner Elevforsikring Vaktmestertjeneste Krevd moms Overføring til kommuner Avsetninger til bundne fond utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

19 Refusjon fra staten Andre statlige refusjoner Kompensert moms investering Ref Tannhelsetjenesten Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre(private) inntekter Grunnskole Skoleskyss Skoleskyss Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Skoleskyss Felles undervisning Rsk midt finnmark 201 Førskole Andre statlige refusjoner inntekter Førskole Grunnskole Hotellopphold Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Kjøp av tjenester Krevd moms Avsetninger til bundne fond utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

20 Andre statlige refusjoner Kompensert moms investering inntekter Grunnskole Rsk midt finnmark Den kulturelle skolesekk 202 Grunnskole Lønn til ekstrahjelp Klp Kopieringsutgifter Annet forbruksmateriell Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Andre statlige refusjoner Kompensert moms investering Ref Tannhelsetjenesten Bruk av bundne fond inntekter Grunnskole Den kulturelle skolesekk Mehamn skole 202 Grunnskole Fastlønn Faste tillegg Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

21 Klp Stp Kontormateriell Kopieringsutgifter Abonnement aviser og fagtidsskrifter Undervisningsmateriell Frukt og grønt Porto/frankeringsmaskin Telefonutgifter Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Andre oppgavepliktige godtgjørelser Skyss/ekskusjoner Lisenser Inventar Datautstyr Programvare Krevd moms utgifter Andre inntekter Andre statlige refusjoner Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Kompensert moms investering Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre(private) inntekter Grunnskole Skolelokaler Klp utgifter Skolelokaler Mehamn skole Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

22 3111 Gamvik skole 202 Grunnskole Fastlønn Faste tillegg Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Klp Stp Kontormateriell Kopieringsutgifter Abonnement aviser og fagtidsskrifter Undervisningsmateriell Frukt og grønt Porto/frankeringsmaskin Telefonutgifter Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiser Oppg pl refusjon Andre oppgavepliktige godtgjørelser Utgiftsdekning fosterhjem Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Skyss/ekskusjoner Inventar Verktøy Datautstyr Programvare Krevd moms utgifter Andre statlige refusjoner Sykelønnsrefusjon Kompensert moms investering inntekter Grunnskole Gamvik skole Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

23 3112 Skjånes skole 202 Grunnskole Fastlønn Faste tillegg Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Klp Stp Kontormateriell Kopieringsutgifter Abonnement aviser og fagtidsskrifter Undervisningsmateriell Frukt og grønt Annet forbruksmateriell Porto/frankeringsmaskin Telefonutgifter Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Andre oppgavepliktige godtgjørelser Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Skyss/ekskusjoner Inventar Datautstyr Programvare Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Andre statlige refusjoner Sykelønnsrefusjon Kompensert moms investering Refusjon fra kommuner inntekter Grunnskole Skjånes skole Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

24 3114 Kulturskole 383 Musikk og kulturskoler Fastlønn Lønn til ekstrahjelp Klp Stp Undervisningsmateriell Opplæring/kurs Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Brukerbetaling kulturskole Kompensert moms investering Bruk av bundne fond inntekter Musikk og kulturskoler Kulturskole Sfo mehamn 215 Skolefritidstilbud Fastlønn Lønn til vikarer Klp Stp Undervisningsmateriell Krevd moms utgifter Egenandeler Sykelønnsrefusjon Kompensert moms investering Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

25 inntekter Skolefritidstilbud Sfo mehamn Sfo gamvik 215 Skolefritidstilbud Fastlønn Klp Stp utgifter Skolefritidstilbud Sfo gamvik Videregående skole losa 120 Administrasjon Kontormateriell Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Administrasjon Grunnskole Fastlønn Klp Stp utgifter Grunnskole Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

26 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Fastlønn Faste tillegg Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Klp Stp Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Kompensert moms investering Refusjon fra fylkeskommuner inntekter Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Videregående skole losa Studiesenter 202 Grunnskole Fastlønn Klp Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Datautstyr Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Kompensert moms investering Andre ref fra private Overført fra egne foretak inntekter Grunnskole Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

27 Studiesenter Fellesutgifter barnehager 201 Førskole Hotellopphold Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Skyss/ekskusjoner Elevforsikring Vaktmestertjeneste Krevd moms utgifter Andre statlige refusjoner Kompensert moms investering Refusjon fra andre(private) inntekter Førskole Fellesutgifter barnehager Mehamn barnehage 201 Førskole Fastlønn Faste tillegg Lønn til vikarer Overtidslønn Klp Kontormateriell Kopieringsutgifter Faglitteratur Leke og arbeidsmateriell Kosthold Annet forbruksmateriell Hotellopphold Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

28 Telefonutgifter Andre oppgavepliktige godtgjørelser Inventar Datautstyr Krevd moms utgifter Foreldrebet barnehager Salgsinntekter Purregebyr Refusjon fra staten Andre statlige refusjoner Sykelønnsrefusjon Kompensert moms investering Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre(private) inntekter Førskole Mehamn barnehage Skjånes barnehage 201 Førskole Fastlønn Lønn til vikarer Overtidslønn Klp Stp Kontormateriell Kopieringsutgifter Faglitteratur Leke og arbeidsmateriell Kosthold Telefonutgifter Andre oppgavepliktige godtgjørelser Annet utstyr Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

29 Datautstyr Krevd moms utgifter Foreldrebet barnehager Salgsinntekter Sykelønnsrefusjon Kompensert moms investering inntekter Førskole Skjånes barnehage Sosialkontoret 242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Fastlønn Klp Hotellopphold Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Driftaavtale med datasentral Andel drift Nav Krevd moms Overføring til kommuner utgifter Kompensert moms investering Refusjon fra kommuner Andre ref fra private inntekter Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Sosialkontoret Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

30 3301 Sosialhjelp 276 Kvalifiseringsordningen Kvalifiseringsstønad utgifter Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Tilskudd Utlån utgifter Tilbakebetalt bidrag Mottatte avdrag på utlån inntekter Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Tilskudd Avsetninger til bundne fond utgifter Andre statlige overføringer Bruk av bundne fond inntekter Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Sosialhjelp Edruskap 242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Salgsinntekter inntekter Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

31 243 Tilbud til personer med rusproblemer Andre driftsutgifter Kuropphold Krevd moms utgifter Purregebyr Kompensert moms investering inntekter Tilbud til personer med rusproblemer Edruskap Nordkyn barnevernstjeneste 244 Barneverntjeneste Fastlønn Lønn til vikarer Overtidslønn Overtid ved svangerskap Overtid ferievikarer Klp Kontormateriell Hotellopphold Forebyggende tiltak Andre driftsutgifter Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reiser Oppg pl refusjon Oppg pl reiser Gamvik Oppg pl reiser Lebesby Drivstoff Årsavgifter/forsikringer Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Transport vedr opplæring/kurs Ikkeoppg pliktige reiser Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

32 Leie av driftsmidler Driftaavtale med datasentral Juridisk bistand Juridisk bistand Gamvik Juridisk bistand Lebesby Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Andre statlige refusjoner Sykelønnsrefusjon Kompensert moms investering Refusjon fra kommuner Bruk av bundne fond inntekter Barneverntjeneste Nordkyn barnevernstjeneste Fosterhjem 252 Barneverntiltak utenfor familien Fastlønn Klp Hotellopphold Andre driftsutgifter Utgiftsdekning fosterhjem Telefonutgifter Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Elevforsikring Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Barneverntiltak utenfor familien Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

33 Fosterhjem Barnevern gamvik 244 Barneverntjeneste Kontormateriell Telefonutgifter Husleie Inventar Kjøp fra staten Kjøp fra kommuner Krevd moms utgifter Ref bidrag Andre statlige refusjoner Kompensert moms investering inntekter Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Lønn støttekontakter Hotellopphold Utgiftsdekning Utgiftsdekning fosterhjem Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Hotellopphold utgifter Barneverntiltak utenfor familien Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

34 Barnevern gamvik Kjøkken 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Fastlønn Faste tillegg Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Opplæringsvakter Klp Kosthold Redskaper Vedlikehold utstyr Materialer til annet vedlikehold Krevd moms utgifter Salgsinntekter Sykelønnsrefusjon Kompensert moms investering inntekter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kjøkken Helseadministrasjon 120 Administrasjon Fastlønn Klp Kommunal bevertning Hotellopphold Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

35 Andre driftsutgifter Telefonutgifter Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Utgiftsdekning fosterhjem Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Kompensert moms investering inntekter Administrasjon Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kopieringsutgifter Faglitteratur Hotellopphold Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Reier Oppg pl Andre reiser Reiser Oppg pl kompetanseheving Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Reiseutgifter vikarer Tilskudd Norsk Pasientskadeforsikring Husleie Vaktmestertjeneste Krevd moms Overføring til kommuner utgifter Inntekter solarium Husleie Andre statlige refusjoner Kompensert moms investering Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

36 inntekter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Overført fra egne foretak inntekter Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Medfinansiering somatiske tjenester Overføring til staten utgifter Medfinansiering somatiske tjenester Akutthjelp helse og omsorgstjenester Kjøp fra kommuner utgifter Akutthjelp helse og omsorgstjenester Kommunalt disponerte boliger Husleie Krevd moms utgifter Kompensert moms investering inntekter Kommunalt disponerte boliger Helseadministrasjon Sykehjem/sykestue 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Fastlønn Lønn lærlinger Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

37 Faste tillegg Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Opplæringsvakter Lønn ledsagere Lønn støttekontakter Klp Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medisinsk oksygen Medikamenter Kosthold Arbeidsklær Tekstiler og madrasser Annet forbruksmateriell Andre driftsutgifter Telefonutgifter Opplæring/kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Utgiftsdekning fosterhjem Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Lisenser Inventar Redskaper Annet utstyr Datautstyr Programvare Vedlikehold utstyr Materialer til annet vedlikehold Renholds og vaskeritjenester Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

38 Brukerbetaling for kommunale tjenester Poliklinisk virksomhet Innfordringsgebyrer Refusjon fra staten Statstilsk ress.krvende brukere Andre statlige refusjoner Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Kompensert moms investering Lærlingetilskudd Ref Helse Finnmark Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre(private) Bruk av bundne fond inntekter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Sykehjem/sykestue Hjemmebasert omsorg 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Fastlønn Lønn lærlinger Faste tillegg Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Opplæringsvakter Lønn ledsagere Omsorgslønn Lønn støttekontakter Lønn avlastingshjem Klp Kontormateriell Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

39 Arbeidsklær Hotellopphold Andre driftsutgifter Telefonutgifter Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v Drivstoff Vedlikehold service Forsikring bil/maskin Reiseutgifter Ikke oppgavepliktig Lisenser Redskaper Annet utstyr Datautstyr Programvare Leie av driftsmidler Vaktmestertjeneste Juridisk bistand Kjøp av institusjonsplasser Trygghetsalarmer Krevd moms utgifter Egenandel mat i barnehage Leieinntekter Andre inntekter Statstilskudd barnehager Statstilsk ress.krvende brukere Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Kompensert moms investering inntekter Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Hjemmebasert omsorg Ressurskrevende brukere 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 27. november 2013 kl Side

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.0800.100.0 Ordfører/varaordfører 1.0820.100.0 Møtegodtgjørelse 1.0830.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste 1.0840.100.0 Andre godtgjørelser 1.0900.100.0

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon 9201 Egenkapitalinnskudd 172 Pensjon Pensjon 0 0 0 Pensjon 445 641 0 0 Pensjon 445 641 0 0 9203 Kjøp av aksjer 110 Kontroll og revisjon Kontroll og revisjon 0 0 0 Kontroll og revisjon 12 000 0 0 Kontroll

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

U MASøYKOMMUNE. Utvalg : 03.I2.2075 Tid: 09: 30. s meldt 75/5 L5/18L. 1ling. I,/øTEINNKALLING. og senest innen onsdag 02.L2.

U MASøYKOMMUNE. Utvalg : 03.I2.2075 Tid: 09: 30. s meldt 75/5 L5/18L. 1ling. I,/øTEINNKALLING. og senest innen onsdag 02.L2. U MASøYKOMMUNE I,/øTEINNKALLING Utvalg : Møtested: Møtedato: Omsorgskomiteen Møterom hel se /oppvekst 3.I2.275 Tid: 9: 3 Representantene innkal-l-es herved. Eventuelle forfallsnarestt og senest innen onsdag

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer