Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer"

Transkript

1 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift med endringer Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapets innstilling investering med endringer Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Kultur Bibliotekar Bibliotek (2101) Skolebibliotek for grunnskolene i Alstahaug Skoler generelt (2600) Sekretariat info arkiv Stab/støtte. Redusere tjenester infotorget Sekretariat/info/arkiv (1110) Rådmannen Asylmottak. Tilbakestill til ordinær husleie Rådmannens kontor (1100) Personalkontoret Stab/støtte. Redusere Bedriftshelsetjenesten Arbeidsmiljøutvalg (1210) Bygg og eiendom Beredskap i helgene, Bygg Bygge og eiendomskontoret (6000) Praksisplasser Rengjøring bygg og eiendom (6010) Vedlikeholdfjerning av midlser som følge av budsjettavtalen på Stortinget Bygge og eiendomskontoret (6000) Økt bruk av praktikanter fra voksenopplæring /Nav Bygge og eiendomskontoret (6000) Barnehager generelt Kompetanseutvikling barnehage Barnehager generelt (2400) Ikke kommunale barnehager Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Endring av skolestruktur kun i sentrum ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole (2650) Ura skole (2690) Voksne fremmedspråk (2701) januar 2016 kl Side 1

2 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Skoler generelt Kompetanseutvikling i skolen Skoler generelt (2600) Skoleibliotek, bemannet, på en skole/ungdomsskole Skoler generelt (2600) Kulturskolen Videre drift av Ensemble Helgeland Kulturskolen (2750) PPtjenesten Reduksjon PPT PPtjenesten (2900) Helse Fysioterapi APSP forslag Fysioterapi (3076) Helse: frisklivssentral, innsparinger Frisklivssentral (3075) PLO + Helse Hverdagsrehabilitering Fysioterapi (3076) Ergoterapi (3077) Hjemmesykepleien (3470) Pleie og omsorg PLO: hjemmesykepleie: avvikle fagleder Åsheim terrasse Hjemmesykepleien (3470) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Fjerne tilskudd til SIL banemerking Park idrett (6240) Komtek: Overføre ansvar for kai/brygger til Alstahaug havnevesen KF Flytebrygger og kaier (6455) Komtek: Økning av parkeringsavgiften Parkeringsplasser og anlegg (6500) Komtek: Økning av parkeringsavgiften Parkeringsplasser og anlegg (6500) Plansektor Plan vakanse Plansektor (6600) Finansieringstransaksjoner Eiendomsskatt alt 1 fjerning av bunnfradraget Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt økning av sats til 4,5 promille Eiendomsskatt (8010) Saldering formannskapet med endringer Interne finansieringstransaksjoner (8930) Økt rammetilskudd som følge av budsjettavtalen på Stortinget Rammetilskudd (8040) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 6. januar 2016 kl Side 2

3 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Administrasjonssjefens forslag investering Felles forslag Ap/Sp Formannskapets innstilling investering Hanne Benedikte Høyre Knut SH nr SH nr 1 = Ap liten omst & IKKE sykehjem SH nr 1 = Ap liten omst & sykehjem SH nr 1 = Ap, sykehjem SH nr 1 = Ap, sykehjem SH nr 1 = Ap, sykehjem SH nr SH nr Tg Bygg og eiendom Driftsassistent Bygge og eiendomskontoret (6000) Skoler generelt Endring skolestruktur sentrum Ap/ SP Skoler generelt (2600) Kompetanseheving lærere Skoler generelt (2600) Skolebibliotek for grunnskolene i Alstahaug v Skoler generelt (2600) Vedlikehold/utbedringer gymsaler Skoler generelt (2600) Sandnes barneskole Arbeiderpartiet. Liten omstillingkun sentrum ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole (2650) Voksne fremmedspråk (2701) Tjøtta oppvekstsenter Liten omstilling Tjøtta barnehage (2460) ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole (2650) Tjøtta skole (2680) Voksne fremmedspråk (2701) Ura skole Stor omstilling Tjøtta barnehage (2460) ikke kommunale barnehager (2550) Sandnes barneskole (2650) Søvik skole (2670) Tjøtta skole (2680) januar 2016 kl Side 3

4 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Ura skole (2690) Voksenopplæring generelt (2700) Voksne fremmedspråk (2701) Kulturskolen Instrumenter Kulturskolen (2750) PPtjenesten Arkiv PPT PPtjenesten (2900) Kultur Kultur Bibliotekar v Bibliotek (2101) Helse Helse: Helsesøster økning 30 % Helsestasjon (3001) Helse: fysioterapi: avikle tilbud om psykomotorisk fysioterapi Fysioterapi (3076) Helse: helsestasjon, vakant jordmorstilling Helsestasjon (3001) Helse: helsestasjon: styrking av skolehelsetjenesten Helsestasjon (3001) Helse: legekontor: ombygging helsesenter Legekontor (3020) Pleie og omsorg PLO, sentralkjøkken; avikle drift av institusjonskjøkken Alstahaug sentralkjøkken (3778) Brann og beredskap 50% stilling branningeniør Brann og beredskapskontor (6100) Brann opplæring Brann og beredskapskontor (6100) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Ferievikar parkering Parkeringsplasser og anlegg (6500) Komtek: Forlenget bruk av sesonghjelp i park/idrett Park idrett (6240) Komtek: Økning i veivedlikeholdet Veger (6400) Landbruk og miljø Landbruks og miljøvernenhet Fjerning Sitka Skålvær Kommuneskog (7076) Finansieringstransaksjoner Eiendomsskatt alt 2 halvering av bunnfradraget Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt økning av sats til 5 promille januar 2016 kl Side 4

5 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling drift med endringer Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt økning av sats til 5,5 promille Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt økning av sats til 5,9 promille Eiendomsskatt (8010) Formannskapes innstilling. Saldering mot disposisjonsfond Interne finansieringstransaksjoner (8930) Høyres forslag til budsjett/øpsaldering mot fond Interne finansieringstransaksjoner (8930) Saldering mot disp fond i ØPperioden Interne finansieringstransaksjoner (8930) januar 2016 kl Side 5