Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008"

Transkript

1 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar Brukarbetaling for ordinære komm. tenester , , , , ,60 LN03 Brukarbetalingar Eigenandeler , , ,00 LN03 Brukarbetalingar , , , , ,60 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Gebyrinntekter , , ,00 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Sal av mat , , ,92 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Sal av bøker LN04 Andre sals- og leigeinntekter Purregebyr , , ,97 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Andre avgiftsfrie inntekter , , ,22 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Avgiftsfritt direktesal -60 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Avgiftsfrie billettinntekter , ,00 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Husleigeinntekter , , , , ,61 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Grunn- og festeavgifter , , ,00 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Andre leigeinntekter , , ,00 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Kommunale abonnementsgebyr , , , , ,43 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Tilknytingsavgift (vatn og kloakk) , , ,00 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Forbruksdel vassmålarar , , ,79 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Forbruksdel kvadratmeter , , ,39 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Billettinntekter kino , , ,85 LN04 Andre sals- og leigeinntekter Andre avgiftspliktige inntekter , , ,43 LN04 Andre sals- og leigeinntekter , , , , ,75 LN05 Overføring med krav til motyting Øyremerkte tilskot frå staten , , ,52 LN05 Overføring med krav til motyting Statstilskot til fordeling , , , , ,00 LN05 Overføring med krav til motyting Trygderefusjon , , ,20 LN05 Overføring med krav til motyting Andre refusjonar frå staten , , ,81 LN05 Overføring med krav til motyting Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , , , ,83 LN05 Overføring med krav til motyting Refusjon for fødselspengar , , , ,92 LN05 Overføring med krav til motyting Momskompensasjonsinntekt investeringer , , ,84 LN05 Overføring med krav til motyting Momskompensasjonsinntekt drift , , , , ,75 LN05 Overføring med krav til motyting Refusjon frå fylket , , ,70 LN05 Overføring med krav til motyting Lærlingetilskot , , ,00 LN05 Overføring med krav til motyting Andre overføringar - fylket , LN05 Overføring med krav til motyting Refusjonar frå andre kommunar , , ,38 LN05 Overføring med krav til motyting Refusjonar frå private , , ,26 LN05 Overføring med krav til motyting Refusjonar, ikkje utfakt , , ,00 LN05 Overføring med krav til motyting Refunderte lønsutgifter frå andre , ,25 LN05 Overføring med krav til motyting , , , , ,30 LN06 Rammetilskot frå staten Rammetilskot frå staten , , ,00 LN06 Rammetilskot frå staten , , ,00 LN07 Andre statlege overføringar Andre statlege overføringar , , , LN07 Andre statlege overføringar Vertskommunetilskot LN07 Andre statlege overføringar , , , LN08 Andre overføringar Overføringar frå fylket , ,00 LN08 Andre overføringar Overføringar frå andre kommunar , , ,75 Side 1 av :05:11

2 LN08 Andre overføringar Overføringar frå private , , ,49 LN08 Andre overføringar Sals- og skjenkeavgifter alkohol LN08 Andre overføringar Sal - konsesjonskraft LN08 Andre overføringar Gåver LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue Skatt på eiga og inntekt LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigedomsskatt Eigedomsskatt LN10 Eigedomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar Konsesjonsavgift LN11 Andre direkte og indirekte skattar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 LN12 SUM DRIFTSINNTEKTER , , , , ,92 LN14 Lønsutgifter Løn i faste stillingar , , , ,51 LN14 Lønsutgifter Løn deltidsstillingar , , ,54 LN14 Lønsutgifter Helg- og høgtidstillegg , , ,54 LN14 Lønsutgifter Andre avtalefesta tillegg , , , ,08 LN14 Lønsutgifter Løn v/ fødselspermisjon , , ,12 LN14 Lønsutgifter Lønsjusteringar ,00 LN14 Lønsutgifter Løn vikar - velferdspermisjon , , , ,37 LN14 Lønsutgifter Ferievikar , , , ,57 LN14 Lønsutgifter Løn vikarar kurs/møter , , , ,75 LN14 Lønsutgifter Sjukevikar i arbeidsgjevarperioden , , , ,93 LN14 Lønsutgifter Sjukevikar utover arbeidsgjevarperioden , , , ,48 LN14 Lønsutgifter Løn ved fødselspermisjon , , , ,11 LN14 Lønsutgifter Opplæringsvakter (PLO) , , , , ,99 LN14 Lønsutgifter Løn engasjement/ekstrahjelp , , ,03 LN14 Lønsutgifter Løn overtid , , ,32 LN14 Lønsutgifter Anna løn/trekkpliktige honorar , , , , ,53 LN14 Lønsutgifter Faste tillegg , , ,64 LN14 Lønsutgifter Øvings- og utrykningstillegg , , ,44 LN14 Lønsutgifter Løn lærlingar , , ,35 LN14 Lønsutgifter Fosterheimsgodtgjersle , , ,42 LN14 Lønsutgifter Fast bilgodtgjersle , , ,27 LN14 Lønsutgifter Andre trekkpliktige honorar , , ,47 LN14 Lønsutgifter Fast løn vedlikehaldsarbeidar , , ,52 LN14 Lønsutgifter Overtid vedlikehaldsarbeidar 581,19 581,19 LN14 Lønsutgifter Godtgjersle folkevalde LN14 Lønsutgifter Løn ordførar / varaordførar LN14 Lønsutgifter Tapt arbeidsforteneste folkevalde LN14 Lønsutgifter Frikjøp LN14 Lønsutgifter Introduksjonsstønad LN14 Lønsutgifter Kvalifiseringsstønad LN14 Lønsutgifter Skyss- og kostgodtgjersle LN14 Lønsutgifter Skyss- og kostgodtgjersle kurs LN14 Lønsutgifter Utgiftsdekning fosterheim , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Side 2 av :05:11

3 LN14 Lønsutgifter Kledegodtgjersle , , , ,28 837,23 LN14 Lønsutgifter Godtgjersle heimetelefon , , ,90 LN14 Lønsutgifter Flyttegodtgjersle LN14 Lønsutgifter , , , , ,53 LN15 Sosiale utgifter Pensjon Storebrand , , , ,79 LN15 Sosiale utgifter Pensjon KLP , , , ,96 LN15 Sosiale utgifter Pensjon Statens Pensjonskasse , , , ,28 LN15 Sosiale utgifter Premieavvik pensjon , , ,00 LN15 Sosiale utgifter Tidlegare års premieavvik , , ,87 LN15 Sosiale utgifter Ulykkesforsikring fritid, avg.pl ,94 LN15 Sosiale utgifter Gruppelivsforsikring, avg.pl , , , ,50 LN15 Sosiale utgifter LN15 Sosiale utgifter Arbeidsgjevaravgift LN15 Sosiale utgifter Arb.gj.avg av premieavvik LN15 Sosiale utgifter Arb.gj.avg av tidlegare års premieavvik LN15 Sosiale utgifter Redusert arbeidsgj.avg. av trygderefusjon LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Kontorrekvisita LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Papir, tonere og datarekvisita LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Faglitteratur, tidsskrifter og aviser LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Lærebøker LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Fritt skulemateriell LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Forbruksmateriell LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Bøker og tidsskrifter - skulebibliotek LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Medisinsk forbruksmateriell LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Innkjøp av medikament LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Mat- og drikkevarer LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Matservering ved møter og intern opplæring LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Anna forbruksmateriell LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Reinhaldsmidlar LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Handsåpe, papirvarer m.m , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Eingongsmateriell kjøken 1 086,16 33, ,16 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Hotellopphald , , ,55 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Arbeidsklede, verneutstyr , , ,65 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Velferdstiltak tilsette , , , , ,20 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Velferdstiltak brukarar , , , ,22 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Tinglysingsgebyr som vert refunderte , , ,54 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Diverse kostnader , , , ,81 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Lysrør og pærer , , ,47 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Telefonabonnement og teljarsteg , , , ,80 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Porto , , , , ,33 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Gebyr bank- og posttenester mm , , ,05 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Linjeleige , , ,40 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod IKT- kommunikasjonsutgifter , , ,18 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Lysingar og reklame , , , , ,65 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Trykkjing og kopiering , , , ,41 Side 3 av :05:11

4 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Stillingslysingar , , ,80 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Representasjon , , ,78 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Kursavgift / kostnad ved førelesar , , ,95 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Reisekostnader ved kurs LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Opphaldsutgifter ved kurs LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Persontransport , , , ,70 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Vedlikehald av transportmiddel , , ,85 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Driftskostnader bilar og motorisert utstyr , , ,39 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Forsikring transportmiddel , , ,95 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Andre transportutgifter , , ,28 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Elektrisitet , , , , ,31 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Olje og parafin til oppvarming , , ,49 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Forsikring av bygg, anlegg og maskinar , , ,30 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Andre forsikringar , , ,00 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Yrkesskadeforsikring , , , ,76 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Husleige , , ,57 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Festeavgifter , , ,00 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Kommunale avgifter , , , , ,83 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod IKT- lisens og program , , ,13 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Direktelevering av boss 892, , ,00 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Medlemskontingentar , , ,00 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Kontigent OU-fond KS , , , , ,26 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Andre avgifter, gebyr og lisensar , , ,64 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Inventar , , , ,33 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Bøker, musikk, video - folkebibliotek , , ,32 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Læremiddel og undervisningsutstyr , , , ,22 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Verktøy og reidskap , , ,89 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Telefonar og anna komm. utstyr , , ,73 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Kjøp av programvare , ,60 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Containerleige , , ,38 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Leige av utstyr , , ,27 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Mindre datautstyr , , ,80 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Datamaskin og server , , ,75 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Medisinsk utstyr , , ,68 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Vedlikehald av medisinsk utstyr 8 662, , ,42 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Leige av bilar og maskinar , , ,95 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Leige av anleggsmaskinar , ,80 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Leige av kontormaskinar , , ,60 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Datamaskiner og servarar LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Skrivarar og kopimaskiner , , ,40 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Kjøp av tenester - bygg, anlegg og veg , , ,63 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Snøbrøyting 1 00 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Drift, reperasjon og service tekniske anlegg LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Drift, serviceavtalar og reperasjon kontormaskiner LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Service og reperasjon av inventar og utstyr , , , , , , , , , , , Side 4 av :05:12

5 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Service og rep. av anleggsmaskiner 7 462, ,00 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Snøbrøyting , ,00 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Materialar til drift og vedlikehald , , ,25 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Kjøp av vaskeritenester , , ,21 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Kjøp av reinhaldstenester 1 312, ,50 LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Konsulenthonorar LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Juridisk bistand LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Laboratorietenester LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Bedriftshelseteneste LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod Kjøp av faktureringstenester LN16 Kjøp av varer og tenester i komm.prod. LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod Kjøp av tenester frå staten LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod Kjøp av tenester hjå fylkeskommunen LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod Driftsavtale med andre kommunar LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod Kjøp av tenester hjå andre kommunar LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod Kjøp av ytingar hjå interkommunale foretak LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod Driftsavtale med private LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod Tenestekjøp utan for avtale LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod Kommunale driftstilskot LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod Kjøp av tenester hjå private LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod Behandlingskostnader , , ,46 LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod Transportavtalar LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod Transportkjøp utanfor avtale 2 152, ,80 LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm.prod. LN18 Overføringar Overføring til trygdeforvaltning LN18 Overføringar Momskompensasjonsutgift drift LN18 Overføringar Overføringar til fylket LN18 Overføringar Overføring til andre kommunar LN18 Overføringar Overføringar til private LN18 Overføringar Bidrag til livsopphald LN18 Overføringar Bidrag til livsopphald, flyktning LN18 Overføringar Bidrag til andre føremål LN18 Overføringar Hjelpetiltak barnevern LN18 Overføringar Overføringar til institusjonar LN18 Overføringar Overføring av statstilskot til private LN18 Overføringar Næringstilskot LN18 Overføringar Tap på krav LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar Avskrivingar LN19 Avskrivingar Avskrivingar - maskiner og utstyr LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter Interne overføringar LN20 Fordelte utgifter Internt sal / fordeling LN20 Fordelte utgifter Interne overføringar LN20 Fordelte utgifter LN21 SUM DRIFTSUTGIFTER , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 Side 5 av :05:12

6 LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT , , , , ,11 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Renter av bankinnskot og fondsmidlar , , ,04 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Rente på formidlingslån , , ,34 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Morarenter kommunale avgifter , , ,22 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Kurs-gevinst , , ,53 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Andre renteinntekter , , ,09 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Aksjeutbyte , , ,00 LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak , , ,54 LN26 Mottekne avdrag på lån Avdrag lån , , ,72 LN26 Mottekne avdrag på lån Avdrag sosiallån , LN26 Mottekne avdrag på lån Avdrag etablerings-/utbetringslån -192,25-192,25 LN26 Mottekne avdrag på lån , , ,47 LN26 Sum eksterne finansinntekter , , ,07 LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Renter og etableringskostnader lån , , , , ,27 LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Morarenter og purregebyr , , ,74 LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Andre finansutgifter , , ,79 LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , , , , ,26 LN30 Avdragsutgifter Avdrag på obligasjonslån , ,83 LN30 Avdragsutgifter Avdrag Husbanken LN30 Avdragsutgifter Avdrag Kommunalbanken LN30 Avdragsutgifter Avdrag andre bankar ,00 LN30 Avdragsutgifter , , ,83 LN31 Utlån Utlån til sjølvhjelp , , ,00 LN31 Utlån Andre utlån LN31 Utlån Utlån til bedrifter LN31 Utlån , , ,00 LN32 Sum eksterne finansutgifter , , , , ,09 LN34 RESULTAT AV EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR , , , , ,98 LN35 Motpost avskrivingar Motpost avskriving LN35 Motpost avskrivingar , , , , , , , , , ,74 LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT , , , , ,35 LN38 Bruk av tidlegare års rekneskapsm. mindreforbruk Disp. av tidlegare års overskot , , ,80-0,07 LN38 Bruk av tidlegare års rekneskapsm. mindreforbruk , , ,80-0,07 LN39 Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond , , , ,78 LN39 Bruk av disposisjonsfond Bruk av likviditetsreserven LN39 Bruk av disposisjonsfond , , , ,78 LN40 Bruk av bundne fond Bruk av bundne driftsfond , , , , ,84 LN40 Bruk av bundne fond , , , , ,84 LN42 Sum bruk av avsetningar , , , ,55 LN44 Overført til investeringsrekneskapet Overføring til kapitalrekneskap , , ,67 Side 6 av :05:12

7 LN44 Overført til investeringsrekneskapet , , ,67 LN46 Avsetningar disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond , , , ,72 LN46 Avsetningar disposisjonsfond , , , ,72 LN47 Avsetningar til bundne fond Avsetning til bundne driftsfond , , , , ,59 LN47 Avsetningar til bundne fond , , , , ,59 LN49 Sum avsetningar , , , , ,80 LN51 REKNESKAPSMESSIG MEIR-/MINDREFORBRUK ,07 - Side 7 av :05:13

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kyrkjeleg administrasjon 2017 2018 2017 2016 Rekneskap 2015 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 260000 244426 10300 Løn ekstrahjelp 15657 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 30000 10803

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg ØKONOMIPLAN 2017 2020 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg Innhold Drift... 3 Budsjettskjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 Budsjettskjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Justert budsjett SUM INNTEKTER

Justert budsjett SUM INNTEKTER REKNESKAP 2013 HOVUDOVERSIKT INVESTERINGSREKNESKAP Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom 255 521 215 000 0 805 403 Andre salsinntekter 5 916 0 0

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger

Detaljer

Innhaldsoversikt rekneskap 2012

Innhaldsoversikt rekneskap 2012 Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side 1-86 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14

Detaljer

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF REKNESKAP 2014 NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF 1 Innhold Organisering - rekneskapsprinsipp... 3 Økonomisk oversikt drift... 4 Økonomisk oversikt - investering... 5 Økonomisk oversikt balanse... 6 Oversikt over

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 Budsjett Austrheim sokn Ansvar: Tjeneste: Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 2016 100 Soknet 089 Finansieringstransaksjoner 1500 Renteutgifter 90 000 120000 Renter kyrkjevindu og gravplass 1510 Avdrag

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

SAK 01/16 REKNESKAP 2015

SAK 01/16 REKNESKAP 2015 SAK 01/16 REKNESKAP 2015 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2015. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Rekneskap 2015 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2015 KOSTRA-TAL I tabellane under er vist eit utval av KOSTRA-tal for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og gjennomsnitt alle fylkeskommunane utanom Oslo. Tal for åra 2012-2014

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387

2 av 18 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 063/12 12/647 Faste saker 064/12 12/387 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 18 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 06-07.11.2012 Møtetid: 08.30.16.00-08.30-13.30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side 1 av 126 Samnanger kommune der du vil leva og bu Samnanger kommune 2015 - Friluftslivets år Rekneskap 2015 2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011 SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011 Innhald Innhald... 2 Økonomisk oversikt - Drift... 3 Rekneskapsskjema 1A - Drift... 4 Rekneskapsskjema 1B - Drift... 4 Økonomisk oversikt - Investering... 5 Rekneskapsskjema

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016 Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2 16 2 15 2 16 1 Kyrkjeleg administrasjon Sum utgifter 1 234 44 1 344 375 2 35 Sum inntekter 5 987 62 6 69 339 6 153 Kyrkjeleg administrasjon -4 753 18-4

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer