Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvarsdimensjon for Askim kommune"

Transkript

1 Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET BYSTYRET KOMITEER OG UTVALG UNGDOMMENS BYSTYRE VENNSKAPSKOMITE ELDRERÅDET OVERFORMYNDERIET FORLIKSRÅD VILTNEMND TILSKUDD POLITISKE PARTIER VALG TILLEGGSBEVILGNINGER ORDFØRER/VARAORDFØRER POLITISK SEKRETARIAT 12 ADMINISTRASJONSENHETEN TOPPLEDERTEAM ADMINISTRATIVE FELLESKOSTNADER LÆRLINGEORDNINGEN AFP OG PENSJONSFORSIKR.M.M IKT OG TELEFONI TILSKUDD TROSSAMFUNN TOLKETJENESTEN SEKRETARIAT 13 OVERFØRINGER INDRE ØSTF.VOKSENOPPL.SENTER INDRE ØSTFOLD LEGEVAKT IKS MILJØRETTET HELSEVERN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON LANDBRUKSKONTOR ASVO A/S SIVILFORSVARET KIRKELIG FELLESRÅD FRIVILLIGHETSSENTRAL INDRE ØSTFOLD KRISESENTER ØSTFOLDBADET A/S DIVERSE OVERFØRINGER HOME START ETTER SKOLETID FELLES SKOLE 14 RESSURSENHETEN RESSURSENHETEN

2 SNR. 15 ØKONOMIENHETEN ENHET FOR ØKONOMI BOLIGKONTOR EIENDOMSSKATTEKONTORET 16 UTVIKLINGSENHETEN UTVIKLING BEDRIFTSHELSETJENESTEN STØTTE PRIVATE BARNEHAGER STØTTE REGIONAL NÆRINGSUTVIKL FELLESOPPLÆRING INTERKOMMUNAL OPPLÆRING PROSJEKTER KVALITETSKOMMUNEN ASKIM 17 SERVICTORG SERVICETORG 21 ASKIMBYEN SKOLE ASKIMBYEN SKOLE ASKIMBYEN SFO ALTERNATIV SKOLE/SFO 22 EID SKOLE EID SKOLE EID SFO 23 KORSGÅRD SKOLE KORSGÅRD SKOLE KORSGÅRD SFO 24 MOEN SKOLE MOEN SKOLE MOEN SFO 25 ROM SKOLE ROM SKOLE ROM SFO 26 GRØTVEDT SKOLE GRØTVEDT SKOLE GRØTVEDT TOPPEN 27 LØKEN UNGDOMSSKOLE LØKEN UNGDOMSSKOLE LØKEN HUSET

3 SNR. 32 FAMILIENS HUS LEDELSE/FELLESFUNKSJON FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTE REHAB.AVD. (LØKENTUNET) HELSESØSTER- OG JORDM.TJENESTEN ÅPEN BARNEHAGE KOMMUNELEGEN PSYKIATRISK TEAM PPT/SPES.PED STØTTE TIL ANS. FHM. BARN I BH TILSKUDD FHM. BARN I SFO TILSKUDD TIL MIN. SPR. BARN BARNEVERNET INTERKOMMUNAL BARNEVERNSVAKT NÆROMSORG 33 SOSIALE TJENESTER LEDELSE/FELLESFUNKSJON SOSIALTJENESTEN UTEKONTAKTEN INTERKOMM.INTROD.SENTER 34 TILRETTELAGT BO- OG AKTIVITETSTILBUD LEDELSE/FELLESFUNKSJON VANGSVEIEN VERKSTEDER HJELMSTAD AKTIVITETSSENTER EVENTYRVEIEN 1A EVENTYRVEIEN 1B FURUSETH MAGNHILDRUD ASKIMJORDET BARNEBOLIG JUNIBAKKEN 37 ÅPEN OMSORG M/BOTILTAK ØST FELLESFUNKSJONER DAGSENTER DEMENTE BOGRUPPE BOGRUPPE BOGRUPPE BOGRUPPE 4 OG PALLIATIV ENHET DISTRIKT LØKEN DISTRIKT ROM BRUKERSTYRT PERS.ASSISTENT 38 ÅPEN OMSORG M/BOTILTAK VEST FELLESFUNKSJONER DAGSENTER/ARBEIDSSTUE NATTJENESTE-INSTITUSJON NATTJENESTE-ÅPEN OMSORG

4 SNR BOGRUPPE 6 OG BOGRUPPE KORTTIDS-/AVLASTNINGSAVD DISTRIKT SENTRUM DISTRIKT EID 41 KULTUR OG FRITID FELLESTJENESTER KUNST-/KULTURFORMIDLING KULTURARRANGEMENTER MUSEER/KULTURMINNEVERN TILTAK FOR BARN OG UNGE REG.ARR. FOR BARN OG UNGE UNGDOMSHUS UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING UNG-TV TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE KULTURSKOLE INTERKOMMUNAL KULTURSKOLE 43 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 52 EIENDOM OG INTERN SERVICE LEDELSE/FELLESFUNKSJON RENHOLD TRANSPORT VAKTMESTERTJENESTER BUDTJENESTE KANTINER/KJØKKEN VASKERI ANDRE INTERNE TJENESTER TJENESTER FOR PRIVATE PARKERING/BYMILJØ BYGNINGSDRIFT BOLIGER EIENDOMSSELSKAPET ASKIM AS 53 BRANN OG REDNING LEDELSE/FELLESFUNKSJON BEREDSKAP FOREBYGGING FEIERVESEN 54 BYGGESAK OG REGULERING LEDELSE/FELLESFUNKSJON BYGGESAK REGULERING OPPMÅLING

5 SNR. 56 TEKNISK DRIFT LEDELSE/FELLESFUNKSJON TJENESTER FOR PRIVATE VANNLEDNINGER VANNRENSEANLEGG KLOAKKLEDNINGSNETT KLOAKKRENSEANL RENOVASJON PARK/GRØNTANL KOMMUNALE VEIER GATELYS OPPVARMING GÅGATE GRUSTAKET VERKSTED IDRETT 61 GRØTVEDT BARNEHAGE GRØTVEDT BARNEHAGE 62 HENSTAD BARNEHAGE HENSTAD BARNEHAGE 63 PARKVEIEN BARNEHAGE PARKVEIEN BARNEHAGE 64 ROM BARNEHAGE ROM BARNEHAGE 67 TRIPPESTADLIA BARNEHAGE TRIPPESTADLIA BARNEHAGE 68 JAHRBO BARNEHAGE JAHRBO BARNEHAGE 81 SKATTER SKATT PÅ INNT. OG FORMUE EIENDOMSSKATT 82 KONSESJONSKRAFT INNTEKT KONSESJONSKRAFT INNTEKT 83 STATLIG RAMMETILSKUDD STATLIG RAMMETILSK. 84 ØVRIGE GEN. STATSTILSKUDD REF. MOMSKOMPENSASJON STATSTILSKUDD FLYKTNINGER KOMPENSASJONSTILSKUDD

6 SNR TILSKUDD ELDREOMSORG STATSTILSKUDD PSYKIATRI 89 KALK. AVSKRIVNINGER KALK. AVSKRIVNINGER KOMMUNEN KALK. AVSKRIVNINGER GRUSTAKET 9 RENTER, AVDRAG, LÅNEOMK. 91 RENTER M.V ANDRE RENTEUTGIFTER RENTEUTGIFTER/LÅNEOMK RENTEINNTEKTER/AKSJEUTBYTTE ANDRE UTBYTTER 92 AVDRAG AVDRAG PÅ LÅN 93 UTLÅN FORMIDLINGSLÅN SALG AV AKSJER UTLÅN 94 FOND DISPOSISJONSFOND DISP.FOND-GRUSTAKET BUNDNE DRIFTSFOND UBUNDNE KAPITALFOND BUNDNE KAPITALFOND AKTUARBEREGN. KLP/SPK-PENSJ.KO 95 LIKVIDITETSRESERVE LIKVIDITETSRESERVE 96 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAPET OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAPET 97 OVERF. TIL INVEST. REGNSKAPET OVERF. TIL INVEST. REGNSKAPET 99 ÅRETS REGNSKAPSM. RESULTAT ÅRETS REGNSKAPSM. RESULTAT TIDL.ÅRS NETTO DRIFTSRESULTAT

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4 Årsmelding 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4 Befolkningsutvikling... 4 KOSTRA nøkkeltall... 5 Annen statistikk... 7 Annen statistikk...

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Prosjekter 03 HELSE OG SOSIAL 0310 DIV. INVEST. HELSE-/SOSIALETAT 0315 KJØP AV INDUSTRIVASKEMASKIN

Prosjekter 03 HELSE OG SOSIAL 0310 DIV. INVEST. HELSE-/SOSIALETAT 0315 KJØP AV INDUSTRIVASKEMASKIN Prosjekter Prosjekter Beskrivelse 0 PROSJEKT ÅRSUAVHENGIG (INVESTERINGER) 01 STØTTE OG STAB 0130 INVENTAR/UTSTYR KANTINE 0131 GARANTIANSVAR-ØSTFOLDBADET AS 0132 TILRETTELEGG.KONT.LOK.NY ORGAN 0133 EIENDOMSSKATT-INVEST.KOSTN.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER

VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER 2007 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side Politisk virksomhet 3 Ressursenheten 5 Administrasjonsenheten 6 Kjøp av tjenester m.m. 9 Økonomienheten 10 Utviklingsenheten

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

STORD KOMMUNE. Nordbygdo ungdomsskule. Budsjett og økonomiplan. Talbudsjett

STORD KOMMUNE. Nordbygdo ungdomsskule. Budsjett og økonomiplan. Talbudsjett STORD KOMMUNE Nordbygdo ungdomsskule N Rådmannen sitt framlegg til Budsjett og økonomiplan 21-213 Talbudsjett STORD KOMMUNE Nordbygdo ungdowskule Rådmannen sitt framlegg til Budsjett og okonomiplan 21-213

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer