Investeringsbudsjett 2009øk.pln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsbudsjett 2009øk.pln"

Transkript

1 Bruker: BS Klokken: 09:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1

2 Prosjekt: 2043 IKT-SATSING SKULEN Ansvar: 211 HORNINDAL SKULE Teneste: UNDERVISNING I GRUNNSKULEN IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE MOMS Sum utgifter REFUSJON MOMS BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum teneste: UNDERVISNING I GRUNNSKULEN Sum ansvar: 211 HORNINDAL SKULE Sum prosjekt: 2043 IKT-SATSING SKULEN Prosjekt: 4011 KIRKHORNSBAKKANE BUSTADFELT ÅRLEG Ansvar: 401 UTVIKLINGSKONTOR Teneste: BOLIGBYGGING OG FYSIKSKE BUMILJØTILTAK AVSETN. TIL UBUNDNE KAP. FOND Sum utgifter SAL AV TOMT OG GRUNN Sum inntekter Sum teneste: BOLIGBYGGING OG FYSIKSKE BUMILJØTILTAK Sum ansvar: 401 UTVIKLINGSKONTOR Sum prosjekt: 4011 KIRKHORNSBAKKANE BUSTADFELT ÅRLEG Prosjekt: 4022 PLANLEGGING ALTERNATIV VASSFORSYNING Ansvar: 430 KOMMUNALTEKNISKE OPPGÅVER Teneste: PRODUKSJON AV VATN 2

3 32700 KONSULENTTENESTER Sum utgifter BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: PRODUKSJON AV VATN Sum ansvar: 430 KOMMUNALTEKNISKE OPPGÅVER Ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI Teneste: IT IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE Sum utgifter OVERFØRINGAR FRÅ DRIFTSREKNESKAPEN Sum inntekter Sum teneste: IT Sum ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI Sum prosjekt: 4022 PLANLEGGING ALTERNATIV VASSFORSYNING Prosjekt: 4052 IT-INVESTERINGAR, ÅRLEG POST Ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI Teneste: IT IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE Sum utgifter OVERFØRINGAR FRÅ DRIFTSREKNESKAPEN Sum inntekter Sum teneste: IT Sum ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI

4 Sum prosjekt: 4052 IT-INVESTERINGAR, ÅRLEG POST Prosjekt: 4053 VATN OG AVLØP - INVESTERINGAR ÅRLEG POST Ansvar: 430 KOMMUNALTEKNISKE OPPGÅVER Teneste: DISTRIBUSJON AV VATN VASSLEDNINGSNETT - KONTRAKTSARBEID Sum utgifter BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: DISTRIBUSJON AV VATN Teneste: AVLØPSNETT AVLØPSNETT - KONTRAKTSARBEID Sum utgifter BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: AVLØPSNETT Sum ansvar: 430 KOMMUNALTEKNISKE OPPGÅVER Sum prosjekt: 4053 VATN OG AVLØP - INVESTERINGAR ÅRLEG POST Prosjekt: 4054 KLARGJERING NÆRINGSLOKALE- ÅRLEG POST Ansvar: 461 NÆRING ( TILTAK) Teneste: KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD EKSTRAORD. VEDLIKEHALD AV BYGNINGAR Sum utgifter BRUK AV NÆRINGSFOND Sum inntekter

5 Sum teneste: KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD Sum ansvar: 461 NÆRING ( TILTAK) Sum prosjekt: 4054 KLARGJERING NÆRINGSLOKALE- ÅRLEG POST Prosjekt: 4059 VEG TIL RABBANE PROSJEKTTERINGS-/ARKITEKTTENESTER KONTRAKTSARB. (SAMLA) VEGAR/PLASSAR ASFALTERING MOMS Sum utgifter ANDRE REF. OG OVERF. FRÅ PRIVATE BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Teneste: DISTRIBUSJON AV VATN PROSJEKTTERINGS-/ARKITEKTTENESTER VASSLEDNINGSNETT - KONTRAKTSARBEID Sum utgifter BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: DISTRIBUSJON AV VATN Teneste: AVLØPSNETT PROSJEKTTERINGS-/ARKITEKTTENESTER AVLØPSNETT - KONTRAKTSARBEID Sum utgifter

6 39100 BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: AVLØPSNETT Sum prosjekt: 4059 VEG TIL RABBANE Prosjekt: 4117 VEG OG LEIDNINGSNETT GAUSEMEL-HAUGEN/HJELLBAKKANE Ansvar: 430 KOMMUNALTEKNISKE OPPGÅVER KONSULENTTENESTER DIVERSE BYGG OG ANLEGG LØNS- OG PRISSTIGNING KONTRAKTSARB. (SAMLA) VEGAR/PLASSAR ASFALTERING MOMS Sum utgifter BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Teneste: DISTRIBUSJON AV VATN KONSULENTTENESTER KJØP AV TOMT OG GRUNN BYGNING OG ANLEGG VASSLEDNINGSNETT - KONTRAKTSARBEID LØNS- OG PRISSTIGNING Sum utgifter BRUK AV LÅN

7 39570 BRUK AV UTVIKLINGSFOND Sum inntekter Sum teneste: DISTRIBUSJON AV VATN Teneste: AVLØPSNETT KONSULENTTENESTER AVLØPSNETT - KONTRAKTSARBEID LØNS- OG PRISSTIGNING Sum utgifter BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: AVLØPSNETT Sum ansvar: 430 KOMMUNALTEKNISKE OPPGÅVER Sum prosjekt: 4117 VEG OG LEIDNINGSNETT GAUSEMEL-HAUGEN/HJELLBAKKANE Prosjekt: 4129 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK VEGAR OG PLASSAR Sum utgifter STATSTILSKOT BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum prosjekt: 4129 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK

8 Prosjekt: 4130 IT-INVESTERING, IT-PLAN 2008 Ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI Teneste: IT IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE Sum utgifter BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum inntekter Sum teneste: IT Sum ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI Sum prosjekt: 4130 IT-INVESTERING, IT-PLAN Prosjekt: 4131 LEGGING AV FAST DEKKE VEGAR OG PLASSAR ASFALTERING Sum utgifter REFUSJONAR OG OVERF. FRÅ PRIVATE BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum prosjekt: 4131 LEGGING AV FAST DEKKE Prosjekt: 4150 FLEIRBRUKSHALL Ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Teneste: KULTURHUS 8

9 32700 KONSULENTTENESTER BYGNING OG ANLEGG MOMS Sum utgifter STATSTILSKOT FRÅ ANDRE BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum teneste: KULTURHUS Sum ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Sum prosjekt: 4150 FLEIRBRUKSHALL Prosjekt: 4153 RAUDEMEL INDUSTRIOMRÅDE Ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Teneste: KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD KJØP AV TOMT OG GRUNN Sum utgifter BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD Sum ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Sum prosjekt: 4153 RAUDEMEL INDUSTRIOMRÅDE Prosjekt: 4157 LEGGING AV FAST DEKKE VEGAR OG PLASSAR

10 34755 ASFALTERING Sum utgifter BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum prosjekt: 4157 LEGGING AV FAST DEKKE Prosjekt: 4158 IT-INVESTERINGAR - IT-PLAN 2009 Ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI Teneste: IT IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE MOMS Sum utgifter BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum inntekter Sum teneste: IT Sum ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI Sum prosjekt: 4158 IT-INVESTERINGAR - IT-PLAN Prosjekt: 4159 BYGGJE BUSTADAR PÅ FESTA GRUNN I SENTRUM Ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Teneste: BOLIGBYGGING OG FYSIKSKE BUMILJØTILTAK KONSULENTTENESTER BYGNING OG ANLEGG MOMS Sum utgifter

11 37010 STATSTILSKOT BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum teneste: BOLIGBYGGING OG FYSIKSKE BUMILJØTILTAK Sum ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Sum prosjekt: 4159 BYGGJE BUSTADAR PÅ FESTA GRUNN I SENTRUM Prosjekt: 4166 RAUDEMEL INDUSTRIOMRÅDE KONTRAKTSARB. (SAMLA) VEGAR/PLASSAR Sum utgifter BRUK AV LÅN Sum inntekter Teneste: DISTRIBUSJON AV VATN VASSLEDNINGSNETT - KONTRAKTSARBEID Sum utgifter BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: DISTRIBUSJON AV VATN Teneste: AVLØPSNETT AVLØPSNETT - KONTRAKTSARBEID Sum utgifter

12 39100 BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: AVLØPSNETT Sum prosjekt: 4166 RAUDEMEL INDUSTRIOMRÅDE Prosjekt: 4167 VASSANLEGG EKORNES Ansvar: 461 NÆRING ( TILTAK) Teneste: KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD KONSULENTTENESTER BYGNING OG ANLEGG EL KRAFT INSTALLASJONAR GRØFTER VASSLEDNINGSNETT - KONTRAKTSARBEID Sum utgifter REFUSJONAR OG OVERF. FRÅ PRIVATE BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD Sum ansvar: 461 NÆRING ( TILTAK) Sum prosjekt: 4167 VASSANLEGG EKORNES Prosjekt: 4168 LÆRARROM HORNINDAL SKULE Ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Teneste: SKULELOKALE OG SKYSS BYGNING OG ANLEGG Sum utgifter REFUSJON MOMS

13 39100 BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: SKULELOKALE OG SKYSS Sum ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Sum prosjekt: 4168 LÆRARROM HORNINDAL SKULE Prosjekt: 4170 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK VEGAR OG PLASSAR MOMS Sum utgifter STATSTILSKOT BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum prosjekt: 4170 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK Prosjekt: 4171 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK VEGAR OG PLASSAR MOMS Sum utgifter STATSTILSKOT BRUK AV LÅN

14 39400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum prosjekt: 4171 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK Prosjekt: 4172 IT-INVESTERINGAR, IT-PLAN 2010 Ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI Teneste: IT IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE MOMS Sum utgifter BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum inntekter Sum teneste: IT Sum ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI Sum prosjekt: 4172 IT-INVESTERINGAR, IT-PLAN Prosjekt: 4175 FORBYGGING VIKAELVA Ansvar: 470 MILJØ OG NATURFORVALTNING Teneste: NATURFORVALTNING, FRILUFTSLIV BYGGESAKSGEBYR UTENOMDØRSANLEGG Sum utgifter REFUSJONAR OG OVERF. FRÅ PRIVATE BRUK AV KONSESJONSFOND Sum inntekter

15 Sum teneste: NATURFORVALTNING, FRILUFTSLIV Sum ansvar: 470 MILJØ OG NATURFORVALTNING Sum prosjekt: 4175 FORBYGGING VIKAELVA Prosjekt: 4177 LEGGING AV FAST DEKKE VEGAR OG PLASSAR ASFALTERING Sum utgifter BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum prosjekt: 4177 LEGGING AV FAST DEKKE Prosjekt: 4185 OMSORGSBUSTADAR Ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Teneste: KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGAR Prosjektleiing KJØP AV TOMT OG GRUNN BYGNING OG ANLEGG MOMS Sum utgifter STATSTILSKOT BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND

16 Sum inntekter Sum teneste: KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGAR Sum ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Sum prosjekt: 4185 OMSORGSBUSTADAR Prosjekt: 4186 FERISTER KONTRAKTSARB. (SAMLA) VEGAR/PLASSAR Sum utgifter BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum prosjekt: 4186 FERISTER Prosjekt: 4187 INDUSTRIVASKEMASKIN BRANNVESEN Ansvar: 420 BEREDSKAP OG FØREBYGGING Teneste: BRANNVESEN KJØP AV ARBEIDSMASKINER Sum utgifter REFUSJONAR OG OVERF. FRÅ PRIVATE BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: BRANNVESEN Sum ansvar: 420 BEREDSKAP OG FØREBYGGING

17 Sum prosjekt: 4187 INDUSTRIVASKEMASKIN BRANNVESEN Prosjekt: 4189 MASKINUTSTYR UTESEKSJONEN KJØP AV ARBEIDSMASKINER Sum utgifter BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum prosjekt: 4189 MASKINUTSTYR UTESEKSJONEN Prosjekt: 4190 NY BRANNBIL (KVIVSVEGEN) Ansvar: 420 BEREDSKAP OG FØREBYGGING Teneste: BRANNVESEN KJØP AV ARBEIDSMASKINER Sum utgifter STATSTILSKOT BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: BRANNVESEN Sum ansvar: 420 BEREDSKAP OG FØREBYGGING Sum prosjekt: 4190 NY BRANNBIL (KVIVSVEGEN) Prosjekt: 4191 IT-INVESTERINGAR, IT-PLAN 2011 Ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI 17

18 Teneste: IT IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE Sum utgifter BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum teneste: IT Sum ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI Sum prosjekt: 4191 IT-INVESTERINGAR, IT-PLAN Prosjekt: 4199 RAMPE TIL SANSHAGE Ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Teneste: KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGAR BYGNING OG ANLEGG MOMS Sum utgifter BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum teneste: KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGAR Sum ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Sum prosjekt: 4199 RAMPE TIL SANSHAGE Prosjekt: 4200 TILBYGG OG PARKERING SMIA Ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Teneste: ADMINISTRASJONSLOKALE PROSJEKTTERINGS-/ARKITEKTTENESTER KJØP AV TOMT OG GRUNN VEGLYS

19 34750 VEGAR OG PLASSAR ASFALTERING MOMS Sum utgifter BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum teneste: ADMINISTRASJONSLOKALE Sum ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Sum prosjekt: 4200 TILBYGG OG PARKERING SMIA Prosjekt: 4201 LAGER OMSORGSBUSTADAR ÅRANE Ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Teneste: KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGAR BYGNING OG ANLEGG MOMS Sum utgifter BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum teneste: KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGAR Sum ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Sum prosjekt: 4201 LAGER OMSORGSBUSTADAR ÅRANE Prosjekt: 4202 VARMEPUMPEANLEGG VED SKULEN Ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Teneste: DRIFT OG VEDLIKEHALD AV SKULELOKALE BYGNING OG ANLEGG

20 34990 MOMS Sum utgifter BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum teneste: DRIFT OG VEDLIKEHALD AV SKULELOKALE Sum ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Sum prosjekt: 4202 VARMEPUMPEANLEGG VED SKULEN Prosjekt: 4203 NY VEG YTREHORN-SKULEN KJØP AV TOMT OG GRUNN VEGLYS VEGAR OG PLASSAR ASFALTERING MOMS Sum utgifter BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum prosjekt: 4203 NY VEG YTREHORN-SKULEN Prosjekt: 4204 GANGVEG ELVAFORBYGGING YTREHORN Teneste: PRIVATE VEGAR 20

21 34750 VEGAR OG PLASSAR ASFALTERING Sum utgifter BRUK AV LÅN Sum inntekter Sum teneste: PRIVATE VEGAR Sum prosjekt: 4204 GANGVEG ELVAFORBYGGING YTREHORN Prosjekt: 4205 TILBYGG BARNEHAGEN Ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Teneste: FØRSKULELOKALE BYGNING OG ANLEGG MOMS Sum utgifter BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum teneste: FØRSKULELOKALE Sum ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Sum prosjekt: 4205 TILBYGG BARNEHAGEN Prosjekt: 4206 NY BRU YTREHORN-SKULEN PROSJEKTTERINGS-/ARKITEKTTENESTER BYGNING OG ANLEGG MOMS

22 Sum utgifter STATSTILSKOT Sum inntekter Sum prosjekt: 4206 NY BRU YTREHORN-SKULEN Prosjekt: 4207 OFFENTLEG TOALETT I SENTRUM Ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Teneste: KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGAR BYGNING OG ANLEGG Sum utgifter BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum teneste: KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGAR Sum ansvar: 450 BYGG OG EIGEDOMSFORVALTNING Sum prosjekt: 4207 OFFENTLEG TOALETT I SENTRUM Prosjekt: 4208 STRANDPROMENADE DEL 2 Teneste: PARKAR, PLASSAR, TORG M.M KONSULENTTENESTER BYGNING OG ANLEGG MOMS Sum utgifter STATSTILSKOT

23 39100 BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV UTVIKLINGSFOND Sum inntekter Sum teneste: PARKAR, PLASSAR, TORG M.M Sum prosjekt: 4208 STRANDPROMENADE DEL Prosjekt: 4209 LEGGING AV FAST DEKKE VEGAR OG PLASSAR ASFALTERING Sum utgifter BRUK AV LÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum prosjekt: 4209 LEGGING AV FAST DEKKE Prosjekt: 4210 LEGGING AV FAST DEKKE VEGAR OG PLASSAR ASFALTERING Sum utgifter BRUK AV LÅN

24 39400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum prosjekt: 4210 LEGGING AV FAST DEKKE Prosjekt: 4213 IT-INVESTERING, IT-PLAN 2012 Ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI Teneste: IT IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE Sum utgifter BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum teneste: IT Sum ansvar: 480 INFORMASJONSTEKNOLOGI Sum prosjekt: 4213 IT-INVESTERING, IT-PLAN T O T A L T

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - investering

Årsbudsjett 2014 - investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:58 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 32002 KJØP MASKINER 0 0 97 32202

Detaljer

Årsbudsjett 2016 - Investering

Årsbudsjett 2016 - Investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 11:29 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 600.000 437.000

Detaljer

Hovudbok investering per 17.11.2015

Hovudbok investering per 17.11.2015 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 18:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR 31950 DATAPROGRAM 57.180,00 600.000 600.000 32002 KJØP MASKINER 196.105,00 0 0 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00

Detaljer

Investeringsrekneskapen 2013 - Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 1000 Naustdal kyrkjegard. Reidskapshus, 2010 39000 Den norske kyrkja 2302 Byggetenester 292 357,60 21 698

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet Bruker: AREI Klokken: 08:22 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 396 35200 UTLÅN STARTLÅN 1.000 Sum

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

Investeringsregnskap 2009

Investeringsregnskap 2009 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180 29 654,00 29 801,00 1170 Diverse fellesutgift 097000 Overf. fra driftsreg 180-29 654,00-29 801,00 1170 Diverse fellesutgift Resultat 1171 It-investering

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling 17.11.2010 096/10 BS Utval for Oppvekst og Helse 23.11.2010 028/10 BS Formannskapet 29.11.2010

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 474.000 396.123 35200 UTLÅN STARTLÅN

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Rekneskap kr. Sum funksjonsomr: 01 Folkevald/administrativ styring, fe

Rekneskap kr. Sum funksjonsomr: 01 Folkevald/administrativ styring, fe 01 Folkevald/administrativ styring, fellesfunksjonar 100 Politisk styring og kontrollorgan 10 Løn og sosiale utgifter 1 023 1 084 1 083 1 083 1 083 1 083 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 445.641,00 0-445.641 0 Sum utgifter 445.641,00 0-445.641 0 Sum funksjon: 172 Pensjon

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Vedtak: Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet Vedtak: Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2015 Vedtak: Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling: 1 Vestnes kommunestyre vedtek eit investeringsbudsjett for 2016 med ei brutto investeringsramme

Detaljer

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING 1 Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 31150 MATVARER OG BEVERTNING 1.041 0 0 0 0

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 123 EDBdrift 0.02010.120.0 EDButstyr 638 036 0 0 0 0 0 638 000 0 0 0 0 0 alle investeringsarter 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 132 Næringsarbeid 0.05480.325.0 Avs. til ub. invest.fond 0.07311.325.0 Tilsk. fra

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014 1000 Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komit/utval 1.10505 Honorar/stipend tr.pl. 1.10507 Køyregodtgjerdsle trekkpliktig 1.10803 Møtegodtgjersle 1.10804 Tapt arbeidsforteneste 1.11008 Faglitteratur

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015

VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015 VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015 TENESTEBUDSJETT Endring B- 2015 Endring B- 2016-19 4009 Avsett til løns- og prisvekst -7,943-7,943 Sentrale oppgjer kap. 4-6,438-13,489 4009 Avsett til løns- og prisvekst

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) Kapittel : Usorterte tiltak 27: 3100 Itinvesteringer og innkjøp av nye pulter/stoler (AP) Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 0.020000.202.0 Inventar og utstyr 0.042900.202.0 0.072900.841.0 0 0 0

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

Prosj.nr. Tekst Kost/fins Inv 17 Inv 18 Inv 19 Inv 20 Drift 17 Drift 18 Drift 19 Drift

Prosj.nr. Tekst Kost/fins Inv 17 Inv 18 Inv 19 Inv 20 Drift 17 Drift 18 Drift 19 Drift Prosj.nr. Tekst Kost/fins Inv 17 Inv 18 Inv 19 Inv 20 Drift 17 Drift 18 Drift 19 Drift 20 2017 Tiltak i Helse- og sosialsektoren: 74146 Tilskot Stryn frivillegsentral 366 000 366 000 366 000 366 000 74154

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (i heile 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investeringar i anleggsmidlar 133 082 205 355 295653 199550

Detaljer

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester 1:22 Politisk verksemd Funksjon 11 Politiske organ 3 72-62 3 1 3 685-674 111 Kommune- og stortingsval 9 9 6 3 12 Kontroll, tilsyn og revisjon 1 Politisk styring og kontrollorgan 3 35 3 81-62 3 2 3 691-671

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode 2015 1-12 29.05.2015

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode 2015 1-12 29.05.2015 Bruker: LIBR Klokken: 13:18 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9203 Kjøp av aksjer og andeler Funksjon: 110 Kontroll og revisjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 12.000,00

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Orientering: Økonomisjefen er invitert for å orientere om kommunerekneskapen for 2013.

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Orientering: Økonomisjefen er invitert for å orientere om kommunerekneskapen for 2013. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland,

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Modulskule Stanghelle

Modulskule Stanghelle Modulskule Stanghelle Foreldremøte 2. november 2018 Side 1 Agenda Presentasjon Orientering om modulbygg v/ Willy-André Gjesdal Orientering om skuledrift v/ Magnar Helland Spørsmål til slutt Kommunestyrevedtak

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Budsjettet for 2016 og økonomiplan for åra STØ KURS FRAMOVER! 3. november 2015

Budsjettet for 2016 og økonomiplan for åra STØ KURS FRAMOVER! 3. november 2015 Budsjettet for 2016 og økonomiplan for åra 2016-2019 STØ KURS FRAMOVER! 3. november 2015 Innhald Usikkerheit nasjonalt og regionalt Profil på budsjettet og økonomiplan Investeringar Finansiering Driftsbudsjettet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Seljord kommune. Vedlegg til Gul bok. Valgte og ikkje valgte tiltak Og innkomne søknader som det ikkje er funne rom for.

Seljord kommune. Vedlegg til Gul bok. Valgte og ikkje valgte tiltak Og innkomne søknader som det ikkje er funne rom for. Seljord kommune Vedlegg til Gul bok Valgte og ikkje valgte tiltak 2018 2021 Og innkomne søknader som det ikkje er funne rom for. 2018 Budsjettversjonsrapport: Rådmannens framlegg til driftsbudsjett 2019

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 043/14 Formannskapet 11.11.2014 052/14 Formannskapet 25.11.2014 Kommunestyret 17.12.2014 Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

Nye vedtak til ØPL

Nye vedtak til ØPL Tiltaksnr. Vedtak frå tidlegare ØPL som skal vidareførast Inv. 2018 2019 2020 2021 Drift 2018 2019 2020 2021 Teknisk sektor 46199 Veg Storesunde 3 000 000 7 000 000 Lån 30 år/1,8 % rente 154 000 46175

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon 9201 Egenkapitalinnskudd 172 Pensjon Pensjon 0 0 0 Pensjon 445 641 0 0 Pensjon 445 641 0 0 9203 Kjøp av aksjer 110 Kontroll og revisjon Kontroll og revisjon 0 0 0 Kontroll og revisjon 12 000 0 0 Kontroll

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:45-16:45 Saksnr til og frå: 029/11-038/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat

Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat Hornindal kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Tilleggsinnkalling Utval: Hornindal kontrollutval Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2016 Tid: Kl. 11:00 Innkalling: Faste medlemar

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode Ansvar: 931 It Prosjekt: 9322 Utbygging av fiber Hattfjelldal - Hemnes Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 30500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 436,50 0-437 0 30990 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Detaljbudsjett for investering

Detaljbudsjett for investering Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler

Detaljer

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 1. HOVEDTALL DRIFT UTGIFTER Beløp i hele 1000 kr B2013 R2013 Vannforsyning 3508 3201 Avløpssektoren + septik 6554 5935 Renovasjon 5075 5926 Veger og gatelys m.m 5086

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 730 700 700 649 094800 Bruk av ubundne inv.fond -730-700 -700-649 Sum prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Investeringsregnskap 2009 - prosjekter

Investeringsregnskap 2009 - prosjekter 0005 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 4 009 651,60 1 194 390 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 40-48 Overføringsutgifter 969 737,90 0 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 7 Refusjoner -3 785 000,00

Detaljer