BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN TALDEL INVESTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING"

Transkript

1 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN TALDEL INVESTERING

2 Prosjekt: GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE KJØP AV ADVOKATTJENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING KJØP AV GRUNN AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRINGAR FRÅ DRIFTSREKNESKAPEN Sum teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING KJØP AV GRUNN Sum teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Prosjekt: OPPGRADERING AV KOMMUNALE VEGAR Teneste: 3330 VEDLIKEHALD VEGAR - VEGDEKKE OG KONSTRUKSJONAR BYGGETENESTER NYANLEGG Sum teneste: 3330 VEDLIKEHALD VEGAR - VEGDEKKE OG KONSTRUKSJONAR Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK OG PA BYGGETENESTER NYANLEGG Sum teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK O Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPGRADERING AV KOMMUNALE VEGAR

3 Prosjekt: EDB-INVESTERINGAR Teneste: 1203 FELLES IKT EDB-UTSTYR (KAPITAL) MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 1203 FELLES IKT BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 1203 FELLES IKT EDB-UTSTYR (KAPITAL) Sum teneste: 1203 FELLES IKT Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: EDB-INVESTERINGAR Prosjekt: OPPRUSTING KOMMUNALE BYGNINGAR Teneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD MATERIALAR NYANLEGG Sum teneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 1900 VEDL. AVD. ENGELEIREN MATERIALAR NYANLEGG Sum teneste: 1900 VEDL. AVD. ENGELEIREN Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPRUSTING KOMMUNALE BYGNINGAR Prosjekt: EIGENKAPITALTILSKOT KLP Teneste: 1800 DIVERSE TILFELDIGE FELLESUTGIFTER/INNTEK KJØP AV AKSJAR OG ANDELAR - KAPITAL OVERFØRINGAR FRÅ DRIFTSREKNESKAPEN Sum teneste: 1800 DIVERSE TILFELDIGE FELLESUTGIFTER/INNTEK

4 Sum prosjekt: EIGENKAPITALTILSKOT KLP Prosjekt: UTLÅN - FORMIDLINGSLÅN (HBANK) Teneste: 2832 ETABLERINGSLÅN AVDRAG FORMIDLINGSLÅN UTLÅN TIL ANDRE EKSTERNE AVSETJING TIL BUNDNE KAPITALFOND BRUK AV LÅN MOTTEKE E.O.AVDRAG ETABLERINGSLÅN MOTTEKNE AVDRAG PÅ ETABLERINGSLÅN Sum teneste: 2832 ETABLERINGSLÅN Ansvar: 1100 RÅDMANNEN INVESTERINGAR Teneste: 2832 ETABLERINGSLÅN AVDRAG FORMIDLINGSLÅN UTLÅN TIL ANDRE EKSTERNE AVSETJING TIL BUNDNE KAPITALFOND BRUK AV LÅN MOTTEKE E.O.AVDRAG ETABLERINGSLÅN MOTTEKNE AVDRAG PÅ ETABLERINGSLÅN Sum teneste: 2832 ETABLERINGSLÅN Sum ansvar: 1000 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: UTLÅN - FORMIDLINGSLÅN (HBANK) Prosjekt: DIVERSE INNT/UTG.VEDK.KAPITALREKNESKAP Teneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD UTLÅN TIL ANDRE EKSTERNE Sum teneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD Teneste: 3259 ANNA TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINSLIV UTLÅN TIL ANDRE EKSTERNE AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum teneste: 3259 ANNA TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINSLIV Teneste: 3900 DEN NORSKE KYRKJE/FELLESRÅDET 4

5 34703 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 3900 DEN NORSKE KYRKJE/FELLESRÅDET Teneste: 8804 OVERFØRING TIL KAPITALREKNESKAPEN AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRINGAR FRÅ DRIFTSREKNESKAPEN Sum teneste: 8804 OVERFØRING TIL KAPITALREKNESKAPEN BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum prosjekt: DIVERSE INNT/UTG.VEDK.KAPITALREKNESKAP Prosjekt: SAL AV BUSTADTOMTER Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE SAL AV FAST EIGEDOM Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Ansvar: 1100 RÅDMANNEN INVESTERINGAR Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE SAL AV FAST EIGEDOM Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPRUSTING KOMMUNALE BYGNINGAR Prosjekt: FERDIGSTILLING - EIKANES (MØRKELI) Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE

6 Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: FERDIGSTILLING - EIKANES (MØRKELI) Prosjekt: TILBYGG SILANLEGG (2006) Teneste: 3500 AVLAUP OG RENSING MATERIALAR NYBYGG MATERIALER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG Sum teneste: 3500 AVLAUP OG RENSING BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Sum prosjekt: TILBYGG SILANLEGG (2006) Prosjekt: NY BRANNSENTRAL, ETNE OMSORGSSENTER (2008) Teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA BYGGETENESTER NYANLEGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Sum prosjekt: NY BRANNSENTRAL, ETNE OMSORGSSENTER (2008) Prosjekt: HYTTE SANDVIK (2009) Teneste: 2651 KOMMUNALE BUSTADER TIL UTLEIGE KJØP AV BYGG OG ANLEGG BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2651 KOMMUNALE BUSTADER TIL UTLEIGE

7 Sum prosjekt: HYTTE SANDVIK (2009) Prosjekt: ENGE, BALLBINGE 2 (2009) Teneste: 3803 DIVERSE TILSKOT, IDRETT AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRING FRÅ FYLKESKOMMUNAR Sum teneste: 3803 DIVERSE TILSKOT, IDRETT Sum prosjekt: ENGE, BALLBINGE 2 (2009) Prosjekt: SKAKKESENTER, BIBLIOTEK (2010) Teneste: 3700 BIBLIOTEK INVENTAR OG UTSTYR (KAPITAL) MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3700 BIBLIOTEK Teneste: 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG MATVARER OG BEVERTNING FORSIKRINGAR, BYGG, ANLEGG, TRANSPORTM INVENTAR OG UTSTYR (KAPITAL) BYGGETENESTER NYBYGG KJØP AV KONSULENTTENESTER KJØP AV ADVOKATTJENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN RENTEUTGIFTER FOR SEINT BETALTE REKNINGA Sum teneste: 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: SKAKKESENTER, BIBLIOTEK (2010) Prosjekt: SKAKKESENTER, KULTURSKULE, UNDERVISNING (2010) Teneste: 3830 KULTURSKULETILBOD KJØP AV BYGG OG ANLEGG Sum teneste: 3830 KULTURSKULETILBOD

8 Teneste: 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG BYGGETENESTER NYBYGG Sum teneste: 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: SKAKKESENTER, KULTURSKULE, UNDERVISNING (2010) Prosjekt: ENGE KUNSTGRASBANE (2010) Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG BYGGETENESTER NYANLEGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: ENGE KUNSTGRASBANE (2010) Prosjekt: ETNE OMS.SENTER, NYBYGG (2013) Teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA MATVARER OG BEVERTNING KILOMETERGODTGJERSLE (KAPITAL) ANDRE REISEUTG., UTLEGG KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA BYGGETENESTER NYBYGG Sum teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR

9 Sum prosjekt: ETNE OMS.SENTER, NYBYGG (2013) Prosjekt: OMBYGGING ROM TINGHUSET (2011) Teneste: 1300 DRIFT AV ETNE TINGHUS LØNN BYGG (INVESTERING) ARBEIDSGJEVARAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR (KAPITAL) EDB-UTSTYR (KAPITAL) BYGGETENESTER NYANLEGG PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum teneste: 1300 DRIFT AV ETNE TINGHUS BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum prosjekt: OMBYGGING ROM TINGHUSET (2011) Prosjekt: UTBYGGING AV BARNEHAGEN I SKÅNEVIK (2011) Teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN ANNONSER DIVERSE AVGIFTER, GEBYR BYGGETENESTER NYBYGG KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: UTBYGGING AV BARNEHAGEN I SKÅNEVIK (2011)

10 Prosjekt: KJØP AV BUSS TIL KOMMUNALE TENESTER (2011) Teneste: 2212 SKYSS BARNEHAGE (BUSS) INVENTAR OG UTSTYR (KAPITAL) MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2212 SKYSS BARNEHAGE (BUSS) BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum prosjekt: KJØP AV BUSS TIL KOMMUNALE TENESTER (2011) Prosjekt: OPPGRADERING VAR-OMRÅDA (2011) Teneste: 3450 VASSFORSYNING BYGGETENESTER NYANLEGG Sum teneste: 3450 VASSFORSYNING Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 3450 VASSFORSYNING BYGGETENESTER NYANLEGG Sum teneste: 3450 VASSFORSYNING Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPGRADERING VAR-OMRÅDA (2011) Prosjekt: ENGE KUNSTGR. BANE, P-PLASS M/SYKKEL OG GANGSTI (2011) Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG BYGGETENESTER NYANLEGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: ENGE KUNSTGR. BANE, P-PLASS M/SYKKEL OG GANGSTI (2011)

11 Prosjekt: BALLBINGE SÆVAREID (2011) Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG MATERIALAR NYANLEGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: BALLBINGE SÆVAREID (2011) Prosjekt: BALLBINGE RYGG (2011) Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG MATERIALAR NYANLEGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN REFUSJONAR FRÅ ANDRE Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: BALLBINGE RYGG (2011) Prosjekt: BALLBINGE SØRSTRANDA (2011) Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG MATERIALAR NYANLEGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: BALLBINGE SØRSTRANDA (2011) Prosjekt: BERBARE PCAR/SMARTBOARD ENGE SKULE (2012) Teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE EDB-UTSTYR (KAPITAL) KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND

12 Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum prosjekt: BERBARE PCAR/SMARTBOARD ENGE SKULE (2012) Prosjekt: BERBARE PCAR/SMARTBOARD SKÅNEVIK SKULE (2012) Teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE EDB-UTSTYR (KAPITAL) KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum prosjekt: BERBARE PCAR/SMARTBOARD SKÅNEVIK SKULE (2012) Prosjekt: TRAKTOR KUNSTGRASBANEN (2012) Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG KJØP AV TRANSPORTMIDDEL MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: TRAKTOR KUNSTGRASBANEN (2012) Prosjekt: ENØK-TILTAK BASSENGET (2012) Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER BYGGETENESTER NYBYGG BYGGETENESTER NYANLEGG KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN BRUK AV DISPOSISJONSFOND

13 39480 BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Sum prosjekt: ENØK-TILTAK BASSENGET (2012) Prosjekt: ARBEIDSKYRKJA - OPPARBEIDING AV VEG OG P-PLASS (2012) Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Teneste: 3331 ANDRE VEGUTGIFTER KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 3331 ANDRE VEGUTGIFTER BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum prosjekt: ARBEIDSKYRKJA - OPPARBEIDING AV VEG OG P-PLASS (2012) Prosjekt: OPPGRAD.KJELLARTRAPP ETNE OMS.S.(2011) Teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Prosjekt: INVENTAR OG UTSTYR BIBLIOTEKET (2011) Teneste: 3700 BIBLIOTEK 13

14 32000 INVENTAR OG UTSTYR (KAPITAL) EDB-UTSTYR (KAPITAL) MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3700 BIBLIOTEK BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum prosjekt: INVENTAR OG UTSTYR BIBLIOTEKET (2011) Prosjekt: ETNE HELSESENTER, GJENBRUK (2013) Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum teneste: 8805 FINANSIERING KAPITAL Sum prosjekt: ETNE HELSESENTER, GJENBRUK (2013) Prosjekt: VENTEROM TJELMELAND (2011) Teneste: 3350 OFF.TOALETT MATERIALAR NYBYGG MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3350 OFF.TOALETT Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: VENTEROM TJELMELAND (2011) Prosjekt: OPPGRADERING TAK SKÅNEVIK SKULE (2012) Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG MATERIALAR NYANLEGG

15 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Sum prosjekt: OPPGRADERING TAK SKÅNEVIK SKULE (2012) Prosjekt: HOVUDPLAN VATN (2012) Teneste: 3450 VASSFORSYNING MATVARER OG BEVERTNING KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3450 VASSFORSYNING BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Sum prosjekt: HOVUDPLAN VATN (2012) Prosjekt: LEKNESTANGEN Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING MATVARER OG BEVERTNING KJØP AV ADVOKATTJENESTER KJØP AV GRUNN MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN Sum teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Sum prosjekt: LEKNESTANGEN

16 Prosjekt: NY BIL VA (2012) Teneste: 3500 AVLAUP OG RENSING KJØP AV TRANSPORTMIDDEL BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Sum teneste: 3500 AVLAUP OG RENSING Sum prosjekt: NY BIL VA (2012) Prosjekt: BYGGEMODNING KAMBE (2013) Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE BYGGETENESTER NYANLEGG KJØP AV KONSULENTTENESTER Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: BYGGEMODNING KAMBE (2013) Prosjekt: BYGGEMODNING LUNDMARK (2013) Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE BYGGETENESTER NYANLEGG KJØP AV KONSULENTTENESTER Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: BYGGEMODNING LUNDMARK (2013) Prosjekt: FORTAU TONGANE (2013) Teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK OG PA BYGGETENESTER NYANLEGG Sum teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK O Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: FORTAU TONGANE (2013)

17 Prosjekt: SMARTBOARD I SKULANE (2013) Teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE EDB-UTSTYR (KAPITAL) BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE Teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE EDB-UTSTYR (KAPITAL) BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: SMARTBOARD I SKULANE (2013) Prosjekt: OPPGRADERING KAIAR (2013) Teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG KJØP AV KONSULENTTENESTER Sum teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG Sum teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPGRADERING KAIAR (2013) Prosjekt: SKILT VEGNAMN (2014) Teneste: 3030 KART OG OPPMÅLING BYGGETENESTER NYANLEGG Sum teneste: 3030 KART OG OPPMÅLING Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: SKILT VEGNAMN (2014)

18 Prosjekt: OPPGRADERING ALARMANLEGG ENGE SKULE OG BARNEHAGE (2014) Teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER PÅKOSTING / OPPGRADERING BYGG BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPGRADERING ALARMANLEGG ENGE SKULE OG BARNEHAGE ( Prosjekt: OPPGRADERING TRYGGLEIKSALARMAR (2014) Teneste: 2346 TRYGGLEIKSALARM EDB-UTSTYR (KAPITAL) BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND Sum teneste: 2346 TRYGGLEIKSALARM Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN - INVESTERINGAR Sum prosjekt: OPPGRADERING TRYGGLEIKSALARMAR (2014) Prosjekt: PLANARB. MØRKELIKRYSSET Teneste: 3010 PLANARBEID KJØP AV KONSULENTTENESTER Sum teneste: 3010 PLANARBEID Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: PLANARB. MØRKELIKRYSSET Prosjekt: PLANARB. GANG/SYKKELVEG ETNE-HÅFOSS Teneste: 3010 PLANARBEID KJØP AV KONSULENTTENESTER MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN

19 Sum teneste: 3010 PLANARBEID Sum ansvar: 1000 RÅDMANN Sum prosjekt: PLANARB. GANG/SYKKELVEG ETNE-HÅFOSS Prosjekt: ÅRSAVSL. INV.REKNESKAPEN Ansvar: 1100 RÅDMANN - INVESTERINGAR BRUK AV LÅN Sum teneste: 8705 EKSTERN FINANSIERING (2010) Teneste: 8804 OVERFØRING TIL KAPITALREKNESKAPEN AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND OVERFØRINGAR FRÅ DRIFTSREKNESKAPEN Sum teneste: 8804 OVERFØRING TIL KAPITALREKNESKAPEN Sum ansvar: 1100 RÅDMANNEN INVESTERINGAR Sum prosjekt: ÅRSAVSL. INV.REKNESKAPEN T O T A L T

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

2 Økonomisk oversikt - drift

2 Økonomisk oversikt - drift 3. 1 Innleiing... 3 2 Økonomisk oversikt - drift... 4 2.1 Budsjett justert 3.... 4 3 Rammeområda samla... 7 3.1 Politisk verksemd... 8 3.2 Administrasjon, styring og fellesutgifter... 8 3.3 Barnehagar...

Detaljer

Volda Kommune. Rekneskap 2013. til politisk handsaming

Volda Kommune. Rekneskap 2013. til politisk handsaming 1 Vlda Kmmune Rekneskap 213 til plitisk handsaming s. 3 Rekneskapsskjema la g 1B s. 5 Rekneskapsskjerna 2A g 2B s. 1 Oknmisk versyn balanse s. 12 Oknmisk versyn drift s. 13 Oknmisk versyn investering s.

Detaljer

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017 Rådmannen Vår ref:/1317-7 Dato: 19.06. Revidert og Økonomiplan 2015-2017 (foto: HOF) Vedtatt Kommunestyret 19.06. ~ 2 ~ INNHALD 1. VEDTAK.... 3 2. REVIDERT DRIFTSINNTEKTER... 4 2.1. INNTEKTER TABELL...

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/62-1 Arkiv: 210 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 12.05.2006 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET A-212 Rekneskap 2005 Rådmannen

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012.

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Kvinnherad kommune 2008/2858 16.12.2008 Vedlegg nr. 5. Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Godkjent av Kvinnherad kommunestyre den 18.12.2008. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner driftsbudsjett 2009

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Forsand kommune REKNESKAP. Websak 10/79

Forsand kommune REKNESKAP. Websak 10/79 Forsand kommune REKNESKAP 2009 Websak 10/79 OVERSIKT REKNESKAP 2009 Side Innhald 3 Innleiing 5 Hovudtal 7 Økonomisk oversyn 9 Noter 15 - Finans 29 - Sentraladministrasjonen 30 - Kultur 31 - Helse- og sosial

Detaljer

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pr-12-11-2014-etter-møtet RB2-13R RB-13-11 OB-14 Just-1 RB1-14 Just-2 RB2-14 B-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 Kommentarar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pr-12-11-2014-etter-møtet RB2-13R RB-13-11 OB-14 Just-1 RB1-14 Just-2 RB2-14 B-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 Kommentarar Pr-12-11-214-etter-møtet Skjema 1 A - Drift 18 Ordinært rammetilskot gjeldande økonomiplan/innbyggertilskudd 64 136 64 136 64 136 64 18 64 18 64 18 64 18 Småkommunetilskot 5 5 5 5 5 5 Bortfall i 214 og

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

2014 HEMSEDAL KOMMUNE

2014 HEMSEDAL KOMMUNE 2014 HEMSEDAL KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 1 INNHOLD... 1 1 Revisjonsberetning... 5 2 Økonomisk oversikter drift... 6 3 Økonomisk oversikt investering... 7 4 Anskaffelser og anvendelser av midler... 8 5 Hovedoversikt

Detaljer