Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0"

Transkript

1 0001 Prosjekt NordVest Russland Kjøp av varer og tj egenpr Lønn undervisningspersonell Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Matvarer Hotellutgifter møter mm ikke kurs Transportutg./drift av egne transportmidler Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Overføringer Refusjoner Refusjon fra staten Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Refusjoner Prosjekt: Psykiatri Lønn og sosiale utgifter Fast lønn, drift Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Matvarer Kursholder/foreleser ekstern Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av varer og tj egenpr Refusjoner Refusjon fra staten Refusjoner Finansinntekter og finanser Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser (Andre endringer) Betaling til Helse Finnmark vedr. samhandlingsreformen. Satt av samme beløp som vi får tilført i fri inntekter vedr. samhandlingsreformen sm Prosjekt: Psykiatri Samhandlingsreformen Lønn og sosiale utgifter Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 1

2 Kjøp fra staten Kjøp av tj som erstatning Samhandlingsreformen Prosjekt: Kvalitetsutvikling i grunnskolen Kjøp av varer og tj egenpr Honorar Lønn og sosiale utgifter Overføringer Kursavgifter Kjøp av varer og tj egenpr Refusjoner Mva kompensasjon full sats Overføringer Refusjoner Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Refusjoner Kjøp av varer og tj egenpr Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Prosjekt: Skolesekken Kjøp av varer og tj egenpr Skolekonserter Hotellutgifter møter mm ikke kurs Hotellutgifter opplæring/kurs Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp av tj som erstatning Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Overføringer til andre private Overføringer Refusjoner Avsetninger til bundne fond Finansutg og finanstrans Refusjoner Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 2

3 Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra fylkeskommuner Refusjoner Pilotkommune universell utforming Finansinntekter og finanser Overføringer til andre private Overføringer Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser (Andre endringer) Tiltaket videreføres i 2012 med samme finansiering som i sm 0035 Fri rettshjelp i offentlige servicekontor Overføringer Juridisk bistand Kjøp av varer og tj erstatter egenpr (Andre endringer) Tiltaket videreføres i 2012 med samme finansiering som i sm Overføringer Mva kompensasjon full sats Overføringer Refusjoner Mva kompensasjon full sats Refusjoner (Andre endringer) Tiltaket videreføres i 2012 med samme finansiering som i sm (Andre endringer) Tiltaket videreføres i 2012 med samme finansiering som i sm Lønn og sosiale utgifter Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Grenseløst i nordtiltak Finland Kjøp av varer og tj egenpr Honorar Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Matvarer Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 3

4 Annet forbruksmateriell Hotellutgifter møter mm ikke kurs Banktjenester Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Overføringer Refusjoner Avsetninger til bundne fond Finansutg og finanstrans Refusjoner Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Refusjon fra andre private Refusjoner Lønn og sosiale utgifter Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Kvalitetskommuneprogrammet Lønn og sosiale utgifter Fast lønn, drift Fast lønn, drift Engasjementer Engasjementer Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Abonnement Hotellutgifter møter mm ikke kurs Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Hotellutgifter opplæring/kurs Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 4

5 Mva kompensasjon lav sats Overføringer til andre private Overføringer Refusjoner Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Refusjoner Finansinntekter og finanser Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Finansinntekter og finanser Kvalitetskommuneprogrammet Bosetting av flyktninger Lønn og sosiale utgifter Lønn undervisningspersonell Lønn undervisningspersonell Lønn vikarer ledig stilling Lærer Avtalefestede tillegg Annen fast lønn Lønn vikarer Lønn sykevikar 16 dager Lærer Lønn ekstrahjelp Engasjementer Engasjementer Annen lønn ekstrahjelp Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Introduksjonsstønad Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til forslag fra flyktningekonsulent oeh Kjøp av varer og tj egenpr Kontormateriell Undervisningsmateriell Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 5

6 Undervisningsmateriell Itmateriell Medikamenter Velferdstiltak ansatte Utgiftsdekning ikke oppgavepliktig Posttjenester Telefon Telefon Mobiltelefoner Annonse Kursavgifter Kursavgifter Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Skoleskyss faste ruter Energi Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Inventar og utstyr Diverse inventar og utstyr Kjøp av varer og tj erstatter egenpr (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til froslag fra flyktningekonsulent oeh Kjøp av tj som erstatning Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 6

7 Kjøp fra andre private Kjøp av renovasjonstjenester Kjøp av tj som erstatning Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Overføring til kommuner Overføringer (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til forslag fra flyktningekonsulent oeh Finansutg og finanstrans Morarenter Avsetninger til disposisjonsfond Finansutg og finanstrans (Andre endringer) Ansvaret skal gå i 0, oeh (Andre endringer) Stipulert bruk i henhold til forslag fra flyktningekonsulent oeh Refusjoner Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Salgsinntekter (Andre endringer) Pr. capita opplæring i norsk/ samfunnsfag oeh Refusjoner Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Annen refusjon Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private Refusjoner (Andre endringer) Ref fra bedriftshelsetjeneste, skal ikke budsjetteres i sm Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 7

8 (Andre endringer) Anslag oeh Finansinntekter og finanser Integreringstilsk. flyktninger Overføringer Lønn og sosiale utgifter Bruk av disposisjonsfond Finansinntekter og finanser Bosetting av flyktninger Studiesenteret Lønn og sosiale utgifter Engasjementer Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter (Andre endringer) Skal ikke være budsjett på dette ansvaret for sm Kjøp av varer og tj egenpr Kontormateriell Hotellfrokost, bevertning mm Posttjenester Telefon Annonse Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Leie av lokaler og grunn Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Skal ikke være budsjett på dette ansvaret for sm Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Overføringer Refusjoner Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private Refusjoner Finansinntekter og finanser Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 8

9 Overføringer fra kommuner Overføringer Kjøp av varer og tj egenpr Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Studiesenteret Oppreisningsordning barnehjemsbarn Kjøp av varer og tj egenpr Annonse Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Overføring til kommuner Overføring til kommuner Overføringer til andre private Overføringer Refusjoner Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Refusjoner Overføringer Bruk av disposisjonsfond Finansinntekter og finanser Oppreisningsordning barnehjemsbarn Folkehelsearbeid Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer til andre private Overføringer Folkehelsearbeid Boligsosial plan Kjøp av varer og tj egenpr Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av varer og tj egenpr Refusjoner Mva kompensasjon lav sats Overføringer Refusjoner Refusjon fra staten Mva kompensasjon lav sats Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 9

10 Refusjoner Boligsosial plan Brobyggingsprosjektet Lønn og sosiale utgifter Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel KLP Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter Overføringer Inventar og utstyr Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Finansutg og finanstrans Mva kompensasjon full sats Overføringer Refusjoner Avsetninger til bundne fond Finansutg og finanstrans Refusjoner Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Mva kompensasjon full sats Refusjoner Brobyggingsprosjektet (Andre endringer) Total kurspott overført fra øvrige ansvar: kr Hele budsjettet føres opp her, mens det regnskapsføres på ulike konti OEH 0050 Kompetanseutvikling ansatte Finansinntekter og finanser Kursavgifter Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Ikke bruk av disposisjonsfond i OEH Kjøp av varer og tj egenpr Bruk av disposisjonsfond Finansinntekter og finanser Kompetanseutvikling ansatte Helsestasjon for ungdom Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 10

11 Kjøp av varer og tj egenpr Kontormateriell Faglitteratur Medikamenter Mobiltelefoner Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Inventar og utstyr Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Overføringer Refusjoner Mva kompensasjon full sats Refusjoner Kjøp av varer og tj egenpr Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Helsestasjon for ungdom Kompetheving psykisk helsearb Kjøp av varer og tj egenpr Kursavgifter Kursavgifter Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Overføringer Finansutg og finanstrans Avsetninger til bundne fond Avsetninger til bundne fond Finansutg og finanstrans Refusjoner Ref.fra fylkesmannen Ref.fra fylkesmannen Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Refusjoner Finansinntekter og finanser Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 11

12 Finansinntekter og finanser Rusmisbruk, forebyggende tiltak Lønn og sosiale utgifter Fast lønn, drift Fast lønn, drift Annen fast lønn Annen fast lønn Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Kontormateriell Bevert.v.kurs, opplæring, møte Annet forbruksmateriell Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Telefon Mobiltelefoner Internett Annonse Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Transportutg./drift av egne transportmidler Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Diverse inventar og utstyr Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Overføringer Salgsinntekter Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 12

13 Avsetninger til bundne fond Finansutg og finanstrans Refusjoner Refusjon fra staten Ref.fra fylkesmannen Ref.fra nav Sykelønnsrefusjon Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private Refusjoner (Andre endringer) Optimistisk anslag på samlet statsstøtte oeh Lønn og sosiale utgifter Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Rusmisbruk, forebyggende tiltak Barn og ungd med særskbehov Lønn og sosiale utgifter Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel KLP Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av varer og tj egenpr Finansutg og finanstrans Mva kompensasjon lav sats Overføringer Refusjoner Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon lav sats Refusjoner Lønn og sosiale utgifter Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 13

14 Bruk av bundne fond Finansinntekter og finanser Barn og ungd med særskbehov Politiske organ Lønn og sosiale utgifter Godtgjørelse, heltidspolitikere Møtegodtgjørelse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Arbeidsgivers andel KLP ordførere Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ordfører Lønn og sosiale utgifter (Andre endringer) Justert etter forbruk siste to år OEH (Andre endringer) Det skal ikke være budsjett på denne posten sm Kjøp av varer og tj egenpr Kontormateriell Abonnement Bevert.v.kurs, opplæring, møte Bevert. ved politiske møter Bevert. ved pol.representasjon Hotellfrokost, bevertning mm Gaver, påskjønnelser o.l Tjenestefrikjøp ref.lønn Hotellutgifter møter mm ikke kurs Mobiltelefoner Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Annonse Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Kursavgifter Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Div. medlemskap Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Flyttes til ansvar Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 14

15 OEH (Andre endringer) Tilpasset forbruk siste to år OEH (Andre endringer) Tilpasset forbruk siste to år OEH (Andre endringer) Overføres ansvar OEH (Andre endringer) Leie pensjonisthuset til kommunestyremøter OEH (Andre endringer) Medlemskap i Ungt entrprenørskap OEH Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Inv./utstyr til bedr.arb.miljø Diverse inventar og utstyr Juridisk bistand Kjøp av varer og tj erstatter egenpr (Andre endringer) Overført fra ansvar 1001 som var uvanlig høyt i 2011 pga. eiermeldingen OEH Overføringer Kjøp fra andre private Kjøp av tj som erstatning Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Overføring til kommuner Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføringer (Andre endringer) ØstFinnmark regionråd (Vadsø kommune) OEH (Andre endringer) Budsjett samlet under funksjon OEH (Andre endringer) Budsjett samlet under funksjon OEH (Andre endringer) Til diverse edle formål OEH Refusjoner Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 15

16 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Refusjoner (Andre endringer) Flyttet fra ansvar OEH Politiske organ Politikeropplæring Kjøp av varer og tj egenpr Bevert.v.kurs, opplæring, møte Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Overført fra ansvar 1000 og tilpasset forbruk siste to år OEH Kjøp av varer og tj erstatter egenpr Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp av varer og tj erstatter egenpr (Andre endringer) Overføres til ansvar OEH Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Overføringer Refusjoner Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Refusjoner Politikeropplæring Valg og støtte til politiske partier Kjøp av varer og tj egenpr Kontormateriell Bevert. ved politiske møter Hotellutgifter møter mm ikke kurs Posttjenester Annonse Kursavgifter Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 16

17 Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Edblisenser Kjøp av varer og tj egenpr (Budsjettreg) Mest sannsynlig vil det i slutten av år 2012 være kurs/seminar i forbindelse med Stortingsvalget i T.G. (Andre endringer) Inngår som en del av kompetansepott/ kompetanseplaner ansvar OEH (Budsjettreg) Overført felles kompetansepott T.G. (Budsjettreg) Overført felles kompetansepott T.G. (Andre endringer) Inngår som en del av kompetansepott/ kompetanseplaner ansvar OEH (Budsjettreg) Overført felles kompetansepott T.G. (Budsjettreg) Overført felles kompetansepott T.G Overføringer Mva kompensasjon lav sats Overføringer til andre private Overføringer (Andre endringer) Støtte tilpolitiske partier lokalt OEH Kjøp av tj som erstatning Mva kompensasjon lav sats Refusjoner (Budsjettreg) Kontrollutvalgan IS Årlig andel Valg og støtte til politiske partier Tilskudd og kjøp av tjenester Kjøp av tj som erstatning Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp av tj. fra distriktsrev Kjøp av tj. fra distriktsrev Kjøp fra interk. arkiv Kjøp fra andre private Kjøp av tjenester linken Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 17

18 Kjøp av tjenester bfj.service Kjøp av.tj båtsfj.bedr.helsetj Kjøp av tj som erstatning (Budsjettreg) Finnmark kommunerevisjon. I henhold til vedtak i representantskapet OEH (Budsjettreg) Skal føres på funksjon OEH (Budsjettreg) Medlemskontingent IKAF i henhold til representantskap OEH (Budsjettreg) Medlemsavgift Studiesenteret.no overført ansvar OEH (Budsjettreg) Utviklingstilskudd Linken Næringshage. Beløpet er også vår pålagte minimum egenandel for å få støtte til omstilling fra fylkeskommunen på 3 millioner kr.; se ansvar oeh (Budsjettreg) Båtsfjord bedriftshelsetjeneste AS serviceavgift Overføringer Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføringer (Budsjettreg) Driftstilskudd Båtsfjordservice. Nytt årlig tilskudd fra 2 kv kr pr år (Budsjettreg) Tilskudd til reg.trossamfunn sm Refusjoner Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon full sats Refusjoner Tilskudd og kjøp av tjenester Digforsk Overføringer Telefon Kjøp av varer og tj egenpr Overføringer Mva kompensasjon full sats Overføringer Refusjoner Salg varer/tjen utenfor avg.omr Salgsinntekter Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 18

19 Refusjoner Mva kompensasjon full sats Refusjon fra andre private Refusjoner Digforsk Kirkelig fellesråd Overføringer Overføringer til andre private Overføringer til andre private Overføringer Kirkelig fellesråd Voksenopplæring/ annen opplæring Lønn og sosiale utgifter Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Avtalefestede tillegg Annen fast lønn Eksamensvakt Arbeidsgivers andel SPK Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenpr Undervisningsmateriell Annonse Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Ingen kjente utgifter i 2011 og Gjelder kjøp av grunnskole for barn under barnevernet som bor i andre kommuner OEH Kjøp av tj som erstatning Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre private Kjøp av tj som erstatning (Andre endringer) Studiesenteret.no Overført fra ansvar OEH Overføringer Mva kompensasjon full sats Overføring til kommuner Tilskudd div. kulturtiltak Overføringer Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 19

20 (Andre endringer) ØstFinnmark kompetansesenter OEH (Andre endringer) Feil i budsjett Refusjoner Refusjon fra staten Ref.fra fylkesmannen Mva kompensasjon full sats Refusjon fra andre private Refusjoner Voksenopplæring/ annen opplæring Videregående opplæring losa Lønn og sosiale utgifter Fast lønn, drift Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Lønn vikarer ledig stilling Kommunal Lønn vikarer v/perm uten lønn Lærer Avtalefestede tillegg Annen fast lønn Lønn vikarer Lønn sykevikar 16 dager Kommunal Lønn permisjonsvikar Lærer Lønn ekstrahjelp bruker Engasjementer Overtid Arbeidsgivers andel SPK Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Lønn og sosiale utgifter (Andre endringer) Ingen i annen Vital OEH Kjøp av varer og tj egenpr Posttjenester Telefon Mobiltelefoner Energi Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Kjøp av varer og tj egenpr (Andre endringer) Tilpasset forbruk siste to år. Rapportmal: drift 20. november 2011 kl Side 20

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011

Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Regnskapsrapport pr. 28.02.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 28.02.2011. Det er nok fortsatt en del kostnader pr. februar som ikke er kommet med enda, men lønn som er den største kostnaden er bokført

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL DRIFTSBUDSJETT Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7. starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Foreløpig rapport pr avdeling

Foreløpig rapport pr avdeling Avdeling: 1000 Felles 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0 2.750,00 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0 2.210,40 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0 580,30 31201 Gaver,

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

I tillegg kan det søkes midler fra OU-fond i KS til arbeidsgiverutvikling.

I tillegg kan det søkes midler fra OU-fond i KS til arbeidsgiverutvikling. Kapittel : Omorganiseringer 0047 Vikarpool Fra 1.7.2011 starter Båtsfjord kommune opp ordning med vikarpool. Prosjektleder finansieres eksternt i ett år og innarbeides deretter i ordinært budsjett. Fast

Detaljer