inntekter utgifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550"

Transkript

1 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring Ordfører/varaordfører Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Andre godtgjørelser Klp Kommunal bevertning Hotellopphold Telefon Gaver ved representasjon Representasjon Reiseutgifter oppg.pliktige Telefongodtgjørelse Drivstoff Reiseutgifter ikke oppg.pl Ansvarsforsikring Inventar Leie av transportmidler leasing Ordførers kjøp av tjenester Ks nontingent Øst finnmark regionråd Annet kjøp av tjenester Krevd moms Andre tilskudd til private utgifter Ref momskomp drift inntekter Politisk styring Kommunestyre og formannskap Andre politiske utvalg 100 Politisk styring Tapt arbeidsfortjeneste Hotellopphold Andre driftsutgifter Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Ref utgifter folkevalgte Krevd moms utgifter Ref momskomp drift inntekter Politisk styring Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 1

2 Andre politiske utvalg Ungdomsråd 231 Aktivitetstilbud barne og unge Tilskudd fra ungdomsrådet utgifter Aktivitetstilbud barne og unge Ungdomsråd Tilfeldige utgifter/inntekter 180 Diverse fellesutgifter Hjemme pc ordning Tilfeldige utgifter Krevd moms utgifter Tilfeldige inntekter Ref momskomp drift inntekter Diverse fellesutgifter Tilfeldige utgifter/inntekter 1004 Kontrollutvalg 110 Kontroll og revisjon Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Abonnement Hotellopphold Andre driftsutgifter Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Annet kjøp av tjenester Kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Ref momskomp drift inntekter Kontroll og revisjon Kontrollutvalg Eldrerådet 180 Diverse fellesutgifter Møtegodtgjørelse Abonnement Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 2

3 Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Dagtilbud voksne Tilskudd eldredagen utgifter Diverse fellesutgifter Eldrerådet Valg 100 Politisk styring Ekstrahjelp Overtid Kontorutgifter Annen annonsering Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Krevd moms utgifter Ref momskomp drift inntekter Politisk styring (Effekt av vedtak og avtaler) Avtalen med GNH sies opp. innspart blir ca da framleieinntekten fra ambulansen opphører. Ambulansen leier direkte fra GNH Valg Sivilforsvaret 180 Diverse fellesutgifter Andre driftsutgifter Strøm Husleie Krevd moms utgifter Husleie Ref momskomp drift inntekter Diverse fellesutgifter Sivilforsvaret 1200 Interkommunal arkivordning 120 Administrasjon Arkivtjenester ikaf utgifter Administrasjon Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 3

4 Interkommunal arkivordning Revisjon 110 Kontroll og revisjon Kjøp revisjonstjenester utgifter Kontroll og revisjon Revisjon Bedriftshelsetjeneste 120 Administrasjon Nordkyn vernehelsetjeneste utgifter Administrasjon Bedriftshelsetjeneste Opplæringskontoret 213 Voksenopplæring Kjøp av tjenester utgifter Voksenopplæring Opplæringskontoret 1204 Nora senteret 242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Andre tilskudd til private utgifter Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Nora senteret Edb felles 120 Administrasjon Lønn i faste stillinger Ekstrahjelp Overtid Klp Hotellopphold Linjeleie Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Lisenser Datautstyr Programvare Driftsavtale datasentral Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 4

5 Annet kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Ref sykelønn Ref momskomp drift inntekter Administrasjon Edb felles Klp/stp 170 Årets premieavvik Klp utgifter Årets premieavvik 171 Amortisering av tidligere års premieavvik Klp Amortisering premieavvik utgifter Amortisering av tidligere års premieavvik Diverse fellesutgifter Klp Reguleringspremie oppsattepensj utgifter Diverse fellesutgifter (Effekt av vedtak og avtaler) lagt inn 12 % på hver sektor Resten her Klp/stp Lederteamet 120 Administrasjon Lønn i faste stillinger Klp Kontorutgifter Hotellopphold Andre driftsutgifter Telefon Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Telefongodtgjørelse Reiseutgifter ikke oppg.pl Husleie Juridisk bistand Krevd moms Tilskudd fra fond rockmann Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 5

6 utgifter Ref sykelønn Ref momskomp drift inntekter Administrasjon (Effekt av vedtak og avtaler) Husleie vikar kontorsjef (Effekt av vedtak og avtaler) Fordelt etter anslag andel beregnet på grunnlag av alle 2000 ansvarsområdene 202 Grunnskole Juridisk bistand utgifter Grunnskole Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Juridisk bistand utgifter Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Lederteamet Personalkontoret 120 Administrasjon Lønn i faste stillinger Klp Hotellopphold Telefon Stillingsannonser Utgifter ved ansettelser Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Flyttegodtgjørelser Reiseutgifter ikke oppg.pl Yrkesskadeforsikring Gruppeliv Kontingenter Ou kontingent Elektronisk hms system Krevd moms Erkjentlighetsgaver Velferdsmidler utgifter Ref sykelønn Ref momskomp drift Lønnstrekk ou fond Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 6

7 inntekter Administrasjon Grunnskole Stillingsannonser utgifter Grunnskole Personalkontoret /lønn/skatt 120 Administrasjon Lønn i faste stillinger Klp Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Hotellopphold Gebyr Kjøpsalg valuta Telefon Innfordringsutgifter Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Krevd moms Tap på krav utgifter Andre inntekter Innfordringsgebyr Kirka Gamvik eiendom Havna Gnu kf Ref sykelønn Ref momskomp drift inntekter Administrasjon /lønn/skatt Servicekontoret 120 Administrasjon Lønn i faste stillinger Overtid Klp Kontorutgifter Abonnement Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 7

8 Kopieringsutgifter Faglitteratur Hotellopphold Porto Telefon Informasjonstiltak Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Innkjøpsavtale finnut Krevd moms utgifter Leieinntekter Gamvik eiendom Gnu kf Avgiftsfritt salg Husleie prestebolig Ref sykelønn Ref momskomp drift inntekter Administrasjon Servicekontoret Voksenopplæring 213 Voksenopplæring Lønn i faste stillinger Klp Stp Lærebøker Hotellopphold Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Krevd moms utgifter Andre statlige refusjoner Ref momskomp drift inntekter Voksenopplæring (Effekt av vedtak og avtaler) Et hotelldøgn Voksenopplæring Ppd 202 Grunnskole Ppd Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 8

9 utgifter Grunnskole Ppd Skoleadministrasjon 120 Administrasjon Lønn i faste stillinger Klp Kontorutgifter Hotellopphold Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Telefongodtgjørelse Reiseutgifter ikke oppg.pl Krevd moms utgifter Andre statlige refusjoner Ref momskomp drift inntekter Administrasjon Skoleadministrasjon Felles undervisning 202 Grunnskole Hotellopphold Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Skyss/ekskusjoner Elevforsikringer Krevd moms Overført andre kommuner utgifter Andre statlige refusjoner Ref momskomp drift inntekter Grunnskole (Effekt av vedtak og avtaler) Fosterbarn på skole i andre kommuner gjesteelever (Effekt av vedtak og avtaler) Flyttet til Sfo Mehamn og Gamvik 215 Skolefritidstilbud Foreldrebet. sfo inntekter Skolefritidstilbud Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 9

10 (Effekt av vedtak og avtaler) kr Assistent Nerveiskyss er inkludert med 8 turer (skyss 4 dager i uka). (utgifter assistent ligger på lønn Skjånes skole). 223 Skoleskyss Skoleskyss utgifter Skoleskyss (Effekt av vedtak og avtaler) Mer elevbasert ordning Felles undervisning Skolefrokost 202 Grunnskole Lønn i faste stillinger Klp Kosthold Krevd moms utgifter Egenandeler Ref momskomp drift inntekter Grunnskole Skolefrokost Rsk midt finnmark 202 Grunnskole Hotellopphold Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Annet kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Ref momskomp drift inntekter Grunnskole Rsk midt finnmark 3107 Den kulturelle skolesekk 202 Grunnskole Abonnement Annet forbruksmateriell Kurs/opplæring Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 10

11 Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Annet kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Andre statlige refusjoner Ref momskomp drift inntekter Grunnskole (Effekt av vedtak og avtaler) 6 deling og mindre behov for SU timer fra høsten Snittlønn lærer assistent Våren (15.54 årsverk + assistent)= Høsten (13,88 årsverk + assistent)= Totalt (feriepenger inkl) Minus 7 spes.t og 4 fres t. = på høsten. Korrigert med 5 deling fra høsten 2011 som gir ytterligere 0,7 årsverk netto redusert lærerbehov Den kulturelle skolesekk 3110 Mehamn skole 202 Grunnskole Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Klp Stp Kontorutgifter Abonnement Kopieringsutgifter Lærebøker Frukt og grønt Porto Telefon Reiseutgifter oppg.pliktige Klesgodtgjørelse Reiseutgifter ikke oppg.pl Skyss/ekskusjoner Inventar Verktøy Datautstyr Programvare Driftsavtale datasentral Krevd moms utgifter Andre statlige refusjoner Ref sykelønn Ref fødselspenger Ref momskomp drift Ref fra andre kommuner Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 11

12 Ref fra private inntekter Grunnskole (Effekt av vedtak og avtaler) Kjøring av elever (Effekt av vedtak og avtaler) Investeringer i inventar i forbindelse med renovering av skolebygget.flyttet til investeringsbudsjettet (Effekt av vedtak og avtaler) Fornying og vedlikehold for f.eks. data (Effekt av vedtak og avtaler) Lisenser for samtlige skoler IT partner betalt kr (Effekt av vedtak og avtaler) Lagt inn ekstra i forhold til sektor (Effekt av vedtak og avtaler) Refusjon for Kenneth 20% hovedtillitsvalgt (Effekt av vedtak og avtaler) Snitt lønn x 4,5306(regnet ut fra dagens ramme) x 6 mnd = Høsten 2011 er det ikke behov for 6 års ressurs 0, 308 årehet). Da blir regnestykket x 4,226 x 5 mnd = Totalt blir dette (feriepenger inkludert. Redusert med 2 t = Mehamn skole Gamvik skole 202 Grunnskole Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Klp Stp Kontorutgifter Abonnement Kopieringsutgifter Lærebøker Frukt og grønt Porto Telefon Reiseutgifter oppg.pliktige Klesgodtgjørelse Reiseutgifter ikke oppg.pl Skyss/ekskusjoner Inventar Verktøy Datautstyr Programvare Driftsavtale datasentral Krevd moms utgifter Andre statlige refusjoner Ref sykelønn Ref fødselspenger Ref momskomp drift Ref fra andre kommuner Ref fra private Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 12

13 inntekter Grunnskole (Effekt av vedtak og avtaler) Behov for 2000 i økning Annet forbruk er lagt inn her med kr 3000 (økt med 1500 etter skolen ønske. (Effekt av vedtak og avtaler) Skolen ønsker til innkjøp lisender i musikk. Dette er lagt inn i datadelen (Effekt av vedtak og avtaler) Skolen ønsker en økning på fra til (Effekt av vedtak og avtaler) Hr lagt til 8000 i internettbruk i året (Effekt av vedtak og avtaler) 6000 av disse er skyss elever til ekskursjoner. I tillegg har vi beregnet til kjøring lærer (Effekt av vedtak og avtaler) Skolen ønsker i skyss/ekskusjoner av disse er lagt inn i reiseutgifter oppg.pl. fordi mye av skyssutgiftene er bilgodtgjørelse. (Effekt av vedtak og avtaler) Fornye inventar til styrking av kjøkken og sløyd (Effekt av vedtak og avtaler) Skolefrokost Ønske om til styrking av kjøkken og sløyd er lagt under inventar (Effekt av vedtak og avtaler) Innkjøp av nytt datautstyr (Effekt av vedtak og avtaler) Lisenser (Effekt av vedtak og avtaler) Gjennomsnittslønn x 4,63 i 11 mnd = Inkludert feriepenger blir dette I tillegg kommer assistent til leksehjelp/fysak/følge Nervei med 41,3% stilling = x Inkl. feriep = Totale lønnsutgifter blir da Gamvik skole Skjånes skole 202 Grunnskole Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Klp Stp Kontorutgifter Abonnement Kopieringsutgifter Lærebøker Frukt og grønt Gammeprosjektet Porto Telefon Reiseutgifter oppg.pliktige Klesgodtgjørelse Reiseutgifter ikke oppg.pl Skyss/ekskusjoner Inventar Datautstyr Programvare Driftsavtale datasentral Krevd moms Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 13

14 utgifter Andre statlige refusjoner Ref sykelønn Ref fødselspenger Ref momskomp drift Ref fra andre kommuner Ref fra private inntekter Grunnskole (Effekt av vedtak og avtaler) Leasing av ny kopimaskin (Effekt av vedtak og avtaler) Pendling lærer våren (Effekt av vedtak og avtaler) Fornying av inventar (Effekt av vedtak og avtaler) Fornye datautstyr (Effekt av vedtak og avtaler) Lisenser (Effekt av vedtak og avtaler) 15% lønn med Olga er pr mnd i 11 mnd = Inkludert feriepenger er dette Skjånes skole Kulturskole 383 Musikk og kulturskoler Lønn i faste stillinger Klp Stp Lærebøker Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Annet kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Brukerbet. kulturskolen Ref momskomp drift inntekter Musikk og kulturskoler (Effekt av vedtak og avtaler) Nelly 56% og Vera 28% utgjør i mnd. Dette utgjør i året (feriep. inkl.)det er lagt til grunn at SFo flyttes til barnehagen fra hvilket betyr en redusert lønnsutgift på ca 62000, grunnet redusert stillingsbehov Kulturskole Sfo mehamn 215 Skolefritidstilbud Lønn i faste stillinger Vikarer Klp Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 14

15 Stp Lærebøker Krevd moms utgifter Foreldrebet. sfo Ref momskomp drift inntekter Skolefritidstilbud (Effekt av vedtak og avtaler) Flyttet fra fellesut Beregnet 6 barn i 10 mnd a kr 1400 pr mnd (Effekt av vedtak og avtaler) Tilbudet videreføres til sommeren 2011 og legges deretter ned grunnet lavt behov. betyr 27% stillingsreduksjon fra Sfo mehamn Sfo gamvik 215 Skolefritidstilbud Lønn i faste stillinger Vikarer Klp Stp Lærebøker Krevd moms utgifter Foreldrebet. sfo Ref momskomp drift inntekter Skolefritidstilbud (Effekt av vedtak og avtaler) Lønn Bjørg Eva og Ove Helge = pr.mnd. Dette utgjør i året (feriepenger inkludert) Sfo gamvik Videregående skole losa 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Lønn i faste stillinger Klp Stp Kontorutgifter Annet kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Ref momskomp drift Ref fra fylkeskommunen inntekter Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 15

16 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Videregående skole losa Studiesenter 202 Grunnskole Lønn i faste stillinger Klp Stp Annet kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Ref momskomp drift inntekter Grunnskole Studiesenter Fellesutgifter barnehager 201 Førskole Hotellopphold Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Skyss/ekskusjoner Elevforsikringer Krevd moms utgifter Andre statlige refusjoner Ref momskomp drift Ref fra private inntekter Førskole (Feilretting og ompostering) Skjønnsmidler (Feilretting og ompostering) Ref fra utdanningsforbundet kassererer (Effekt av vedtak og avtaler) Lønn 8 ansatte er pr mnd.dette utgjør pr. år (feriepenger inkludert. Da har vi inkludert ekstra tilsatt i 100% ( )og en i 20% (63.900) i forhold til voksentetthet mot antall barn. Dette bruker vi av skjønnsmidlene til. Fellesutgifter barnehager Mehamn barnehage 201 Førskole Lønn i faste stillinger Vikarer Overtid Klp Kontorutgifter Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 16

17 Abonnement Faglitteratur Leke og arbeidsmateriell Kosthold Telefon Klesgodtgjørelse Krevd moms utgifter Foreldrebet. barnehager Kostpenger Andre statlige refusjoner Ref sykelønn Ref fødselspenger Ref momskomp drift inntekter Førskole (Effekt av vedtak og avtaler) Styrer har avsatt 30% til vikarbruk. Dette tar vi av skjønnsmidlene til. (98.000) (Effekt av vedtak og avtaler) Kalkulert med 21 barn våren 2011 og 18 barn høsten (Feilretting og ompostering) Disse er gått inn i totalrammen (Effekt av vedtak og avtaler) Økt med i forhold til sektoranslag ses i sammenheng med størrelse på vikarpost Mehamn barnehage Skjånes barnehage 201 Førskole Lønn i faste stillinger Vikarer Overtid Klp Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Leke og arbeidsmateriell Kosthold Telefon Klesgodtgjørelse Krevd moms utgifter Foreldrebet. barnehager Kostpenger Andre statlige refusjoner Ref sykelønn Ref fødselspenger Ref momskomp drift Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 17

18 inntekter Førskole Skjånes barnehage 3300 Sosialkontoret 242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Lønn i faste stillinger Klp Hotellopphold Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Reiseutgifter ikke oppg.pl Andel drift nav Krevd moms Overført andre kommuner utgifter Andre statlige refusjoner Ref momskomp drift Ref fra andre kommuner inntekter Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Sosialkontoret Sosialhjelp 276 Kvalifiseringsordningen Kvalifiseringsstønad utgifter Kvalifiseringsstønad inntekter Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Krevd moms Økonomisk sosialhjelp Tilskudd koppmolla Utlån utgifter Kvalifiseringsstønad Ref momskomp drift Tilbakebetalt bidrag Mottatte avdrag inntekter Økonomisk sosialhjelp Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 18

19 (Effekt av vedtak og avtaler) Redusert med sammenholdt med nivå og bruk av kvalifiseringsstønad i budsjettforslag for Sosialhjelp Edruskap 243 Tilbud til personer med rusproblemer Forebyggende tiltak Andre driftsutgifter Kuropphold Krevd moms utgifter Salgs og skjenkeavgift Ref momskomp drift inntekter Tilbud til personer med rusproblemer Edruskap Nordkyn barnevernstjeneste 244 Barneverntjeneste Lønn i faste stillinger Overtid Klp Kontorutgifter Hotellopphold Hotell refusjon Forebyggende tiltak Andre driftsutgifter Andre driftsutg refusjon Kurs/opplæring Reiseutgifter oppg.pliktige Reiser oppg pl refusjon Reiseutgifter ikke oppg.pl Husleie Driftsavtale datasentral Juridisk bistand Interkommunalt barnevern Annet kjøp av tjenester Krevd moms utgifter Ref momskomp drift Ref fra andre kommuner inntekter Barneverntjeneste Nordkyn barnevernstjeneste Rapportmal: (Prisjusterte verdier) 3. desember 2010 kl Side 19

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 HOLE KOMMUNE Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 Kontoplan Hole kommune 2008, 01.09.2008 Informasjon om kontoplanen Kontoplanen er bygget opp med en: - innledning, (denne fane) - endringer i denne

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann

FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann FORORD I det følgende presenteres Vadsø kommunes Styringsdokument 2004 strategi og handlingsplan 2005 07. Dette dokument er rådmannens tilrådning for kommunens drifts- og investeringsbudsjett kommende

Detaljer

Administrasjonens. årsrapport 2004. Foto: Hans Kristian Hanssen

Administrasjonens. årsrapport 2004. Foto: Hans Kristian Hanssen Administrasjonens årsrapport 2004 Foto: Hans Kristian Hanssen Innholdsfortegnelse 1.0 Generell del...3 1.1 Rådmannens generelle vurderinger...3 1.2 Sentrale styringsorganer...4 1.2.1 Organisatoriske og

Detaljer

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan FORORD Med dette dokument legger rådmannen fram det administrative forslag til ansvarsbudsjett kommende driftsår, samt videre handlingsplan, dvs. Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan. Styringsdokumentet

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE

Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE Vedlegg til kommuneregnskapet for 2010 sak 37/11 ÅRSMELDING 2010 FRA SEKTORENE 1 1. Årsmelding fra sektorene Årsmeldingen er administrasjonene rapport til Kommunestyret over aktiviteten i 2008, og må ses

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Stokke kommune Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak 19.12. 2011 1 2 Innhold 1. INNLEDNING 5 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 7 3. RÅDMANN OG STAB 13 4 OPPVEKST,

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Stokke kommune. Innhold: Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009. Vedtatt 15.12.2008 U1. INNLEDNINGU... 3

Stokke kommune. Innhold: Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009. Vedtatt 15.12.2008 U1. INNLEDNINGU... 3 Stokke kommune Handlingsprogram 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 Budsjett 2009 Vedtatt 15.12.2008 Innhold: U1. INNLEDNINGU... 3 U2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGERU... 6 U3. TOPPLEDELSE OG STABU... 14 U4. GRUNNSKOLEU...

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer