Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering"

Transkript

1 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1

2 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: ADMINISTRATIV LEIING DATAPROGRAM , , KJØP MASKINER , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0, , STATLEGE REFUSJONAR ,00 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , BRUK AV LÅNEMIDLAR , , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,80 Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING , ,05 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER , ,05 Ansvar: 210 SAGATUN SKULE Teneste: GRUNNSKULE KJØP MASKINER , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,80 0 0, OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: GRUNNSKULE , ,25 Sum ansvar: 210 SAGATUN SKULE , ,25 Ansvar: 220 SAGATUN BARNEHAGE Teneste: BARNEHAGAR KJØP MASKINER 4.837,00 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 1.209,25 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,25 0 0,00 Sum teneste: BARNEHAGAR 4.837,00 0 0,00 Sum ansvar: 220 SAGATUN BARNEHAGE 4.837,00 0 0,00 Ansvar: 270 LEGE Teneste: LEGETENESTE KJØP MASKINER 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: LEGETENESTE 0, ,50 Sum ansvar: 270 LEGE 0, ,50 Ansvar: 272 FYSIOTERAPEUT Teneste: FYSIOTERAPI KJØP MASKINER 1.589,00 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 397,25 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -397,25 0 0,00 Sum teneste: FYSIOTERAPI 1.589,00 0 0,00 Sum ansvar: 272 FYSIOTERAPEUT 1.589,00 0 0,00 Ansvar: 275 PLEIE OG OMSORG Teneste: ADMINISTRATIV LEIING KJØP MASKINER 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, ,20 2

3 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,20 Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING 0, ,80 Sum ansvar: 275 PLEIE OG OMSORG 0, ,80 Ansvar: 276 OMSORG Teneste: PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON DATAPROGRAM 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 0, ,00 Sum ansvar: 276 OMSORG 0, ,00 Ansvar: 277 SPESIALOMSORG PU Teneste: PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN KJØP MASKINER 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN 0, ,75 Sum ansvar: 277 SPESIALOMSORG PU 0, ,75 Ansvar: 330 SKOGBRUK Teneste: LANDBRUKSFORVALTNING OG LANBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING KJØP MASKINER 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: LANDBRUKSFORVALTNING OG LANBRUKSBASERT 0,00 NÆRINGSUTVIKLING ,75 Sum ansvar: 330 SKOGBRUK 0, ,75 Ansvar: 350 TEKNISK DRIFT Teneste: FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNNGEN DATAPROGRAM ,00 0 0, KJØP MASKINER ,60 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 7.553,65 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,65 0 0,00 Sum teneste: FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNNGEN ,60 0 0,00 Sum ansvar: 350 TEKNISK DRIFT ,60 0 0,00 Ansvar: 370 OPPMÅLING Teneste: KART OG OPPMÅLING KJØP MASKINER 9.057,00 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 2.264,25 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,25 0 0,00 Sum teneste: KART OG OPPMÅLING 9.057,00 0 0,00 Sum ansvar: 370 OPPMÅLING 9.057,00 0 0,00 Sum prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR ,41 0 0,00 Prosjekt: 101 BILAR OG MASKINER Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: ADMINISTRATIV LEIING 3

4 32102 KJØP AV TRANSPORTMIDDEL 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 0,00 0 0,00 Teneste: LANDBRUKSFORVALTNING OG LANBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING KJØP AV TRANSPORTMIDDEL ,00 0 0,00 Sum teneste: LANDBRUKSFORVALTNING OG LANBRUKSBASERT ,00 NÆRINGSUTVIKLING 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 101 BILAR OG MASKINER ,00 0 0,00 Prosjekt: 103 GPS-UTSTYR Teneste: KART OG OPPMÅLING KJØP ANLEGGSMASKINER , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING ,57 0 0, SAL AV DRIFTSMIDDEL ,00 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: KART OG OPPMÅLING ,29 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,29 0 0,00 Sum prosjekt: 103 GPS-UTSTYR ,29 0 0,00 Prosjekt: 199 Fjortun skule - avkøyring Teneste: INVESTERINGAR SKULE BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0, , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0, ,00 Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 199 Fjortun skule - avkøyring 0,00 0 0,00 Prosjekt: 220 HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST Teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, 0,00 PARKERING 0 0,00 Sum prosjekt: 220 HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST 0,00 0 0,00 Prosjekt: 227 OMBYGGING KOMMUNESTYRESALEN Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: BALESTRAND RÅDHUS INNBU , ,00 4

5 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING ,16 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: BALESTRAND RÅDHUS ,62 0 0,00 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER ,62 0 0,00 Sum prosjekt: 227 OMBYGGING KOMMUNESTYRESALEN ,62 0 0,00 Prosjekt: 228 BEREDSKAP - AGGREGAT MM Teneste: HELSETUNET KJØP MASKINER , , BYGG OG ANLEGG, NYBYGG ,37 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , BRUK AV LÅNEMIDLAR , , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: HELSETUNET 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 228 BEREDSKAP - AGGREGAT MM 0,00 0 0,00 Prosjekt: 229 SOLAVSKJERMING - SAGATUN SKULE Teneste: INVESTERINGAR SKULE BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG 0, , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 229 SOLAVSKJERMING - SAGATUN SKULE 0,00 0 0,00 Prosjekt: 230 TOALETT BYGG A OG C - SAGATUN SKULE Teneste: INVESTERINGAR SKULE LØN NYBYGG/-ANLEGG ,26 0 0, BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG 0, , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE ,26 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,26 0 0,00 Sum prosjekt: 230 TOALETT BYGG A OG C - SAGATUN SKULE ,26 0 0,00 Prosjekt: 231 UTSTYR LEIKEAREAL - SAGATUN SKULE Teneste: INVESTERINGAR SKULE INNBU 0, , BYGG OG ANLEGG, NYBYGG ,00 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING ,50 0 0, STATLEGE REFUSJONAR , ,00 5

6 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , REFUSJONAR FRÅ ANDRE , , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 231 UTSTYR LEIKEAREAL - SAGATUN SKULE 0,00 0 0,00 Prosjekt: 232 BRANNSTASJON Teneste: BRANN OG ULYKKESBEREDSKAP PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER 0, , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: BRANN OG ULYKKESBEREDSKAP 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 232 BRANNSTASJON 0,00 0 0,00 Prosjekt: 301 OMSORGSBUSTADER- SEJETUNET Teneste: KOMMUNALT UTLEIGEBUSTADER BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALT UTLEIGEBUSTADER 0, ,00 Teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER LØN NYBYGG/-ANLEGG , , BYGG OG ANLEGG, NYBYGG , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , STATLEGE REFUSJONAR , , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE ,19 BUSTADER ,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET , ,00 Ansvar: 350 TEKNISK DRIFT Teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER BYGG OG ANLEGG, NYBYGG , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 6.260, , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,86 0 0, OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE ,45 BUSTADER ,00 Sum ansvar: 350 TEKNISK DRIFT , ,00 Sum prosjekt: 301 OMSORGSBUSTADER- SEJETUNET ,64 0 0,00 Prosjekt: 414 SENTRUMSUTVIKLING - STADANALYSE-PROSJEKTERING Teneste: REKREASJON I TETTSTAD FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR 0, ,00 Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD 0, ,00 6

7 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0, ,00 Sum prosjekt: 414 SENTRUMSUTVIKLING - STADANALYSE-PROSJEKTERING 0, ,00 Prosjekt: 416 SENTRUMSUTVIKLING-STEINLEGGING GANGVEGAR PARKEN Teneste: REKREASJON I TETTSTAD BYGG OG ANLEGG, NYBYGG , , KJØP AV BYGG OG ANLEGG 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0, , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR , , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD , ,25 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET , ,25 Sum prosjekt: 416 SENTRUMSUTVIKLING-STEINLEGGING GANGVEGAR ,00 PARKEN ,25 Prosjekt: 417 SENTRUMSUTVIKLING-PARKERING GAMLE ESSOEN Teneste: REKREASJON I TETTSTAD BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0, ,00 Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 417 SENTRUMSUTVIKLING-PARKERING GAMLE ESSOEN0,00 0 0,00 Prosjekt: 418 SENTRUMSUTVIKLING-GATELØP NORSK REISELIVSMSEUM Teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, , PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER 647,00 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 161,75 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -161,75 0 0, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, 647,00 PARKERING 0 0,00 Teneste: REKREASJON I TETTSTAD PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER ,00 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 4.275,00 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,00 0 0,00 Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD ,00 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 418 SENTRUMSUTVIKLING-GATELØP NORSK REISELIVSMSEUM ,00 0 0,00 Prosjekt: 600 Sal eigedom og anlegg Teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 7

8 36701 SAL AV FAST EIGEDOM -800,00 0 0,00 Sum teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK -800,00 0 0,00 Teneste: KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0, , SAL AV FAST EIGEDOM , ,00 Sum teneste: KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD , ,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET , ,00 Sum prosjekt: 600 Sal eigedom og anlegg , ,00 Prosjekt: 700 KOMMUNALE VEGAR Teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING KJØP AV BYGG OG ANLEGG 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, 0,00 PARKERING 0 0,00 Sum prosjekt: 700 KOMMUNALE VEGAR 0,00 0 0,00 Prosjekt: 713 OMSORGSBUSTADER BALA Teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, , PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , BRUK AV LÅNEMIDLAR , , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE ,25 BUSTADER 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,25 0 0,00 Sum prosjekt: 713 OMSORGSBUSTADER BALA ,25 0 0,00 Prosjekt: 714 HITTUNSFJØRA Teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 2.352, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 588,00 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -588, , BRUK AV LÅNEMIDLAR , ,00 Sum teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK ,12 0 0,00 Teneste: REKREASJON I TETTSTAD BYGG OG ANLEGG, NYBYGG , , BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG 0, , PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,33 0 0, BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD ,33 0 0,00 8

9 Teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 5.565,50 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 1.391,38 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,38 0 0,00 Sum teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 5.565,50 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,71 0 0,00 Sum prosjekt: 714 HITTUNSFJØRA ,71 0 0,00 Prosjekt: 718 BUSTADOMRÅDE HOLMAMYRANE Teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, , PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER , , JURIDISK HJELP 0, , GRUNNKJØP 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK ,00 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 718 BUSTADOMRÅDE HOLMAMYRANE ,00 0 0,00 Prosjekt: 719 KJØP AREAL LUNDE PRESEGARD Teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV JURIDISK HJELP 0, , GRUNNKJØP , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV , ,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET , ,00 Sum prosjekt: 719 KJØP AREAL LUNDE PRESEGARD , ,00 Prosjekt: 720 NÆRINGSOMRÅDE NESSANE (GUNNARGARDEN) Teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER ,00 0 0,00 Sum teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE ,00 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 720 NÆRINGSOMRÅDE NESSANE (GUNNARGARDEN) ,00 0 0,00 Prosjekt: 800 ANDRE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR Ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Teneste: PENSJON KJØP AV AKSJER OG ANDELER ,00 0 0,00 9

10 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP ,00 0 0,00 Sum teneste: PENSJON 0,00 0 0,00 Teneste: YMSE FELLESTILTAK KJØP AV AKSJER OG ANDELER 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: YMSE FELLESTILTAK 0,00 0 0,00 Teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE GRUNNKJØP 0, , UTLÅN , , KJØP AV AKSJER OG ANDELER 0, , AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0, , REFUSJONAR FRÅ ANDRE 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, , AVDRAG LÅN , , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND , , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE , ,25 Teneste: INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND ,18 0 0,00 Sum teneste: INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR ,18 0 0,00 Sum ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING , ,25 Sum prosjekt: 800 ANDRE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR , ,25 Prosjekt: 801 FORMIDLINGSLÅN Ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Teneste: LÅN, TILSKOT, BUSTØTTE EKSTRAORDINÆRE AVDRAG , , UTLÅN , , AVSETT TIL BUNDNE FOND ,00 0 0, BRUK AV LÅNEMIDLAR , , AVDRAG LÅN , , BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND 0, ,00 Sum teneste: LÅN, TILSKOT, BUSTØTTE 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 801 FORMIDLINGSLÅN 0,00 0 0,00 Prosjekt: D0112 TILSK. DAGSENTER DEMENTE Teneste: PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON KJØP AV TRANSPORTMIDDEL 0, , STATLEGE REFUSJONAR 0, , BRUK AV DRIFTSFOND INVESTERING 0, ,00 Sum teneste: PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 0, ,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0, ,00 Sum prosjekt: D0112 TILSK. DAGSENTER DEMENTE 0, ,00 T O T A L T 0,00 0 0,00 10

Vedlegg: Investering 201 8

Vedlegg: Investering 201 8 1 BALESTRAND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 02.01.2018 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:49 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste:

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - investering

Årsbudsjett 2014 - investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:58 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 32002 KJØP MASKINER 0 0 97 32202

Detaljer

Hovudbok investering per 17.11.2015

Hovudbok investering per 17.11.2015 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 18:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR 31950 DATAPROGRAM 57.180,00 600.000 600.000 32002 KJØP MASKINER 196.105,00 0 0 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING

Detaljer

Årsbudsjett 2016 - Investering

Årsbudsjett 2016 - Investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 11:29 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 600.000 437.000

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Investeringsbudsjett 2009øk.pln

Investeringsbudsjett 2009øk.pln Bruker: BS Klokken: 09:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 2043 IKT-SATSING SKULEN Ansvar: 211 HORNINDAL SKULE Teneste: 20210 UNDERVISNING I GRUNNSKULEN 32012 IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE 280.000

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale

Detaljer

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (i heile 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investeringar i anleggsmidlar 133 082 205 355 295653 199550

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Investeringsrekneskapen 2013 - Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 1000 Naustdal kyrkjegard. Reidskapshus, 2010 39000 Den norske kyrkja 2302 Byggetenester 292 357,60 21 698

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING 1 Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 31150 MATVARER OG BEVERTNING 1.041 0 0 0 0

Detaljer

Investeringsprogram 2013 2016

Investeringsprogram 2013 2016 Investeringsprogram 2013 2016 06.12.2012 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2013-2016 Investeringsprogram 06.12.2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Regnskap Buds(end) Budsjett Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget

Regnskap Buds(end) Budsjett Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget Regnskap Buds(end) Budsjett 2017 2017 2017 1004 Kontrollutvalget 2700 Konsulenttjenester 0 350000 0 Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalget 0 350000 0 1102 Økonomiavdelingen 2700 Konsulenttjenester 150546 160000

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE Bruker: 18SVEFEI Klokken: 15:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 13

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE Bruker: 18SVEFEI Klokken: 15:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 13 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2016 23.02.2017 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 15:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 13 1 Regnskap 2016 Regnskap 2015 EIENDELER Anleggsmidler 488.148.666,77 450.807.176,61 Faste eiendommer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Sum funksjon: 172 Pensjon , Sum prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd ,

Sum funksjon: 172 Pensjon , Sum prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd , Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 411.961,00 0-411.961 0 Sum utgifter 411.961,00 0-411.961 0 Sum funksjon: 172 Pensjon

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 549.547,00 0-550 0 Sum utgifter 549.547,00 0-550 0 Sum funksjon: 172 Pensjon 549.547,00

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet Bruker: AREI Klokken: 08:22 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 396 35200 UTLÅN STARTLÅN 1.000 Sum

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

Hemsedal kommune Årsmelding kortversjon

Hemsedal kommune Årsmelding kortversjon Hemsedal kommune Årsmelding 2018 - kortversjon Foto - Jørn Magne Forland Organisasjon: Særskilte hendingar i 2018 - Folketalet har auka, men veksten er lågare enn tidlegare - Utarbeiding av rom- og funksjonsplan

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Stordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017

Stordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017 i Vedteke KS 6917 13desember 2017 Økonomiplan 20182021 Årsbudsjett 2018 Stordal kommune i 500 5. DRIFTSBUDSJETT 2018 5.1 skjema skjema I A I A drift drift Rekneskap øk.plan øk.plan øk.plan 2016 2017 2018

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Detaljbudsjett for investering

Detaljbudsjett for investering Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler

Detaljer

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN Rsk 2017 Bud 2017 Budsjett- Bud 2017 Rsk 2016 Rsk 2015 Skatt på inntekt og formue 182 001 755,47 180 972 000 180 972 000 176 372 583 165 427 431 Ordinært

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon 9201 Egenkapitalinnskudd 172 Pensjon Pensjon 0 0 0 Pensjon 445 641 0 0 Pensjon 445 641 0 0 9203 Kjøp av aksjer 110 Kontroll og revisjon Kontroll og revisjon 0 0 0 Kontroll og revisjon 12 000 0 0 Kontroll

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden

Oversyn over økonomiplanperioden - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 201 3 201 6 Arbeidsgrunnlag 23.10.2012 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 09.10.2012 Rekneskap Oppr..

Detaljer

3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial 2016

3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial 2016 3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial Kommunelova 47 omhandlar årsbudsjettet si binding for underordna organ i 1. ledd. 2. ledd seier at dersom det skjer endringar i løpet av budsjettåret

Detaljer