BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN TALDEL INVESTERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING"

Transkript

1 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN TALDEL INVESTERING

2 Prosjekt: GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRINGAR FRÅ DRIFTSREKNESKAPEN Sum teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING KJØP AV GRUNN Sum teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Prosjekt: OPPGRADERING AV KOMMUNALE VEGAR Teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK OG PA BYGGETENESTER NYANLEGG Sum teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK O Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPGRADERING AV KOMMUNALE VEGAR Prosjekt: EDB-INVESTERINGAR Teneste: 1203 FELLES IKT EDB-UTSTYR (KAPITAL) MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 1203 FELLES IKT Sum ansvar: 1000 RÅDMANN

3 Teneste: 1203 FELLES IKT EDB-UTSTYR (KAPITAL) BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 1203 FELLES IKT Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: EDB-INVESTERINGAR Prosjekt: OPPRUSTING KOMMUNALE BYGNINGAR Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER MATERIALER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 1900 VEDL. AVD. ENGELEIREN MATERIALAR NYANLEGG Sum teneste: 1900 VEDL. AVD. ENGELEIREN Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPRUSTING KOMMUNALE BYGNINGAR Prosjekt: EIGENKAPITALTILSKOT KLP Teneste: 1800 DIVERSE TILFELDIGE FELLESUTGIFTER/INNTEK KJØP AV AKSJAR OG ANDELAR - KAPITAL OVERFØRINGAR FRÅ DRIFTSREKNESKAPEN Sum teneste: 1800 DIVERSE TILFELDIGE FELLESUTGIFTER/INNTEK

4 Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: EIGENKAPITALTILSKOT KLP Prosjekt: UTLÅN - FORMIDLINGSLÅN (HBANK) Teneste: 2832 ETABLERINGSLÅN AVDRAG FORMIDLINGSLÅN UTLÅN TIL ANDRE EKSTERNE AVSETJING TIL BUNDNE KAPITALFOND BRUK AV LÅN MOTTEKNE AVDRAG PÅ ETABLERINGSLÅN Sum teneste: 2832 ETABLERINGSLÅN Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 2832 ETABLERINGSLÅN AVDRAG FORMIDLINGSLÅN UTLÅN TIL ANDRE EKSTERNE BRUK AV LÅN MOTTEKNE AVDRAG PÅ ETABLERINGSLÅN Sum teneste: 2832 ETABLERINGSLÅN Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: UTLÅN - FORMIDLINGSLÅN (HBANK) Prosjekt: DIVERSE INNT/UTG.VEDK.KAPITALREKNESKAP Teneste: 3259 ANNA TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINSLIV AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND MOTTEKNE AVDRAG PÅ ETABLERINGSLÅN MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN Sum teneste: 3259 ANNA TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINSLIV

5 Teneste: 8804 OVERFØRING TIL KAPITALREKNESKAPEN AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRINGAR FRÅ DRIFTSREKNESKAPEN Sum teneste: 8804 OVERFØRING TIL KAPITALREKNESKAPEN Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: DIVERSE INNT/UTG.VEDK.KAPITALREKNESKAP Prosjekt: SAL AV TOMTER NÆRING Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND SAL AV FAST EIGEDOM Sum teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: SAL AV TOMTER NÆRING Prosjekt: SAL AV BUSTADTOMTER Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE TINGLYSINGSGEBYR KJØP AV GRUNN AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND SAL AV FAST EIGEDOM Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE SAL AV FAST EIGEDOM Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE

6 Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: SAL AV BUSTADTOMTER Prosjekt: KLOAKKANLEGG OSNES (GUNNAR LIEN) Teneste: 3500 AVLAUPSRENSING DIVERSE AVGIFTER, GEBYR MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3500 AVLAUPSRENSING Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: KLOAKKANLEGG OSNES (GUNNAR LIEN) Prosjekt: FERDIGSTILLING - EIKANES (MØRKELI) Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE Teneste: 3400 VASSPRODUKSJON/RENSING BYGGETENESTER NYANLEGG MATERIALAR NYBYGG MATERIALAR NYANLEGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3400 VASSPRODUKSJON/RENSING Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: FERDIGSTILLING - EIKANES (MØRKELI) Prosjekt: TILBYGG SILANLEGG (2006) Teneste: 3500 AVLAUPSRENSING 6

7 32301 BYGGETENESTER NYANLEGG MATERIALAR NYBYGG MATERIALAR NYANLEGG MATERIALER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3500 AVLAUPSRENSING Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: TILBYGG SILANLEGG (2006) Prosjekt: NY BRANNSENTRAL, ETNE OMSORGSSENTER (2008) Teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA BYGGETENESTER NYANLEGG PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: NY BRANNSENTRAL, ETNE OMSORGSSENTER (2008) Prosjekt: SKAKKESENTER, BIBLIOTEK (2010) Teneste: 3700 BIBLIOTEK BYGGETENESTER NYBYGG BYGGETENESTER NYANLEGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3700 BIBLIOTEK Teneste: 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG BYGGETENESTER NYBYGG KJØP AV KONSULENTTENESTER KJØP AV ADVOKATTJENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN

8 Sum teneste: 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: SKAKKESENTER, BIBLIOTEK (2010) Prosjekt: SKAKKESENTER, KULTURSKULE, UNDERVISNING (2010) Teneste: 3830 KULTURSKULETILBOD BYGGETENESTER NYANLEGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3830 KULTURSKULETILBOD Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: SKAKKESENTER, KULTURSKULE, UNDERVISNING (2010) Prosjekt: ENGE KUNSTGRASBANE (2010) Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG BYGGETENESTER NYANLEGG MATERIALAR NYANLEGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: ENGE KUNSTGRASBANE (2010) Prosjekt: ETNE OMS.SENTER, NYBYGG (2013) Teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA KOST- OG OVERNATTINGSGODTGJERSLE KILOMETERGODTGJERSLE (KAPITAL) ANDRE REISEUTG., UTLEGG KJØP AV KONSULENTTENESTER

9 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE TINGLYSINGSGEBYR Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE Teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA BYGGETENESTER NYBYGG Sum teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: ETNE OMS.SENTER, NYBYGG (2013) Prosjekt: OMBYGGING ROM TINGHUSET (2011) Teneste: 1300 DRIFT AV ETNE TINGHUS INVENTAR OG UTSTYR (KAPITAL) PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 1300 DRIFT AV ETNE TINGHUS Teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum ansvar: 1000 RÅDMANN

10 Sum prosjekt: OMBYGGING ROM TINGHUSET (2011) Prosjekt: UTBYGGING AV BARNEHAGEN I SKÅNEVIK (2011) Teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN MATVARER OG BEVERTNING INVENTAR OG UTSTYR (KAPITAL) EDB-UTSTYR (KAPITAL) BYGGETENESTER NYBYGG KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: UTBYGGING AV BARNEHAGEN I SKÅNEVIK (2011) Prosjekt: OPPGRADERING VAR-OMRÅDA (2011) Teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON BYGGETENESTER NYANLEGG KJØP AV KONSULENTTENESTER Sum teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON BYGGETENESTER NYANLEGG Sum teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPGRADERING VAR-OMRÅDA (2011) Prosjekt: ENGE KUNSTGR. BANE, P-PLASS M/SYKKEL OG GANGSTI (2011) 10

11 Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG BYGGETENESTER NYANLEGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: ENGE KUNSTGR. BANE, P-PLASS M/SYKKEL OG GANGSTI (2011) Prosjekt: BALLBINGE SÆVAREID (2011) Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG BYGGETENESTER NYANLEGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: BALLBINGE SÆVAREID (2011) Prosjekt: ENØK-TILTAK BASSENGET (2012) Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: ENØK-TILTAK BASSENGET (2012)

12 Prosjekt: ARBEIDSKYRKJA - OPPARBEIDING AV VEG OG P-PLASS (2012) Teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK OG PA KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK O Teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: ARBEIDSKYRKJA - OPPARBEIDING AV VEG OG P-PLASS (2012) Prosjekt: INVENTAR OG UTSTYR BIBLIOTEKET (2011) Teneste: 3700 BIBLIOTEK INVENTAR OG UTSTYR (KAPITAL) EDB-UTSTYR (KAPITAL) MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3700 BIBLIOTEK Teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: INVENTAR OG UTSTYR BIBLIOTEKET (2011) Prosjekt: OPPGRADERING TAK SKÅNEVIK SKULE (2012) Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG

13 32502 MATERIALER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: OPPGRADERING TAK SKÅNEVIK SKULE (2012) Prosjekt: HOVUDPLAN VATN (2012) Teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON BYGGETENESTER NYANLEGG KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: HOVUDPLAN VATN (2012) Prosjekt: LEKNESTANGEN Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING KJØP AV ADVOKATTJENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: LEKNESTANGEN Prosjekt: BYGGEMODNING KAMBE (2013) Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE DIVERSE AVGIFTER, GEBYR KJØP AV ADVOKATTJENESTER

14 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: BYGGEMODNING KAMBE (2013) Prosjekt: FORTAU TONGANE (2013) Teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK OG PA BYGGETENESTER NYANLEGG Sum teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK O Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: FORTAU TONGANE (2013) Prosjekt: SMARTBOARD I SKULANE (2013) Teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE EDB-UTSTYR (KAPITAL) BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: SMARTBOARD I SKULANE (2013) Prosjekt: OPPGRADERING KAIAR (2013) Teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG Sum teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR

15 Sum prosjekt: OPPGRADERING KAIAR (2013) Prosjekt: SKILT VEGNAMN (2014) Teneste: 3030 KART OG OPPMÅLING BYGGETENESTER NYANLEGG Sum teneste: 3030 KART OG OPPMÅLING Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: SKILT VEGNAMN (2014) Prosjekt: KAMBE VASSVERK OPPGRADERING (2013) Teneste: 3400 VASSPRODUKSJON/RENSING BYGGETENESTER NYBYGG BYGGETENESTER NYANLEGG PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG MATERIALER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3400 VASSPRODUKSJON/RENSING Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: KAMBE VASSVERK OPPGRADERING (2013) Prosjekt: VASSLEDNING SÆBØVIK - HOTELLET (2013) Teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON DIVERSE AVGIFTER, GEBYR BYGGETENESTER NYANLEGG PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON

16 Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: VASSLEDNING SÆBØVIK - HOTELLET (2013) Prosjekt: HAMN EIKEMO (2013) Teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: HAMN EIKEMO (2013) Prosjekt: OPPRUSTING OSNESVEGEN (2013) Teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK OG PA DIVERSE AVGIFTER, GEBYR Sum teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK O Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: OPPRUSTING OSNESVEGEN (2013) Prosjekt: OPPGRADERING ALARMANLEGG ENGE SKULE OG BARNEHAGE (2014) Teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER

17 Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPGRADERING ALARMANLEGG ENGE SKULE OG BARNEHAGE ( Prosjekt: OPPGRADERING TRYGGLEIKSALARMAR (2014) Teneste: 2346 TRYGGLEIKSALARM EDB-UTSTYR (KAPITAL) BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2346 TRYGGLEIKSALARM Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPGRADERING TRYGGLEIKSALARMAR (2014) Prosjekt: KAI SKÅNEVIK (2013) Teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: KAI SKÅNEVIK (2013) Prosjekt: INVENTAR OG UTSTYR PLO (2013) Teneste: 2530 KJØKKENTENESTER, PLEIE/OMSORG INVENTAR OG UTSTYR (KAPITAL) MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2530 KJØKKENTENESTER, PLEIE/OMSORG Teneste: 2532 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG INVENTAR OG UTSTYR (KAPITAL)

18 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2532 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG Teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: INVENTAR OG UTSTYR PLO (2013) Prosjekt: OPPGRADERINGSPLAN VEGAR OG BRUAR Teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK OG PA BYGGETENESTER NYANLEGG Sum teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK O Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPGRADERINGSPLAN VEGAR OG BRUAR Prosjekt: TANKBIL BRANN Teneste: 3390 BRANNSLOKKING KJØP AV TRANSPORTMIDDEL Sum teneste: 3390 BRANNSLOKKING Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: TANKBIL BRANN Prosjekt: MASKINPARK REINHALD Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER INVENTAR OG UTSTYR (KAPITAL) BRUK AV DISPOSISJONSFOND

19 Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: MASKINPARK REINHALD Prosjekt: SKÅNEVIK IDRETTSANLEGG Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG MATERIALAR NYBYGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG Teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: SKÅNEVIK IDRETTSANLEGG Prosjekt: MIDL. LØSYING SKÅNEVIK BHG (2015) Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: MIDL. LØSYING SKÅNEVIK BHG (2015) Prosjekt: NYTT KONTOR BUFELLESSKAPET (2015) Teneste: 2531 VASKERITENESTER, PLEIE/OMSORG 19

20 32302 PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2531 VASKERITENESTER, PLEIE/OMSORG Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: NYTT KONTOR BUFELLESSKAPET (2015) Prosjekt: PLANARB. IND.OMRÅDE LEKNESTANGEN VEST Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING KJØP AV ADVOKATTJENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: PLANARB. IND.OMRÅDE LEKNESTANGEN VEST Prosjekt: PLANARB. NÆRINGSOMR. FISKE Teneste: 3010 PLANARBEID MATVARER OG BEVERTNING KJØP AV KONSULENTTENESTER KJØP AV ADVOKATTJENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3010 PLANARBEID Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: PLANARB. NÆRINGSOMR. FISKE

21 Prosjekt: PLANARB. GANG/SYKKELVEG ETNE-HÅFOSS Teneste: 3010 PLANARBEID ANNONSER KJØP AV KONSULENTTENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ ANDRE MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) Sum teneste: 3010 PLANARBEID Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: PLANARB. GANG/SYKKELVEG ETNE-HÅFOSS Prosjekt: HANDEL MED AKSJAR Teneste: 3255 INTERKOMMUNALE SAMANSLUTNINGAR KJØP AV AKSJAR OG ANDELAR - KAPITAL BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum teneste: 3255 INTERKOMMUNALE SAMANSLUTNINGAR Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: HANDEL MED AKSJAR Prosjekt: ÅRSAVSL. INV.REKNESKAPEN Teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) 21

22 39100 BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: ÅRSAVSL. INV.REKNESKAPEN T O T A L T

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING 1 Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 31150 MATVARER OG BEVERTNING 1.041 0 0 0 0

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Investeringsrekneskapen 2013 - Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 1000 Naustdal kyrkjegard. Reidskapshus, 2010 39000 Den norske kyrkja 2302 Byggetenester 292 357,60 21 698

Detaljer

Hovudbok investering per 17.11.2015

Hovudbok investering per 17.11.2015 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 18:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR 31950 DATAPROGRAM 57.180,00 600.000 600.000 32002 KJØP MASKINER 196.105,00 0 0 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - investering

Årsbudsjett 2014 - investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:58 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 32002 KJØP MASKINER 0 0 97 32202

Detaljer

Detaljbudsjett for investering

Detaljbudsjett for investering Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

ØKONOMIPLAN Årsbudsjett 2014

ØKONOMIPLAN Årsbudsjett 2014 ØKONOMIPLAN Årsbudsjett Investeringar Websak 13/802 Sveio kommune Rådmannen sitt forslag Foto: Ida Vollum Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/802. 12.11. 1 INNHALD BUDSJETTSKJEMA OG HOVUDOVERSIKTER

Detaljer

Årsbudsjett 2016 - Investering

Årsbudsjett 2016 - Investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 11:29 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 600.000 437.000

Detaljer

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet Bruker: AREI Klokken: 08:22 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 396 35200 UTLÅN STARTLÅN 1.000 Sum

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 123 EDBdrift 0.02010.120.0 EDButstyr 638 036 0 0 0 0 0 638 000 0 0 0 0 0 alle investeringsarter 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 132 Næringsarbeid 0.05480.325.0 Avs. til ub. invest.fond 0.07311.325.0 Tilsk. fra

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Investeringsbudsjett 2009øk.pln

Investeringsbudsjett 2009øk.pln Bruker: BS Klokken: 09:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 2043 IKT-SATSING SKULEN Ansvar: 211 HORNINDAL SKULE Teneste: 20210 UNDERVISNING I GRUNNSKULEN 32012 IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE 280.000

Detaljer

Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015-2018

Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015-2018 Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015-2018 Tillegg til rådmannen sitt forslag til investeringar, side 58 og 60 i budsjettet Investeringsbudsjettet 2015-2018

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsrekneskap 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsrekneskap 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsrekneskap 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Innhald INNLEIING... 3 DEN KOMMUNALE REKNESKAPEN REKNESKAPSPRINSIPP... 4 HOVUDOVERSIKTER... 5 REKNESKAPSSKJEMA... 9 NOTAR... 12 DRIFTSREKNESKAP... 23 ANSVAR:

Detaljer

Årsrekneskap Etne kommune. Vedtatt i K-sak 046/16

Årsrekneskap Etne kommune. Vedtatt i K-sak 046/16 Årsrekneskap 2015 Etne kommune Vedtatt i K-sak 046/16 Innhald INNLEIING... 3 DEN KOMMUNALE REKNESKAPEN REKNESKAPSPRINSIPP... 4 HOVUDOVERSIKTER... 5 REKNESKAPSSKJEMA... 9 NOTAR... 12 DRIFTSREKNESKAPEN...

Detaljer

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Brannberedskap (04210)

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Brannberedskap (04210) Kapittel : HELSE OG OMSORG 004: 4210 Brannberedskap, tankbil Sted Ansvar: Brannberedskap (04210) 0.021000.339.0 Leie/leasing av transportmidler 0.042900.339.0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (i heile 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investeringar i anleggsmidlar 133 082 205 355 295653 199550

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Som et av innsparingstiltakene gjennomføres ikke dette tiltaket.

Som et av innsparingstiltakene gjennomføres ikke dette tiltaket. Kapittel : Usorterte tiltak Aksjer kjøp 2013 Kjøp av aksjer/egenkapitalinnskudd i KLP Ansvar Ansvar: Aksjer (935) 0.05290.325.0 Kjøp av aksjer/andeler 0.09400.325.0 Bruk av disposisjonsfond Sum fond 0

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Investeringsregnskap 2009

Investeringsregnskap 2009 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180 29 654,00 29 801,00 1170 Diverse fellesutgift 097000 Overf. fra driftsreg 180-29 654,00-29 801,00 1170 Diverse fellesutgift Resultat 1171 It-investering

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 474.000 396.123 35200 UTLÅN STARTLÅN

Detaljer

Investeringsprogram 2013 2016

Investeringsprogram 2013 2016 Investeringsprogram 2013 2016 06.12.2012 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2013-2016 Investeringsprogram 06.12.2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

Årsrekneskap 2012 K-sak 0XX/13

Årsrekneskap 2012 K-sak 0XX/13 Gr-art Årsrekneskap 2012 K-sak 0XX/13 Etne kommune Innhald INNLEIING... 3 DEN KOMMUNALE REKNESKAPEN REKNESKAPSPRINSIPP... 4 HOVUDOVERSIKTER... 5 REKNESKAPSSKJEMA... 9 NOTAR... 12 DRIFTSREKNESKAP... 23

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2. I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Årsrekneskap Etne kommune K-sak xxx/12

Årsrekneskap Etne kommune K-sak xxx/12 Årsrekneskap 2011 Etne kommune K-sak xxx/12 Innhald INNLEIING... 3 DEN KOMMUNALE REKNESKAPEN REKNESKAPSPRINSIPP... 4 HOVUDOVERSIKTER... 5 REKNESKAPSSKJEMA... 9 NOTAR... 12 DRIFTSREKNESKAP... 21 ANSVAR:

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Sum funksjon: 172 Pensjon , Sum prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd ,

Sum funksjon: 172 Pensjon , Sum prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd , Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 411.961,00 0-411.961 0 Sum utgifter 411.961,00 0-411.961 0 Sum funksjon: 172 Pensjon

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRING AV U BENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA TIL 2017 budsjett 0 Leasingbil Barn/familie - 200 200 200 82120 Gausdal ungdomsskole, nærmiljøanlegg og aktivitetskiosk 21 - -21 - Ses i forhold til mottatte

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 549.547,00 0-550 0 Sum utgifter 549.547,00 0-550 0 Sum funksjon: 172 Pensjon 549.547,00

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 30.4.2017, Investeringer Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: 18.05.2017 Innledende Rådmannen legger Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 Investeringer fram for vedtak av

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 TVØ sitt budsjettframlegg tek utgangspunkt i rådmannen sitt budsjettframlegg. TVØ sluttar seg til ein del av tiltaka

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer