Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099"

Transkript

1 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa , Lønnspott og andre reserver , Oppvekst , Helse og velferd ,4 10 Rådmannsgruppa , IKT generelt , IKT Skoler generelt , IKT Seiersten ungdomsskole , IKT Dal SKole , Driftsavtale Agresso Follo , Driftsavtale Portal , Servicetorget ,9 21 IKT , Økonomi- ledelse og utvikling , Regnskap og lønn , Innkjøpssamarbeid , Agresso Follo , Fakturateamet ,8 22 Økonomi , Administrasjon , Personalavdeling , Hovedverneombud/tillitsvalgte , Bedriftshelsetjeneste , Lærlinger , Politiske organer , Eldrerådet , Personalutvikling , Overformynderi , Valg , Bevilgningskontroll , Kontroll og revisjon , Ordfører , Arkivet , Legetjenestre ,9 23 POP , Fellesutgifter Samfunnsutvikling , Plansak , Byggesak/delingssak/seksjonering , Kart og oppmåling , Landbruk , Vilt-drift , Vilt-fond , Naturforvaltning og friluftsliv , Miljørettet helsevern ,0 24 Samfunnsutvikling , Administrasjon barnehage ,0

2 3020 Bilitt barnehage , Elleflaten barnehage , Heer barnehage , Trollberget barnehage , Ullerud barnehage , Dyrløkkeåsen barnehage , Barnehager felles , Solgry barnehage , Lindebakken barnehage , Sogstieika barnehage , Grendehuset barnehage , Angelgården barnehage , Toppen Barnehage , Montessori barnehage , Bjerkeveien barnehage , Tertitten barnehage , Familiebarnehager , Barn med nedsatt funksjonsevne , Minoritetsspråklige barn , Spesialpedagogisk team , Gjestebarn ,5 30 Barnehager og skolefaglige tjenester , Dal Grunnskole , Dal SFO , Dal Barnehage ,0 31 Dal Skole og barnehage , Drøbak felles grunnskole , Drøbak Regnbuen , Drøbak SFO ,6 32 Drøbak skole , Dyrløkkeåsen Grunnskole , Dyrløkkeåsen SFO ,5 33 Dyrløkkeåsen skole , Heer Administrasjon , Heer Grunnskole , Heer SFO ,5 34 Heer skole , Seiersten Grunnskole , Seiersten Voksenopplæring ,1 35 Seiersten skole , Sogsti Skole , Kompetanseutvikling Sogsti , Sogsti SFO ,0 36 Sogsti skole , Sentrale ledelsesaktiviteter institusjon , Kjøkkendrift institusjon , Felles drift Grande ,1

3 4232 Utsikten Grande , Solstua Grande , Kortidsavdeling Grande , Grande 2.etasje - korttidsopphold , Felles drift Ullerud , Somatisk, avd. Ullerud , Ullerud bofellesskap , Ullerud dagsenter ,3 42 Pleie og omsorg i institusjon , Sentrale ledelsesaktiviteter hjemmebaserte tj , Hjemmesykepleie , Praktisk hjelp i hjemmet (hj.baserte.tj) , Fellesdrift enheten , Sogsti dagsenter , Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid , Bofellesskap Lennsmanssvingen , Resurssenter psykisk helse , Hegreveien , Hegre omsorgshus ,0 43 Hjemmebaserte tjenester , Sentrale ledelsesaktiviteter rehabilitering , Utvikling hab/rehab , kommunale sysselsettingstiltak , Tilskudd Haukåsen borettslag , Fysio- og ergoterapi , Frogn Frivillighetssentral , Frogn Eldresenter , Innsatsteam , Einebu omsorgsboliger , Haukåsen omsorgsboliger , Aktivitets- og opplæringssenteret , Traneveien 20, avlastningsbolig , Praktisk hjelp i hjemmet (rehabilitering) , Avlastning og fritidsaktiviteter , Fugleveien Omsorgsbolig , Aktivitetssenter Traneveien , Ambulerende miljøarbeider tjeneste , Ungdom som bor ,4 44 Rehabilitering , Ledelse BUF , PPT , Helsestasjon , Utekontakt , Barnevern , Boliger enslige mindreårige flyktninger , Bolig EMF - Vestbyveien , Bolig EMF - Dueveien ,7

4 45 Enhet for barn, unge og familier , Ledelse kultur og fritid , Kirkelig adm , Andre relegiøse formål , Museer , Idrett og kulturstøtte , Grendehus , mai og 17 mai , Arrangementer , Turistinformasjon , Profilering Jul , Kulturskole , Kultursenter , Kirkekonserter , klasseforestilling , Kino , Den kulturelle skolesekken , Ad Astra , Sommerkonsertene , Det Norske Guttekor , Ledelse Turistkontoret , Drift Turistkontoret , Oscarsborg - kulturelt fyrtårn , Bibliotek , Felles fritidsklubber , Fritidsklubb 1 - Underhuset , Fritidsklubb 2 - Ungdomshuset , Fritidsklubb 5 - Cafe Dyrløkkeåsen ,4 50 Kultur og fritid , Ledelse forvaltning og drift , Tilskudd idrett , Prosjekter investering , Renhold , Produksjon Vaktmestere , Miljøkontoret , Lån og tilskudd til etablering , Kommunalt disponerte boliger , Utleie/leie næring , Eiendomsforvaltning festetomter , Kommunale veier , Parker , Miljø- og trafikksikkerhetstiltak , Idrett , Feiervesen , Brannvesen , Båthavner , Havnevesen ,9

5 61 Teknisk, drift og forvaltning , Vannforsyning , Renseanlegg , Ledningnett , Pumpestasjoner , Septik , Renovasjon , Miljøkontoret ,1 70 VAR , NAV - SOSIAL , Rus , Bo- og oppfølgingsteamet , Kvalifiseringsprogrammet , Flyktningetjenesten , Samhandling RUS ,0 80 NAV , Skatt og rammetilskudd (IS) , Rente- og avdragskompensasjon-6 års reform , Rente- og avdragskomp Seiersten , Rente- og avdragskomp Haukåsen , Rente- og avdragskomp Einebu , Rente- avdragskomp Ullerud , Rente-og avdragskompensasjon Lensmannssvingen , Rente- og avdragskomp. prestebolig (Duevn. 10) , Renter, avdrag og bankgebyrer , Fond, kalk. renter etc ,6 90 Generelle inntekter og utgifter ,

Vedlegg 3: Utvidet rapportering

Vedlegg 3: Utvidet rapportering Vedlegg 3: Utvidet rapportering Innledning Det vises til kommunestyrets vedtak punkt nr. 5 i sak om tertialrapport nr 1 2013: «I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester 1:22 Politisk verksemd Funksjon 11 Politiske organ 3 72-62 3 1 3 685-674 111 Kommune- og stortingsval 9 9 6 3 12 Kontroll, tilsyn og revisjon 1 Politisk styring og kontrollorgan 3 35 3 81-62 3 2 3 691-671

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014 Stokke kommune Årsrapport 2013 og Årsregnskap 2013 Rådmannen 2014 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap.

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009 Stokke kommune Årsrapport 2009 og Årsregnskap 2009 Stokke kommunestyre 14.06.2010 Stokke kommune 2 Årsrapport 2009 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen 10 4. Familie og oppvekst

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune

Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune Konsekvensrapport Årsbudsjett 2014 Vardø kommune Innhold UTGIFTER TIL FORDELING... 3 FINANS... 3 STAB... 4 GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE... 5 PLEIE, OMSORG, HELSE OG SOSIAL... 7 NAV/SOSIAL... 9 TEKNISK, NÆRING,

Detaljer

Røyken kommune Handlingsplan 2009-2012

Røyken kommune Handlingsplan 2009-2012 Røyken kommune Handlingsplan 2009-2012 1. Rullering 2008. Høyre, FrP, Venstre og KrF s forslag til handlingsplan. Behandles av kommunestyret 11/12-2008 Innhold: 1. Forord... 3 2. Visjon... 4 3. Programområdene...

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer