Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids"

Transkript

1 Beskrivelse Budsjett Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre Fast lønn lærere Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Vikarutg andre Langtids Vikarer for lærere 1221 Vikarutg lærere Korttids 124 Ferievikarer Ubekvemstillegg vikar Ekstrahjelp Engasjement 133 Engasjement lærere 137 Ubekvemstillegg Overtid Overtid lærere 151 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Telefongodtgjørelse. Oppgavepl. Trekkpl Lønn / honorar spesielle oppdrag 183 Folkevalgte møtegodtgjørelse 191 Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontormateriell 115 Undervisningsmateriell Undervisningsmateriell Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Varer for videresalg Forbruksmateriell renhold Telefongodtgjøresle. Ikke oppgaveplikt Møte, konferanse og oppholdsutgifter Kulturell skolesekk / MOT Arbeidstøy Velferdstiltak 1129 Andre tjenester Andre forbruksvarer Post, banktjenester, telefon Posttjenester Banktjenester Telefontjenester 33 Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 1

2 Beskrivelse Budsjett Datakommunikasjon Bredbåndsutg Annonse, reklame, informasjon Annonser Reklame Informasjon Markedsføring Opplæring, kurs Opplæring, kurs Opplæring, kurs opph. ikke oppgpl. fra lønn Kompetanseutvikling 1154 Faglig veiledning 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Transport / drift av egne transportmidler 1171 Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt Skoleskyss 1173 Skyss ekskusjon 1181 Strøm Forsikring / vakttjeneste Forsikring Personforsikring Forsikring bygg, bil og lignende Husleie, leie av lokaler og grunn Husleie Festeavgift / Grunnleie 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Avgifter Gebyrer Lisenser Infordringskostnader 2 12 Kjøp og finans. leasing av driftsmidler Inventar Utstyr Bokkjøp bibliotek Inventar og utstyr ITutstyr Kjøp/leie / leasing av transportmidler Leie / leasing av driftsmidler Vedlikehold og byggtjenester 1232 Vaktmestervedlikehold Velikehold utf. av vedlikeholdsavd Spesielle vedlikeholdsoppgaver Serviceavtaler og reperasjoner Materiell til vedlikehold 1257 Vedlikehold av utstyr Konsulenttjenester Internkjøp Interne overføringer 1291 Internkjøp Interne overføringer Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 2

3 Beskrivelse Budsjett Kjøp av tjenester fra fylkeskom./fylkeskom. Inst Kjøp av tjenester fra kommuner / kommunale institu Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Mva uten komp 147 Overføringer til andre Private Anleggstilskudd 1478 Dekning tap / skader Andre tilskudd Beløp til fordeling Forsinkelsesrenter/gebyr 1551 Avsetning til bundne driftsfond 161 Brukerbetaling m/oppdragsgiver Salg/gebyr varer og tjenester Salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver Salg av mat kantine m/oppdragsgiver 1629 Annet salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver Billettinntekter m/oppdragsgiver Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 1639 Tilfeldig utleie m/oppdragsgiver Tilfeldig utleie Avgiftspliktig salg av varer og tjenester m/oppdrg Avgiftspliktig salgsinntekter m/oppdragsgiver Kinobilletter avgpl Avgiftspliktig salg Kinobilletter avgpl oppdragsg 1659 Andre avg.pl. salgsinntekter m/oppdragsgiver 1691 Fordelte utgifter Refusjoner fra staten m/oppdragsgiver Tilretteleggingstilskudd IA Sysselsettingstilskudd m/oppdragsgiver 179 Statstilskudd andre tiltak 171 Sykelønnsrefusjoner Refusjon fødselspenger 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjoner fra fylkeskommuner m/oppdragsgiver Refusjoner fra kommuner m/oppdragsgiver 177 Refusjon fra andre Refusjoner fra andre Private u/mva m/oppdr.g Refusjon fra andre Private m/mva m/oppdr.g Refusjoner fra andre Privat Refusjon fra andre internt Internsalg Interne overføringer 181 Andre statlige overføringer Flyktningetilskudd m/oppdragsgiver 183 Overføring fra fylkeskommunen 1831 Overføring fra fylkesk. m/prosjekt 1832 Spillemidler til idrettsanlegg 1893 Gaver og innsamlede midler 21 Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 3

4 1 Beskrivelse Budsjett Bruk av bundne driftsfond Dr KFV, administrasjon 111 Fast lønn andre Vikarutgifter 131 Ekstrahjelp 141 Overtid 1512 Telefongodtgjørelse. Oppgavepl. Trekkpl Lønn / honorar spesielle oppdrag 183 Folkevalgte møtegodtgjørelse 191 Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse 192 Gruppeliv / Ulykkesforsikring 199 Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontormateriell 1115 Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Møte, konferanse og oppholdsutgifter Post, banktjenester, telefon 1133 Telefontjenester 114 Annonse, reklame, informasjon Informasjon Opplæring, kurs Opplæring, kurs 1152 Kompetanseutvikling 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m. 117 Transport / drift av egne transportmidler 1171 Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt Forsikring Husleie, leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Infordringskostnader 121 Inventar 1211 Utstyr 125 Inventar og utstyr ITutstyr Leie / leasing av driftsmidler 127 Konsulenttjenester 1291 Internkjøp Interne overføringer 137 Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Overføringer til andre Private 1491 Beløp til fordeling Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 4

5 1 Beskrivelse Budsjett Avsetning til bundne driftsfond 1621 Salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver 1629 Annet salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver 1629 Billettinntekter m/oppdragsgiver 172 Tilretteleggingstilskudd IA 171 Sykelønnsrefusjoner 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjoner fra fylkeskommuner m/oppdragsgiver 1771 Refusjoner fra andre Private u/mva m/oppdr.g Overføring fra fylkesk. m/prosjekt 1951 Bruk av bundne driftsfond Dr Kulturskolen 111 Fast lønn andre Fast lønn lærere 121 Vikarutgifter 127 Ubekvemstillegg vikar 131 Ekstrahjelp 137 Ubekvemstillegg 151 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 1512 Telefongodtgjørelse. Oppgavepl. Trekkpl Lønn / honorar spesielle oppdrag 191 Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontormateriell 115 Undervisningsmateriell Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Varer for videresalg Møte, konferanse og oppholdsutgifter 1129 Andre tjenester 113 Post, banktjenester, telefon 1133 Telefontjenester 114 Annonse, reklame, informasjon Annonser Informasjon 115 Opplæring, kurs Opplæring, kurs Opplæring, kurs opph. ikke oppgpl. fra lønn Kompetanseutvikling 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Transport / drift av egne transportmidler Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 5

6 2 Beskrivelse Budsjett Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt Forsikring 119 Husleie, leie av lokaler og grunn Husleie 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Avgifter Gebyrer 12 Kjøp og finans. leasing av driftsmidler Inventar 1211 Utstyr Inventar og utstyr 127 ITutstyr 1233 Velikehold utf. av vedlikeholdsavd. 124 Serviceavtaler og reperasjoner Vedlikehold av utstyr Konsulenttjenester 129 Internkjøp Interne overføringer 135 Kjøp av tjenester fra kommuner / kommunale institu Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Mva uten komp 147 Overføringer til andre Private 1478 Dekning tap / skader 1491 Beløp til fordeling 159 Forsinkelsesrenter/gebyr 1551 Avsetning til bundne driftsfond 161 Brukerbetaling m/oppdragsgiver Salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver 1629 Billettinntekter m/oppdragsgiver Avgiftspliktig salgsinntekter m/oppdragsgiver 1691 Fordelte utgifter 1725 Sysselsettingstilskudd m/oppdragsgiver 179 Statstilskudd andre tiltak 171 Sykelønnsrefusjoner Refusjon fødselspenger 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjoner fra fylkeskommuner m/oppdragsgiver 175 Refusjoner fra kommuner m/oppdragsgiver 177 Refusjon fra andre Refusjoner fra andre Private u/mva m/oppdr.g Refusjoner fra andre Privat Refusjon fra andre internt 1791 Internsalg Interne overføringer 1831 Overføring fra fylkesk. m/prosjekt 1951 Bruk av bundne driftsfond Dr Kulturskolen salg og tjenester 111 Fast lønn andre 443 Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 6

7 23 Beskrivelse Budsjett Fast lønn lærere 121 Vikarutgifter 191 Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse Gruppeliv / Ulykkesforsikring 199 Arbeidsgiveravgift Matvarer Matvarer Frukt og grønt 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp 1491 Beløp til fordeling 171 Sykelønnsrefusjoner 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 1771 Refusjoner fra andre Private u/mva m/oppdr.g Voksenopplæring 112 Fast lønn lærere Vikarutgifter 122 Vikarer for lærere 1221 Vikarutg lærere Korttids 131 Ekstrahjelp 1512 Telefongodtgjørelse. Oppgavepl. Trekkpl. 191 Pensjonsinnskudd KLP 1911 Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse Gruppeliv / Ulykkesforsikring 199 Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Telefongodtgjøresle. Ikke oppgaveplikt Møte, konferanse og oppholdsutgifter 113 Post, banktjenester, telefon 1133 Telefontjenester Opplæring, kurs Opplæring, kurs 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt 1172 Skoleskyss Forsikring 119 Husleie, leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. 121 Inventar Inventar og utstyr Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 7

8 1 Beskrivelse Budsjett ITutstyr Internkjøp Interne overføringer 135 Kjøp av tjenester fra kommuner / kommunale institu Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Mva uten komp 1491 Beløp til fordeling 171 Sykelønnsrefusjoner 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjoner fra andre Private u/mva m/oppdr.g Voksenopplæring flyktninger 111 Fast lønn andre Fast lønn lærere Vikarutgifter 122 Vikarer for lærere 1221 Vikarutg lærere Korttids 127 Ubekvemstillegg vikar 131 Ekstrahjelp 132 Engasjement 133 Engasjement lærere 137 Ubekvemstillegg 142 Overtid lærere 154 Lønn / honorar spesielle oppdrag 191 Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse Gruppeliv / Ulykkesforsikring 199 Arbeidsgiveravgift Kontormateriell 115 Undervisningsmateriell 1151 Undervisningsmateriell Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Telefongodtgjøresle. Ikke oppgaveplikt Møte, konferanse og oppholdsutgifter 113 Post, banktjenester, telefon 1133 Telefontjenester Bredbåndsutg 115 Opplæring, kurs Opplæring, kurs 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt 119 Husleie, leie av lokaler og grunn 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. 31 Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 8

9 149 Beskrivelse Budsjett Lisenser 121 Inventar ITutstyr Leie / leasing av driftsmidler 124 Serviceavtaler og reperasjoner 125 Materiell til vedlikehold 1291 Internkjøp Interne overføringer 135 Kjøp av tjenester fra kommuner / kommunale institu Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Mva uten komp 1491 Beløp til fordeling 171 Refusjoner fra staten m/oppdragsgiver Sykelønnsrefusjoner Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjoner fra andre Private u/mva m/oppdr.g Flyktningetilskudd m/oppdragsgiver 1951 Bruk av bundne driftsfond Dr Bibliotek 111 Fast lønn andre Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids 127 Ubekvemstillegg vikar Ubekvemstillegg 151 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Lønn / honorar spesielle oppdrag 191 Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse 192 Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Andre tjenester Post, banktjenester, telefon Posttjenester Telefontjenester 114 Annonse, reklame, informasjon 115 Opplæring, kurs Opplæring, kurs 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt Husleie, leie av lokaler og grunn Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 9

10 886 Beskrivelse Budsjett Husleie 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Infordringskostnader 2 12 Kjøp og finans. leasing av driftsmidler Inventar 122 Bokkjøp bibliotek ITutstyr Vedlikehold og byggtjenester 124 Serviceavtaler og reperasjoner Kjøp av tjenester fra fylkeskom./fylkeskom. Inst Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Dekning tap / skader Beløp til fordeling 1621 Salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver Fordelte utgifter Sysselsettingstilskudd m/oppdragsgiver 171 Sykelønnsrefusjoner Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjoner fra fylkeskommuner m/oppdragsgiver Refusjoner fra andre Private u/mva m/oppdr.g Refusjon fra andre Private m/mva m/oppdr.g Internsalg Interne overføringer 3316 Skårvold 131 Ekstrahjelp 137 Ubekvemstillegg 183 Folkevalgte møtegodtgjørelse 191 Pensjonsinnskudd KLP 192 Gruppeliv / Ulykkesforsikring 199 Arbeidsgiveravgift 1115 Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Andre tjenester Post, banktjenester, telefon Telefontjenester 1134 Datakommunikasjon 115 Opplæring, kurs 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m. 117 Transport / drift av egne transportmidler 1171 Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt 1181 Strøm Forsikring / vakttjeneste Forsikring 5 Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 1

11 5 8 Beskrivelse Budsjett Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Avgifter Vaktmestervedlikehold Serviceavtaler og reperasjoner 127 Konsulenttjenester 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Mva uten komp 147 Overføringer til andre Private 1629 Billettinntekter m/oppdragsgiver 1639 Tilfeldig utleie m/oppdragsgiver Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Andre statlige overføringer 1951 Bruk av bundne driftsfond Dr Andre Kulturverntiltak 154 Lønn / honorar spesielle oppdrag 191 Pensjonsinnskudd KLP 199 Arbeidsgiveravgift 1115 Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Møte, konferanse og oppholdsutgifter 114 Annonse, reklame, informasjon 115 Opplæring, kurs 1152 Kompetanseutvikling 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt 1173 Skyss ekskusjon Forsikring Husleie, leie av lokaler og grunn 1191 Husleie 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Avgifter 127 Konsulenttjenester 137 Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Mva uten komp 147 Overføringer til andre Private Tilfeldig utleie 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjoner fra kommuner m/oppdragsgiver 177 Refusjon fra andre. 181 Andre statlige overføringer 1951 Bruk av bundne driftsfond Dr. 5 Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 11

12 Beskrivelse Budsjett Kulturarrangement 1115 Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester 1125 Velferdstiltak 1129 Andre tjenester 114 Annonse, reklame, informasjon 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt Avgifter 1211 Utstyr 137 Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp 1629 Billettinntekter m/oppdragsgiver 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 1771 Refusjoner fra andre Private u/mva m/oppdr.g Kulturmidler 147 Overføringer til andre Private Idrett/friluft 111 Fast lønn andre 191 Pensjonsinnskudd KLP 199 Arbeidsgiveravgift 1115 Matvarer Matvarer Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester 1291 Internkjøp Interne overføringer 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp 147 Overføringer til andre Private Salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 183 Overføring fra fylkeskommunen 1951 Bruk av bundne driftsfond Dr Spillemidler 147 Overføringer til andre Private Anleggstilskudd 181 Andre statlige overføringer Spillemidler til idrettsanlegg Barn og unge 111 Fast lønn andre Ekstrahjelp Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 12

13 323 Beskrivelse Budsjett Ubekvemstillegg 141 Overtid 154 Lønn / honorar spesielle oppdrag 191 Pensjonsinnskudd KLP 1911 Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse Gruppeliv / Ulykkesforsikring 199 Arbeidsgiveravgift Kontormateriell 1115 Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Varer for videresalg Møte, konferanse og oppholdsutgifter Kulturell skolesekk / MOT Andre tjenester Andre forbruksvarer Post, banktjenester, telefon 114 Annonse, reklame, informasjon 1141 Annonser 115 Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt 1173 Skyss ekskusjon Forsikring 1191 Husleie Leie / leasing av driftsmidler 127 Konsulenttjenester 137 Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Mva uten komp 147 Overføringer til andre Private 1491 Beløp til fordeling Billettinntekter m/oppdragsgiver Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjoner fra kommuner m/oppdragsgiver 1791 Internsalg Interne overføringer 1951 Bruk av bundne driftsfond Dr Produksjon/utgivelser 1115 Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester 1129 Andre tjenester Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 13

14 Beskrivelse Budsjett Posttjenester 1141 Annonser 1211 Utstyr 137 Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Mva uten komp 1621 Salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver 1629 Annet salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver 179 Statstilskudd andre tiltak 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 183 Overføring fra fylkeskommunen Fritidstiltak psykisk utv.hemmede 131 Ekstrahjelp 137 Ubekvemstillegg 141 Overtid 154 Lønn / honorar spesielle oppdrag 191 Pensjonsinnskudd KLP 192 Gruppeliv / Ulykkesforsikring 199 Arbeidsgiveravgift 1115 Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Varer for videresalg 113 Post, banktjenester, telefon 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Husleie, leie av lokaler og grunn 1191 Husleie Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. 12 Kjøp og finans. leasing av driftsmidler 1211 Utstyr Konsulenttjenester 135 Kjøp av tjenester fra kommuner / kommunale institu 137 Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Mva uten komp 1629 Annet salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver 1629 Billettinntekter m/oppdragsgiver Avgiftspliktig salgsinntekter m/oppdragsgiver Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Andre kulturtiltak 1115 Matvarer Matvarer Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester 5 Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 14

15 41 Beskrivelse Budsjett Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Overføringer til andre Private Andre tilskudd Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Kulturhuset, admistrasjon 111 Fast lønn andre Vikarutgifter 127 Ubekvemstillegg vikar 131 Ekstrahjelp 137 Ubekvemstillegg 141 Overtid 191 Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv / Ulykkesforsikring 199 Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell 1115 Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester 1121 Varer for videresalg Møte, konferanse og oppholdsutgifter Velferdstiltak 1129 Andre tjenester 113 Post, banktjenester, telefon 1131 Posttjenester 1132 Banktjenester 1133 Telefontjenester Annonse, reklame, informasjon 1141 Annonser Reklame Informasjon Markedsføring 115 Opplæring, kurs Opplæring, kurs 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m. 117 Transport / drift av egne transportmidler 1171 Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Avgifter Gebyrer Lisenser Kjøp og finans. leasing av driftsmidler 121 Inventar 1211 Utstyr Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 15

16 1 Beskrivelse Budsjett ITutstyr 127 Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Overføringer til andre Private 1479 Andre tilskudd 1491 Beløp til fordeling 161 Brukerbetaling m/oppdragsgiver 1621 Salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver 1629 Billettinntekter m/oppdragsgiver 163 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Gaver og innsamlede midler Kulturhuset kino 111 Fast lønn andre 117 Ubekvemstillegg Vikarutgifter 127 Ubekvemstillegg vikar 131 Ekstrahjelp Ubekvemstillegg Overtid Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse 199 Arbeidsgiveravgift Matvarer Matvarer Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Varer for videresalg Post, banktjenester, telefon 114 Annonse, reklame, informasjon Annonser Reklame 1145 Markedsføring Opplæring, kurs 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Avgifter Gebyrer Lisenser Inventar 1211 Utstyr 127 Konsulenttjenester 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 16

17 91 Beskrivelse Budsjett Billettinntekter m/oppdragsgiver Tilfeldig utleie m/oppdragsgiver Kinobilletter avgpl Kinobilletter avgpl oppdragsg 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Kulturhuset kiosk 11 Kontormateriell Bevertning 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Varer for videresalg Forbruksmateriell renhold 113 Post, banktjenester, telefon 1131 Posttjenester 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Avgifter Gebyrer 121 Inventar 122 Leie / leasing av driftsmidler Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Brukerbetaling m/oppdragsgiver 162 Salg/gebyr varer og tjenester Annet salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver Avgiftspliktig salg Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Offisielle arrangement 111 Fast lønn andre 191 Pensjonsinnskudd KLP 199 Arbeidsgiveravgift 1115 Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester 1121 Varer for videresalg 114 Annonse, reklame, informasjon 127 ITutstyr 137 Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp 1629 Billettinntekter m/oppdragsgiver 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Kultursal 131 Ekstrahjelp Ubekvemstillegg Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 17

18 2 3 Beskrivelse Budsjett Lønn / honorar spesielle oppdrag 191 Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Varer for videresalg 1129 Andre tjenester Annonser Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Lisenser Inventar 122 Leie / leasing av driftsmidler Konsulenttjenester Internkjøp Interne overføringer 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Overføringer til andre Private Salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver Annet salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver Billettinntekter m/oppdragsgiver Tilfeldig utleie m/oppdragsgiver Tilfeldig utleie Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Utleie 127 Konsulenttjenester Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver Billettinntekter m/oppdragsgiver 1639 Tilfeldig utleie m/oppdragsgiver Andre avg.pl. salgsinntekter m/oppdragsgiver 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Kulturhuset Galleri 121 Kjøp/leie / leasing av transportmidler Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 5527 Frivillighetssentralen 147 Overføringer til andre Private Lysgården 111 Fast lønn andre Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 18

19 Beskrivelse Budsjett Faste tillegg 121 Vikarutgifter 1211 Vikarutg andre Korttids Vikarutg andre Langtids Ferievikarer Engasjement 151 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Telefongodtgjørelse. Oppgavepl. Trekkpl. 191 Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse 192 Gruppeliv / Ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Matvarer Bevertning Frukt og grønt 112 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Forbruksmateriell renhold Telefongodtgjøresle. Ikke oppgaveplikt Møte, konferanse og oppholdsutgifter 1124 Arbeidstøy Andre forbruksvarer Banktjenester Telefontjenester Bredbåndsutg Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Opplæring, kurs 1154 Faglig veiledning 116 Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett, bil m. 117 Transport / drift av egne transportmidler 1171 Transport / drift av egne transportmidler Reiseutg. tog,buss,fly etc. ikke oppg.plikt Strøm Personforsikring Forsikring bygg, bil og lignende Husleie, leie av lokaler og grunn 1191 Husleie Festeavgift / Grunnleie 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Gebyrer Lisenser 12 Kjøp og finans. leasing av driftsmidler Inventar Utstyr 125 Inventar og utstyr 127 ITutstyr 121 Kjøp/leie / leasing av transportmidler 8 Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 19

20 Beskrivelse Budsjett Leie / leasing av driftsmidler 1239 Spesielle vedlikeholdsoppgaver Serviceavtaler og reperasjoner 137 Kjøp av tjenester fra andre./driftsavtaler med pri 1429 Merverdiavgift som gir rett til MVAKomp Mva uten komp 1478 Dekning tap / skader 1491 Beløp til fordeling 159 Forsinkelsesrenter/gebyr 1551 Avsetning til bundne driftsfond 161 Brukerbetaling m/oppdragsgiver Salg av mat kantine m/oppdragsgiver 1629 Annet salg/gebyr uten avgift m/oppdragsgiver Avgiftspliktig salg av varer og tjenester m/oppdrg Avgiftspliktig salgsinntekter m/oppdragsgiver Tilretteleggingstilskudd IA Sysselsettingstilskudd m/oppdragsgiver 171 Sykelønnsrefusjoner Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjoner fra andre Private u/mva m/oppdr.g Refusjon fra andre internt Internsalg Interne overføringer 1893 Gaver og innsamlede midler Rapportmal: Nto utg sum (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1 kr) 7. mars 213 kl 16.5 Side 2

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Detaljbudsjett 2010 MIDTRE I WUPAL KOMMUME. Midtre Gauldal sykehjem Hjemmetjenesten Enhet for funksjonshemmede NAV Helse og familie

Detaljbudsjett 2010 MIDTRE I WUPAL KOMMUME. Midtre Gauldal sykehjem Hjemmetjenesten Enhet for funksjonshemmede NAV Helse og familie Detaljbudsjett 2010 Midtre Gauldal sykehjem Hjemmetjenesten Enhet for funksjonshemmede NAV Helse og familie Utvalg for helse og omsorg 8/2-2010 MIDTRE I WUPAL KOMMUME Enhet: 410 Midtre Gauldal sykehjem

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Ibestad rapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 29. januar kl 16.26 Side Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Del 2 Detaljbudsjett. Årsbudsjett. Økonomiplan. Rådmannens forslag. Ibestad kommune

Del 2 Detaljbudsjett. Årsbudsjett. Økonomiplan. Rådmannens forslag. Ibestad kommune Del 2 Detaljbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan 2010 2012 Rådmannens forslag Ibestad kommune Ibestad rapport: Ibestad Rådmann 100 Politisk virksomhet 1.080 ORDFØRER GODTGJØRELSE 499 569 506 154 556 770 1.081

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 1 Økonomisk oversikt investering 2 Regnskapsskjema

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Foreløpig rapport pr avdeling

Foreløpig rapport pr avdeling Avdeling: 1000 Felles 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0 2.750,00 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0 2.210,40 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0 580,30 31201 Gaver,

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2 Bø kommune Regnskap 2016 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet...... 3 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet, fordelt på E tat...... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet......

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer