KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune"

Transkript

1 KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

2 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Adm, styring og fellesutgifter Sosiale tjenester Kommunehelse Barnevern Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Andre områder Brann og ulykkesvern Kommunale boliger Samferdsel Næringsforv. og konsesjonskraft Kirke Totalt Side 2 av 101

3 Utgiftsbehov Side 3 av 101

4 Ressursbruk Side 4 av 101

5 Produksjon & effektivitet Side 5 av 101

6 Hovedtall drift Sel 2015 Sel 2016 Gausdal Landet uten Oslo Økonomi Frie inntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4,1 % 3,8 % 0,6 % 4,1 % Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 6 av 101

7 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Sel 1,9 % 2,9 % 4,1 % 3,8 % Gausdal -1,8 % 1,8 % -0,5 % 0,6 % Landet uten Oslo 2,7 % 1,2 % 2,9 % 4,1 % Side 7 av 101

8 Økonomi - Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg Sel 1,4 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % Gausdal 1,0 % 1,9 % 0,9 % 1,5 % Landet uten Oslo 4,7 % 4,4 % 4,5 % 4,1 % Side 8 av 101

9 Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Sel 4,9 % 5,8 % 7,3 % 10,1 % Gausdal 20,9 % 16,9 % 15,7 % 12,2 % Landet uten Oslo 6,2 % 6,4 % 6,7 % 8,0 % Side 9 av 101

10 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 10 av 101

11 Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Sel 55,9 % 56,7 % 56,1 % 56,0 % Gausdal 74,6 % 76,0 % 80,5 % 83,3 % Landet uten Oslo 76,1 % 80,0 % 82,3 % 81,7 % Side 11 av 101

12 Grunnskole Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 12 av 101

13 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 13 av 101

14 Prioritet - Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 14 av 101

15 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Sel 8,5 % 7,3 % 7,1 % 7,7 % Gausdal 12,5 % 8,9 % 8,3 % 10,2 % Landet uten Oslo 8,4 % 8,1 % 7,9 % 7,8 % Side 15 av 101

16 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Sel 5,3 % 3,5 % 3,8 % 5,3 % Gausdal 10,1 % 4,9 % 5,9 % 6,6 % Landet uten Oslo 5,5 % 5,2 % 5,2 % 5,2 % Side 16 av 101

17 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Sel 9,5 % 7,9 % 7,7 % 10,1 % Gausdal 16,6 % 13,5 % 9,6 % 11,7 % Landet uten Oslo 9,7 % 9,5 % 9,2 % 9,2 % Side 17 av 101

18 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Sel 10,8 % 11,4 % 10,5 % 8,5 % Gausdal 11,5 % 9,9 % 10,1 % 13,7 % Landet uten Oslo 10,8 % 10,5 % 10,3 % 10,1 % Side 18 av 101

19 Kvalitet - Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Sel 98,9 % 97,8 % 98,6 % 100,0 % Gausdal 100,0 % 98,8 % 100,0 % 97,5 % Landet uten Oslo 98,0 % 98,1 % 98,1 % 98,2 % Side 19 av 101

20 Barnehage Prioritet - Funksjon Tilrettelagte tiltak Sel 8,1 % 8,9 % 8,3 % 8,0 % Gausdal 5,8 % 11,4 % 11,2 % 10,2 % Landet uten Oslo 9,7 % 9,6 % 9,8 % 10,0 % Side 20 av 101

21 Prioritet - Funksjon Lokaler og skyss Sel 9,7 % 9,0 % 9,2 % 9,2 % Gausdal 9,2 % 7,9 % 7,8 % 7,2 % Landet uten Oslo 9,1 % 9,1 % 9,6 % 9,6 % Side 21 av 101

22 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 22 av 101

23 Kvalitet - Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning Sel 87,1 % 93,3 % 93,5 % 100,0 % Gausdal 83,3 % 93,1 % 94,3 % 89,2 % Landet uten Oslo 88,4 % 90,9 % 92,6 % 91,9 % Side 23 av 101

24 Kvalitet - Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) Sel 5,4 5,7 5,8 6,0 Gausdal 5,1 5,6 5,4 5,5 Landet uten Oslo 5,6 5,6 5,7 5,7 Side 24 av 101

25 Barnevern Prioritet - Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) Sel 76,6 % 64,0 % 52,7 % 59,4 % Gausdal 41,6 % 48,0 % 44,1 % 42,5 % Landet uten Oslo 54,6 % 55,8 % 57,7 % 57,6 % Side 25 av 101

26 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) Sel 3,4 % 3,5 % 8,1 % 11,7 % Gausdal 13,1 % 11,9 % 11,3 % 12,0 % Landet uten Oslo 13,0 % 12,1 % 11,5 % 11,4 % Side 26 av 101

27 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) Sel 20,0 % 32,5 % 39,2 % 28,9 % Gausdal 45,3 % 40,1 % 44,6 % 45,5 % Landet uten Oslo 32,4 % 32,0 % 30,8 % 31,0 % Side 27 av 101

28 Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 28 av 101

29 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 29 av 101

30 Produktivitet - Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan Sel 69,0 % 96,0 % 96,0 % 89,0 % Gausdal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Landet uten Oslo 78,0 % 82,0 % 86,0 % 87,0 % Side 30 av 101

31 Produktivitet - Andel undersøkelser som førte til tiltak Sel 53,1 % 37,7 % 45,3 % 42,6 % Gausdal 44,4 % 37,8 % 48,6 % 65,5 % Landet uten Oslo 43,4 % 44,3 % 42,8 % 42,8 % Side 31 av 101

32 Produktivitet - Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk Sel 17,0 21,0 22,2 21,6 Gausdal 16,7 18,1 16,5 12,9 Landet uten Oslo 17,0 16,4 16,2 15,5 Side 32 av 101

33 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Sel 5,2 % 5,5 % 6,0 % 7,7 % Gausdal 5,2 % 4,1 % 4,3 % 4,2 % Landet uten Oslo 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % Side 33 av 101

34 Dekningsgrad - Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb år Sel 1,7 1,9 2,5 2,7 Gausdal 0,6 1,0 0,9 0,7 Landet uten Oslo 0,0 1,7 1,7 1,7 Side 34 av 101

35 Dekningsgrad - Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år Sel 5,5 % 5,8 % 5,8 % 7,3 % Gausdal 2,6 % 3,5 % 3,5 % 2,7 % Landet uten Oslo 4,1 % 4,3 % 4,4 % 4,7 % Side 35 av 101

36 Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Sel 69,0 % 65,0 % 83,0 % 82,0 % Gausdal 85,0 % 78,0 % 97,0 % 93,0 % Landet uten Oslo 73,0 % 78,0 % 82,0 % 85,0 % Side 36 av 101

37 Kvalitet - Stillinger med fagutdanning per barn 0-17 år Sel 4,2 3,8 3,8 4,6 Gausdal 3,6 3,2 3,7 3,8 Landet uten Oslo 3,9 4,1 4,3 4,6 Side 37 av 101

38 Pleie og omsorg Prioritet - Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo Sel 7,2 % 7,0 % 7,0 % 7,1 % Gausdal 7,7 % 7,3 % 7,1 % 7,3 % Landet uten Oslo 5,2 % 5,2 % 5,3 % 5,3 % Side 38 av 101

39 Prioritet - Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo Sel 45,8 % 43,9 % 44,6 % 44,0 % Gausdal 58,8 % 56,5 % 57,1 % 57,3 % Landet uten Oslo 45,0 % 44,7 % 44,4 % 44,4 % Side 39 av 101

40 Prioritet - Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 40 av 101

41 Prioritet - Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 41 av 101

42 Prioritet - Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo Sel 47,0 % 49,0 % 48,4 % 48,9 % Gausdal 33,5 % 36,1 % 35,8 % 35,4 % Landet uten Oslo 49,8 % 50,1 % 50,3 % 50,3 % Side 42 av 101

43 Produktivitet - Utgifter per beboerdøgn i institusjon Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 43 av 101

44 Kvalitet - Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc Sel 61,2 % 49,0 % 61,2 % 61,2 % Gausdal 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Landet uten Oslo 82,0 % 84,0 % 84,5 % 85,3 % Side 44 av 101

45 Kvalitet - Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Sel 0,65 0,29 0,57 0,82 Gausdal 0,45 0,53 0,47 0,53 Landet uten Oslo 0,47 0,50 0,54 0,55 Side 45 av 101

46 Kommunehelse Prioritet - Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 46 av 101

47 Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 47 av 101

48 Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 48 av 101

49 Dekningsgrad - Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten Sel 9,9 9,9 9,9 10,8 Gausdal 9,1 8,2 9,0 10,3 Landet uten Oslo 8,9 9,0 9,1 9,1 Side 49 av 101

50 Dekningsgrad - Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Sel 11,7 10,2 11,0 11,8 Gausdal 9,5 11,7 11,0 14,5 Landet uten Oslo 10,2 10,4 10,5 10,7 Side 50 av 101

51 Dekningsgrad - Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 Sel 43,3 48,2 78,9 45,7 Gausdal 72,9 80,0 101,6 94,4 Landet uten Oslo 59,9 64,7 69,0 73,1 Side 51 av 101

52 Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Sel 84,0 % 90,0 % 76,0 % 100,0 % Gausdal 94,0 % 88,0 % 95,0 % 106,0 % Landet uten Oslo 96,0 % 99,0 % 98,0 % 98,0 % Side 52 av 101

53 Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Sel 104,0 % 96,0 % 77,0 % 87,0 % Gausdal 98,0 % 96,0 % 92,0 % 102,0 % Landet uten Oslo 94,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 % Side 53 av 101

54 Kvalitet - Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Sel 113,0 % 79,0 % 103,0 % 77,0 % Gausdal 41,0 % 46,0 % 97,0 % 102,0 % Landet uten Oslo 85,0 % 86,0 % 89,0 % 92,0 % Side 54 av 101

55 Sosiale tjenester Prioritet - Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 55 av 101

56 Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 56 av 101

57 Prioritet - Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 57 av 101

58 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 58 av 101

59 Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Sel 21,7 % 31,2 % 30,3 % 32,9 % Gausdal 36,1 % 25,3 % 46,1 % 40,7 % Landet uten Oslo 44,8 % 45,5 % 46,5 % 49,0 % Side 59 av 101

60 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere år, av innbyggerne år Sel 7,1 % 8,8 % 8,7 % 8,3 % Gausdal 5,4 % 4,2 % 4,5 % 3,9 % Landet uten Oslo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Side 60 av 101

61 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Sel 5,8 % 6,3 % 6,7 % 6,8 % Gausdal 2,7 % 2,3 % 2,0 % 2,3 % Landet uten Oslo 3,8 % 3,9 % 3,9 % 4,0 % Side 61 av 101

62 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år Sel 6,3 % 6,7 % 7,0 % 7,0 % Gausdal 3,0 % 2,5 % 2,1 % 2,4 % Landet uten Oslo 4,0 % 4,1 % 4,2 % 4,3 % Side 62 av 101

63 Kvalitet - Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder) Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 63 av 101

64 Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år Sel 3,7 3,5 4,2 3,2 Gausdal 5,5 4,1 4,0 4,9 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 64 av 101

65 Kvalitet - Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år Sel 4,3 4,2 4,2 4,1 Gausdal 5,1 5,4 6,2 4,1 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 65 av 101

66 Kvalitet - Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 66 av 101

67 Kommunale boliger Dekningsgrad - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 67 av 101

68 Kvalitet - Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 68 av 101

69 Kultur og idrett Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) Sel 15,9 16,7 14,9 15,0 Gausdal 8,9 13,1 10,4 11,1 Landet uten Oslo 14,2 14,0 13,6 13,3 Side 69 av 101

70 Prioritet - Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 70 av 101

71 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 71 av 101

72 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 72 av 101

73 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 73 av 101

74 Kvalitet - Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 74 av 101

75 Kirke Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kroner Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 75 av 101

76 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 76 av 101

77 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Prioritet - Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 77 av 101

78 Prioritet - Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 78 av 101

79 Prioritet - Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 79 av 101

80 Adm, styring og fellesutgifter Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg Sel 6,9 % 7,6 % 6,7 % 7,9 % Gausdal 8,5 % 7,6 % 8,4 % 8,0 % Landet uten Oslo 8,1 % 8,2 % 8,1 % 8,1 % Side 80 av 101

81 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 81 av 101

82 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 82 av 101

83 Vann, avløp og renovasjon Prioritet - Avløp - Finansiell dekningsgrad Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 83 av 101

84 Prioritet - Renovasjon - Finansiell dekningsgrad - avfall Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 84 av 101

85 Prioritet - Vann - Finansiell dekningsgrad Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 85 av 101

86 Brann og ulykkesvern Prioritet - Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr innbyggere Sel 4,4 6,2 0,2 0,0 Gausdal 2,7 3,4 3,2 0,0 Landet uten Oslo 2,6 2,7 2,6 0,0 Side 86 av 101

87 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 87 av 101

88 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 88 av 101

89 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 89 av 101

90 Eiendomsforvaltning Prioritet - Energikostnader til kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale idrettsby Sel 35,9 % 29,9 % 30,8 % 30,6 % Gausdal 9,1 % 5,0 % 7,1 % 7,7 % Landet uten Oslo 11,0 % 9,2 % 9,0 % 8,8 % Side 90 av 101

91 Prioritet - Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg Sel 8,6 % 9,1 % 6,7 % 7,2 % Gausdal 16,8 % 6,4 % 7,6 % 4,3 % Landet uten Oslo 11,3 % 9,6 % 8,6 % 9,2 % Side 91 av 101

92 Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 92 av 101

93 Prioritet - Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 93 av 101

94 Prioritet - Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 94 av 101

95 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 95 av 101

96 Prioritet - Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 96 av 101

97 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 97 av 101

98 Samferdsel Prioritet - Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg Sel 2,5 % 2,7 % 1,9 % 2,9 % Gausdal 2,3 % 2,1 % 1,7 % 1,7 % Landet uten Oslo 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % Side 98 av 101

99 Prioritet - Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 99 av 101

100 Næringsforv. og konsesjonskraft Prioritet - Netto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb. (kr) Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 100 av 101

101 Prioritet - Netto driftutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr) Sel Gausdal Landet uten Oslo Side 101 av 101

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019 2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016 Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...

Detaljer

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr ) KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Rådmannen 27.03.2017 Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 9 Økonomi - Netto driftsresultat

Detaljer

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Rådmann 10. april 2018 Innhold Vurdering for kommunen... 5 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 5 Hovedtall drift 7 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing KOSTRA og nøkkeltall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Innholdsfortegnelse KOSTRA og nøkkeltall 2016... 1 Larvik kommune...

Detaljer

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt Utvalgte nøkkeltall, er - nivå 1 0602 0602 0106 1001 1102 e utenom Drammen Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes gruppe 13 Buskerud Oslo ASSS-Snitt Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 RÅDMANNENS FORSLAG 31. MAI 2016 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Steinkjer Ringsaker Elverum Landet

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnader...

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula Vurdering for kommunen Sula har anstrengte finanser og et svært lavt kostnadsnivå i tjenestene. Dette er en analyse av regnskap og andre Kostratall for 2016. Sula er sammenlignet

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnadsutvikling... 7 Befolkningsutvikling for de ulike aldersgruppene... 9 0 - åringer... 10 Barnehage

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017) 1 Hovedfunn/oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Skaun kommune 2017 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 20172020 Budsjettrammer 2017 1. august Rollag kommune 2016 Versjon 1: Kommunaløkonomisk analyse 2013 2014 2015 KOSTRA Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune Innhold KOSTRA-Analyse 2015...1 Larvik kommune...1 Befolkning og demografikostnadsutvikling...8 Befolkningsutvikling...8 Barnehage (0-5 år)... 11 Grunnskole (6-15 år)...

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg

Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg 2015 2015 2015 Ansvar: 200 Politisk ledelse Funksjon: 100 Politisk styring 10900 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors 125

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Vi sikrer Fellesskapets verdier! ASSS-gjennomgang. Kontrollutvalget i Sandnes kommune, 24.11

Vi sikrer Fellesskapets verdier! ASSS-gjennomgang. Kontrollutvalget i Sandnes kommune, 24.11 Vi sikrer Fellesskapets verdier! ASSS-gjennomgang Kontrollutvalget i Sandnes kommune, 24.11 Netto driftsutgift per innbygger og tjenesteområde 2 Utgiftsbehov Kommunenes utgiftsbehov vil variere avhengig

Detaljer

Kostra og nøkkeltall 2016

Kostra og nøkkeltall 2016 Kostra og nøkkeltall 2016 Vedlegg til årsmelding Hamar kommune Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 11 Økonomi - Brutto driftsinntekter

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere

Detaljer

VEDLEGG 7 KOSTRA-HEFTE ÅLESUND KOMMUNE 2017

VEDLEGG 7 KOSTRA-HEFTE ÅLESUND KOMMUNE 2017 VEDLEGG 7 KOSTRA-HEFTE ÅLESUND KOMMUNE 2017 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 BUDSJETT 2019 Rådmannens forslag KOSTRA og nøkkeltall 2017 Ålesund Vurdering for kommunen Dette er en analyse av regnskap

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2018

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2018 Kostra analyse 218 Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 218 1. oktober 218 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Innledning... 2 1.1 Gruppering av kommuner... 3 2. Sammendrag... 4 2.1

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

NØKKELTALLSANALYSE. Basert på regnskapstall for Audnedal kommune

NØKKELTALLSANALYSE. Basert på regnskapstall for Audnedal kommune NØKKELTALLSANALYSE Basert på regnskapstall for 2014 Audnedal kommune Januar 2016 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Oppbygging av rapporten... 2 1.2. KOSTRA-tall... 4 1.2.1. Oversikt over ressursbruk ifg

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Kommunebarometeret Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Kommunebarometeret Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Kommunebarometeret 2019 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Innhold Hva er Kommunebarometeret? Gjennomgang av Ringerike kommunes resultater foreløpig rapport Hva er Kommunebarometeret Viser kommunens

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 07.06.17 Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper RESULTATER, UTFORDRINGER OG MULIGHETER Kaare Granheim 1 Situasjon 31.12.16 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse

Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 KOSTRA-Analyse kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innledning...6 Befolkningsutvikling...6 Hovedtall drift...7 Økonomi - Eiendomsskatt

Detaljer

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy 15.3.2018 Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Innhold økonomidel 1. Innledning om inntektssystemet 2. Befolkningsprognose 3. Analysemodell

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

KOSTRA Analyse Steinkjer kommune. Steinkjer

KOSTRA Analyse Steinkjer kommune. Steinkjer KOSTRA Analyse 2014 kommune 21.04.15 Vurdering for kommunen totalt sett Utgifter og formål sammenlignet med andre Pleie og omsorg Grunnskole Adm, styring og fellesutgifter Barnehage Sosiale tjenester Kommunehelse

Detaljer

ÅRSBERETNING Vedlegg 2

ÅRSBERETNING Vedlegg 2 ÅRSBERETNING Vedlegg 2 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Befolkningsutvikling... 3 Hovedtall drift... 4 Økonomi - Brutto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Demografi og KOSTRA analyse 2014 Larvik kommune KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling... 9 Barnehage (0-5 år)... 10 Grunnskole (6-15 år)... 11 Videregående (16-19 år)... 12 Voksne

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommune Kommune Kommune Fylke Gruppe Moss Rygge (median) (median)

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON Gr an nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Plasseringer over tid 20 10 20 11

Detaljer

Kostra analyse. 14. september 2017

Kostra analyse. 14. september 2017 217 Kostra analyse Økonomiavdelingen Kostra analyse 217 14. september 217 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1. Sammendrag... 2 Effektiviseringspotensialet... 3 2. innledning... 4 Gruppering av

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer