1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016"

Transkript

1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN PERIODISERT LØNNSKOSTNAD KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON INFORMASJONSMATERIELL REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER EDB-LISENSER IKT- UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR KONSULENTTJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE SENTRALE INNSPARINGSTILTAK Sum utgifter KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN Ansvar/Avdel: 110 FOLKEVALGTE 1010 FASTLØNN GODTGJØRELSE ORDFØRER/VARAORDFØRER GODTGJØRING RÅD/UTVALG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER REFUSJON LØNN ARBEIDSGIVER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING)

2 1169 TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER KONTINGENT (kommunalt medlemskap) EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR KONSULENTTJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE Sum utgifter ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 110 FOLKEVALGTE Ansvar/Avdel: 111 VALG 1040 OVERTID ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER GODTGJØRING RÅD/UTVALG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON EKSTERNE TRYKKE- OG KOPIERINGSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER HUSLEIE, LEIE AV LOKALER ANNET UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON Sum utgifter KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 111 VALG Ansvar/Avdel: 130 STRATEGI OG UTVIKLING 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO

3 1132 TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON EKSTERNE TRYKKE- OG KOPIERINGSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V KONTINGENT (kommunalt medlemskap) RETTSGEBYR, UTGIFT, jf INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR KONSULENTTJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE Sum utgifter ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER FORDELTE UTGIFTER REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) RETTSGEBYR, INNTEKT, jfr INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN BRUK AV UTVIKLINGSFOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 130 STRATEGI OG UTVIKLING Ansvar/Avdel: 131 REVISJON 1270 KONSULENTTJENESTER FORVALTNINGSREVISJON SELSKAPSKONTROLL MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON Sum utgifter FORDELTE UTGIFTER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 131 REVISJON Ansvar/Avdel: 132 KONTROLLUTVALG 1081 GODTGJØRING RÅD/UTVALG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT BEVERTNING

4 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KONSULENTTJENESTER FORVALTNINGSREVISJON TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON Sum utgifter KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 132 KONTROLLUTVALG Ansvar/Avdel: 660 NÆRINGSTILTAK 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER UTGIFTSDEKNING BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER FORSIKRINGER HUSLEIE, LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V IKT- UTSTYR KONSULENTTJENESTER INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON TILSKUDD TIL FYLKESKOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFOND NÆRINGSTILSKUDD AVSETNING TIL UTVIKLINGSFOND AVSETNING TIL NÆRINGSFONDET OVERFØRINGER TIL INVESTERINGSREGNSKAPET AVSKRIVINGER Sum utgifter AVGIFTSPLIKTIG SALG SYKELØNNSREFUSJON KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA

5 1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD UTBYTTE BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV UTVIKLINGSFOND BRUK AV NÆRINGSFONDET MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 660 NÆRINGSTILTAK Sum grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Grp. Ansvar: 11 Fellesposter Ansvar/Avdel: 119 DIVERSE 1010 FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE LÆRLINGER HOVEDTILLITSVALGTE KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER VELFERDSMIDLER ANSATTE ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS DRIFT AV TRANSPORTMIDLER IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER STRØM FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V KONTINGENT (kommunalt medlemskap) INVENTAR KONSULENTTJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON TILSKUDD TIL FYLKESKOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE TILLEGGSBEVILGNINGER FORMANNSKAPET SENTRALE INNSPARINGSTILTAK TILLEGGSBEVILGNINGER RÅDMANNEN Sum utgifter BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA TILSKUDD FRA STATEN Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 119 DIVERSE

6 Ansvar/Avdel: 120 PROSJEKTARBEID SEKTOROVERGRIPENDE 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER OPPLÆRING, KURS IKT- UTSTYR MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON AVSETNING TIL BUNDNE FOND Sum utgifter KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV UTVIKLINGSFOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 120 PROSJEKTARBEID SEKTOROVERGRIPE Ansvar/Avdel: 210 GRUNNSKOLE FELLESSKAP 1010 FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR LEIRSKOLEOPPHOLD BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER UTGIFTSDEKNING ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) TELEFONGODTGJØRING SKOLESKYSS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER YRKESSKADEFORSIKRING AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER IKT- UTSTYR KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE AVSETNING TIL BUNDNE FOND Sum utgifter SYKELØNNSREFUSJON

7 1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 210 GRUNNSKOLE FELLESSKAP Sum grp. Ansvar: 11 Fellesposter Grp. Ansvar: 12 Fellestjenesten Ansvar/Avdel: 109 SKJENKESAKER 1100 KONTORMATERIELL ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS KONSULENTTJENESTER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON Sum utgifter ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 109 SKJENKESAKER Ansvar/Avdel: 112 OVERFORMYNDERI 1081 GODTGJØRING RÅD/UTVALG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL PORTO GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON Sum utgifter KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 112 OVERFORMYNDERI Ansvar/Avdel: 113 FELLESTJENESTEN 1010 FASTLØNN LANGTIDSVIKAR KORTTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

8 1103 FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING GAVER TIL ANSATTE (fellestjenesten) ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER REFUSJON LØNN ARBEIDSGIVER VELFERDSMIDLER ANSATTE ARBEIDSTØY PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER YRKESSKADEFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING HUSLEIE, LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V KONTINGENT (kommunalt medlemskap) INVENTAR IKT- UTSTYR LEIE/LEASING AV MASKINER LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON Sum utgifter ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER AVGIFTSPLIKTIG SALG FORDELTE UTGIFTER REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN FORSINKINGSRENTE Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 113 FELLESTJENESTEN Ansvar/Avdel: 114 IKT 1010 FASTLØNN OVERTID LÆRLINGER

9 1090 KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER TELEFON LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER EDB-LISENSER IKT- UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR KONSULENTTJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON INNSATSMIDLER HANDLINGSPLAN AVSKRIVINGER Sum utgifter ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER AVGIFTSPLIKTIG SALG FORDELTE UTGIFTER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 114 IKT Sum grp. Ansvar: 12 Fellestjenesten Grp. Ansvar: 13 Kultur Ansvar/Avdel: 126 RINGEBU SKYSSTASJON 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG EKSTRAHJELP KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON INFORMASJONSMATERIELL OPPLÆRING, KURS

10 1151 OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING STRØM HUSLEIE, LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE Sum utgifter ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) AVGIFTSPLIKTIG SALG BILLETTINNTEKTER, MVA-PLIKTIG SYKELØNNSREFUSJON KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) FRA ANDRE - INNBETALING VEDR. LEIRSKOLE TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 126 RINGEBU SKYSSTASJON Ansvar/Avdel: 240 RINGEBU KULTURSKOLE 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG LANGTIDSVIKAR KORTTIDSVIKAR EKSTRAHJELP ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) VERKTØYGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR

11 1210 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER PERIODISK VELIKEHOLD SERVICEAVTALER OG REPERASJONER KONSULENTTJENESTER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE AVSETNING TIL BUNDNE FOND Sum utgifter BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER TILSKUDD FRA STATEN BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 240 RINGEBU KULTURSKOLE Ansvar/Avdel: 250 UNGDOMS- OG IDRETTSARBEID 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG EKSTRAHJELP KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL DAGLIGVARER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR KJØP FRA FYLKESKOMMUNER/- INSTITUSJONER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE AVSETNING TIL BUNDNE FOND AVSKRIVINGER Sum utgifter MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655)

12 1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) BRUK AV DISPOSISJONSFOND MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 250 UNGDOMS- OG IDRETTSARBEID Ansvar/Avdel: 252 KULTUR OG KIRKE 1010 FASTLØNN EKSTRAHJELP ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V ANNET UTSTYR FYRTÅRNARRANGEMENT INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE TIL KIRKELIG FELLESRÅD AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND AVSETNING TIL BUNDNE FOND AVSKRIVINGER Sum utgifter MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV UTVIKLINGSFOND BRUK AV KULTURBASERT NÆRINGSFOND BRUK AV BUNDNE FOND MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 252 KULTUR OG KIRKE Ansvar/Avdel: 253 RINGEBU PRESTEGÅRD 1274 FYRTÅRNARRANGEMENT

13 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE Sum utgifter BRUK AV KULTURBASERT NÆRINGSFOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 253 RINGEBU PRESTEGÅRD Ansvar/Avdel: 270 RINGEBU FOLKEBIBLIOTEKET 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG EKSTRAHJELP KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER POST, BANKTJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD KONSULENTTJENESTER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON Sum utgifter ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 270 RINGEBU FOLKEBIBLIOTEKET Sum grp. Ansvar: 13 Kultur Grp. Ansvar: 21 Ringebu skole Ansvar/Avdel: 214 RINGEBU SKOLE 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG FASTLØNN LÆRERE KORTTIDSVIKAR VIKARER LÆRERE

14 1030 EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTAKTER KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL LEIRSKOLEOPPHOLD SKOLEBØKER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER POST, BANKTJENESTER PORTO TELEFON BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING DRIFT AV TRANSPORTMIDLER IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) MEDISINSK UTSTYR INVENTAR OG UTSTYR KJØKKEN LEIE/LEASING AV MASKINER LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER KONSULENTTJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON SENTRALE INNSPARINGSTILTAK AVSETNING TIL BUNDNE FOND Sum utgifter ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER REF. FRA NAV (arb.markedstiltak) SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN

15 1900 RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 214 RINGEBU SKOLE Ansvar/Avdel: 284 RINGEBU SKOLEFRITIDSORDNING 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER INVENTAR LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON Sum utgifter BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 284 RINGEBU SKOLEFRITIDSORDNING Sum grp. Ansvar: 21 Ringebu skole Grp. Ansvar: 22 Fåvang skole Ansvar/Avdel: 216 FÅVANG SKOLE 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG FASTLØNN LÆRERE KORTTIDSVIKAR VIKARER LÆRERE ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL LEIRSKOLEOPPHOLD

16 1109 SKOLEBØKER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER RENGJØRINGSMIDLER VELFERDSMIDLER ANSATTE ERSTATNING TØY/PERSONLIGE EFFEKTER POST, BANKTJENESTER PORTO TELEFON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTJØRINGER TELEFONGODTGJØRING DRIFT AV TRANSPORTMIDLER SKOLESKYSS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER PERIODISK VELIKEHOLD SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR KONSULENTTJENESTER KJØP FRA KOMMUNALT FORETAK I EGEN KOMMUNE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON AVSETNING TIL BUNDNE FOND Sum utgifter ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) MOTTATTE GAVER BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 216 FÅVANG SKOLE Ansvar/Avdel: 286 FÅVANG SKOLEFRITIDSORDNING 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR KLP

17 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) SKOLESKYSS AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON Sum utgifter BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 286 FÅVANG SKOLEFRITIDSORDNING Sum grp. Ansvar: 22 Fåvang skole Grp. Ansvar: 23 Ringebu ungdomsskole Ansvar/Avdel: 211 RINGEBU UNGDOMSSKOLE 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG FASTLØNN LÆRERE LANGTIDSVIKAR KORTTIDSVIKAR VIKARER LÆRERE PERIODISERT LØNNSKOSTNAD ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER LÆRLINGER TOLKETJENESTE KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL LEIRSKOLEOPPHOLD SKOLEBØKER

18 1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER UTGIFTSDEKNING PORTO TELEFON BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING SKOLESKYSS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER KONSULENTTJENESTER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE AVSETNING TIL BUNDNE FOND Sum utgifter BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 211 RINGEBU UNGDOMSSKOLE Ansvar/Avdel: 260 RINGEBU LÆRINGSSENTER 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG FASTLØNN LÆRERE VIKARER LÆRERE PERIODISERT LØNNSKOSTNAD KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

19 1103 FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER SKOLEBØKER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING SKOLESKYSS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER KONSULENTTJENESTER MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER AVSETNING TIL BUNDNE FOND Sum utgifter FORDELTE UTGIFTER REFUSJON FRA STATEN REF. FRA NAV (arb.markedstiltak) SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) FRA ANDRE - INNBETALING VEDR. LEIRSKOLE INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER TILSKUDD FRA STATEN RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 260 RINGEBU LÆRINGSSENTER Sum grp. Ansvar: 23 Ringebu ungdomsskole Grp. Ansvar: 25 Barnehagene Ansvar/Avdel: 230 BARNEHAGE FELLESSKAP 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR

20 1105 UNDERVISNINGSMATERIELL LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER YRKESSKADEFORSIKRING EDB-LISENSER IKT- UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON AVSETNING TIL BUNDNE FOND Sum utgifter REFUSJON FRA STATEN KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 230 BARNEHAGE FELLESSKAP Ansvar/Avdel: 231 RINGEBU BARNEHAGE 1010 FASTLØNN LANGTIDSVIKAR KORTTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL MEDIKAMENTER BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER INVENTAR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER

21 1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON Sum utgifter BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 231 RINGEBU BARNEHAGE Ansvar/Avdel: 232 FÅVANG BARNEHAGE 1010 FASTLØNN LANGTIDSVIKAR KORTTIDSVIKAR OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL MEDIKAMENTER BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER UTGIFTSDEKNING ERSTATNING TØY/PERSONLIGE EFFEKTER PORTO TELEFON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING DRIFT AV TRANSPORTMIDLER SKOLESKYSS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR LEIE/LEASING AV MASKINER LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON Sum utgifter

22 1600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 232 FÅVANG BARNEHAGE Ansvar/Avdel: 233 FAMILIEBARNEHAGENE 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER INVENTAR MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE UTGIFTER TIL SØSKENMODERASJON Sum utgifter REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA FRA ANDRE (PRIVATE) Sum inntekter Sum ansvar/avdel: 233 FAMILIEBARNEHAGENE Ansvar/Avdel: 234 PRIVATE BARNEHAGER 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE UTGIFTER TIL SØSKENMODERASJON Sum utgifter

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Driftsresultat 1 685 681

Driftsresultat 1 685 681 011 Sum alle Konto Navn Haugesund Stord Odda entre Egenandel beboere 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) 4 953 861 4 953 861 Andre inntekter / Gaver 21 171 21 171 Sum inntekter 4 975 03 4

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den 22.01.2014, klokka 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den 22.01.2014, klokka 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 16.01. Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 20112015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 20112015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

KOSTRA - ARTSKONTOPLAN (oppdatert 09.01.04.) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL ARTSKONTOPLAN

KOSTRA - ARTSKONTOPLAN (oppdatert 09.01.04.) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL ARTSKONTOPLAN KOSTRA - ARTSKONTOPLAN (oppdatert 09.01.04.) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL ARTSKONTOPLAN Generelt * Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytter i sin virksomhet ("rene" utgifts-

Detaljer