Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art"

Transkript

1 Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4, ,6 120 Administrasjon , , ,0 151,1 100,3 624, ,3 130 Administrasjonslokaler 1 082,4 289,4 783,3 9,0 0,6 166,1 916,3 180 Diverse fellesutgifter 1 305,8 604,5 486,8 32,1 182,4 279, ,2 190 Interne serviceenheter 6 818, , ,6 51,3 14, ,6 497,2 201 Førskole 8 739, ,5 491,2 469, ,6 25, ,7 202 Grunnskole , , ,5 518,7 65,6 168, ,5 211 Styrket tilbud til førskolebarn 964,0 821,4 51,1 53,9 37,6 22,3 941,7 213 Voksenopplæring 1 269, ,7 158,4 55,4 25,7 17, ,7 214 Spesialskoler 480,0 338,2 58,7 73,5 9,6 27,2 452,8 215 Skolefritidstilbud 2 065, ,4 192,5 6,0 21,3 10, ,2 221 Førskolelokaler og skyss 670,1 218,8 438,1 11,2 2,0 31,3 638,7 222 Skolelokaler og skyss 5 381, , ,8 50,4 2,0 312, ,2 231 Aktivitetstilbud barn og unge 633,1 348,0 183,7 13,9 87,6 15,6 617,5 Forebygging-, skole- og 232 helsestasjonstjeneste 1 103,0 870,1 204,0 24,2 4,7 29, ,1 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 711,1 309,0 158,1 185,8 58,2 14,6 696,6 Aktivisering eldre og 234 funksjonshemmede 2 210, ,3 521,9 122,8 69,8 46, ,9 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 4 400, ,7 831, ,8 69,7 60, ,4 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 1 702, ,7 371,6 31,3 91,3 71, , Tilbud til personer med rusproblemer 447,1 145,1 39,7 231,4 30,9 2,9 444,2 244 Barneverntjeneste 1 050,2 800,9 209,8 23,6 15,8 15, ,9 251 Barneverntiltak i familien 544,4 206,3 119,5 67,2 151,3 2,3 542,1 252 Barneverntiltak utenfor familien 1 616,6 575,4 339,5 509,0 192,8 4, ,5 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon , , , ,8 33,2 188, ,5 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet , , ,4 359,1 58,5 120, ,4 261 Botilbud i institusjon 1 406,4 286, ,3 66,0 7,0 84, ,1 262 Botilbud utenfor institusjon 954,2 254,4 612,7 25,9 61,1 37,1 917,2 271 Sysselsetting 249,3 177,3 49,9 2,6 19,5 21,1 228,3 272 Arbeid for yrkes-/utviklingshemmede 393,0 164,8 62,0 96,4 69,9 10,4 382,7 281 Økonomisk sosialhjelp 3 388,3 18,3 48,8 18, ,1 132, ,0 282 Økonomisk hjelp til pensjonister mv. 219,8 10,9 4,4 1,6 203,0 0,1 219,7 Tjenester utenfor ordinært kommunalt 285 ansvarsområde 492,8 221,7 181,3 11,5 78,2 7,1 485,6 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging 1 415, ,0 334,3 12,8 21,6 64, ,2 Boligbygging/boligutleie/boligfinansiering ,8 204,1 759,1 20,9 304,7 53, ,8 320 Kommunal næringsvirksomhet 503,4 109,7 221,1 42,2 130,4 71,7 431,6 77

2 Tilrettelegging og bistand for 325 næringslivet 1 581,6 588,3 301,8 110,9 580,6 19, ,7 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 158,3 43,9 51,0 32,6 30,8 4,0 154,4 Kommunale veier, nyanlegg, drift og 333 vedlikehold 2 123,3 442, ,6 87,7 34,5 101, ,5 Kommunale veier, miljø- og 334 trafikksikkerhetstiltak 305,2 20,0 255,6 11,3 18,3 13,4 291,8 335 Rekreasjon i tettsted 456,2 215,4 227,5 7,7 5,6 23,7 432,4 Forebygging av branner og andre 338 ulykker 386,4 240,5 82,4 60,8 2,7 12,8 373,7 Beredskap mot branner og andre 339 ulykker 1 671, ,4 265,8 291,9 24,3 35, ,7 340 Produksjon av vann 675,2 115,0 260,4 292,1 7,8 11,4 663,8 345 Distribusjon av vann 1 058,1 282,0 695,2 71,2 9,6 69,3 988,8 350 Avløpsrensing 942,5 174,2 418,4 345,9 4,0 51,9 890,5 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 1 149,6 260,5 769,1 100,9 19,0 88, ,8 Tømming av slamavskillere, 354 septiktanker o.l 132,9 6,6 41,3 84,9 0,2 0,7 132,3 355 Innsamling av forbruksavfall 1 561,1 117,9 298, ,6 21,1 12, ,3 Gjennvinning og sluttbehandling av forbruksavfall 896,2 44,2 245,7 597,7 8,6 14,0 882, Naturforvaltning og friluftsliv 296,3 123,1 121,0 20,2 32,1 5,5 290,9 365 Kulturminnevern 23,2 7,7 7,1 0,5 7,9 0,0 23,2 370 Bibliotek 920,9 530,7 344,5 12,6 33,2 16,6 904,3 373 Kino 259,5 96,5 157,7 1,2 4,1 1,7 257,8 375 Muséer 246,6 80,8 89,6 9,0 67,1 0,6 245,9 377 Kunstformidling 291,9 23,1 56,2 6,3 206,3 4,2 287,7 380 Idrett 1 426,7 462,2 624,1 39,5 300,9 81, ,3 383 Musikk- og kulturskoler 801,4 668,1 103,2 23,5 6,7 13,5 787,9 385 Andre kulturaktiviteter 942,4 374,2 309,5 31,7 227,0 41,6 900,8 390 Den norske kirke 1 364,0 4,7 41,8 26, ,8 2, ,9 392 Andre religiøse formål 76,7 0,1 1,2 2,2 73,1 0,1 76,6 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 181,6 21,7 37,1 8,3 114,5 4,0 177,6 800 Skatt på inntekt og formue 52,6 10,8 3,6 0,1 38,2 0,0 52,6 Statlig rammetilskudd og øvrige 840 generelle statstilskudd 42,1 9,3 9,4 4,3 19,1 1,5 40,6 Generelt statstilskudd vedrørende 850 fyktninger m.v. 86,5 0,1 54,1 2,6 29,7 9,3 77,2 860 Motpost avskrivninger 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 123,6-121,6 870 Renter/utbytte og lån 38,7-1,7 31,7 0,2 8,5 97,6-58,9 880 Interne finansieringstransaksjoner 90,0 4,0 64,7 0,0 21,3 104,6-14,5 890 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt , , , , , , ,3 Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 132,8 70,7 41,2 0,0 20,9 8,3 124,4 120 Administrasjon 1 804, ,4 739,0 20,2 20,6 166, ,6 78

3 130 Administrasjonslokaler 142,6 6,2 136,2 0,0 0,2 2,8 139,9 180 Diverse fellesutgifter 858,9 812,2 38,6 0,0 8,1 9,6 849,3 190 Interne serviceenheter 231,3 56,4 171,4 2,5 1,0 178,9 52,4 201 Førskole 1 381,6 953,8 86,7 50,5 290,6 2, ,4 202 Grunnskole 2 333, ,7 229,5 45,6 0,3 11, ,2 211 Styrket tilbud til førskolebarn 174,4 153,8 14,6 3,6 2,4 1,9 172,5 213 Voksenopplæring 173,7 153,4 19,4 0,3 0,6 0,1 173,6 214 Spesialskoler 212,4 180,4 25,2 6,8 0,0 4,1 208,3 215 Skolefritidstilbud 322,5 220,9 96,0 2,5 3,2 52,7 269,8 221 Førskolelokaler og skyss 75,5 5,5 68,8 0,0 1,1-0,7 76,1 222 Skolelokaler og skyss 389,9 128,0 256,9 4,9 0,1 12,3 377,5 231 Aktivitetstilbud barn og unge 145,0 83,0 51,9 3,9 6,2 2,2 142,8 Forebygging-, skole- og 232 helsestasjonstjeneste 154,6 109,9 44,1 0,5 0,0 0,8 153,8 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 124,3 59,5 30,6 15,2 19,0 0,6 123,7 Aktivisering eldre og 234 funksjonshemmede 615,5 100,6 383,1 109,7 22,1 45,9 569,6 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 414,2 151,3 44,8 207,7 10,4 6,0 408,3 Råd, veiledning og sosialt forebyggende 242 arbeid 480,8 321,1 122,9 10,4 26,4 5,7 475,1 243 Tilbud til personer med rusproblemer 145,9 46,9 76,7 20,8 1,5 7,0 138,9 244 Barneverntjeneste 164,8 128,1 35,9 0,0 0,8 0,2 164,6 251 Barneverntiltak i familien 50,5 15,7 13,5 0,1 21,2 0,0 50,5 252 Barneverntiltak utenfor familien 216,9 74,9 116,0 1,8 24,2 0,0 216,9 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 3 404, ,7 847, ,4 23,9 455, ,7 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 1 542, ,0 248,7 94,3 4,6 52, ,6 261 Botilbud i institusjon 227,2 15,6 90,6 120,7 0,3 107,0 120,2 262 Botilbud utenfor institusjon 175,4 81,3 89,1 2,5 2,5 1,3 174,1 271 Sysselsetting 82,6 59,7 18,1 0,7 4,1 2,3 80,3 272 Arbeid for yrkes-/utviklingshemmede 22,6 8,6 2,0 2,5 9,5 0,3 22,3 281 Økonomisk sosialhjelp 912,5 0,0 0,0 0,0 912,5 0,0 912,5 282 Økonomisk hjelp til pensjonister mv. 215,4 2,9 0,6 0,1 211,8 0,1 215,3 Tjenester utenfor ordinært kommunalt 285 ansvarsområde 11,3 8,4 2,9 0,0 0,0 0,0 11,3 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging 236,8 156,5 75,7 0,0 4,7 1,3 235,5 Boligbygging/boligutleie/boligfinansiering ,9 250,5 143,3 188,7 123,4 78,8 627,1 320 Kommunal næringsvirksomhet 147,0 12,4 133,7 0,0 1,0 28,5 118,6 Tilrettelegging og bistand for 325 næringslivet 16,0 1,5 2,1 4,0 8,3 0,0 16,0 Kommunale veier, nyanlegg, drift og 333 vedlikehold 124,9 39,9 79,4 0,0 5,6 0,0 124,9 Kommunale veier, miljø- og 334 trafikksikkerhetstiltak 76,9 0,0 76,9 0,0 0,0 0,0 76,9 335 Rekreasjon i tettsted 55,1 21,6 33,1 0,1 0,4 5,2 49,9 338 Forebygging av branner og andre ulykker 29,6 24,5 5,2 0,0 0,0 0,0 29,6 79

4 Beredskap mot branner og andre 339 ulykker 154,6 133,0 21,7 0,0 0,0 0,0 154,6 340 Produksjon av vann 69,9 25,8 43,8 0,3 0,0 3,2 66,7 345 Distribusjon av vann 101,8 36,4 64,2 0,3 0,9 6,2 95,6 350 Avløpsrensing 191,1 21,7 66,2 103,3 0,0 2,9 188,3 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 140,4 65,8 69,1 2,2 3,3 6,6 133,7 355 Innsamling av forbruksavfall 144,7 11,8 49,9 82,9 0,1 0,0 144,6 Gjennvinning og sluttbehandling av 357 forbruksavfall 86,8 52,9 33,3 0,2 0,4 0,0 86,8 360 Naturforvaltning og friluftsliv 14,3 3,4 9,5 0,6 0,8 1,7 12,6 365 Kulturminnevern 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 370 Bibliotek 104,1 67,0 37,1 0,0 0,0 5,5 98,6 375 Muséer 39,0 18,6 20,4 0,0 0,0 0,0 39,0 377 Kunstformidling 29,4 0,5 19,3 0,7 8,9 5,7 23,7 380 Idrett 104,6 24,4 52,7 0,0 27,5 10,6 94,0 383 Musikk- og kulturskoler 25,6 21,2 4,3 0,1 0,0 0,0 25,6 385 Andre kulturaktiviteter 54,0 22,1 22,8 3,5 5,6 0,6 53,4 390 Den norske kirke 87,3 0,0 0,0 0,0 87,3 0,0 87,3 392 Andre religiøse formål 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 75,6 49,2 26,4 0,0 0,0 0,0 75,6 400 Politisk styring og kontrollorganer 7,2 5,9 1,3 0,0 0,0 0,0 7,2 420 Administrasjon 718,5 521,6 176,5 17,0 3,4 18,4 700,1 430 Administrasjonslokaler 11,0 0,9 10,1 0,0 0,0 0,0 11,0 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak 100,8 88,0 12,7 0,0 0,1 0,3 100,5 450 Interne servicefunksjoner 215,3 106,0 109,3 0,0 0,0 14,8 200,5 480 Diverse fellesutgifter 2,8 0,0 3,6 0,0-0,8 0,0 2,8 Skolelokaler, forvaltning, skyss og 510 internater 156,1 75,4 80,5 0,3 0,0 0,4 155,7 520 Undervisning til alle enheter 636,4 613,2 11,8 11,3 0,1 1,4 635,0 Almenne, økonomiske og administrative fag 21,4 0,2 21,2 0,0 0,0 0,0 21, Byggfag 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,1 1,6 543 Elektrofag 3,8 0,2 3,7 0,0 0,0 0,0 3,8 544 Formgivningsfag 6,0 2,1 3,9 0,0 0,0 0,0 6,0 545 Hotell- og næringsmiddelfag 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 546 Helse- og sosialfag 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,2 2,9 547 Idrettsfag 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 548 Kjemi- og prosessfag 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 549 Musikk, dans og drama 7,8 4,2 1,1 2,4 0,0 0,0 7,8 550 Mekaniske fag 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,1 1,9 551 Naturbruk 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 552 Tekniske byggfag 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 553 Trearbeidsfag 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 554 Tekniske fagskoler 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 555 Salgs og servicefag 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,1 556 Medis- og kommunikasjonsfag 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 80

5 Spesialundervisning og særskilt 560 tilpasset opplæring 89,4 81,7 7,7 0,0 0,0 0,3 89,2 570 Fagopplæring i arbeidslivet 131,6 34,8 8,2 0,0 88,6 0,0 131,6 Voksenopplæring fullfinansiert av 581 fylkeskommunen 20,4 18,4 2,0 0,0 0,0 0,0 20,4 Ressurssenter/voksenopplæring ikke 582 fullfinansiert 13,5 7,6 3,0 2,8 0,0 0,0 13,4 600 Ambulanse 18,3 10,8 7,5 0,0 0,0 0,0 18,3 610 Somatiske tjenester - Fellesfunksjoner 923,7 583,0 251,3 65,5 23,9 1,8 921,9 615 Somatiske tjenester - Røntgen/lab. 643,5 347,5 200,2 94,6 1,2 8,9 634,6 620 Somatiske tjenester - Behandling 3 264, ,9 610,1 965,0 17,1 17, ,7 630 Somatiske tjenester - (Re)habilitering 201,5 178,6 22,7 0,0 0,2 1,2 200,3 640 Voksenpsykiatri - Fellesfunksjoner 137,6 53,1 46,5 38,0 0,0 9,5 128,1 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet 645 virksomhet 1 255,9 652,8 87,1 515,9 0,2 11, ,3 Barne- og unffgdomspsykiatri Fellesfunksjoner 62,0 28,2 28,8 5,0 0,0 0,0 62,0 Barne- og unffgdomspsykiatri - Direkte 655 pasientrettet virksomhet 210,5 145,8 22,9 41,8 0,0 0,3 210,2 660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner 2,3 0,0 1,8 0,4 0,0 0,2 2,1 665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling 67,5 56,1 11,1 0,0 0,3 2,8 64,7 670 Utadrettede støttefunksjoner 5,4 4,0 1,4 0,0 0,0 0,0 5,4 673 Særskilte funksjoner 6,5 6,1 0,4 0,0 0,0 0,0 6,5 Omsorg for og behandling av 680 rusmisbrukere 147,3 41,2 40,4 65,7 0,0 3,7 143,6 685 Sosial rådgivning og veiledning 60,7 38,2 10,7 10,3 1,5 1,1 59,6 690 Omsorg for barn i fosterhjem 20,6 15,5 5,0 0,0 0,1 6,1 14,5 Omsorg for barn i 695 barneverninstitusjoner 347,1 152,2 32,5 161,8 0,6 71,4 275,7 Finansieringsbistand overfor 705 næringslivet 0,8 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8 710 Fylkeskommunal næringsvirksomhet 233,4 38,7 192,0 0,0 2,7 0,0 233,4 715 Lokal og regional utvikling 1,5 0,4 1,1 0,0 0,0 0,0 1,5 716 Friluftsliv og miljø 0,5 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,5 Fylkesveier - miljø- og 721 trafikksikkerhetstiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 733 Transport for funksjonshemmede 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 734 Sporveier og forstadsbaner 631,5 0,0 0,0 631,4 0,0 0,0 631,5 740 Bibliotek 11,2 8,8 2,4 0,0 0,0 0,0 11,2 750 Kulturminnevern 2,8 1,7 0,8 0,0 0,4 0,0 2,8 760 Muséer 22,4 0,0 1,0 0,0 21,5 0,0 22,4 770 Kunst og kunstformidling 85,0 0,0 0,6 0,0 84,4 0,0 85,0 790 Andre kulturaktiviteter 17,3 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 17,3 Statlig rammetilskudd og øvrige 840 generelle statstilskudd 23,5 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 23,5 Generelt statstilskudd vedrørende 850 fyktninger m.v. 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 81

6 870 Renter/utbytte og lån 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 I alt , , , , , , ,2 Fylkeskommunene 400 Politisk styring og kontrollorganer 396,8 198,7 88,1 15,1 95,0 0,2 396,6 420 Administrasjon 1 575,1 979,7 508,1 39,2 47,9 29, ,3 430 Administrasjonslokaler 163,9 26,1 136,9 0,6 0,3 27,1 136,8 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak 522,2 311,5 198,5 6,9 5,3 33,1 489,1 450 Interne servicefunksjoner 408,9 184,0 223,8 0,4 0,6 11,8 397,1 480 Diverse fellesutgifter 437,3 283,4 123,3 7,0 23,6 5,7 431,6 490 Interne serviceenheter 138,0 18,0 115,9 4,1 0,0 104,2 33,8 Skolelokaler, forvaltning, skyss og 510 internater 3 780, , ,5 338,7 99,8 62, ,8 520 Undervisning til alle enheter 2 507, ,3 423,1 155,9 14,2 43, ,7 Almenne, økonomiske og administrative 541 fag 2 400, ,6 132,8 3,4 0,3 8, ,4 542 Byggfag 290,0 251,9 37,6 0,4 0,1 0,5 289,5 543 Elektrofag 502,6 448,0 53,2 1,3 0,0 0,8 501,8 544 Formgivningsfag 615,7 566,4 49,0 0,3 0,0 0,7 615,0 545 Hotell- og næringsmiddelfag 362,6 300,3 62,1 0,2 0,1 1,7 360,9 546 Helse- og sosialfag 711,0 670,8 39,7 0,4 0,1 1,8 709,1 547 Idrettsfag 219,7 199,1 19,7 0,4 0,5 0,0 219,7 548 Kjemi- og prosessfag 36,6 33,0 3,4 0,2 0,0 0,1 36,5 549 Musikk, dans og drama 264,2 241,0 13,4 5,3 4,4 0,5 263,6 550 Mekaniske fag 620,2 531,1 87,8 1,0 0,2 1,6 618,6 551 Naturbruk 374,0 261,5 109,5 2,9 0,1 5,3 368,7 552 Tekniske byggfag 103,4 92,6 10,2 0,5 0,0 0,1 103,3 553 Trearbeidsfag 44,3 38,7 5,5 0,1 0,0 0,1 44,2 554 Tekniske fagskoler 177,1 152,3 22,2 2,6 0,0 0,8 176,4 555 Salgs og servicefag 84,6 69,8 14,8 0,0 0,0 0,5 84,1 556 Medis- og kommunikasjonsfag 52,0 27,9 24,1 0,0 0,0 0,9 51,2 Spesialundervisning og særskilt 560 tilpasset opplæring 1 398, ,4 146,8 179,3 3,8 66, ,2 570 Fagopplæring i arbeidslivet 1 272,3 160,5 73,3 888,1 150,4 8, ,7 Voksenopplæring fullfinansiert av 581 fylkeskommunen 273,3 166,9 62,0 23,4 21,0 30,7 242,5 Ressurssenter/voksenopplæring ikke 582 fullfinansiert 514,9 308,9 182,9 16,9 6,2 36,2 478,7 590 Andre undervisningsformål 524,4 222,1 132,7 123,5 46,0 20,9 503,4 600 Ambulanse 1 280,8 423,8 166,3 606,9 83,8 13, ,3 610 Somatiske tjenester - Fellesfunksjoner 7 029, , ,0 90,6 107,0-53, ,7 615 Somatiske tjenester - Røntgen/lab , , ,1 251,6 1,5 102, ,9 620 Somatiske tjenester - Behandling , , , ,2 96,9 739, ,9 630 Somatiske tjenester - (Re)habilitering 1 039,5 757,4 132,5 148,4 1,1 5, ,4 640 Voksenpsykiatri - Fellesfunksjoner 1 320,7 627,7 623,1 39,5 30,3 19, ,6 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet 645 virksomhet 5 590, ,9 470,1 695,9 232,5 15, ,5 82

7 Barne- og unffgdomspsykiatri Fellesfunksjoner 137,4 67,2 66,2 1,6 2,4 2,9 134,5 Barne- og unffgdomspsykiatri - Direkte 655 pasientrettet virksomhet 954,3 759,6 133,5 48,7 12,5 3,6 950,7 660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner 347,7 185,8 147,9 9,1 4,9 1,4 346,3 665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling 1 091,2 825,3 235,5 29,2 1,1 0, ,2 670 Utadrettede støttefunksjoner 149,2 54,0 47,9 30,7 16,5 5,4 143,8 673 Særskilte funksjoner 327,4 96,7 178,5 32,4 19,9 15,5 311,9 Omsorg for og behandling av 680 rusmisbrukere 833,5 310,3 104,1 376,9 42,3 3,0 830,5 685 Sosial rådgivning og veiledning 178,0 66,1 22,4 73,1 16,3 0,1 177,9 690 Omsorg for barn i fosterhjem 283,2 159,9 51,2 61,1 11,1 1,1 282,0 Omsorg for barn i 695 barneverninstitusjoner 1 813,1 768,6 174,6 828,7 41,2 14, ,5 Tilrettelegging og støttefunksjoner for 700 næringslivet 298,9 35,9 38,7 35,1 189,2 4,1 294,8 Finansieringsbistand overfor 705 næringslivet 239,8 3,8 12,6 6,3 217,0 3,6 236,1 710 Fylkeskommunal næringsvirksomhet 550,3 72,7 432,2 9,1 36,3 3,0 547,3 715 Lokal og regional utvikling 264,8 46,4 53,9 44,9 119,6 0,0 264,8 716 Friluftsliv og miljø 24,4 2,6 4,8 1,8 15,2 0,0 24,4 Fylkesveier - nyanlegg, drift og 720 vedlikehold 1 389,4 0,0 917,0 456,4 16,0 0, ,4 Fylkesveier - miljø- og 721 trafikksikkerhetstiltak 43,5 0,0 15,5 7,4 20,6 0,0 43,5 730 Bilruter 2 755,4 25,8 180, ,3 483,2 44, ,4 731 Fylkesveiferjer 126,8 0,1 0,8 120,1 5,8 0,0 126,8 732 Båtruter 442,1 0,1 5,3 436,0 0,8 0,5 441,6 733 Transport for funksjonshemmede 199,1 0,7 9,9 115,4 73,0 0,5 198,6 734 Sporveier og forstadsbaner 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 740 Bibliotek 115,2 55,9 46,6 8,6 4,1 0,4 114,8 750 Kulturminnevern 131,4 53,7 34,1 5,2 38,4 2,1 129,3 760 Muséer 289,2 8,4 6,6 27,2 246,9 1,6 287,6 770 Kunst og kunstformidling 281,9 52,6 51,3 25,5 152,5 2,3 279,7 775 Idrett 329,3 4,7 4,8 59,8 260,0 0,6 328,7 790 Andre kulturaktiviteter 198,1 38,5 22,6 22,8 114,2 3,6 194,6 Statlig rammetilskudd og øvrige 840 generelle statstilskudd 39,7 0,0 39,7 0,0 0,0 41,3-1,6 Generelt statstilskudd vedrørende 850 fyktninger m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 870 Renter/utbytte og lån 22,7 0,0 19,4 0,0 3,2 18,6 4,0 880 Interne finansieringstransaksjoner 1 063,9 0, ,9 0,0 0, ,6-119,7 I alt , , , , , , ,9 83

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Vedlegg til forskrift av om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet

Vedlegg til forskrift av om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet Vedlegg til forskrift av 21.10.2003 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet Vedlegg 1 Funksjonsinndeling Kommunale tjenester FUNKSJONSNR.

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

3. DIMENSJON FUNKSJON

3. DIMENSJON FUNKSJON 3. DIMENSJON FUNKSJON Funksjon Navn 100 POLITISK STYRING 172 PENSJON 10000 POLITISK STYRING 17200 PENSJON 10010 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 173 PREMIEFOND 10020 FORMANNSKAPSKONTORET 17300 PREMIEFOND 10030

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 09. desember 2008 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 56 05 Møteleder: Tilstede: Ivar Børsheim Ulla

Detaljer

Oppvekst og kultur VAR Teknisk Etat

Oppvekst og kultur VAR Teknisk Etat 1. Adminsitrasjon 100 POLITISK STYRING 10010 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 5 452-5 452 10020 FORMANNSKAPSKONTORET 397 397 10030 VALG 30 30 10040 PARTISTØTTE 260 260 10050 TILLEGGSBEV FSK/KST 1 000 1 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.01.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 122.2 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 04.02.2014 Helse-

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - 2018 Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Konsekvensene av tilleggsinnstillingen og Stortings budsjettforlik

Detaljer

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon 9201 Egenkapitalinnskudd 172 Pensjon Pensjon 0 0 0 Pensjon 445 641 0 0 Pensjon 445 641 0 0 9203 Kjøp av aksjer 110 Kontroll og revisjon Kontroll og revisjon 0 0 0 Kontroll og revisjon 12 000 0 0 Kontroll

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 1/08 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. februar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 52 20 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 10/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 8/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 05. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 2009.

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 2009. BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 29. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele bydelen 2 Bydel Grünerløkka

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 16. februar 2009 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 55 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 7/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 8/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Dr. Londons vei 5 Kulturhuset Steinbruddet Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 468 12 153

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 11 711 36 953 35 986-967

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

REGNSKAPSOVERSIKTER 4

REGNSKAPSOVERSIKTER 4 REGNSKAP 2010 REGNSKAPSOVERSIKTER 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 5 HOVEDOVERSIKT BALANSE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 7 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Bydelen totalt per mars 2009

Bydelen totalt per mars 2009 Bydelen totalt per mars 29 Totalt FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 12 83 38 874 34 152-4 722-2 572-2 15 132 635 133 639-629 FO 2A Barnehager 7 359 28 381 3 232 1 85 1 153 697 84 466 85 937-465 FO 2B Oppvekst

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 59 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015

VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015 VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015 TENESTEBUDSJETT Endring B- 2015 Endring B- 2016-19 4009 Avsett til løns- og prisvekst -7,943-7,943 Sentrale oppgjer kap. 4-6,438-13,489 4009 Avsett til løns- og prisvekst

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 17. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO Saksframlegg Sak 44/11 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 14.april 2011 Økonomirapportering per 28.februar 2011 Funksjon denne hittil i F01 Helse, sosial og nærmiljø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 ØKONOMIRAPPORT PR JULI 2014 Rådmannens innstilling: Økonomirapport pr. juli 2014 tas til orientering. Saksopplysninger: Frie inntekter

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede:

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede: Protokoll 7/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møtesalen 2.etasje - bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: mandag 10. desember 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede: Mona Verdich (H)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Saksframlegg BU sak 26/14

Saksframlegg BU sak 26/14 Saksframlegg BU sak 26/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 27.03.2014 Økonomirapportering per 28. februar 2014 Bokført denne periode Bokført hittil i år Budsjett

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Store møterom 2.etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 11. desember 2007

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8709-10 Internt l.nr. 51237/15 Sak: 31/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå finansutvalet låg det

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 1/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 20. februar 2007 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 SAKSKART Åpen

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009 Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt budsjett Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig budsjett Justert budsjett FO 1 Helse,

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/81 Møtedato/tid: 12.5.214, kl. 17: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Per Walseth, leder Tove Grendstad Kerstin Leistad

Detaljer

Økonomiplan Forutsetninger

Økonomiplan Forutsetninger Økonomiplan 2017-2020 Forutsetninger Innhold Nøkkeltall vedtatt plan Skatteinntektene Folketall Makroøkonomiske rammebetingelser Rammevedtak Hva tror vi om statsbudsjettet? 5,00% Netto driftsresultat i

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 2/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 2/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 2/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 13. februar 2007 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 38 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

K. Jonny Einarsen, Anne B. Skara og Camilla Strand

K. Jonny Einarsen, Anne B. Skara og Camilla Strand 98/35 Notater 1998 K. Jonny Einarsen, Anne B. Skara og Camilla Strand Faktaark for FylkesKOSTRAutdanning. 1. tertial 1998. fylkeskommune Nøkkeltall med indikatorer for Prioriteringer Dekningsgrad Produktivitet

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Eldrerådet. Protokoll 9/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Eldrerådet. Protokoll 9/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Eldrerådet Protokoll 9/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 11. desember 2007 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 07/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 14.00 Sekretariat: 23421923/94 SAKSKART Åpen halvtime Saker

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer