Årsbudsjett investering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2014 - investering"

Transkript

1 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:58 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1

2 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: FOLKEVALDE ORGAN KJØP MASKINER KJØP AV TRANSPORTMIDLAR MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter Sum teneste: FOLKEVALDE ORGAN Sum ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: ADMINISTRATIV LEIING DATAPROGRAM KJØP MASKINER MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND Sum utgifter KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT BRUK AV LÅNEMIDLAR BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND BRUK AV DRIFTSFOND INVESTERING OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Ansvar: 200 OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET Teneste: GRUNNSKULE KJØP AV TRANSPORTMIDLAR MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter Sum teneste: GRUNNSKULE Sum ansvar: 200 OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET Ansvar: 210 SAGATUN SKULE Teneste: GRUNNSKULE KJØP AV TRANSPORTMIDLAR MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter Sum teneste: GRUNNSKULE Sum ansvar: 210 SAGATUN SKULE Ansvar: 212 NESSE OPPVEKSTSENTER Teneste: GRUNNSKULE KJØP AV TRANSPORTMIDLAR MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter

3 Sum teneste: GRUNNSKULE Sum ansvar: 212 NESSE OPPVEKSTSENTER Ansvar: 276 OMSORG Teneste: PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter Sum teneste: PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON Sum ansvar: 276 OMSORG Ansvar: 277 SPESIALOMSORG PU Teneste: PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN DATAPROGRAM MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter Sum teneste: PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN Sum ansvar: 277 SPESIALOMSORG PU Teneste: ADMINISTRATIV LEIING KJØP AV TRANSPORTMIDLAR MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Sum prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Prosjekt: 101 BILAR OG MASKINER Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: ADMINISTRATIV LEIING KJØP AV TRANSPORTMIDDEL Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Sum prosjekt: 101 BILAR OG MASKINER Prosjekt: 103 GPS-UTSTYR Teneste: KART OG OPPMÅLING KJØP ANLEGGSMASKINER Sum utgifter

4 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter Sum teneste: KART OG OPPMÅLING Sum prosjekt: 103 GPS-UTSTYR Prosjekt: 199 Fjortun skule - avkøyring Teneste: INVESTERINGAR SKULE BYGG OG ANLEGG, NYBYGG Sum utgifter KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND BRUK AV DRIFTSFOND INVESTERING Sum inntekter Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE Sum prosjekt: 199 Fjortun skule - avkøyring Prosjekt: 201 NESSE SAMBRUKSHUS Teneste: BARNEHAGAR LØN NYBYGG/-ANLEGG Sum utgifter Sum teneste: BARNEHAGAR Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Sum prosjekt: 201 NESSE SAMBRUKSHUS Prosjekt: 207 OPPRUSTNING SKULAR OG BARNEHG Teneste: INVESTERINGAR SKULE BYGG OG ANLEGG, NYBYGG MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Sum prosjekt: 207 OPPRUSTNING SKULAR OG BARNEHG

5 Prosjekt: 213 BYGNINGSMESSIG OPPRUSTNING Teneste: DRIFT AV BARNEHAGE BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: DRIFT AV BARNEHAGE Teneste: IDRETTSANLEGG BYGG OG ANLEGG, NYBYGG MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter Sum teneste: IDRETTSANLEGG Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Ansvar: 350 TEKNISK DRIFT Teneste: IDRETTSANLEGG BYGG OG ANLEGG, NYBYGG MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter Sum teneste: IDRETTSANLEGG Sum ansvar: 350 TEKNISK DRIFT Sum prosjekt: 213 BYGNINGSMESSIG OPPRUSTNING Prosjekt: 217 KOMMUNEPLAN IDRETT, FRILUFTSLIV Teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV BYGG OG ANLEGG, NYBYGG GRUNNKJØP MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter REFUSJONAR FRÅ ANDRE BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV Teneste: IDRETT BYGG OG ANLEGG, NYBYGG MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING KJØP AV AKSJER OG ANDELER Sum utgifter Sum teneste: IDRETT Teneste: IDRETTSANLEGG LØN NYBYGG/-ANLEGG

6 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR Sum inntekter Sum teneste: IDRETTSANLEGG Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Sum prosjekt: 217 KOMMUNEPLAN IDRETT, FRILUFTSLIV Prosjekt: 220 HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST Teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING BYGG OG ANLEGG, NYBYGG Sum utgifter BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum inntekter Sum teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING Sum prosjekt: 220 HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST Prosjekt: 222 SAGATUN SKULE - OPPRUSTNING Teneste: INVESTERINGAR SKULE LØN NYBYGG/-ANLEGG INNBU BYGG OG ANLEGG, NYBYGG BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Sum prosjekt: 222 SAGATUN SKULE - OPPRUSTNING Prosjekt: 226 VASS- OG AVLØPSLEIDNING SENTRUM Teneste: PRODUKSJON AV VATN PROSJEKTERING Sum utgifter Sum teneste: PRODUKSJON AV VATN

7 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Ansvar: 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON Teneste: DISTRIBUSJON AV VATN BYGG OG ANLEGG, NYBYGG Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter Sum teneste: DISTRIBUSJON AV VATN Teneste: AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVATN BYGG OG ANLEGG, NYBYGG Sum utgifter Sum teneste: AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVATN Sum ansvar: 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON Sum prosjekt: 226 VASS- OG AVLØPSLEIDNING SENTRUM Prosjekt: 227 OMBYGGING KOMMUNESTYRESALEN Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: BALESTRAND RÅDHUS INNBU Sum utgifter KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter Sum teneste: BALESTRAND RÅDHUS Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Sum prosjekt: 227 OMBYGGING KOMMUNESTYRESALEN Prosjekt: 228 BEREDSKAP - AGGREGAT MM Teneste: HELSETUNET KJØP MASKINER Sum utgifter KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter Sum teneste: HELSETUNET Sum prosjekt: 228 BEREDSKAP - AGGREGAT MM Prosjekt: 229 SOLAVSKJERMING - SAGATUN SKULE 7

8 Teneste: INVESTERINGAR SKULE BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG Sum utgifter KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE Sum prosjekt: 229 SOLAVSKJERMING - SAGATUN SKULE Prosjekt: 230 TOALETT BYGG A OG C - SAGATUN SKULE Teneste: INVESTERINGAR SKULE BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG Sum utgifter KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE Sum prosjekt: 230 TOALETT BYGG A OG C - SAGATUN SKULE Prosjekt: 231 UTSTYR LEIKEAREAL - SAGATUN SKULE Teneste: INVESTERINGAR SKULE INNBU Sum utgifter KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE Sum prosjekt: 231 UTSTYR LEIKEAREAL - SAGATUN SKULE Prosjekt: 232 BRANNSTASJON Teneste: BRANN OG ULYKKESBEREDSKAP PROSJEKTERING Sum utgifter KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter

9 Sum teneste: BRANN OG ULYKKESBEREDSKAP Sum prosjekt: 232 BRANNSTASJON Prosjekt: 301 OMSORGSBUSTADER- SEJETUNET Teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER BYGG OG ANLEGG, NYBYGG Sum utgifter STATLEGE REFUSJONAR KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT BRUK AV LÅNEMIDLAR OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER Sum prosjekt: 301 OMSORGSBUSTADER- SEJETUNET Prosjekt: 400 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND BRUK AV DRIFTSFOND INVESTERING Sum inntekter Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Sum prosjekt: 400 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD Prosjekt: 402 HOLMAMYRANE Teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE REFUSJONAR FRÅ ANDRE Sum inntekter Sum teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Sum prosjekt: 402 HOLMAMYRANE Prosjekt: 414 SENTRUMSUTVIKLING - STADANALYSE-PROSJEKTERING FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR Sum inntekter Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD

10 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Sum prosjekt: 414 SENTRUMSUTVIKLING - STADANALYSE-PROSJEKTERING Prosjekt: 415 SENTRUMSUTVIKLING, SKULPTUR PARKEN LØN NYBYGG/-ANLEGG BYGG OG ANLEGG, NYBYGG BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter REFUSJONAR FRÅ ANDRE OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Ansvar: 350 TEKNISK DRIFT BYGG OG ANLEGG, NYBYGG MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD Sum ansvar: 350 TEKNISK DRIFT Sum prosjekt: 415 SENTRUMSUTVIKLING, SKULPTUR PARKEN Prosjekt: 416 SENTRUMSUTVIKLING-STEINLEGGING GANGVEGAR PARKEN BYGG OG ANLEGG, NYBYGG Sum utgifter KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Sum prosjekt: 416 SENTRUMSUTVIKLING-STEINLEGGING GANGVEGAR PARKEN Prosjekt: 417 SENTRUMSUTVIKLING-PARKERING GAMLE ESSOEN BYGG OG ANLEGG, NYBYGG

11 Sum utgifter BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum inntekter Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD Sum prosjekt: 417 SENTRUMSUTVIKLING-PARKERING GAMLE ESSOEN Prosjekt: 573 KVAMSØY KYRKJE Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: KYRKJELEG ADMINISTRASJON OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter Sum teneste: KYRKJELEG ADMINISTRASJON Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Sum prosjekt: 573 KVAMSØY KYRKJE Prosjekt: 700 KOMMUNALE VEGAR Teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING KJØP AV BYGG OG ANLEGG Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter Sum teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING Teneste: VEGAR OG GATER BYGG OG ANLEGG, NYBYGG MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLAR BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: VEGAR OG GATER Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Sum prosjekt: 700 KOMMUNALE VEGAR Prosjekt: 713 OMSORGSBUSTADER BALA Teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER 11

12 32301 BYGG OG ANLEGG, NYBYGG Sum utgifter STATLEGE REFUSJONAR KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT BRUK AV LÅNEMIDLAR OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER Sum prosjekt: 713 OMSORGSBUSTADER BALA Prosjekt: 714 HITTUNSFJØRA Teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK BYGG OG ANLEGG, NYBYGG Sum utgifter KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT BRUK AV LÅNEMIDLAR OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK LØN NYBYGG/-ANLEGG BYGG OG ANLEGG, NYBYGG BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG PROSJEKTERING MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD Teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV GRUNNKJØP Sum utgifter Sum teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Ansvar: 350 TEKNISK DRIFT BYGG OG ANLEGG, NYBYGG MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD Teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV BYGG OG ANLEGG, NYBYGG

13 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING Sum utgifter Sum teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV Sum ansvar: 350 TEKNISK DRIFT Sum prosjekt: 714 HITTUNSFJØRA Prosjekt: 715 GEOVEKSTPROSJEKT - HØGDEDATA Teneste: KART OG OPPMÅLING BYGG OG ANLEGG, NYBYGG Sum utgifter OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: KART OG OPPMÅLING Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Sum prosjekt: 715 GEOVEKSTPROSJEKT - HØGDEDATA Prosjekt: 717 GRUNNKJØP KLOKKARGARDEN Teneste: HELSETUNET GRUNNKJØP Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter Sum teneste: HELSETUNET Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET Sum prosjekt: 717 GRUNNKJØP KLOKKARGARDEN Prosjekt: 718 KJØP AREAL HOLMAMYRANE Teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK GRUNNKJØP Sum utgifter BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum inntekter Sum teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK Sum prosjekt: 718 KJØP AREAL HOLMAMYRANE Prosjekt: 719 KJØP AREAL LUNDE PRESEGARD 13

14 Teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK GRUNNKJØP Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLAR Sum inntekter Sum teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK Sum prosjekt: 719 KJØP AREAL LUNDE PRESEGARD Prosjekt: 800 ANDRE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR Ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Teneste: YMSE FELLESTILTAK KJØP AV AKSJER OG ANDELER Sum utgifter OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: YMSE FELLESTILTAK Teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE GRUNNKJØP UTLÅN KJØP AV AKSJER OG ANDELER AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLAR AVDRAG LÅN BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP Sum inntekter Sum teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE Sum ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Sum prosjekt: 800 ANDRE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR Prosjekt: 801 FORMIDLINGSLÅN Ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Teneste: LÅN, TILSKOT, BUSTØTTE EKSTRAORDINÆRE AVDRAG UTLÅN Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLAR AVDRAG LÅN BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND Sum inntekter Sum teneste: LÅN, TILSKOT, BUSTØTTE

15 Sum ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Sum prosjekt: 801 FORMIDLINGSLÅN T O T A L T

Årsbudsjett 2016 - Investering

Årsbudsjett 2016 - Investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 11:29 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 600.000 437.000

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Vedlegg: Investering 201 8

Vedlegg: Investering 201 8 1 BALESTRAND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 02.01.2018 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:49 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste:

Detaljer

Hovudbok investering per 17.11.2015

Hovudbok investering per 17.11.2015 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 18:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR 31950 DATAPROGRAM 57.180,00 600.000 600.000 32002 KJØP MASKINER 196.105,00 0 0 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING 1 Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 31150 MATVARER OG BEVERTNING 1.041 0 0 0 0

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Investeringsbudsjett 2009øk.pln

Investeringsbudsjett 2009øk.pln Bruker: BS Klokken: 09:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 2043 IKT-SATSING SKULEN Ansvar: 211 HORNINDAL SKULE Teneste: 20210 UNDERVISNING I GRUNNSKULEN 32012 IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE 280.000

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode 2015 1-12 29.05.2015

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode 2015 1-12 29.05.2015 Bruker: LIBR Klokken: 13:18 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9203 Kjøp av aksjer og andeler Funksjon: 110 Kontroll og revisjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 12.000,00

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Rekneskap. Regulert budsjett 2014

Rekneskap. Regulert budsjett 2014 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar 100 Politisk styring 10 Løn og sosiale utgifter 1 161 1 079 1 080 1 037 1 037 1 037 11 Varer og tenester i eigen tenesteproduksjon 244 270 270 259

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/1520-5 Grethe Lassemo,35067109 200 17.02.2014 Kostra tal - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Investeringsprogram 2013 2016

Investeringsprogram 2013 2016 Investeringsprogram 2013 2016 06.12.2012 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2013-2016 Investeringsprogram 06.12.2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2015 KOSTRA-TAL I tabellane under er vist eit utval av KOSTRA-tal for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og gjennomsnitt alle fylkeskommunane utanom Oslo. Tal for åra 2012-2014

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE Bruker: 18SVEFEI Klokken: 15:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 13

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE Bruker: 18SVEFEI Klokken: 15:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 13 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2016 23.02.2017 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 15:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 13 1 Regnskap 2016 Regnskap 2015 EIENDELER Anleggsmidler 488.148.666,77 450.807.176,61 Faste eiendommer

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

-3 842 700-3 499 318-3 394 644 inntekter -3 842 700-3 499 318-3 394 644 Skatt på inntekt og formue -3 842 700-3 499 318-3 394 644

-3 842 700-3 499 318-3 394 644 inntekter -3 842 700-3 499 318-3 394 644 Skatt på inntekt og formue -3 842 700-3 499 318-3 394 644 1801 Skatt på formue og inntekt 8000 Skatt på inntekt og formue 1.187001 Skatt på inntekt og formue 51 923 861 51 550 000 52 370 000 inntekter 51 923 861 51 550 000 52 370 000 Skatt på inntekt og formue

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Detaljbudsjett for investering

Detaljbudsjett for investering Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (i heile 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investeringar i anleggsmidlar 133 082 205 355 295653 199550

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens skisse Tallbudsjett investering Kommunestyrets vedtak (K-sak 98/18) 18.12.2018 Side 1 Grp. Prosjek: H107 RINGEBU BARNEHAGE - EGENEID FIBER 3201 IKT-UTSTYR 160.000 Sum utgifter

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden

Oversyn over økonomiplanperioden - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 201 3 201 6 Arbeidsgrunnlag 23.10.2012 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 09.10.2012 Rekneskap Oppr..

Detaljer

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT NOTAT Til: Rådmenn i deltakerkommunene Fra: Brann- og redningssjef Dato: 20.05.16 BUDSJETTRAMME FOR TBRT IKS I 2017 BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT For 2017 ber brann- og redningssjefen

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial for Balestrand kommune

Tertialrapport 1. tertial for Balestrand kommune Tertialrapport 1. tertial 2013 for Balestrand kommune 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Investeringsrekneskapen 2013 - Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 1000 Naustdal kyrkjegard. Reidskapshus, 2010 39000 Den norske kyrkja 2302 Byggetenester 292 357,60 21 698

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 549.547,00 0-550 0 Sum utgifter 549.547,00 0-550 0 Sum funksjon: 172 Pensjon 549.547,00

Detaljer

SAK 01/12 REKNESKAP 2011

SAK 01/12 REKNESKAP 2011 SAK 01/12 REKNESKAP 2011 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2011. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:-

AURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:- AURLAND KOMMUNE Budsjett Budsjett Vedteke i kommunestyret 14.12.2017 ;...I'..:-...-5, Innhaldsliste Overordna kommentarar og inntektsføresetnadar Drif'tsoversikt Budsjettskjema Budsjettskjema 1A og 1B

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial 2016

3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial 2016 3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial Kommunelova 47 omhandlar årsbudsjettet si binding for underordna organ i 1. ledd. 2. ledd seier at dersom det skjer endringar i løpet av budsjettåret

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kyrkjeleg administrasjon 2017 2018 2017 2016 Rekneskap 2015 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 260000 244426 10300 Løn ekstrahjelp 15657 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 30000 10803

Detaljer

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merk: oppmøte klokka 08.45 ved rådhuset!

MØTEINNKALLING. Merk: oppmøte klokka 08.45 ved rådhuset! MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Tid: 08.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Merk: oppmøte klokka 08.45 ved rådhuset! SAKLISTE

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Tertialrapport 2. tertial 2013

Tertialrapport 2. tertial 2013 Tertialrapport 2. tertial 2013 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon 9201 Egenkapitalinnskudd 172 Pensjon Pensjon 0 0 0 Pensjon 445 641 0 0 Pensjon 445 641 0 0 9203 Kjøp av aksjer 110 Kontroll og revisjon Kontroll og revisjon 0 0 0 Kontroll og revisjon 12 000 0 0 Kontroll

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

SAK 01/14 REKNESKAP 2013

SAK 01/14 REKNESKAP 2013 SAK 01/14 REKNESKAP 2013 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2013. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Rekneskap for 2013. Vedteke i kommunnestyret 19.6.2014, sak 14/97

Rekneskap for 2013. Vedteke i kommunnestyret 19.6.2014, sak 14/97 Rekneskap for 2013 Vedteke i kommunnestyret 19.6.2014, sak 14/97 Side 2 av 81 Vår ref.: 2013/1067-9 Vedteke rekneskap for Åmli kommune 2013 INNHALD: 1 Hovudoversikt investering... 5 2 Hovudoversikt drift...

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen notat 2018, økonomiplan 2018 2021, vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 07.11.2017. Rådmannen 13.11.2017 Dette notatet inneheld: Tiltaksliste med oversyn over tiltak som ligg inne i rådmann sitt

Detaljer

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN Rsk 2017 Bud 2017 Budsjett- Bud 2017 Rsk 2016 Rsk 2015 Skatt på inntekt og formue 182 001 755,47 180 972 000 180 972 000 176 372 583 165 427 431 Ordinært

Detaljer