Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering"

Transkript

1 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1

2 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: ADMINISTRATIV LEIING DATAPROGRAM , , KJØP MASKINER , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0, , STATLEGE REFUSJONAR ,00 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , BRUK AV LÅNEMIDLAR , , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,80 Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING , ,05 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER , ,05 Ansvar: 210 SAGATUN SKULE Teneste: GRUNNSKULE KJØP MASKINER , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,80 0 0, OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: GRUNNSKULE , ,25 Sum ansvar: 210 SAGATUN SKULE , ,25 Ansvar: 220 SAGATUN BARNEHAGE Teneste: BARNEHAGAR KJØP MASKINER 4.837,00 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 1.209,25 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,25 0 0,00 Sum teneste: BARNEHAGAR 4.837,00 0 0,00 Sum ansvar: 220 SAGATUN BARNEHAGE 4.837,00 0 0,00 Ansvar: 270 LEGE Teneste: LEGETENESTE KJØP MASKINER 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: LEGETENESTE 0, ,50 Sum ansvar: 270 LEGE 0, ,50 Ansvar: 272 FYSIOTERAPEUT Teneste: FYSIOTERAPI KJØP MASKINER 1.589,00 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 397,25 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -397,25 0 0,00 Sum teneste: FYSIOTERAPI 1.589,00 0 0,00 Sum ansvar: 272 FYSIOTERAPEUT 1.589,00 0 0,00 Ansvar: 275 PLEIE OG OMSORG Teneste: ADMINISTRATIV LEIING KJØP MASKINER 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, ,20 2

3 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,20 Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING 0, ,80 Sum ansvar: 275 PLEIE OG OMSORG 0, ,80 Ansvar: 276 OMSORG Teneste: PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON DATAPROGRAM 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 0, ,00 Sum ansvar: 276 OMSORG 0, ,00 Ansvar: 277 SPESIALOMSORG PU Teneste: PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN KJØP MASKINER 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: PLEIE, OMSORG OG HJELP I HEIMEN 0, ,75 Sum ansvar: 277 SPESIALOMSORG PU 0, ,75 Ansvar: 330 SKOGBRUK Teneste: LANDBRUKSFORVALTNING OG LANBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING KJØP MASKINER 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: LANDBRUKSFORVALTNING OG LANBRUKSBASERT 0,00 NÆRINGSUTVIKLING ,75 Sum ansvar: 330 SKOGBRUK 0, ,75 Ansvar: 350 TEKNISK DRIFT Teneste: FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNNGEN DATAPROGRAM ,00 0 0, KJØP MASKINER ,60 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 7.553,65 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,65 0 0,00 Sum teneste: FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNNGEN ,60 0 0,00 Sum ansvar: 350 TEKNISK DRIFT ,60 0 0,00 Ansvar: 370 OPPMÅLING Teneste: KART OG OPPMÅLING KJØP MASKINER 9.057,00 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 2.264,25 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,25 0 0,00 Sum teneste: KART OG OPPMÅLING 9.057,00 0 0,00 Sum ansvar: 370 OPPMÅLING 9.057,00 0 0,00 Sum prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR ,41 0 0,00 Prosjekt: 101 BILAR OG MASKINER Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: ADMINISTRATIV LEIING 3

4 32102 KJØP AV TRANSPORTMIDDEL 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER 0,00 0 0,00 Teneste: LANDBRUKSFORVALTNING OG LANBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING KJØP AV TRANSPORTMIDDEL ,00 0 0,00 Sum teneste: LANDBRUKSFORVALTNING OG LANBRUKSBASERT ,00 NÆRINGSUTVIKLING 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 101 BILAR OG MASKINER ,00 0 0,00 Prosjekt: 103 GPS-UTSTYR Teneste: KART OG OPPMÅLING KJØP ANLEGGSMASKINER , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING ,57 0 0, SAL AV DRIFTSMIDDEL ,00 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: KART OG OPPMÅLING ,29 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,29 0 0,00 Sum prosjekt: 103 GPS-UTSTYR ,29 0 0,00 Prosjekt: 199 Fjortun skule - avkøyring Teneste: INVESTERINGAR SKULE BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0, , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0, ,00 Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 199 Fjortun skule - avkøyring 0,00 0 0,00 Prosjekt: 220 HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST Teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, 0,00 PARKERING 0 0,00 Sum prosjekt: 220 HYTTEFELT KVAMSØY - TILKOMST 0,00 0 0,00 Prosjekt: 227 OMBYGGING KOMMUNESTYRESALEN Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: BALESTRAND RÅDHUS INNBU , ,00 4

5 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING ,16 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: BALESTRAND RÅDHUS ,62 0 0,00 Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER ,62 0 0,00 Sum prosjekt: 227 OMBYGGING KOMMUNESTYRESALEN ,62 0 0,00 Prosjekt: 228 BEREDSKAP - AGGREGAT MM Teneste: HELSETUNET KJØP MASKINER , , BYGG OG ANLEGG, NYBYGG ,37 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , BRUK AV LÅNEMIDLAR , , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: HELSETUNET 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 228 BEREDSKAP - AGGREGAT MM 0,00 0 0,00 Prosjekt: 229 SOLAVSKJERMING - SAGATUN SKULE Teneste: INVESTERINGAR SKULE BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG 0, , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 229 SOLAVSKJERMING - SAGATUN SKULE 0,00 0 0,00 Prosjekt: 230 TOALETT BYGG A OG C - SAGATUN SKULE Teneste: INVESTERINGAR SKULE LØN NYBYGG/-ANLEGG ,26 0 0, BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG 0, , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE ,26 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,26 0 0,00 Sum prosjekt: 230 TOALETT BYGG A OG C - SAGATUN SKULE ,26 0 0,00 Prosjekt: 231 UTSTYR LEIKEAREAL - SAGATUN SKULE Teneste: INVESTERINGAR SKULE INNBU 0, , BYGG OG ANLEGG, NYBYGG ,00 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING ,50 0 0, STATLEGE REFUSJONAR , ,00 5

6 37290 KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , REFUSJONAR FRÅ ANDRE , , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: INVESTERINGAR SKULE 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 231 UTSTYR LEIKEAREAL - SAGATUN SKULE 0,00 0 0,00 Prosjekt: 232 BRANNSTASJON Teneste: BRANN OG ULYKKESBEREDSKAP PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER 0, , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: BRANN OG ULYKKESBEREDSKAP 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 232 BRANNSTASJON 0,00 0 0,00 Prosjekt: 301 OMSORGSBUSTADER- SEJETUNET Teneste: KOMMUNALT UTLEIGEBUSTADER BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALT UTLEIGEBUSTADER 0, ,00 Teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER LØN NYBYGG/-ANLEGG , , BYGG OG ANLEGG, NYBYGG , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , STATLEGE REFUSJONAR , , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE ,19 BUSTADER ,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET , ,00 Ansvar: 350 TEKNISK DRIFT Teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER BYGG OG ANLEGG, NYBYGG , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 6.260, , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,86 0 0, OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE ,45 BUSTADER ,00 Sum ansvar: 350 TEKNISK DRIFT , ,00 Sum prosjekt: 301 OMSORGSBUSTADER- SEJETUNET ,64 0 0,00 Prosjekt: 414 SENTRUMSUTVIKLING - STADANALYSE-PROSJEKTERING Teneste: REKREASJON I TETTSTAD FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR 0, ,00 Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD 0, ,00 6

7 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0, ,00 Sum prosjekt: 414 SENTRUMSUTVIKLING - STADANALYSE-PROSJEKTERING 0, ,00 Prosjekt: 416 SENTRUMSUTVIKLING-STEINLEGGING GANGVEGAR PARKEN Teneste: REKREASJON I TETTSTAD BYGG OG ANLEGG, NYBYGG , , KJØP AV BYGG OG ANLEGG 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0, , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR , , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD , ,25 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET , ,25 Sum prosjekt: 416 SENTRUMSUTVIKLING-STEINLEGGING GANGVEGAR ,00 PARKEN ,25 Prosjekt: 417 SENTRUMSUTVIKLING-PARKERING GAMLE ESSOEN Teneste: REKREASJON I TETTSTAD BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0, ,00 Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 417 SENTRUMSUTVIKLING-PARKERING GAMLE ESSOEN0,00 0 0,00 Prosjekt: 418 SENTRUMSUTVIKLING-GATELØP NORSK REISELIVSMSEUM Teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, , PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER 647,00 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 161,75 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -161,75 0 0, BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, 647,00 PARKERING 0 0,00 Teneste: REKREASJON I TETTSTAD PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER ,00 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 4.275,00 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,00 0 0,00 Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD ,00 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 418 SENTRUMSUTVIKLING-GATELØP NORSK REISELIVSMSEUM ,00 0 0,00 Prosjekt: 600 Sal eigedom og anlegg Teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK 7

8 36701 SAL AV FAST EIGEDOM -800,00 0 0,00 Sum teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK -800,00 0 0,00 Teneste: KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0, , SAL AV FAST EIGEDOM , ,00 Sum teneste: KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD , ,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET , ,00 Sum prosjekt: 600 Sal eigedom og anlegg , ,00 Prosjekt: 700 KOMMUNALE VEGAR Teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, PARKERING KJØP AV BYGG OG ANLEGG 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALE VEGAR, MILJØ, TRAFIKKTRYGGLEIK, 0,00 PARKERING 0 0,00 Sum prosjekt: 700 KOMMUNALE VEGAR 0,00 0 0,00 Prosjekt: 713 OMSORGSBUSTADER BALA Teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE BUSTADER BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, , PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT , , BRUK AV LÅNEMIDLAR , , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: KOMMUNALT OMSORGSBUSTADER, TILRETTELATE ,25 BUSTADER 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,25 0 0,00 Sum prosjekt: 713 OMSORGSBUSTADER BALA ,25 0 0,00 Prosjekt: 714 HITTUNSFJØRA Teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 2.352, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 588,00 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT -588, , BRUK AV LÅNEMIDLAR , ,00 Sum teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK ,12 0 0,00 Teneste: REKREASJON I TETTSTAD BYGG OG ANLEGG, NYBYGG , , BYGG OG ANLEGG, MATERIAL TIL NYBYGG 0, , PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING , , KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,33 0 0, BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: REKREASJON I TETTSTAD ,33 0 0,00 8

9 Teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 5.565,50 0 0, MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 1.391,38 0 0, KOMPENSASJON MEIRVERDIAVGIFT ,38 0 0,00 Sum teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 5.565,50 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,71 0 0,00 Sum prosjekt: 714 HITTUNSFJØRA ,71 0 0,00 Prosjekt: 718 BUSTADOMRÅDE HOLMAMYRANE Teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK BYGG OG ANLEGG, NYBYGG 0, , PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER , , JURIDISK HJELP 0, , GRUNNKJØP 0, , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: BUSTADBYGGING OG FYSISKE BUMILJØTILTAK ,00 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 718 BUSTADOMRÅDE HOLMAMYRANE ,00 0 0,00 Prosjekt: 719 KJØP AREAL LUNDE PRESEGARD Teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV JURIDISK HJELP 0, , GRUNNKJØP , , MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV , ,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET , ,00 Sum prosjekt: 719 KJØP AREAL LUNDE PRESEGARD , ,00 Prosjekt: 720 NÆRINGSOMRÅDE NESSANE (GUNNARGARDEN) Teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE PROSJEKTERING/KONSULENTENESTER ,00 0 0,00 Sum teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE ,00 0 0,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 720 NÆRINGSOMRÅDE NESSANE (GUNNARGARDEN) ,00 0 0,00 Prosjekt: 800 ANDRE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR Ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Teneste: PENSJON KJØP AV AKSJER OG ANDELER ,00 0 0,00 9

10 39701 OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP ,00 0 0,00 Sum teneste: PENSJON 0,00 0 0,00 Teneste: YMSE FELLESTILTAK KJØP AV AKSJER OG ANDELER 0, , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: YMSE FELLESTILTAK 0,00 0 0,00 Teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE GRUNNKJØP 0, , UTLÅN , , KJØP AV AKSJER OG ANDELER 0, , AVSETT UBUNDNE KAPITALFOND 0, , REFUSJONAR FRÅ ANDRE 0, , BRUK AV LÅNEMIDLAR 0, , AVDRAG LÅN , , BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND , , OVERFØRING FRÅ DRIFTSREKNESKAP 0, ,00 Sum teneste: TILRETTELEGGING OG HJELP TIL NÆRINGSLIVE , ,25 Teneste: INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND ,18 0 0,00 Sum teneste: INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR ,18 0 0,00 Sum ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING , ,25 Sum prosjekt: 800 ANDRE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR , ,25 Prosjekt: 801 FORMIDLINGSLÅN Ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING Teneste: LÅN, TILSKOT, BUSTØTTE EKSTRAORDINÆRE AVDRAG , , UTLÅN , , AVSETT TIL BUNDNE FOND ,00 0 0, BRUK AV LÅNEMIDLAR , , AVDRAG LÅN , , BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND 0, ,00 Sum teneste: LÅN, TILSKOT, BUSTØTTE 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 800 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANSIERING 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 801 FORMIDLINGSLÅN 0,00 0 0,00 Prosjekt: D0112 TILSK. DAGSENTER DEMENTE Teneste: PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON KJØP AV TRANSPORTMIDDEL 0, , STATLEGE REFUSJONAR 0, , BRUK AV DRIFTSFOND INVESTERING 0, ,00 Sum teneste: PLEIE,OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 0, ,00 Sum ansvar: 300 PLAN OG UTVIKLINGSKONTORET 0, ,00 Sum prosjekt: D0112 TILSK. DAGSENTER DEMENTE 0, ,00 T O T A L T 0,00 0 0,00 10

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester 1:22 Politisk verksemd Funksjon 11 Politiske organ 3 72-62 3 1 3 685-674 111 Kommune- og stortingsval 9 9 6 3 12 Kontroll, tilsyn og revisjon 1 Politisk styring og kontrollorgan 3 35 3 81-62 3 2 3 691-671

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Orientering: Økonomisjefen er invitert for å orientere om kommunerekneskapen for 2013.

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Orientering: Økonomisjefen er invitert for å orientere om kommunerekneskapen for 2013. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Volda Kommune. Rekneskap 2013. til politisk handsaming

Volda Kommune. Rekneskap 2013. til politisk handsaming 1 Vlda Kmmune Rekneskap 213 til plitisk handsaming s. 3 Rekneskapsskjema la g 1B s. 5 Rekneskapsskjerna 2A g 2B s. 1 Oknmisk versyn balanse s. 12 Oknmisk versyn drift s. 13 Oknmisk versyn investering s.

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Talbudsjett. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Merknader til talbudsjettet For driftsbudsjettet er det trykt opp rapportar som viser driftsutgifter, driftsinntekter

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017 Rådmannen Vår ref:/1317-7 Dato: 19.06. Revidert og Økonomiplan 2015-2017 (foto: HOF) Vedtatt Kommunestyret 19.06. ~ 2 ~ INNHALD 1. VEDTAK.... 3 2. REVIDERT DRIFTSINNTEKTER... 4 2.1. INNTEKTER TABELL...

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer