1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14"

Transkript

1 Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1

2 Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP Kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundne inv.fond Sum prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP Prosjekt: 9102 Geodata/kartlegging geovekstprosjekt Annet varer og tjenester Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9102 Geodata/kartlegging geovekstprosjekt Prosjekt: 9108 Vegnavnskilting - Adressering Utendørs arb Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9108 Vegnavnskilting - Adressering Prosjekt: 9110 Natveitåsen Avgifter, gebyrer, lisenser Utendørs arb Materialer omb./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Momskomp. - investering Renter og andre finansutg Avdragsutgifter Salg av fast eiendom Refusjoner fra andre Sum prosjekt: 9110 Natveitåsen Prosjekt: 9111 Trafikksikkerhetstiltak Bilgodtgjørelse oppg. ol Ombygn./nybygg/nyanlegg Utendørs arb Spesielle kostn Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9111 Trafikksikkerhetstiltak Prosjekt: 9120 Tveide Næringspark Annet varer og tjenester Annonser, reklame, inform Opplæring, kurs Bilgodtgjørelse oppg. ol Reiseutgifter, ikke oppg.pl Avgifter, gebyrer, lisenser Ombygn./nybygg/nyanlegg Utendørs arb Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Renter og andre finansutg Salg av fast eiendom Refusjoner fra andre

3 Sum prosjekt: 9120 Tveide Næringspark Prosjekt: 9135 Tobias Jorde Bruk av bundne inv.fond Overføring fra driftsregn Sum prosjekt: 9135 Tobias Jorde Prosjekt: 9154 VA-området. Mollestadbrua og kirka Entreprenørarbeider Overføringer andre Sum prosjekt: 9154 VA-området. Mollestadbrua og kirka Prosjekt: 9155 Hovedplan for vann og avløp Entreprenørarbeider Sum prosjekt: 9155 Hovedplan for vann og avløp Prosjekt: 9166 Rørhomv salg Salg av fast eiendom Sum prosjekt: 9166 Rørhomv salg Prosjekt: 9174 Vann og avløp Stasjonsbyen Herefoss Ombygn./nybygg/nyanlegg Vedlikehold ytre anlegg Entreprenørarbeider Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9174 Vann og avløp Stasjonsbyen Herefoss Prosjekt: 9176 Påkostning eksisterende boligmasse Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9176 Påkostning eksisterende boligmasse Prosjekt: 9183 Kabling av høyspentlinje Smedens Kjerr Entreprenørarbeider Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9183 Kabling av høyspentlinje Smedens Kjerr Prosjekt: 9188 Enøk tiltak Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Refusjoner fra andre Sum prosjekt: 9188 Enøk tiltak Prosjekt: 9192 Sanering Birkeland Entreprenørarbeider Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9192 Sanering Birkeland

4 Prosjekt: 9193 VA-plan Engesland Entreprenørarbeider Sum prosjekt: 9193 VA-plan Engesland Prosjekt: 9196 Salg brannutstyr til KBR Mottatte avdrag på utlån Sum prosjekt: 9196 Salg brannutstyr til KBR Prosjekt: 9232 Flygel kulturskolen Inventar og utstyr Andre installasjoner Momskomp. - investering Bruk av bundne inv.fond Sum prosjekt: 9232 Flygel kulturskolen Prosjekt: 9233 Oppgradering Birkeland Barneskole Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9233 Oppgradering Birkeland Barneskole Prosjekt: 9238 Lesebrett i undervisningen i skolen Bilgodtgjørelse oppg. ol Reiseutgifter, ikke oppg.pl Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9238 Lesebrett i undervisningen i skolen Prosjekt: 9240 Oppgradering Engesland BHG Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9240 Oppgradering Engesland BHG Prosjekt: 9241 Oppgradering Engesland skole Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9241 Oppgradering Engesland skole Prosjekt: 9326 Hjelpemiddellagaer - rehab lokaler og arkiv Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9326 Hjelpemiddellagaer - rehab lokaler og arkiv Prosjekt: 9331 Tak aldersboliger 1-12 (inkl. snøfanger) Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9331 Tak aldersboliger 1-12 (inkl. snøfanger)

5 Prosjekt: 9332 Ny varmtvannsbereder sykehjem Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9332 Ny varmtvannsbereder sykehjem Prosjekt: 9333 Buss til aktivitetssenteret Kjøp av transportmidler Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9333 Buss til aktivitetssenteret Prosjekt: 9401 Friluftsliv og idrett Lønn omb./nybygg/nyanlegg Arbeidsgiveravgift Bilgodtgjørelse oppg. ol Inventar og utstyr Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Sum prosjekt: 9401 Friluftsliv og idrett Prosjekt: 9404 Lån til kunstgressbane BIL Mottatte avdrag på utlån Sum prosjekt: 9404 Lån til kunstgressbane BIL Prosjekt: 9406 Birkeneshallen- nytt gulv Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9406 Birkeneshallen- nytt gulv Prosjekt: 9423 Andre prosjekter IKT Inventar og utstyr Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9423 Andre prosjekter IKT Prosjekt: 9426 DDA-Alle kan bruke mobil på Agder Kjøp av edb maskiner Andre installasjoner Sum prosjekt: 9426 DDA-Alle kan bruke mobil på Agder Prosjekt: 9450 Ordinære anlegg, kultur Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Sum prosjekt: 9450 Ordinære anlegg, kultur Prosjekt: 9452 Friluftsliv, kultur Lønn omb./nybygg/nyanlegg Arbeidsgiveravgift

6 Annet varer og tjenester Inventar og utstyr Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Overf. fra fylkeskomm Sum prosjekt: 9452 Friluftsliv, kultur Prosjekt: 9453 Nærmiljøanlegg, kultur Annet varer og tjenester Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Overf. fra fylkeskomm Sum prosjekt: 9453 Nærmiljøanlegg, kultur Prosjekt: 9460 Lekeapparater (lekeplasser i kommunen) Inventar og utstyr Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9460 Lekeapparater (lekeplasser i kommunen) Prosjekt: 9463 Joker fritidsklubb Lønn omb./nybygg/nyanlegg Pensjon Arbeidsgiveravgift Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9463 Joker fritidsklubb Prosjekt: 9464 Forprosjekt Visma Enterprise e-handel (integrert innkjøpsløsning) Annet varer og tjenester Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9464 Forprosjekt Visma Enterprise e-handel (integrert innkjøpsløsning) Prosjekt: 9465 Kvalitetssikringssystem internkontroll inkl personvern, beredskap, HMS osv Annet varer og tjenester Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9465 Kvalitetssikringssystem internkontroll inkl personvern, beredskap, HMS osv Prosjekt: 9466 Helsestasjonen, Visma Link og Visma HS Kom Annet varer og tjenester Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9466 Helsestasjonen, Visma Link og Visma HS Kom Prosjekt: 9467 Utstyr og vedlikeholdsarbeider kantine og kommunehuset Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9467 Utstyr og vedlikeholdsarbeider kantine og kommunehuset

7 Prosjekt: 9468 Nye maskiner og utstyr til renhold Kjøp av anleggsmaskiner Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9468 Nye maskiner og utstyr til renhold Prosjekt: 9469 Bedret innsyns- og skjematilbud til borgere Kjøp av edb maskiner Andre installasjoner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9469 Bedret innsyns- og skjematilbud til borgere Prosjekt: 9470 Sikker elektronisk kommunikasjon, arkiveringsrutiner og journalføring;skole/bhg/ Andre installasjoner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9470 Sikker elektronisk kommunikasjon, arkiveringsrutiner og journalføring;skole/bhg/ Prosjekt: 9471 Acos Websak v Fokus Kjøp av edb maskiner Andre installasjoner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9471 Acos Websak v Fokus Prosjekt: 9472 Intranett - utvikling og tilgjengelighet Kjøp av edb maskiner Andre installasjoner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9472 Intranett - utvikling og tilgjengelighet Prosjekt: 9473 Byggsøk Andre installasjoner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9473 Byggsøk Prosjekt: 9474 Kursing kontorapplikasjoner Opplæring, kurs Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9474 Kursing kontorapplikasjoner Prosjekt: 9475 Rulleringsplan maskiner Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9475 Rulleringsplan maskiner Prosjekt: 9476 Økt netthastighet skolene/kommunehus Annet varer og tjenester Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9476 Økt netthastighet skolene/kommunehus

8 Prosjekt: 9477 Sosiale medier Sum prosjekt: 9477 Sosiale medier Prosjekt: 9478 Utvidet bruk av IT i Helsesektoren Sum prosjekt: 9478 Utvidet bruk av IT i Helsesektoren Prosjekt: 9479 Samme pedagogiske hjelpemidler og programmer i barnehage og skole Sum prosjekt: 9479 Samme pedagogiske hjelpemidler og programmer i barnehage 10 og skole 0 10 Prosjekt: 9480 Bruk av åpen programvare i skolen Sum prosjekt: 9480 Bruk av åpen programvare i skolen Prosjekt: 9481 Arbeidsplassuavhengighet Sum prosjekt: 9481 Arbeidsplassuavhengighet Prosjekt: 9482 Egenregistrering personal Sum prosjekt: 9482 Egenregistrering personal Prosjekt: 9483 Byggesaksarkivet - digitalisering Sum prosjekt: 9483 Byggesaksarkivet - digitalisering Prosjekt: 9484 Lovbaser med kommentarer Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9484 Lovbaser med kommentarer Prosjekt: 9485 FDV - system Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9485 FDV - system Prosjekt: 9486 Plattformvalg/Driftsmodell Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9486 Plattformvalg/Driftsmodell Prosjekt: 9487 Prosjektstyringsverktøy 8

9 Sum prosjekt: 9487 Prosjektstyringsverktøy Prosjekt: 9510 Videre utbygging boliger Digerhaug/PU Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9510 Videre utbygging boliger Digerhaug/PU Prosjekt: 9512 Boliger tilrettelagt for leietakere med spesielle behov Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9512 Boliger tilrettelagt for leietakere med spesielle behov Prosjekt: 9514 Salg vedr Eiendomsavd Avsetn. til ubundne inv.f Salg av driftsmidler Salg av fast eiendom Sum prosjekt: 9514 Salg vedr Eiendomsavd Prosjekt: 9605 Branntiltak div. bygninger Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9605 Branntiltak div. bygninger Prosjekt: 9616 Utredning og utbygging kontorlokaler i komm.bolig og komm.huset Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Refusjoner fra andre Sum prosjekt: 9616 Utredning og utbygging kontorlokaler i komm.bolig og komm.huset Prosjekt: 9617 Oppgraderinger beredskap Inventar og utstyr Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9617 Oppgraderinger beredskap Prosjekt: 9622 Valkjønn Øst - trafikksikring, aktivitet og friluft mv Ombygn./nybygg/nyanlegg Utendørs arb Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9622 Valkjønn Øst - trafikksikring, aktivitet og friluft mv Prosjekt: 9627 Ny Bioreaktor Herefoss RA 9

10 Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Internkjøp Sum prosjekt: 9627 Ny Bioreaktor Herefoss RA Prosjekt: 9629 Forprosjekt vannforsyning Birkeland Ombygn./nybygg/nyanlegg Sum prosjekt: 9629 Forprosjekt vannforsyning Birkeland Prosjekt: 9633 Høygilts Moner Entreprenørarbeider Internkjøp Momskomp. - investering Refusjoner fra andre Sum prosjekt: 9633 Høygilts Moner Prosjekt: 9635 Oppgradering/sanering av vann og avløp Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Internkjøp Sum prosjekt: 9635 Oppgradering/sanering av vann og avløp Prosjekt: 9637 Ny vannledning i Havane Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Internkjøp Sum prosjekt: 9637 Ny vannledning i Havane Prosjekt: 9640 Høydebasseng Natveitåsen boligområde Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Konsulenttjenester Sum prosjekt: 9640 Høydebasseng Natveitåsen boligområde Prosjekt: 9641 Birkeland RA, ny ph strying og slampumper Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Internkjøp Sum prosjekt: 9641 Birkeland RA, ny ph strying og slampumper Prosjekt: 9644 Slettene bru (intensjonsavtale) Utendørs arb Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9644 Slettene bru (intensjonsavtale) Prosjekt: 9645 Skogbruksplaner, eiendomsgrenser Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9645 Skogbruksplaner, eiendomsgrenser Prosjekt: 9646 Bruinspeksjoner + oppgradering Utendørs arb

11 Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9646 Bruinspeksjoner + oppgradering Prosjekt: 9647 Ekstraordinært veivedlikehold (standardheving Annet varer og tjenester Ombygn./nybygg/nyanlegg Vedlikehold ytre anlegg Utendørs arb Konsulenttjenester Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9647 Ekstraordinært veivedlikehold (standardheving Prosjekt: 9648 Planfaglig vurdering, nye utbyggingsområder Annet varer og tjenester Annonser, reklame, inform Reiseutgifter, ikke oppg.pl Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Refusjoner fra andre Sum prosjekt: 9648 Planfaglig vurdering, nye utbyggingsområder Prosjekt: 9650 Minitraktor med feiemaskin og snøfres til vaktmestere Kjøp av anleggsmaskiner Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9650 Minitraktor med feiemaskin og snøfres til vaktmestere Prosjekt: 9651 Myrane trafikkareal, kjøp av tomt, fradeling og opparbeidelse Bilgodtgjørelse oppg. ol Avgifter, gebyrer, lisenser Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9651 Myrane trafikkareal, kjøp av tomt, fradeling og opparbeidelse Prosjekt: 9652 Tilrettelegging av teknisk infrastruktur, Stoppdalsmyra Avgifter, gebyrer, lisenser Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Utendørs arb Materialer omb./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9652 Tilrettelegging av teknisk infrastruktur, Stoppdalsmyra Prosjekt: 9653 Kjøp av tomt Homlegårsheia Avgifter, gebyrer, lisenser Ombygn./nybygg/nyanlegg Kjøp av grunn/tomt

12 Sum prosjekt: 9653 Kjøp av tomt Homlegårsheia Prosjekt: 9654 Lån til museumsbygg Grasham Utlån Sum prosjekt: 9654 Lån til museumsbygg Grasham Prosjekt: 9655 Salg og kjøp av kommunale boenheter Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Kjøp av bygning Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9655 Salg og kjøp av kommunale boenheter Prosjekt: 9656 Kjøp kommunale leiligheter Salg av fast eiendom Sum prosjekt: 9656 Kjøp kommunale leiligheter Prosjekt: 9657 Veilys fv405 Engesland Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Sum prosjekt: 9657 Veilys fv405 Engesland Prosjekt: 9662 Salg av brøyteutstyr Avsetn. til ubundne inv.f Salg av driftsmidler Sum prosjekt: 9662 Salg av brøyteutstyr Prosjekt: 9810 P-plass Vegusdal Kirke Utendørs arb Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9810 P-plass Vegusdal Kirke Prosjekt: 9815 Vegusdal kapell, oppgradering Materialer omb./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Sum prosjekt: 9815 Vegusdal kapell, oppgradering Prosjekt: 9816 Redskapsbod Herefoss kirke Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Sum prosjekt: 9816 Redskapsbod Herefoss kirke Prosjekt: 9821 Lynvernanlegg - Alle kirkene Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Sum prosjekt: 9821 Lynvernanlegg - Alle kirkene Prosjekt: 9824 Enøk tiltak, alle kirkene Ombygn./nybygg/nyanlegg

13 Momskomp. - investering Overføringer andre Sum prosjekt: 9824 Enøk tiltak, alle kirkene Prosjekt: 9913 Forprosjekt utrede behov for utviklingsselskap (næring, turisme mm) Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundne inv.fond Sum prosjekt: 9913 Forprosjekt utrede behov for utviklingsselskap (næring, turisme mm) Prosjekt: 9920 Startlån Avdragsutgifter Utlån Avsetn. til ubundne inv.f Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Sum prosjekt: 9920 Startlån Prosjekt: 9990 Momskompensasjon Overføring fra driftsregn Sum prosjekt: 9990 Momskompensasjon Prosjekt: 9999 Låneopptak investeringer Bruk av lån Sum prosjekt: 9999 Låneopptak investeringer T O T A L T

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2012

Årsberetning Birkenes kommune for 2012 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 KOMMUNENS TOTALE DRIFT... 4 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER... 9 INVESTERINGSREGNSKAPET...14 LÅNEGJELD...20 DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN -KOSTRA-...20 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON...23

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013 INVESTERINGER -2017 20.10. Ansvar 1101: Fellesutgifter 04700 Overføringer til andre (uten motytelse) 3930 1127 Kirkelig Fellesråd - utlån - 2 213 000 2 213 000 04700 Overføringer til andre (uten motytelse)

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 20.03.2012 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

REGNSKAP 2011. Grimstad kommune

REGNSKAP 2011. Grimstad kommune REGNSKAP Grimstad kommune Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 4 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2010 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2010 23 Vedlegg til bykassens regnskap 47 Driftsregnskap pr sektor 49 Balanse 53 Hovedtallsanalyse

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012 KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2012 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2012 23 Vedlegg til bykassens regnskap 49 Driftsregnskap pr sektor 51 Balanse 55 Hovedtallsanalyse

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer