Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer"

Transkript

1 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapets innstilling investering med endringer Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Kultur Bibliotekar Bibliotek (2101) Skolebibliotek for grunnskolene i Alstahaug Skoler generelt (2600) Sekretariat info arkiv Stab/støtte. Redusere tjenester infotorget Sekretariat/info/arkiv (1110) Rådmannen Asylmottak. Tilbakestill til ordinær husleie Rådmannens kontor (1100) Personalkontoret Stab/støtte. Redusere Bedriftshelsetjenesten Arbeidsmiljøutvalg (1210) Bygg og eiendom Beredskap i helgene, Bygg Bygge og eiendomskontoret (6000) Praksisplasser Rengjøring bygg og eiendom (6010) Vedlikeholdfjerning av midlser som følge av budsjettavtalen på Stortinget Bygge og eiendomskontoret (6000) Økt bruk av praktikanter fra voksenopplæring /Nav Bygge og eiendomskontoret (6000) Barnehager generelt Kompetanseutvikling barnehage Barnehager generelt (2400) Ikke kommunale barnehager Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Endring av skolestruktur kun i sentrum ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole (2650) Ura skole (2690) Voksne fremmedspråk (2701) januar 2016 kl Side 1

2 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Skoler generelt Kompetanseutvikling i skolen Skoler generelt (2600) Skoleibliotek, bemannet, på en skole/ungdomsskole Skoler generelt (2600) Kulturskolen Videre drift av Ensemble Helgeland Kulturskolen (2750) PPtjenesten Reduksjon PPT PPtjenesten (2900) Helse Fysioterapi APSP forslag Fysioterapi (3076) Helse: frisklivssentral, innsparinger Frisklivssentral (3075) PLO + Helse Hverdagsrehabilitering Fysioterapi (3076) Ergoterapi (3077) Hjemmesykepleien (3470) Pleie og omsorg PLO: hjemmesykepleie: avvikle fagleder Åsheim terrasse Hjemmesykepleien (3470) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Fjerne tilskudd til SIL banemerking Park idrett (6240) Komtek: Overføre ansvar for kai/brygger til Alstahaug havnevesen KF Flytebrygger og kaier (6455) Komtek: Økning av parkeringsavgiften Parkeringsplasser og anlegg (6500) Komtek: Økning av parkeringsavgiften Parkeringsplasser og anlegg (6500) Plansektor Plan vakanse Plansektor (6600) Finansieringstransaksjoner Eiendomsskatt alt 1 fjerning av bunnfradraget Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt økning av sats til 4,5 promille Eiendomsskatt (8010) Saldering formannskapet med endringer Interne finansieringstransaksjoner (8930) Økt rammetilskudd som følge av budsjettavtalen på Stortinget Rammetilskudd (8040) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 6. januar 2016 kl Side 2

3 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Administrasjonssjefens forslag investering Felles forslag Ap/Sp Formannskapets innstilling investering Hanne Benedikte Høyre Knut SH nr SH nr 1 = Ap liten omst & IKKE sykehjem SH nr 1 = Ap liten omst & sykehjem SH nr 1 = Ap, sykehjem SH nr 1 = Ap, sykehjem SH nr 1 = Ap, sykehjem SH nr SH nr Tg Bygg og eiendom Driftsassistent Bygge og eiendomskontoret (6000) Skoler generelt Endring skolestruktur sentrum Ap/ SP Skoler generelt (2600) Kompetanseheving lærere Skoler generelt (2600) Skolebibliotek for grunnskolene i Alstahaug v Skoler generelt (2600) Vedlikehold/utbedringer gymsaler Skoler generelt (2600) Sandnes barneskole Arbeiderpartiet. Liten omstillingkun sentrum ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole (2650) Voksne fremmedspråk (2701) Tjøtta oppvekstsenter Liten omstilling Tjøtta barnehage (2460) ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole (2650) Tjøtta skole (2680) Voksne fremmedspråk (2701) Ura skole Stor omstilling Tjøtta barnehage (2460) ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole (2650) Søvik skole (2670) Tjøtta skole (2680) januar 2016 kl Side 3

4 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Ura skole (2690) Voksenopplæring generelt (2700) Voksne fremmedspråk (2701) Kulturskolen Instrumenter Kulturskolen (2750) PPtjenesten Arkiv PPT PPtjenesten (2900) Kultur Kultur Bibliotekar v Bibliotek (2101) Helse Helse: Helsesøster økning 30 % Helsestasjon (3001) Helse: fysioterapi: avikle tilbud om psykomotorisk fysioterapi Fysioterapi (3076) Helse: helsestasjon, vakant jordmorstilling Helsestasjon (3001) Helse: helsestasjon: styrking av skolehelsetjenesten Helsestasjon (3001) Helse: legekontor: ombygging helsesenter Legekontor (3020) Pleie og omsorg PLO, sentralkjøkken; avikle drift av institusjonskjøkken Alstahaug sentralkjøkken (3778) Brann og beredskap 50% stilling branningeniør Brann og beredskapskontor (6100) Brann opplæring Brann og beredskapskontor (6100) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Ferievikar parkering Parkeringsplasser og anlegg (6500) Komtek: Forlenget bruk av sesonghjelp i park/idrett Park idrett (6240) Komtek: Økning i veivedlikeholdet Veger (6400) Landbruk og miljø Landbruks og miljøvernenhet Fjerning Sitka Skålvær Kommuneskog (7076) Finansieringstransaksjoner Eiendomsskatt alt 2 halvering av bunnfradraget Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt økning av sats til 5 promille januar 2016 kl Side 4

5 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt økning av sats til 5,5 promille Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt økning av sats til 5,9 promille Eiendomsskatt (8010) Formannskapes innstilling. Saldering mot disposisjonsfond Interne finansieringstransaksjoner (8930) Høyres forslag til budsjett/øpsaldering mot fond Interne finansieringstransaksjoner (8930) Saldering mot disp fond i ØPperioden Interne finansieringstransaksjoner (8930) januar 2016 kl Side 5

Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte

Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Hanne Benedikte Budsjettversjonsrapport: Hanne Benedikte 2016 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 15 927 778 12 816 778

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse

Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse 2019 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 1 700 508 127 320 15 381 232 9 938 396 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Høyre 2

Budsjettversjonsrapport: Høyre 2 2015 Budsjettversjonsrapport: Høyre 2 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 936 788 1 373 914

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Ordfører

Budsjettversjonsrapport: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 875 371 2 459 948

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Høyre

Budsjettversjonsrapport: Høyre Budsjettversjonsrapport: Høyre 2017 2018 2019 2020 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 16 822 446 15 585 774 14 255 321 10 747 316 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 2 586 864 7 922 580

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift.

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift. Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift. 2017 2018 2019 2020 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 16 822 446 15 585 774 14 255 321 10 747 316 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift 171214

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift 171214 2015 Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak drift 171214 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 963 536 21 579 103 10 912 103 17 368 103 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: AP -Utkast 1

Budsjettversjonsrapport: AP -Utkast 1 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : AP Utkast 1 Budsjettversjonsrapport: AP Utkast 1 2018 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 6 611 270 7 428 620 14 048 499 26 181 186 Totale driftskostnader

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

Beskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Sekretariat info arkiv utgifter 7 079 809 7 279 003 6 742 611 5 870 611 5 727 278 5 165 611 inntekter 865 724 761 648 756 571 756 571 756 571 756 571 utgift 6 214 085 6 517 355 5 986 040 5 114 040 4 970

Detaljer

SAK: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR ØKONOMIPLAN

SAK: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT FOR ØKONOMIPLAN SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Politisk utvalg Sum utgifter 2 652 592 2 502 140 3 117 267 3 317 267 3 117 267 3 317 267 Sum inntekter -69 537-42 000-42 000-42 000-42 000-42 000 Netto utgift 2 583 055 2 460 140 3 075 267 3 275 267 3

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Ordfører

Budsjettversjonsrapport: Ordfører Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: Ordfører Budsjettversjonsrapport: Ordfører 2015 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 120

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett vedtatt i kommunestyre

Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett vedtatt i kommunestyre Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Båtsfjord: Driftsbudsjett 20162019 vedtatt i kommunestyre 16.12.15 Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett 20162019 vedtatt i kommunestyre 16.12.15

Detaljer

Drifts- og investeringsbudsjett Økonomiplan Alstahaug kommune.

Drifts- og investeringsbudsjett Økonomiplan Alstahaug kommune. Saksb: Frank Robert Pedersen Saknr: 17/193716 Drifts og investeringsbudsjett 2018. Økonomiplan 20182021. Alstahaug kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA Administrasjonssjefens

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: DønnaSV

Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2013 Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 279 613 14 031 116 13 027 242 12 247 502

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP

Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP 2013 Budsjettversjonsrapport: Dønna FrP 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2017 Sak: 143/17 Resultat: FS forslag tilrådd Arkivsak: 17/11825 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling:

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 7 961 084 9 357 404 11 476 824 4 716 925 Sum alle valgte tiltak 5 257 606 15 798 233

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon

Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon 2019 Budsjettversjonsrapport: Senterpartiets budsjettversjon 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett 2019 Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon

Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon 2019 Budsjettversjonsrapport: Posisjonens budsjettversjon 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 9 256 711 14 176 600 14 097 817 15 774 817 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer 2016

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft

Økonomiplan Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft Økonomiplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen:

Saksprotokoll i Formannskapet I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen: Saksprotokoll i Formannskapet 29.11.2016 I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen: Verbalforslag: 1. Rådmannen bes utrede egnede lokaliteter til

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

Budsjettversjonsrapport drift - Formannskapets forslag pr

Budsjettversjonsrapport drift - Formannskapets forslag pr 2018 Budsjettversjonsrapport drift Formannskapets forslag pr 21.11.17 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 8 560 114 9 533 538 6 320 306 8 146 116 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

Detaljer

Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Kjellaug Bendiksen

Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Kjellaug Bendiksen Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/63021 Saksbehandler: Kjellaug Bendiksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 27/2016 28.11.2016 Formannskap 168/2016 24.11.2016 Formannskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen.

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering.

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering. Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Formannskapets innstilling investering. Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering. 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING PR 30.04.2016-1. TERTIAL ALSTAHAUG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING PR 30.04.2016-1. TERTIAL ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Særutskrift. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg

Særutskrift. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2017/549 Arkiv: 033 Saksbehandler: Ellinor Anja Evensen Dato: 03.12.2015 Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø, plan og utviklingsutvalg 30.11.17

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: AP/KRF

Budsjettversjonsrapport: AP/KRF 2019 Budsjettversjonsrapport: 111218 AP/KRF 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 26 629 26 629 26 629 26 629 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 486 570 943 624 941 958 940

Detaljer

Alstahaug kommune. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.

Alstahaug kommune. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 61/16 Formannskapet 15.06.2016 48/16 Kommunestyret 22.06.2016 107/16 Formannskapet 30.11.2016 / Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding Hemne Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Hemne: Formannskapets flertsllstilråding Budsjettversjonsrapport: Formannskapets flertsllstilråding 2016 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Høyre

Budsjettversjonsrapport: Høyre Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Høyre Budsjettversjonsrapport: Høyre 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 62 305 500 136 687

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Båtsfjord: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj.

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak investering

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Rødt investering

Budsjettversjonsrapport: Rødt investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering Budsjettversjonsrapport: Rødt investering 2017 2018 2019 2020 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak

Detaljer

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Saksprotokoll - Formannskapet sak 101/15. Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF:

Saksprotokoll - Formannskapet sak 101/15. Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF: Saksprotokoll - Formannskapet - 01.12.2015 - sak 101/15 Behandling: Linda Eide (AP) presenterte fellesforslag fra AP, SV, Rødt og KrF: Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag vedtas med

Detaljer

Seljord kommune. Vedlegg til Gul bok. Valgte og ikkje valgte tiltak Og innkomne søknader som det ikkje er funne rom for.

Seljord kommune. Vedlegg til Gul bok. Valgte og ikkje valgte tiltak Og innkomne søknader som det ikkje er funne rom for. Seljord kommune Vedlegg til Gul bok Valgte og ikkje valgte tiltak 2018 2021 Og innkomne søknader som det ikkje er funne rom for. 2018 Budsjettversjonsrapport: Rådmannens framlegg til driftsbudsjett 2019

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Organisasjonskart Sist oppdatert: 25. september :56

Organisasjonskart Sist oppdatert: 25. september :56 Rådmann Stabsområde 1 Assisterende rådmann Stabsområde 2 Personal Stabsområde 3 Plan og næring Stabsområde 4 Økonomi Stabsområde 5 NAV Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk drift og eiendom Organisasjonskart

Detaljer

Tiltaksoversikt. Oppfølging av omstillingsprosjektet AK 2020

Tiltaksoversikt. Oppfølging av omstillingsprosjektet AK 2020 Tiltaksoversikt Oppfølging av omstillingsprosjektet AK 2020 Innholdsfortegnelse Tiltaksoversikt... 3 Tiltaksoversikt Tiltaksbeskrivelse gjennomføring risiko netto årlig innsparing Helse og velferd Status

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 26.05.2015 Tid: 18:20 19:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Medlem Gunnar Hellerud Senterpartiet Nestleder

Detaljer

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Fauske kommune Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Interkommunal PP-tjeneste Interkommunal regnskapskontroll SIRK Fauna KF (næringsutvikling) Rådmann Even Ediassen Rådmannens stab

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag 2018 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 117 937 5 290 673 6 748 473 7 059 473 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 0 0 0 Valgte

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE.

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN ALSTAHAUG KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2016 Sak: 104/16 Resultat: Arkivsak: 16/1037 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2017-2020. ALSTAHAUG KOMMUNE.

Detaljer

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Behandling i Formannskap - 30.11.2017 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

Innplassering av administrative funksjoner/oppgaver i nye Molde kommune

Innplassering av administrative funksjoner/oppgaver i nye Molde kommune Innplassering av administrative funksjoner/oppgaver i nye Molde kommune Prosjektrådmann har gjennom innspillmøte 12. mars 2018, og høringssvar fra 15 ulike organ i de tre kommunene, fått gode innspill

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2019

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2019 2019 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.11.2018 Sak: 140/18 Resultat: Posisjons forslag tilrådd Arkivsak: 18/118422 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2019 2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Behandling:

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2016 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 110/15 Resultat: Arkivsak: 15/86536 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2016 2019/ ÅRSBUDSJETT 2016 Behandling: Dok. 15/86530 ettersendt

Detaljer

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Besøkende 2011: + ca 1200 besøkende på hverdager i snitt + 3-500 besøkende i helgene i snitt + Av ca 360 000 besøk, var 40% av dem nye besøk + Det var ca

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/41 Formannskapet /99 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 16/41 Formannskapet /99 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: 150 Dato: 25.10.2016 Saksnr Utvalg Møtedato 16/41 Formannskapet 22.11.2016 16/99 Kommunestyret 06.12.2016 Saksbehandler: Solfrid Lund Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Vedlegg:

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2017 Sak: 90/17 Resultat: Enstemmig vedtatt Arkivsak: 17/11833 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Dokument

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 ØKONOMIPLAN 2019-2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 10.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: Innkalling

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

AP Skjermes for rammereduksjon (2%) Sentral SFO-leder Prosjektstøtte "Parenthood"

AP Skjermes for rammereduksjon (2%) Sentral SFO-leder Prosjektstøtte Parenthood DRIFTSBUDSJETT 2019-2022 2019 2020 2021 2022 Beløp i 1 000 kr Sum endringer FLERTALL - - - - Sum endringsforslag fra H og KrF - - - - Sum endringsforslag fra AP - - - - Sum endringsforslag fra V - - -

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Sak: 133/15 Arkivsak: 15/504 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016-2019, økonomiplan 2016-2019 og budsjett for 2016 Behandling: I møtet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag budsjett og øk.plan

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag budsjett og øk.plan Skjervøy Budsjettversjonsrapport: : Rådmannens forslag budsjett og øk.plan 20182021 Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag budsjett og øk.plan 20182021 2018 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj.

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT

DRIFTSBUDSJETT DRIFTSBUDSJETT 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Økte utgifter og reduserte inntekter er pluss Reduserte utgifter og økte inntekter er minus Beløp i 1 000 kr Sum endringer FLERTALL - - - - Kultur og Fritid

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2013 Sak: 81/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1042 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtak: 1.Forslag til

Detaljer