<legg inn ønsket tittel>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "<legg inn ønsket tittel>"

Transkript

1 Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1

2 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring Avg.pl telefongodtgjørelse Godtgj ordfører/varaordf Ledergodtgjørelse Godtgjørelse medlemmer Tapt arbeidsfortjeneste Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Faglitt.,avis,tidsskr,ab Servering kommunale møter Andre driftsutgifter Utg dekning - ikke oppg p Mobil-telefoni Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Telefongodtgjørelse Inventar og utstyr Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Til politisk disposisjon Sum utgifter Sum tjeneste: 1000 Politisk styring Tjeneste: 1001 Politiske partier Overføring - priv / IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 1001 Politiske partier Tjeneste: 1002 Valg Andre driftsutgifter Sum utgifter Sum tjeneste: 1002 Valg Tjeneste: 1005 Interkommunalt samarbeid Kontingenter, medlemsavg Kjøp tjen - andre kommune Sum utgifter Statstilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: 1005 Interkommunalt samarbeid Tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon Ledergodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Utg dekning - ikke oppg p Skyss- og kostgodtgj Kjøp tjen priv og IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon

3 Tjeneste: 1200 Administrasjon Fast lønn Avg.pl telefongodtgjørelse Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Servering kommunale møter Andre driftsutgifter Velferdsmidler Utg dekning - ikke oppg p Gaver Mobil-telefoni Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Telefongodtgjørelse Kontingenter, medlemsavg Inventar og utstyr Konsulenttjenester Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1803 Overformynderiet Godtgjørelse medlemmer Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 1803 Overformynderiet Tjeneste: 1804 Eldrerådet Ledergodtgjørelse Godtgjørelse medlemmer Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Skyss- og kostgodtgj Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 1804 Eldrerådet Tjeneste: 1806 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Ledergodtgjørelse Godtgjørelse medlemmer Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Skyss- og kostgodtgj Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter

4 Sum tjeneste: 1806 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Kontingenter, medlemsavg Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Tjeneste: 3250 Bistand for næringslivet Andre driftsutgifter Kontingenter, medlemsavg Kjøp tjen - andre kommune Overføring - priv / IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 3250 Bistand for næringslivet Tjeneste: 3900 Den norske Kirke Overføring - priv / IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 3900 Den norske Kirke Tjeneste: 3920 Andre religiøse formål Overføring - priv / IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 3920 Andre religiøse formål Sum ansvar: 100 Rådmannskontor Sum ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar Grp: 11 Stab/støtte Ansvar: 110 Økonomikontor egen drift Tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon Kjøp tjen priv og IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon Tjeneste: 1200 Administrasjon Fast lønn Avg.pl telefongodtgjørelse Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Andre driftsutgifter Utg dekning - ikke oppg p Mobil-telefoni Bankgeb./betalingsformidl Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Leie

5 11950 Lisenser, faste avg/gebyr Kontingenter, medlemsavg Inventar og utstyr Service- og driftsavtaler Konsulenttjenester Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Avskrivninger Sum utgifter Gebyrinntekter Rettsgebyr Renteinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Sum ansvar: 110 Økonomikontor egen drift Ansvar: 113 Intern kompetanse (stab) Tjeneste: 1200 Administrasjon Fast lønn Avg.pl telefongodtgjørelse Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Servering kommunale møter Gaver Kurs og opplæring Kompetanseutvikling Skyss- og kostgodtgj Service- og driftsavtaler Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2010 Førskole Fast lønn Lønn lærlinger Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Annonser Kompetanseutvikling Sum utgifter Refusjon lærlinger Kompetanseutvikling Sum inntekter Sum tjeneste: 2010 Førskole Tjeneste: 2020 Grunnskole Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift

6 11500 Kurs og opplæring Kompetanseutvikling Skyss- og kostgodtgj Kjøp tjenester - fylke Kjøp tjenester - kommuner Kjøp tjen - andre kommune Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Avskrivninger Sum utgifter Kompetanseutvikling Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskole Tjeneste: 2110 Styrket tilbud førskole Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kjøp tjenester - fylke Kjøp tjenester - kommuner Kjøp tjen - andre kommune Kjøp tjen priv og IKS Sum utgifter Refusjon fra staten Sum inntekter Sum tjeneste: 2110 Styrket tilbud førskole Tjeneste: 2230 Skoleskyss Skyss u/refusjon Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 2230 Skoleskyss Tjeneste: 2331 Miljørettet helsevern Kjøp tjen priv og IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 2331 Miljørettet helsevern Tjeneste: 2333 Kommunelege Fast lønn Avg.pl telefongodtgjørelse Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Tjenester private (oppgavepl) Sum utgifter Sum tjeneste: 2333 Kommunelege

7 Tjeneste: 2410 Diagnose, behandl, rehab Skyss- og kostgodtgj Kjøp tjenester - kommuner Kjøp tjen priv og IKS Tjenester private (oppgavepl) Overføring - staten Sum utgifter Sum tjeneste: 2410 Diagnose, behandl, rehab Tjeneste: 2420 Sosial rådgivning Andre driftsutgifter Kurs og opplæring Kjøp tjenester - kommuner Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Gebyrinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 2420 Sosial rådgivning Tjeneste: 2530 Plo - hjelp i institusjon Kompetanseutvikling Avskrivninger Sum utgifter Kompetanseutvikling Sum inntekter Sum tjeneste: 2530 Plo - hjelp i institusjon Tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Mobil-telefoni Kurs og opplæring Kompetanseutvikling Skyss- og kostgodtgj Inventar og utstyr Service- og driftsavtaler Kjøp tjen priv og IKS Sum utgifter Kompetanseutvikling Sum inntekter Sum tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Sum ansvar: 113 Intern kompetanse (stab) Ansvar: 114 Skatt Tjeneste: 1200 Administrasjon Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp

8 10990 Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Porto, frankering Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Lisenser, faste avg/gebyr Kontingenter, medlemsavg Inventar og utstyr Service- og driftsavtaler Kjøp tjenester - kommuner Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Gebyrinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Sum ansvar: 114 Skatt Sum ansvar Grp: 11 Stab/støtte Ansvar Grp: 12 VH Servicetorg Ansvar: 120 Servicetorget Tjeneste: 1200 Administrasjon Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Mat kantine Andre driftsutgifter Gaver Mobil-telefoni Trykking og kopiering Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Lisenser, faste avg/gebyr Kontingenter, medlemsavg Inventar og utstyr Service- og driftsavtaler Konsulenttjenester Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Avskrivninger Sum utgifter Salgsinntekter avg.plikti Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1900 Fellesutgifter til fordeling Porto, frankering Fast-telefoni Annonser

9 11401 Trykking og kopiering Kurs og opplæring Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Salgsinntekter avg.fritt Salgsinntekter avg.plikti Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1900 Fellesutgifter til fordeling Tjeneste: 2020 Grunnskole Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: 2020 Grunnskole Tjeneste: 2320 Skole- og helsestasjonstj Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: 2320 Skole- og helsestasjonstj Tjeneste: 2420 Sosial rådgivning Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: 2420 Sosial rådgivning Tjeneste: 2530 Plo - hjelp i institusjon Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: 2530 Plo - hjelp i institusjon Tjeneste: 2810 Økonomisk sosialhjelp Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: 2810 Økonomisk sosialhjelp Tjeneste: 2830 Bistand egen bolig. etabl Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift

10 Sum utgifter Sum tjeneste: 2830 Bistand egen bolig. etabl Tjeneste: 3020 Byggesaker Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: 3020 Byggesaker Tjeneste: 3450 Distribusjon av vann Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: 3450 Distribusjon av vann Tjeneste: 3530 Avløpsnett og avløpsvann Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: 3530 Avløpsnett og avløpsvann Tjeneste: 3550 Innsamling av avfall Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: 3550 Innsamling av avfall Sum ansvar: 120 Servicetorget Ansvar: 122 IKT Tjeneste: 1200 Administrasjon Fast lønn Overtid Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Datarekvisita (forbruk) Mobil-telefoni Linjeleie tele/data Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Lisenser, faste avg/gebyr Inventar og utstyr Service- og driftsavtaler Reparasjoner utstyr Konsulenttjenester Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Avskrivninger

11 Sum utgifter Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1900 Fellesutgifter til fordeling Inventar og utstyr Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 1900 Fellesutgifter til fordeling Sum ansvar: 122 IKT Sum ansvar Grp: 12 VH Servicetorg Ansvar Grp: 20 Lindhøy Ansvar: 211 Lindhøy skole Tjeneste: 2020 Grunnskole Fast lønn Lønn pedagogisk personell Tillegg vakt, leirskole etc Lønn vikarer ved ferie etc Lønn vikarer ved svangerskapsperm Lønn sykevikarer Overtid Annen lønn Lønn lærlinger Arb.g.andel pensjon Klp Arb.g.andel pensjon Spk Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Undervisningsmateriell Fritt underv.materiell Bøker/litt. til skolebibl Matvarer Andre driftsutgifter Mobil-telefoni Trykking og kopiering Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Skyss u/refusjon Inventar og utstyr Kjøp/leie maskiner Service- og driftsavtaler Reparasjoner utstyr Kjøp tjenester - kommuner Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Refusjon lærlinger Norsk fremmedspråk

12 17005 Kompetanseutvikling Refusjon sykepenger Refusjon andre kommuner Ref fra andre (priv/iks) Øremerkede statstilskudd Bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskole Tjeneste: 2150 Skolefritidstilbud Fast lønn Lønn vikarer ved ferie etc Lønn sykevikarer Ekstrahjelp Lønn lærlinger Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Fritt underv.materiell Matvarer Andre driftsutgifter Mobil-telefoni Trykking og kopiering Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Inventar og utstyr Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Brukerbetaling Refusjon lærlinger Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2150 Skolefritidstilbud Sum ansvar: 211 Lindhøy skole Ansvar: 215 Kruge leirskole Tjeneste: 2020 Grunnskole Lønn pedagogisk personell Arb.g.andel pensjon Spk Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Arbeidstøy/verneutstyr Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Refusjon andre kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskole 0 12

13 Sum ansvar: 215 Kruge leirskole 0 Sum ansvar Grp: 20 Lindhøy Ansvar Grp: 23 TUSK Ansvar: 213 Tjøme ungdomsskole Tjeneste: 2020 Grunnskole Fast lønn Lønn pedagogisk personell Lønn vikarer ved ferie etc Lønn sykevikarer Overtid Annen lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arb.g.andel pensjon Spk Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Undervisningsmateriell Fritt underv.materiell Bøker/litt. til skolebibl Matvarer Andre driftsutgifter Utg dekning - ikke oppg p Porto, frankering Mobil-telefoni Trykking og kopiering Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Skyss u/refusjon Lisenser, faste avg/gebyr Inventar og utstyr Kjøp/leie maskiner Service- og driftsavtaler Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Refusjon sykepenger Refusjon andre kommuner Øremerkede statstilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskole Sum ansvar: 213 Tjøme ungdomsskole Sum ansvar Grp: 23 TUSK Ansvar Grp: 24 VH Pytteberget og Hvasser barnehage Ansvar: 221 Pytteberget barnehage Tjeneste: 1200 Administrasjon Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter

14 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2010 Førskole Fast lønn Lønn vikarer ved ferie etc Ekstrahjelp Overtid Avg.pl telefongodtgjørelse Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Undervisningsmateriell Medisinske forbruksvarer Matvarer Andre driftsutgifter Mobil-telefoni Trykking og kopiering Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Klesgodtgjørelse Inventar og utstyr Byggetjenester, vedlikeh Reparasjoner utstyr Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Brukerbetaling Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2010 Førskole Tjeneste: 2110 Styrket tilbud førskole Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: 2110 Styrket tilbud førskole Sum ansvar: 221 Pytteberget barnehage Sum ansvar Grp: 24 VH Pytteberget og Hvasser barnehage Ansvar Grp: 30 VH Kultur Ansvar: 230 Kultur Tjeneste: 2310 Aktiviteter barn og unge Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Overføring - priv / IKS Avskrivninger Sum utgifter Refusjon fra staten

15 19400 Disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: 2310 Aktiviteter barn og unge Tjeneste: 2340 Eldre og funksjonshemmede Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Inventar og utstyr Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Overføring - priv / IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 2340 Eldre og funksjonshemmede Tjeneste: 3650 Kulturminnevern Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 3650 Kulturminnevern Tjeneste: 3770 Kunstformidling Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Overføring - priv / IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 3770 Kunstformidling Tjeneste: 3800 Idrett Overføring - priv / IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 3800 Idrett Tjeneste: 3830 Kulturskole Kjøp tjen priv og IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 3830 Kulturskole Tjeneste: 3850 Andre kulturaktiviteter Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Matvarer Andre driftsutgifter Mobil-telefoni Annonser Trykking og kopiering Kurs og opplæring

16 11600 Skyss- og kostgodtgj Skyss u/refusjon Lisenser, faste avg/gebyr Inventar og utstyr Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Overføring - priv / IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 3850 Andre kulturaktiviteter Sum ansvar: 230 Kultur Ansvar: 231 Bibliotek Tjeneste: 3700 Bibliotek Fast lønn Kvelds-/nattillegg faste Ekstrahjelp Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Andre driftsutgifter Porto, frankering Annonser Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Lisenser, faste avg/gebyr Inventar og utstyr Boksamling bibliotek Service- og driftsavtaler Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Salgsinntekter avg.fritt Gebyrinntekter Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 3700 Bibliotek Sum ansvar: 231 Bibliotek Ansvar: 232 Fritidsklubber Tjeneste: 2310 Aktiviteter barn og unge Fast lønn Kvelds-/nattillegg vikarer Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Andre driftsutgifter Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Strøm Lisenser, faste avg/gebyr Inventar og utstyr

17 12200 Kjøp/leie maskiner Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2310 Aktiviteter barn og unge Tjeneste: 2311 Ferieaktiviteter Andre driftsutgifter Sum utgifter Sum tjeneste: 2311 Ferieaktiviteter Sum ansvar: 232 Fritidsklubber Ansvar: 233 Frivillighetssentralen Tjeneste: 2340 Eldre og funksjonshemmede Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Matvarer Andre driftsutgifter Trykking og kopiering Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Telefongodtgjørelse Inventar og utstyr Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Refusjon fra staten Ovf fra private /IKS Disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: 2340 Eldre og funksjonshemmede Sum ansvar: 233 Frivillighetssentralen Sum ansvar Grp: 30 VH Kultur Ansvar Grp: 31 NAV Tjøme Ansvar: 310 NAV Tjøme Tjeneste: 2020 Grunnskole Kjøp tjen priv og IKS Sum utgifter Sum tjeneste: 2020 Grunnskole Tjeneste: 2130 Voksenopplæring Kjøp tjen priv og IKS

18 Sum utgifter Øremerkede statstilskudd Disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: 2130 Voksenopplæring Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid Tjeneste: 2420 Sosial rådgivning Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Mobil-telefoni Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Telefongodtgjørelse Inventar og utstyr Service- og driftsavtaler Konsulenttjenester Kjøp tjenester - kommuner Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Overføring - priv / IKS Sum utgifter Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2420 Sosial rådgivning Tjeneste: 2430 Personer med rusproblemer Andre driftsutgifter Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 2430 Personer med rusproblemer Tjeneste: 2750 Introduksjonsordningen Introduksjonsstønad Sum utgifter Sum tjeneste: 2750 Introduksjonsordningen Tjeneste: 2760 Kvalifiseringsordningen Kvalifiseringsstønad Sum utgifter Bundne fond

19 Sum inntekter Sum tjeneste: 2760 Kvalifiseringsordningen Tjeneste: 2810 Økonomisk sosialhjelp Bidrag Sosiale utlån Sum utgifter Refusjon fra staten Ref fra andre (priv/iks) Avdrag sosiale utlån Sum inntekter Sum tjeneste: 2810 Økonomisk sosialhjelp Tjeneste: 2850 Statlige tjenester Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Matvarer Servering kommunale møter Porto, frankering Mobil-telefoni Trykking og kopiering Kurs og opplæring Leie Lisenser, faste avg/gebyr Inventar og utstyr Sum utgifter Refusjon fra staten Sum inntekter Sum tjeneste: 2850 Statlige tjenester Tjeneste: 8500 Statstilskudd flyktninger Øremerkede statstilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: 8500 Statstilskudd flyktninger Sum ansvar: 310 NAV Tjøme Sum ansvar Grp: 31 NAV Tjøme Ansvar Grp: 32 FBU Ansvar: 325 Forebyggende barn og unge Tjeneste: 2020 Grunnskole Fast lønn Lønn pedagogisk personell Arb.g.andel pensjon Klp Arb.g.andel pensjon Spk Arbeidsgiveravgift

20 11000 Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Andre driftsutgifter Mobil-telefoni Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Bundne fond Sum utgifter Sum tjeneste: 2020 Grunnskole Tjeneste: 2320 Skole- og helsestasjonstj Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Medisinske forbruksvarer Andre driftsutgifter Utg dekning - ikke oppg p Mobil-telefoni Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Lisenser, faste avg/gebyr Inventar og utstyr Service- og driftsavtaler Kjøp tjenester - kommuner Tjenester private (oppgavepl) Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Overføring - priv / IKS Sum utgifter Refusjon fra staten Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2320 Skole- og helsestasjonstj Tjeneste: 2410 Diagnose, behandl, rehab Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Faglitt.,avis,tidsskr,ab Andre driftsutgifter Utg dekning - ikke oppg p Mobil-telefoni Kurs og opplæring Kompetanseutvikling Skyss- og kostgodtgj Service- og driftsavtaler Kjøp tjenester - kommuner Kjøp tjen - andre kommune Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Overføring - priv / IKS Sum utgifter

21 Sum tjeneste: 2410 Diagnose, behandl, rehab Tjeneste: 2440 Barneverntjeneste Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Utg dekning - ikke oppg p Mobil-telefoni Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Telefongodtgjørelse Inventar og utstyr Service- og driftsavtaler Konsulenttjenester Kjøp tjenester - kommuner Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Overføring - priv / IKS Sum utgifter Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2440 Barneverntjeneste Tjeneste: 2510 Barnevern i familien Annen lønn Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Utg dekning - ikke oppg p Skyss- og kostgodtgj Annen utgiftsdekning Kjøp tjenester - staten Kjøp tjenester - kommuner Bidrag Sum utgifter Refusjon andre kommuner Ref fra andre (priv/iks) Sum inntekter Sum tjeneste: 2510 Barnevern i familien Tjeneste: 2520 Barnevern utenfor familie Annen lønn Lønn avlastning Arbeidsgiveravgift Utg dekning - ikke oppg p Skyss- og kostgodtgj Annen utgiftsdekning Kjøp tjenester - kommuner Bidrag Sum utgifter

22 17500 Refusjon andre kommuner Ref fra andre (priv/iks) Sum inntekter Sum tjeneste: 2520 Barnevern utenfor familie Sum ansvar: 325 Forebyggende barn og unge Sum ansvar Grp: 32 FBU Ansvar Grp: 33 Sykehjem Slutt Ansvar: 323 Fysioterapitjenester Tjeneste: 2320 Skole- og helsestasjonstj Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Skyss- og kostgodtgj Inventar og utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 2320 Skole- og helsestasjonstj Tjeneste: 2410 Diagnose, behandl, rehab Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Arbeidstøy/verneutstyr Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Transport og d Inventar og utstyr Medisinsk utstyr Service- og driftsavtaler Tjenester private (oppgavepl) Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Refusjon sykepenger Øremerkede statstilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: 2410 Diagnose, behandl, rehab Sum ansvar: 323 Fysioterapitjenester Ansvar: 331 Sykehjem Tjeneste: 2530 Plo - hjelp i institusjon Fast lønn Lørdags-/søndagstillegg faste Kvelds-/nattillegg faste Helligdagstillegg faste Tillegg vakt, leirskole etc Lønn vikarer ved ferie etc Lørdags-/søndagstillegg vikarer Kvelds-/nattillegg vikarer

23 10204 Helligdagstillegg vikarer Lønn sykevikarer Ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Medisinske forbruksvarer Medikamenter Andre driftsutgifter Arbeidstøy/verneutstyr Mobil-telefoni Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Telefongodtgjørelse Annen utgiftsdekning Skyss u/refusjon Inventar og utstyr Medisinsk utstyr Service- og driftsavtaler Reparasjoner utstyr Kjøp tjenester - fylke Kjøp tjen priv og IKS Tjenester private (oppgavepl) Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Brukerbetaling Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2530 Plo - hjelp i institusjon Tjeneste: 2534 Kjøkken Fast lønn Lørdags-/søndagstillegg faste Helligdagstillegg faste Lønn vikarer ved ferie etc Lørdags-/søndagstillegg vikarer Helligdagstillegg vikarer Lønn sykevikarer Ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Matvarer Andre driftsutgifter Arbeidstøy/verneutstyr Inventar og utstyr Kjøp tjenester - kommuner Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Salgsinntekter avg.fritt Refusjon sykepenger

24 Sum inntekter Sum tjeneste: 2534 Kjøkken Sum ansvar: 331 Sykehjem Sum ansvar Grp: 33 Sykehjem Slutt Ansvar Grp: 34 VH Boligbaserte tjenester Slutt Ansvar: 340 Boligbaserte Tjenester Tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Andre driftsutgifter Mobil-telefoni Trykking og kopiering Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Annen utgiftsdekning Lisenser, faste avg/gebyr Inventar og utstyr Service- og driftsavtaler Reparasjoner utstyr Kjøp tjenester - staten Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Sum ansvar: 340 Boligbaserte Tjenester Ansvar: 341 Bofellesskap funksjonshemmede Tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Fast lønn Lørdags-/søndagstillegg faste Kvelds-/nattillegg faste Helligdagstillegg faste Lønn vikarer ved ferie etc Lørdags-/søndagstillegg vikarer Kvelds-/nattillegg vikarer Helligdagstillegg vikarer Lønn sykevikarer Ekstrahjelp Engasjementer Overtid Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Medisinske forbruksvarer Andre driftsutgifter Mobil-telefoni Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj

25 11650 Klesgodtgjørelse Transport og d Lisenser, faste avg/gebyr Inventar og utstyr Kjøp/leie transportmidler Reparasjoner utstyr Kjøp tjenester - kommuner Kjøp tjen - andre kommune Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Refusjon sykepenger Statstilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Sum ansvar: 341 Bofellesskap funksjonshemmede Ansvar: 342 Rødstoppen omsorgsboliger Tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Fast lønn Lørdags-/søndagstillegg faste Kvelds-/nattillegg faste Helligdagstillegg faste Lønn vikarer ved ferie etc Lørdags-/søndagstillegg vikarer Kvelds-/nattillegg vikarer Helligdagstillegg vikarer Lønn sykevikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Medisinske forbruksvarer Matvarer Andre driftsutgifter Arbeidstøy/verneutstyr Mobil-telefoni Kurs og opplæring Lisenser, faste avg/gebyr Inventar og utstyr Medisinsk utstyr Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Brukerbetaling Refusjon fra staten Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Sum ansvar: 342 Rødstoppen omsorgsboliger

26 Ansvar: 344 Furulund demenskollektiv Tjeneste: 2530 Plo - hjelp i institusjon Fast lønn Lørdags-/søndagstillegg faste Kvelds-/nattillegg faste Helligdagstillegg faste Lønn vikarer ved ferie etc Lørdags-/søndagstillegg vikarer Kvelds-/nattillegg vikarer Helligdagstillegg vikarer Lønn sykevikarer Ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Arbeidstøy/verneutstyr Skyss- og kostgodtgj Lisenser, faste avg/gebyr Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2530 Plo - hjelp i institusjon Sum ansvar: 344 Furulund demenskollektiv Ansvar: 345 Psykiatriboliger Tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Fast lønn Lørdags-/søndagstillegg faste Kvelds-/nattillegg faste Helligdagstillegg faste Lønn vikarer ved ferie etc Lørdags-/søndagstillegg vikarer Kvelds-/nattillegg vikarer Helligdagstillegg vikarer Lønn sykevikarer Ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Medisinske forbruksvarer Matvarer Andre driftsutgifter Mobil-telefoni Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Klesgodtgjørelse Transport og d Lisenser, faste avg/gebyr

27 12000 Inventar og utstyr Reparasjoner utstyr Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Refusjon sykepenger Statstilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Sum ansvar: 345 Psykiatriboliger Ansvar: 346 Dag- og aktivitetstilbud Tjeneste: 2340 Eldre og funksjonshemmede Fast lønn Lønn vikarer ved ferie etc Lønn sykevikarer Ekstrahjelp Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Andre driftsutgifter Arbeidstøy/verneutstyr Mobil-telefoni Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Transport og d Inventar og utstyr Kjøp/leie transportmidler Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Salgsinntekter avg.plikti Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2340 Eldre og funksjonshemmede Sum ansvar: 346 Dag- og aktivitetstilbud Ansvar: 347 Avlastning og støttetiltak Tjeneste: 2340 Eldre og funksjonshemmede Fast lønn Annen lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Matvarer Andre driftsutgifter Utg dekning - ikke oppg p Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter

28 Sum tjeneste: 2340 Eldre og funksjonshemmede Tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Lønn avlastning Omsorgslønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Utg dekning - ikke oppg p Skyss- og kostgodtgj Annen utgiftsdekning Strøm Lisenser, faste avg/gebyr Inventar og utstyr Kjøp tjenester - kommuner Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Refusjon fra staten Sum inntekter Sum tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Sum ansvar: 347 Avlastning og støttetiltak Sum ansvar Grp: 34 VH Boligbaserte tjenester Slutt Ansvar Grp: 35 VH Hjemmetjenester Slutt Ansvar: 324 Ergoterapitjenester Tjeneste: 2410 Diagnose, behandl, rehab Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Arbeidstøy/verneutstyr Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Transport og d Inventar og utstyr Medisinsk utstyr Avskrivninger Sum utgifter Sum tjeneste: 2410 Diagnose, behandl, rehab Sum ansvar: 324 Ergoterapitjenester Ansvar: 333 Hjemmetjenester Tjeneste: 2340 Eldre og funksjonshemmede Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Arbeidstøy/verneutstyr Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter

29 17100 Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2340 Eldre og funksjonshemmede Tjeneste: 2410 Diagnose, behandl, rehab Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Sum utgifter Refusjon fra staten Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2410 Diagnose, behandl, rehab Tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Fast lønn Lønn vikarer ved ferie etc Lønn sykevikarer Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Transport og d Inventar og utstyr Kjøp/leie transportmidler Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Refusjon sykepenger Øremerkede statstilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: 2540 Plo - hjelp i hjemmet Tjeneste: 2541 Hjemmesykepleie Fast lønn Lørdags-/søndagstillegg faste Kvelds-/nattillegg faste Helligdagstillegg faste Tillegg vakt, leirskole etc Lønn vikarer ved ferie etc Lørdags-/søndagstillegg vikarer Kvelds-/nattillegg vikarer Helligdagstillegg vikarer Lønn sykevikarer Ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita

30 11100 Medisinske forbruksvarer Andre driftsutgifter Arbeidstøy/verneutstyr Mobil-telefoni Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Annen utgiftsdekning Transport og d Inventar og utstyr Medisinsk utstyr Kjøp/leie transportmidler Service- og driftsavtaler Kjøp tjenester - staten Kjøp tjen - andre kommune Kjøp tjen priv og IKS Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Brukerbetaling Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2541 Hjemmesykepleie Tjeneste: 2542 Hjemmehjelp Fast lønn Lørdags-/søndagstillegg faste Kvelds-/nattillegg faste Helligdagstillegg faste Lønn vikarer ved ferie etc Lørdags-/søndagstillegg vikarer Kvelds-/nattillegg vikarer Helligdagstillegg vikarer Lønn sykevikarer Ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Arbeidstøy/verneutstyr Skyss- og kostgodtgj Sum utgifter Brukerbetaling Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2542 Hjemmehjelp Sum ansvar: 333 Hjemmetjenester Sum ansvar Grp: 35 VH Hjemmetjenester Slutt Ansvar Grp: 40 VH Teknikk og miljø Ansvar: 400 Teknikk og Miljø Tjeneste: 1200 Administrasjon 30

31 10100 Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Datarekvisita (forbruk) Faglitt.,avis,tidsskr,ab Matvarer Servering kommunale møter Mobil-telefoni Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Telefongodtgjørelse Kontingenter, medlemsavg Inventar og utstyr Service- og driftsavtaler Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 3390 Beredskap brann/ulykker Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Service- og driftsavtaler Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Sum utgifter Sum tjeneste: 3390 Beredskap brann/ulykker Sum ansvar: 400 Teknikk og Miljø Ansvar: 410 Bygg og eiendom Tjeneste: 1210 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: 1210 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler Fast lønn Lønn vikarer ved ferie etc Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Kontormatr, rekvisita Faglitt.,avis,tidsskr,ab Andre driftsutgifter Arbeidstøy/verneutstyr Dr.utgifter, maling,filter,verktøy mv Mobil-telefoni Linjeleie tele/data Annonser

32 11500 Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Transport og d Strøm Brensel Lisenser, faste avg/gebyr Kommunale gebyrer Kontingenter, medlemsavg Inventar og utstyr Kjøp/leie transportmidler Byggetjenester, vedlikeh Vedlikehold driftspunkter Service- og driftsavtaler Reparasjoner utstyr Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Avskrivninger Sum utgifter Husleieinntekter Festeavgifter Sum inntekter Sum tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler Tjeneste: 2210 Førskolelokaler og skyss Fast lønn Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Dr.utgifter, maling,filter,verktøy mv Strøm Lisenser, faste avg/gebyr Kommunale gebyrer Byggetjenester, vedlikeh Vedlikehold driftspunkter Service- og driftsavtaler Reparasjoner utstyr Materialer vedlikehold Mva på vederlag, mva-pliktige anskaffelser (drift) Avskrivninger Sum utgifter Sum tjeneste: 2210 Førskolelokaler og skyss Tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss Fast lønn Overtid Arb.g.andel pensjon Klp Arbeidsgiveravgift Arbeidstøy/verneutstyr Dr.utgifter, maling,filter,verktøy mv Mobil-telefoni Linjeleie tele/data Skyss- og kostgodtgj Strøm Brensel Lisenser, faste avg/gebyr

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015 Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer