Rekneskapsutskrift pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014"

Transkript

1 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1

2 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: FOLKEVALDE ORGAN GODTGJERSLE ORDFØRAR ANDRE FASTE GODTGJERSLER MØTEGODTGJERSLE TAPT ARBEIDSINNTEKT PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT SERVERING OG REPRESENTASJON UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL TELEFON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG SKYSS PERSONFORSIKRINGAR FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: FOLKEVALDE ORGAN Teneste: STØNAD POLITISKE PARTI OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter Sum teneste: STØNAD POLITISKE PARTI Teneste: REVISJON OG KONTROLLUTVAL ANDRE FASTE GODTGJERSLER MØTEGODTGJERSLE TAPT ARBEIDSINNTEKT ARBEIDSGJEVARAVGIFT FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR KONSULENTTENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE KJØP AV INTERKOMMUNALE TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN

3 Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: REVISJON OG KONTROLLUTVAL Teneste: ELDRERÅD MØTEGODTGJERSLE ARBEIDSGJEVARAVGIFT FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT SERVERING OG REPRESENTASJON UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE Sum utgifter Sum teneste: ELDRERÅD Teneste: YMSE FELLESTILTAK SERVERING OG REPRESENTASJON MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR Sum utgifter Sum teneste: YMSE FELLESTILTAK Sum ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN

4 Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: ADMINISTRATIV LEIING LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER FORBRUKSMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL SERVERING OG REPRESENTASJON REINGJERINGSMATERIELL UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON STILLINGSANNONSAR KOMMUNAL INFORMASJON KUNNGJERINGAR REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG FASTE GODTGJERSLER TRANSPORTMATERIELL INKL. ÅRSAVG FORSIKRING TRANSPORTMATRIELL SKYSS DRIVSTOFF PERSONFORSIKRINGAR FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAR OG ÅRSGEBYR GEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER INNBU KJØP/LEIGDE TRANSPORTMIDDEL LEIGE DRIFTSMIDLAR (IKKJE TRANSPORTMIDLAR) SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR KONSULENTTENESTER JURIDISK HJELP BEDRIFTSHELSETENESTE KJØP AV KOMMUNALE TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE TAP OG NEDSKRIVINGAR Sum utgifter AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER FORDELTE UTGIFTER REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJON FRÅ KOMMUNAR

5 17701 REFUSJONAR FRÅ ANDRE INTERNE OVERFØRINGAR Sum inntekter Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING Teneste: SERVICEKONTORET LØNER FASTE STILLINGAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG ANNA FORBRUKSMATERIELL PERSONFORSIKRINGAR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR Sum inntekter Sum teneste: SERVICEKONTORET Teneste: FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNNGEN FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL Sum utgifter Sum teneste: FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNNGEN Teneste: BALESTRAND RÅDHUS ANDRE VIKARUTGIFTER PENSJONSPREMIE KLP EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG ENERGIUTGIFTER HUSLEIGE TIL EKSTERNE REINHALD, KJØPTE TENESTER KONSULENTTENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN MORARENTER Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: BALESTRAND RÅDHUS Teneste: FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE OG SOSIAL LØNER FASTE STILLINGAR ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE

6 10904 EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG SERVERING OG REPRESENTASJON ANNA FORBRUKSMATERIELL KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE OG SOSIAL Teneste: KYRKJELEG ADMINISTRASJON FORDELTE INTERNE KOSTNADER OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter Sum teneste: KYRKJELEG ADMINISTRASJON Teneste: ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter Sum teneste: ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER

7 Ansvar: 122 NÆRINGSKONTORET Teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE LØNER FASTE STILLINGAR ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT SERVERING OG REPRESENTASJON UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL PORTO TELEFON KOMMUNAL INFORMASJON KUNNGJERINGAR REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG SKYSS PERSONFORSIKRINGAR GEBYR KONSULENTTENESTER KJØP AV STATLEGE TENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE TILSKOT BALESTRAND REISELIV AVSETT KRAFTFOND AVSETT BUNDNE FOND Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR RENTEINNTEKTER PÅ UTLÅN MOTTEKNE AVDRAG PÅ LÅN BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE Sum ansvar: 122 NÆRINGSKONTORET

8 Ansvar: 190 TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR Teneste: ANDRE LØYVINGAR LÆRLINGAR AVSETTE TILLEGGSLØYVINGAR Sum utgifter Sum teneste: ANDRE LØYVINGAR Sum ansvar: 190 TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR

9 Ansvar: 200 OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET Teneste: ADMINISTRATIV LEIING LØNER FASTE STILLINGAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER FORBRUKSMATERIELL SERVERING OG REPRESENTASJON VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL TELEFON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER SKYSS PERSONFORSIKRINGAR MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAR OG ÅRSGEBYR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN MORARENTER Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING Teneste: GRUNNSKULE TELEFON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG SKYSS MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL KOMMUNAR AVSETT BUNDNE FOND Sum utgifter STATLEGE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: GRUNNSKULE Teneste: VAKSENOPPLÆRING OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD

10 13501 KJØP AV KOMMUNALE TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter STATLEGE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: VAKSENOPPLÆRING Teneste: TENESTER UTANFOR ORDINÆRT KOMMUNALT TENESTEOMRÅDE OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD Sum utgifter Sum teneste: TENESTER UTANFOR ORDINÆRT KOMMUNALT TENESTEOMRÅDE Teneste: KRINGSJÅ LEIRSKULE LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK EKSTRA AVSETT PENSJON STP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG PERSONFORSIKRINGAR Sum utgifter AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER Sum inntekter Sum teneste: KRINGSJÅ LEIRSKULE Sum ansvar: 200 OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET

11 Ansvar: 210 SAGATUN SKULE Teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING MATVARER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP RENTEINNTEKTER Sum inntekter Sum teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING Teneste: GRUNNSKULE LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER OPPLÆRINGSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK EKSTRA AVSETT PENSJON KLP EKSTRA AVSETT PENSJON STP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL SKULEBIBLIOTEK LÆREMIDDEL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER SERVERING OG REPRESENTASJON VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG FASTE GODTGJERSLER SKYSS PERSONFORSIKRINGAR HUSLEIGE TIL EKSTERNE MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAR OG ÅRSGEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI INNBU LEIGE DRIFTSMIDLAR (IKKJE TRANSPORTMIDLAR)

12 12401 SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR FORDELTE INTERNE KOSTNADER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE AVSETT BUNDNE FOND Sum utgifter STATLEGE REFUSJONAR REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR REFUSJONAR FRÅ ANDRE BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: GRUNNSKULE Teneste: SKULEFRITIDSTILBOD LØNER FASTE STILLINGAR SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER OPPLÆRINGSVIKAR EKSTRAHJELP PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO TELEFON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING PERSONFORSIKRINGAR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN TAP OG NEDSKRIVINGAR Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: SKULEFRITIDSTILBOD Teneste: SKULESKYSS SKYSS MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP

13 Sum inntekter Sum teneste: SKULESKYSS Teneste: KUNSTFORMIDLING ANNA FORBRUKSMATERIELL Sum utgifter Sum teneste: KUNSTFORMIDLING Sum ansvar: 210 SAGATUN SKULE

14 Ansvar: 211 FJORDTUN OPPVEKSTSENTER Teneste: BARNEHAGAR LØNER FASTE STILLINGAR SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER EKSTRAHJELP PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK EKSTRA AVSETT PENSJON KLP EKSTRA AVSETT PENSJON STP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL SKULEBIBLIOTEK VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL TELEFON KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR INNBU MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR EIGENBETALING DAGOPPHALD REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: BARNEHAGAR Teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING MATVARER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING Teneste: GRUNNSKULE LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER EKSTRAHJELP PENSJONSPREMIE KLP

15 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK EKSTRA AVSETT PENSJON KLP EKSTRA AVSETT PENSJON STP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER FORBRUKSMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL SKULEBIBLIOTEK LÆREMIDDEL MATVARER VELFERD ANNA FORBRUKSMATERIELL TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON KOMMUNAL INFORMASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER SKYSS PERSONFORSIKRINGAR MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAR OG ÅRSGEBYR GEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI REISKAPAR, VERKTY INNBU LEIGE DRIFTSMIDLAR (IKKJE TRANSPORTMIDLAR) SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE MORARENTER Sum utgifter REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: GRUNNSKULE Teneste: SKULEFRITIDSTILBOD LØNER FASTE STILLINGAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG UNDERVISNINGSMATERIELL PERSONFORSIKRINGAR Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR

16 17101 REFUSJON SJUKELØN Sum inntekter Sum teneste: SKULEFRITIDSTILBOD Teneste: SKULESKYSS SKYSS MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: SKULESKYSS Sum ansvar: 211 FJORDTUN OPPVEKSTSENTER

17 Ansvar: 212 NESSE OPPVEKSTSENTER Teneste: BARNEHAGAR LØNER FASTE STILLINGAR SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER OPPLÆRINGSVIKAR EKSTRAHJELP PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL LÆREMIDDEL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER TEKSTILAR UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER SKYSS PERSONFORSIKRINGAR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER BØKER, KUNST INNBU MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: BARNEHAGAR Teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING MATVARER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING Teneste: GRUNNSKULE LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKAR

18 10203 ANDRE VIKARUTGIFTER OPPLÆRINGSVIKAR ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK EKSTRA AVSETT PENSJON KLP EKSTRA AVSETT PENSJON STP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER FORBRUKSMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL SKULEBIBLIOTEK LÆREMIDDEL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER SERVERING OG REPRESENTASJON VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER HONORAR OPPGÅVEPL SKYSS PERSONFORSIKRINGAR MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAR OG ÅRSGEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI INNBU LEIGE DRIFTSMIDLAR (IKKJE TRANSPORTMIDLAR) VEDLIKEHALD UTSTYR MATERIALKOSTNADER, UTSTYR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR REFUSJON SJUKELØN TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: GRUNNSKULE Teneste: SKULEFRITIDSTILBOD LØNER FASTE STILLINGAR SJUKEVIKAR

19 10901 PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG UNDERVISNINGSMATERIELL PERSONFORSIKRINGAR Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR REFUSJON SJUKELØN Sum inntekter Sum teneste: SKULEFRITIDSTILBOD Teneste: SKULESKYSS SKYSS MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: SKULESKYSS Teneste: KUNSTFORMIDLING VELFERD OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE SKYSS Sum utgifter Sum teneste: KUNSTFORMIDLING Sum ansvar: 212 NESSE OPPVEKSTSENTER

20 Ansvar: 220 SAGATUN BARNEHAGE Teneste: BARNEHAGAR LØNER FASTE STILLINGAR SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER EKSTRAHJELP LÆRLINGAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL SERVERING OG REPRESENTASJON TEKSTILAR VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL PORTO OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER SKYSS PERSONFORSIKRINGAR LISENSAR OG ÅRSGEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI INNBU KJØP/LEIGDE TRANSPORTMIDDEL VEDLIKEHALD UTSTYR SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR KONSULENTTENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN AVSETT BUNDNE FOND Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR EIGENBETALING DAGOPPHALD STATLEGE REFUSJONAR REFUSJON SJUKELØN TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJONAR FRÅ ANDRE BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: BARNEHAGAR Teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING MATVARER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter

21 16001 EIGENBETALING BRUKARAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING Teneste: STYRKA BARNEHAGETILBOD LØNER FASTE STILLINGAR SJUKEVIKAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR Sum utgifter STATLEGE REFUSJONAR REFUSJON SJUKELØN Sum inntekter Sum teneste: STYRKA BARNEHAGETILBOD Sum ansvar: 220 SAGATUN BARNEHAGE

22 Ansvar: 230 PPT-KONTORET Teneste: PPT - GRUNNSKULE LØNER FASTE STILLINGAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT LÆREMIDDEL UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL PORTO OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER KJØP AV KOMMUNALE TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: PPT - GRUNNSKULE Sum ansvar: 230 PPT-KONTORET

23 Ansvar: 250 KULTURSKULEN Teneste: KULTURSKULE LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG EKSTRAHJELP PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL LÆREMIDDEL MATVARER SERVERING OG REPRESENTASJON VELFERD ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON KUNNGJERINGAR REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER SKYSS ENERGIUTGIFTER PERSONFORSIKRINGAR FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL HUSLEIGE TIL EKSTERNE MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAR OG ÅRSGEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER VEDLIKEHALD UTSTYR REINHALD, KJØPTE TENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE TAP OG NEDSKRIVINGAR Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJON FRÅ KOMMUNAR REFUSJONAR FRÅ ANDRE Sum inntekter Sum teneste: KULTURSKULE Sum ansvar: 250 KULTURSKULEN

24 Ansvar: 260 BIBLIOTEKET Teneste: BIBLIOTEK LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG ANDRE VIKARUTGIFTER PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE PERSONFORSIKRINGAR HUSLEIGE TIL EKSTERNE MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAR OG ÅRSGEBYR GEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER BØKER, KUNST INNBU MATERIALKOSTNADER, UTSTYR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: BIBLIOTEK Sum ansvar: 260 BIBLIOTEKET

25 Ansvar: 262 KULTUR Teneste: UNGDOMSRÅD SERVERING OG REPRESENTASJON VELFERD DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD SKYSS MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: UNGDOMSRÅD Teneste: AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG ANDRE VIKARUTGIFTER OVERTID PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG MATVARER UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL MATERIALKOSTNADER, UTSTYR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR AVGIFTSFRITT SAL AV VARER KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE Teneste: KINO OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter Sum teneste: KINO Teneste: MUSEER - BYGDEBOK BØKER, KUNST OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter Sum teneste: MUSEER - BYGDEBOK Teneste: KUNSTFORMIDLING 25

26 14701 OVERFØRING TIL ANDRE TILSKOT BALEJAZZ Sum utgifter Sum teneste: KUNSTFORMIDLING Teneste: IDRETT OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter Sum teneste: IDRETT Teneste: ANDRE KULTURAKTIVITETAR REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD ENERGIUTGIFTER HUSLEIGE TIL EKSTERNE REINHALD, KJØPTE TENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE TILSKOT BALEJAZZ Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: ANDRE KULTURAKTIVITETAR Sum ansvar: 262 KULTUR

27 Ansvar: 270 LEGE Teneste: LEGETENESTE LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER OVERTID PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER FORBRUKSMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINAR SERVERING OG REPRESENTASJON TEKSTILAR UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL BETALINGSFORMIDLING PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING FASTE GODTGJERSLER FORSIKRING TRANSPORTMATRIELL DRIVSTOFF PERSONFORSIKRINGAR FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL ALARMSYSTEM OG VEKTING HUSLEIGE TIL EKSTERNE LISENSAR OG ÅRSGEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER INNBU MEDISINSK UTSTYR VEDLIKEHALD UTSTYR SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR KONSULENTTENESTER BEDRIFTSHELSETENESTE KJØP AV FYLKESKOMMUNALE TENESTER DRIFTSTILSKOT OPPGÅVEPL KJØP AV INTERKOMMUNALE TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR AVGIFTSFRITT SAL AV VARER AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER STATLEGE REFUSJONAR REFUSJON SJUKELØN

28 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP INTERNE OVERFØRINGAR Sum inntekter Sum teneste: LEGETENESTE Sum ansvar: 270 LEGE

29 Ansvar: 271 HELSESTASJON Teneste: HELSESTASJON LØNER FASTE STILLINGAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINAR SERVERING OG REPRESENTASJON VELFERD ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON KUNNGJERINGAR OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING FASTE GODTGJERSLER SKYSS PERSONFORSIKRINGAR LISENSAR OG ÅRSGEBYR GEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR KJØP VIKARTENESTER BEDRIFTSHELSETENESTE FORDELTE INTERNE KOSTNADER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN MORARENTER Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: HELSESTASJON Sum ansvar: 271 HELSESTASJON

30 Ansvar: 272 FYSIOTERAPEUT Teneste: FYSIOTERAPI LØNER FASTE STILLINGAR ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER FORBRUKSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL PORTO TELEFON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAR OG ÅRSGEBYR INNBU MEDISINSK UTSTYR VEDLIKEHALD UTSTYR BEDRIFTSHELSETENESTE DRIFTSTILSKOT OPPGÅVEPL MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP INTERNE OVERFØRINGAR Sum inntekter Sum teneste: FYSIOTERAPI Sum ansvar: 272 FYSIOTERAPEUT

31 Ansvar: 275 PLEIE OG OMSORG Teneste: ADMINISTRATIV LEIING LØNER FASTE STILLINGAR ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER FORBRUKSMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL SERVERING OG REPRESENTASJON VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON KOMMUNAL INFORMASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG PERSONFORSIKRINGAR LISENSAR OG ÅRSGEBYR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING Teneste: FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE OG SOSIAL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT TELEFON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD SKYSS KONSULENTTENESTER KJØP AV INTERKOMMUNALE TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE OG SOSIAL Teneste: MEDFINANSIERING SOMATISKE TENESTER OVERFØRING TIL STATEN Sum utgifter Sum teneste: MEDFINANSIERING SOMATISKE TENESTER Sum ansvar: 275 PLEIE OG OMSORG

32 Ansvar: 276 OMSORG Teneste: MATOMBERING SKYSS FORDELTE INTERNE KOSTNADER Sum utgifter AVGIFTSFRITT SAL AV VARER Sum inntekter Sum teneste: MATOMBERING Teneste: PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER OPPLÆRINGSVIKAR AVTALEFESTA TILLEGG VIKARAR EKSTRAHJELP OVERTID LÆRLINGAR FORSKYVD ARBEIDSTID STØTTEKONTAKTAR FASTLØN REINHALD PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK EKSTRA AVSETT PENSJON KLP EKSTRA AVSETT PENSJON STP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER FORBRUKSMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINAR MATVARER ARBEIDSTØY IKKJE OPPGPL TEKSTILAR REINGJERINGSMATERIELL VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE TRANSPORTMATERIELL INKL. ÅRSAVG FORSIKRING TRANSPORTMATRIELL SKYSS DRIVSTOFF PERSONFORSIKRINGAR FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL

33 11953 LISENSAR OG ÅRSGEBYR GEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI INNBU MEDISINSK UTSTYR VEDLIKEHALD UTSTYR SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR KONSULENTTENESTER FORDELTE INTERNE KOSTNADER KJØP AV STATLEGE TENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN MORARENTER Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR EIGENBETALING UTANOM TRYGD EIGENBETALING DAGOPPHALD EIGENBETALING AVLASTNINGSOPPHALD AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER ANNA AVGIFTSPLIKTIG SAL REFUSJON SJUKELØN TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP INTERNE OVERFØRINGAR Sum inntekter Sum teneste: PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON Sum ansvar: 276 OMSORG

34 Ansvar: 277 SPESIALOMSORG PU Teneste: ARBEIDSSENTERET LØNER FASTE STILLINGAR ANDRE VIKARUTGIFTER ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK EKSTRA AVSETT PENSJON KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT EKSTRA AVSETT ARB.AVG UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER SERVERING OG REPRESENTASJON REINGJERINGSMATERIELL VELFERD ANNA FORBRUKSMATERIELL TELEFON FASTE GODTGJERSLER TRANSPORTMATERIELL INKL. ÅRSAVG FORSIKRING TRANSPORTMATRIELL DRIVSTOFF PERSONFORSIKRINGAR KOMMUNALE EIGEDOMSGEBYR MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAR OG ÅRSGEBYR UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI REISKAPAR, VERKTY INNBU VEDLIKEHALDSKOSTNADER MATERIALKOSTNADER, UTSTYR KJØP VIKARTENESTER FORDELTE INTERNE KOSTNADER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter AVGIFTSFRITT SAL AV VARER FORDELTE UTGIFTER REFUSJON SJUKELØN TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJONAR FRÅ ANDRE Sum inntekter Sum teneste: ARBEIDSSENTERET Teneste: PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER OPPLÆRINGSVIKAR AVTALEFESTA TILLEGG VIKARAR EKSTRAHJELP OVERTID

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015 Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Gjeldende fra 1.1.2015 Oppdatert 18.12.2014 1 Innhold Innledning... 3 KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering)... 3 KOSTRA funksjoner/tjenester... 3 KOSTRA arter (typer

Detaljer

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra 1.1.2013 er merket med rødt. Oppdatert 15.01.2013 (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap) Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen...

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester 1:22 Politisk verksemd Funksjon 11 Politiske organ 3 72-62 3 1 3 685-674 111 Kommune- og stortingsval 9 9 6 3 12 Kontroll, tilsyn og revisjon 1 Politisk styring og kontrollorgan 3 35 3 81-62 3 2 3 691-671

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer