Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014"

Transkript

1 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS

2 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk Administrasjon 2

3 Mandat for analysen og hovedkonklusjoner Sammenligne situasjonen i 2014 med andre kommuner Bruker 39 mill kr mer enn snitt kommunegruppe 13 Svake finanser: dårlig resultat, mye gjeld og ingen reserver Sammenligne kostnader 2014 med kostnader 2013 Sterk kostnadsvekst 56 mill kr (i faste priser)=5,5% Avstanden til komm.gr. 7 økt fra 30 til 75 mil kr Meget sterk kostnadsvekst i PLO 3

4 Metode Sammenligne netto utgifter per innbygger med andre kommuner Korrigere for utgiftsbehov etter metoden i statsbudsjettet (demografi, sosiale forhold, geografi) Korrigere for elever i private skoler Kostraregnskapet og konsernregnskap gjør kommuneutgifter sammenlignbare (organisasjonsnøytralt) Ulikheter skyldes: høyere standard, lavere effektivitet eller lavere egenbetaling. Ikke funnet feil i regnskapet i Elverum Konsernet inkluderer revisjon, brann og renovasjon 4

5 Svake finanser, urovekkende tendens Elverum konsern Brutto driftsresultat, prosent 1 % -1 % -3 % -3,08 % Disposisjonsfond, prosent 7 % 3 % 5 % 0,7 % Eiendomsskatt per innbygger Frie inntekter per innbygger Netto driftsresultat, prosent 0,3 % -2,4 % -2,2 % -2,6 % Netto lånegjeld prosent 72 % 81 % 83 % 82 % Folkemengde i alt Svært dårlig resultat, høy gjeld og null reserver Driftsresultatet i konsernet forverret med 5 mill kr Driftsresultatet bør forbedres med 4,5%/67 mill kr 5

6 Sammenligningskommuner Utvalgskommuner Befolkning Vekst Innbygger pr. km2 areal K gruppe Frie inntekter og eiendomsskatt pr. innbygger justert for behov. Nivå i forhold til landsgj snittet Elverum ,3 % 17, ,2 % Kongsvinger ,5 % 18,5 8 92,9 % Ringsaker ,6 % 29, ,8 % Nes ,2 % 32,7 7 92,2 % Stange ,6 % 31, ,7 % Stjørdal ,4 % 25, ,4 % Gruppe ,8 % 50,2 7 91,8 % Gruppe ,3 % 79, ,4 % 6

7 Finanser- svakt driftsresultat 7

8 Finanser: høy netto lånegjeld 8

9 Finanser: middels frie inntekter 9

10 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede behovskorrigerte utgifter er 40 mill kr under snitt i kommunegruppe 13 Dyrere enn snittet i gruppe 13: Administrasjon: 15 mill. kr, Helse: 7 mill. kr, Pleie og omsorg: 11 mill. kr, Grunnskole: 3 mill. kr, Sosial/barnevern: 16 mill. kr, kultur: 0,4 mill kr Billigere enn snittet i gruppen: Barnehage: 1 mill. kr, Teknisk: 12 mill. kr Avstanden til snittet i kommunegruppe 7 har økt fra 30 til 75 mill kr. Netto utgifter har økt med 56 mill kr i faste priser 10

11 Samlede netto utgifter: over gruppesnitt 11

12 Samlet utgiftsbehov: som normalt 12

13 Samlede justerte nettoutgifter: høyest 13

14 Elverum: 39 mill kr dyrere enn gr

15 Kostnadsvekst per tjeneste, kr per korr. innbygger, faste 2014-priser Tjeneste Elverum 13 Elverum14 Økt utgift Barnehage sektoren Undervisningsformål Kirke og kultur Pleie og omsorg Samhandling Helse Sosialtjeneste og barnevern Tekniske formål ekskl. VAR Administrasjon og styring Sum Netto utgifter økt med 56 mill i faste priser (5,5%) Sterk utgiftsvekst i PLO 15

16 PLO-konklusjoner PLO: Pleie hjemme og i institusjon, bygningsdrift og aktivisering. Eldre, funksjonshemmede og psykisk helse. Driver 11 mill. kr dyrere enn snittet i gruppen Dyrere deltjenester: pleie i institusjon 44 mill. kr, bygningsdrift 2 mill. kr Billigere deltjenester: pleie i hjemmet 30 mill. kr, aktivisering 5 mill. kr. Driver sykehjem 40 mill. kr dyrere enn Kongsvinger (200 plasser a ) Sterk kostnadsvekst : 40 mill kr i faste priser. 16

17 PLO- høyt utgiftsbehov 17

18 PLO-høyt utgiftsnivå 18

19 PLO- svært høy kostnadsvekst 19

20 PLO-høye utgifter per bruker 20

21 PLO- høy enhetspris institusjon 21

22 Svært høyt tilskudd til ressurskrevende tjenester 22

23 Grunnskole-konklusjoner Undervisning, lokaler, SFO, voksenopplæring og skyss 3 mill kr dyrere enn snittet i gruppe 13 Dyrere deltjenester enn gruppen: skyss 2,3 mill. kr, voksenopplæring 0,4 mill. kr Billigere enn gruppen: Undervisning, 4 mill. kr, Drift av skolebygg 0,2 mill. kr, SFO 0,5 mill. kr, Undervisningsutgift er lavere enn forventet i forhold til skolestørrelse Lav kostnadsvekst fra

24 Grunnskole-netto utgifter per elev 24

25 Grunnskole-mulige besparelser 25

26 Grunnskole: liten utgiftsvekst 26

27 Grunnskole-struktur og utgift 27

28 SFO-middels enhetskostnad 28

29 Barnehage-konklusjoner Ordinært tilbud, styrkingstiltak og lokaler Samlede utgifter 1 mill. kr under gjennomsnitt i kommunegruppe 13 Billigere enn snitt: ordinært tilbud 3 mill Dyrere enn snitt: lokaler 2 mill Høyere ordinær bemanning enn sammenligningskommunene Høy utgiftsvekst fra

30 Barnehage-utgiftsnivå detaljert 30

31 Barnehage-mulige besparelser 31

32 Høy utgiftsvekst

33 Barnehage- høy bemanningsfaktor 33

34 Lave tilskudd til private barnehager 34

35 Helse-konklusjoner Lege, fysioterapi/ergo, forbyggende helse og samhandling Helsetjenestene er 7 mill. kr dyrere enn gjennomsnittet i gruppe 13 Dyrere deltjenester: forbyggende helse 4 mill. kr, samhandling 5 mill. kr. Rimeligere deltjenester: lege/behandling 2 mill. kr. 35

36 Helse-utgifter detaljert 36

37 Helse-mulige besparelser 37

38 Helse: høye utgifter til samhandling 38

39 Sosial-konklusjoner Sosial: saksbehandling, sosialhjelp/kvalifisering, sysselsetting, rusomsorg. Ikke introduksj.ordningen. Driver 17 mill. kr dyrere enn snittet i kommunegruppen Rimeligere enn snitt: saksbehandling 1 mill. kr og rusomsorg 2 mill. kr, Dyrere enn snitt: sosialhjelp 17 mill. kr og kvalifisering/sysselsetting 3 mill. kr. Stor utgiftsvekst

40 Sosial-lavt behov 40

41 Sosial-utgifter detaljert 41

42 Sosial-mulige besparelser 42

43 Sterk kostnadsvekst i flere år 43

44 Barnevern-konklusjoner Barnevern: saksbehandling, tiltak i hjemmet, tiltak utenfor hjemmet Utgifter lik snittet i kommunegruppen Høyere utgifter til tiltak utenfor hjemmet, lavere til saksbehandling og tiltak i hjemmet Sterk kostnadsvekst Sen saksbehandling God kompetanse 44

45 Barnevern-utgifter detaljert 45

46 Barnevern-mulige besparelser 46

47 Sterk kostnadsvekst

48 Barnevern- lang saksbehandlingstid 48

49 Kultur-konklusjoner Kultur: kulturskole, idrett, bibliotek, kino, tilskudd til foreninger, kirkeformål Bruker like mye som snittet i kommunegruppe 13 Lave utgifter til kirkelige formål, høye utgifter til kino/museer. Lave enhetskostnader i kulturskolen 49

50 Kultur-utgifter detaljert 50

51 Kultur-kirkeformål detaljert 51

52 Kultur-kulturskolen 52

53 Teknisk-konklusjoner Teknisk: vei, brann, plan/byggesak, bolig, næring Ser bort fra VAR (selvfinansiert) Bruker 12 mill. kr mindre enn snittet i gruppen Dyrere enn gruppen: Brann/feiing 1 mill, Billigere enn gruppen: samferdsel 6 mill, plan/byggesak 2 mill, næring 3 mill, bolig 2 mill, Billig drift av veier, antar at anleggene forfaller Dyr eiendomsdrift på grunn av stort bygningsareal 53

54 Teknisk- lave utgifter til veier mm 54

55 Teknisk: mye kommunal vei 55

56 Teknisk- brann 56

57 Teknisk- normalt feiegebyr 57

58 Teknisk-plan/byggesak mm 58

59 Teknisk: næringsarbeidet 59

60 Teknisk: boligformål 60

61 Teknisk- dyr eiendomsdrift 61

62 Teknisk-eiendom kostnadsfaktorer 62

63 Administrasjon-konklusjoner Adm: politisk ledelse, administrasjon, eiendomsforvaltning og administrasjonsbygg Ikke pensjonsavvik og fellesutgifter Driver 15 mill. kr dyrere enn snittet i gruppen, etter korreksjon for størrelse og aktivitetsnivå. Upålitelige regnskapstall, reglene tolkes forskjellig fra kommune til kommune Trenger administrativ kapasitet til omstilling 63

64 Administrasjon-utgifter detaljert 64

65 Adm: utgift korrigert for behov 65

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport for bruk av ressursene sammenlignet med andre

Detaljer

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT Frogn Kommune Frogn kommune Kostnadsgjennomgang Rådmannen RAPPORT 28. oktober 212 Kostnadsgjennomgang KOSTRA tall for 2 Dataleverandør Agenda Kaupang Rapportens tittel Ansvarlig Kvalitetssikret av Kostnadsgjennomgang

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 Side 1 av 17 Innhold INNLEDNING... 3 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 2 RESSURSBRUK... 7 2.1 Alle tjenester... 7 2.2 Grunnskole... 8 2.3 Pleie

Detaljer

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 213-216 HITRA KOMMUNE Innholdsfortegnelse KOSTRA OG NØKKELTALL... 3 Produktivitet... 3 Prioritering... 3 Dekningsgrad...

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

ASSS - RAPPORTER - SAMMENLIGNING AV RESSURSBRUK OG KVALITET I DE 10 STØRSTE KOMMUNENE

ASSS - RAPPORTER - SAMMENLIGNING AV RESSURSBRUK OG KVALITET I DE 10 STØRSTE KOMMUNENE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806597 : E: 145 &14 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 106/08 Bystyret 11.11.2008 ASSS

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder

Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Under dette punktet presenteres en del nøkkelinformasjon om de største tjenesteområdene i kommunen. Kostradata fra Statistisk sentralbyrå benyttes for

Detaljer

Økonomistyring i barnehagesektoren

Økonomistyring i barnehagesektoren Grimstad kommune Økonomistyring i barnehagesektoren RAPPORT 18. juni 2009 AGENDA Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik www.agenda.no firmapost@agenda.no Tel 67 57 57 00 Organisasjonsnr NO

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY)

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) 1 Innhold 1. Innledning 2. Nå-situasjonen Jondal kommunes økonomiske rammebetingelser

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2013

Nøkkeltallsanalyse 2013 SØR-VARANGER KOMMUNE Nøkkeltallsanalyse 213 KOSTRA tall fra 212 Økonomiavdelinga 13.9.213 Innhold 1 Forord... 4 2 Befolkningsanalyse... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Aldersfordeling... 6 2.3 Befolkningsfremskriving...

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune

Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune Drifts- og resultatanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i Bjugn kommune Audun Thorstensen, Trine Riis Groven, Ernst & Young 1. Om prosjektet 2. Oppsummering/funn 3. Overordnede analyser Innhold 1. Økonomiske

Detaljer

NØKKELTALLSHEFTE 2015 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2016 -

NØKKELTALLSHEFTE 2015 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2016 - NØKKELTALLSHEFTE 2015 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2016 - Demografisk utvikling KOSTRA 2014 Undersøkelser og fakta Rådmannen 25.august 2015 1 INNHOLD INNHOLD... 1 DEMOGRAFI...

Detaljer

NyAnalyse as. Fakta om Norges kommuner

NyAnalyse as. Fakta om Norges kommuner NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Fakta om Norges kommuner Nøkkeltall for Elverum kommune Eldrebølgen slår inn i din kommune Slik virker finanskrisen lokalt Næringsliv, barnehager, skole og omsorg

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Trondheim KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2014

Nøkkeltallsanalyse 2014 Sør-Varanger kommune Nøkkeltallsanalyse 214 KOSTRA tall fra Økonomiavdelinga 25.8.214 Nøkkeltallsanalyse 214, KOSTRA tall fra Innhold 1 Forord... 5 Befolkningsanalyse... 7 1.1 Befolkningsutvikling... 7

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 ÅRSBUDSJETT 2012 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 01.12.2011 Kommunestyre 15.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 4 3. Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

NØKKELTALLSHEFTE 2014 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2015 -

NØKKELTALLSHEFTE 2014 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2015 - NØKKELTALLSHEFTE 2014 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2015-1. Demografisk utvikling 2. KOSTRA 20 analyse 3. Tall for utvalgte tema - Folkehelse - Klima og miljø 4. Undersøkelser

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer