Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av til årsbudsjett 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015"

Transkript

1 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av til årsbudsjett 2015

2 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett

3 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP Ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner 0030 Bruk av lånemidler MVA-kompensasjon investeringer Mottatte avdrag på utlån Utlån Sum ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner Ksted: 3025 Egenkapitaltilskudd KLP 0082 Egenkapitaltilskudd KLP Sum ksted: 3025 Egenkapitaltilskudd KLP Ksted: 3631 Hjemmebaserte tjenester - felles 0200 Entreprisekostnader Sum ksted: 3631 Hjemmebaserte tjenester - felles Ksted: 3831 IKT utvikling 0200 Entreprisekostnader Sum ksted: 3831 IKT utvikling Ksted: 3902 Skolebygg 0200 Entreprisekostnader Sum ksted: 3902 Skolebygg Ksted: 3903 Barnehager 0200 Entreprisekostnader Sum ksted: 3903 Barnehager Ksted: 3905 Kommunale boliger 0200 Entreprisekostnader Sum ksted: 3905 Kommunale boliger T O T A L T 0 0 2

4 Driftsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP Ksted: 3001 Skatt på inntekt, formue og eiendom 3401 Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt - annen eiendom (næring) Eiendomsskatt - boliger og fritidseiendommer Sum ksted: 3001 Skatt på inntekt, formue og eiendom Ksted: 3002 Statstilskudd 3411 Rammetilskudd Kompensasjon for investeringer Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Rentekompensasjon - skoler Sum ksted: 3002 Statstilskudd Ksted: 3003 Konsesjonskraftinntekter og utbytte 3431 Konsesjonskraftinntekter Sum ksted: 3003 Konsesjonskraftinntekter og utbytte Ksted: 3005 Premieavvik pensjon 5431 Årets premieavvik pensjon Amortisering premieavvik pensjon Sum ksted: 3005 Premieavvik pensjon Ksted: 3006 Premiefond 3975 Bruk av premiefond - motpost Sum ksted: 3006 Premiefond Ksted: 3009 Renter og utbytte 8041 Bankrenter Renter på utlån Konserninterne renteinntekter Morarenter Renteutgifter Sum ksted: 3009 Renter og utbytte Ksted: 3011 Tilbakeføring av avskrivninger 9911 Tilbakeføring av avskrivninger Sum ksted: 3011 Tilbakeføring av avskrivninger Ksted: 3021 Interne finansieringstransaksjoner 3972 Overføring fra kommunale foretak Inntektsført fra disposisjonsfond Avsatt til disposisjonsfond Ikke disponert netto driftsresultat Sum ksted: 3021 Interne finansieringstransaksjoner Ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner 8621 Avdragsutgifter Sum ksted: 3022 Eksterne finansieringstransaksjoner Ksted: 3031 Tilleggsbevilgninger (Bare budsjettering) 3202 Oppholdsbetaling SFO Avsatt til nye stillinger ØUs tilleggsbevilgningspost BUKS bevilgningskonto Avsatt til nye/økte tiltak Avsatt lønnsreserve

5 8829 Innsparingskrav Sum ksted: 3031 Tilleggsbevilgninger (Bare budsjettering) Ksted: 3041 Folkevalgte organer 3918 MVA-kompensasjon Internkjøp lokaler Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Gaver ved representasjon Honorar til folkevalgte Fast lønn og faste tillegg Andre trekkpliktige godtgjørelser Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refunderte lønnsutgifter folkevalgte MVA på anskaffelser Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Refusjon til arbeidsgivere Kontorrekvisita Trykksaker, informasjon Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3041 Folkevalgte organer Ksted: 3043 Annen partistøtte 4651 Støtte til politiske partier Sum ksted: 3043 Annen partistøtte Ksted: 3051 Kontrollutvalget 3918 MVA-kompensasjon Overføring Østre Romerike revisjonsdistrikt Kjøp fra IKS Honorar til folkevalgte Arbeidsgiveravgift MVA på anskaffelser Andre kurs og seminarer Aviser, tidsskrifter Annet forbruksmatriell Reiseutgifter ikke oppg.pl Sum ksted: 3051 Kontrollutvalget Ksted: 3062 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF 4902 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF Sum ksted: 3062 Tilskudd Sørum kommunalteknikk KF Ksted: 3066 Overføring Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 4

6 4921 Kjøp fra IKS Sum ksted: 3066 Overføring Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Ksted: 3071 Tilskudd til kirkelig administrasjon 4701 Tilskudd kirkelig fellesråd Administrasjonskostnader i 27-samarbeid o.l Sum ksted: 3071 Tilskudd til kirkelig administrasjon Ksted: 3072 Tilskudd til kirkebygg 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3072 Tilskudd til kirkebygg Ksted: 3081 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager m.v Andre tilskudd/refusjoner fra kommuner Internkjøp økonomitjenester Intern overføring - kompensasjon red. foreldrebetaling Driftstilskudd private barnehager Betaling til andre kommuner Sum ksted: 3081 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager m.v Ksted: 3082 Tilskudd til trossamfunn 4652 Annen støtte til lag/organisasjoner Sum ksted: 3082 Tilskudd til trossamfunn Ksted: 3091 Rådmannsfunksjonen 3918 MVA-kompensasjon Internkjøp lokaler Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Gaver ved representasjon Fast lønn og faste tillegg Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Kontorrekvisita Trykksaker, informasjon Kopiering Aviser, tidsskrifter Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3091 Rådmannsfunksjonen

7 Ksted: 3095 Beredskapsarbeid 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Opplæring ansatte Sum ksted: 3095 Beredskapsarbeid Ksted: 3121 Idrettsparken barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Avfallshåndtering Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Lyspærer/lysrør o.l Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3121 Idrettsparken barnehage - bygningsmessig Ksted: 3122 Idrettsparken barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartiker Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av tolketjenester Kjøp av bedriftshelsetjeneste Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Annonser Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl

8 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3122 Idrettsparken barnehage - ordinær drift Ksted: 3126 Nordli barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Avfallshåndtering Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Serviceavtaler/kontroller Flaggheising (ØRBR) Lyspærer/lysrør o.l Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3126 Nordli barnehage - bygningsmessig Ksted: 3127 Nordli barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartiker Serviceavtaler/kontroller Flaggheising (ØRBR) Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Kjøp av tolketjenester Kjøp av bedriftshelsetjeneste Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Matvarer Telefonutgifter Porto

9 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Sum ksted: 3127 Nordli barnehage - ordinær drift Ksted: 3128 Nordli barnehage - styrket tilbud 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Sum ksted: 3128 Nordli barnehage - styrket tilbud 0 0 Ksted: 3131 Spesialavdelingen Nordli - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Lyspærer/lysrør o.l Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3131 Spesialavdelingen Nordli - bygningsmessig Ksted: 3133 Spesialavdelingen Nordli - styrket tilbud 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartiker Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Sum ksted: 3133 Spesialavdelingen Nordli - styrket tilbud

10 Ksted: 3136 Blaker barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3136 Blaker barnehage - bygningsmessig Ksted: 3137 Blaker barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartiker Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Sum ksted: 3137 Blaker barnehage - ordinær drift Ksted: 3141 Frogner barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3141 Frogner barnehage - bygningsmessig Ksted: 3142 Frogner barnehage - ordinær drift 3104 Salg fra kafe/kantine

11 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartiker Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Medisinsk forbruksmatriell Annonser Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Sum ksted: 3142 Frogner barnehage - ordinær drift Ksted: 3146 Sennerud barnehage - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3146 Sennerud barnehage - bygningsmessig Ksted: 3147 Sennerud barnehage - ordinær drift 3104 Salg fra kafe/kantine Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift

12 5421 Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Renholdsartiker Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Trykksaker, informasjon Medisinsk forbruksmatriell Annonser Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Sum ksted: 3147 Sennerud barnehage - ordinær drift Ksted: 3150 Fjellbovegen barnehage - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3150 Fjellbovegen barnehage - bygningsmessig Ksted: 3151 Fjellbovegen barnehage - ordinær drift 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager Internkjøp økonomitjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Renholdsartiker Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Annonser Matvarer Annet forbruksmatriell Porto Bilgodtgjøring oppg.pl

13 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Sum ksted: 3151 Fjellbovegen barnehage - ordinær drift Ksted: 3154 Midlertidig drift Misjonshuset barnehage (bygning) 6301 Husleie private utleiere Kommunale avgifter Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Bygninger - planlagt vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Sum ksted: 3154 Midlertidig drift Misjonshuset barnehage (bygning) Ksted: 3155 Midlertidig drift Misjonshuset barnehage 3201 Oppholdsbetaling barnehager Kostpenger barnehager Fast lønn og faste tillegg Vikarer Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Andre personalkostnader Lyspærer/lysrør o.l Inventar og utstyr Opplæring ansatte Kjøp av bedriftshelsetjeneste Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Matvarer Telefonutgifter Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Sum ksted: 3155 Midlertidig drift Misjonshuset barnehage Ksted: 3171 Kulturskolen - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Renhold ved private byråer Sum ksted: 3171 Kulturskolen - bygningsmessig Ksted: 3172 Kulturskolen - undervisning 3203 Musikk-og kulturskole MVA-kompensasjon Fylkestilskudd til prosjekter Refusjoner fra lag og organisasjoner Internkjøp lokaler Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser

14 6591 Inventar og utstyr Opplæring ansatte Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra private Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Undervisningsmatriell Arbeids- og aktivitetsmatriell Kopiering Annonser Matvarer Telefonutgifter Linjeleie Bilgodtgjøring oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Andre forsikringer Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3172 Kulturskolen - undervisning Ksted: 3211 Voksenopplæringen - bygningsmessig 6302 Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Sum ksted: 3211 Voksenopplæringen - bygningsmessig Ksted: 3212 Voksenopplæringen - undervisning 3904 Tilskudd voksenopplæring MVA-kompensasjon Statstilskudd til prosjekter Andre statlige tilskudd/refusjoner Andre tilskudd/refusjoner fra kommuner Refusjoner fra privatpersoner Tilfeldige inntekter fra private Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Betaling til andre kommuner Overføring til andre kommuner Fast lønn og faste tillegg Kvelds- og natt-tillegg Vikarer Ekstrahjelp Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Biblioteket - bøker Vedlikehold maskiner/utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Skoleskyss Leasing/leie av kopieringsmaskiner

15 6801 Kontorrekvisita Skolebøker Undervisningsmatriell Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Matvarer Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3212 Voksenopplæringen - undervisning Ksted: 3221 Frogner skole - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Andre innleide vaktmestertjenester Flaggheising (ØRBR) Inventar og utstyr Bygninger - planlagt vedlikehold Bygninger - tilfeldig vedlikehold Utendørs - planlagt vedlikehold Utendørs - tilfeldig vedlikehold Sum ksted: 3221 Frogner skole - bygningsmessig Ksted: 3222 Frogner skole - undervisning 3918 MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Refusjon sykepenger og avgift Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser NRK-lisens Inventar og utstyr Biblioteket - bøker Vedlikehold maskiner/utstyr Opplæring ansatte Kjøp av tolketjenester Betaling for leirskoleopphold

16 6753 Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Skolebøker Undervisningsmatriell Leke- og sysselsettingsmidler Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Annonser Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Leirskoleopphold ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3222 Frogner skole - undervisning Ksted: 3223 Frogner skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Telefongodtgjøing Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Refusjon sykepenger og avgift Andre personalkostnader MVA på anskaffelser Andre innleide vaktmestertjenester Inventar og utstyr Bygninger - tilfeldig vedlikehold Vedlikehold maskiner/utstyr Opplæring ansatte Kontorrekvisita Leke- og sysselsettingsmidler Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Matvarer Skolefrukt Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Kontingenter Sum ksted: 3223 Frogner skole - skolefritidsordning Ksted: 3225 Frogner skole - morsmålslærere 4402 Internkjøp personaltjenester Internkjøp info.dok.tjenester

17 5111 Fast lønn og faste tillegg Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie STP Sum ksted: 3225 Frogner skole - morsmålslærere Ksted: 3226 Vesterskaun skole - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Avfallshåndtering Elektrisitet Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Sum ksted: 3226 Vesterskaun skole - bygningsmessig Ksted: 3227 Vesterskaun skole - undervisning 3918 MVA-kompensasjon Refusjoner fra privatpersoner Tilfeldige inntekter fra private Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Andre personalkostnader Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Avfallshåndtering Elektrisitet Flaggheising (ØRBR) Inventar og utstyr Biblioteket - bøker Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Betaling for leirskoleopphold Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Skolebøker Undervisningsmatriell Leke- og sysselsettingsmidler Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Annonser Matvarer Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Leirskoleopphold ikke oppg.pl

18 7351 Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3227 Vesterskaun skole - undervisning Ksted: 3228 Vesterskaun skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser Avfallshåndtering Elektrisitet Kjøp av tjenester fra vikarbyråer Matvarer Sum ksted: 3228 Vesterskaun skole - skolefritidsordning Ksted: 3230 Vesterskaun skole - skoleutvikling 3902 Tilskudd veiledningstjenesten MVA-kompensasjon Andre statlige tilskudd/refusjoner Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP MVA på anskaffelser Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Trykksaker, informasjon Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3230 Vesterskaun skole - skoleutvikling Ksted: 3231 Sørum skole - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Sum ksted: 3231 Sørum skole - bygningsmessig Ksted: 3232 Sørum skole - undervisning 3918 MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester

19 4406 Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Ekstrahjelp Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Refusjon sykepenger og avgift Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Konsulenttjenester Betaling for leirskoleopphold Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Undervisningsmatriell Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Matvarer Telefonutgifter Leirskoleopphold ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3232 Sørum skole - undervisning Ksted: 3233 Sørum skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP MVA på anskaffelser Inventar og utstyr Opplæring ansatte Leke- og sysselsettingsmidler Matvarer Telefonutgifter Bilgodtgjøring oppg.pl Sum ksted: 3233 Sørum skole - skolefritidsordning Ksted: 3236 Sørumsand skole - bygningsmessig 3918 MVA-kompensasjon MVA på anskaffelser Husleie private utleiere Husleie S.K. Eiendomsselskap KF Kommunale avgifter Elektrisitet Olje,parafin

20 6361 Renholdstjenester S.K. Eiendomsselskap KF Brukertjenester S.K. Eiendomsselskap KF Nøkler og nøkkelsystem Flaggheising (ØRBR) Lyspærer/lysrør o.l Bygninger - tilfeldig vedlikehold Sum ksted: 3236 Sørumsand skole - bygningsmessig Ksted: 3237 Sørumsand skole - undervisning 3918 MVA-kompensasjon Tilfeldige inntekter fra private Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester Internkjøp info.dok.tjenester Fast lønn og faste tillegg Vikarer Avsatt til nye stillinger Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Pensjonspremie STP Gaver til ansatte MVA på anskaffelser Serviceavtaler/kontroller Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Kjøp av tolketjenester Kjøp av bedriftshelsetjeneste Betaling for leirskoleopphold Annen innleid transport Leasing/leie av kopieringsmaskiner Kontorrekvisita Skolebøker Undervisningsmatriell Leke- og sysselsettingsmidler Kopiering Medisinsk forbruksmatriell Aviser, tidsskrifter Matvarer Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Porto Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Leirskoleopphold ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 3237 Sørumsand skole - undervisning Ksted: 3238 Sørumsand skole - skolefritidsordning 3202 Oppholdsbetaling SFO MVA-kompensasjon Internkjøp personaltjenester Internkjøp økonomitjenester

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2009. Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2009 Kommunestyrets vedtak av 17.12.08 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak...3 Enstemmig vedtak i styremøte 16.10.2008...3 Innledning...3 Foretakets

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2010. Styrets forslag av 29.10.09 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2010 Styrets forslag av 29.10.09 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Fokusområder for Sørum kommunale eiendomsselskap KF... 5 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2014. Styrets forslag av 25.09.13 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2014 Styrets forslag av 25.09.13 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2012. Styrets forslag av 22.09.11 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2012 Styrets forslag av 22.09.11 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 5 Kommunens bygningsmasse... 5 Driftsoppgaver og brukertjenester...

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012. Sak 107/12 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012 Sak 107/12 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde...

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14

Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Årsbudsjett 2015. Styrets forslag av 27.10.14 Sørum kommunale eiendomsselskap KF sbudsjett 2015 Styrets forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 4 Kommunens bygningsmasse... 4 Driftsoppgaver

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Regnskap 2007 Sørum kommune Årsregnskap

Regnskap 2007 Sørum kommune Årsregnskap 2007 Sørum kommune Årsregnskap 2007 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandler: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR RÅDMANNENS

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 20.03.2012 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag av 31.10.2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Rådmannens generelle vurdering... 2 Budsjetteringsprinsipper... 6 Organiseringen av budsjettarbeidet... 6 Kommunestyrets

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013. Sak 130/13

Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013. Sak 130/13 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak av 11.12.2013 Sak 130/13 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Innledning... 6 Rådmannens forord... 6 Budsjetteringsprinsipper... 8 Organiseringen av budsjettarbeidet...

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer