Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0"

Transkript

1 0001 Prosjekt NordVest Russland Kjøp av varer og tj egenpr Lønn undervisningspersonell Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Matvarer Hotellutgifter møter mm ikke kurs Transportutg./drift av egne transportmidler Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Overføringer Refusjoner Refusjon fra staten Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Refusjoner Prosjekt: Psykiatri Lønn og sosiale utgifter Fast lønn, drift Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Matvarer Kursholder/foreleser ekstern Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av varer og tj egenpr Refusjoner Refusjon fra staten Refusjoner Finansinntekter og finanser Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser (Andre endringer) Betaling til Helse Finnmark vedr. samhandlingsreformen. Satt av samme beløp som vi får tilført i fri inntekter vedr. samhandlingsreformen sm Prosjekt: Psykiatri Samhandlingsreformen Lønn og sosiale utgifter Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 1

2 Kjøp fra staten Kjøp av tj som erstatning Samhandlingsreformen Prosjekt: Kvalitetsutvikling i grunnskolen Kjøp av varer og tj egenpr Honorar Lønn og sosiale utgifter Overføringer Kursavgifter Kjøp av varer og tj egenpr Refusjoner Mva kompensasjon full sats Overføringer Refusjoner Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Refusjoner Kjøp av varer og tj egenpr Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Prosjekt: Skolesekken Kjøp av varer og tj egenpr Skolekonserter Hotellutgifter møter mm ikke kurs Hotellutgifter opplæring/kurs Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp av tj som erstatning Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Overføringer til andre private Overføringer Refusjoner Avsetninger til bundne fond Finansutg og finanstrans Refusjoner Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 2

3 Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra fylkeskommuner Refusjoner Pilotkommune universell utforming Finansinntekter og finanser Overføringer til andre private Overføringer Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser (Andre endringer) Tiltaket videreføres i 2012 med samme finansiering som i sm 0035 Fri rettshjelp i offentlige servicekontor Overføringer Juridisk bistand Kjøp av varer og tj erstatter egenpr (Andre endringer) Tiltaket videreføres i 2012 med samme finansiering som i sm Overføringer Mva kompensasjon full sats Overføringer Refusjoner Mva kompensasjon full sats Refusjoner (Andre endringer) Tiltaket videreføres i 2012 med samme finansiering som i sm (Andre endringer) Tiltaket videreføres i 2012 med samme finansiering som i sm Lønn og sosiale utgifter Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Grenseløst i nordtiltak Finland Kjøp av varer og tj egenpr Honorar Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Matvarer Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 3

4 Annet forbruksmateriell Hotellutgifter møter mm ikke kurs Banktjenester Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Overføringer Refusjoner Avsetninger til bundne fond Finansutg og finanstrans Refusjoner Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Refusjon fra andre private Refusjoner Lønn og sosiale utgifter Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Kvalitetskommuneprogrammet Lønn og sosiale utgifter Fast lønn, drift Fast lønn, drift Engasjementer Engasjementer Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Abonnement Hotellutgifter møter mm ikke kurs Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Hotellutgifter opplæring/kurs Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 4

5 Mva kompensasjon lav sats Overføringer til andre private Overføringer Refusjoner Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Refusjoner Finansinntekter og finanser Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Finansinntekter og finanser Kvalitetskommuneprogrammet Bosetting av flyktninger Lønn og sosiale utgifter Lønn undervisningspersonell Lønn undervisningspersonell Lønn vikarer ledig stilling Lærer Avtalefestede tillegg Annen fast lønn Lønn vikarer Lønn sykevikar 16 dager Lærer Lønn ekstrahjelp Engasjementer Engasjementer Annen lønn ekstrahjelp Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Introduksjonsstønad Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til forslag fra flyktningekonsulent oeh Kjøp av varer og tj egenpr Kontormateriell Undervisningsmateriell Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 5

6 Undervisningsmateriell Itmateriell Medikamenter Velferdstiltak ansatte Utgiftsdekning ikke oppgavepliktig Posttjenester Telefon Telefon Mobiltelefoner Annonse Kursavgifter Kursavgifter Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Skoleskyss faste ruter Energi Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Inventar og utstyr Diverse inventar og utstyr Kjøp av varer og tj erstatter egenpr (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh Kjøp av tj som erstatning Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 6

7 Kjøp fra andre private Kjøp av renovasjonstjenester Kjøp av tj som erstatning Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Overføring til kommuner Overføringer (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til forslag fra flyktningekonsulent oeh Finansutg og finanstrans Morarenter Avsetninger til disposisjonsfond Finansutg og finanstrans (Andre endringer) Ansvaret skal gå i 0, oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til forslag fra flyktningekonsulent oeh Refusjoner Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Salgsinntekter (Andre endringer) Pr. capita opplæring i norsk/ samfunnsfag oeh Refusjoner Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Annen refusjon Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private Refusjoner (Andre endringer) Ref fra bedriftshelsetjeneste, skal ikke budsjetteres i sm Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 7

8 (Andre endringer) Anslag oeh Finansinntekter og finanser Integreringstilsk. flyktninger Overføringer Lønn og sosiale utgifter Bruk av disposisjonsfond Finansinntekter og finanser Bosetting av flyktninger Studiesenteret Lønn og sosiale utgifter Engasjementer Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter (Andre endringer) Skal ikke være budsjett på dette ansvaret for sm Kjøp av varer og tj egenpr Kontormateriell Hotellfrokost, bevertning mm Posttjenester Telefon Annonse Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Leie av lokaler og grunn Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Skal ikke være budsjett på dette ansvaret for sm Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Overføringer Refusjoner Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private Refusjoner Finansinntekter og finanser Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 8

9 Overføringer fra kommuner Overføringer Kjøp av varer og tj egenpr Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Studiesenteret Oppreisningsordning barnehjemsbarn Kjøp av varer og tj egenpr Annonse Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Overføring til kommuner Overføring til kommuner Overføringer til andre private Overføringer Refusjoner Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Refusjoner Overføringer Bruk av disposisjonsfond Finansinntekter og finanser Oppreisningsordning barnehjemsbarn Folkehelsearbeid Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer til andre private Overføringer Folkehelsearbeid Boligsosial plan Kjøp av varer og tj egenpr Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av varer og tj egenpr Refusjoner Mva kompensasjon lav sats Overføringer Refusjoner Refusjon fra staten Mva kompensasjon lav sats Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 9

10 Refusjoner Boligsosial plan Brobyggingsprosjektet Lønn og sosiale utgifter Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel KLP Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter Overføringer Inventar og utstyr Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Finansutg og finanstrans Mva kompensasjon full sats Overføringer Refusjoner Avsetninger til bundne fond Finansutg og finanstrans Refusjoner Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Mva kompensasjon full sats Refusjoner Brobyggingsprosjektet (Andre endringer) Total kurspott overført fra øvrige ansvar: kr Hele budsjettet føres opp her, mens det regnskapsføres på ulike konti OEH 0050 Kompetanseutvikling ansatte Finansinntekter og finanser Kursavgifter Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Ikke bruk av disposisjonsfond i OEH Kjøp av varer og tj egenpr Bruk av disposisjonsfond Finansinntekter og finanser Kompetanseutvikling ansatte Helsestasjon for ungdom Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 10

11 Kjøp av varer og tj egenpr Kontormateriell Faglitteratur Medikamenter Mobiltelefoner Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Inventar og utstyr Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Overføringer Refusjoner Mva kompensasjon full sats Refusjoner Kjøp av varer og tj egenpr Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Helsestasjon for ungdom Kompetheving psykisk helsearb Kjøp av varer og tj egenpr Kursavgifter Kursavgifter Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Overføringer Finansutg og finanstrans Avsetninger til bundne fond Avsetninger til bundne fond Finansutg og finanstrans Refusjoner Ref.fra fylkesmannen Ref.fra fylkesmannen Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Refusjoner Finansinntekter og finanser Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 11

12 Finansinntekter og finanser Rusmisbruk, forebyggende tiltak Lønn og sosiale utgifter Fast lønn, drift Fast lønn, drift Annen fast lønn Annen fast lønn Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Kontormateriell Bevert.v.kurs, opplæring, møte Annet forbruksmateriell Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Telefon Mobiltelefoner Internett Annonse Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Transportutg./drift av egne transportmidler Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Diverse inventar og utstyr Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Overføringer Salgsinntekter Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 12

13 Avsetninger til bundne fond Finansutg og finanstrans Refusjoner Refusjon fra staten Ref.fra fylkesmannen Ref.fra nav Sykelønnsrefusjon Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private Refusjoner (Andre endringer) Optimistisk anslag på samlet statsstøtte oeh Lønn og sosiale utgifter Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Rusmisbruk, forebyggende tiltak Barn og ungd med særskbehov Lønn og sosiale utgifter Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel KLP Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av varer og tj egenpr Finansutg og finanstrans Mva kompensasjon lav sats Overføringer Refusjoner Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon lav sats Refusjoner Lønn og sosiale utgifter Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 13

14 Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Barn og ungd med særskbehov Politiske organ Lønn og sosiale utgifter Godtgjørelse, heltidspolitikere Møtegodtgjørelse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel KLP ordførere Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ordfører Lønn og sosiale utgifter (Andre endringer) Justert etter forbruk siste to år OEH (Andre endringer) Det skal ikke være budsjett på denne posten sm Kjøp av varer og tj egenpr Kontormateriell Abonnement Bevert.v.kurs, opplæring, møte Bevert. ved politiske møter Bevert. ved pol.representasjon Hotellfrokost, bevertning mm Gaver, påskjønnelser o.l Tjenestefrikjøp ref.lønn Hotellutgifter møter mm ikke kurs Mobiltelefoner Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Annonse Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Kursavgifter Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Div. medlemskap Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Flyttes til ansvar Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 14

15 OEH (Andre endringer) Tilpasset forbruk siste to år OEH (Andre endringer) Tilpasset forbruk siste to år OEH (Andre endringer) Overføres ansvar OEH (Andre endringer) Leie pensjonisthuset til kommunestyremøter OEH (Andre endringer) Medlemskap i Ungt entrprenørskap OEH Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Inv./utstyr til bedr.arb.miljø Diverse inventar og utstyr Juridisk bistand Kjøp av varer og tj erstatter egenpr (Andre endringer) Overført fra ansvar 1001 som var uvanlig høyt i 2011 pga. eiermeldingen OEH Overføringer Kjøp fra andre private Kjøp av tj som erstatning Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Overføring til kommuner Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføringer (Andre endringer) ØstFinnmark regionråd (Vadsø kommune) OEH (Andre endringer) Budsjett samlet under funksjon OEH (Andre endringer) Budsjett samlet under funksjon OEH (Andre endringer) Til diverse edle formål OEH Refusjoner Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 15

16 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Refusjoner (Andre endringer) Flyttet fra ansvar OEH Politiske organ Politikeropplæring Kjøp av varer og tj egenpr Bevert.v.kurs, opplæring, møte Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Overført fra ansvar 1000 og tilpasset forbruk siste to år OEH Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp av varer og tj erstatter egenpr (Andre endringer) Overføres til ansvar OEH Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Overføringer Refusjoner Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Refusjoner Politikeropplæring Valg og støtte til politiske partier Kjøp av varer og tj egenpr Kontormateriell Bevert. ved politiske møter Hotellutgifter møter mm ikke kurs Posttjenester Annonse Kursavgifter Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 16

17 Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Edblisenser Kjøp av varer og tj egenpr (Budsjettreg) Mest sannsynlig vil det i slutten av år 2012 være kurs/seminar i forbindelse med Stortingsvalget i T.G. (Andre endringer) Inngår som en del av kompetansepott/ kompetanseplaner ansvar OEH (Budsjettreg) Overført felles kompetansepott T.G. (Budsjettreg) Overført felles kompetansepott T.G. (Andre endringer) Inngår som en del av kompetansepott/ kompetanseplaner ansvar OEH (Budsjettreg) Overført felles kompetansepott T.G. (Budsjettreg) Overført felles kompetansepott T.G Overføringer Mva kompensasjon lav sats Overføringer til andre private Overføringer (Andre endringer) Støtte tilpolitiske partier lokalt OEH Kjøp av tj som erstatning Mva kompensasjon lav sats Refusjoner (Budsjettreg) Kontrollutvalgan IS Årlig andel Valg og støtte til politiske partier Tilskudd og kjøp av tjenester Kjøp av tj som erstatning Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp av tj. fra distriktsrev Kjøp av tj. fra distriktsrev Kjøp fra interk. arkiv Kjøp fra andre private Kjøp av tjenester linken Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 17

18 Kjøp av tjenester bfj.service Kjøp av.tj båtsfj.bedr.helsetj Kjøp av tj som erstatning (Budsjettreg) Finnmark kommunerevisjon. I henhold til vedtak i representantskapet OEH (Budsjettreg) Skal føres på funksjon OEH (Budsjettreg) Medlemskontingent IKAF i henhold til representantskap OEH (Budsjettreg) Medlemsavgift Studiesenteret.no overført ansvar OEH (Budsjettreg) Utviklingstilskudd Linken Næringshage. Beløpet er også vår pålagte minimum egenandel for å få støtte til omstilling fra fylkeskommunen på 3 millioner kr.; se ansvar oeh (Budsjettreg) Båtsfjord bedriftshelsetjeneste AS serviceavgift Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføringer (Budsjettreg) Driftstilskudd Båtsfjordservice. Nytt årlig tilskudd fra 2 kv kr pr år (Budsjettreg) Tilskudd til reg.trossamfunn sm Refusjoner Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Refusjoner Tilskudd og kjøp av tjenester Digforsk Overføringer Telefon Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Overføringer Refusjoner Salg varer/tjen utenfor avg.omr Salgsinntekter Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 18

19 Refusjoner Mva kompensasjon full sats Refusjon fra andre private Refusjoner Digforsk Kirkelig fellesråd Overføringer Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføringer Kirkelig fellesråd Voksenopplæring/ annen opplæring Lønn og sosiale utgifter Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Avtalefestede tillegg Annen fast lønn Eksamensvakt Arbeidsgivers andel SPK Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Undervisningsmateriell Annonse Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Ingen kjente utgifter i 2011 og Gjelder kjøp av grunnskole for barn under barnevernet som bor i andre kommuner OEH Kjøp av tj som erstatning Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre private Kjøp av tj som erstatning (Andre endringer) Studiesenteret.no Overført fra ansvar OEH Overføringer Mva kompensasjon full sats Overføring til kommuner Tilskudd div. kulturtiltak Overføringer Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 19

20 (Andre endringer) ØstFinnmark kompetansesenter OEH (Andre endringer) Feil i budsjett Refusjoner Refusjon fra staten Ref.fra fylkesmannen Mva kompensasjon full sats Refusjon fra andre private Refusjoner Voksenopplæring/ annen opplæring Videregående opplæring losa Lønn og sosiale utgifter Fast lønn, drift Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Lønn vikarer ledig stilling Kommunal Lønn vikarer v/perm uten lønn Lærer Avtalefestede tillegg Annen fast lønn Lønn vikarer Lønn sykevikar 16 dager Kommunal Lønn permisjonsvikar Lærer Lønn ekstrahjelp bruker Engasjementer Overtid Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter (Andre endringer) Ingen i annen Vital OEH Kjøp av varer og tj egenpr Posttjenester Telefon Mobiltelefoner Energi Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Tilpasset forbruk siste to år. Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 20

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013. Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1

STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013. Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1 STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD, INNLEDNING OG SAMMENDRAG...3 BUDSJETTFORUTSETNINGER...5

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2009 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING Året 2009 var preget av betydelige overskridelser på helse og omsorg sitt budsjett. I andre halvår ble det brukt betydelige ressurser på å finne

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer