1002 Ungdomsråd Ungdomsråd Ungdomsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000"

Transkript

1 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap Andre politiske utvalg Andre politiske utvalg Andre politiske utvalg Andre politiske utvalg Ungdomsråd Ungdomsråd Ungdomsråd Ungdomsråd Tilfeldige utgifter/inntekter Tilfeldige utgifter/inntekter Tilfeldige utgifter/inntekter Tilfeldige utgifter/inntekter Kontrollutvalg Kontrollutvalg Kontrollutvalg Kontrollutvalg Eldrerådet Eldrerådet Eldrerådet Eldrerådet Valg Valg Valg Valg Interkommunal arkivordning Interkommunal arkivordning Interkommunal arkivordning Interkommunal arkivordning Revisjon Revisjon Revisjon Revisjon Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste Opplæringskontoret Opplæringskontoret Opplæringskontoret Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 2. desember 2014 kl Side 1

2 Opplæringskontoret Vest Finnmark Krisesenter Vest Finnmark Krisesenter Vest Finnmark Krisesenter Vest Finnmark Krisesenter Edb felles Edb felles Edb felles Edb felles Klp/stp Klp/stp Klp/stp Klp/stp Lederteamet Lederteamet Lederteamet Lederteamet Personalkontoret Personalkontoret Personalkontoret Personalkontoret /lønn/skatt /lønn/skatt /lønn/skatt /lønn/skatt Servicekontoret Servicekontoret Servicekontoret Servicekontoret Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Voksenopplæring Ppd Ppd Ppd Ppd Skoleadministrasjon Skoleadministrasjon Skoleadministrasjon Skoleadministrasjon Felles undervisning Felles undervisning Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 2. desember 2014 kl Side 2

3 Felles undervisning Felles undervisning Rsk midt finnmark Rsk midt finnmark Rsk midt finnmark Rsk midt finnmark Den kulturelle skolesekk Den kulturelle skolesekk Den kulturelle skolesekk Den kulturelle skolesekk Mehamn skole Mehamn skole Mehamn skole Mehamn skole Gamvik skole Gamvik skole Gamvik skole Gamvik skole Skjånes skole Skjånes skole Skjånes skole Skjånes skole Kulturskole Kulturskole Kulturskole Kulturskole Sfo mehamn Sfo mehamn Sfo mehamn Sfo mehamn Sfo gamvik Sfo gamvik Sfo gamvik Sfo gamvik Videregående skole losa Videregående skole losa Videregående skole losa Videregående skole losa Studiesenter Studiesenter Studiesenter Studiesenter Fellesutgifter barnehager Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 2. desember 2014 kl Side 3

4 Fellesutgifter barnehager Fellesutgifter barnehager Fellesutgifter barnehager Mehamn barnehage Mehamn barnehage Mehamn barnehage Mehamn barnehage Skjånes barnehage Skjånes barnehage Skjånes barnehage Skjånes barnehage Sosialkontoret Sosialkontoret Sosialkontoret Sosialkontoret Sosialhjelp Sosialhjelp Sosialhjelp Sosialhjelp Edruskap Edruskap Edruskap Edruskap Nordkyn barnevernstjeneste Nordkyn barnevernstjeneste Nordkyn barnevernstjeneste Nordkyn barnevernstjeneste Fosterhjem Fosterhjem Fosterhjem Fosterhjem Barnevern gamvik Barnevern gamvik Barnevern gamvik Barnevern gamvik Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Helseadministrasjon Helseadministrasjon Helseadministrasjon Helseadministrasjon Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 2. desember 2014 kl Side 4

5 3420 Sykehjem/sykestue Sykehjem/sykestue Sykehjem/sykestue Sykehjem/sykestue Hjemmebasert omsorg Hjemmebasert omsorg Hjemmebasert omsorg Hjemmebasert omsorg Ressurskrevende brukere Ressurskrevende brukere Ressurskrevende brukere Ressurskrevende brukere Psykiatrisk helsevern Psykiatrisk helsevern Psykiatrisk helsevern Psykiatrisk helsevern Miljøtjenesten Miljøtjenesten Miljøtjenesten Miljøtjenesten Legekontoret Legekontoret Legekontoret Legekontoret Legevakt Legevakt Legevakt Legevakt Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Fysioterapi Helsesøster Helsesøster Helsesøster Helsesøster Jordmortjenester Jordmortjenester Jordmortjenester Jordmortjenester Teknisk administrasjon Teknisk administrasjon Teknisk administrasjon Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 2. desember 2014 kl Side 5

6 Teknisk administrasjon Renhold/hjemmehjelp Renhold/hjemmehjelp Renhold/hjemmehjelp Renhold/hjemmehjelp Administrasjon hjemmehjelp renhold Administrasjon hjemmehjelp renhold Administrasjon hjemmehjelp renhold Administrasjon hjemmehjelp renhold Landbruksforvaltning Landbruksforvaltning Landbruksforvaltning Landbruksforvaltning Gisoppmåling matrikkel Gisoppmåling matrikkel Gisoppmåling matrikkel Gisoppmåling matrikkel Byggesaksbehandling Byggesaksbehandling Byggesaksbehandling Byggesaksbehandling Festetomter Festetomter Festetomter Festetomter Brannordning Brannordning Brannordning Brannordning Feievesen Feievesen Feievesen Feievesen Kommunalteknisk drift Kommunalteknisk drift Kommunalteknisk drift Kommunalteknisk drift Veger Veger Veger Veger Parker og grøntanlegg Parker og grøntanlegg Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 2. desember 2014 kl Side 6

7 Parker og grøntanlegg Parker og grøntanlegg Kommunale vannverk Kommunale vannverk Kommunale vannverk Kommunale vannverk Kommunalt avløpsnett Kommunalt avløpsnett Kommunalt avløpsnett Kommunalt avløpsnett Renovasjon Renovasjon Renovasjon Renovasjon Kulturkontoret Kulturkontoret Kulturkontoret Kulturkontoret Biblioteket Biblioteket Biblioteket Biblioteket Bygdekinoen Bygdekinoen Bygdekinoen Bygdekinoen Frivillighetssentral Frivillighetssentral Frivillighetssentral Frivillighetssentral Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg Mehamn samfunnshus Mehamn samfunnshus Mehamn samfunnshus Mehamn samfunnshus Gamvik samfunnshus Gamvik samfunnshus Gamvik samfunnshus Gamvik samfunnshus Brodtkorb bruket Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 2. desember 2014 kl Side 7

8 Brodtkorb bruket Brodtkorb bruket Brodtkorb bruket Mehamn idrettshall Mehamn idrettshall Mehamn idrettshall Mehamn idrettshall Basseng mehamn Basseng mehamn Basseng mehamn Basseng mehamn Basseng gamvik Basseng gamvik Basseng gamvik Basseng gamvik Basseng skjånes Basseng skjånes Basseng skjånes Basseng skjånes Mehamn skole Mehamn skole Mehamn skole Mehamn skole Gamvik skole Gamvik skole Gamvik skole Gamvik skole Skjånes skole Skjånes skole Skjånes skole Skjånes skole Mehamn barnehage Mehamn barnehage Mehamn barnehage Mehamn barnehage Skjånes barnehage Skjånes barnehage Skjånes barnehage Skjånes barnehage Mehamn helsesenter Mehamn helsesenter Mehamn helsesenter Mehamn helsesenter Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 2. desember 2014 kl Side 8

9 4614 Omsorgsboliger Omsorgsboliger Omsorgsboliger Omsorgsboliger Kommunale utleieboliger Kommunale utleieboliger Kommunale utleieboliger Kommunale utleieboliger Biblioteket andre bygg Biblioteket andre bygg Biblioteket andre bygg Biblioteket andre bygg Slettnes fyr Slettnes fyr Slettnes fyr Slettnes fyr Fellesutgifter vedlikeholdsteam Fellesutgifter vedlikeholdsteam Fellesutgifter vedlikeholdsteam Fellesutgifter vedlikeholdsteam Driftsbygninger teknisk Driftsbygninger teknisk Driftsbygninger teknisk Driftsbygninger teknisk Andre kommunale bygg Andre kommunale bygg Andre kommunale bygg Andre kommunale bygg Museum Museum Museum Museum Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd Gamvik nordkyn havn Gamvik nordkyn havn Gamvik nordkyn havn Gamvik nordkyn havn Gamvik nordkyn utvikling Gamvik nordkyn utvikling Gamvik nordkyn utvikling Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 2. desember 2014 kl Side 9

10 Gamvik nordkyn utvikling Skjånesfondet Skjånesfondet Skjånesfondet Skjånesfondet Hjemme best Hjemme best Hjemme best Hjemme best Festivaluke Festivaluke Festivaluke Festivaluke Fra ord til handling matteprosjekt Fra ord til handling matteprosjekt Fra ord til handling matteprosjekt Fra ord til handling matteprosjekt Skole hjem prosjekt Skole hjem prosjekt Skole hjem prosjekt Skole hjem prosjekt Onega Onega Onega Onega Prosjekt økonomisk omstilling Prosjekt økonomisk omstilling Prosjekt økonomisk omstilling Prosjekt økonomisk omstilling Tilretteleggingstiltak Tilretteleggingstiltak Tilretteleggingstiltak Tilretteleggingstiltak Forebyggende helsearbeid Forebyggende helsearbeid Forebyggende helsearbeid Forebyggende helsearbeid Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Kommunejubileum Kommunejubileum Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 2. desember 2014 kl Side 10

11 Kommunejubileum Kommunejubileum Skatteinntekter Skatteinntekter Skatteinntekter Skatteinntekter Eiendomsskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Rammetilskudd Rammetilskudd Rammetilskudd Renter på lån Renter på lån Renter på lån Renter på lån Avdrag på lån Avdrag på lån Avdrag på lån Avdrag på lån Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgninger Over/underskudd bruk/dekning Over/underskudd bruk/dekning Over/underskudd bruk/dekning Over/underskudd bruk/dekning Avskrivninger Avskrivninger Avskrivninger Avskrivninger Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier) 2. desember 2014 kl Side 11

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag til formannskapet

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag til formannskapet GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN 2019-2022 Rådmannens forslag til formannskapet Side 1 av 10 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: BEFOLKNINGSUTVIKLING GAMVIK KOMMUNE: Årstall 2001 2011

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648

Detaljer

DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT

DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 1 Barnehage og skole 26 197 907 22 136 502 20 989 660 129 885 052 128 953 521 131 554 160 DRIFTSRESULTAT 103 687 145 106 817 019 110 564

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 27 000 27 000 27 000 Politisk ledelse 1 675 000 1 691 000 1 708 000 1 725 000 Politisk ledelse 1 648 000 1 664 000 1 681 000 1 698 000 1020 Politiske partier

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2012

Beskrivelse Budsjett 2012 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 18 278 Politisk ledelse 1 314 980 Politisk ledelse 1 296 702 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0

1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter inntekter 0 0 0 Rapportnavn: 1000 Politisk virksomhet, Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter 0 273 040 275 935 0 273 040 275 935 1001 Politisk virksomhet, Ordfører og varaordfører utgifter 0 940 720 952 502

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 20 750 20 374 19 996 19 613 Politisk ledelse 1 593 431 1 607 802 1 622 320 1 636 980 Politisk ledelse 1 572 681 1 587 428 1 602 324 1 617 367 1020 Politiske partier

Detaljer

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett utgifter inntekter

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett utgifter inntekter Dyrøy Sentraladm. utgifter 138 998 331 136 855 707 141 852 087 inntekter 51 826 923 42 231 997 47 866 296 utgift 87 129 673 94 525 877 93 985 791 og fellesdrift utgifter 20 103 880 17 525 421 18 287 475

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN Vedtatt kommunestyret

GAMVIK KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN Vedtatt kommunestyret GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Vedtatt kommunestyret 14.12.2017 Framlagt til alminnelig ettersyn den 30.11.2017 i hht "Forskrift om årsbudsjettet" 3. 1 2 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE

Detaljer

110 Politisk virksomhet utgifter inntekter

110 Politisk virksomhet utgifter inntekter 110 Politisk virksomhet utgifter 2 928 489 2 908 952 2 747 846 inntekter 256 600 105 935 105 935 2 671 889 2 803 017 2 641 911 1000 Fellesutgifter folkevalgte organisasjoner utgifter 310 385 284 762 295

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 1000 Ordfører og varaordfører inntekter 4 969 0 0 0 0 0 utgift 1 417 527 1 202 693 1 246 390 1 246 390 1 246 390 1 246 390 utgift 1 412 558 1 202 693 1 246 390 1 246 390 1 246 390 1 246 390 1010 Kommunestyre

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

GAMVIK KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN GAMVIK KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Framlagt 27.10.2017 1 2 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: BEFOLKNINGSUTVIKLING GAMVIK KOMMUNE: Antall innbyggere Antall

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2019 ØKONOMIPLAN 2019-2022 Formannskapets innstilling til kommunestyret Vedtatt 3. desember 2018 Sak 65/18 Framlagt til alminnelig ettersyn den 7. desember 2018 i henhold til

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 budsjettrammer på avdelingsnivå 000 Politisk styring inntekter 64 500 0 0 0 0 0 utgifter 620 228 658 322 682 926 682 926 682 926 682 926 ramme 555 728 658 322 682 926 682 926 682 926 682 926 001 Ordfører

Detaljer

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2012 Mehamn, 20.03.2013 Svein Tønnessen rådmann Innhold i årsmeldingen Gamvik kommune og økonomien side 3 Sentraladministrasjonen side 7 Oppvekstsektoren side 11 NAV(Sosialtjenesten)

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016 - Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer Rådmannens innstilling til formannskapet. 1 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: BEFOLKNINGSUTVIKLING

Detaljer

BARNAS KOMMUNESTYRE ANDRE NEMNDER OG UTVALG RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELDRERÅDET

BARNAS KOMMUNESTYRE ANDRE NEMNDER OG UTVALG RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELDRERÅDET 100 KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN 257 000 0 0 KOMMUNESTYRE OG FORMANN 1 988 000 1 568 000 1 520 000 KOMMUNESTYRE OG FORMANN 1 731 000 1 568 000 1 520 000 103 BARNAS KOMMUNESTYRE BARNAS

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.12.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 25.02.2016 Tid: kl. 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER

BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.0800.100.0 Ordfører/varaordfører 1.0820.100.0 Møtegodtgjørelse 1.0830.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste 1.0840.100.0 Andre godtgjørelser 1.0900.100.0

Detaljer

BUDSJETT 2013. Rådmannens grunnlagsdokument med sektorvis omtale til talldelen etter formannskapets innstillingsmøte 27.11. Mehamn, 27.11.

BUDSJETT 2013. Rådmannens grunnlagsdokument med sektorvis omtale til talldelen etter formannskapets innstillingsmøte 27.11. Mehamn, 27.11. BUDSJETT 2013 Rådmannens grunnlagsdokument med sektorvis omtale til talldelen etter formannskapets innstillingsmøte 27.11 Mehamn, 27.11.12 Svein Tønnessen rådmann 1 Innledning Det vises til vedlagte budsjettrapport

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Budsjett 2016-2019. Gjerstad kommune

Budsjett 2016-2019. Gjerstad kommune Budsjett 2016-2019 Gjerstad kommune Kommunestyrets rolle Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette (koml 45 nr 2 og budsjettforskriftens 4) Vedtak fattes på grunnlag av innstilling fra

Detaljer

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8:

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8: NOTAT Avdeling: en Saksbeh.: Christina Ødegård Direkte tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no Vår ref.: 2014/895-1 Lnr.: 1041/2015 Dato: 18.02.2015 Høring - administrativ organisering

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer Oppdatert fra formannskapets møte 01.12 - innstilling til kommunestyret 1 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005:

Følgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005: ØKONOMIPLAN 2006-2009 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i forslag til økonomiplan for 2006 2009 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet 2005: Under hvert enkelt av tiltakene

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Driftsregnskap 2009 - Ringerike kommune

Driftsregnskap 2009 - Ringerike kommune Driftsregnskap 2009 - Ringerike kommune Ansvar - 010100 POLITISK VIRKSOMHET - FELLES POLITISK VIRKSOMHET - FELLES POLITISK VIRKSOMHET - FELLES POLITISK VIRKSOMHET - FELLES 682 386,00 249 000 425 748,06

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2008 Mehamn, 30.03.2008 Svein Tønnessen rådmann Innhold i årsmeldingen Gamvik kommune og økonomien side 3 Gamvik kommune og omgivelsene utfordringer side 6 Sentraladministrasjonen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Sak 76/14 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 02.12.2014 Tid: kl. 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/14 14/707 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Sekretariat info arkiv utgifter 7 079 809 7 279 003 6 742 611 5 870 611 5 727 278 5 165 611 inntekter 865 724 761 648 756 571 756 571 756 571 756 571 utgift 6 214 085 6 517 355 5 986 040 5 114 040 4 970

Detaljer

100 KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN

100 KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN 100 KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN 225 000 0 0 KOMMUNESTYRE OG FORMANN 1 896 000 1 602 000 1 568 000 KOMMUNESTYRE OG FORMANN 1 671 000 1 602 000 1 568 000 101 RAUS SCHNELL UTGIVELSE RAUS

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 - Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer Oppdatert etter formannskapets møte 27.11. DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: BEFOLKNINGSUTVIKLING:

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

utgifter

utgifter 3101 Administrasjon Helse 1.11001 Utgifter papir toner 1.11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1.11101 Surstoff lystgass 1.11102 Laboratorierekvisita 1.11140 Kjøp av medisiner 1.11151 Bevertning

Detaljer

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer 2016 2017 2018 2019

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte

Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte 2016 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 15 927 778 12 816 778

Detaljer

Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040

Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040 Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040 Næringsformål 1041 Kommunalt initialiserte tiltak 1101

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon.

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon. Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon Dagens budsjettering A. Rammer og tidligere vedtatte tiltak Ansvar 2017 2018 2019

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2011 Mehamn, 30.03.2012 Svein Tønnessen rådmann Innhold i årsmeldingen Gamvik kommune og økonomien side 3 Sentraladministrasjonen side 7 Oppvekstsektoren side 14 NAV(Sosialtjenesten)

Detaljer

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Kontrollutvalget 10.05.2017 Politisk behandling av årsregnskap, årsberetning og årsmelding for 2016 30.03 Kommunestyret - informasjon 10.05 Kontrollutvalget - uttalelse til

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett vedtatt i kommunestyre

Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett vedtatt i kommunestyre Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Båtsfjord: Driftsbudsjett 20162019 vedtatt i kommunestyre 16.12.15 Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett 20162019 vedtatt i kommunestyre 16.12.15

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Torfinn Vassvik Medlem Oddbjørg Vatndal

Detaljer

Selbu kommune. Velkommen 19.mai 2009

Selbu kommune. Velkommen 19.mai 2009 Selbu kommune Velkommen 19.mai 2009 Visjon: "Selbu - rosa i Trøndelag" Visjonen peker på ei bygd med sterke bånd knyttet til kultur og tradisjon. Selburosa er en del av dette. Rosa har et tydelig mønster

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040

Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040 Ansvar/Referanse Ansvar/Referanse Beskrivelse/navn 0999 Investering 1001 Rådmannsteam 1002 Rådmannens stab 1010 Kommunerevisjon 1019 Læreplasser 1040 Næringsformål 1041 Kommunalt initialiserte tiltak 1101

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL

ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL ÅRSBUDSJETT 2005 SAMLET FRAMSTILLING, TEKSTDEL På vegne av administrasjonen legger rådmannen nå fram forslag til neste års budsjett som grunnlag for videre politisk oppfølging i formannskapet og kommunestyret.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 17.03.2011 Tid: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv Anita

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2013

Regnskapsrapport pr. 28.02.2013 Regnskapsrapport pr. 8.0.013 (tall tatt ut 15.04.013) Samlet resultat 4 89 113 0-4 89 113 Hele kommunen 10 Lønn 3 394 341 19 59 518 105 865 177 18,1 Hele kommunen 6 914 13 9 484 780 570 567 3,5 Hele kommunen

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse

Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse 2019 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 1 700 508 127 320 15 381 232 9 938 396 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer