BUDSJETT Vedteke Gol kommunestyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012"

Transkript

1 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre Kommunestyresak 79/2012

2

3 INVESTERINGS- BUDSJETT

4

5 Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol US/Biblioteket NY Investering - Øvrige kostnader/avgifter Bruk av lån Sum prosjekt: 125 Brannsikring - Gol US/Biblioteket NY Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg 0 Sum ansvar: 0011 Byggdrift 0 Ansvar: 3132 Vesterhuset Tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg Prosjekt: 156 Vesterhuset barnehage - nybygg/tilbygg NY Investering i bygg og anlegg Andre tjenester Bruk av lån Sum prosjekt: 156 Vesterhuset barnehage - nybygg/tilbygg NY Sum tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg 0 Sum ansvar: 3132 Vesterhuset 0 Ansvar: 3200 Helseadministrasjonen ny 2012 Tjeneste: 2412 Legevakt Prosjekt: 155 Nødnett NY IT-utstyr Bruk av lån Sum prosjekt: 155 Nødnett NY Sum tjeneste: 2412 Legevakt 0 Sum ansvar: 3200 Helseadministrasjonen ny Ansvar: 4310 Vannverket Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Prosjekt: 124 Hovedledning Herad Investering - Øvrige kostnader/avgifter Bruk av lån Sum prosjekt: 124 Hovedledning Herad 0 Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann 0 Sum ansvar: 4310 Vannverket 0 T O T A L T 0 2

6 Prosjekt: 124 Hovedledning Herad Investering - Øvrige kostnader/avgifter Bruk av lån Sum prosjekt: 124 Hovedledning Herad 0 Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol US/Biblioteket NY Investering - Øvrige kostnader/avgifter Bruk av lån Sum prosjekt: 125 Brannsikring - Gol US/Biblioteket NY Prosjekt: 155 Nødnett NY IT-utstyr Bruk av lån Sum prosjekt: 155 Nødnett NY Prosjekt: 156 Vesterhuset barnehage - nybygg/tilbygg NY Investering i bygg og anlegg Andre tjenester Bruk av lån Sum prosjekt: 156 Vesterhuset barnehage - nybygg/tilbygg NY T O T A L T 0 2

7

8 DRIFTSBUDSJETT

9

10 Ansvar: 0000 Til fordeling Tjeneste: 1207 IKT Avskrivninger Sum tjeneste: 1207 IKT Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler Avskrivninger Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler Tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg Avskrivninger Sum tjeneste: 2211 Drift av barnehageanlegg Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Avskrivninger Sum tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Tjeneste: 2341 Aktivisering Avskrivninger Sum tjeneste: 2341 Aktivisering Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering Avskrivninger Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering Tjeneste: 2611 Institusjoner Avskrivninger Sum tjeneste: 2611 Institusjoner Tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon Avskrivninger Sum tjeneste: 2651 Boliger utenfor institusjon Tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger Avskrivninger Sum tjeneste: 2652 Andre kommunale utleieboliger Tjeneste: 3331 Kommunale veier Avskrivninger Sum tjeneste: 3331 Kommunale veier Tjeneste: 3342 Vei- og gatelys Avskrivninger Sum tjeneste: 3342 Vei- og gatelys Tjeneste: 3381 Brannforebyggende tjenester Avskrivninger Sum tjeneste: 3381 Brannforebyggende tjenester Tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Avskrivninger Sum tjeneste: 3451 Distribusjon av vann Tjeneste: 3531 Kloakknett Avskrivninger Sum tjeneste: 3531 Kloakknett

11 Tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l Avskrivninger Sum tjeneste: 3541 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l Tjeneste: 3551 Renovasjon Avskrivninger Sum tjeneste: 3551 Renovasjon Tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg Avskrivninger Sum tjeneste: 3811 Kommunale idrettsbygg og anlegg Tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus Avskrivninger Sum tjeneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus Tjeneste: 8601 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Sum tjeneste: 8601 Motpost avskrivninger Sum ansvar: 0000 Til fordeling 0 Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 1211 Forvaltningsutg i eiend forvaltningen Kjøp fra egne foretak og bedrifter Sum tjeneste: 1211 Forvaltningsutg i eiend forvaltningen Sum ansvar: 0011 Byggdrift Ansvar: 0012 Div bygg og eiendommer Tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger Leie av grunn, festeavgifter Festeavgifter Sum tjeneste: 3201 Kommunale jordbrukseiend og skoger Tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom Avsetninger til disposisjonsfond Husleieinntekter Festeavgifter Sum tjeneste: 3202 Annen kommunal eiendom Tjeneste: 3352 Offentlige toaletter Renholdstjenester Kjøp fra andre, driftsavtaler Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 3352 Offentlige toaletter Sum ansvar: 0012 Div bygg og eiendommer Ansvar: 1000 K.st, F.sk, div pol. utv, ord Tjeneste: 1001 Politisk ledelse Løn folkevalgte Møtegodtgj folkevalgte Pensjonsinnskot KLP

12 10990 Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) Telefontjenester Informasjon Annonseutgifter, stillingsannonser Reklame og profilering Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Reiseutgifter etter utlegg Andre driftsutgifter Anna forsikring og vakthold Kontingenter Diverse avgifter, lisenser osv IT-utstyr Tidsskrift, aviser, abonnement Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Overføringer til andre Res. bevilgninger/avsetninger Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 1001 Politisk ledelse Tjeneste: 1002 Valg Overtid Løn folkevalgte Møtegodtgj folkevalgte Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Annet kjøp av tjenester og varer Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Skyss/kostodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Lisenser programvare Spesialutstyr Kjøp fra andre Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 1002 Valg Tjeneste: 1004 Interkomm./regionale pol. råd/utvalg Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Sum tjeneste: 1004 Interkomm./regionale pol. råd/utvalg Tjeneste: 1801 Eldreråd Annet kjøp av tjenester og varer Opplæring Skyss/kostodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Sum tjeneste: 1801 Eldreråd

13 Sum ansvar: 1000 K.st, F.sk, div pol. utv, ord Ansvar: 1011 Kontrollutvalet og Revisjon Tjeneste: 1001 Politisk ledelse Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 1001 Politisk ledelse Tjeneste: 1101 Revisjon Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Sum tjeneste: 1101 Revisjon Sum ansvar: 1011 Kontrollutvalet og Revisjon Ansvar: 1050 Gol kyrkjeleg fellesråd Tjeneste: 3901 Den norske kirke Overføringer til andre Sum tjeneste: 3901 Den norske kirke Sum ansvar: 1050 Gol kyrkjeleg fellesråd Ansvar: 1100 Rådmann Tjeneste: 1201 Administrativ leiing Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Opplæring Skyss/kostodtgjersle Inventar Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Reserverte bevilgninger/avsetninger lønn Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Opplæring Kontingenter Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Sum ansvar: 1100 Rådmann Ansvar: 2100 Sekretariat Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Fast lønn Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift

14 11000 Kontormateriell Bevertning Annet kjøp av tjenester og varer Porto Telefontjenester Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Skyss/kostodtgjersle Kontingenter Lisenser programvare Kopieringsavtaler Annet utstyr Leige av driftsmidlar Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler Mva generell kompensasjonsordning Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Annen avgiftspliktig omsetning Ref. mva frå driftsreknesk Refusjon fra kommuner Internsalg Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Sum ansvar: 2100 Sekretariat Ansvar: 2130 Kommunehuset Tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Forsikringer bygg, eiendommer, anlegg Husleie, leie av lokaler Lisensavgifter Mva generell kompensasjonsordning Husleieinntekter Annen avgiftspliktig omsetning Ref. mva frå driftsreknesk Internsalg Sum tjeneste: 1301 Administrasjonslokaler Sum ansvar: 2130 Kommunehuset Ansvar: 2200 Løns- og personalavd Tjeneste: 1203 Personaltenester Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Velferdstiltak ansatte Opplæring Skyss/kostodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Inventar Tidsskrift, aviser, abonnement Kjøp, leie og leasing av transportmidler Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk

15 17900 Internsalg Sum tjeneste: 1203 Personaltenester Tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte Fast lønn Regulativbestemte tillegg Sommerhjelp etc Lønn uten fast hjemmel Lærlinger Løn tillitsvalgte Pensjonsinnskot KLP Personalforsikring Arbeidsgjevaravgift Bevertning Velferdstiltak ansatte Annet kjøp av tjenester og varer Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Skyss/kostodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Forsikringer - personell Kontingenter Kjøp, leie og leasing av transportmidler Mva generell kompensasjonsordning Res. bevilgninger/avsetninger Andre statstilskudd Ref. mva frå driftsreknesk Tilskudd fra kommuner Sum tjeneste: 1204 Fellestiltak ansatte Tjeneste: 1208 Kompetanseutvikling Opplæring Tilskudd fra kommuner Sum tjeneste: 1208 Kompetanseutvikling Tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak Velferdstiltak ansatte Sum tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak Sum ansvar: 2200 Løns- og personalavd Ansvar: 2300 Økonomiavdeling Tjeneste: 1202 Økonomitenester Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Telefontjenester Bank- og datatjenester Opplæring Skyss/kostodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Inventar IT-utstyr Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Mva generell kompensasjonsordning

16 14707 Frafalte fordringer Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Rettsgebyr Diverse avgiftsfrie salgs- og leieinntekter Ref. mva frå driftsreknesk Internsalg Andre renteinntekter Sum tjeneste: 1202 Økonomitenester Sum ansvar: 2300 Økonomiavdeling Ansvar: 2400 Felles IKT-avd Gol Tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Telefontjenester Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler Mva generell kompensasjonsordning Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Ref. mva frå driftsreknesk Refusjoner fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Refusjon fra private Refusjon fra IKS der kommunen er deltager Refusjon fra egne foretak og bedrifter Sum tjeneste: 1206 Andre fellesfunksjonar Tjeneste: 1207 IKT Lisenser programvare IT-utstyr Andre tjenester Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Refusjon fra egne foretak og bedrifter Internsalg Sum tjeneste: 1207 IKT Sum ansvar: 2400 Felles IKT-avd Gol Ansvar: 2410 Felles IKT Hallingdal Tjeneste: 1207 IKT Fast lønn Lærlinger Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Telefontjenester Datakommunikasjon Skyss/kostodtgjersle Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Refusjon fra kommuner Sum tjeneste: 1207 IKT 0 Sum ansvar: 2410 Felles IKT Hallingdal 0 Ansvar: 2500 Kommuneplanlegger Tjeneste: 3010 Plansakshandsaming 8

17 10100 Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 3010 Plansakshandsaming Sum ansvar: 2500 Kommuneplanlegger Ansvar: 3100 Skulefagleg rådgjevar Tjeneste: 1201 Administrativ leiing Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Opplæring Skyss/kostodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Inventar Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 1201 Administrativ leiing Sum ansvar: 3100 Skulefagleg rådgjevar Ansvar: 3110 Fellesutgifter grunnskulane Tjeneste: 2023 Tilpassa underv og spes underv grunnskule Kjøp fra andre kommuner Sum tjeneste: 2023 Tilpassa underv og spes underv grunnskule Tjeneste: 2231 Skoleskyss Skoleskyss Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss Sum ansvar: 3110 Fellesutgifter grunnskulane Ansvar: 3111 Gol skule Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod Fast lønn Fastløn statsregulativ Vikarløn v/sjukdom Vikarløn statsregulativ Vikarløn seniortiltak Overtid Anna løn og trekkpl. godtgjøring Pensjonsinnskot KLP Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Fritt skolemateriell Arbeidsmateriell Skoleboksamlinger

18 11055 Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Bevertning Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Porto Telefontjenester Informasjon Opplæring Lisenser programvare Kopieringsavtaler Inventar IT-utstyr Service/driftsavtaler, drifts- og anleggsmidler Vikarbyråer Kjøp fra andre kommuner Mva generell kompensasjonsordning Statstilskudd opplæring Ref. mva frå driftsreknesk Refusjon fra kommuner Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod Tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule Fast lønn Fastløn statsregulativ Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Lærebøker Andre læremidler Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Andre statlige overføringer Sum tjeneste: 2024 Oppl. framandspråkleg gr.skule Tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Skoleboksamlinger Andre læremidler Matvarer Bevertning Velferdstiltak ansatte Porto Telefontjenester Informasjon Opplæring Inventar IT-utstyr Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Ref. mva frå driftsreknesk

19 Sum tjeneste: 2151 Skolefritidstilbud Tjeneste: 2231 Skoleskyss Skoleskyss Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss Sum ansvar: 3111 Gol skule Ansvar: 3112 Herad skule Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod Fast lønn Fastløn statsregulativ Pensjonsinnskot KLP Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Fritt skolemateriell Arbeidsmateriell Skoleboksamlinger Andre læremidler Matvarer Velferdstiltak brukere Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Opplæring Skyss/kostodtgjersle Lisenser programvare Inventar IT-utstyr Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod Tjeneste: 2231 Skoleskyss Skoleskyss Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2231 Skoleskyss Sum ansvar: 3112 Herad skule Ansvar: 3114 Ungdomsskulen Tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod Fast lønn Fastløn statsregulativ Pensjonsinnskot KLP Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Fritt skolemateriell Arbeidsmateriell Skoleboksamlinger Andre læremidler

20 11100 Medisinske forbruksvarer Matvarer Bevertning Frukt/grønt - skulene Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Annet kjøp av tjenester og varer Porto Telefontjenester Bank- og datatjenester Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Skyss/kostodtgjersle Kontingenter Lisenser programvare Kopieringsavtaler Inventar IT-utstyr Annet utstyr Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler Internkjøp Kjøp fra andre kommuner Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2021 Grunnskule - basistilbod Sum ansvar: 3114 Ungdomsskulen Ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Overtid Møtegodtgj folkevalgte Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Arbeidsmateriell Bevertning Verneutstyr og bekledning Velferdstiltak ansatte Filmleie Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Reiseutg. opplæring, ikke oppg.pl Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Inventar Materiell til vedl.h. av bygg og anlegg Kjøp fra andre, driftsavtaler Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud

21 Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Andre læremidler Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) Telefontjenester Reiseutg. opplæring, ikke oppg.pl Skyss/kostodtgjersle Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Sum ansvar: 3130 Barnehageadm/fellesutgifter Ansvar: 3132 Vesterhuset Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Anna ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Inventar Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift

22 17009 Andre statstilskudd Sum tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter Sum ansvar: 3132 Vesterhuset Ansvar: 3133 Breidok Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Anna ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Husleie, leie av lokaler Inventar Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Fastløn statsregulativ Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Sum ansvar: 3133 Breidok Ansvar: 3134 Rotneim Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Anna ekstrahjelp

23 10400 Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Inventar Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Sum ansvar: 3134 Rotneim Ansvar: 3135 Åsgardane Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Anna ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Inventar Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester

24 17290 Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Sum ansvar: 3135 Åsgardane Ansvar: 3136 Øygardane Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Anna ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Inventar Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Fast lønn Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2113 Spesialpedagogisk tilbud barn under 6 år Sum ansvar: 3136 Øygardane Ansvar: 3137 Hallingmo barnehage Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Anna ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskot KLP

25 10990 Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Husleie, leie av lokaler Inventar Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Fast lønn Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2111 Gen. stykingstiltak i barnehagene Tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter Fast lønn Arbeidsgjevaravgift Andre statstilskudd Sum tjeneste: 2114 Barnehagetilbud for språklige minoriteter Sum ansvar: 3137 Hallingmo barnehage Ansvar: 3138 Fagerlund Barnehage Tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Vikarløn v/anna permisjon m/løn Vikarløn v/ferie Anna ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Arbeidsmateriell Andre læremidler Medisinske forbruksvarer Matvarer Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak brukere Matriell (vedlikeh bygninger,maskin,utstyr Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester

26 11900 Husleie, leie av lokaler Inventar Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2011 Barnehagetilbud Sum ansvar: 3138 Fagerlund Barnehage Ansvar: 3150 Gol Vaksenopplæring Tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens 4A Fastløn statsregulativ Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Annet kjøp av tjenester og varer Andre kjøpte transporttjenester Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Refusjon fra kommuner Bruk av bundne fond Sum tjeneste: 2131 Voksenoppl etter Oppl.lovens 4A Tjeneste: 2133 Voksenoppl etter Oppl.lovens 4A Fastløn statsregulativ Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Skoleboksamlinger Opplæring Skyss/kostodtgjersle Inventar Refusjon fra kommuner Sum tjeneste: 2133 Voksenoppl etter Oppl.lovens 4A Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige Fastløn statsregulativ Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Skoleboksamlinger Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Opplæring Skyss/kostodtgjersle Skoleskyss Andre kjøpte transporttjenester Reiseutgifter etter utlegg Kontingenter Inventar Kjøp fra egne foretak og bedrifter Mva generell kompensasjonsordning

27 15500 Avsetninger til bundne fond Brukerbetaling for tjenester Refusjon fra Staten Andre statstilskudd Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige 0 Sum ansvar: 3150 Gol Vaksenopplæring Ansvar: 3151 Introduksjonsprogram NY 2012 Tjeneste: 2751 Introduksjonsstønad Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) Annet kjøp av tjenester og varer Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Reiseutgifter etter utlegg Inventar Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Bruk av bundne fond Sum tjeneste: 2751 Introduksjonsstønad Sum ansvar: 3151 Introduksjonsprogram NY Ansvar: 3156 Asylsøkjaropplæring Tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige Fastløn statsregulativ Pensjonsinnskot STP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) Annet kjøp av tjenester og varer Opplæring Skyss/kostodtgjersle Husleie, leie av lokaler Inventar Div. bygg og anleggstenester Kjøp fra egne foretak og bedrifter Andre statstilskudd Bruk av bundne fond Sum tjeneste: 2134 Opplæring av voksne fremmedspråklige 0 Sum ansvar: 3156 Asylsøkjaropplæring 0 Ansvar: 3200 Helseadministrasjonen ny 2012 Tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning

28 11202 Velferdstiltak ansatte Annet kjøp av tjenester og varer Porto Telefontjenester Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Skyss/kostodtgjersle Forsikringer - ansvarl Anna forsikring og vakthold Inventar IT-utstyr Tidsskrift, aviser, abonnement Andre tjenester Kjøp fra andre kommuner Mva generell kompensasjonsordning Overføringer til andre Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak Sum ansvar: 3200 Helseadministrasjonen ny Ansvar: 3210 Friskliv/Miljøretta helsevern Tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak Fast lønn Anna løn og trekkpl. godtgjøring Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Bevertning Verneutstyr og bekledning Telefontjenester Informasjon Annonseutgifter, stillingsannonser Reklame og profilering Opplæring Skyss/kostodtgjersle Husleie, leie av lokaler Inventar Mva generell kompensasjonsordning Egenandeler Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2331 Helseforebyggende tiltak Sum ansvar: 3210 Friskliv/Miljøretta helsevern Ansvar: 3211 Helsestasjon Tjeneste: 2322 Helsestasjon Fast lønn Lønn uten fast hjemmel Anna løn og trekkpl. godtgjøring Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Medisinske forbruksvarer Medisiner Bevertning

29 11200 Renholds- og renovasjonsartikler Velferdstiltak ansatte Telefontjenester Bank- og datatjenester Informasjon Opplæring Skyss/kostodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Lisensavgifter IT-utstyr Annet utstyr Medisinsk utstyr Div. bygg og anleggstenester Andre tjenester Kjøp fra andre Mva generell kompensasjonsordning Egenandeler Andre statstilskudd Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2322 Helsestasjon Tjeneste: 2326 Skolehelsetj - helsestasjon for ungdom Kontormateriell Medisinske forbruksvarer Medisiner Opplæring Sum tjeneste: 2326 Skolehelsetj - helsestasjon for ungdom Sum ansvar: 3211 Helsestasjon Ansvar: 3212 Psykisk Helsevern Tjeneste: 2322 Helsestasjon Fast lønn Regulativbestemte tillegg Anna løn og trekkpl. godtgjøring Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2322 Helsestasjon Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering Fast lønn Regulativbestemte tillegg Sommerhjelp etc Lønn uten fast hjemmel Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Matvarer Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Annet kjøp av tjenester og varer Telefontjenester Opplæring Skyss/kostodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Energi

30 11951 Lisensavgifter Inventar Tidsskrift, aviser, abonnement Kjøp, leie og leasing av transportmidler Div. bygg og anleggstenester Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering Sum ansvar: 3212 Psykisk Helsevern Ansvar: 3213 Krisesenteret Tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste Kjøp fra andre, driftsavtaler Sum tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste Sum ansvar: 3213 Krisesenteret Ansvar: 3220 Kommunelegetenesta Tjeneste: 2411 Legetjenester Fast lønn Vikarløn v/sjukdom Sommerhjelp etc Lønn uten fast hjemmel Overtid Regulativbestemte tillegg Anna løn og trekkpl. godtgjøring Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Medisinske forbruksvarer Medisiner Verneutstyr og bekledning Annet kjøp av tjenester og varer Porto Telefontjenester Bank- og datatjenester Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre oppgavepl. utgifter/godtgj. ifm. reiser Forsikringer - ansvarl Anna forsikring og vakthold Lisenser programvare Inventar IT-utstyr Spesialutstyr Tidsskrift, aviser, abonnement Medisinsk utstyr Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler Vaskeritjenester Andre tjenester Kjøp fra andre kommuner Kjøp fra andre - driftsavtaler private Mva generell kompensasjonsordning

31 16001 Egenandeler Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Andre statstilskudd Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2411 Legetjenester Tjeneste: 2551 Medfinansiering somatiske tjenester ny Overføringer til staten Sum tjeneste: 2551 Medfinansiering somatiske tjenester ny Tjeneste: 2561 Akutthjelp helse- og omsorgstjeneste ny Overføringer til staten Andre statstilskudd Sum tjeneste: 2561 Akutthjelp helse- og omsorgstjeneste ny Sum ansvar: 3220 Kommunelegetenesta Ansvar: 3221 Fysioterapiteneste Tjeneste: 2413 Fysioterapeuttjenester Fast lønn Anna løn og trekkpl. godtgjøring Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Medisinske forbruksvarer Porto Telefontjenester Opplæring Skyss/kostodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Lisenser programvare Inventar Annet utstyr Kjøp fra andre, driftsavtaler Mva generell kompensasjonsordning Andre statstilskudd Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2413 Fysioterapeuttjenester Tjeneste: 2414 Ergoterapi Fast lønn Anna løn og trekkpl. godtgjøring Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2414 Ergoterapi Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering Lønn uten fast hjemmel Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Informasjon Andre kjøpte transporttjenester Husleie, leie av lokaler Mva generell kompensasjonsordning Egenandeler Ref. mva frå driftsreknesk

32 Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering Sum ansvar: 3221 Fysioterapiteneste Ansvar: 3222 Legevakt Tjeneste: 2412 Legevakt Anna løn Regulativbestemte tillegg Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Telefontjenester Skyss/kostodtgjersle Kjøp fra staten Refusjon til fylket Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Refusjon fra kommuner Sum tjeneste: 2412 Legevakt Sum ansvar: 3222 Legevakt Ansvar: 3223 Jordmor Tjeneste: 2324 Svangerskapsomsorg Fast lønn Regulativbestemte tillegg Vikarløn v/anna permisjon m/løn Regulativbestemte tillegg vikarer Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Medisinske forbruksvarer Verneutstyr og bekledning Telefontjenester Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Skyss/kostodtgjersle Reiseutgifter etter utlegg Inventar Medisinsk utstyr Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Andre statstilskudd Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2324 Svangerskapsomsorg Sum ansvar: 3223 Jordmor Ansvar: 3224 Koordinerande eining NY 2012 Tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Opplæring Sum tjeneste: 2415 Rehabilitering/habilitering

33 Sum ansvar: 3224 Koordinerande eining NY Ansvar: 3300 Sosialkontor Tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Sum tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste Sum ansvar: 3300 Sosialkontor Ansvar: 3330 Økonomisk sosialhjelp Tjeneste: 2761 Kvalifiseringsordningen Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Sum tjeneste: 2761 Kvalifiseringsordningen Tjeneste: 2811 Økonomisk sosialhjelp Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Sum tjeneste: 2811 Økonomisk sosialhjelp Tjeneste: 2812 Økonomisk sosialhjelp - flyktninger Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Sum tjeneste: 2812 Økonomisk sosialhjelp - flyktninger Sum ansvar: 3330 Økonomisk sosialhjelp Ansvar: 3340 Edruskapsvern Tjeneste: 2333 Forebyggende arbeid - edruskap Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Sum tjeneste: 2333 Forebyggende arbeid - edruskap Tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste Annet kjøp av tjenester og varer Informasjon Mva generell kompensasjonsordning Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2421 Sosialkontortjeneste Tjeneste: 2424 Skjenke- og serveringsbevilgning/ -kontroll Kjøp fra andre, driftsavtaler Mva generell kompensasjonsordning Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2424 Skjenke- og serveringsbevilgning/ -kontroll Tjeneste: 2431 Institusjon/behandling rusmisbrukere Annet kjøp av tjenester og varer Sum tjeneste: 2431 Institusjon/behandling rusmisbrukere Sum ansvar: 3340 Edruskapsvern Ansvar: 3350 Barnevernet Tjeneste: 2441 Barneverntjeneste Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Sum tjeneste: 2441 Barneverntjeneste Tjeneste: 2511 Barneverntiltak i familien 25

34 13501 Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Sum tjeneste: 2511 Barneverntiltak i familien Tjeneste: 2521 Fosterhjem Kjøp fra interkomm. samarbeidstiltak Sum tjeneste: 2521 Fosterhjem Sum ansvar: 3350 Barnevernet Ansvar: 3400 Avdelingsleiing omsorg Tjeneste: 2531 Administrasjon, ledelse Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Lærebøker Bevertning Velferdstiltak ansatte Annet kjøp av tjenester og varer Porto Telefontjenester Annonseutgifter, stillingsannonser Opplæring Skyss/kostodtgjersle Lisenser programvare Inventar Kontormaskiner IT-utstyr Mva generell kompensasjonsordning Overføringer til andre Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2531 Administrasjon, ledelse Sum ansvar: 3400 Avdelingsleiing omsorg Ansvar: 3410 Kjøkken Tjeneste: 2533 Servicefunksjoner Fast lønn Regulativbestemte tillegg Vikarløn v/ferie Regulativbestemte tillegg vikarer Anna ekstrahjelp Løn under opplæring Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Matvarer Annet kjøp av tjenester og varer Skyss/kostodtgjersle Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Avgiftsfritt salg av varer og tjenester Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2533 Servicefunksjoner Sum ansvar: 3410 Kjøkken

35 Ansvar: 3411 Konsulent for funksjonshemma Tjeneste: 2341 Aktivisering Kjøp fra andre Sum tjeneste: 2341 Aktivisering Tjeneste: 2342 Støttekontakt Anna løn og trekkpl. godtgjøring Arbeidsgjevaravgift Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig) Opplæring Skyss/kostodtgjersle Sum tjeneste: 2342 Støttekontakt Tjeneste: 2343 Transporttj. eldre og funksj hemma Skyss/kostodtgjersle Sum tjeneste: 2343 Transporttj. eldre og funksj hemma Tjeneste: 2542 Hjemmetjenester Fast lønn Anna løn og trekkpl. godtgjøring Kjøp avlastning private Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Telefontjenester Opplæring Skyss/kostodtgjersle Andre oppgavepliktige godtgjørelser Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Egenandeler Ref. mva frå driftsreknesk Refusjon fra kommuner Sum tjeneste: 2542 Hjemmetjenester Tjeneste: 2543 Personlig assistent ordning Fast lønn Regulativbestemte tillegg Vikarløn v/ferie Regulativbestemte tillegg vikarer Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Kjøp fra andre Andre statstilskudd Sum tjeneste: 2543 Personlig assistent ordning Sum ansvar: 3411 Konsulent for funksjonshemma Ansvar: 3412 Nattjeneste Tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver Fast lønn Regulativbestemte tillegg Vikarløn v/ferie Regulativbestemte tillegg vikarer Anna ekstrahjelp Løn under opplæring

36 10309 Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver Sum ansvar: 3412 Nattjeneste Ansvar: 3420 Institusjonstenester Tjeneste: 2341 Aktivisering Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2341 Aktivisering Tjeneste: 2531 Administrasjon, ledelse Fast lønn Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Sum tjeneste: 2531 Administrasjon, ledelse Tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver Fast lønn Vikarløn v/permisjon u/løn Regulativbestemte tillegg Vikarløn v/ferie Regulativbestemte tillegg vikarer Løn under opplæring Regulativbestemte tillegg ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskot KLP Arbeidsgjevaravgift Arbeidsmateriell Medisinske forbruksvarer Medisiner Verneutstyr og bekledning Annet kjøp av tjenester og varer Skyss/kostodtgjersle Andre kjøpte transporttjenester Andre driftsutgifter Inventar Spesialutstyr Annet utstyr Medisinsk utstyr Reparasjoner, drifts- og anleggsmidler Andre tjenester Mva generell kompensasjonsordning Brukerbetaling for tjenester Egenandeler Ref. mva frå driftsreknesk Sum tjeneste: 2532 Direkte brukerretta oppgaver Tjeneste: 2533 Servicefunksjoner Arbeidsmateriell Velferdstiltak brukere Skyss/kostodtgjersle Sum tjeneste: 2533 Servicefunksjoner

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

BUDSJETT 2017 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2017 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2017 INVESTERING OG DRIFT Foto: Jørn Magne Forland 1 INVESTERINGSBUDSJETT 2017 Definisjon kva er ei investering? Økonomireglementet punkt 11.6.1: 11.6.1 Investering Som investering reknast ein

Detaljer

BUDSJETT 2015 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2015 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2015 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2015 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

BUDSJETT 2014 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2014 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2014 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2014 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld anskaffing av gjenstand med ein kostnad over

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

SAK 01/16 REKNESKAP 2015

SAK 01/16 REKNESKAP 2015 SAK 01/16 REKNESKAP 2015 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2015. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

SAK 16/11 REKNESKAP 2010

SAK 16/11 REKNESKAP 2010 SAK 16/11 REKNESKAP 2010 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2010. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

SAK 01/12 REKNESKAP 2011

SAK 01/12 REKNESKAP 2011 SAK 01/12 REKNESKAP 2011 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2011. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

SAK 19/07 REKNESKAP 2006

SAK 19/07 REKNESKAP 2006 SAK 19/07 REKNESKAP 2006 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2006. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Rådmann Odd-Egil Stavn, økonomisjef Erling Glesne, enhetsleder Kolbjørn Ødegård, enhetsleder/rektor Nils Røkkum, overing.

Rådmann Odd-Egil Stavn, økonomisjef Erling Glesne, enhetsleder Kolbjørn Ødegård, enhetsleder/rektor Nils Røkkum, overing. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 06.12.2012 kl. 9:00-12.00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL),

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

SAK 01/14 REKNESKAP 2013

SAK 01/14 REKNESKAP 2013 SAK 01/14 REKNESKAP 2013 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2013. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste

BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Ål kommune BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Hovudoversiktar Detaljbudsjett-drift Oversyn investeringsprosjekt Oversyn saldo på fond Oversyn vedtekne sparetiltak

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer