Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015"

Transkript

1 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) Annen fast lønn Lønn ekstrahjelp Engasjementer Støttekontakter Arbeidsgodtgjørelse Arbeidsgodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Tapt arbeidsfortjeneste Diettgodtgjørelse trekkpliktig Annen godtgjøring Fordel fri telefon, avg.pl Motpost fordel fri telefon Fordel naturalytelse Motkonto fritt arbeidstøy Godtgjørelse, heltidspolitikere Godtgjørelse, heltidspolitikere Godtgjørelse, heltidspolitikere Godtgjørelse, folkevalgte politikere. råd/utvalg Møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Tapt arbeidsfortjeneste Tapt arbeidsfortjeneste Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel SPK Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 1

2 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Ekstra arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Matvarer Matvarer Matvarer Matvarer Matvarer Hotellfrokost, bevertning mm Hotellfrokost, bevertning mm Annet forbruksmateriell Andre tjenester Hotellutgifter møter mm ikke kurs Hotellutgifter møter mm ikke kurs Hotellutgifter møter mm ikke kurs Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Telefon Annonse Annonse Annonse Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 2

3 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Annonse Informasjon Representasjon/gaver Kursavgifter Kursavgifter Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Hotellutgifter opplæring/kurs Andre utgifter til opplæring, kurs Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Trekkfritt arbeidstøy Utgiftsdekning støttekontakt Utgiftsdekning støttekontakt Annen godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 3

4 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Lisenser på dataprogram Inventar og utstyr Leie og leasing av driftsmidler Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold og påkostninger Konsulenttjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Internkjøp Kjøp fra andre private Kjøp fra andre private Kjøp fra IKS der komm. er deltaker Kjøp fra IKS der komm. er deltaker Overføringer til staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva komp konvertering Mva komp konvertering Overføringer til andre private Overføringer til andre private Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 4

5 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføringer til andre private utgifter Kostpenger Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva komp konvertering Mva komp konvertering Refusjon fra andre private inntekter (Ingen prosjekt) Kommentarer (Justering) Justeres til forventet økning fra 2012 (Justering) Tar utgangspunkt i gjeldende regler og en viss økning i godtgjøreølsen til ordfører (Justering) Tar utgangspunkt i at 21 kstmedl. har krav på godtgj og at møtene varer så lenge at de utløser max godtgj, og at det er utbetales godtgjøring i de øvrige utvalg etter vedtatte regler etter max tid Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 5

6 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana (Justering) Denne posten ar i utgangspunkt at det er 17 personer i kst som har krav på tapt arbeidsfortj, 5 personer i hovedutvalgene og 3 personer i disp og havneutvalg (Justering) Det forventes en økning i kontormateriell som tonere, papir, etc som følge av økning i antall politiske medlemmer (Justering) Økningen skyldes økning i antall medlemmer i kst etc... (Justering) Økningen skyldes økning i antall medlemmer i kst etc... (Justering) Behov for opplæring av nye medlemmer i kst og utvalg (Justering) Budsjettposten tar utganhgspunkt i 19 medlemmer i kst og 5 i hovedutvalg og 3 i de øvrige utvalg som har krav på kost og transportkostnader dekket. (Justering) KS kontingent for 2012 er Se (Justering) Eventuelle lisensutgifter til politikerpcer ligger i investeringstiltaket. (Justering) KOstnader tilknytning til direkteoverførte møter. Avtale med Aventia 795, pr. mnd. eks mva (Justering) Utgifter til rettssak dispensasjonspraksis. (Justering) Utgifter til rettssak dispensasjonspraksis. 165 Dispensasjonsutvalget Matvarer utgifter Dispensasjonsutvalget Kommunestyret og andre faste politiske utvalg Eldrerådet 0 (Ingen prosjekt) Godtgjørelse, heltidspolitikere Godtgjørelse, folkevalgte politikere. råd/utvalg Godtgjørelse, folkevalgte politikere. råd/utvalg Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 6

7 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Kontormateriell Kontormateriell Matvarer Matvarer Hotellutgifter møter mm ikke kurs Posttjenester Annonse Annonse Kursholder/foreleser ekstern Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Annen transport Lisenser på dataprogram Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva komp konvertering Overføringer til andre private utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 7

8 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Mva komp konvertering inntekter (Ingen prosjekt) Eldrerådet Kontroll og revisjon 0 (Ingen prosjekt) Godtgjørelse, folkevalgte politikere. råd/utvalg Møtegodtgjørelse Møtegodtgjørelse Matvarer Matvarer Kursavgifter Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra IKS der komm. er deltaker Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats inntekter Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 8

9 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana (Ingen prosjekt) Kontroll og revisjon Valg og partistøtte 0 (Ingen prosjekt) Lønn ekstrahjelp Overtid Omsorgslønn Godtgjørelse, heltidspolitikere Godtgjørelse, folkevalgte politikere. råd/utvalg Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Kontormateriell Matvarer Hotellfrokost, bevertning mm Annet forbruksmateriell Posttjenester Annonse Annonse Informasjon Kursavgifter Opplæringstiltak for ansatte Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 9

10 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Leie av lokaler og grunn Lisenser på dataprogram Inventar og utstyr Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Konsulenttjenester Kjøp fra andre private Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva komp konvertering Overføringer til andre private utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva komp konvertering inntekter (Ingen prosjekt) Valg og partistøtte Overføringer til kirkelig fellesråd 0 (Ingen prosjekt) Matvarer Telefon Mva kompensasjon full sats Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføring til kirkelig felles Overføring til kirkelig felles utgifter Mva kompensasjon full sats Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 10

11 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana inntekter (Ingen prosjekt) Kommentarer (Justering) Overføringer til andre trossamfunn ( ) med fratrekk av øk.plan reduksjon på kr 2500 i 2012 = x deflator 1,032 = kr i ramme for FE (Justering) Overføringen gjelder andre trossamfunn og er overført til art FE (Justering) Reduksjon på kr iht. økplan for = x prisstigning 1,032 = i ny ramme. Overføringer til kirkelig fellesråd Overføringer til andre kirkelige formål 0 (Ingen prosjekt) Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Overføringer til andre private utgifter (Ingen prosjekt) Overføringer til andre kirkelige formål Fellestjenester 0 (Ingen prosjekt) Fast lønn, drift Fast lønn, drift Annen fast lønn Arbeidsgivers andel SPK Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 11

12 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Ekstra arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 12

13 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Kontormateriell Kontormateriell Matvarer Annet forbruksmateriell Annet forbruksmateriell Fakturaer til fordeling Fakturaer til fordeling Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 13

14 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Posttjenester Purregebyrer Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 14

15 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Telefon Annonse Informasjon Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Leie av lokaler og grunn Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Lisenser på dataprogram Lisenser på dataprogram Lisenser på dataprogram Inventar og utstyr Inventar og utstyr Inventar og utstyr Leie og leasing av driftsmidler Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 15

16 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold og påkostninger Materialer til vedlikehold og påkostninger Konsulenttjenester Internkjøp Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre private Kjøp fra IKS der komm. er deltaker Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 16

17 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva komp konvertering Mva komp konvertering Mva komp konvertering Mva komp konvertering Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 17

18 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Mva komp konvertering Mva komp konvertering Overføringer til andre private Renteutgifter utgifter Salg varer/tjen utenfor avg.omr Annet avgiftspliktig salg Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 18

19 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva komp konvertering Mva komp konvertering Mva komp konvertering Mva komp konvertering Mva komp konvertering Mva komp konvertering Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre private inntekter (Ingen prosjekt) Kommentarer (Justering) Regnskapet pr. sept viser at vi vil komme opp i et forbruk på ca Omfatter i hovedsak all kontormateriell til avdelingene på rådhuset og miljøbygget, i tillegg til kirkelig fellesråd (Justering) OVERFØRES (Justering) OVERFØRT FRA (Justering) Overført fra (Justering) IKAF 128 Toner Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 19

20 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Kontormateriell Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Toner 129 Serviceavtaler Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Serviceavtaler Fellestjenester Serviceavdeling 0 (Ingen prosjekt) Fast lønn, drift Fast lønn, drift Fast lønn, drift Fast lønn, drift Fast lønn, drift Påløpte feriepenger fastlønn Påløpte feriepenger fastlønn Påløpte feriepenger fastlønn Påløpte feriepenger fastlønn Påløpte feriepenger fastlønn Annen fast lønn Annen fast lønn Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 20

21 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Lønn sykevikar Lønn vikar foreldrepermisjon Sysselsettingstiltak Fordel fri telefon, avg.pl Fordel fri telefon, avg.pl Motpost fordel fri telefon Motpost fordel fri telefon Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Ekstra arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Ekstra arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Ekstra arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 21

22 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Matvarer Matvarer brukere Matvarer brukere Hotellfrokost, bevertning mm Annet forbruksmateriell Andre tjenester Hotellutgifter møter mm ikke kurs Posttjenester Purregebyrer Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Datakommunikasjon Informasjon Informasjon Informasjon Kursholder/foreleser ekstern Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Kursavgifter Opplæringstiltak for ansatte Hotellutgifter opplæring/kurs Andre utgifter til opplæring, kurs Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 22

23 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Annen transport Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Lisenser på dataprogram Lisenser på dataprogram Lisenser på dataprogram Inventar og utstyr Inventar og utstyr Leie og leasing av driftsmidler Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Konsulenttjenester Internkjøp Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 23

24 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Mva kompensasjon lav sats Mva komp konvertering Mva komp konvertering Mva komp konvertering Renteutgifter utgifter Annet avgiftspliktig salg Annet avgiftspliktig salg Sykelønnsrefusjon Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva komp konvertering Mva komp konvertering Mva komp konvertering Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra andre private inntekter (Ingen prosjekt) Kommentarer (Justering) Økt behov for kompetanseheving arkiv (Justering) Økt behov for kompetanseheving arkiv Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 24

25 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana (Justering) Overføres (Justering) Overføres (Justering) Overført i fra (Justering) Overføresw kto kursavgifter 120 Interkommunal barnevernløsning IT Posttjenester Telefon Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Mva komp konvertering Mva komp konvertering utgifter Mva komp konvertering Mva komp konvertering inntekter Interkommunal barnevernløsning IT Lisenser dataprogram Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Lisenser dataprogram Serviceavdeling Kantinedrift 0 (Ingen prosjekt) Kontormateriell Matvarer Matvarer Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 25

26 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Matvarer Matvarer brukere Annet forbruksmateriell Andre råvarer Andre tjenester Andre tjenester Inventar og utstyr Renholds og vaskeritjenester Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats utgifter Salg varer/tjen utenfor avg.omr Annet avgiftspliktig salg Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats inntekter (Ingen prosjekt) Kantinedrift Leasingbil 0 (Ingen prosjekt) Banktjenester Purregebyrer Transportutg./drift av egne transportmidler Transportutg./drift av egne transportmidler Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Kjøp, leie og leasing av transportmidler Leie og leasing av driftsmidler Konsulenttjenester Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 26

27 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering Renteutgifter utgifter Fordelte utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva komp konvertering inntekter (Ingen prosjekt) Leasingbil IT drift 0 (Ingen prosjekt) Fast lønn, drift Fast lønn, drift Fast lønn, drift Fast lønn, drift Fast lønn, drift Lønn vikar ved perm uten lønn Lønn vikar ved perm uten lønn Lønn vikar ved perm uten lønn Lønn vikar ved perm uten lønn Påløpte feriepenger fastlønn Lønn vikarer Lønn ferievikarer Overtid Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 27

28 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Ekstra arbeidsgivers andel KLP Ekstra arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Ekstra arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Ekstra arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 28

29 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Matvarer Matvarer brukere Hotellfrokost, bevertning mm Annet forbruksmateriell Andre tjenester Hotellutgifter møter mm ikke kurs Fakturaer til fordeling Fakturaer til fordeling Posttjenester Posttjenester Banktjenester Purregebyrer Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 29

30 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Datakommunikasjon Rapportmal: Kommentarer drift 23. november 2011 kl Side 30

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden.

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden. Kapittel : Trossamfunn 1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd Tana kommune har en forholdsmessig høyere overføring til Kirkelig Fellesråd. Iflg Kostra var netto driftsutgifter i 2010 var på 1292 kr per innbygger,

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer