Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan , hoveddel VIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII"

Transkript

1 Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Godtgjøring ordfører/varaordfører Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Telefon/faks Trykking/kopiering Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Edb-programvare Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1000 Kommunestyre og forman Tjeneste: 1001 Komiteer 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1001 Komiteer Tjeneste: 1002 Politiske styrer, råd, utvalg mv 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Sum tjeneste: 1002 Politiske styrer, råd, utval Tjeneste: 1003 Politiske ad-hoc komiteer 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 1003 Politiske ad-hoc komiteer Tjeneste: 1004 Valgavvikling og støtte til politi 1040 Overtid Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kommunal bevertning Porto Telefon/faks Andre kommunikasjonsutgifter Annonser Side 173

2 1141 Trykking/kopiering Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Husleie Inventar/utstyr/møbler Merverdiavgift som gir rett til momskomp Overføringer til andre Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1004 Valgavvikling og støtte til Tjeneste: 1005 Interkom./regionale råd og sa 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Kontingenter Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen Sum tjeneste: 1005 Interkom./regionale råd o Tjeneste: 1006 Tilf.utg etter ordførerens beste 1116 Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Representasjon og representasjonsopp Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Merverdiavgift som gir rett til momskomp Gaver/stipend Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1006 Tilf.utg etter ordførerens Tjeneste: 1100 Kontrollutvalg og revisjon 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Abonnementer og faglitteratur Kommunal bevertning Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Kjøp av tjenester fra private Kjøp fra IKS der kommunen selv er delta Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1100 Kontrollutvalg og revisjon Tjeneste: 1805 Brukerråd 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1805 Brukerråd Sum resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv Side 174

3 Sum virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Virksomhetsområde:11 Adm. og fellesutgifter Resultatenhet: 110 Rådmann/kommunalsjefer Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Representasjon og representasjonsopp Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Inventar/utstyr/møbler Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1239 Diverse administrative fellesut 1270 Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1239 Diverse administrative fell Tjeneste: 3850 Andre kulturformål 1470 Overføringer til andre Sum tjeneste: 3850 Andre kulturformål Sum resultatenhet: 110 Rådmann/kommunalsjefer Resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.seksjo Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Ferievikar Lønn ekstrahjelp Overtid Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Husleie Leie av kontormaskiner Side 175

4 1375 Kjøp fra IKS der kommunen selv er delta Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1221 Felles personal- og organisasj 1030 Lønn engasjementer Pensjonsinnskudd Klp Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak for ansatte og brukere Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Annonser Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1221 Felles personal- og organi Tjeneste: 1222 Kantiner/catering 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Ferievikar Lønn ekstrahjelp Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 1222 Kantiner/catering Tjeneste: 1223 Velferdstiltak og bedriftshelse 1126 Velferdstiltak for ansatte og brukere Kjøp av tjenester fra bedriftshelsetjenest Overføringer til andre Sum tjeneste: 1223 Velferdstiltak og bedriftsh Tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Overtid Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Abonnementer og faglitteratur Undervisningsmateriell Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Telefon/faks Datakommunikasjon Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Inventar/utstyr/møbler Edb-programvare Kjøp av datamaskiner Service/vedlikehold IT Leiekjøring IT-systemer Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1224 Felles IKT-tjenester Side 176

5 Tjeneste: 1239 Diverse administrative fellesut 1130 Porto Husleie Lisenser Kontingenter Juridisk bistand Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Refusjon fra andre Sum tjeneste: 1239 Diverse administrative fell Tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler 1187 Vakthold Inventar/utstyr/møbler Merverdiavgift som gir rett til momskomp Leieinntekter Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1300 Administrasjonslokaler Tjeneste: 1800 Arbeidsmiljøutvalg 1081 Godtgjøring folkevalgte Arbeidsgiveravgift Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Sum tjeneste: 1800 Arbeidsmiljøutvalg Tjeneste: 1801 Tillitsmannsordning 1022 Andre vikarer Lønn tillitsvalgte Andre lønnsutgifter Pensjonsinnskudd Klp Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar Telefon/faks Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Husleie Inventar/utstyr/møbler Leie av kontormaskiner Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1801 Tillitsmannsordning Tjeneste: 1803 Overformynderi 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Lønn engasjementer Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp fra IKS der kommunen selv er delta Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Side 177

6 1770 Refusjon fra andre Sum tjeneste: 1803 Overformynderi Tjeneste: 1804 Sivilforsvar 1470 Overføringer til andre Sum tjeneste: 1804 Sivilforsvar Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Lønn lærlinger Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Edb-programvare Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Lærlingetilskudd Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2020 Grunnskole 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Lønn lærlinger Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Edb-programvare Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Lærlingetilskudd Sum tjeneste: 2020 Grunnskole Tjeneste: 2312 Ungdommens kommunestyre 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kommunal bevertning Annonser Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift som gir rett til momskomp Overføringer til andre Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 2312 Ungdommens kommunes Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid helse og 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid hels Tjeneste: 2340 Aktivitetstilbud eldre 1052 Lønn lærlinger Arbeidsgiveravgift Lærlingetilskudd Sum tjeneste: 2340 Aktivitetstilbud eldre Tjeneste: 2414 Rehabilitering 1069 Andre lønnsutgifter Pensjonsinnskudd Klp Side 178

7 1099 Arbeidsgiveravgift Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Refusjon ressurskrevende tjenester Sum tjeneste: 2414 Rehabilitering Tjeneste: 2426 Kontrollordning alkoholbevillin 1081 Godtgjøring folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift som gir rett til momskomp Salgs- og skjenkeavgifter Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 2426 Kontrollordning alkoholbe Tjeneste: 2440 Barnevernstjeneste 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2440 Barnevernstjeneste Tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphold - la 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Lønn lærlinger Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Edb-programvare Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Lærlingetilskudd Sum tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphol Tjeneste: 2532 Kjøkkendrift 1052 Lønn lærlinger Arbeidsgiveravgift Lærlingetilskudd Sum tjeneste: 2532 Kjøkkendrift Tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - personlig b 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - perso Tjeneste: 2652 Tjenesteboliger 1630 Husleieinntekter (eksterne) Sum tjeneste: 2652 Tjenesteboliger Tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirksomhe 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Husleieinntekter (eksterne) Festeavgifter Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Side 179

8 Sum tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirkso Tjeneste: 3300 Samferdselsbedrifter og trans 1197 Kontingenter Sum tjeneste: 3300 Samferdselsbedrifter og t Tjeneste: 3381 Feiervesen 1052 Lønn lærlinger Arbeidsgiveravgift Lærlingetilskudd Sum tjeneste: 3381 Feiervesen Tjeneste: 3603 Friluftsområder 1470 Overføringer til andre Sum tjeneste: 3603 Friluftsområder Tjeneste: 3750 Prøysenhuset 1630 Husleieinntekter (eksterne) Sum tjeneste: 3750 Prøysenhuset Sum resultatenhet: 120 Organisasjons- og adm.se Resultatenhet: 130 Strategi- og utviklingsseksjone Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1221 Felles personal- og organisasj 1201 Edb-programvare Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1221 Felles personal- og organi Tjeneste: 1239 Diverse administrative fellesut 1116 Kommunal bevertning Sum tjeneste: 1239 Diverse administrative fell Tjeneste: 3010 Plansaksbehandling 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 3010 Plansaksbehandling Tjeneste: 3252 Næringsstøtte og tilretteleggin Side 180

9 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar Annonser Informasjon Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Overføringer til andre Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 3252 Næringsstøtte og tilrettele Sum resultatenhet: 130 Strategi- og utviklingsseks Resultatenhet: 140 Økonomiseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Lønn engasjementer Overtid Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Leie av kontormaskiner Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 8700 Renter 1131 Gebyrer post/bank Sum tjeneste: 8700 Renter Sum resultatenhet: 140 Økonomiseksjonen Resultatenhet: 150 Plan- og næringsseksjonen Tjeneste: 3010 Plansaksbehandling 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Overtid Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Side 181

10 1140 Annonser Trykking/kopiering Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Kostgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Lisenser Inventar/utstyr/møbler Kjøp av datamaskiner Leie av kontormaskiner Driftsavt./serviceavt. maskiner/utstyr Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift som gir rett til momskomp Gebyrinntekter Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 3010 Plansaksbehandling Tjeneste: 3600 Miljøvernarbeid 1128 Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Lisenser Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift som gir rett til momskomp Overføringer til andre Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 3600 Miljøvernarbeid Sum resultatenhet: 150 Plan- og næringsseksjone Resultatenhet: 160 Skole- og barnehageseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Overtid Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kommunal bevertning Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Leie av kontormaskiner Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2020 Grunnskole 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Side 182

11 1090 Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2020 Grunnskole Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid helse og 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Abonnementer og faglitteratur Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Kostgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Merverdiavgift som gir rett til momskomp Gaver/stipend Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid hels Sum resultatenhet: 160 Skole- og barnehageseksj Resultatenhet: 170 Helse- og omsorgsseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid helse og 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid hels Tjeneste: 2331 Enkelte smitteverntiltak 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Medikamenter Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Merverdiavgift som gir rett til momskomp Avgiftspliktig salg Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Side 183

12 Sum tjeneste: 2331 Enkelte smitteverntiltak Tjeneste: 2334 Miljørettet helsevern 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Varer og materiell for videresalg Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Inventar/utstyr/møbler Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift som gir rett til momskomp Avgiftsfritt salg Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 2334 Miljørettet helsevern Tjeneste: 2410 Legetjeneste 1132 Telefon/faks Kjøp av tjenester fra andre kommuner Driftstilskudd/driftsavtaler Merverdiavgift som gir rett til momskomp Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 2410 Legetjeneste Tjeneste: 2411 Legevakt 1351 Kjøp av tjenester fra andre kommunale e Sum tjeneste: 2411 Legevakt Tjeneste: 2412 Fysioterapi 1372 Driftstilskudd/driftsavtaler Sum tjeneste: 2412 Fysioterapi Tjeneste: 2413 Kommuneleger 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Kompensasjon praksisutgifter Kjøp av tjenester fra private Brukerbetaling Refusjon fra NAV trygd Statstilskudd Sum tjeneste: 2413 Kommuneleger Tjeneste: 2416 Tilskudd til Norsk Pasientskad 1400 Overføring til staten Sum tjeneste: 2416 Tilskudd til Norsk Pasient Tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphold - la 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2530 Syke-/aldershjemsopphol Side 184

13 Tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - personlig b 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2540 Hjemmesykepleie - perso Sum resultatenhet: 170 Helse- og omsorgsseksjon Resultatenhet: 180 Seksjonen for øvrige enheter Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Andre avtalefestede tillegg Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Kommunal bevertning Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2420 Sosialkuratortjenester 1190 Husleie Leie av andre maskiner Refusjon fra staten Refusjoner fra fylkeskommunen Sum tjeneste: 2420 Sosialkuratortjenester Tjeneste: 2838 Andre boligtiltak 1030 Lønn engasjementer Lønn ekstrahjelp Pensjonsinnskudd Klp Ulykkes- og gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kommunal bevertning Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Refusjon fra staten Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 2838 Andre boligtiltak Tjeneste: 2853 NAV 1190 Husleie Leie av andre maskiner Refusjon fra staten Sum tjeneste: 2853 NAV Sum resultatenhet: 180 Seksjonen for øvrige enhet Sum virksomhetsområde:11 Adm. og fellesutgifter Side 185

14 Virksomhetsområde:20 Barnehage Resultatenhet: 200 Brøttum, Lismarka og Åsen bar Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Andre vikarer Overtid Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Formingsmateriell og leker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Plast, papir m.v Velferdstiltak for ansatte og brukere Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Porto Telefon/faks Trykking/kopiering Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Transport av brukere Inventar/utstyr/møbler Kjøp av datamaskiner Leie av kontormaskiner Vedlikehold av bygg Vedlikehold av anlegg Reparasjoner maskiner/utstyr Kjøp av snøbrøytingstjenester Merverdiavgift som gir rett til momskomp Brukerbetaling Refusjon sykelønn Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk Sum resultatenhet: 200 Brøttum, Lismarka og Åse Resultatenhet: 201 Fossen, Moelv og Fagernes bar Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Andre vikarer Overtid Side 186

15 1090 Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Formingsmateriell og leker Medisinsk forbruksmateriell Kommunal bevertning Matvarer Plast, papir m.v Velferdstiltak for ansatte og brukere Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Porto Telefon/faks Trykking/kopiering Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Transport av brukere Inventar/utstyr/møbler Leie av kontormaskiner Reparasjoner maskiner/utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskomp Brukerbetaling Refusjon sykelønn Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f Sum resultatenhet: 201 Fossen, Moelv og Fagernes Resultatenhet: 204 Nes barnehage Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Andre vikarer Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Formingsmateriell og leker Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Plast, papir m.v Velferdstiltak for ansatte og brukere Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Porto Telefon/faks Trykking/kopiering Side 187

16 1150 Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Lisenser Inventar/utstyr/møbler Leie av kontormaskiner Reparasjoner maskiner/utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskomp Brukerbetaling Refusjon sykelønn Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f Sum resultatenhet: 204 Nes barnehage Resultatenhet: 205 Tømmerli barnehage Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Overtid Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Formingsmateriell og leker Kommunal bevertning Matvarer Plast, papir m.v Velferdstiltak for ansatte og brukere Materialer til vedl.h. av utstyr og inventar Porto Telefon/faks Trykking/kopiering Uniformsgodtgjørelse Transport av brukere Inventar/utstyr/møbler Leie av kontormaskiner Leie av datamaskiner Merverdiavgift som gir rett til momskomp Brukerbetaling Refusjon sykelønn Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f Side 188

17 Sum resultatenhet: 205 Tømmerli barnehage Resultatenhet: 206 Hempa og Vesleparken barneh Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Andre vikarer Overtid Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer og faglitteratur Formingsmateriell og leker Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvarer Plast, papir m.v Velferdstiltak for ansatte og brukere Andre utgifter, materiell/råvarer/tjenester Porto Telefon/faks Trykking/kopiering Opplæring/kurs (ikke oppgavepliktig) Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Uniformsgodtgjørelse Reiseutlegg (ikke oppgavepliktig) Inventar/utstyr/møbler Leie av kontormaskiner Reparasjoner maskiner/utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskomp Brukerbetaling Refusjon sykelønn Kompensasjon moms påløpt i driftsregn Sum tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift Tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp førsk 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Pensjonsinnskudd Klp Arbeidsgiveravgift Skyssgodtgjøring - oppgavepliktig Sum tjeneste: 2110 Spesialpedagogisk hjelp f Sum resultatenhet: 206 Hempa og Vesleparken ba Resultatenhet: 207 Buttekvern og Fredheimvegen b Tjeneste: 2010 Ordinær barnehagedrift 1010 Lønn i faste stillinger kommunale vilkår Sykevikar Ferievikar Andre vikarer Lønn engasjementer Overtid Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse Pensjonsinnskudd Klp Side 189

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Hoveddel I: Budsjett og økonomiplan drift - detaljert pr virksomhetsområde og resultatenhet... 3 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv... 4 Virksomhetsområde: 11 Adm. og fellesutgifter...

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015 Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Detaljbudsjett for 2016

Detaljbudsjett for 2016 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 673.000 620.000 621.564 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.000 2.000 2.196 10901 Pensjonspremie KLP 106.000 97.000 91.326 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Alle barnehage funksjon 202 og 221

Alle barnehage funksjon 202 og 221 Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon

Detaljer