1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14"

Transkript

1 Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1

2 Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP Kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundne inv.fond Sum prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP Prosjekt: 9102 Geodata/kartlegging geovekstprosjekt Annet varer og tjenester Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9102 Geodata/kartlegging geovekstprosjekt Prosjekt: 9108 Vegnavnskilting - Adressering Utendørs arb Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9108 Vegnavnskilting - Adressering Prosjekt: 9110 Natveitåsen Avgifter, gebyrer, lisenser Utendørs arb Materialer omb./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Momskomp. - investering Renter og andre finansutg Avdragsutgifter Salg av fast eiendom Refusjoner fra andre Sum prosjekt: 9110 Natveitåsen Prosjekt: 9111 Trafikksikkerhetstiltak Bilgodtgjørelse oppg. ol Ombygn./nybygg/nyanlegg Utendørs arb Spesielle kostn Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9111 Trafikksikkerhetstiltak Prosjekt: 9120 Tveide Næringspark Annet varer og tjenester Annonser, reklame, inform Opplæring, kurs Bilgodtgjørelse oppg. ol Reiseutgifter, ikke oppg.pl Avgifter, gebyrer, lisenser Ombygn./nybygg/nyanlegg Utendørs arb Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Renter og andre finansutg Salg av fast eiendom Refusjoner fra andre

3 Sum prosjekt: 9120 Tveide Næringspark Prosjekt: 9135 Tobias Jorde Bruk av bundne inv.fond Overføring fra driftsregn Sum prosjekt: 9135 Tobias Jorde Prosjekt: 9154 VA-området. Mollestadbrua og kirka Entreprenørarbeider Overføringer andre Sum prosjekt: 9154 VA-området. Mollestadbrua og kirka Prosjekt: 9155 Hovedplan for vann og avløp Entreprenørarbeider Sum prosjekt: 9155 Hovedplan for vann og avløp Prosjekt: 9166 Rørhomv salg Salg av fast eiendom Sum prosjekt: 9166 Rørhomv salg Prosjekt: 9174 Vann og avløp Stasjonsbyen Herefoss Ombygn./nybygg/nyanlegg Vedlikehold ytre anlegg Entreprenørarbeider Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9174 Vann og avløp Stasjonsbyen Herefoss Prosjekt: 9176 Påkostning eksisterende boligmasse Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9176 Påkostning eksisterende boligmasse Prosjekt: 9183 Kabling av høyspentlinje Smedens Kjerr Entreprenørarbeider Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9183 Kabling av høyspentlinje Smedens Kjerr Prosjekt: 9188 Enøk tiltak Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Refusjoner fra andre Sum prosjekt: 9188 Enøk tiltak Prosjekt: 9192 Sanering Birkeland Entreprenørarbeider Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9192 Sanering Birkeland

4 Prosjekt: 9193 VA-plan Engesland Entreprenørarbeider Sum prosjekt: 9193 VA-plan Engesland Prosjekt: 9196 Salg brannutstyr til KBR Mottatte avdrag på utlån Sum prosjekt: 9196 Salg brannutstyr til KBR Prosjekt: 9232 Flygel kulturskolen Inventar og utstyr Andre installasjoner Momskomp. - investering Bruk av bundne inv.fond Sum prosjekt: 9232 Flygel kulturskolen Prosjekt: 9233 Oppgradering Birkeland Barneskole Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9233 Oppgradering Birkeland Barneskole Prosjekt: 9238 Lesebrett i undervisningen i skolen Bilgodtgjørelse oppg. ol Reiseutgifter, ikke oppg.pl Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9238 Lesebrett i undervisningen i skolen Prosjekt: 9240 Oppgradering Engesland BHG Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9240 Oppgradering Engesland BHG Prosjekt: 9241 Oppgradering Engesland skole Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9241 Oppgradering Engesland skole Prosjekt: 9326 Hjelpemiddellagaer - rehab lokaler og arkiv Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9326 Hjelpemiddellagaer - rehab lokaler og arkiv Prosjekt: 9331 Tak aldersboliger 1-12 (inkl. snøfanger) Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9331 Tak aldersboliger 1-12 (inkl. snøfanger)

5 Prosjekt: 9332 Ny varmtvannsbereder sykehjem Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9332 Ny varmtvannsbereder sykehjem Prosjekt: 9333 Buss til aktivitetssenteret Kjøp av transportmidler Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9333 Buss til aktivitetssenteret Prosjekt: 9401 Friluftsliv og idrett Lønn omb./nybygg/nyanlegg Arbeidsgiveravgift Bilgodtgjørelse oppg. ol Inventar og utstyr Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Sum prosjekt: 9401 Friluftsliv og idrett Prosjekt: 9404 Lån til kunstgressbane BIL Mottatte avdrag på utlån Sum prosjekt: 9404 Lån til kunstgressbane BIL Prosjekt: 9406 Birkeneshallen- nytt gulv Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9406 Birkeneshallen- nytt gulv Prosjekt: 9423 Andre prosjekter IKT Inventar og utstyr Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9423 Andre prosjekter IKT Prosjekt: 9426 DDA-Alle kan bruke mobil på Agder Kjøp av edb maskiner Andre installasjoner Sum prosjekt: 9426 DDA-Alle kan bruke mobil på Agder Prosjekt: 9450 Ordinære anlegg, kultur Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Sum prosjekt: 9450 Ordinære anlegg, kultur Prosjekt: 9452 Friluftsliv, kultur Lønn omb./nybygg/nyanlegg Arbeidsgiveravgift

6 Annet varer og tjenester Inventar og utstyr Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Overf. fra fylkeskomm Sum prosjekt: 9452 Friluftsliv, kultur Prosjekt: 9453 Nærmiljøanlegg, kultur Annet varer og tjenester Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Overf. fra fylkeskomm Sum prosjekt: 9453 Nærmiljøanlegg, kultur Prosjekt: 9460 Lekeapparater (lekeplasser i kommunen) Inventar og utstyr Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9460 Lekeapparater (lekeplasser i kommunen) Prosjekt: 9463 Joker fritidsklubb Lønn omb./nybygg/nyanlegg Pensjon Arbeidsgiveravgift Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9463 Joker fritidsklubb Prosjekt: 9464 Forprosjekt Visma Enterprise e-handel (integrert innkjøpsløsning) Annet varer og tjenester Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9464 Forprosjekt Visma Enterprise e-handel (integrert innkjøpsløsning) Prosjekt: 9465 Kvalitetssikringssystem internkontroll inkl personvern, beredskap, HMS osv Annet varer og tjenester Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9465 Kvalitetssikringssystem internkontroll inkl personvern, beredskap, HMS osv Prosjekt: 9466 Helsestasjonen, Visma Link og Visma HS Kom Annet varer og tjenester Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9466 Helsestasjonen, Visma Link og Visma HS Kom Prosjekt: 9467 Utstyr og vedlikeholdsarbeider kantine og kommunehuset Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9467 Utstyr og vedlikeholdsarbeider kantine og kommunehuset

7 Prosjekt: 9468 Nye maskiner og utstyr til renhold Kjøp av anleggsmaskiner Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9468 Nye maskiner og utstyr til renhold Prosjekt: 9469 Bedret innsyns- og skjematilbud til borgere Kjøp av edb maskiner Andre installasjoner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9469 Bedret innsyns- og skjematilbud til borgere Prosjekt: 9470 Sikker elektronisk kommunikasjon, arkiveringsrutiner og journalføring;skole/bhg/ Andre installasjoner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9470 Sikker elektronisk kommunikasjon, arkiveringsrutiner og journalføring;skole/bhg/ Prosjekt: 9471 Acos Websak v Fokus Kjøp av edb maskiner Andre installasjoner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9471 Acos Websak v Fokus Prosjekt: 9472 Intranett - utvikling og tilgjengelighet Kjøp av edb maskiner Andre installasjoner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9472 Intranett - utvikling og tilgjengelighet Prosjekt: 9473 Byggsøk Andre installasjoner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9473 Byggsøk Prosjekt: 9474 Kursing kontorapplikasjoner Opplæring, kurs Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9474 Kursing kontorapplikasjoner Prosjekt: 9475 Rulleringsplan maskiner Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9475 Rulleringsplan maskiner Prosjekt: 9476 Økt netthastighet skolene/kommunehus Annet varer og tjenester Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9476 Økt netthastighet skolene/kommunehus

8 Prosjekt: 9477 Sosiale medier Sum prosjekt: 9477 Sosiale medier Prosjekt: 9478 Utvidet bruk av IT i Helsesektoren Sum prosjekt: 9478 Utvidet bruk av IT i Helsesektoren Prosjekt: 9479 Samme pedagogiske hjelpemidler og programmer i barnehage og skole Sum prosjekt: 9479 Samme pedagogiske hjelpemidler og programmer i barnehage 10 og skole 0 10 Prosjekt: 9480 Bruk av åpen programvare i skolen Sum prosjekt: 9480 Bruk av åpen programvare i skolen Prosjekt: 9481 Arbeidsplassuavhengighet Sum prosjekt: 9481 Arbeidsplassuavhengighet Prosjekt: 9482 Egenregistrering personal Sum prosjekt: 9482 Egenregistrering personal Prosjekt: 9483 Byggesaksarkivet - digitalisering Sum prosjekt: 9483 Byggesaksarkivet - digitalisering Prosjekt: 9484 Lovbaser med kommentarer Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9484 Lovbaser med kommentarer Prosjekt: 9485 FDV - system Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9485 FDV - system Prosjekt: 9486 Plattformvalg/Driftsmodell Kjøp av edb maskiner Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9486 Plattformvalg/Driftsmodell Prosjekt: 9487 Prosjektstyringsverktøy 8

9 Sum prosjekt: 9487 Prosjektstyringsverktøy Prosjekt: 9510 Videre utbygging boliger Digerhaug/PU Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9510 Videre utbygging boliger Digerhaug/PU Prosjekt: 9512 Boliger tilrettelagt for leietakere med spesielle behov Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9512 Boliger tilrettelagt for leietakere med spesielle behov Prosjekt: 9514 Salg vedr Eiendomsavd Avsetn. til ubundne inv.f Salg av driftsmidler Salg av fast eiendom Sum prosjekt: 9514 Salg vedr Eiendomsavd Prosjekt: 9605 Branntiltak div. bygninger Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9605 Branntiltak div. bygninger Prosjekt: 9616 Utredning og utbygging kontorlokaler i komm.bolig og komm.huset Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Refusjoner fra andre Sum prosjekt: 9616 Utredning og utbygging kontorlokaler i komm.bolig og komm.huset Prosjekt: 9617 Oppgraderinger beredskap Inventar og utstyr Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9617 Oppgraderinger beredskap Prosjekt: 9622 Valkjønn Øst - trafikksikring, aktivitet og friluft mv Ombygn./nybygg/nyanlegg Utendørs arb Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9622 Valkjønn Øst - trafikksikring, aktivitet og friluft mv Prosjekt: 9627 Ny Bioreaktor Herefoss RA 9

10 Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Internkjøp Sum prosjekt: 9627 Ny Bioreaktor Herefoss RA Prosjekt: 9629 Forprosjekt vannforsyning Birkeland Ombygn./nybygg/nyanlegg Sum prosjekt: 9629 Forprosjekt vannforsyning Birkeland Prosjekt: 9633 Høygilts Moner Entreprenørarbeider Internkjøp Momskomp. - investering Refusjoner fra andre Sum prosjekt: 9633 Høygilts Moner Prosjekt: 9635 Oppgradering/sanering av vann og avløp Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Internkjøp Sum prosjekt: 9635 Oppgradering/sanering av vann og avløp Prosjekt: 9637 Ny vannledning i Havane Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Internkjøp Sum prosjekt: 9637 Ny vannledning i Havane Prosjekt: 9640 Høydebasseng Natveitåsen boligområde Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Konsulenttjenester Sum prosjekt: 9640 Høydebasseng Natveitåsen boligområde Prosjekt: 9641 Birkeland RA, ny ph strying og slampumper Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Internkjøp Sum prosjekt: 9641 Birkeland RA, ny ph strying og slampumper Prosjekt: 9644 Slettene bru (intensjonsavtale) Utendørs arb Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9644 Slettene bru (intensjonsavtale) Prosjekt: 9645 Skogbruksplaner, eiendomsgrenser Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9645 Skogbruksplaner, eiendomsgrenser Prosjekt: 9646 Bruinspeksjoner + oppgradering Utendørs arb

11 Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9646 Bruinspeksjoner + oppgradering Prosjekt: 9647 Ekstraordinært veivedlikehold (standardheving Annet varer og tjenester Ombygn./nybygg/nyanlegg Vedlikehold ytre anlegg Utendørs arb Konsulenttjenester Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9647 Ekstraordinært veivedlikehold (standardheving Prosjekt: 9648 Planfaglig vurdering, nye utbyggingsområder Annet varer og tjenester Annonser, reklame, inform Reiseutgifter, ikke oppg.pl Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Refusjoner fra andre Sum prosjekt: 9648 Planfaglig vurdering, nye utbyggingsområder Prosjekt: 9650 Minitraktor med feiemaskin og snøfres til vaktmestere Kjøp av anleggsmaskiner Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9650 Minitraktor med feiemaskin og snøfres til vaktmestere Prosjekt: 9651 Myrane trafikkareal, kjøp av tomt, fradeling og opparbeidelse Bilgodtgjørelse oppg. ol Avgifter, gebyrer, lisenser Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9651 Myrane trafikkareal, kjøp av tomt, fradeling og opparbeidelse Prosjekt: 9652 Tilrettelegging av teknisk infrastruktur, Stoppdalsmyra Avgifter, gebyrer, lisenser Ombygn./nybygg/nyanlegg Entreprenørarbeider Utendørs arb Materialer omb./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9652 Tilrettelegging av teknisk infrastruktur, Stoppdalsmyra Prosjekt: 9653 Kjøp av tomt Homlegårsheia Avgifter, gebyrer, lisenser Ombygn./nybygg/nyanlegg Kjøp av grunn/tomt

12 Sum prosjekt: 9653 Kjøp av tomt Homlegårsheia Prosjekt: 9654 Lån til museumsbygg Grasham Utlån Sum prosjekt: 9654 Lån til museumsbygg Grasham Prosjekt: 9655 Salg og kjøp av kommunale boenheter Ombygn./nybygg/nyanlegg Konsulenttjenester Kjøp av bygning Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9655 Salg og kjøp av kommunale boenheter Prosjekt: 9656 Kjøp kommunale leiligheter Salg av fast eiendom Sum prosjekt: 9656 Kjøp kommunale leiligheter Prosjekt: 9657 Veilys fv405 Engesland Ombygn./nybygg/nyanlegg Internkjøp Sum prosjekt: 9657 Veilys fv405 Engesland Prosjekt: 9662 Salg av brøyteutstyr Avsetn. til ubundne inv.f Salg av driftsmidler Sum prosjekt: 9662 Salg av brøyteutstyr Prosjekt: 9810 P-plass Vegusdal Kirke Utendørs arb Momskomp. - investering Sum prosjekt: 9810 P-plass Vegusdal Kirke Prosjekt: 9815 Vegusdal kapell, oppgradering Materialer omb./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Sum prosjekt: 9815 Vegusdal kapell, oppgradering Prosjekt: 9816 Redskapsbod Herefoss kirke Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Sum prosjekt: 9816 Redskapsbod Herefoss kirke Prosjekt: 9821 Lynvernanlegg - Alle kirkene Ombygn./nybygg/nyanlegg Momskomp. - investering Overføringer andre Sum prosjekt: 9821 Lynvernanlegg - Alle kirkene Prosjekt: 9824 Enøk tiltak, alle kirkene Ombygn./nybygg/nyanlegg

13 Momskomp. - investering Overføringer andre Sum prosjekt: 9824 Enøk tiltak, alle kirkene Prosjekt: 9913 Forprosjekt utrede behov for utviklingsselskap (næring, turisme mm) Konsulenttjenester Internkjøp Momskomp. - investering Kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundne inv.fond Sum prosjekt: 9913 Forprosjekt utrede behov for utviklingsselskap (næring, turisme mm) Prosjekt: 9920 Startlån Avdragsutgifter Utlån Avsetn. til ubundne inv.f Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Sum prosjekt: 9920 Startlån Prosjekt: 9990 Momskompensasjon Overføring fra driftsregn Sum prosjekt: 9990 Momskompensasjon Prosjekt: 9999 Låneopptak investeringer Bruk av lån Sum prosjekt: 9999 Låneopptak investeringer T O T A L T

KS 070/13-Investeringsbudsjett 2014

KS 070/13-Investeringsbudsjett 2014 Bruker: LIDA Klokken: 14:30 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 500 480 468 094800 Bruk av ubundne inv.fond -500-480 -400 097000 Overføring

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 730 700 700 649 094800 Bruk av ubundne inv.fond -730-700 -700-649 Sum prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Oversikt - balanse. 1 Birkenes kommune - 2013 28.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11

Oversikt - balanse. 1 Birkenes kommune - 2013 28.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11 Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11 1 Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler 875.981.763,97 850.062.938,10 Faste eiendommer og anlegg 422.819.740,47 423.539.766,42 22799001

Detaljer

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond

0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00

Detaljer

Investeringsregnskap 2009

Investeringsregnskap 2009 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180 29 654,00 29 801,00 1170 Diverse fellesutgift 097000 Overf. fra driftsreg 180-29 654,00-29 801,00 1170 Diverse fellesutgift Resultat 1171 It-investering

Detaljer

Sum funksjon: 172 Pensjon , Sum prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd ,

Sum funksjon: 172 Pensjon , Sum prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd , Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 411.961,00 0-411.961 0 Sum utgifter 411.961,00 0-411.961 0 Sum funksjon: 172 Pensjon

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Birkenes kommune. Årsberetning 2013

Birkenes kommune. Årsberetning 2013 Birkenes kommune Årsberetning 2013 28.03.2014 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 KOMMUNENS TOTALE DRIFT... 4 Momskompensasjon... 6 Analyse av den økonomiske utviklingen... 7 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 12 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Kostnadsramme Dikterportalen Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Tilskudd 1 mill. kr fra Statens -1 000 000 Vegvesen. Tilskudd fra Kavlifondet 700 000-700 000 Tilskudd fra Oppland fylkeskomm.

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16

1 SIRDAL KOMMUNE (2017) - År/Periode Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 Bruker: AREI Klokken: 09:41 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Prosjekt: 3108 STARTLÅN Ansvar: 3931 STARTLÅN Tjeneste: 87005 HUSBANK-STARTLÅN 35100 AVDRAG, FORMIDLINGSLÅN 474.000 396.123 35200 UTLÅN STARTLÅN

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

SVAR PÅ OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA

SVAR PÅ OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA Rissa kommune Økonomiavdelingen Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref. Vår ref. Dato 13413/2015//5AKS 06.05.2015 SVAR PÅ OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2014-2015. Viser til ovennevnte saks

Detaljer

Investeringsregnskap 2009 - prosjekter

Investeringsregnskap 2009 - prosjekter 0005 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 4 009 651,60 1 194 390 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 40-48 Overføringsutgifter 969 737,90 0 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 7 Refusjoner -3 785 000,00

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 549.547,00 0-550 0 Sum utgifter 549.547,00 0-550 0 Sum funksjon: 172 Pensjon 549.547,00

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Administrasjonens forslag til spesifisert årsbudsjett 2016

Administrasjonens forslag til spesifisert årsbudsjett 2016 Administrasjonens forslag til spesifisert årsbudsjett 2016 Vedlegg: Driftsbudsjett 2016 pr. ansvar Investeringsbudsjett 2016 pr prosjekt DRIFTSBUDSJETT 2016 Pr. ANSVAR Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Som et av innsparingstiltakene gjennomføres ikke dette tiltaket.

Som et av innsparingstiltakene gjennomføres ikke dette tiltaket. Kapittel : Usorterte tiltak Aksjer kjøp 2013 Kjøp av aksjer/egenkapitalinnskudd i KLP Ansvar Ansvar: Aksjer (935) 0.05290.325.0 Kjøp av aksjer/andeler 0.09400.325.0 Bruk av disposisjonsfond Sum fond 0

Detaljer

KS 070/13-Driftsbudsjett 2014

KS 070/13-Driftsbudsjett 2014 Bruker: LIDA Klokken: 13:23 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 0 0 189 181002 Etabl.tilsk. Husbanken 0 0-250 Sum ansvar: 1032 Boligtilskudd 0

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Investeringsrekneskapen 2013 - Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 1000 Naustdal kyrkjegard. Reidskapshus, 2010 39000 Den norske kyrkja 2302 Byggetenester 292 357,60 21 698

Detaljer

Per midler Overføres budsjett Avvik

Per midler Overføres budsjett Avvik Overføring av ubenyttede investeringsmidler fra samt rebudsjettering av midler trukket inn i desember i forbindelse med periodisering av investeringsbudsjettet. Regnskap Regulert (T) Planområde 1 - Administrative

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0

Detaljer

ØKONOMIPLAN Årsbudsjett 2014

ØKONOMIPLAN Årsbudsjett 2014 ØKONOMIPLAN Årsbudsjett Investeringar Websak 13/802 Sveio kommune Rådmannen sitt forslag Foto: Ida Vollum Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/802. 12.11. 1 INNHALD BUDSJETTSKJEMA OG HOVUDOVERSIKTER

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013 INVESTERINGER -2017 20.10. Ansvar 1101: Fellesutgifter 04700 Overføringer til andre (uten motytelse) 3930 1127 Kirkelig Fellesråd - utlån - 2 213 000 2 213 000 04700 Overføringer til andre (uten motytelse)

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet Verbalforslag: Eiendomsskattetakstene økes med 10% pr år 2017-19. Bunnfradraget for boliger økes

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Investeringsregnskap 2008 - prosjekter

Investeringsregnskap 2008 - prosjekter 0005 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 1-2 Kjøp av varer og tjenester 1 046 536,55 1 196 074 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 40-48 Overføringsutgifter 149 536,71 0 HALLINGBY SKOLE UTBYGGING 6 Salgsinntekter -1 196 073,26-1

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 20: P.nr. 508: Egenkapitalinnskudd KLP 2014 KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 2014 er tilskuddet kr. 1.002.000. Må føres i investeringsregnskapet,

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer