Detaljert forslag budsjett 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljert forslag budsjett 2016"

Transkript

1 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA POLITISKE ORGANER GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING HA POLITISKE ORGANER GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1100 KONTROLL OG REVISJON HA POLITISKE ORGANER PENSJONSINNSKUDD SPK 1000 POLITISK STYRING HA POLITISKE ORGANER GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 1000 POLITISK STYRING 1000 HA POLITISKE ORGANER ARBEIDSGIVERAVGIFT 1000 POLITISK STYRING HA POLITISKE ORGANER MØTESERVERING 1000 POLITISK STYRING HA POLITISKE ORGANER POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 1000 POLITISK STYRING 8000 HA POLITISKE ORGANER OPPLÆRING, KURS 1000 POLITISK STYRING HA POLITISKE ORGANER TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 1000 POLITISK STYRING HA POLITISKE ORGANER ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1000 POLITISK STYRING HA POLITISKE ORGANER TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 1000 POLITISK STYRING HA POLITISKE ORGANER ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 1000 POLITISK STYRING HA POLITISKE ORGANER KJØP FRA KOMMUNER 1000 POLITISK STYRING HA POLITISKE ORGANER KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1000 POLITISK STYRING HA POLITISKE ORGANER OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 1000 POLITISK STYRING 1000 HA POLITISKE ORGANER RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 1000 POLITISK STYRING HA POLITISKE ORGANER KOMPENSERT MVA DRIFT 1000 POLITISK STYRING HA KONTROLLORGANER KJØP FRA IKS 1100 KONTROLL OG REVISJON HA RÅDMANN FAST REGULATIVLØNN 1200 ADMINISTRASJON HA RÅDMANN PENSJONSINNSKUDD KLP 1200 ADMINISTRASJON HA RÅDMANN GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 1200 ADMINISTRASJON 1000 HA RÅDMANN ARBEIDSGIVERAVGIFT 1200 ADMINISTRASJON HA RÅDMANN MØTESERVERING 1200 ADMINISTRASJON 4000 HA RÅDMANN OPPLÆRING, KURS 1200 ADMINISTRASJON HA RÅDMANN TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 1200 ADMINISTRASJON HA RÅDMANN ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 1200 ADMINISTRASJON 3000 HA RÅDMANN TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 1200 ADMINISTRASJON 5000 HA RÅDMANN ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 1200 ADMINISTRASJON 3000 HA RÅDMANN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1200 ADMINISTRASJON 3000 HA RÅDMANN KOMPENSERT MVA DRIFT 1200 ADMINISTRASJON HA SERVICETORG OG PERSONAL FAST REGULATIVLØNN 1200 ADMINISTRASJON HA SERVICETORG OG PERSONAL PENSJONSINNSKUDD KLP 1200 ADMINISTRASJON HA SERVICETORG OG PERSONAL GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 1200 ADMINISTRASJON 6000 HA SERVICETORG OG PERSONAL ARBEIDSGIVERAVGIFT 1200 ADMINISTRASJON HA SERVICETORG OG PERSONAL OPPLÆRING, KURS 1200 ADMINISTRASJON HA SERVICETORG OG PERSONAL TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 1200 ADMINISTRASJON HA SERVICETORG OG PERSONAL TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 1200 ADMINISTRASJON 7500 HA SERVICETORG OG PERSONAL ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 1200 ADMINISTRASJON HA SERVICETORG OG PERSONAL ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 1200 ADMINISTRASJON HA SERVICETORG OG PERSONAL KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1200 ADMINISTRASJON HA SERVICETORG OG PERSONAL KOMPENSERT MVA DRIFT 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN FAST REGULATIVLØNN 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN OVERTIDSLØNN 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN PENSJONSINNSKUDD KLP 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 1200 ADMINISTRASJON 4500 HA ØKONOMIAVDELINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN KONTORMATERIELL 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN OPPLÆRING, KURS 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 1200 ADMINISTRASJON 5000 HA ØKONOMIAVDELINGEN ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 1200 ADMINISTRASJON 3000 HA ØKONOMIAVDELINGEN LEIE AV DRIFTSMIDLER 1200 ADMINISTRASJON 2000 HA ØKONOMIAVDELINGEN ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN KJØP FRA KOMMUNER 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN TAPSFØRING 1200 ADMINISTRASJON 5000 HA ØKONOMIAVDELINGEN RENTEUTGIFTER, PROVISJONER ANDRE FINANSUTGIFTER 1200 ADMINISTRASJON 5000 HA ØKONOMIAVDELINGEN GEBYR INNTEKTER (purringer) 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN REFUSJON FRA STATEN 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN KOMPENSERT MVA DRIFT 1200 ADMINISTRASJON HA ØKONOMIAVDELINGEN RENTEINNTEKTER 1200 ADMINISTRASJON HA BOSETTING FAST REGULATIVLØNN 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA BOSETTING TREKKPL./OPPG.PL. LØNN,IKKE ARBEIDSGIVERAVG.PL LØNN 2750 INTRODUKSJONSORDNINGEN HA BOSETTING PENSJONSINNSKUDD KLP 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA BOSETTING GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 1000 HA BOSETTING ARBEIDSGIVERAVGIFT 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID Side 1 av 16

2 HA BOSETTING SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 1000 HA BOSETTING POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 2500 HA BOSETTING TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 5000 HA BOSETTING TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 2000 HA BOSETTING ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA BOSETTING KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 1000 HA BOSETTING OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA BOSETTING REFUSJON FRA STATEN 2750 INTRODUKSJONSORDNINGEN HA BOSETTING KOMPENSERT MVA DRIFT 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA FORDELTE UTGIFTER KONTORMATERIELL 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA FORDELTE UTGIFTER FORSIKRING OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD/SIKRING 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER LEIE AV DRIFTSMIDLER 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA FORDELTE UTGIFTER SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER SKJENKEAVGIFT 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA FORDELTE UTGIFTER FORDELTE UTGIFTER 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER KOMPENSERT MVA DRIFT 1200 ADMINISTRASJON HA FORDELTE UTGIFTER KOMPENSERT MVA DRIFT 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA IKT ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 1200 ADMINISTRASJON HA IKT KJØP FRA IKS 1200 ADMINISTRASJON HA IKT KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1200 ADMINISTRASJON HA IKT KOMPENSERT MVA DRIFT 1200 ADMINISTRASJON HA BÆREKRAFTSPROGRAMMET RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN FAST REGULATIVLØNN 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN PENSJONSINNSKUDD KLP 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 1000 HA BÆREKRAFTFESTIVALEN ARBEIDSGIVERAVGIFT 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN MATVARER TIL BRUKERE/KUNDER/ELEVER 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN STRØM 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN LEIE AV DRIFTSMIDLER 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN BILLETTINNTEKTER 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN KOMPENSERT MVA DRIFT 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA BÆREKRAFTFESTIVALEN OVERFØRING FRA ANDRE(PRIVATE) 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER FAST REGULATIVLØNN 1200 ADMINISTRASJON HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER FAST REGULATIVLØNN LÆRERE 1200 ADMINISTRASJON HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER PENSJONSINNSKUDD KLP 1200 ADMINISTRASJON HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER PENSJONSINNSKUDD SPK 1200 ADMINISTRASJON HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 1200 ADMINISTRASJON 1500 HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER ARBEIDSGIVERAVGIFT 1200 ADMINISTRASJON HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 1200 ADMINISTRASJON 700 HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER OPPLÆRING, KURS 1200 ADMINISTRASJON HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 1200 ADMINISTRASJON 7000 HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 1200 ADMINISTRASJON 5000 HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1200 ADMINISTRASJON 4500 HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER KOMPENSERT MVA DRIFT 1200 ADMINISTRASJON HA SKOLE OG OPPVEKST FELLESKOSTNADER REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 1200 ADMINISTRASJON HA MELLOMLEDEROPPLÆRING OPPLÆRING, KURS 1200 ADMINISTRASJON HA MELLOMLEDEROPPLÆRING ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 1200 ADMINISTRASJON HA MELLOMLEDEROPPLÆRING REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 1200 ADMINISTRASJON HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE FAST REGULATIVLØNN 2010 FØRSKOLE HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE LØNN TIL EKSTRAHJELP 2010 FØRSKOLE HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE PENSJONSINNSKUDD KLP 2010 FØRSKOLE HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE ARBEIDSGIVERAVGIFT 2010 FØRSKOLE Side 2 av 16

3 HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2020 GRUNNSKOLE 7000 HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2010 FØRSKOLE 1000 HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2010 FØRSKOLE 1000 HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2230 SKOLESKYSS HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE FORSIKRING OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD/SIKRING 2020 GRUNNSKOLE HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 2020 GRUNNSKOLE HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 2020 GRUNNSKOLE 5500 HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 2020 GRUNNSKOLE HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE KJØP FRA KOMMUNER 2020 GRUNNSKOLE HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2010 FØRSKOLE 2000 HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2020 GRUNNSKOLE 1000 HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2230 SKOLESKYSS HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE REFUSJON FRA STATEN 2010 FØRSKOLE HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE KOMPENSERT MVA DRIFT 2010 FØRSKOLE HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE KOMPENSERT MVA DRIFT 2020 GRUNNSKOLE HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE KOMPENSERT MVA DRIFT 2230 SKOLESKYSS HA FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLE REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER 2020 GRUNNSKOLE HA VIDEREUTDANNING AV LÆRERE PERMISJONSVIKARER 2020 GRUNNSKOLE HA VIDEREUTDANNING AV LÆRERE PENSJONSINNSKUDD KLP 2020 GRUNNSKOLE HA VIDEREUTDANNING AV LÆRERE ARBEIDSGIVERAVGIFT 2020 GRUNNSKOLE HA VIDEREUTDANNING AV LÆRERE OPPLÆRING, KURS 2020 GRUNNSKOLE 1000 HA VIDEREUTDANNING AV LÆRERE ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 2020 GRUNNSKOLE HA LEIRSKOLEOPPLÆRING KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 2020 GRUNNSKOLE HA LEIRSKOLEOPPLÆRING REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 2020 GRUNNSKOLE HA LEIRSKOLEOPPLÆRING ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 2020 GRUNNSKOLE HA PPT OG SPESIALUNDERVISNING FAST REGULATIVLØNN 2010 FØRSKOLE HA PPT OG SPESIALUNDERVISNING PENSJONSINNSKUDD KLP 2010 FØRSKOLE HA PPT OG SPESIALUNDERVISNING GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2010 FØRSKOLE 1100 HA PPT OG SPESIALUNDERVISNING ARBEIDSGIVERAVGIFT 2010 FØRSKOLE HA PPT OG SPESIALUNDERVISNING TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2020 GRUNNSKOLE 1000 HA PPT OG SPESIALUNDERVISNING TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2010 FØRSKOLE 1000 HA PPT OG SPESIALUNDERVISNING ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2020 GRUNNSKOLE HA PPT OG SPESIALUNDERVISNING KJØP FRA KOMMUNER 2020 GRUNNSKOLE HA VOKSENOPPLÆRING TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2130 VOKSENOPPLÆRING HA VOKSENOPPLÆRING KJØP FRA KOMMUNER 2130 VOKSENOPPLÆRING HA VOKSENOPPLÆRING REFUSJON FRA STATEN 2130 VOKSENOPPLÆRING HA INNFØRINGSKLASSER TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2230 SKOLESKYSS HA INNFØRINGSKLASSER KJØP FRA KOMMUNER 2020 GRUNNSKOLE HA INNFØRINGSKLASSER KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2230 SKOLESKYSS 500 HA INNFØRINGSKLASSER KOMPENSERT MVA DRIFT 2230 SKOLESKYSS -500 HA SFO FAST REGULATIVLØNN 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD HA SFO SYKEVIKARER 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD HA SFO PENSJONSINNSKUDD KLP 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD HA SFO GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD 5000 HA SFO ARBEIDSGIVERAVGIFT 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD HA SFO KONTORMATERIELL 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD 700 HA SFO UNDERVISNINGSMATERIELL 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD HA SFO MATVARER TIL BRUKERE/KUNDER/ELEVER 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD HA SFO TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD 1000 HA SFO KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD 5000 HA SFO KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD HA SFO BRUKERBETALING KOMMUNALE TJENESTER 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD HA SFO SYKELØNNSREFUSJON 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD HA SFO KOMPENSERT MVA DRIFT 2150 SKOLEFRITIDSTILBUD HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE FAST REGULATIVLØNN LÆRERE 2020 GRUNNSKOLE HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE SYKEVIKARER 2020 GRUNNSKOLE 5000 HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE PERMISJONSVIKARER 2020 GRUNNSKOLE HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE LØNN TIL EKSTRAHJELP 2020 GRUNNSKOLE HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE PENSJONSINNSKUDD SPK 2020 GRUNNSKOLE HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2020 GRUNNSKOLE 2500 HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE ARBEIDSGIVERAVGIFT 2020 GRUNNSKOLE HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE KONTORMATERIELL 2020 GRUNNSKOLE 3000 HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE UNDERVISNINGSMATERIELL 2020 GRUNNSKOLE HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2020 GRUNNSKOLE 3000 HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 2020 GRUNNSKOLE 5000 HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2020 GRUNNSKOLE 6500 HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 2020 GRUNNSKOLE HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2020 GRUNNSKOLE 1500 HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE KOMPENSERT MVA DRIFT 2020 GRUNNSKOLE HA HARALDVANGEN LEIRSKOLE REFUSJON FRA KOMMUNER 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER FAST REGULATIVLØNN 2020 GRUNNSKOLE Side 3 av 16

4 HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER FAST REGULATIVLØNN LÆRERE 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 2020 GRUNNSKOLE 8500 HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER PENSJONSINNSKUDD KLP 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER PENSJONSINNSKUDD SPK 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER ARBEIDSGIVERAVGIFT 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER KONTORMATERIELL 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER UNDERVISNINGSMATERIELL 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2020 GRUNNSKOLE 3500 HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER MØTESERVERING 2020 GRUNNSKOLE 500 HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2020 GRUNNSKOLE 8500 HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER OPPLÆRING, KURS 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER LEIE AV DRIFTSMIDLER 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 2020 GRUNNSKOLE 8500 HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 2020 GRUNNSKOLE HA HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER REFUSJON FRA KOMMUNER 2020 GRUNNSKOLE HA ELEVKANTINE MATVARER TIL BRUKERE/KUNDER/ELEVER 2020 GRUNNSKOLE HA ELEVKANTINE SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 2020 GRUNNSKOLE HA FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER KJØP FRA KOMMUNER 2010 FØRSKOLE HA FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 2010 FØRSKOLE HA FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2010 FØRSKOLE HA FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER REFUSJON FRA STATEN 2010 FØRSKOLE HA FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER KOMPENSERT MVA DRIFT 2010 FØRSKOLE HA HURDAL BARNEHAGE FAST REGULATIVLØNN 2010 FØRSKOLE HA HURDAL BARNEHAGE SYKEVIKARER 2010 FØRSKOLE HA HURDAL BARNEHAGE FERIEVIKARER 2010 FØRSKOLE HA HURDAL BARNEHAGE LØNN TIL EKSTRAHJELP 2010 FØRSKOLE 4000 HA HURDAL BARNEHAGE OVERTIDSLØNN 2010 FØRSKOLE 500 HA HURDAL BARNEHAGE PENSJONSINNSKUDD KLP 2010 FØRSKOLE HA HURDAL BARNEHAGE GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2010 FØRSKOLE 8000 HA HURDAL BARNEHAGE ARBEIDSGIVERAVGIFT 2010 FØRSKOLE HA HURDAL BARNEHAGE KONTORMATERIELL 2010 FØRSKOLE 5000 HA HURDAL BARNEHAGE UNDERVISNINGSMATERIELL 2010 FØRSKOLE 5000 HA HURDAL BARNEHAGE MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2010 FØRSKOLE 500 HA HURDAL BARNEHAGE SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2010 FØRSKOLE 7000 HA HURDAL BARNEHAGE POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2010 FØRSKOLE 1000 HA HURDAL BARNEHAGE OPPLÆRING, KURS 2010 FØRSKOLE HA HURDAL BARNEHAGE TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2010 FØRSKOLE 2000 HA HURDAL BARNEHAGE TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2010 FØRSKOLE 3000 HA HURDAL BARNEHAGE ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 2010 FØRSKOLE 4000 HA HURDAL BARNEHAGE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2010 FØRSKOLE 4600 HA HURDAL BARNEHAGE BRUKERBETALING KOMMUNALE TJENESTER 2010 FØRSKOLE HA HURDAL BARNEHAGE SYKELØNNSREFUSJON 2010 FØRSKOLE HA HURDAL BARNEHAGE FERIEP. AV REFUSJONER 2010 FØRSKOLE HA HURDAL BARNEHAGE KOMPENSERT MVA DRIFT 2010 FØRSKOLE HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE FAST REGULATIVLØNN 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 1000 HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE PENSJONSINNSKUDD KLP 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 2542 HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE ARBEIDSGIVERAVGIFT 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE UNDERVISNINGSMATERIELL 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 5000 HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 1000 HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 7000 HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 2000 HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE BRUKERBETALING KOMMUNALE TJENESTER 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER -600 HA MUSIKK- OG KULTURSKOLE KOMPENSERT MVA DRIFT 3830 MUSIKK- OG KULTURSKOLER HA SOSIALTJENESTEN FAST REGULATIVLØNN 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN TREKKPL./OPPG.PL. LØNN,IKKE ARBEIDSGIVERAVG.PL LØNN 2760 KVALIFISERINGSPROGRAMMET HA SOSIALTJENESTEN PENSJONSINNSKUDD KLP 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 2500 HA SOSIALTJENESTEN ARBEIDSGIVERAVGIFT 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN MATVARER TIL BRUKERE/KUNDER/ELEVER 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 2600 HA SOSIALTJENESTEN SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 2300 Side 4 av 16

5 HA SOSIALTJENESTEN POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 2000 HA SOSIALTJENESTEN OPPLÆRING, KURS 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 5000 HA SOSIALTJENESTEN LEIE LOKALER OG GRUNN 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN LEIE AV DRIFTSMIDLER 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN KJØP FRA STATEN 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 2810 ØKONOMISK SOSIALHJELP HA SOSIALTJENESTEN REFUSJON FRA STATEN 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN REFUSJON FRA STATEN 2810 ØKONOMISK SOSIALHJELP HA SOSIALTJENESTEN SYKELØNNSREFUSJON 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN FERIEP. AV REFUSJONER 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN KOMPENSERT MVA DRIFT 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA SOSIALTJENESTEN MOTTATTE AVDRAG PÅ SOSIALLÅN 2810 ØKONOMISK SOSIALHJELP HA BARNEFATTIGDOM FAST REGULATIVLØNN 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA BARNEFATTIGDOM PENSJONSINNSKUDD KLP 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA BARNEFATTIGDOM GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 1000 HA BARNEFATTIGDOM ARBEIDSGIVERAVGIFT 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA BARNEFATTIGDOM TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 1000 HA BARNEFATTIGDOM TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID 500 HA BARNEFATTIGDOM ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA BARNEFATTIGDOM BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA BARNEVERN FAST REGULATIVLØNN 2440 BARNEVERNTJENESTE HA BARNEVERN FAST REGULATIVLØNN 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN OVERTIDSLØNN 2440 BARNEVERNTJENESTE HA BARNEVERN OVERTIDSLØNN 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 2520 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN PENSJONSINNSKUDD KLP 2440 BARNEVERNTJENESTE HA BARNEVERN PENSJONSINNSKUDD KLP 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2440 BARNEVERNTJENESTE 3700 HA BARNEVERN GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET 3700 HA BARNEVERN ARBEIDSGIVERAVGIFT 2440 BARNEVERNTJENESTE HA BARNEVERN ARBEIDSGIVERAVGIFT 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET 5250 HA BARNEVERN ARBEIDSGIVERAVGIFT 2520 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN KONTORMATERIELL 2440 BARNEVERNTJENESTE HA BARNEVERN MØTESERVERING 2440 BARNEVERNTJENESTE 1000 HA BARNEVERN SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2440 BARNEVERNTJENESTE 1200 HA BARNEVERN POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2440 BARNEVERNTJENESTE HA BARNEVERN TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2440 BARNEVERNTJENESTE HA BARNEVERN TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2520 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET 5000 HA BARNEVERN ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 2520 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2440 BARNEVERNTJENESTE 8500 HA BARNEVERN TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2520 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET 5000 HA BARNEVERN KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2440 BARNEVERNTJENESTE 6000 HA BARNEVERN ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2520 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN KJØP FRA STATEN 2520 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN KJØP FRA KOMMUNER 2440 BARNEVERNTJENESTE HA BARNEVERN KJØP FRA KOMMUNER 2520 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2440 BARNEVERNTJENESTE HA BARNEVERN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2520 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 2520 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN REFUSJON FRA STATEN 2440 BARNEVERNTJENESTE HA BARNEVERN REFUSJON FRA STATEN 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN REFUSJON FRA STATEN 2520 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN KOMPENSERT MVA DRIFT 2440 BARNEVERNTJENESTE HA BARNEVERN KOMPENSERT MVA DRIFT 2510 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA BARNEVERN KOMPENSERT MVA DRIFT 2520 BARNEVERNSTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET HA KOMPETANSEMIDLER BARNEVERN OPPLÆRING, KURS 2440 BARNEVERNTJENESTE HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER FAST REGULATIVLØNN 1200 ADMINISTRASJON HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER FAST REGULATIVLØNN 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER FAST REGULATIVLØNN 2430 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER FAST REGULATIVLØNN 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER FAST REGULATIVLØNN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE Side 5 av 16

6 HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER PENSJONSINNSKUDD KLP 1200 ADMINISTRASJON HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER PENSJONSINNSKUDD KLP 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER PENSJONSINNSKUDD KLP 2430 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER PENSJONSINNSKUDD KLP 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER PENSJONSINNSKUDD KLP 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 1200 ADMINISTRASJON 100 HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 3000 HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 3000 HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER KONTORMATERIELL 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 500 HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER KONTORMATERIELL 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER KONTORMATERIELL 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 9000 HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 2000 HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 1200 ADMINISTRASJON 5000 HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 3000 HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER FORSIKRING OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD/SIKRING 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE 1500 HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER LEIE AV DRIFTSMIDLER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER LEIE AV DRIFTSMIDLER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER KJØP FRA KOMMUNER 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER 1200 ADMINISTRASJON HA3/ KOMPETANSEMIDLER HELSE OPPLÆRING, KURS 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ KOMPETANSEMIDLER HELSE ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 1200 ADMINISTRASJON HA3/ KOMPETANSEMIDLER HELSE ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 1200 ADMINISTRASJON HA3/ ELDRERÅDET OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM FAST REGULATIVLØNN 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM FAST REGULATIVLØNN 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM HELLIGDAGSTILLEGG 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM HELLIGDAGSTILLEGG 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM FERIEVIKARER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM LØNN TIL EKSTRAHJELP 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM LØNN TIL EKSTRAHJELP 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM OVERTIDSLØNN 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 5000 HA3/ SERVICETEAM OVERTIDSLØNN 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 5000 HA3/ SERVICETEAM PENSJONSINNSKUDD KLP 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM PENSJONSINNSKUDD KLP 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 1900 HA3/ SERVICETEAM GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 6300 HA3/ SERVICETEAM ARBEIDSGIVERAVGIFT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM ARBEIDSGIVERAVGIFT 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM MATVARER TIL BRUKERE/KUNDER/ELEVER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM MATVARER TIL BRUKERE/KUNDER/ELEVER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 1000 HA3/ SERVICETEAM TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 5000 HA3/ SERVICETEAM SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM BRUKERBETALING KOMMUNALE TJENESTER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM AVGIFTSPLIKTIG SALG KANTINE 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM FORDELTE UTGIFTER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ SERVICETEAM FORDELTE UTGIFTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SERVICETEAM KOMPENSERT MVA DRIFT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE Side 6 av 16

7 HA3/ SERVICETEAM KOMPENSERT MVA DRIFT 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM FAST REGULATIVLØNN 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM HELLIGDAGSTILLEGG 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM SYKEVIKARER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM HELLIGDAGSTILLEGG VIKARER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM FERIEVIKARER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM PERMISJONSVIKARER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM LØNN TIL EKSTRAHJELP 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM HELLIGDAGSTILLEGG 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM OVERTIDSLØNN 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM PENSJONSINNSKUDD KLP 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM ARBEIDSGIVERAVGIFT 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM MEDIKAMENTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 8000 HA3/ SYKEHJEM POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 3000 HA3/ SYKEHJEM OPPLÆRING, KURS 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 5000 HA3/ SYKEHJEM TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 5000 HA3/ SYKEHJEM TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 6000 HA3/ SYKEHJEM SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM KJØP FRA STATEN 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM BRUKERBETALING KOMMUNALE TJENESTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM BRUKERBET ANDRE KOMM TJENESTER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM REFUSJON FRA STATEN 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM SYKELØNNSREFUSJON 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM FERIEP. AV REFUSJONER 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ SYKEHJEM KOMPENSERT MVA DRIFT 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ DAGSENTER FAST REGULATIVLØNN 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ DAGSENTER PENSJONSINNSKUDD KLP 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ DAGSENTER ARBEIDSGIVERAVGIFT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ DAGSENTER SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 2500 HA3/ DAGSENTER KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 500 HA3/ DAGSENTER KOMPENSERT MVA DRIFT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE -500 HA3/ LEGETJENESTE FAST REGULATIVLØNN 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ LEGETJENESTE PENSJONSINNSKUDD KLP 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ LEGETJENESTE GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 2000 HA3/ LEGETJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ LEGETJENESTE MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 1500 HA3/ LEGETJENESTE MEDIKAMENTER 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 2000 HA3/ LEGETJENESTE POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ LEGETJENESTE ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE HA3/ LEGETJENESTE ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ LEGETJENESTE ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2530 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON HA3/ LEGETJENESTE KJØP FRA STATEN 2330 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID HA3/ LEGETJENESTE KJØP FRA KOMMUNER 2330 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID HA3/ LEGETJENESTE KJØP FRA KOMMUNER 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ LEGETJENESTE KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ LEGETJENESTE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 2000 HA3/ LEGETJENESTE INNTEKTER FRA LEGETJENESTEN - HURDAL LEGESENTER 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ LEGETJENESTE REFUSJON FRA STATEN 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ LEGETJENESTE KOMPENSERT MVA DRIFT 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ LEGETJENESTE ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ FYSIOTERAPITJENESTE FAST REGULATIVLØNN 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ FYSIOTERAPITJENESTE PENSJONSINNSKUDD KLP 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ FYSIOTERAPITJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ FYSIOTERAPITJENESTE POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 2500 HA3/ FYSIOTERAPITJENESTE TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ FYSIOTERAPITJENESTE TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 1000 HA3/ FYSIOTERAPITJENESTE ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 2000 HA3/ FYSIOTERAPITJENESTE KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ FYSIOTERAPITJENESTE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 2400 HA3/ FYSIOTERAPITJENESTE REFUSJON FRA STATEN 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ FYSIOTERAPITJENESTE KOMPENSERT MVA DRIFT 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING Side 7 av 16

8 HA3/ ERGOTERAPITJENESTE FAST REGULATIVLØNN 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ ERGOTERAPITJENESTE PENSJONSINNSKUDD KLP 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ ERGOTERAPITJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ ERGOTERAPITJENESTE SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 1500 HA3/ ERGOTERAPITJENESTE POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 3000 HA3/ ERGOTERAPITJENESTE TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 2500 HA3/ ERGOTERAPITJENESTE TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 1000 HA3/ ERGOTERAPITJENESTE KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ ERGOTERAPITJENESTE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING 1500 HA3/ ERGOTERAPITJENESTE KOMPENSERT MVA DRIFT 2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING HA3/ HJEMMESYKEPLEIE FAST REGULATIVLØNN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE HELLIGDAGSTILLEGG 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE SYKEVIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE HELLIGDAGSTILLEGG VIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE FERIEVIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE PERMISJONSVIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE LØNN TIL EKSTRAHJELP 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE HELLIGDAGSTILLEGG 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 7700 HA3/ HJEMMESYKEPLEIE OVERTIDSLØNN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE PENSJONSINNSKUDD KLP 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE ARBEIDSGIVERAVGIFT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE MEDIKAMENTER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 8000 HA3/ HJEMMESYKEPLEIE TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 1000 HA3/ HJEMMESYKEPLEIE TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 2500 HA3/ HJEMMESYKEPLEIE KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE BRUKERBETALING KOMMUNALE TJENESTER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE REFUSJON FRA STATEN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE SYKELØNNSREFUSJON 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE FERIEP. AV REFUSJONER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMESYKEPLEIE KOMPENSERT MVA DRIFT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM FAST REGULATIVLØNN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM HELLIGDAGSTILLEGG 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM SYKEVIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM HELLIGDAGSTILLEGG VIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 6884 HA3/ BARNETEAM FERIEVIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM PERMISJONSVIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM LØNN TIL EKSTRAHJELP 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 6108 HA3/ BARNETEAM HELLIGDAGSTILLEGG 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 1838 HA3/ BARNETEAM OVERTIDSLØNN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM PENSJONSINNSKUDD KLP 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM ARBEIDSGIVERAVGIFT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BARNETEAM REFUSJON FRA STATEN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMEHJELP FAST REGULATIVLØNN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMEHJELP PENSJONSINNSKUDD KLP 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMEHJELP ARBEIDSGIVERAVGIFT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMEHJELP TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMEHJELP KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 4000 HA3/ HJEMMEHJELP BRUKERBETALING KOMMUNALE TJENESTER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HJEMMEHJELP KOMPENSERT MVA DRIFT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE FAST REGULATIVLØNN 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE PENSJONSINNSKUDD KLP 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 500 HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE ARBEIDSGIVERAVGIFT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE ARBEIDSGIVERAVGIFT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE MATVARER TIL BRUKERE/KUNDER/ELEVER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 1500 HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE Side 8 av 16

9 HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE KJØP FRA KOMMUNER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 2500 HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE BRUKERBET ANDRE KOMM TJENESTER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE KOMPENSERT MVA DRIFT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ TILTAK ELDRE/F.HEMMEDE KOMPENSERT MVA DRIFT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE FAST REGULATIVLØNN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE HELLIGDAGSTILLEGG 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE SYKEVIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE HELLIGDAGSTILLEGG VIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 7834 HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE FERIEVIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE PERMISJONSVIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE LØNN TIL EKSTRAHJELP 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE HELLIGDAGSTILLEGG 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 2092 HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE OVERTIDSLØNN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE PENSJONSINNSKUDD KLP 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE ARBEIDSGIVERAVGIFT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 3000 HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 1300 HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 5500 HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 5400 HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE KJØP, LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 1500 HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE KJØP FRA KOMMUNER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE REFUSJON FRA STATEN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE SYKELØNNSREFUSJON 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE FERIEP. AV REFUSJONER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE REFUSJON FRA KOMMUNER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE FAST REGULATIVLØNN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE HELLIGDAGSTILLEGG 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE SYKEVIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE HELLIGDAGSTILLEGG VIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 7601 HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE FERIEVIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE PERMISJONSVIKARER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE LØNN TIL EKSTRAHJELP 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE LØR-/SØN-/KVELD-/NATT-TIL HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 8219 HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE HELLIGDAGSTILLEGG 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 2030 HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE OVERTIDSLØNN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE PENSJONSINNSKUDD KLP 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE ARBEIDSGIVERAVGIFT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE REFUSJON FRA STATEN 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE SYKELØNNSREFUSJON 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE FERIEP. AV REFUSJONER 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE KOMPENSERT MVA DRIFT 2540 HELSE-OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE HA3/ HELSESTASJONEN FAST REGULATIVLØNN 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE HA3/ HELSESTASJONEN PENSJONSINNSKUDD KLP 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE HA3/ HELSESTASJONEN ARBEIDSGIVERAVGIFT 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE HA3/ HELSESTASJONEN MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE 5000 HA3/ HELSESTASJONEN SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE 1000 HA3/ HELSESTASJONEN POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE 6000 HA3/ HELSESTASJONEN TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE 8000 HA3/ HELSESTASJONEN TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE 2000 HA3/ HELSESTASJONEN ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE 3000 HA3/ HELSESTASJONEN KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE 2000 HA3/ HELSESTASJONEN ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE 7000 HA3/ HELSESTASJONEN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE 5000 HA3/ HELSESTASJONEN REFUSJON FRA STATEN 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE HA3/ HELSESTASJONEN KOMPENSERT MVA DRIFT 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN FAST REGULATIVLØNN 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN SYKEVIKARER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN FERIEVIKARER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 7518 Side 9 av 16

10 HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN PERMISJONSVIKARER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 4839 HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN LØNN TIL EKSTRAHJELP 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 7278 HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN OVERTIDSLØNN 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 8813 HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN PENSJONSINNSKUDD KLP 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN ARBEIDSGIVERAVGIFT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN MATVARER TIL BRUKERE/KUNDER/ELEVER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 5000 HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 6500 HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 4000 HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 8000 HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 7597 HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN KJØP FRA STATEN 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN KJØP FRA KOMMUNER 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN KJØP FRA IKS 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE 5000 HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2430 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 2000 HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN BRUKERBETALING KOMMUNALE TJENESTER 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN KOMPENSERT MVA DRIFT 2340 AKTIVISERING ELDRE OG FUNSKJONSHEMMEDE HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN KOMPENSERT MVA DRIFT 2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID HA3/ RUS OG PSYKISK HELSEVERN KOMPENSERT MVA DRIFT 2430 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER HA VAR SELVKOST FELLESKOSTNADER FAST REGULATIVLØNN 1200 ADMINISTRASJON HA VAR SELVKOST FELLESKOSTNADER PENSJONSINNSKUDD KLP 1200 ADMINISTRASJON HA VAR SELVKOST FELLESKOSTNADER GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 1200 ADMINISTRASJON 600 HA VAR SELVKOST FELLESKOSTNADER ARBEIDSGIVERAVGIFT 1200 ADMINISTRASJON HA VAR SELVKOST FELLESKOSTNADER POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 1200 ADMINISTRASJON HA VAR SELVKOST FELLESKOSTNADER TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 1200 ADMINISTRASJON 3000 HA VAR SELVKOST FELLESKOSTNADER KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1200 ADMINISTRASJON 5000 HA VAR SELVKOST FELLESKOSTNADER RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 1200 ADMINISTRASJON HA VAR SELVKOST FELLESKOSTNADER KOMPENSERT MVA DRIFT 1200 ADMINISTRASJON HA VANN FAST REGULATIVLØNN 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN FAST REGULATIVLØNN 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN SYKEVIKARER 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN OVERTIDSLØNN 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN OVERTIDSLØNN 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 3400 PRODUKSJON AV VANN 1000 HA VANN ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN PENSJONSINNSKUDD KLP 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN PENSJONSINNSKUDD KLP 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3400 PRODUKSJON AV VANN 1000 HA VANN GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3450 DISTRIBUSJON AV VANN 500 HA VANN ARBEIDSGIVERAVGIFT 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN ARBEIDSGIVERAVGIFT 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 3400 PRODUKSJON AV VANN 5000 HA VANN POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3450 DISTRIBUSJON AV VANN 2000 HA VANN OPPLÆRING, KURS 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN OPPLÆRING, KURS 3450 DISTRIBUSJON AV VANN 5000 HA VANN TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 3450 DISTRIBUSJON AV VANN 6500 HA VANN TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 3450 DISTRIBUSJON AV VANN 1000 HA VANN STRØM 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN STRØM 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN KOMMUNALE AVGIFTER 3400 PRODUKSJON AV VANN 3000 HA VANN ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 3400 PRODUKSJON AV VANN 5000 HA VANN KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 3450 DISTRIBUSJON AV VANN 5000 HA VANN VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG 3400 PRODUKSJON AV VANN 5000 HA VANN MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG 3450 DISTRIBUSJON AV VANN 5000 HA VANN ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 3450 DISTRIBUSJON AV VANN 5000 Side 10 av 16

11 HA VANN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 3400 PRODUKSJON AV VANN HA VANN RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 3450 DISTRIBUSJON AV VANN HA VANN KOMPENSERT MVA DRIFT 3400 PRODUKSJON AV VANN HA AVLØP FAST REGULATIVLØNN 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP FAST REGULATIVLØNN 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN HA AVLØP OVERTIDSLØNN 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP OVERTIDSLØNN 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN HA AVLØP ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 3500 AVLØPSRENSING 5000 HA AVLØP ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN 5000 HA AVLØP LØNN RENHOLD 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP PENSJONSINNSKUDD KLP 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP PENSJONSINNSKUDD KLP 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN HA AVLØP GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3500 AVLØPSRENSING 600 HA AVLØP GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN 700 HA AVLØP ARBEIDSGIVERAVGIFT 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP ARBEIDSGIVERAVGIFT 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN HA AVLØP MØTESERVERING 3500 AVLØPSRENSING 5000 HA AVLØP SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN 5000 HA AVLØP POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 3500 AVLØPSRENSING 5000 HA AVLØP POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN 5000 HA AVLØP ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3500 AVLØPSRENSING 2000 HA AVLØP OPPLÆRING, KURS 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN 8000 HA AVLØP TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 3500 AVLØPSRENSING 8000 HA AVLØP TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN 5000 HA AVLØP STRØM 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP STRØM 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN HA AVLØP FORSIKRING OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD/SIKRING 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN HA AVLØP LEIE LOKALER OG GRUNN 3500 AVLØPSRENSING 7700 HA AVLØP KOMMUNALE AVGIFTER 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN 5000 HA AVLØP VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN HA AVLØP SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN HA AVLØP MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN 5000 HA AVLØP ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 3540 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L HA AVLØP KJØP FRA IKS 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN HA AVLØP RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 3500 AVLØPSRENSING HA AVLØP RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN HA AVLØP AVSETNINGER BUNDNE FOND 3540 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L HA AVLØP AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN HA AVLØP AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 3540 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L HA AVLØP KOMPENSERT MVA DRIFT 3530 AVLØPSNETT / INNSAMLING AV AVLØPSVANN HA RENOVASJON KONTORMATERIELL 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 1000 HA RENOVASJON POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL HA RENOVASJON ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 1000 HA RENOVASJON KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 5000 HA RENOVASJON VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL HA RENOVASJON SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL HA RENOVASJON ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 5000 HA RENOVASJON KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL HA RENOVASJON KJØP FRA IKS 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL HA RENOVASJON KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL HA RENOVASJON AVSETNINGER BUNDNE FOND 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL HA RENOVASJON AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL HA RENOVASJON KOMPENSERT MVA DRIFT 3550 INNSAMLING,GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL HA FOREBYGGENDE BRANNVERN/FEIING ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3380 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER 1000 HA FOREBYGGENDE BRANNVERN/FEIING KJØP FRA IKS 3380 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER HA FOREBYGGENDE BRANNVERN/FEIING AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 3380 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER HA PLAN OG UTVIKLING FELLESKOSTNADER FAST REGULATIVLØNN 3010 PLANSAKSBEHANDLING HA PLAN OG UTVIKLING FELLESKOSTNADER PENSJONSINNSKUDD KLP 3010 PLANSAKSBEHANDLING Side 11 av 16

12 HA PLAN OG UTVIKLING FELLESKOSTNADER GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3010 PLANSAKSBEHANDLING 1103 HA PLAN OG UTVIKLING FELLESKOSTNADER ARBEIDSGIVERAVGIFT 3010 PLANSAKSBEHANDLING HA PLAN OG UTVIKLING FELLESKOSTNADER POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 1200 ADMINISTRASJON 4000 HA PLAN OG UTVIKLING FELLESKOSTNADER OPPLÆRING, KURS 1200 ADMINISTRASJON 3000 HA PLAN OG UTVIKLING FELLESKOSTNADER TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 3010 PLANSAKSBEHANDLING 5000 HA PLAN OG UTVIKLING FELLESKOSTNADER KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1200 ADMINISTRASJON 1000 HA PLAN OG UTVIKLING FELLESKOSTNADER KOMPENSERT MVA DRIFT 1200 ADMINISTRASJON HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK FAST REGULATIVLØNN 3010 PLANSAKSBEHANDLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK FAST REGULATIVLØNN 3020 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK FAST REGULATIVLØNN 3030 KART OG OPPMÅLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 3030 KART OG OPPMÅLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK PENSJONSINNSKUDD KLP 3010 PLANSAKSBEHANDLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK PENSJONSINNSKUDD KLP 3020 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK PENSJONSINNSKUDD KLP 3030 KART OG OPPMÅLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3010 PLANSAKSBEHANDLING 600 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3020 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING 1407 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3030 KART OG OPPMÅLING 1103 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK ARBEIDSGIVERAVGIFT 3010 PLANSAKSBEHANDLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK ARBEIDSGIVERAVGIFT 3020 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK ARBEIDSGIVERAVGIFT 3030 KART OG OPPMÅLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK KONTORMATERIELL 3030 KART OG OPPMÅLING 3000 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK MØTESERVERING 3030 KART OG OPPMÅLING 2000 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 3030 KART OG OPPMÅLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 3030 KART OG OPPMÅLING 2000 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3010 PLANSAKSBEHANDLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3030 KART OG OPPMÅLING 3000 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK OPPLÆRING, KURS 3010 PLANSAKSBEHANDLING 3000 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK OPPLÆRING, KURS 3020 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING 3000 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK OPPLÆRING, KURS 3030 KART OG OPPMÅLING 3000 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 3020 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING 2000 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 3030 KART OG OPPMÅLING 6000 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 3030 KART OG OPPMÅLING 1000 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 3020 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 3030 KART OG OPPMÅLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 3010 PLANSAKSBEHANDLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 3030 KART OG OPPMÅLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK KJØP FRA KOMMUNER 3020 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3010 PLANSAKSBEHANDLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3020 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING 5000 HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 3010 PLANSAKSBEHANDLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 3020 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 3030 KART OG OPPMÅLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER 3020 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER 3030 KART OG OPPMÅLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK KOMPENSERT MVA DRIFT 3010 PLANSAKSBEHANDLING HA KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK KOMPENSERT MVA DRIFT 3020 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING HA NÆRING ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA NÆRING KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA NÆRING OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA NÆRING KOMPENSERT MVA DRIFT 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA NÆRING ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET HA JORDBRUK/SKOGBRUK FAST REGULATIVLØNN 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING HA JORDBRUK/SKOGBRUK PENSJONSINNSKUDD KLP 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING HA JORDBRUK/SKOGBRUK GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 1103 HA JORDBRUK/SKOGBRUK ARBEIDSGIVERAVGIFT 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING HA JORDBRUK/SKOGBRUK MØTESERVERING 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 3000 HA JORDBRUK/SKOGBRUK OPPLÆRING, KURS 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 3000 HA JORDBRUK/SKOGBRUK TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 7000 HA JORDBRUK/SKOGBRUK TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 5000 HA JORDBRUK/SKOGBRUK ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 3000 HA JORDBRUK/SKOGBRUK KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 2000 HA JORDBRUK/SKOGBRUK OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING HA JORDBRUK/SKOGBRUK SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING HA JORDBRUK/SKOGBRUK ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING HA JORDBRUK/SKOGBRUK KOMPENSERT MVA DRIFT 3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING HA KOMMUNAL LANDBRUKSEIENDOM VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET HA KOMMUNAL LANDBRUKSEIENDOM BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET HA VILTFORVALTNING ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV HA VILTFORVALTNING PENSJONSINNSKUDD KLP 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 3000 HA VILTFORVALTNING GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 4185 HA VILTFORVALTNING ARBEIDSGIVERAVGIFT 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV Side 12 av 16

13 HA VILTFORVALTNING SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 2000 HA VILTFORVALTNING POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 3000 HA VILTFORVALTNING ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 2000 HA VILTFORVALTNING TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 9000 HA VILTFORVALTNING ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 1000 HA VILTFORVALTNING KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 3000 HA VILTFORVALTNING KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 4000 HA VILTFORVALTNING KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 4000 HA VILTFORVALTNING OVERFØRING TIL KOMMUNER 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 2000 HA VILTFORVALTNING SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV HA VILTFORVALTNING ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV HA VILTFORVALTNING KOMPENSERT MVA DRIFT 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV HA FRILUFTSLIV SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 8000 HA FRILUFTSLIV LEIE LOKALER OG GRUNN 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV HA FRILUFTSLIV VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV HA FRILUFTSLIV SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 5000 HA FRILUFTSLIV OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV HA FRILUFTSLIV ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV HA KULTURADMINISTRASJON FAST REGULATIVLØNN 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG HA KULTURADMINISTRASJON PENSJONSINNSKUDD KLP 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG HA KULTURADMINISTRASJON GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 1000 HA KULTURADMINISTRASJON ARBEIDSGIVERAVGIFT 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG HA KULTURADMINISTRASJON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 2000 HA KULTURADMINISTRASJON OPPLÆRING, KURS 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 2000 HA KULTURADMINISTRASJON KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 500 HA KULTURADMINISTRASJON KOMPENSERT MVA DRIFT 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG -500 HA DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 8000 HA DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG HA DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG HA DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN OVERFØRING FRA ANDRE (PRIVATE) 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG HA BIBLIOTEK FAST REGULATIVLØNN 3700 BIBLIOTEK HA BIBLIOTEK PENSJONSINNSKUDD KLP 3700 BIBLIOTEK HA BIBLIOTEK GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3700 BIBLIOTEK 1000 HA BIBLIOTEK ARBEIDSGIVERAVGIFT 3700 BIBLIOTEK HA BIBLIOTEK OPPLÆRING, KURS 3700 BIBLIOTEK 2000 HA BIBLIOTEK TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 3700 BIBLIOTEK HA BIBLIOTEK ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 3700 BIBLIOTEK HA BIBLIOTEK KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 3700 BIBLIOTEK HA BIBLIOTEK KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3700 BIBLIOTEK HA BIBLIOTEK SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 3700 BIBLIOTEK HA BIBLIOTEK KOMPENSERT MVA DRIFT 3700 BIBLIOTEK HA ANDRE KULTURFORMÅL FAST REGULATIVLØNN 2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE HA ANDRE KULTURFORMÅL PENSJONSINNSKUDD KLP 2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE HA ANDRE KULTURFORMÅL GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 1337 HA ANDRE KULTURFORMÅL ARBEIDSGIVERAVGIFT 2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE HA ANDRE KULTURFORMÅL SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 1000 HA ANDRE KULTURFORMÅL ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG HA ANDRE KULTURFORMÅL ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 8000 HA ANDRE KULTURFORMÅL KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 3000 HA ANDRE KULTURFORMÅL KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 3730 KINO 8000 HA ANDRE KULTURFORMÅL KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 5000 HA ANDRE KULTURFORMÅL OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 2000 HA ANDRE KULTURFORMÅL OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3750 MUSEÈR HA ANDRE KULTURFORMÅL OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3800 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG HA ANDRE KULTURFORMÅL OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3900 DEN NORSKE KIRKE HA ANDRE KULTURFORMÅL OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3920 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL HA ANDRE KULTURFORMÅL HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOKALER 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG HA ANDRE KULTURFORMÅL OVERFØRING FRA ANDRE (PRIVATE) 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG HA DRIFTSTØTTE LAG/FORENINGER OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3800 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG HA DRIFTSTØTTE LAG/FORENINGER OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG HA FOLKEHELSE/SAMARBEIDSAVTALE OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 2330 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID HA FOLKEHELSE/SAMARBEIDSAVTALE REFUSJON FRA STATEN 2330 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID HA EIENDOM OG DRIFT FELLESKOSTNADER FAST REGULATIVLØNN 1200 ADMINISTRASJON HA EIENDOM OG DRIFT FELLESKOSTNADER PENSJONSINNSKUDD KLP 1200 ADMINISTRASJON HA EIENDOM OG DRIFT FELLESKOSTNADER GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 1200 ADMINISTRASJON 400 HA EIENDOM OG DRIFT FELLESKOSTNADER ARBEIDSGIVERAVGIFT 1200 ADMINISTRASJON HA EIENDOM OG DRIFT FELLESKOSTNADER KONTORMATERIELL 1200 ADMINISTRASJON 5000 HA EIENDOM OG DRIFT FELLESKOSTNADER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 1200 ADMINISTRASJON 2000 HA EIENDOM OG DRIFT FELLESKOSTNADER KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1200 ADMINISTRASJON 1400 HA EIENDOM OG DRIFT FELLESKOSTNADER RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 1200 ADMINISTRASJON HA EIENDOM OG DRIFT FELLESKOSTNADER KOMPENSERT MVA DRIFT 1200 ADMINISTRASJON Side 13 av 16

14 HA BYGNINGER/ANLEGG FAST REGULATIVLØNN 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG FAST REGULATIVLØNN 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG FAST REGULATIVLØNN 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG FAST REGULATIVLØNN 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG OVERTIDSLØNN 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG OVERTIDSLØNN 2220 SKOLELOKALER 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG OVERTIDSLØNN 2610 INSTITUSJONSLOKALER 2000 HA BYGNINGER/ANLEGG ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER 1000 HA BYGNINGER/ANLEGG PENSJONSINNSKUDD KLP 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG PENSJONSINNSKUDD KLP 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG PENSJONSINNSKUDD KLP 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG PENSJONSINNSKUDD KLP 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 1200 ADMINISTRASJON 400 HA BYGNINGER/ANLEGG GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER 1000 HA BYGNINGER/ANLEGG GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2220 SKOLELOKALER 1000 HA BYGNINGER/ANLEGG GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2610 INSTITUSJONSLOKALER 400 HA BYGNINGER/ANLEGG GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 800 HA BYGNINGER/ANLEGG ARBEIDSGIVERAVGIFT 1200 ADMINISTRASJON 56 HA BYGNINGER/ANLEGG ARBEIDSGIVERAVGIFT 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG ARBEIDSGIVERAVGIFT 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG ARBEIDSGIVERAVGIFT 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG ARBEIDSGIVERAVGIFT 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG KONTORMATERIELL 1200 ADMINISTRASJON 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2610 INSTITUSJONSLOKALER 1000 HA BYGNINGER/ANLEGG SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 1200 ADMINISTRASJON 2000 HA BYGNINGER/ANLEGG SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 1200 ADMINISTRASJON 1000 HA BYGNINGER/ANLEGG POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2220 SKOLELOKALER 3000 HA BYGNINGER/ANLEGG POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2610 INSTITUSJONSLOKALER 3000 HA BYGNINGER/ANLEGG POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG 2000 HA BYGNINGER/ANLEGG TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 1200 ADMINISTRASJON 2000 HA BYGNINGER/ANLEGG TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2220 SKOLELOKALER 1000 HA BYGNINGER/ANLEGG TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2610 INSTITUSJONSLOKALER 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG TREKKPLIKTIGE UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER,DIETT,BIL 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2220 SKOLELOKALER 1000 HA BYGNINGER/ANLEGG TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2610 INSTITUSJONSLOKALER 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1000 HA BYGNINGER/ANLEGG STRØM 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG STRØM 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS HA BYGNINGER/ANLEGG STRØM 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG STRØM 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG STRØM 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG STRØM 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG HA BYGNINGER/ANLEGG STRØM 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG HA BYGNINGER/ANLEGG BIOENERGI 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG FORSIKRING OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD/SIKRING 1210 FORVALTNINGSKOSTNADER I EIENDOMSFORVALTNINGEN HA BYGNINGER/ANLEGG LEIE LOKALER OG GRUNN 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS HA BYGNINGER/ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER 3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG HA BYGNINGER/ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG HA BYGNINGER/ANLEGG ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG ANDRE LISENSER, AVGIFTER, KONTINGENTER 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2320 FOREBYGGING - SKOLE OG HELSESTASJONSTJENSTE 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG LEIE AV DRIFTSMIDLER 1200 ADMINISTRASJON 8000 HA BYGNINGER/ANLEGG VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS Side 14 av 16

15 HA BYGNINGER/ANLEGG VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG HA BYGNINGER/ANLEGG VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 1200 ADMINISTRASJON HA BYGNINGER/ANLEGG SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS HA BYGNINGER/ANLEGG SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG HA BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG 2220 SKOLELOKALER 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG 5000 HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP FRA IKS 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP FRA IKS 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP FRA IKS 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KJØP FRA IKS 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1200 ADMINISTRASJON HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 7000 HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 1000 HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 1000 HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG 6000 HA BYGNINGER/ANLEGG RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER HA BYGNINGER/ANLEGG SALG AV VARER, TJENESTER, GEBYRER, UTENFOR AVGIFTS 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOKALER 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOKALER 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSERT MVA DRIFT 1200 ADMINISTRASJON HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSERT MVA DRIFT 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSERT MVA DRIFT 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSERT MVA DRIFT 2220 SKOLELOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSERT MVA DRIFT 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSERT MVA DRIFT 2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSERT MVA DRIFT 3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSERT MVA DRIFT 3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSERT MVA DRIFT 3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG HA BYGNINGER/ANLEGG KOMPENSERT MVA DRIFT 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG HA RENHOLD BYGG LØNN RENHOLD 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA RENHOLD BYGG LØNN RENHOLD 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS HA RENHOLD BYGG LØNN RENHOLD 2220 SKOLELOKALER HA RENHOLD BYGG LØNN RENHOLD 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA RENHOLD BYGG LØNN RENHOLD 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG HA RENHOLD BYGG PENSJONSINNSKUDD KLP 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA RENHOLD BYGG PENSJONSINNSKUDD KLP 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS HA RENHOLD BYGG PENSJONSINNSKUDD KLP 2220 SKOLELOKALER HA RENHOLD BYGG PENSJONSINNSKUDD KLP 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA RENHOLD BYGG PENSJONSINNSKUDD KLP 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG 7600 HA RENHOLD BYGG GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER 1200 HA RENHOLD BYGG GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 400 HA RENHOLD BYGG GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2220 SKOLELOKALER 1200 HA RENHOLD BYGG GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 2610 INSTITUSJONSLOKALER 1600 HA RENHOLD BYGG GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG 400 HA RENHOLD BYGG ARBEIDSGIVERAVGIFT 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA RENHOLD BYGG ARBEIDSGIVERAVGIFT 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS HA RENHOLD BYGG ARBEIDSGIVERAVGIFT 2220 SKOLELOKALER Side 15 av 16

16 HA RENHOLD BYGG ARBEIDSGIVERAVGIFT 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA RENHOLD BYGG ARBEIDSGIVERAVGIFT 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG 6500 HA RENHOLD BYGG SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA RENHOLD BYGG SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 6000 HA RENHOLD BYGG SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2220 SKOLELOKALER HA RENHOLD BYGG SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA RENHOLD BYGG SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG 4000 HA RENHOLD BYGG OPPLÆRING, KURS 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER 6000 HA RENHOLD BYGG OPPLÆRING, KURS 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 3000 HA RENHOLD BYGG OPPLÆRING, KURS 2220 SKOLELOKALER 9000 HA RENHOLD BYGG OPPLÆRING, KURS 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA RENHOLD BYGG OPPLÆRING, KURS 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG 3000 HA RENHOLD BYGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER 9000 HA RENHOLD BYGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 1500 HA RENHOLD BYGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2220 SKOLELOKALER HA RENHOLD BYGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA RENHOLD BYGG KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG 1000 HA RENHOLD BYGG KOMPENSERT MVA DRIFT 1300 ADMINISTRASJONSLOKALER HA RENHOLD BYGG KOMPENSERT MVA DRIFT 2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS HA RENHOLD BYGG KOMPENSERT MVA DRIFT 2220 SKOLELOKALER HA RENHOLD BYGG KOMPENSERT MVA DRIFT 2610 INSTITUSJONSLOKALER HA RENHOLD BYGG KOMPENSERT MVA DRIFT 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG HA SAMFERDSEL FAST REGULATIVLØNN 3320 KOMMUNALE VEIER HA SAMFERDSEL PENSJONSINNSKUDD KLP 3320 KOMMUNALE VEIER 6400 HA SAMFERDSEL GRUPPELIV-/ULYKKESFORSIKRING 3320 KOMMUNALE VEIER 100 HA SAMFERDSEL ARBEIDSGIVERAVGIFT 3320 KOMMUNALE VEIER 6700 HA SAMFERDSEL SAMLEPOST FOR ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TJENESTER 3320 KOMMUNALE VEIER HA SAMFERDSEL STRØM 3320 KOMMUNALE VEIER HA SAMFERDSEL VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 3320 KOMMUNALE VEIER HA SAMFERDSEL SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 3320 KOMMUNALE VEIER HA SAMFERDSEL MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG 3320 KOMMUNALE VEIER HA SAMFERDSEL ANDRE TJENESTER - KONSULENT/VIKAR 3320 KOMMUNALE VEIER HA SAMFERDSEL KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3320 KOMMUNALE VEIER HA SAMFERDSEL OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 3320 KOMMUNALE VEIER HA SAMFERDSEL KOMPENSERT MVA DRIFT 3320 KOMMUNALE VEIER HA BRANNVESEN/BEREDSKAP POST, BANK, TELEFON, INTERNETT 3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 1000 HA BRANNVESEN/BEREDSKAP KJØP FRA IKS 3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER HA BRANNVESEN/BEREDSKAP KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 200 HA BRANNVESEN/BEREDSKAP KOMPENSERT MVA DRIFT 3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER -200 HA SKATT/RAMMETILSKUDD RAMMETILSKUDD 8400 STATLIGE RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTI HA SKATT/RAMMETILSKUDD SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE 8000 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE HA GENERELLE STATSTILSKUDD ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 8400 STATLIGE RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTI HA GENERELLE STATSTILSKUDD ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 8700 RENTER / UTBYTTE OG LÅN HA AVSKRIVNINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER 8600 MOTPOST AVSKRIVNINGER HA AVSKRIVNINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER 1200 ADMINISTRASJON HA EGNE LÅN/INVESTERINGSLÅN RENTEUTGIFTER, PROVISJONER ANDRE FINANSUTGIFTER 8700 RENTER / UTBYTTE OG LÅN HA EGNE LÅN/INVESTERINGSLÅN AVDRAG 8700 RENTER / UTBYTTE OG LÅN HA FORMIDLINGSLÅN KJØP FRA ANDRE (SPESIELLE KRAV) 2830 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDELSE AV EGEN BOLIG HA FORMIDLINGSLÅN KOMPENSASJONSBERETTIGET MVA BETALT 2830 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDELSE AV EGEN BOLIG HA FORMIDLINGSLÅN RENTEUTGIFTER, PROVISJONER ANDRE FINANSUTGIFTER 2830 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDELSE AV EGEN BOLIG HA FORMIDLINGSLÅN KOMPENSERT MVA DRIFT 2830 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDELSE AV EGEN BOLIG HA FORMIDLINGSLÅN RENTEINNTEKTER 2830 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDELSE AV EGEN BOLIG HA BANK/FOND/OBLIGASJONER/AKSJER RENTEINNTEKTER 8700 RENTER / UTBYTTE OG LÅN HA BUFFERFOND RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER HA LØNNSFOND RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER HA FINANSIERING/AVSETTING RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER HA FINANSIERING/AVSETTING BRUK AV DISPOSISJONSFOND 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET SUM 0 Side 16 av 16

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4 Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6

Detaljer

Regnskap Budsjett 2018

Regnskap Budsjett 2018 AK kontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat Fast lønn 787 993 789 231 784 894 forsikringsordninger 86 093 105 250 96 943 Arbeidsgiveravgift 123 530 130 482 124 486 Lønn og sosiale avgifter 997 617 1 024

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Liv og vekst i den grønne landsbyen

Liv og vekst i den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TALLDELEN Liv og vekst i den grønne landsbyen Randaberg kommune Forsidefotoet: Volleyballtalenter fra Randaberg under NM-vekaarrangementet

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune 2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) R 15 VB 15 RB 15 10000 Administrasjon 10100 Fastlønn 961 077 996 666 968 426 10000 Administrasjon 10800 Godtgjøring folkevalgte 0 25

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017 1 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Side 3 Økonomisk oversikt - Investering Side 5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på Side

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Justert budsjett 2016

Justert budsjett 2016 Vest-Telemarktinget 6. desember 2016 Forslag til Justert budsjett 2016 Vedlegg til sak i Vest-Telemarktinget 06.12.2016 Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid Tlf: 415 52 775, kgh@vest-telemark.no,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2 Bø kommune Regnskap 2016 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet...... 3 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet, fordelt på E tat...... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet......

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2009

ÅRSREGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2009 ÅRSREGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2009 08.03.2011 INNHOLD 1 VADSØ KOMMUNE - 2011 21.02.2011 HOVEDOVERSIKTER.. SIDE 3 DRIFTSREGNSKAP...SIDE 14 INVESTERINGSREGNSKAP SIDE 101 BALANSEREGNSKAP.. SIDE 115 NOTER...

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

utgifter Arbeidsmiljøutvalg

utgifter Arbeidsmiljøutvalg 1200 Arbeidsmiljøutvalg utgifter 2 00 Arbeidsmiljøutvalg 2 00 1201 Rådmannskontoret 1.10106 Faste tillegg 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie

Detaljer

Budsjett pr. Avdeling

Budsjett pr. Avdeling Side 1 11.09. 13:08:56 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 41 Kyrkjeleg administrasjon 10100 Fastlønn 1 725 242,18 1 805 00 1 815 00 10101 Faste tillegg 2 387,50 10105 Feriepengar 215 160,76 230

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt

Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2018

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2018 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2018 Innhold Økonomisk oversikt - Drift... 4 Økonomisk oversikt Investering... 6 sskjema 1A Driftsregnskapet... 7 sskjema 1B Driftsregnskap fordelt på ANSVAR... 8 sskjema 2A Investering...

Detaljer

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6

Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6 Innhold Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Hovedoversikt drift... 5 Regnskapsskjema 1A... 6 Regnskapsskjema 1B... 6 Regnskapsskjema 1B detaljert... 6 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Hovedformål 1: Personale / kontor

Hovedformål 1: Personale / kontor Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 785844 802000 809000 10500 1570 041 Skattepliktig telefongodtgjørelse 1924 7000 3000 10900

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Torsdag 21.04.2016, Kl 1900 Sted: Kirkestua v/ Gjerdrum kirke Tilstede: Morten Vilhelm Drefvelin, Maria Stokstad, Norunn Furuseth, Camilla Vestvold, Jakob

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Budsjettets inntektsside Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Art Ansvar Funksjon Beskrivelse

Budsjettets inntektsside Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Art Ansvar Funksjon Beskrivelse Budsjettets inntektsside 17700 1560 041 Refusjoner 9015 7442 0 0 18300 1560 041 Tilskudd fra Marker kommune 3499000 3499000 3449000 3349000 18500 1560 041 Tilskudd fra Kirkerådet 0 0 0 15000 18700 1560

Detaljer

Hovedformål 1: Personale / kontor

Hovedformål 1: Personale / kontor Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 809000 933000 10500 1570 041 Skattepliktig telefongodtgjørelse 3000 3000 10900 1570 041

Detaljer

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 6001 Administrasjon Teknisk 1.10100 Fast lønn inkl feriepenger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10905 Trekkpliktig forsikringsordning 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Driftsregnskap detaljert m/funksjon Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Beregning av sats - private barnehager

Beregning av sats - private barnehager Beregning av sats - private barnehager Brutto driftsutgifter kommunale barnehager for 2017 32 232 788,87 - driftsutgifter til særskilt tilrettelegging =Brutto driftsutgifter uten særskilt tilrettelegging

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Haugesund kirkelige fellesråd Møtedato:

DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Haugesund kirkelige fellesråd Møtedato: DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Møtedato: 19.02.2019 (19.02.2019) - 16/00001-109 Møteinnkalling 19.02.2019 : Møteinnkalling 19.02.2019 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: 19.02.2019

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Vedlegg til forskrift av om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet

Vedlegg til forskrift av om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet Vedlegg til forskrift av 21.10.2003 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet Vedlegg 1 Funksjonsinndeling Kommunale tjenester FUNKSJONSNR.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer