Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord Jan Helge Jensen ordfører

2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 5/15 Budsjett 2015økonomiplan /197

4 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/197 1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Frank Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 5/15 Kvænangen formannskap Budsjett 2015økonomiplan Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Budsjett 2015økonomiplan Budsjett 2015økonomiplan Rådmannens innstilling Saksopplysninger Vurdering

5 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar KOMMUNESTYRE Lønn og sosiale utgifter ORDFØRERGODTGJØRELSE Varaordførergodtgjørelse MØTEGODTGJØRELSE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE PENSJON Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER MATVARER BEVERTNING MØTER, KURS ANNET FORBRUKSMATERIELL Utgifter arrangement Gaver til ansatte Hotell og overnatting Hotell/overnatting FRANKERING, PORTO, FRAKT ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS STILLINGSANNONSER ANNEN ANNONSERING REPRESENTASJON KURS/OPPLÆRING KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING ERKJENTLIGHETSGODTGJØRELSE TRANSPORT ANDRE TRANSPORTUTGIFTER FORSIKRING PERSONELL HUSLEIE INVENTAR OG UTSTYR Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 1

6 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar ADVOKATUTGIFTER Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer TILSKUDD LAG OG FORENINGER Overføringer Refusjoner Refusjoner KOMMUNESTYRE FORMANNSKAP Lønn og sosiale utgifter MØTEGODTGJØRELSE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod BEVERTNING MØTER, KURS ANNEN ANNONSERING KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING TRANSPORT ANDRE TRANSPORTUTGIFTER Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer TILSKUDD LAG OG FORENINGER Overføringer Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 2

7 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar Refusjoner Refusjoner FORMANNSKAP OPPVEKST OG OMSORGSUTVALG Lønn og sosiale utgifter Lønn annen ekstrahjelp LEDERGODTGJØRELSE MØTEGODTGJØRELSE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod BEVERTNING MØTER, KURS Hotell og overnatting KURS/OPPLÆRING KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE HUSLEIE KJØP AV TJENESTER Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Overføringer Finansutg og finanstrans AVSETN. TIL BUNDET FOND Finansutg og finanstrans Refusjoner refusjoner fra andre Refusjoner fra private Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 3

8 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar 2015 Refusjoner OPPVEKST OG OMSORGSUTVALG TEKNISK UTVALG Lønn og sosiale utgifter LEDERGODTGJØRELSE MØTEGODTGJØRELSE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod BEVERTNING MØTER, KURS FRANKERING, PORTO, FRAKT KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG Kjøp av varer og tj egenprod TEKNISK UTVALG ELDREUTVALGET Lønn og sosiale utgifter LEDERGODTGJØRELSE MØTEGODTGJØRELSE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod BEVERTNING MØTER, KURS OPPLÆRINGSTILTAK POLITIKERE SKYSS OG KOST KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG HUSLEIE Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer OVERFØRING TIL ANDRE Overføringer Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 4

9 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar Refusjoner Refusjoner ELDREUTVALGET RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Lønn og sosiale utgifter LEDERGODTGJØRELSE MØTEGODTGJØRELSE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER BEVERTNING MØTER, KURS Hotell og overnatting KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE TRANSPORT Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Overføringer Refusjoner Refusjoner RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE KONTROLLUTVALG Lønn og sosiale utgifter LEDERGODTGJØRELSE ANDRE LEDERGODTGJØRELSER MØTEGODTGJØRELSE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 5

10 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER BEVERTNING MØTER, KURS Hotell og overnatting Hotell/overnatting ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS KURS/OPPLÆRING OPPLÆRINGSTILTAK POLITIKERE SKYSS OG KOST KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING ADVOKATUTGIFTER Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod SEKRETARIATSFUNKSJON Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Overføringer Refusjoner Refusjoner KONTROLLUTVALG REVISJON Kjøp av varer og tj erstatter egenprod REVISJON Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 6

11 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar 2015 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod REVISJON OVERFORMYNDERIET Lønn og sosiale utgifter LEDERGODTGJØRELSE ANDRE LEDERGODTGJØRELSER MØTEGODTGJØRELSE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER Hotell og overnatting FRANKERING, PORTO, FRAKT Gebyrer bank/post BETALINGSFORMIDLING, BANKGEB OPPLÆRINGSTILTAK POLITIKERE SKYSS OG KOST KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING TRANSPORT Kontingenter UTSTYR Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod REVISJON Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Overføringer Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 7

12 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar Refusjoner refusjoner fra andre Refusjoner OVERFORMYNDERIET ANDRE UTVALG Lønn og sosiale utgifter MØTEGODTGJØRELSE Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod BEVERTNING MØTER, KURS KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING Kjøp av varer og tj egenprod ANDRE UTVALG Valg Lønn og sosiale utgifter EKSTRAHJELP TEKNISK PERSONELL MØTEGODTGJØRELSE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE PENSJON Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER BEVERTNING MØTER, KURS ANNET FORBRUKSMATERIELL Hotell og overnatting ANNEN ANNONSERING KURS/OPPLÆRING Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 8

13 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE ANDRE TRANSPORTUTGIFTER HUSLEIE LISENSER DATAPROGRAMMER KJØP AV TJENESTER Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Overføringer Refusjoner Refusjoner Valg STØTTE TIL POLITISKE PARTI Overføringer OVERFØRING TIL ANDRE Overføringer STØTTE TIL POLITISKE PARTI RÅDMANNSKONTORET Lønn og sosiale utgifter LØNN I FASTE STILLINGER PENSJON Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER ANNET FORBRUKSMATERIELL Gaver til ansatte Hotell og overnatting ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 9

14 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar STILLINGSANNONSER ANNEN ANNONSERING KURS/OPPLÆRING OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING Utgiftsdekning FLYTTEGODTGJØRELSE TRANSPORT FORSIKRING PERSONELL ANDRE KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR UTSTYR ADVOKATUTGIFTER Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Overføringer Finansutg og finanstrans AVSKRIVNINGER Finansutg og finanstrans Refusjoner Refusjoner RÅDMANNSKONTORET SERVICEKONTOR Lønn og sosiale utgifter LØNN I FASTE STILLINGER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 10

15 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar LØNN SYKEVIKARER Honorarer PENSJON Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER BEVERTNING MØTER, KURS ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS ANNEN ANNONSERING KURS/OPPLÆRING KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE TRANSPORT FORSIKRING PERSONELL INVENTAR OG UTSTYR Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Overføringer Salgsinntekter Kopisalg Salgsinntekter Refusjoner Refusjon fra NAV REFUSJON SYKEPENGER Refusjoner SERVICEKONTOR KOMMUNEKASSEN Lønn og sosiale utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 11

16 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar LØNN I FASTE STILLINGER Lønn prosjektarbeid OVERSKUDD PÅ GODTGJØRELSE PENSJON Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER Hotell og overnatting Hotell/overnatting BETALINGSFORMIDLING, BANKGEB ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS INNFORDRINGSOMKOSTNINGER KURS/OPPLÆRING Opplæringsplan OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE TRANSPORT Transport ANDRE TRANSPORTUTGIFTER FORSIKRING PERSONELL TINGLYSING ANDRE KONTINGENTER DRIFTSAVTALER DATASENTRAL Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod INTERKOMMUNAL DISTRIKTSREVISJON Kjøp av arbeidsgiverkontrolltjenester fra Tromsø kommune Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 12

17 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar Overføringer Salgsinntekter SALGSINNTEKTER Innfordringsgebyrer INNFORDRINGSINNTEKTER TINGLYSINGSGEBYRER Salgsinntekter Refusjoner REFUSJON FRA STATEN REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON FRA KOMMUNER refusjoner fra andre Refusjoner KOMMUNEKASSEN Nytt økonomisystem Kjøp av varer og tj egenprod KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE Kjøp av varer og tj egenprod Finansutg og finanstrans AVSKRIVNINGER Finansutg og finanstrans Nytt økonomisystem ITAVDELING Lønn og sosiale utgifter LØNN I FASTE STILLINGER LØNN SYKEVIKARER Lønn annen ekstrahjelp Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 13

18 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar Overtid PENSJON Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER BEVERTNING MØTER, KURS Gaver til ansatte ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS TELEFON OG TELEFAX Digitalt senter DATAKOMMUNIKASJON KURS/OPPLÆRING KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING TRANSPORT FORSIKRING LISENSER DATAPROGRAMMER KOPIERINGSAVTALER DRIFTSAVTALER DATASENTRAL TV LISENSER INVENTAR OG UTSTYR UTSTYR EDBANLEGG TELEFONSENTRAL KJØP AV TJENESTER Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod KJØP AV PRIVATE TJENESTER 59 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 59 Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 14

19 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar Overføringer Overføringer Finansutg og finanstrans DEKNING UNDERSKUDD OVERFØRING TIL INVESTERING AVSKRIVNINGER Finansutg og finanstrans Salgsinntekter SALGSINNTEKTER VAREAVGIFT Salgsinntekter Refusjoner REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING REFUSJON FRA KOMMUNER refusjoner fra andre Refusjoner ITAVDELING INTERKOMMUNAL IT SAMARBEID Kjøp av varer og tj erstatter egenprod INTERKOMMUNAL IKTUTGIFT Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Finansutg og finanstrans OVERFØRING TIL INVESTERING AVSKRIVNINGER Finansutg og finanstrans Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 15

20 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar Refusjoner REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING Refusjoner INTERKOMMUNAL IT SAMARBEID KIRKER Overføringer TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD Overføringer Finansutg og finanstrans OVERFØRING TIL INVESTERING AVSKRIVNINGER Finansutg og finanstrans Refusjoner REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING Refusjoner KIRKER ANDRE KIRKELIGE FORMÅL Overføringer TILSKUDD DISSENTERSAMFUNN Overføringer ANDRE KIRKELIGE FORMÅL LANDBRUKSADMINISTRASJON Lønn og sosiale utgifter LØNN I FASTE STILLINGER PENSJON Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Gaver til ansatte Hotell og overnatting Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 16

21 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS STILLINGSANNONSER ANNEN ANNONSERING KURS/OPPLÆRING KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE TRANSPORT FORSIKRING PERSONELL Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Overføringer Salgsinntekter Gebyrinntekt landbruk Salgsinntekter Refusjoner Refusjoner LANDBRUKSADMINISTRASJON DISTRIKTSVETERINÆR Kjøp av varer og tj erstatter egenprod INTERKOMMUNAL VETERINÆR Kjøp av varer og tj erstatter egenprod DISTRIKTSVETERINÆR SKOGBRUKSADMINISTRASJON Kjøp av varer og tj erstatter egenprod TJENESTEKJØP FRA FYLKET Interkommunal skogbruk Kjøp av varer og tj erstatter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 17

22 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar 2015 egenprod SKOGBRUKSADMINISTRASJON Omdømmeprosjekt Lønn og sosiale utgifter LØNN I FASTE STILLINGER PENSJON Lønn og sosiale utgifter Omdømmeprosjekt 161 Næringsavdeling Lønn og sosiale utgifter LØNN I FASTE STILLINGER PENSJON Lønn og sosiale utgifter Næringsavdeling 166 Småkommuneprogram Lønn og sosiale utgifter LØNN I FASTE STILLINGER PENSJON Lønn og sosiale utgifter Småkommuneprogram 185 FELLESUTGIFTER Lønn og sosiale utgifter LØNN I FASTE STILLINGER Lønn lærlinger SOMMERARBEIDSPLASSER PENSJON PENSJON FELLESANDEL Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 18

23 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar VELFERDSTILTAK GAVER UTENFOR ARB.FORH Gaver til ansatte FRANKERING, PORTO, FRAKT BETALINGSFORMIDLING, BANKGEB ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS INNFORDRINGSOMKOSTNINGER UTGIVELSE KVÆNANGSBUDSIKKA Opplæringsplan KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG REKRUTTERINGSSTIPEND FORSIKRING FORSIKRING PERSONELL KONTINGENT IKAT Kontingenter KONTINGENT KS OU KONTINGENTER ANDRE KONTINGENTER TV LISENSER LEASING KONTORMASKINER SERVICEAVTALER Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Sekretariat tidligere barnehjemsbarn INTERKOMMUNAL JORDMORTJENESTE INTERKOMMUNAL INNKJØPSTJENESTE BEDRIFTSHELSETJENESTE KJØP AV PRIVATE TJENESTER Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 19

24 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar OVERFØRING TIL ANDRE Tap på fordringer TILSKUDD UNGDOM UNDER UTD TAP PÅ FORDRINGER RESERVERT TILLEGGSB. KURSUTGIFT RESERVERT TILLEGGSB. FLYTTING RESERVERT TILLEGGSB. ERKJ.H.GODTGJ. RESERVERT TILLEGGSB. STILLINGSANNONSER Overføringer Finansutg og finanstrans DEKNING UNDERSKUDD AVSETN. TIL BUNDET FOND Finansutg og finanstrans Salgsinntekter EGENANDELER 4 05 Salgsinntekter Refusjoner REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING refusjoner fra andre Refusjoner fra private Refusjoner Overføringer SKJØNN Overføringer Finansinntekter og finanser BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Finansinntekter og finanser FELLESUTGIFTER Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 20

25 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B Overføringer RESERVERT TILLEGGSBEVILLING Overføringer RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B RESERVERT TIL LØNNSREGULERING Overføringer RESERVERT TILLEGGSBEVILLING Overføringer RESERVERT TIL LØNNSREGULERING ADMINISTRATIVE KOSTNADER Lønn og sosiale utgifter LØNN I FASTE STILLINGER Lønn annen ekstrahjelp Overtid PENSJON Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER BEVERTNING MØTER, KURS ANNET FORBRUKSMATERIELL ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS STILLINGSANNONSER ANNEN ANNONSERING KURS/OPPLÆRING KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING TRANSPORT Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 21

26 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar FORSIKRING PERSONELL EDBlisenser INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER KJØP AV TJENESTER Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod TILSKUDD PPT Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer OVERFØRING TIL ANDRE Overføringer Finansutg og finanstrans DEKNING UNDERSKUDD Finansutg og finanstrans Refusjoner REFUSJON SYKEPENGER Refusjoner ADMINISTRATIVE KOSTNADER Observasjonsopphold Kjøp av varer og tj egenprod ARBEIDSMATERIELL SKOLESKYSS Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Overføringer Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 22

27 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar Refusjoner Refusjoner Observasjonsopphold 211 KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE Lønn og sosiale utgifter LØNN I FASTE STILLINGER Lønn svangerskapsvikar 80/ LØNN SYKEVIKARER Lønn ferievikar Lønn andre vikarer LØNN FERIEVIKAR/PERMISJON LØNN SYKEVIKAR LØNN FERIEVIKAR Lønn annen ekstrahjelp Lønn prosjektarbeid EKSTRAHJELP LÆRER/FØRSK.L EKSTRAHJELP TEKNISK PERSONELL ANNEN EKSTRAHJELP Overtid OVERTID LÆRER/FØRSK.LÆRER Lønn lærlinger Lønn godtgjørelse tillitsvalgte PENSJON PENSJON STP Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER FRITT SKOLEMATERIELL Materiell skolekjøkken ARBEIDSMATERIELL Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 23

28 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK FRITT SKOLEMATERIELL MATVARER Skolemelk SKOLEFRUKT BEVERTNING MØTER, KURS VELFERDSTILTAK ANNET FORBRUKSMATERIELL Utgifter arrangement Gaver til ansatte Hotell og overnatting Hotell/overnatting ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS STILLINGSANNONSER KURS/OPPLÆRING OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE SKYSS OG KOST KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING KLESGODTGJØRELSE Utgiftsdekning OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR FLYTTEGODTGJØRELSE ERKJENTLIGHETSGODTGJØRELSE TRANSPORT Transport Skyss skoe/barnehage SKOLESKYSS FORSIKRING FORSIKRING PERSONELL HUSLEIE Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 24

29 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar LISENSER DATAPROGRAMMER KOPIERINGSAVTALER TV LISENSER INVENTAR OG UTSTYR UTSTYR Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod TJENESTEKJØP FRA FYLKET ELEVER I ANDRE KOMMUNER TILSKUDD PPT BEDRIFTSHELSETJENESTE TILSKUDD VTABEDRIFT Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Overføringer Finansutg og finanstrans AVSETN. TIL BUNDET FOND OVERFØRING TIL INVESTERING AVSKRIVNINGER Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Matpenger HUSLEIE Salgsinntekter Refusjoner REFUSJON FRA STATEN Refusjon fra NAV ANDRE STATSTILSKUDD Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 25

30 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar REFUSJON SYKEPENGER Refusjon svangskap lønn REFUSJON MOMSKOMP INVESTERING REFUSJON FRA KOMMUNER refusjoner fra andre Refusjoner fra private Refusjoner KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE KJÆKAN SKOLE Lønn og sosiale utgifter LØNN I FASTE STILLINGER Fast lønn tjenesteproduksjon Lønn svangerskapsvikar 80/ LØNN SYKEVIKARER Lønn ferievikar Lønn andre vikarer Lønn sykevikarer LØNN FERIEVIKAR/PERMISJON LØNN SYKEVIKAR LØNN FERIEVIKAR Lønn annen ekstrahjelp EKSTRAHJELP LÆRER/FØRSK.L ANNEN EKSTRAHJELP Overtid OVERTID LÆRER/FØRSK.LÆRER OVERTID TJENESTEPRODUKSJON Lønn godtgjørelse tillitsvalgte MØTEGODTGJØRELSE PENSJON PENSJON STP Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 26

31 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar 2015 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER FRITT SKOLEMATERIELL ARBEIDSMATERIELL BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK FRITT SKOLEMATERIELL MATVARER Skolemelk SKOLEFRUKT ANNET FORBRUKSMATERIELL Utgifter arrangement Gaver til ansatte Hotell og overnatting FILMLEIE KINO FRANKERING, PORTO, FRAKT Porto ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS STILLINGSANNONSER KURS/OPPLÆRING OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE SKYSS OG KOST KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING TELEFONGODTGJØRELSE KLESGODTGJØRELSE TRANSPORT Skyss skoe/barnehage TRANSPORT SKOLESKYSS Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 27

32 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar FORSIKRING PERSONELL INVENTAR OG UTSTYR UTSTYR SERVICEAVTALER Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod TJENESTEKJØP FRA STATEN TILSKUDD PPT TILSKUDD VTABEDRIFT Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Overføringer Salgsinntekter Matpenger KOSTPENGER Salgsinntekter Refusjoner REFUSJON FRA STATEN Refusjon fra NAV Refusjon arbeidsmarkedstiltak ANDRE STATSTILSKUDD REFUSJON SYKEPENGER refusjoner fra andre Refusjoner KJÆKAN SKOLE SPILDRA SKOLE Lønn og sosiale utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 28

33 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar LØNN I FASTE STILLINGER LØNN SYKEVIKARER LØNN FERIEVIKAR/PERMISJON Lønn annen ekstrahjelp OVERTID LÆRER/FØRSK.LÆRER PENSJON PENSJON STP Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KONTORUTGIFTER FRITT SKOLEMATERIELL ARBEIDSMATERIELL BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK FRITT SKOLEMATERIELL MATVARER SKOLEFRUKT ANNET FORBRUKSMATERIELL Hotell og overnatting ABONNEMENTSAVGIFT TLF OG FAKS DIETTGODTGJØRELSE OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING OPPHOLDSUTGIFTER U/REGNING TRANSPORT SKOLESKYSS FORSIKRING PERSONELL INVENTAR OG UTSTYR UTSTYR SERVICEAVTALER Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod TILSKUDD PPT Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 29

34 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar 2015 Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Overføringer Refusjoner Refusjoner SPILDRA SKOLE KUNNSKAPSLØFTET Lønn og sosiale utgifter Lønn ferievikar LØNN FERIEVIKAR/PERMISJON Overtid PENSJON PENSJON STP Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod FRITT SKOLEMATERIELL FRITT SKOLEMATERIELL Hotell og overnatting KURS/OPPLÆRING Opplæringsplan OPPLÆRINGSTILTAK ANSATTE KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE OPPHOLDSUTGIFTER M/REGNING TRANSPORT Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 30

35 Kvænangen Budsjettrapport: Kvænangen: Administrasjonens forslag til drift pr 3 februar Overføringer Refusjoner REFUSJON FRA STATEN Refusjoner KUNNSKAPSLØFTET LEIRSKOLEOPPHOLD Lønn og sosiale utgifter Lønn annen ekstrahjelp ANNEN EKSTRAHJELP Overtid PENSJON PENSJON STP Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG DIETTGODTGJØRELSE TRANSPORT Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod LEIRSKOLEOPPHOLD Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Overføringer Refusjoner REFUSJON FRA STATEN Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 3. februar 2015 kl Side 31

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 19.04.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 19.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 19.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Ibestad rapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 29. januar kl 16.26 Side Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteprotokoll Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Valter Olsen Nestleder

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 4, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 4, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 4, Storfjord rådhus Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Del 2 Detaljbudsjett. Årsbudsjett. Økonomiplan. Rådmannens forslag. Ibestad kommune

Del 2 Detaljbudsjett. Årsbudsjett. Økonomiplan. Rådmannens forslag. Ibestad kommune Del 2 Detaljbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan 2010 2012 Rådmannens forslag Ibestad kommune Ibestad rapport: Ibestad Rådmann 100 Politisk virksomhet 1.080 ORDFØRER GODTGJØRELSE 499 569 506 154 556 770 1.081

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Det innkalles til ekstraordinært møte. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hovedformål 1: Personale / kontor

Hovedformål 1: Personale / kontor Hovedformål 1: Personale / kontor Felles administrasjon - Marker og Rømskog Budsjett Marker Kirkelige fellesråd 2017 10100 1570 041 Lønn faste stillinger 750564 814000 802000 10500 1570 041 Skattepliktig

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VESTFINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 1. desember 2014 Scandic hotell Hammerfest 1 / Til stede: Fra VestFinnmark regionråd: Alta: Ordfører Laila Davidsen Alta: Bjørn Atle Hansen Hammerfest:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 60/77 21 28 00.

Detaljer