Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018"

Transkript

1 100 Komm/form/adm/hovedutvalg Godtgj. folkevalgte Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Møtegodtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Telefon Gaver og blomster ved representasjon Kjøre og diettgodtgjørelse utgifter Komm/form/adm/hovedutvalg Eldrerådet Godtgj. folkevalgte Møtegodtgjørelse folkevalgte Bevertning Kjøre og diettgodtgjørelse utgifter Eldrerådet Arbeidsmiljøutvalget Velferdstiltak ansatte Andre oppg.pl. godtgj Bedr.helsetj. avtale utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 1

2 Arbeidsmiljøutvalget Kommune og stortingsvalg Lønn overtid Kontormateriell og rekvisita Bevertning Annonser Trykkingsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig) Kontingenter utgifter Kommune og stortingsvalg Støtte politiske partier Overføring til andre (private) utgifter Støtte politiske partier Kontrollutv/revisjon Godtgj. folkevalgte Møtegodtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Kjøre og diettgodtgjørelse Konsulenthonorar Distriktsrevisjon andel utgifter Kontrollutv/revisjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 2

3 111 Rådmannskontoret Faste tillegg Gaver og blomster ved representasjon Kjøre og diettgodtgjørelse Kontingenter utgifter Rådmannskontoret Økonomiavdelingen Lønn overtid Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Kjøre og diettgodtgjørelse Diverse avgifter og gebyrer Kontingenter Innfordringsutgifter Arbeidsgiverktr. andel Overføring til andre (private) utgifter Gebyrinntekter ikke fakturert Fordelte utgifter Internsalg (Interne overføringer) Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 3

4 inntekter Økonomiavdelingen Tiltakskonsulent Lønn overtid Fri avis, telefon Kjøre og diettgodtgjørelse utgifter Tiltakskonsulent Fellestjenesten Engasjement Lønn overtid Kjøre og diettgodtgjørelse Mediautstyr Refusjon fra NAV utgifter inntekter Fellestjenesten Fellesutgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 4

5 Premieavvik SPK Premieavvik KLP Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Telefon Porto Annonser Gaver og blomster ved representasjon Informasjon Informasjon innbyggere Ansvarsforsikring Diverse avgifter og gebyrer Kontingenter Leie av driftsmidler Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg Serviceavtaler kopieringsmaskiner IKAT andel Div. kjøp av tj. fra priv utgifter Annet salg av varer og tjenester, gebyrer 1 inntekter 1 Fellesutgifter EDBdrift Lønn overtid Kontormateriell og rekvisita Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 5

6 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Internett Informasjon Kjøre og diettgodtgjørelse Lisenser/brukerstøtteavtaler Mediautstyr Datautstyr Dataprogram Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg Serviceavtaler brukerstøtte Konsulenthonorar Kjøp fra kommuner Bruk av bundne fond utgifter inntekter EDBdrift Næringsarbeid Kontingenter Konsulenthonorar Overføring til andre (private) Avsetn. til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond utgifter inntekter Næringsarbeid Utviklingsfond Overføring til andre (private) Kommunalt tiltaksarbeid Tilsk. næringsarbeid Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 6

7 utgifter Overføring fra fylkeskommuner Bruk av bundne fond inntekter Utviklingsfond Boligtiltak Boligtilsk. nybygging Boligtilsk. nybygging utgifter Boligtiltak Astafjord Vekst VTA Overføring til andre (private) utgifter Astafjord Vekst VTA Kirkelig administrasjon Internkjøp (Interne overføringer) Overføring til andre (private) utgifter Kirkelig administrasjon Andre religiøse formål Tilsk. andre trossamf. mv utgifter Andre religiøse formål Tilleggs og nye bevilgn Reserverte bevilgninger/avsetn. (kun budsjett) utgifter Tilleggs og nye bevilgn Tilfeldige utg./inntekter Overføring til andre (private) Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 7

8 Reserverte bevilgninger/avsetn. (kun budsjett) utgifter Tilfeldige utg./inntekter Lønnsreg. alle ansvarsomr Reserverte bevilgninger/avsetn. (kun budsjett) utgifter Lønnsreg. alle ansvarsomr Bredbåndprosjektet Strøm Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg Div. kjøp av tj. fra priv utgifter Tilkn.avg. til kommunen Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester inntekter Bredbåndprosjektet Drift i NORDAVINDSHAGEN Engasjement Kontormateriell og rekvisita Bevertning Diverse forbruksmateriell Kjøp av tjenester Arrangementsutgifter Internett Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 8

9 Gaver og blomster ved representasjon Kjøre og diettgodtgjørelse Internkjøp (Interne overføringer) utgifter Annet salg av varer og tjenester, gebyrer inntekter Drift i NORDAVINDSHAGEN Dyrøyseminarsenteret Engasjement Internett Kjøre og diettgodtgjørelse Kommunalt tiltaksarbeid utgifter Salg til kommunalt foretak i egen kommune Bruk av disposisjonsfond inntekter Dyrøyseminarsenteret Dyrøy barnehage Faste tillegg Vikarlønn Vikarlønn sykefravær over 16 dg Lønn ekstrahjelp Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 9

10 Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Leker og forbruksmateriell Medikamenter Matvarer Diverse forbruksmateriell Arbeidsklær og verneutstyr Telefon Informasjon Kjøre og diettgodtgjørelse Godtgjørelse arbeidstøy Kontingenter Kjøp fra kommuner PPT andel utgifter Brukerbetaling Salg mat Refusjon sykelønn Bruk av bundne fond inntekter Dyrøy barnehage Elvetun skole Fast lønn undervisningspersonell Faste tillegg Vikarlønn Vikarlønn sykefravær under 16 dg Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 10

11 Vikarlønn sykefravær over 16 dg Vikarlønn fødselspermisjon Vikarlønn ferie Annen lønn og trekkpl. godtgj Arb.givers andel SPK Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Læremidler og undervisningsmateriell Fritt skolemateriell Skoleboksamlinger Telefon Kjøre og diettgodtgjørelse Godtgjørelse arbeidstøy Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig) Skoleskyss Diverse avgifter og gebyrer Lisenser/brukerstøtteavtaler Datautstyr Leie av driftsmidler Serviceavtaler kopieringsmaskiner Kjøp fra fylkeskommuner PPT andel Div. kjøp av tj. fra priv Leirskoleopphold utgifter Refusjon sykelønn Refusjon fødselspenger Refusjon fra kommuner Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 11

12 Ref. Utdanningsforbundet Ref kordirigent Andre statlige overføringer inntekter Elvetun skole Skolefritidsordningen Fast lønn undervisningspersonell Vikarlønn Vikarlønn sykefravær under 16 dg Arb.givers andel SPK Leker og forbruksmateriell Diverse forbruksmateriell Arbeidsklær og verneutstyr Brukerbetaling utgifter inntekter Skolefritidsordningen Dyrøy kulturskole Vikarlønn Engasjement Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 12

13 Kontormateriell og rekvisita Læremidler og undervisningsmateriell Diverse forbruksmateriell Arrangementsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Kontingenter Maskinelt utstyr og instrumenter Div. kjøp av tj. fra priv utgifter Brukerbetaling Billettinntekter Refusjon fra fylkeskommuner inntekter Dyrøy kulturskole VO på grunnskolens område Div. kjøp av tj. fra priv Refusjon fremmedspråk utgifter inntekter Kulturkontor Engasjement Kontormateriell og rekvisita Arrangementsutgifter Gaver og blomster ved representasjon Informasjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 13

14 Kjøre og diettgodtgjørelse Serviceavtaler kopieringsmaskiner MidtTroms Friluftsråd Div. kjøp av tj. fra priv Overføring til andre (private) utgifter Annet salg av varer og tjenester, gebyrer Salg kopieringstjeneste Billettinntekter Refusjon fra andre (private) Internsalg (Interne overføringer) inntekter Kulturkontor Bibliotek Faste tillegg Vikarlønn Engasjement Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Porto Kjøre og diettgodtgjørelse Diverse avgifter og gebyrer Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 14

15 Kjøp av bøker Biblioteksamarbeid andel utgifter Bibliotek Ungdomsråd Engasjement Kontormateriell og rekvisita Arrangementsutgifter Kjøre og diettgodtgjørelse Diverse avgifter og gebyrer Kontingenter utgifter Annet salg av varer og tjenester, gebyrer inntekter Ungdomsråd Frivillighetssentralen Kontormateriell og rekvisita Arrangementsutgifter Bankgebyrer Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 15

16 Kjøre og diettgodtgjørelse Husleie utgifter Annet salg av varer og tjenester, gebyrer Gebyrinntekter ikke fakturert Internsalg (Interne overføringer) Andre statlige overføringer inntekter Frivillighetssentralen Diverse kulturarbeid Overføring til andre (private) utgifter Diverse kulturarbeid Anlegg og lokaler Overføring til andre (private) utgifter Anlegg og lokaler Museer/kulturvern Strøm Kommunale avgifter Overføring til andre (private) utgifter Museer/kulturvern NAV sosialadministrasjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 16

17 Fri avis, telefon Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Porto Kjøre og diettgodtgjørelse Fjernvarme Husleie Kontingenter Kjøp av tjeneste skjenkekontroll Overføring til andre (private) Overføring til IKS der kommunen selv er deltager utgifter Refusjon fra staten Skatt på inntekt og formue Salgs og skjenkeavg inntekter NAV sosialadministrasjon Boligstøtte Red. i kommunale avg utgifter Boligstøtte Fysioterapi og folkehelse Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 17

18 Kjøre og diettgodtgjørelse utgifter Brukerbetaling Refusjon fra kommuner Andre statlige overføringer inntekter Fysioterapi og folkehelse Helsesøstertjeneste Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Leker og forbruksmateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Andre reiseutgifter, ikke oppg.pliktig Kjøre og diettgodtgjørelse Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig) Jordmortjeneste andel Egenandel lege utgifter Salg av medisiner Refusjon fra staten inntekter Helsesøstertjeneste Legekontoret drift Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 18

19 Lisenser/brukerstøtteavtaler Interkomm. legevakt Legekontor andel Fysioterapeut avtale Overføring til staten utgifter Legekontoret drift Offentlig legearbeid Kjøp fra kommuner SamHelse IK utgifter Offentlig legearbeid Samhandlingsreformen Kjøp fra kommuner Regionalt diabetesteam andel Intermediære sengeposter ØBH andel (IKS) Overføring til staten Refusjon fra staten utgifter inntekter Samhandlingsreformen Økonomisk sosialhjelp Tilskudd til livsopphold Boligtilsk. nybygging Sosiale utlån utgifter Refusjon fra andre (private) Mottatte avdrag på utlån, andeler mv inntekter Økonomisk sosialhjelp Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 19

20 353 Kvalifiseringsprogram Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgi Bruk av bundne fond utgifter inntekter Kvalifiseringsprogram Barneverntjenesten drift Kjøp fra kommuner Barneverntjeneste andel utgifter Barneverntjenesten drift Barneverntiltak Barneverntjeneste andel utgifter Barneverntiltak Sykehjemmet Faste tillegg Tillegg helge og høytid Vikarlønn Vikarlønn sykefravær Vikarlønn sykefravær under 16 dg Vikarlønn sykefravær over 16 dg Vikarlønn fødselspermisjon Vikarlønn ferie Lønn ekstrahjelp Engasjement Lønn overtid Bakvakt Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 20

21 Lærlinger Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Medisinsk forbruksmateriell Medisinsk utstyr og rekvisita Medikamenter Diverse forbruksmateriell Renholdsartikler og vaskemidler Tekstiler, madrasser m.v Arbeidsklær og verneutstyr Velferdstiltak brukere Andre reiseutgifter, ikke oppg.pliktig Telefon Kjøre og diettgodtgjørelse Andre oppg.pl. godtgj Diverse avgifter og gebyrer Lisenser/brukerstøtteavtaler Medisinsk utstyr Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg Serviceavtaler kopieringsmaskiner LØKTA Farmasøy. tilsyn avtale Egenandel lege utgifter Brukerbetaling Refusjon sykelønn Refusjon fødselspenger Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 21

22 Bruk av bundne fond inntekter Sykehjemmet Hjemmetjenesten Faste tillegg Tillegg helge og høytid Vikarlønn Vikarlønn sykefravær under 16 dg Vikarlønn sykefravær over 16 dg Vikarlønn ferie Lønn overtid Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Medisinsk forbruksmateriell Arbeidsklær og verneutstyr Andre reiseutgifter, ikke oppg.pliktig Telefon Internett Kjøre og diettgodtgjørelse Godtgjørelse arbeidstøy Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig) Transport/drift av egne og leide transp.midl Medisinsk utstyr Driftsavtale vaktsentral Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 22

23 Farmasøy. tilsyn avtale utgifter Brukerbetaling Vederlag hjemmehjelp Egenbetaling trygghetsalarm Husleieinntekt Refusjon sykelønn Refusjon fødselspenger inntekter Hjemmetjenesten Kjøkken og vaskeri Faste tillegg Tillegg helge og høytid Vikarlønn Vikarlønn sykefravær under 16 dg Vikarlønn ferie Lønn ekstrahjelp Matvarer Renholdsartikler og vaskemidler Div. kjøp av tj. fra priv utgifter Salg kantine Salg matombringing Salg mat Salg vaskeritjenester inntekter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 23

24 Kjøkken og vaskeri Møteplassen Matvarer Godtgjørelse arbeidstøy Transport/drift av egne og leide transp.midl Transport eldre/funksjonshemmede utgifter Brukerbetaling Refusjon fra staten Bruk av disposisjonsfond inntekter Møteplassen Tiltak funksjonshemmede Omsorgslønn Støttekontakter Avlastning Kjøre og diettgodtgjørelse Utgiftsdekning støttekontakter utgifter Tiltak funksjonshemmede Avdeling Rehabilitering Faste tillegg Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 24

25 Tillegg helge og høytid Vikarlønn Vikarlønn sykefravær under 16 dg Vikarlønn ferie Lønn ekstrahjelp Lønn overtid Telefon Kjøre og diettgodtgjørelse Div. kjøp av tj. fra priv Andre statlige overføringer utgifter inntekter Avdeling Rehabilitering Personlig assistent Faste tillegg Tillegg helge og høytid Vikarlønn ferie utgifter Andre statlige overføringer Bruk av bundne fond inntekter Personlig assistent Administrasjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 25

26 Fri avis, telefon Kontormateriell og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Telefon Informasjon innbyggere Kjøre og diettgodtgjørelse utgifter Fordelte utgifter Tilskudd/ref fra privatefakturert Internsalg (Interne overføringer) inntekter Administrasjon Oppmålingstjenesten Faglitteratur/tidsskrifter/aviser Diverse forbruksmateriell Kjøre og diettgodtgjørelse Diverse avgifter og gebyrer Lisenser/brukerstøtteavtaler Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 26

27 utgifter Gebyr bygge og plansaker Gebyr kart og oppmålingsforretninger inntekter Oppmålingstjenesten Vedlikeholdstjenesten Tillegg vakt Vikarlønn ferie Lønn overtid Arbeidsklær og verneutstyr Materialer vedlikehold maskiner, utstyr og inventar Telefon Kjøre og diettgodtgjørelse Godtgjørelse arbeidstøy Avgifter og forsikringspremie transportmidler Drivstoff og olje biler og transportmidler Rep. og vedlikeh.utg transp.midler Verktøy og redskaper Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg utgifter Internsalg (Interne overføringer) inntekter Vedlikeholdstjenesten Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 27

28 403 Renholdstjenesten Vikarlønn Vikarlønn sykefravær over 16 dg Vikarlønn ferie Lønn overtid Diverse forbruksmateriell Renholdsartikler og vaskemidler Arbeidsklær og verneutstyr Kjøre og diettgodtgjørelse utgifter Brukerbetaling Refusjon sykelønn Internsalg (Interne overføringer) inntekter Renholdstjenesten Administrasjonsbygg Strøm Fjernvarme Husleie Kommunale avgifter TVlisenser og abonnement Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 28

29 Husleieinntekt Refusjon strøm og renhold inntekter Administrasjonsbygg Barnehagen Strøm Fjernvarme Kommunale avgifter Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg utgifter Barnehagen Elvetun skole Strøm Fjernvarme Kommunale avgifter Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg utgifter Elvetun skole Omsorgssenteret/adm.TPU Strøm Fjernvarme Kommunale avgifter Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Tjenester vedr. vedlikehold tekniske anlegg Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 29

30 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg utgifter Brukerbetaling Energi (Strøm, olje, ved, osv) Refusjon strøm og renhold inntekter Omsorgssenteret/adm.TPU Utleieboliger Strøm Fjernvarme Kommunale avgifter Diverse avgifter og gebyrer TVlisenser og abonnement Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg utgifter Husleieinntekt Energi (Strøm, olje, ved, osv) Andre statlige overføringer inntekter Utleieboliger Omsorgsboliger Strøm Fjernvarme Kommunale avgifter Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 30

31 Husleieinntekt utgifter inntekter Omsorgsboliger Brannstasjon Strøm Fjernvarme Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg utgifter Brannstasjon Biblioteklokaler Strøm Husleie utgifter Biblioteklokaler Kirkebygg Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg utgifter Kirkebygg Diverse bygg Fjernvarme utgifter Diverse bygg Lagerhall Tverrveien Strøm utgifter Lagerhall Tverrveien Utleiebygg II Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 24. november 2014 kl Side 31

Dyrøy kommune BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN INVESTERING / DRIFT. Vedtatt av kommunestyret , sak 70/14: Innhold: Del 1:

Dyrøy kommune BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN INVESTERING / DRIFT. Vedtatt av kommunestyret , sak 70/14: Innhold: Del 1: Dyrøy kommune Den lærende kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2014, sak 70/14: BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN 2014 2017 INVESTERING / DRIFT Innhold: Del 1: Del 2: Investeringsbudsjett detaljert... 3 4

Detaljer

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett utgifter inntekter

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett utgifter inntekter Dyrøy Sentraladm. utgifter 138 998 331 136 855 707 141 852 087 inntekter 51 826 923 42 231 997 47 866 296 utgift 87 129 673 94 525 877 93 985 791 og fellesdrift utgifter 20 103 880 17 525 421 18 287 475

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Alle barnehage funksjon 202 og 221

Alle barnehage funksjon 202 og 221 Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

utgifter Arbeidsmiljøutvalg

utgifter Arbeidsmiljøutvalg 1200 Arbeidsmiljøutvalg utgifter 2 00 Arbeidsmiljøutvalg 2 00 1201 Rådmannskontoret 1.10106 Faste tillegg 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune 2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

utgifter

utgifter 3101 Administrasjon Helse 1.11001 Utgifter papir toner 1.11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1.11101 Surstoff lystgass 1.11102 Laboratorierekvisita 1.11140 Kjøp av medisiner 1.11151 Bevertning

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Liv og vekst i den grønne landsbyen

Liv og vekst i den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TALLDELEN Liv og vekst i den grønne landsbyen Randaberg kommune Forsidefotoet: Volleyballtalenter fra Randaberg under NM-vekaarrangementet

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt

Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

DRI FTSBUDSJETT DETALJERT TALLDE L Revidert budsjett 1. tertial 2017

DRI FTSBUDSJETT DETALJERT TALLDE L Revidert budsjett 1. tertial 2017 DRI FTSBUDSJETT 2018 - DETALJERT TALLDE L 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 000 4 000 4 000 4 392 10512 Motkonto mobil 100-4 000-4 000-4 000-4 392 10800 Godtgjørelse ordfører 100 764000

Detaljer

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 6001 Administrasjon Teknisk 1.10100 Fast lønn inkl feriepenger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10905 Trekkpliktig forsikringsordning 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

GRATANGEN KOMMUNE. BUDSJETT 2019 Detaljbudsjett

GRATANGEN KOMMUNE. BUDSJETT 2019 Detaljbudsjett GRATANGEN KOMMUNE BUDSJETT 2019 Detaljbudsjett Formannskapets innstilling 13.12.2018 1000 POLITISK VIRKSOMHET 1.10502.100.0 TELEFONGODTGJØRELSE 4 392 0 0 1.10512.100.0 UTLØSER BILGODTGJ. TR/AVG.PL 8 498

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Beregning av sats - private barnehager

Beregning av sats - private barnehager Beregning av sats - private barnehager Brutto driftsutgifter kommunale barnehager for 2017 32 232 788,87 - driftsutgifter til særskilt tilrettelegging =Brutto driftsutgifter uten særskilt tilrettelegging

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET

SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET SAKSDOKUMENT MR 42/19 REGNSKAP1-7 BARNEHAGEN Rapport pr kontogruppe 1-7/2019 125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2009

Kvitsøy kommune Regnskap 2009 Kvitsøy kommune Regnskap 2009 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Regnskapsskjema 1A og 2A 5. Detaljert driftsregnskap

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Rapport pr avdeling 1-12/2017

Rapport pr avdeling 1-12/2017 Bruker: YHTUJI Klokken: 12:31 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Avdeling: 1000 Felles 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 13.214,11 31160 Tur og leirutgifter 30.489,00 0,00 0,00 31201 Gaver,

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Driftsregnskap

Driftsregnskap Driftsregnskap 30.11.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 08.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -807.936 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap Budsjett 2018

Regnskap Budsjett 2018 AK kontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat Fast lønn 787 993 789 231 784 894 forsikringsordninger 86 093 105 250 96 943 Arbeidsgiveravgift 123 530 130 482 124 486 Lønn og sosiale avgifter 997 617 1 024

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer