Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte"

Transkript

1 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Hanne Benedikte Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Kultur Bibliotekar Bibliotek (2101) Skolebibliotek for grunnskolene i Alstahaug Skoler generelt (2600) Rådmannen Asylmottak. Tilbakestill til ordinær husleie Rådmannens kontor (1100) Bygg og eiendom Beredskap i helgene, Bygg Bygge og eiendomskontoret (6000) Driftsassistent Bygge og eiendomskontoret (6000) Praksisplasser Rengjøring bygg og eiendom (6010) Økt bruk av praktikanter fra voksenopplæring /Nav Bygge og eiendomskontoret (6000) Skoler generelt Kompetanseheving lærere Skoler generelt (2600) Tjøtta oppvekstsenter Liten omstilling Tjøtta barnehage (2460) ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole (2650) Tjøtta skole (2680) Voksne fremmedspråk (2701) Kulturskolen Instrumenter Kulturskolen (2750) Videre drift av Ensemble Helgeland Kulturskolen (2750) Helse januar 2016 kl Side 1

2 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Fysioterapi APSP forslag Fysioterapi (3076) Helse: Helsesøster økning 30 % Helsestasjon (3001) Helse: helsestasjon: styrking av skolehelsetjenesten Helsestasjon (3001) PLO + Helse Hverdagsrehabilitering Fysioterapi (3076) Ergoterapi (3077) Hjemmesykepleien (3470) Brann og beredskap Brann opplæring Brann og beredskapskontor (6100) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Ferievikar parkering Parkeringsplasser og anlegg (6500) Komtek: Overføre ansvar for kai/brygger til Alstahaug havnevesen KF Flytebrygger og kaier (6455) Komtek: Økning av parkeringsavgiften Parkeringsplasser og anlegg (6500) Komtek: Økning av parkeringsavgiften Parkeringsplasser og anlegg (6500) Plansektor Plan vakanse Plansektor (6600) Landbruk og miljø Landbruks og miljøvernenhet Fjerning Sitka Skålvær Kommuneskog (7076) Finansieringstransaksjoner Eiendomsskatt alt 1 fjerning av bunnfradraget Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt økning av sats til 5,5 promille Eiendomsskatt (8010) Formannskapes innstilling. Saldering mot disposisjonsfond Interne finansieringstransaksjoner (8930) Økt rammetilskudd som følge av budsjettavtalen på Stortinget Rammetilskudd (8040) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Administrasjonssjefens forslag investering Felles forslag Ap/Sp Formannskapets innstilling investering Formannskapets innstilling investering med endringer Høyre Knut januar 2016 kl Side 2

3 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte SH nr SH nr 1 = Ap liten omst & IKKE sykehjem SH nr 1 = Ap liten omst & sykehjem SH nr 1 = Ap, sykehjem SH nr 1 = Ap, sykehjem SH nr 1 = Ap, sykehjem SH nr SH nr Tg Sekretariat info arkiv Stab/støtte. Redusere tjenester infotorget Sekretariat/info/arkiv (1110) Personalkontoret Stab/støtte. Redusere Bedriftshelsetjenesten Arbeidsmiljøutvalg (1210) Bygg og eiendom Vedlikeholdfjerning av midlser som følge av budsjettavtalen på Stortinget Bygge og eiendomskontoret (6000) Barnehager generelt Kompetanseutvikling barnehage Barnehager generelt (2400) Ikke kommunale barnehager Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Endring av skolestruktur kun i sentrum ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole (2650) Ura skole (2690) Voksne fremmedspråk (2701) Skoler generelt Endring skolestruktur sentrum Ap/ SP Skoler generelt (2600) Kompetanseutvikling i skolen Skoler generelt (2600) Skolebibliotek for grunnskolene i Alstahaug v Skoler generelt (2600) Skoleibliotek, bemannet, på en skole/ungdomsskole Skoler generelt (2600) Vedlikehold/utbedringer gymsaler Skoler generelt (2600) Sandnes barneskole Arbeiderpartiet. Liten omstillingkun sentrum ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole (2650) Voksne fremmedspråk (2701) Ura skole Stor omstilling januar 2016 kl Side 3

4 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Tjøtta barnehage (2460) ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole (2650) Søvik skole (2670) Tjøtta skole (2680) Ura skole (2690) Voksenopplæring generelt (2700) Voksne fremmedspråk (2701) PPtjenesten Arkiv PPT PPtjenesten (2900) Reduksjon PPT PPtjenesten (2900) Kultur Kultur Bibliotekar v Bibliotek (2101) Helse Helse: frisklivssentral, innsparinger Frisklivssentral (3075) Helse: fysioterapi: avikle tilbud om psykomotorisk fysioterapi Fysioterapi (3076) Helse: helsestasjon, vakant jordmorstilling Helsestasjon (3001) Helse: legekontor: ombygging helsesenter Legekontor (3020) Pleie og omsorg PLO, sentralkjøkken; avikle drift av institusjonskjøkken Alstahaug sentralkjøkken (3778) PLO: hjemmesykepleie: avvikle fagleder Åsheim terrasse Hjemmesykepleien (3470) Brann og beredskap 50% stilling branningeniør Brann og beredskapskontor (6100) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Fjerne tilskudd til SIL banemerking Park idrett (6240) Komtek: Forlenget bruk av sesonghjelp i park/idrett Park idrett (6240) Komtek: Økning i veivedlikeholdet Veger (6400) Finansieringstransaksjoner Eiendomsskatt alt 2 halvering av bunnfradraget Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt økning av sats til 4,5 promille Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt økning av sats til 5 promille januar 2016 kl Side 4

5 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt økning av sats til 5,9 promille Eiendomsskatt (8010) Høyres forslag til budsjett/øpsaldering mot fond Interne finansieringstransaksjoner (8930) Saldering formannskapet med endringer Interne finansieringstransaksjoner (8930) Saldering mot disp fond i ØPperioden Interne finansieringstransaksjoner (8930) januar 2016 kl Side 5